Навчальний посібник для студентів галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»Сторінка4/38
Дата конвертації07.06.2018
Розмір5.52 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

2.3. Форма поточного контролю

заняття

Семестр, ЗМ

Тема заняття

Форма заняття

Максимальна кількість балів

1

Перший семестр – І - ІІІ змістові модулі

ЗМ І: Теоретико-методичні та практичні основи музичної ритміки.

Теоретична частина: «Основи музичної грамоти».

Практична частина: вправи на зв’язок рухів зі змістом музики


практичне

2

2

Історія виникнення та розвитку ритмічної гімнастики

індивідуа­льне

1,5

3

Теоретична частина: «Музика на уроках фізичної культури».

Практична частина: музичні ігри на узгодження музики та рухупрактичне

2

4

Теоретична частина: «Зв’язок музики та руху».

Практична частина: організуючі та загальнорозвивальні вправи з музикою.

Самостійна робота: використання технічних засобів при проведенні занять


практичне

2

15

Характеристика основних засобів ритмічної гімнастики

індивідуа­льне

1,5

6

Теоретична частина: «Культура руху».

Практична частина: загальнорозвивальні вправи з предметом з використанням музичного супроводу.

Самостійна робота: добір фонограм для проведення різних частин структури уроку.

Контрольне тестуваннясемінарське

2


1

5

Усього за ЗМ І
18

7

ЗМ ІІ: Ритмічна гімнастика.

Теоретична частина: «Методичні особливості проведення занять фізич­ною культурою з використанням засобів ритмічної гімнастики».

Практична частина: вправи ритміч­ної гімнастики без предмета із різних вихідних положень (в. п.).

Самостійна робота: скласти комплекс вправ ритмічної гімнастики без предметапрактичне

2

0,58

Вплив ритмічної гімнастики на фізичний розвиток та фізичну підго­товку дітей шкільного віку

індивідуа­льне

1,5

9

Теоретична частина: «Наванта­ження на заняттях фізичною культурою з використанням засобів ритмічної гімнастики».

Практична частина: вправи ритміч­ної гімнастики з предметами.

Самостійна робота: скласти комплекс вправ ритмічної гімнастики з предметами


практичне

2
0,5


10

Комплекс вправ ритмічної гімнас­тики: без предмета та з предметами

індивідуа­льне

1,5

11

Теоретична частина: «Форми занять ритмічною гімнастикою в школі».

Практична частина: вправи біля опорипрактичне

1,5


12

Позакласні та позашкільні форми організації занять із ритмічної гімнастики

індивідуа­льне

1,5

13

Теоретична частина: «Технологія складання комплексів вправ ритмічної гімнастики».

Практична частина: вправи коригувальної ритмічної гімнастики.

Самостійна робота: добір фонограм на заняття ритмічною гімнастикою з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.

Контрольне тестуванняпрактичне

1,5
0,5


5

Усього за ЗМ ІІ
18

14

ЗМ ІІІ: Хореографія.

Теоретична частина: «Визначення основних понять класичного танцю».

Практична частина. Положення тулуба, голови, кисті. Позиції рук, ніг

Самостійна робота: засвоїти техніку виконання вихідних положень, позицій ніг, рук класичного танцюпрактичне

1,5

1


15

Хореографія у спорті

індивідуа­льне

1,5

16

Вправи класичного танцю – засіб профілактики порушення постави

індивідуа­льне

1,5

17

Теоретична частина: «Методика навчання елементарних рухів класичного танцю».

Практична частина: вправи класичного танцю біля опори та на середині залу.

Самостійна робота: добір фонограм на урок фізичної культури з використанням елементів хорео­графії


практичне

2

1
18
Хореографія як засіб естетичного та духовного розвитку особистості школяра.

Контрольне тестуванняіндивідуа­льне

1,5

5
Усього за ЗМ ІІІ
15

19

Другий семестр – змістові модулі IV - VI

ЗМ IV: Методика навчання техніки виконання танцюва­льних елементів.

Теоретична частина: «Танцюва­льні елементи на уроках фізичної культури».

Практична частина: опанування техніки танцювальних елементів з допомогою підготовчих та підвідних рухів.

Самостійна робота: добір фонограм відповідно до змісту, жанру та характеру танцювальних кроківпрактичне

1,5

1


20

Танцювальні елементи на уроках фізичної культури та в позаурочний час

індивідуа­льне

1,5

21

Використання танцювальних елементів у народних та рухливих іграх

індивідуа­льне

1,5

22

Теоретична частина: «Методика навчання кроку польки, вальсо­вого кроку».

Практична частина: опанування техніки танцювальних кроків. Складання танцювальних композицій.

Самостійна робота: засвоїти техні­ку виконання елементів танцю­вальних кроків


практичне

2

123

Скласти танцювальну композицію.

Контрольне тестуванняіндивідуа­льне

1,5

5

Усього за ЗМ IV
15

24

ЗМ V: Види ритмічної гімнастики і їх еволюція в системі розвитку сучасної оздоровчої аеробіки.

Теоретична частина: «Терміно­логія сучасної оздоровчої аеробіки».

Практична частина: методика навчання техніки основних (базових) кроків аеробіки


практичне

1,5


25

Структура і зміст занять з оздоровчої аеробіки

індивіду­альне

1,5

26

Теоретична частина: «Специфічні методи навчання під час проведенні уроків оздоровчої аеробіки».

Практична частина: структурні компоненти хореографії в аеробіці: елемент, різновиди елементів, з’єднання елементів, комбінація елементівпрактичне

2


27

Особливості проведення занять з оздоровчої аеробіки з людьми різних вікових груп

індивідуа­льне

1,5

28

Теоретична частина: «Методи створення з’єднань і комбінацій».

Практична частина: об’єднання окремих елементів у танцювальні з’єднання («зв’язки»).

Самостійна робота: добір фонограм на заняття з танцюва­льної, силової аеробікою


практичне

2

0,529

Характеристика комплексних видів аеробіки

індивідуа­льне

1,5

30

Теоретична частина: «Методика складання навчальних композицій».

Практична частина: складання танцювальних комбінацій.

Самостійна робота: добір фонограм на заняття з аеробіки, що спрямована на розвиток гнуч­кості та досягнення релаксації.

Контрольне тестуваннясемінарське

2
0,5


5

Усього за ЗМ V
18

31

ЗМ VI: Самостійне проведення занять з музичної ритміки, хореографії, ритмічної гімнасти­ки, сучасної здоровчої аеробіки.

Теоретична частина: «Структура і зміст комплексів сучасної ритмічної гімнастики відповідно до вікових особливостей фізичного розвитку і фізичної підготовки дітей шкільного віку».

Практична частина: складання комплексів ритмічної гімнастики (аеробіки) для дітей шкільного віку.

Самостійна робота: добір музичного супроводу, засобів та інвентарю для самостійного проведення уроку фізичної культури з використанням засобів ритмічної гімнастики.

Самостійна робота: добір музичного супроводу, засобів та інвентарю для самостійного проведення уроку фізичної культури з використанням засобів ритмічної гімнастики

семінарське


2


0,5
1


32

Сценарій оздоровчо-фізкуль­турного свята з використанням засобів музичної ритміки

індивідуа­льне

1,5

33

Теоретична частина: «Вправи для розвитку гнучкості на уроках фізичної культури».

Практична частина: практичне виконання вправ для розвитку гнучкості.

Самостійна робота: скласти комплекс вправ спрямований на розвиток рухливості в суглобах та підвищення еластичності м’язів.

Скласти комплекси вправ для проведення підготовчої, основної та заключної частини уроку фізичної культури з використанням засобів ритмічної гімнастикисемінарське

2

0,534

Визначення рівня фізичного розвитку та фізичної підготовки школярів

індивідуа­льне

1,5

35

Теоретична частина: «Зміст програми з фізичної культури у школі «Основи здоров’я та фізична культура».

Практична частина: самостійне проведення окремих частин уроку фізичної культури з використанням засобів сучасної оздоровчої аеробіки.

Контрольне тестування


семінарське

2


5
Усього за ЗМ VI
16

36

Підсумковий контроль

практичне

100Усього мінімум балів – залік
60 - 100

Примітка: лекції, консультації, а також теоретична частина окремого практичного та семінарського занять не оцінюються. Змістовий модуль закінчується контрольним тестуванням.


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 4035
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка