Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладівСторінка4/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6

Ризики ВПКР для новонародженого:

 • Спроба ВПКР асоціюється з підвищеним ризиком перинатальної захворюваності та смертності в порівнянні з ППКР, проте абсолютний ризик є дуже низьким (1/1000).

 • Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія суттєво частіше спостерігається в разі ВПКР (8/10 000) в порівнянні з ППКР. Вплив даного ускладнення на подальший розвиток малюка невідомий [В].

 • Додатковий ризик перинатальної смертності в разі ВПКР складає 2-3/10000 при порівнянні з ППКР і є таким, що можна порівняти з ризиком ПС у жінок, які народжують вперше [В].
 1. Отримується поінформована згода на спробу ВПКР, яка підписується особисто вагітною (Додаток 3).

В разі відсутності протипоказань у вагітної з одним КР поперечним розрізом у нижньому матковому сегменті треба їй запропонувати спробу ВПКР з відповідним обговоренням материнських та перинатальних ризиків та переваг. Отримання поінформованої згоди відповідно задокументованої є важливим компонентом плану розродження у жінок з попереднім КР [B].


Наміри жінки щодо спроби ВПКР повинні бути чітко задокументовані. Бажано представити в карті вагітної інформацію щодо попереднього КР [B].
Рішення щодо спроби ВПКР повинно бути прийнято під час антенатального спостереження.


 1. Очікуваний термін пологів повинен бути підтверджений за допомогою УЗД до 24 тижнів вагітності. УЗД проводиться в стандартні терміни з обов`язковою вказівкою локалізації плаценти та патологічної плацентації (в разі локалізації плаценти в області післяопераційного рубця).

 2. Кожна вагітна з рубцем на матці має бути навчена розпізнаванню небезпечних симптомів (загрозливих станів), поява хоча б одного з яких є приводом до негайного звернення за медичною допомогою. При цьому слід оцінити можливості екстреного транспортування вагітної до відповідного ЗОЗ (особливо у жінок, які проживають у гірській місцевості, віддалених селах, в регіонах з поганими дорогами та в зимовий період).

 3. Можливості госпіталізації та транспортування вагітної до відповідного ЗОЗ (згідно розділу А4).

 4. Всі жінки з рубцем на матці мають бути госпіталізовані у відповідний ЗОЗ в 38 тижнів вагітності для моніторингу стану жінки та плода, проведення консиліуму для остаточного узгодження тактики розродження.


Роль УЗД

Наразі відсутні доказові дані відносно здатності ультразвукової оцінки товщини та структури ділянки рубця на матці передбачити його спроможність під час спроби ВПКР.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Наказ МОЗ України №976 від 27.12.2011 «Вагінальні пологи після кесаревого розтину (ВПКР)».

 2. Жарких А.В. Барковський Д.Є., Особливості фетоплацентарного комплексу у жінок з рубцем на матці після кесарева розтину// Тез. доп. Х з’їзду акушерів- гінекологів України.- Одеса, 1996.- С. 72.

 3. Барковський Д.Є., Мамедов А.М. Вплив санітарного оздоровлення на стан фетоплацентарного комплексу вагітних з рубцем на матці після кесарева розтину// Фізичні чинники в медичній реабілітації: 36 наук. пр. (додаток до журналу «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія» №1, 1998).- 1998.- С. 257-258.

4. Адамян Л.В. Высокие технологии в диагностике и лечении патологии репродуктивной системы / Современные технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний. – 2007. – С.20-32.

5. Айламазян Э.К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Руководство. – СПб.: ООО «Издательство Н-Л». – 2002г.

6. Баев О.Р., Хаттабе М.И. Совершенствование эхографической оценки факторов риска гнойно-септических осложнений после кесарева сечения // Акуш. и гин. – 1994. - №5. – С.64-65.

7. Болвачева Е.В. Особенности течения беременности и родов у женщин с рубцом на матке // Автореф.дисс. … канд.мед.наук. М., 2007. – 19с.

8. Габидуллина Р.И. Рубец на матке после кесарева сечения: хирургические и диагностические аспекты. Автореф.дис. … д-ра мед.наук. – Казань, 2004. – 37с.

9. Густоварова Т.А. Иванян А.Н., Болвачева Е.В. ведение родов через естественные родовые пути у женщин с оперированной маткой / Вестник Смоленской медицинской академии. – 2005. – С.100-101.

10. Гущин И.В., Меншиязов З.Г., Онищенко С.А., Майборозова О.В. Роль эхографической оценки состояния зоны послеоперационного рубца в определении тактики родоразрешения у беременных, перенесших в прошлом кесарево сечение // IV российский форум «Мать и дитя»: тез.докл. – Москва, 2002. – С.262-263.

11. Гюльмамедова И.Д., Акимова И.К. // Здоровье. – 1998. – Т. 3, N1. – С.33-37.

12. Катюхина Е.Г. течение послеоперационного периода и особенности адаптации новорожденных в зависимости от вида анестезии при операции кесарева сечения // Автореф. дис. … канд.мед.наук. – Москва. – 2003. – 28с.

13. Комиссарова Л.М., Токова З.З., Мекша Ю.В. Абдоминальное родоразрешение первобеременных женщин / Акуш. и гин. – 2006. - №2. – С.18-21.

14. Комиссарова Л.М., Чернуха Е.А., Пучко О.Н. Оптимизация кесарева сечения // Акушерство и гинекология. – 2006. – №6. – С14-16.

15. Краснопольский В.И., Левашова И.И., Зыряева Н.В., Мареева Л.С. Некоторые проблемы и перспективы улучшения исходов операции кесарева сечения // Акуш. и гин. – 1989. – №3. – С.18-21.

16. Краснопольский В.И., Логунова Л.С. Самопроизвольные роды у беременных с рубцом на матке как альтернативный и безопасный метод разрешения / Акуш. и гин. – 2000. – №5. – С17-22.

17. Кулаков В.И., ,Чернуха Е.А. Комиссарова Л.М. Кесарево сечение. – М.: - 2004.

18. Кулаков В.И. Репродуктивное здоровье – проблемы и решения. Материалы VIII Российского форума «Мать и дитя». – М.: - 2006. – С.3.

19. Кулич С.И., Крамарский В.А., Дудакова В.Н., Мащикевич Л.И. Роль гистероскопии в оценке заживления швов после операции кесарева сечения // Актуальные вопросы акушерства и гинекологии – 2001-2002. – Т.1. – С.42-43.

20. Логутова Л.С., Гаспарян Н.Д., Ахвледиани К.Н. Критерии диагностики состояния рубца на матке после кесарева сечения // IV Российский форум «Мать и дитя»: тез.докл. – Москва, 2002. – С.376-377.

21. Обоскалова Т.А. Структура и причины перинатальной смертности недоношенных / Акуш. и гин. – 2005. – №5. – С.39-41.

22. Пекарев О.Г., Майбородин И.В., Поздняков И.М., Моторина И.П., Альхимович В.А. Прогноз и перспективы самопроизвольного родоразрешения у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения / Акуш. и гин. – 2007. – №3. – С.33-37.

23. Персианинов Л.С. Разрывы матки. – М., Медгиз. – 1952.

24. Погорелова А.Б., Кузин В.Ф. Прогнозирование функциональной несостоятельности матки и выбор метода родоразрешения у женщин после бывшей операции кесарева сечение // Вопросы охраны материнства и детства. – 1991. – №6. – С.38-41.

25. Прилепская В.Н. Хроника /Акуш. и гин. – 2007. – №3. – С.78-79.

26. Радзинский В.Е., Иткес А.В., Ордиянц И.М. и др. Генетические детерминанты гиперпластических заболеваний репродуктивной системы // Журнал акуш. и жен. болезней. – 2002. №3. – С.25-27.

27. Радзинский В.Е., Костин И.Н., Златовратская Т.В., Котайш Г.А., Фаткуллин И.Ф., Григорьева Е.Е. Доношенные дети, подвергшиеся реанимации. Анализ акушерской тактики / Акуш. и гин. – 2007. – №3. – С.42-47.

28. Савельева Г.М. (под редакцией). Акушерство // М., Медицина. – 2000. – С.686-705.

29. Серова О.Ф. Кесарево сечение с использованием синтетических рассасывающихся нитей: Автореф. дис. … канд.мед.наук. – Москва. – 1993. – 28с.

30. Стрижаков А.Н., Баев О.Р. Техника операции кесарева сечения / Вопросы акуш, гин. и перинатологии. – 2004. – том 3. – №6. – С 55-61.

31. Стрижаков А.Н., Баев О.Р., Шлапников М.Е. Гистероскопия в диагностике и лечении осложнений операции кесарева сечения / Современные технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний. – 2007. – С.531-533.

32. Стрижаков А.Н., Кузьмина Т.Е. Беременность после кесарева сечения: течение, осложнения, исходы / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2002. – том 1. – №2 – С.40-46.

33. Титченко Л.И., Белоусов М.А., Жиленко М.И. Оценка состояния рубца на матке после кесарева сечения с помощью эхографии // Акуш. и гин. – 1990. – №11. – С.69-70.

34. Чернуха Е.А. Какова оптимальная частота кесарева сечения в современном акушерстве? / Акуш. и гин. – 2005. – №5. – С.8-12.

35. Чернуха Е.А., Побединский Н.И., Ананьев В.А. и соавт. Психологические аспекты кесарева сечения. / Акуш. и гин. – 2005. – №2. – С.52-53.

36. Энкин М., Кейрс М., Рефрью М., Нейлсон Д. Руководство по эффективной помощи при беременности и родах. – СПб: Нордмед – издат., - 1999. – 544с.

37. Benchekroun A., Lachkar A., Soumana A. et al. Vesico- uterine fistulas. Report of 30 cases // Ann. Urol. (Paris). - 1999. – V.33. – N.2. – P.75-79.

38. Chandhiok N., Kambo I., Dhillon B.S., Saxena N.C. // XVII FIGO World Congress, Nov. 2-7, 2003, Santiago, Chile: Book of Abstracts. – Santiago, 2003. – Thursday, nov. 6. – P.6.

39. Churchill H. Caesarean Birth: Experience Practice and History Hale. – Cheshire. – 1997.

40. Clemeat J. Psychological Perspectives on Pregnancy and Childbirth. – Edinburg. – 1998.

41. Cunningham F.C. et al. Williams Obstetrics. – 21th Ed. – New York, 2001.

42. Fisher J.W.R., Stanley R.O., Burrous G., DM J. Psychoson. Obstetrics Gynecol. – 1990. – vol.11. – P.91-106.

43. Guise J-M., McDonagh M.S., Osterweil P., Nygren P., Chan B.K.S., Helfand M., Systematic review of the incidence and consequences of uterine rupture in women with previous caesarean section / Department of Obstetrics and Gynecology, Oregon Health & Science University, USA, Evidence-based Practice Center // BMJ 2004;329:19 (3 July).

44. Guise J-M., McDonagh M.S., Osterweil P.et al. Systematic review of the incidence and consequences of uterine rupture in with previous caesarean section // Oregon Health & Science University, BMJ 2004;329:19 (3 July).

45. Lewine E.M., Ghai V., Barton J.J., Strom C.M. // Obstetr. and Gynecol. – 2001. – Vol.97. – P.439-442.

46. Matthews T.G., Crowley T.G., Chong A. et al. // Br. J. Obstetr. Gynaecol. – 2003. – Vol. 110. – P.346-349.

47. Mazurkewich E.L., Hutton E.K. // Am. J. Obstetr. Gynecol. – 2000. – Vol.183. – P.1187-1197.

48. Report on Maternity 2000 and 2001. Ministry of Health. New Zeland Health Information Service, 2003.

49. Robson M.S. Can we reduce the caesarean section rate? // Best Practice a Research Clin. Obstet. Gynecol. – 2001. - №151. – P.234.

50. Spaans W.A., Sluijs M.B., van Roosmalen J. et al. // Eur. J. Obstetr. Gynecol. Reprod. Biol. – 2002. – Vol.100. – P.163-166.

51. Stark M., Finkel A.R. Comparison between the Joel-Cohen and Pfannenstieel incisious in cesarean section // Eur. J. Obstetr. Gynecol. Reprod. Biol. – 1994. – V.53. – P.121-122.

52. Suneet P.C., Everett F.M., Christopher D.W. et al. Pregnancy after classic cesarean delivery // Obstetrics and Gynecology. – 2002. – V.100. – N.5. – P.946-950.

53. The National Sentinel Section Caesarean Audit RCOG Clinical Effectiveness Unit< Royal College of Obstetricians and Gynecologists. – London, 2001. – P.1.

54. Van den Berg A., van Elburg R.M., van Geijn H.P. et al. / Eur. J. Obstetr. Gynecol. Reprod. Biol. – 2001. – Vol.98. – P.9-13.

55. Wright J.B., Wright A.L., Simpson N.A.B. et al. // Eur. J. Obstetr. Gynecol. Reprod. Biol. – 2001. – Vol.97. – P.23-25.

56. Dodd JM, Crowther CA. Elective repeat caesarean section versus induction of labour for women with a previous caesarean birth. Cochrane Database Syst Rev 2006;CD004906.

57. Man kuta DD, Leshno MM, Menasche MM, Brezis MM. Vaginal birth

after cesarean section: trial of labor or repeat cesarean section? A decision analysis.

Am J Obstet Gynecol 2003;189:714–19.

58. Dunn EA, O’Herlihy C. Comparison of maternal satisfaction following vaginal delivery after caesarean section and caesarean section after previous vaginal delivery. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005;121:56–60.

59. Landon MB, Spong CY, Thom E, Hauth JC, Bloom SL, Varner MW,

et al. Risk of uterine rupture with a trial of labor in women with multiple and single prior cesarean delivery. Obstet Gynecol 2006;108:12–20.

60. Guise JM, Hashima J, Osterweil P. Evidence–based vaginal birth after Caesarean section. Best Prac Res Clin Obstet Gynaecol 2005;19:117–30.

61. Macones GA, Cahill A, Pare E, Stamilio DM, Ratcliffe S, Stevens E, et al. Obstetric outcomes in women with two prior cesarean deliveries: is vaginal birth after cesarean delivery a viable option? Am J Obstet Gynecol 2005;192:1223–8.

62. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. SOGC Clinical Practice Guidelines. Guidelines for vaginal birth after previous caesarean birth. Number 155 (Replaces guideline Number 147), February 2005. Int J Gynaecol Obstet 2005;89:

319–31.

63. Goodall PT, Ahn JT, Chapa JB, Hibbard JU. Obesity as a risk factorfor failed trial of labor in patients with previous cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol

2005;192:1423–6.

64. Yeh J, Wactawski-Wende J, Shelton JA, Reschke J. Temporal trends in the rates of trial of labor in low-risk pregnancies and their impact on the rates and success of vaginal birth after cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol 2006;194:144.

65. Chauhan SP, Martin JN, Jr., Henrichs CE, Morrison JC, Magann EF. Maternal and perinatal complications with uterine rupture in 142,075 patients who attempted vaginal birth after cesarean delivery: a review of the literature. Am J Obstet Gynecol 2003; 189:408–17.

66. Landon MB, Leindecker S, Spong CY, Hauth JC, Bloom S, Varner MW, et al.

The MFMU Cesarean Registry: factors affecting the success of trial of labor after previous cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol 2005;193:1016–23.

67. Gyamfi C, Juhasz G, Gyamfi P, Stone JL. Increased success of trial of labor after previous vaginal birth after cesarean. Obstet Gynecol 2004;104:715–19.

68. Hibbard JU, Gilbert S, Landon MB, Hauth JC, Leveno KJ, Spong CY, et al. Trial of labor or repeat cesarean delivery in women with morbid obesity and previous cesarean delivery. Obstet Gynecol 2006;108:125–33.

69. Coassolo KM, Stamilio DM, Pare E, Peipert JF, Stevens E, Nelson DB, et al. Safety and efficacy of vaginal birth after cesarean attempts at or beyond 40 weeks of gestation. Obstet Gynecol 2005;106:700–6.

70. Rochelson B, Pagano M, Conetta L, Goldman B, Vohra N, Frey M, et al. Previous preterm cesarean delivery: identification of a

new risk factor for uterine rupture in VBAC candidates. J Matern Fetal Neonatal Med

2005;18:339–42.

71. Durnwald C, Mercer B. Vaginal birth after cesarean delivery: predicting success, risks of failure. J Matern Fetal Neonatal Med 2004;15:388–93.

72. Macones GA, Hausman N, Edelstein R, Stamilio DM, Marder SJ. Predicting outcomes of trials of labor in women attempting vaginal birth after cesarean delivery: a comparison of multi- variate methods with neural networks. Am J Obstet Gynecol

2001;184:409–13.

73. Hashima JN, Eden KB, Osterweil P, Nygren P, Guise JM. Predicting vaginal birth after cesarean delivery: a review of prognostic factors and screening tools. Am J Obstet Gynecol 2004;190:547–55.

74. Macones GA, Cahill AG, Stamilio DM, Odibo A, Peipert J, Stevens EJ. Can uterine rupture in patients attempting vaginal birth after cesarean delivery be predicted?

Am J Obstet Gynecol 2006;195:1148–52.

75. Lieberman E, Ernst EK, Rooks JP, Stapleton S, Flamm B. Results of the national study of vaginal birth after cesarean in birth centers. Obstet Gynecol 2004;104:933–42.

ЗМІСТ
Перелік скорочень

Діагноз та термінологія для його формування

Cтан проблеми кесарева розтину в Україні та світі

Принципи організації медичної допомоги при операції кесарів розтин

Консультування вагітної перед операцією кесарів розтин та з питань планування сім’ї

Плановий кесарів розтин

Ургентний кесарів розтин

Передопераційне обстеження та підготовка

Схема медикаментозного лікування

Анестезіологічне забезпечення кесарева розтину

Техніка виконання кесарева розтину

Післяопераційний догляд

Догляд за дитиною, яка народилась шляхом операції кесаревого розтину

Алгоритми виписки зі стаціонару, реабілітація та профілактика

Особливості надання антенатальної допомоги жінкам з кесаревим розтином в анамнезі


Додаток 1. Шкала градації доказів і сили рекомендацій

Додаток 2. Наказ МОЗ України від 27.12.2011 № 977

Додаток 3Наказ МОЗ України від 27.12.2011 № 976

Додаток 4.  Інформована згода на кесарів розтин

Додаток 5.  Алгоритм анестезіологічного забезпечення кесарева розтину

Додаток 6. Спостереження за станом матері після операції кесарів розтин

Додаток 7. Епікриз після операції кесарів розтин

Додаток 8. Типи розрізів та ушивання тканин при різних технологіях кесарів розтин

Додаток 9. Пам’ятка для пацієнта

Додаток 10. Додаток до медичної карти амбулаторного хворого

Додаток 11. Форма поінформованої згоди пацієнта на медичну допомогу

Додаток 12. Карта нагляду за перебігом ІІІ та післяпологового періодівДодаток 1
Шкала градації доказів і сили рекомендацій


Рівні достовірності первинних даних RCOG

Градація сили настанов

А

Дані отримані з систематичного огляду, матаналізу рандомізованих контрольованих досліджень або одного рандомізованого контрольованого дослідження.

В

Дані отримані з якісних контрольованих досліджень без проведення рандомізації, квазі-експериментальні дослідження або когортні дослідження.

С

Добре організовані не експериментальні описові дослідження, такі як: порівняльні, корелятивні, дослідження випадок-контроль та серії випадків.

D

Звіти експертних комітетів або точка зору та/або клінічний досвід експертів.


Додаток 2

Наказ МОЗ України від 27.12.2011 № 977

"Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15.12.2003 року №582 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги"
На виконання доручення Президента України від 06.03.2003 №1-1/152 п.а.2 та з метою уніфікації вимог до обсягів і якості надання акушерської допомоги

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу МОЗ України від 15.12.2003 року №582 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги", виклавши Розділ "Кесарів розтин" в редакції, що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних Київської та Управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити вивчення і впровадження Клінічного протоколу "Кесарів розтин" в діяльність підпорядкованих закладів охорони здоров'я, починаючи з 01.01.2012 року;

2.2.Організувати здійснення контролю за веденням вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок, яких було розроджено шляхом кесаревого розтину у родопомічних закладах охорони здоров'я України у відповідності до Клінічного протоколу.

2.3. Забезпечити розробку локальних протоколів.

3. Ректорам закладів післядипломної освіти забезпечити використання Клінічного протоколу "Кесарів розтин" в навчальному процесі для лікарів-інтернів та лікарів-акушер-гінекологів, лікарів-анестезіологів, лікарів-неонатологів, лікарів загальної практики/сімейної медицини, медичних сестер.Додаток 3

Наказ МОЗ України від 27.12.2011 № 976

"Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги "Вагінальні пологи після кесаревого розтину"
На виконання п.а. 2 доручення Президента України від 06.03.2003 №1-1/152 та з метою уніфікації вимог до обсягів і якості надання акушерської допомоги

НАКАЗУЮ:


1. Затвердити клінічний протокол з акушерської допомоги " Вагінальні пологи після кесаревого розтину", (далі Клінічний протокол, що додається).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1 Забезпечити вивчення та впровадження Клінічного протоколу в діяльність підпорядкованих закладів охорони здоров'я, починаючи 01.01.2012 року;

2.2. Забезпечити розробку локальних протоколів.

2.3. Організувати здійснення контролю за наданням медичної допомоги вагітним жінкам з рубцем на матці у підпорядкованих закладах охорони здоров'я у відповідності до Клінічного протоколу.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра охорони здоров'я Моісеєнко Р. О.Додаток 4
Інформована згода на кесарів розтин
Я,_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

була поінформована лікарем ________________________________________ про те, що для

(прізвище, ім’я, по-батькові)

мого здоров’я та здоров’я моєї дитини кращим способом розродження є кесарів розтин. Лікар пояснив в доступній для мене формі про очікувані переваги, ризики та додаткові процедури під час проведення операції кесарів розтин, а саме:
Очікувані переваги: Народження дитини / дітей через розріз на передній черевній стінці (животі) та матці у ситуації, коли є загроза мені або моїй майбутній дитині під час вагінальних пологів.
Вагомі ризики:


 • Видалення матки, 7-8 жінок на 1000 (не часто)

 • Потреба в повторній хірургічний операції, 5 жінок на 1000 (не часто)

 • Госпіталізація у відділення інтенсивної терапії, 9 жінок на 1000 (не часто)

 • Збільшення ризику розриву матки при подальших вагітностях, 2-7 на 1000 (не часто)

 • Кровотеча, 4-16 жінок на 10 000 (рідко)

 • Мертвонародження, 1-4 жінки на 1000 (не часто)

 • При подальших вагітностях плацента закриває вхід в матку (передлежання плаценти), 4-8 жінок на 1000 (не часто)

 • Травми сечовидільної системи, 1 жінка на 1000 (рідко)

 • Смерть, приблизно 1 жінка на 12 000 (дуже рідко)

Часті ризики:Часто: постійний дискомфорт в області рани та живота, повторний кесарів розтин при подальших вагітностях, повторна госпіталізація, незначні пошкодження шкіри дитини

Нечасто: кровотеча, інфекція
Я даю свою згоду на проведення додаткових процедур, які можуть знадобитися під час проведення цієї операції, а саме:

Переливання крові Так Ні

Також мені пояснили з чого складатиметься це оперативне втручання та можливі методи знеболення, їх переваги та ризики.

Ця процедура включатиме:загальну анестезію регіональну анестезію місцеву анестезію
Лікар також поінформував мене, що після проведення цієї операції можливі ранні та віддалені ускладнення:

 • гнійно-запальні захворювання (ендометрит, сепсис)

 • розходження хірургічних швів

 • гематоми

 • лігатурні нориці

 • злуки малого тазу

 • порушення менструальної функції

 • вторинне безпліддя

 • синдром хронічного тазового болю

Знаючи усю вищенаведену інформацію, я свідомо даю згоду на розродження шляхом кесаревого розтину.
Підпис Дата

Підпис лікаря ДатаДодаток 5
Алгоритм

анестезіологічного забезпечення кесарева розтину

Час(хв.)

5

10

15

20

25

30

Рівень свідомості (+так; - ні)Артеріальний тиск (мм.рт.ст)Пульс (уд./хв.)SpO2 (%)Частота дихання (за хв)Кровотеча (+ так; - ні)Щільність матки (Щ - щільна, М - м’яка)Масаж матки (+ так; - ні)Біль за ВАШ (від 0 -10)Лікарські призначення (додатково до карти інтенсивного спостереження)Підпис анестезіолога/анестезистки,

Акушер-гінеколога/акушерки

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка