Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладівСторінка14/14
Дата конвертації04.11.2016
Розмір3.19 Mb.
#799
ТипНавчальний посібник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Питальник фольклорної практикиКалендарно-обрядова поезія


 1. Як відзначалися у давнину святки у вашій місцевості? Запишіть розповідь.

 2. Як проходив свят-вечір? Які обряди пов’язувалися з ним ? Що говорилося при цьому?

 3. У які дні прийнято було колядувати, в які щедрувати? Який був склад групи колядників (кількість, вік, стать)? Як розподілялися обов’язки між ними: чи був “береза”, “міхоноша”? Чи були серед колядників ряжені? Чи не виконували вони якихось сценок? Що носили з собою колядники?

 4. Де виконувалися величальні пісні (під вікнами, в приміщенні)? Співалася одна пісня для всіх членів сім’ї чи колядки адресувалися персонально господареві, господині, парубкові, дівчині? Записати їх тексти.

 5. Якими формами колядники дякували за обдарування? Які формули погроз на випадок поганого обдарування були відомі?

 6. Чи практикується колядування та щедрування зараз? Як воно відбувається? Чи виконуються сучасні щедрівки?

 7. Чи відомий у вашій місцевості звичай засівання (посипання)? Які пісні виконували посипальники? Що примовляли при засіванні?

 8. Чи відбувалися на Новий рік дівочі ворожіння? Як і про що ворожили дівчата?

 9. Коли зустрічали весну і які при цьому виконувалися обряди, весняні ігри, танці; як закликали весну; які пісні співали, зустрічаючи весну, хто їх співав?

 10. На який час припадало свято русалії; які обряди і пісні виконувалися на „русальний тиждень (Великдень)”, з якими віруваннями вони пов’язані?

 11. Яке було уявлення про русалок? Кого вважали русалками, де вони жили, в які стосунки вступали з людьми? Як проводили русалок, якими піснями?

 12. Як відзначали в селі ніч на Івана Купала? Хто брав участь у цьому святі? Які обряди і повір’я пов’язані з ним (збирання лікарських рослин, прикрашання дерева, запалювання вогнища, стрибання через вогонь, купання у водоймищі, ворожіння)?

 13. Які ігри, хороводи, розваги, пісні виконувалися на свято Купала? Як виготовляли Марену, Купала? Чи відзначається свято Івана Купала в наш час?

 14. Чи виконували обряди, пов’язані зі святом Петра і Павла, які пісні виконувалися при цьому?

 15. Які обряди і пісні виконувалися перед початком і наприкінці жнив?

 16. Які відбувалися обряди вшанування першого і останнього снопа, „завивання бороди”, плетення вінка і вітання господаря? Які пісні супроводжували ці обрядові дії, хто їх співав?


Родинно-обрядова поезія


 1. Важливі події родинного життя супроводжувалися обрядами (родини, хрестини, пострижини, одруження і т.д.). Чи співалися при цьому пісні? Кому вони призначалися?

 2. Що спiвають у вас в pодинi? У чому педагогiчне значення цих пiсень?

 3. Як проходив весільний обряд у даній місцевості, з яких частин складався? Як довго тривало весілля?

 4. Як проходило сватання, кого кликали в старости, чи використовували старости в розмові алегоричні прийоми ловлі куниці, купівлі-продажу телички, ягниці? Якими словами батьки благословляли молодих? Чи співали на сватанні пісень?

 5. Як відбувався обряд заручин? Які пісні при цьому співалися?

 6. Які пісні виконували коровайниці, випікаючи весільний хліб; про що співали, плетучи вінок і завиваючи „гільце”?

 7. Як запрошували молоді гостей на весілля? Чи співалися при цьому пісні? Які саме?

 8. Як проводилося розчісування коси перед весіллям та дівич-вечір? Записати пов’язані з цим обрядом пісні.

 9. Як називалися учасники весілля з боку молодого й молодої (бояри, дружки, світилки, старости тощо), в чому полягали їх функції?

 10. Чи були серед весільних пісень сумні, жартівливі, сатиричні? Хто їх співав і коли?

 11. Чи співалися пісні у понеділок, які саме? Які обряди справляли у цей день?

 12. У яку пору найчастіше відбуваються весілля? Яке ставлення до традиційних обрядів сьогодні молоді, середнього і старшого покоління?

 13. Які обрядові дії супроводжували похорони; з якою метою і в якій послідовності вони виконувались?

 14. Чи зустрічається звичай голосити на похоронах, коли і хто голосить, від кого вчилися голосити? Які голосіння поширені у вашій місцевості?

 15. Чи голосять при відвідуванні могил родичів у поминальні дні?


Замовляння


 1. Як і коли виконувалися замовляння, хто їх виконував; чи існував зв’язок між замовляннями і календарними та родинними обрядами?

 2. Які існували господарські, родинно-побутові, суспільно-громадські, лікувальні замовляння?

 3. Які замовляння, на думку виконавців, були шкідливими, а які корисними?

 4. Чи були в даній місцевості люди, що виконували замовляння, як їх називали (знахарі, шамани, чаклуни, шептухи)?

 5. Чи користуються замовляннями зараз? Яке ставлення до них?


Ліричні пісні


 1. Як розуміють виконавці жанрову суть ліричної пісні, її своєрідність?

 2. Які види суспільно-побутових (чумацькі, рекрутські та солдатські, наймитські) і родинно-побутових пісень (про кохання, про жіночу долю) поширені в селі?

 3. Чи є загальновизнані виконавці ліричних пісень?

 4. Які ліричні пісні літературного походження знають і люблять виконавці?

 5. Яка сфера поширення та призначення сатиричних і жартівливих пісень? Записати тексти цих пісень.


Думи та історичні пісні


 1. Чи є в селі люди, котрі пам’ятають думи або їх уривки, знають, як виконуються ці твори?

 2. Чи перебували в цій місцевості кобзарі, бандуристи, лірники? Які пісні вони виконували?

 3. Які умови сприяли збереженню дум у даній місцевості, а які, навпаки, послужили їх зникненню?

 4. Які історичні пісні співали й співають у даній місцевості?

 5. Як виконавці пояснюють суть історичних подій, на яких ґрунтуються пісні; що знають про героїв пісень?

 6. Як спpияє школа популяpизацiї цих твоpiв?

Казки

 1. Яка мета казки?

 2. Якi мiсцевi pодинно-побутовi казки вам вiдомi?

 3. Чи популярні казки у даній місцевості зараз?

 4. Чи створюються нові казки? Хто їх автори?


Легенди та перекази


 1. Які легенди та перекази побутують у даній місцевості? З якого приводу вони розповідалися?

 2. Які є легенди про походження даного села, його назви, назви місцевих річок, лісів, гір, ярів тощо? Як ці легенди пов’язані з історією краю?

 3. Чи iснують у вашiй мiсцевостi легенди пpо pодиннi i сiмейнi pелiквiї?


Анекдоти


 1. Чи називають анекдоти в даній місцевості по-іншому: жарти, гуморески, усмішки і т.д.?

 2. Де, в яких життєвих ситуаціях і з якою метою розповідаються анекдоти?

 3. Які суспільно-побутові та родинно-побутові анекдоти побутують у даній місцевості? Чи зустрічається явище модернізації старих анекдотів?

 4. Чим пояснити популярність деяких анекдотів, чи існують анекдоти (давні і нові) на місцеві теми?


Балади


 1. Які балади родинно-побутового і соціально-побутового характеру відомі у вашому селі ?

 2. Чим пояснити популярність пісень-балад у народу ?


Коломийки та частівки


 1. Які короткі пісеньки відомі у вашій місцевості? Як їх називають?

 2. Які родинно-побутові та соціально побутові коломийки та частівки поширені у вашій місцевості?

 3. Чи були і є у вашому селі виконавці коломийок і частівок?

 4. Коли і де виконуються ці коломийки?

 5. Чи виникають нові коломийки і частівки? Яка їх ідейна спрямованість?


Малі фольклорні жанри


 1. Про які предмети і явища існують загадки в даній місцевості?

 2. Хто загадує загадки? Які види загадок знають виконавці?

 3. Якi загадки знають у pодинi?

 4. Чи pозумiють у сiм’ї пiзнавальнi, дидактичнi, естетичнi функцiї загадок?

 5. Чи відомі виконавцям казки, календарно-обрядові пісні та інші жанри фольклору, що містять у собі загадки?

 6. Чи використовувалися загадки на весіллі?

 7. Чи творяться загадки у наш час? Які їх теми? Яка роль у цьому школи, книжок і т.д.?

 8. Яку роль відводить народ прислів’ям та приказкам у житті? Які прислів’я та приказки втілюють народне ставлення до рідної землі, праці, науки й освіти?

 9. Чи поширені жартівливі прислів’я та приказки, твори про носіїв вад?

 10. Якi у вашiй мiсцевостi iснують пpислiв’я та пpиказки, пов’язанi з pодинним побутом, вихованням дiтей? Розкpийте їх суть.

 11. Чи зустрічаються у вашій місцевості забавлянки?

 12. Якi колисковi пiснi, забавлянки, пестушки, скоpомовки виконували i виконують доpослi для дiтей?

 13. Які існують прозивалки: прозивалки-прізвиська, прозивалки-портрети, прозивалки-діалоги, погрози у вашому селі?

 14. Якi вiтання, побажання, звеpтання, поpiвняння для дiтей i пpо дiтей iснують у вашiй мiсцевостi?

 15. Які відомі лічилки? Чи зустрічаються незрозумілі й викривлені слова в них? Як виконавці пояснюють ці слова?


Народна драма


 1. Як виявляються драматичні елементи в місцевих народних іграх, обрядах, фольклорі?

 2. Чи збереглися спогади про народний ляльковий театр (вертеп)? Яким був зміст вистав?

 3. Як називали того, хто показував вистави в ляльковому театру?

Іменний покажчик
А
Азбелев С.

166

Антонова Н.В.

207

Антонович В.

39

Аркас М.

76

Арт-Екзистенція

52

Артюх А.

77

Афанасьєв О.

156

Б
Байда

107

Барвінок Г.

156

Бахтін М.

27

Березовський І. П.

186,112,171,164

Бетховен В.

122,123

Бєлінський В.

116

Біблер В.

27

Благослов Я.

115

Боплан Г.

78

Богатиров

91

Богданюк С.

179

Бодянський Й.

155

Бойчук Ю.І.

121

Бондаренко І.

217

Боплан де Г.Л.

219,78

Борисенко В.

79Бріцина О.

164

Буковина

52

Булашевич Г.

171

Булашеєв Г.

43

Буслаєв Ф.

32,156,40

В


Вагилевич І.

39

Вальдбріль К.

122

Ващенко Г.

206

Венціг Й.

122

Вересай О.

100,105,99

Виноградов В.

40

Вишневецький Д.

107

Вовк Ф.

191

Вовчок Марія.

106

Возняк М.

91,166

Волинь

52

Волков Г.

40

Волошина Н.

171

Вороний М.

116

Вуйціцький К.

41

Г
Гайворонський М.

151

Гайдай М.

121

Ганка В.

122

Гердер Й.

122

Глинка М.

123

Гнатюк В.

185,166,104,191,40,43

Гоголь М.

106,122

Головацький І.

155

Головацький Ян

39

Голубенко І.

130

Гончар О.

122

Гордійчук М.

131

Горленко В.Ф.

77

Грабович О.

99,104

Грабовський М.

104

Грица С.

93

Грицай М.

94

Грицай С.

139

Гриць С.

52,44

Грінченко Б.

182,78,156

Грінченко М.

91,159

Гром'як Р.

104

Грушевський К.

93,95

Грушевський М.

40,112,122,78,43

Гулак-Артемовський О.

39

Гурець М.

170

Гуслистий К.

108

Д
Давидюк В.

171,207

Даль В.

182,174,40

Данилевський Г.

134

Дей О.

131,30,139,121,171,167,116,117,52,44

Дем'ян Г.

140,52

Дмитренко М.

185,131,121,171,164,179,52,44

Дмитрук М.

191

Дубас О.

104

Довженко О.

130,204

Доленко-Ходаковський

41

Донцов Д.

141

Драгоманов М.

155,166,116,39,40,43,122

Дунаєвська Л.

164,42,43,44

Духнович О.

40

Дяченко В.

77

Е
Еллан В.

116

Є
Єрмоленко С.

207

Ж
Жайворонок В.

207

Жулинський М.

26

З
Загребельний П.

106

Закович М.

77

Зязюн І.А.
І
Іваницький А.

77,121,43

Іванченко М.

77

Й
Йосипенко М.

91

К
Калиновський Г.

220,218,219

Карманський П.

116

Карпенко-Карий

106

Квітка-Основ'яненко

88,115,40,79

Кесарійський П.

182

Кирчів

44

Кисиленко П.

167

Кислий Ф.

104

Кобилянська О.

79

Кольберг О.

41

Коллар Я.

122Кононенко В.

204

Копаниця Л.

131

Костенко Л.

98

Костомаров М.

95,115,39,155,122,43

Котляревський

79

Кошелєва А.

207

Кошиць О.

131

Кривко Я.

167

Кримський А.

32

Криничка Н.

166

Крюховський І.

99

Куба Л.

41

Кудрявцев М.

98

Кузеля З.

191

Куліш П.

155,195,38

Кульжинський

78

Кульчицький О.

201,29

Купчинський Р.

140

Кушпа М.

139

Л
Лановик З.

77,44

Лановик М.

77

Левченко М.

166

Ледняк Ю.

40

Лепкий Б.

151,106

Липа Ю.

201

Лисенко М.

95,105,40,78

Литвинова Г.

217

Литвинова-Бартош

167,78

Ліст Ф.

123

Лобанов М.

130

Лозинський

78

Лозко Г.

52,105

Локк Д.

151

М
Максимович М.

38,115,95,155

Малишко А.

151

Манжура І.

182

Маркевич М.

90

Маркович А.

217

Маркович О.

78,130,217,167

Мацієвський І.

52

Мацько Л.

207

Милорадович В.

39

Мишанич О.

44,179

Мишанич С.

52

Міцкевич А.

122

Мішель де Монтень

122

Мукомела О.

140

Мушкетик Ю.

106

Н
Наулко В.

77

Неживий О.

40

Нечуй-Левицький І.

29,43,204,171,100,217

Номис М.

99,95,115,40,177,178,130,174,179Нудьга Г.

43,123,122,44,105,95,131

О
Огієнко І.

32

Олесь О.

151

Олійник Р.

95,97

Ольденбург С.

156

Онацький Є.

29

Орел Л.

52

Охріменко П.

105

П
Павличко Д.

151

Павлюк С.

52

Пазяк М.

52,179

Пасічник Є.

113,179

Петров В.

77,201

Плівачук К.

40

Погребельний В.

52

Погребенник В.

44,97,105

Погребник Ф.

140,142

Поділля

52

Полісся

52

Поліщук Ф.

105

Пономаріва А.

52

Попов П.

192

Попович М.

77

Потебня О.

122,43,40,32,51,115

Правдюк О.

52,131

Прач І.

37

Пригоровський В.

124

Пропп В.

40,156,164

Пчілка О.

156,100

Р
Рахманний

97

Рильський М.

95,104,108,218,151

Родіна М.

112

Рудченко І.

134,156,133

Руснак І.

113,106,105,77

Руссо Ж.Ж.

159

С
Сивачук М.

40

Сидоренко Г.

123

Сірополко С.

191

Скиба О.

113,207

Сковорода Г.

40

Скутіна В.

40

Скульський Р.

40

Словацький Ю.

100

Смолінська О.

189,186

Соколов В.

166

Срезневський І.

38,95,155

Стельмахович М.

40

Степанишин Б.

185,105,100,130,106,164

Сумцов М.

122,95,40,43,134

Сухомлинський В.

40

Сявавко Є.

40

Т
Тайлор Е.

27

Таланчук О.

77,104,105,131,139,165

Танцюра Г.

79

Ткач М.

151,163

У
Українка Леся

40,122

Ушинський К.

40

Ф
Франко І.

40,151,159,185

Х
Холодний Хв.
Хоменко В.

112

Ц
Цимбалістий Б.

201

Ч
Чепіга Я.

191

Червінський І.

78

Чернецький С.

140

Чорноцький О.

41

Чубинський П.

39,79,104,166,182

Ш
Шафарик П.

122

Шафонський О.

191

Шашкевич М.

39

Шевченко Т.

39,88,79,106,116,141

Шленкевич Н.

201

Шубравська М.

218

Шубравська М.

79

Шумада М.

52

Шут А.
Шухевич В.

166

Щ
Щепотьєв В.

42

Щербак І.

189

Щербаківський Д.

42

Я
Яворницький

133

Якиманська І.

201

Ясенчук А.

121


Семеног О.М. Український фольклор: Навч. посіб. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. – c.

Навчальний посібник містить програму курсу української усної народної творчості, список рекомендованої літератури, основні модулі та теми, міркування стосовно окремих питань, запитання та завдання проблемно-пошукового характеру, програму та питальник фольклорної практики. В основі викладу тем курсу враховуються комунікативний, лінгвістичний, розвивальний, країнознавчий, виховний компоненти. Пріоритетна роль належить активним формам і методам, які спрямовують студента на самостійний пошук, зокрема контрольно-тренувальним, проблемно-пошуковим, інтелектуальним, дослідним запитанням і завданням. Враховуючи те, що реальністю сьогодення стає полікультурна освіта майбутнього вчителя української мови і літератури, в посібнику передбачено пізнання культури рідного народу в діалозі з іншими слов’янськими культурами.

Для студентів філологічних факультетів педагогічних університетів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів української мови і літератури.

Semenog O.M. Ukrainian folk-lore. Educational and methodical text-book. – K. – Hlukhiv: Editorial and Publishing Department, Hlukhiv State Pedagogical University, 2003. – 191p.

Educational and methodical text-book contains the programme of the course of Ukrainian folk-lore. The list of recommended literature, main models and themes, thoughts about some problems, questions and assignments of problematic and searching character, programme and folk-lore practice questionnaire.

Communicative, linguistic and developing components form the basis of the themes of the course. Active forms and methods play leading role. They direct students to selfresearch, control-training, problematic and research, intellectual, searching questions and assignments. Taking into consideration that policultural education of future Ukrainian language and literature teacher’s education is a reality today hearning the culture of our people together with other Slavonic cultures is described.

This text-book is for students of philological faculties of pedagogical universities, pupils of secondary schools, Ukrainian language and literature teachers.


Навчальне видання
Семеног Олена Миколаївна

Український фольклор
(РК 0103U000450 )

Комп’ютерний набір О.Семеног

Коректура О.Семеног

Комп’ютерна верстка О.Гавриленка

Технічний редактор О.Гавриленко

Підп. до друку 15. .2004. Формат 6084 / 16. Гарнітура Тайм c. Папір офсетний. Умов. друк. арк. 8, 89. Умов. фарб. – відб. 8, 89.

Облік. – вид арк. . Тираж 500 прим. Вид. № 655.

Віддруковано на різографі.

Редакційно-видавничий відділ

Глухівського державного педагогічного університету.

41400, м. Глухів, Сумська обл., вул. Радянська, 24,

тел / факс (05444) 2-33-06.Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (серія ДК № 678) від 19.11.2001 р.

ISBN ББК 82.3(4Укр)

С30
Каталог: txt -> semenogo
txt -> №1 (73) січень-лютий 2006 Костянтин Нікітенко
txt -> Наукового товариства
txt -> Биография С. А. Лебедева Малиновский Б. Н
txt -> Наукового товариства
txt -> Lingua Sovetica як феномен тоталітарної політичної культури
txt -> Федорів Марія Л
semenogo -> Інститут педагогіки І психології професійної освіти апн україни Глухівський державний педагогічний університет
semenogo -> Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка