Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей Харків хнамг 2007 ббк 65. 053 Е 40Сторінка17/28
Дата конвертації31.10.2017
Розмір3.57 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28
;

 • при побудові мультиплікативних моделей (моделюванні) слід враховувати послідовність розміщення складових факторів моделі: від кількісних до якісних характеристики;

 • складові фактори повинні мати зрозумілий економічний зміст;

 • використовувані складові показники моделі (мультиплікатори –фактори) повинні бути інформаційно забезпечені, тобто відображатись в обліку і звітності підприємства.

  Розглянемо застосування правил моделювання на прикладі формули 2.33, у результаті якої:

  ПТ= ВП / КР = Д × Т ×СВ (2.38)  Треба перевірити чи дотримані правила побудови моделі і чи дотримана черговість факторів у моделі результативного показника. Особливо важливо це для аналізу моделі способами елімінування, де перший фактор має бути кількісним, другий може бути кількісним, але якісним по відношенню до першого фактора моделі і т.д. Для більш детальної перевірки дотримання принципів моделювання запишемо означення виміру показників: Д – відпрацьовані людино-дні; Т – відпрацьовані людино-години; ВП – випуск продукції (грн.); СВ – середньогодинна продуктивність праці (грн./год.) і запишемо їх розмірність за розрахунковим алгоритмом формули 2.33 таким чином:

  Тобто формально правила побудови моделі збережено, а дані за всіма показниками наявні у обліку та звітності.  Методи факторного аналізу

  Балансовий метод – це відображення співвідношень і пропорцій двох груп взаємозв’язаних і зрівноважених показників, результати яких повинні бути тотожними.

  Його використання ґрунтується на обмеженості (закінченості) величини матеріальних (грошових) ресурсів і жорстких взаємозв’язках між окремими елементами сукупності, які при цьому виникають.

  Наприклад, математичну модель товарного балансу можна записати:

  Зп + Н = Р + В + Зк (2.39)

  де Зп, Зк – залишок продукції відповідно на початок і кінець року, Н – надходження готової продукції з виробництва, Р – реалізація продукції, В – вибуття продукції.
  Балансовий метод використовується при складання балансу виробничих потужностей, при складанні моделі одержання фінансового результату чи формування балансу підприємства. Наприклад:

  А = ВК + П К (2.40)  де А – майно (активи) підприємства, ВК – власний капітал, ПК – позиковий капітал.

  (2.41)

  де В - чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), С - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), ОД - операційні доходи , АВ - адміністративні витрати, ВЗ - витрати на збут, ІОВ - інші операційні витрати, ФД - фінансові доходи , ФВ - фінансові витрати , ПНП - податок на прибуток від звичайної діяльності, Чп - чистий прибуток.


  Прийоми елімінування.

  Важливим питанням методики економічного аналізу є визначення впливу окремих факторів на приріст результативних показників. Для розрахунку впливу факторів на зміну показників діяльності підприємств найчастіше використовується прийом елімінування.

  Сутність цього технічного прийому полягає у послідовному виключені дії ряду факторів та виділення одного з них для виміру його впливу на узагальнюючі показники.

  При застосуванні прийомів елімінування всі показники - фактори умовно поділяють на кількісні (наприклад, чисельність робітників, кількість відпрацьованих днів та годин тощо) та якісні (показники продуктивності праці, фондовіддачі, матеріаловіддачі та ін.). Тому при побудові аналітичної факторної моделі не треба забувати правила розташування факторів: спочатку розміщують кількісні фактори, а потім - якісні.  Рис. 2.5. Умови використання прийомів елімінування


  Найбільш універсальний спосіб елімінування - спосіб ланцюгових підстановок. Його сутність полягає у послідовній заміні базових значень на фактичні з черговим визначенням добутку показників-факторів та відніманням від отриманого результату, в першому підрахунку – вихідного (базового) значення результативного показника, в усіх наступних - попередніх значень добутку показників факторів.

  Алгоритм розрахунку впливу чинників на зміну результативного показника на прикладі мультиплікативної і кратної моделі способом ланцюгових підстановок надано у табл. 2.15.


  Таблиця 2. 15. Алгоритм розрахунку впливу факторів способом ланцюгових підстановок

  Порядок дій

  Мультиплікативна модель у = а

  Кратна модель

  у =

  1. Розрахунок показників  а) базисний показник

  у0 = а0 в0 с0

  у0 = а00

  б) перелічені показники з поступовою заміною базових значень факторів на звітні

  уум1. = а1 в0 с0
  уум2. = а1 в1 с0


  уум1 = а10

  в) звітний показник

  у1= а1 в1 с1

  у1 = а11

  2. Розрахунок впливу зміни чинників на результативний

  Δ у1.0 = уум1. - у0
  Δ у2,1 = уум2. - уум1
  Δ у3,2 = у1 - уум2.

  Δ у1.0 = уум1 - у0
  Δ у2,1 = у1 - уум1

  3. Балансова перевірка

  Δ у = у1 – у0
  Δу = Δ у1.0 + Δ у2,1 +Δ у3,2

  Δ у = у1 – у0
  Δу = Δ у1.0 + Δ у2,1  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка