Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»Сторінка1/29
Дата конвертації16.03.2017
Розмір8.48 Mb.
#12051
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Висвітлено основи оформлення друкованих видань з урахуванням їхнього призначення, змісту, категорії читачів та забезпечення навичок технічного редагування на всіх етапах проходження видання. Описано рекомендації щодо складання і верстання текстових та ілюстративних елементів видань, правильності застосування шрифтів, вибору формату сторінки складання, використання коректурних знаків і практичного підрахунку обсягів видань, а також вибору матеріалів для друкування тиражу видання.

Для студентів Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", що навчаються за спеціальністю "Видавнича справа та редагування".

Може бути використаний студентами інших вищих навчальних закладів, які навчаються за цією спеціальністю, фахівцями поліграфічних підприємств, друкарень, користувачами комп'ютерних видавничих систем.

ISBN 966-8318-29-3

СМ. ЯРЕМАТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ

Допущено Міністерством освіти і науки України

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів,

що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»

Київ


Університет «Україна» 2007

УДК 655 (075.4) ББК76.17 Я 72

Рецензенти: др-р філол. наук, проф.Р. Іванченко

(Національний технічний університет України "КПІ"); д-р техн. наук, проф. Б. Дурняк, доц. В. Сава (Українська академія друкарства)

Редактори: канд. філолог.наук, доц. О. Пазяк;В.Хміль;В. Моргунюк

Ярема С.М.

Я 72 Технічне редагування: Навч. посіб. - К.: Ун-т "Україна", 2007. — 304 с: 32 іл, ISBN 966-8318-29-3

Висвітлено основи оформлювання друкових видань з урахуванням їхньої призначеності, змісту, категорії читачів та забезпечення навичок технічного редагування на всіх етапах проходження видання. Описано рекомендації щодо складання і верстання текстових та ілюстраційних елементів видань, правильності застосовування шрифтів, вибирання формату сторінки складовими, використовування коректурних знаків і практичного підраховування обсягів видань, а також вибирання матеріалів для друкування тиражу видання.

Термінологію і стиль викладу навчального посібника приведено у відповідність до вимог ДСТУ 3966.

Для студентів Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", що навчаються за спеціальністю "Видавнича справа та редагування". Може бути використаний студентами інших вищих навчальних закладів, які навчаються за цією спеціальністю, фахівцями поліграфічних підприємств, друкарень, користувачами комп'ютерних видавничих систем.

УДК 655 (075.4) ББК 76.17

ISBN966-8318-29-3 О С.М. Ярема, 2003

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 9

ВСТУП , 11

Розділ 1. АВТОРСЬКІ ТА ВИДАВНИЧІ ТЕКСТОВІ ОРИГІНАЛИ

 1. Оригінали для поліграфічних видань 16

 2. Класифікація авторських і видавничих текстових оригіналів 18

 3. Авторські текстові оригінали 19
 1. Склад авторського текстового оригіналу 19

 2. Оформлювання титулу та нумерування сторінок 19

 3. Основні вимоги до авторського текстового
  машинописного оригіналу 19
 1. Авторський текстовий надрукований оригінал для
  перевидання без змін (повторний) 22

 2. Авторський текстовий надрукований оригінал для
  перевидання зі змінами 22

 3. Роздруки цифрового та текстового матеріалів, виконані

на алфавітно-цифровому друкувальному пристрої 23

1.3.7. Авторський текстовий рукописний оригінал 23

 1. Авторські зображальні оригінали 24

 2. Видавничі текстові оригінали 25

 3. Технічне редагування видавничого оригіналу 28

 4. Видавничо-поліграфічне оформлювання

і розмічання видавничих текстових оригіналів 31

 1. Документація, що супроводжує видавничі текстові оригінали ... 33

 2. Правила здавання та приймання видавничих текстових оригіналів... З З

Розділ2. ОСНОВНІ ДАНІ ПАСПОРТА ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ОФОРМИ ВИДАНЬ

 1. Формати паперу і формати видань 35

 2. Сторінка складовини. Формати сторінок складовини,

їх визначання і розраховування 38

2.3. Шрифти та їх класифікація 41

 1. Короткі історичні відомості про розвиток шрифтів 41

 2. Класифікація шрифтів 45

 3. Електронні (комп'ютерні) шрифти 51

 4. Властивості шрифтів 53

 5. Вибирання шрифту 55

2.4. Обсяг видання 56

2.4.1.Фізичний друкарський і паперовий аркуші..... 57

 1. Умовний друкарський аркуш 58

 2. Авторський аркуш 59

 3. Обліково-видавничий аркуш 60

 4. Тираж і кількість аркушів у виданні 61

 5. Місткість друкарського аркуша та її коефіцієнт 61

Розділ 3. ОСНОВНІ ЕТАПИ ОФОРМЛЮВАННЯ ТА ОПРАЦЬОВУВАННЯ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЕЛЕМЕНТІВ

ЗОВНІШНЬОЇ ОФОРМИ І ТИТУЛІВ ВИДАНЬ. СУЧАСШКОМП'ЮТЕРШ ВИДАВНИЧІ СИСТЕМИ

3.1. Організування редакційно-видавничого процесу у видавництві

та випускання друкової продукції на поліграфічному підприємстві 63

 1. Формування задуму та плану оформи видання 64

 2. Основні етапи оформлювання та опрацьовування тексту .. 68

 3. Редакційно-технічне готування видань. Основні вимоги

до оформи видань і критерії оцінювання їхньої якості... 70

3.1.4. Основні вимоги до поліграфічного відтвору тексту 70

3.2. Робота над оригіналами елементів зовнішньої оформи видань 72

 1. Оформлювання суперобкладинок і футлярів 72

 2. Оформлювання обкладинок і палітурок 74

 3. Розмічання складної обкладинки (палітурки) 88

3.3. Робота над оригіналами титулів 89

3.3.1. Верстання та розмічання авантитулу, колонтитулу

і фронтиспіса 91

3.3.2. Верстання та розмічання звороту титульної сторінки 95

 1. Традиційне додрукарське готування видання 96

 2. Сучасні комп'ютерні видавничі системи 96

Розды4. РОБОТА ТЕХНІЧНОГО РЕДАКТОРА НАД ІЛЮСТРАЦІЯМИ

 1. Загальний хід роботи 106

 2. Попереднє розмічання авторських ескізів 107

 3. Розмічання ілюстрацій 109

 4. Робота над оригіналами підписів до ілюстрацій 112

Розділ 5. ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ І ВЕРСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ СТОРІНОК ВИДАННЯ

5.1. Технологічні параметри складання та технологія верстаннясторінок 114

 1. Технологічні параметри складання 114

 2. Абзацні відступи 115

 3. Відбивки та виокремили 116

 4. Інтерліньяж 117

 5. Кернінг 117

 6. Технологія верстання сторінок 117

 7. Особливості складання простого й ускладненого текстів.. 120
  5.2.Робота над оригіналами початкових і кінцевих сторінок 12]

5.3. Робота над заголовками 123

 1. Особливості складання заголовків 123

 2. Призначеність заголовків у виданні та їхній склад 124

 3. Способи оформлювання заголовків 126

 4. Шрифтове оформлювання заголовків 128

 5. Композиційне оформлювання заголовків 131

 6. Розмічання заголовків 132
 1. Робота над виокремлюванням у тексті 134

 2. Робота над додатковими текстами 138
 1. Анотація 139

 2. Посвята 139

 3. Епіграф 140

 4. Передмови... 141

 5. Примітки 142

 6. Післямова тазавершальна стаття 144

 7. Покажчики 144

 8. Бібліографічні списки 145

 9. Додатки , 145
 1. Оглав 146

 2. Випускові дані 147

5.6. Робота над оригіналами таблиць і виводів 147

 1. Особливості складання таблиць і виводів 147

 2. Складання заголовкової частини таблиці та виводу ]49

 3. Складання боковика таблиці та виводу 150

 4. Складання прографки таблиці та виводу 151

 5. Складання шпальтових і розгорнутих таблиць 153

 6. Формат складовини текстових даних у стовпчиках таблиці 154

 7. Особливості оформлювання виводів.... 154

5.7. Робота над оригіналами формул 155

 1. Особливості складання формул 155

 2. Вимоги до написання математичних і хімічних формул

в авторських та видавничих текстових оригіналах 157

 1. Складання символів, цифр, знаків і скоротан 161

 2. Складання індексів і показників степеня 163

 3. Складання дужок і приставних знаків 163

 4. Складання математичних формул із переносами 165

 5. Складання структурних хімічних формул 165
 1. Формульні тексти 166

 2. Акцидентне складання 167

5.10. Оформлювання текстів довідкової призначеності 168

 1. Отав 168

 2. Колонцифри 170

5Л0.3.Колошигули,колонлінійки 171

5.10.4. Сигнатура 172

5.10.5.Норма 173

5.11. Способи оформлювання і правила розмічання віршового тексту 173

 1. Вибирання сторінки складовини віршового тексту 175

 2. Розташовування віршів на сторінках складовини 176

 3. Верстання віршових текстів 178

 4. Складання і компонування заголовків, колонцифр та
  додаткових текстів у віршових виданнях 179

 5. Особливості розмічання віршових текстів 179
 1. Драматичний текст 180

 2. Технологічна специфікація для верстання книжок

і журналів. Видавнича специфікація 181

Розділ 6. РОБОТА НАД ПРОБНИМИ ВІДБИТКАМИ

 1. Робота над гранками та ілюстраційними відбитками 186

 2. Робота над версткою, звіркою, чистими аркушами,
  сигнальним примірником та оцінювання якості

випущеного видання 189

 1. Роботанад версткою 189

 2. Робота над звіркою 199

6.2.3.Підписування видання додрукування 200

 1. Робота над чистими аркушами і сигнальним
  примірником 203

 2. Оцінювання якості випущеного видання 204

Розділ 7. ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ ЖУРНАЛУ ТА ГАЗЕТИ

7.1. Технічне редагування журналу 206

 1. Класифікація та особливості оформлювання журналів 207

 2. Загальні технічні вимоги 208

7.1.3. Робота над текстовим журналом 215

7.2. Технічне редагування газети 219

 1. Вимоги до оригіналів 220

 2. Вимоги до поліграфічного викону газет 221

7.3. Критичні дефекти, за якими бракують примірник газети 223

Розділ 8. РОБОТА ТЕХНІЧНОГО РЕДАТКОРА
НАДНЕКНИЖКОВИМИ ВИДАМИ ДРУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 224

ПІСЛЯМОВА 227

Список використаної та рекомендованої літератури 230

ДОДАТКИ 233

Додаток 1. Зразок оформи титульної сторінки 233

Додаток 2. Зразок оформи звороту титульної сторінки 234

ДодатокЗ. Видавнича специфікація 235

Додаток 4. Коректурні знаки згідно з ГОСТ 7.62 -90 242

Додаток 5. Пропорції основних форматів видань

після обрізання із трьох боків 247

Додаток 6. Формати сторінок складовини, рекомендовані розміри

розкладки і берегів книжкових видань 248

Додаток 7. Побудова типового розвороту за допомогою даних дод. 6 для книжкового видання форматом 84 χ 108/32

за другим варіантом його оформи 251

Додаток 8. Кількість рядків у сторінці складовини 252

Додаток 9. Розрахунок розмірів берегів у виданні, розкладки в його

корінці та головці 254

Додаток 10. Вигляд шрифту гарнітури Times різних кеглів прямої

накреслини 255

Додаток 11. Зразок макета суперобкладинки для книжкового

видання форматом 84x108/32 256

Додаток 12. Зразок макета оправи № 7, виготовленого за допомогою

даних дод. 6 для формату 60 χ 84/16 за товщини книжкового

блока 100 мм (у товщині блока враховано товщину двох

картонних боковин) 257

Додаток 13. Розміри мальовничого поля боковин обкладинок типів

1 і4та палітурок типів 5...7 (вертикальний книжковий варіант).. 258

Додаток 14. Початкова сторінка... 260

Додаток 15. Схема і розміри макета занотованої картки

для книжкових видань форматом 84x108/32 261

Додаток 16. Розміри занотованих карток для видань із форматом складовини менш як 5'/2кв. і зразок макета занотованої

картки 261

Додаток 17, Сторінка складовини з виносками 262

Додаток 18. Варіант верстання випускових даних видання 263

Додаток 19. Варіанти верстання таблиць 264

Додаток 20. Сторінка видання з колонтитулом, колонлінійками,

колонцифрою, нормою та сигнатурою 265

Додаток 21. Колонцифри сторінок, на яких ставлять норму і

сигнатуру, а також сигнатуру з зірочкою 266

Додаток 22. Варіанти оформи вільного вірша 267

Додаток23. Варіанти верстання драматичного тексту 268

Тлумачний словник термінів видавничої та поліграфічної справи 269

ПЕРЕДМОВА

За останні роки процеси готування та видавання друкових засобів масової інформації зазнали і далі зазнають значних змін. Особливо це стосується видавничого процесу готування й опрацьовування авторських оригіналів, де ця робота сьогодні неможлива без сучасних комп'ютерних видавничих систем (КВС), які на основі електроніки, комп'ютерної і лазерної техніки зреволюціонували цей процес. Розвиток КВС дуже впливає також на суміжні видавничо-поліграфічні процеси. Кардинальні зміни торкнулися друкарських процесів й устатковання. Це відбилося в появі цифрових технологій друкування не тільки для кольорових комп'ютерних принтерів, а й серійних друкарських машин. У таких машинах фактично відбулося чи то зрощення друкарських і формних процесів, чи то перенесення формних процесів у друкарську машину. Завдяки цим змінам стала можлива персоналізація кожного відбитка.

Видавнича сфера - це сфера суспільних відносин, що поєднує організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створюванням, вироблянням та розповсюджуванням видавничої продукції.

Складники видавничої справи такі: • видавнича діяльність - сукупність організаційних, творчих, виробничих
  заходів, спрямованих на готування і випускання у світ видавничої продукції;

 • виробляння видавничої продукції - виробничо-технологічний процес
  відтворювання замовленим тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи
  іншими технічними засобами;

 • розповсюджування видавничої продукції - її доведення до споживача як
  через торговельну мережу, так і іншими способами.

У створюванні видавничої та іншої друкової продукції бере участь значний колектив: автор, фаховий редактор, художник, технічний і художній редактори, художник-графік, коректор, працівники друкарні та інші спеціалісти.

Яка ж роль технічного редактора в цьому колективі? Він повинен запроектувати образ майбутнього видання чи іншого виду друкової продукції і перевести цей проект у систему умовних познак та макетів, які будуть зрозумілі працівникам друкарні. Останні відповідно до вказівок технічного редактора повинні виконати цей проект.

Про характер і способи роботи технічного редактора і йтиметься у цьому виданні.

Навчальний посібник складається з восьми розділів, 23 додатків та короткого словника видавничо-поліграфічних термінів. Термінологію і стиль викладу навчального посібника узгоджено з публікаціями [43-46].

Зміст та обсяг посібника зорієнтовано на самостійну, але контрольовану, роботу студентів. Він може бути корисний працівникам видавничо-поліграфіч­ного комплексу галузі.

Щиру вдячність за цінні поради і зауваги автор висловлює рецензентам -д-ру філол. наук, проф., дійсному члену Академії інженерних наук (АШ) України, зав. кафедри редагування та видавничої справи видавничо-поліграфічного факультету Національного технічного університету України (НТУУ) "Kill" Р.Г. Іванченку; д-ру техн. наук, проф., зав. кафедри КМТ Української академії друкарства (УАД) Б.В. Дурняку; доц. кафедри книжкової графіки та дизайну друкованої продукції УАД В.І. Саві.

Автор глибоко вдячний всім, хто надавав допомогу у процесі готування видання до друкування, насамперед: Т.В.Саенко, директору видавництва "Університет "Україна" та Марині Задічскі, студентці 2-го курсу університету "Україна" - за готування текстової частини авторського оригіналу; О.М.Пазяк, В. Ф.Хмелю - за фахове і літературне редагування.

Автор висловлює щиру вдячність керівникам видавництв, поліграфічних підприємств та організацій, вищих закладів освіти за сприяння виданню цього навчального посібника (перелік подано в абетковому порядку):

Юрію Миколайовичу Коровайченку, першому проректорові Відкритого міжнародного університету розвитку людини (ВМУРоЛ) "Україна", канд. техн. наук, доц.;

Вадиму Олександровичу Костенкову, директорові друкарні "Гордон";

Олександру Михайловичу Овчару, президентові З AT "Холдингова компанія "Бліц-Інформ" - колективного члена Відділення інженерної освіти, видавничої справи та поліграфії АШ України, депутатові Київської міської ради;

Віталію Анатолійовичу Лрохоренку, директору Міжрегіонального видавничого центру "Медінформ";

Петру Михайловичу ТаЛанчуку, засл. діячу науки і техніки України, президентові АШ України, дійсному члену Академії педагогічних наук України, президентові ВМУРоЛ "Україна", д-ру техн. наук, проф.

Автор із вдячністю чекатиме слушних пропозицій щодо змісту навчального посібника, які просимо надсилати на адресу: 01071, м. Київ, вул. Хорива, 1-Г, ВМУРоЛ "Україна", вид-во "Університет "Україна".

10


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка