Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»Сторінка22/29
Дата конвертації16.03.2017
Розмір8.48 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29

Студент повинен уміти:

 • оцінювати основні види видань;

 • вільно володіти поліграфічними термінами та виознаками (дефініціями) у
  процесі створювання видань;

 • розробляти і виготовляти видавничі макети;

 • розмічати зовнішню та внутрішню оформи видань;

 • працювати на комп'ютері у видавничих програмах;

 • застосовувати сучасні технології, а також методи у процесі готування видань;

 • професійно виконувати технічне редагування текстового й ілюстраційного
  матеріалу майбутнього видання та заповнювати технічну видавничу специфікацію;

 • професійно оцінювати зовнішню та внутрішню оформу видання, у разі
  потреби виготовляти його макет;

 • оцінювати комп'ютерний обробіток текстового й ілюстраційного матеріалів
  і виготовляти верстку видання;

 • оцінювати готове видання з точки зору його художньо-технічної зредагованості
  та оформи.

Список використаної та рекомендованої літератури

 1. Айринг С, Айринг Э. Подготовка цифровых изображений для печати. -
  Мн.: Попурри, 1997.

 2. Боув Т., Роде Ч. Настольная издательская система Page Maker для
  персонального компьютера.-Μ.: Финансы и статистика, 1991.

 3. Бурлаков М.В. QuarkXPress 4.0. - Л.: Корнійчук, 1999.

 4. Волкова Л.А. Издательско-полиграфическая техника и технология. - М.:
  Изд-во МГУП "Мир книги", 1999.

 5. Гавенко С, КулікЛ., МартинюкМ. Конструкція книги.: -Л.: Фенікс, 1999.

 6. Гиленсон П.Г. Справочник художественного и технического редактирования.
  -М.: Книга, 1988.

 7. ГОСТ 7.1 - 84. СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие
  требования и правила составления.

 8. ГОСТ 7.4- 95. Издания. Выходные сведения.

 9. ГОСТ 7.5 - 98. Издательское оформление материалов, помещаемых в
  периодических и продолжающихся изданиях и непериодических сборниках.

10. ГОСТ 7.9- 77. Реферат и аннотация.

11 ТОСТ5773 - 90. Книги, брошюры и журналы. Форматы.Х2.ГСТУ 29.Г-97. Журнали. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

 1. ГСТУ 29.2-97. Підручники і навчальні посібники для загальноосвітніх
  шкіл та інших типів середніх навчальних закладів. Поліграфічне виконання. Загальні
  технічні вимоги.

 2. ГСТУ 29.3 - 2000. Газети. Поліграфічне виконання. Загальні технічні
  вимоги.

 3. ГСТУ 29.4 - 2001. Обкладинки та палітурки. Типи.

 4. ГСТУ29.5- 2001. Видання книжкові. Поліграфічне виконання. Загальні
  технічні вимоги.

П. ДСТУ 3017 - 95. Видання. Основні види. Терміни та визначення.

 1. ДСТУ 3018 - 95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення.

 2. ДСТУ 3772 - 98. Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні
  технічні умови.

 3. ОСТ29.115-88. Оригінали авторські та текстові видавничі. Загальні технічні
  вимоги.

230

21. Гунъко С.Η., Демков B.C. Словарь по полиграфии и полиграфической
технологии. Понятия и определения. -Мн.: ООО "Космополис-Универсал", 1995.

 1. Джон Пикок. Издательское дело / Перев. с англ., 2-е изд. исправл. и доп. -
  М.:Изд-во ЭКОМ, 2000.

 2. Ковалишин Г.М. Конспект лекцій з курсу "Комп'ютерна типографіка".
  Л.:УАД,2001.

 3. Лени Г., Беррет Дж. Настольные издательские системы. - М.: Радио и
  связь, 1993.

 4. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. -М.: Юристь, 1998.

 5. Нормативные материалы по издательскому делу. - М.: Книга, 1987.

27. Рывчин В.И., Леопардова Е.И., Овчинников А.И. Техническое
редактирование. - М.: Книга, 1977.

 1. Сава В.1. Основи техніки творення книги: Навч. посібник. — Л.: Каменяр,
  2000.

 1. Стандарты по издательскому делу.-Μ.: Юристь, 1998.

 1. Стефанов СИ. Полиграфия для рекламистов и не только. - М.: Гелла-
  принт, 2002.

 1. Стефанов СИ. Путеводитель в мире полиграфии. - М.: Унисерв, 1998.

 1. Технологическая инструкция по набору и верстке книжных, журнальных
  и газетных изданий с использованием компьютерных технологий. - М.: ВНИИ
  полиграфии, 1999.

 2. Тимошик М.С. Відносини видавництва і поліграфічного підприємства.
  Заочний університет видавця. Заняття сьоме // Друкарство, 2002. - № 4. - С 26-29.

 3. Шовгенюк М.В., Білорус B.C., Дудяк В.О., Миклуша 1.3. Ввід і вивід
  зображень з комп'ютерних видавничих систем. -Л.: Фонд підтримки науки, 1998.

35. Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф.Майеурадзе, А.Э.Мильчин,
Э.П.Гаврилов и др. - Юристь, 1998.

 1. Ярема СМ.. КарплюкВ.Α., Мельнічук СІ., ПрокопчукP. C. Офсетний друк:
  У 2 кн. Кн. 2 / Друкарські машини, оздоблювальне та допоміжне устатковання. -
  К.:ХаГар,2002.

 2. Ярема СМ., ПащуляП.Л., Овчар О.М., МамушБ.Г. Видавничі стандарти. -
  К.-Л.: Ун-т "Україна": УАД, 2003.

 3. Ярема С.М. Технічне редагування: Навчальна програма та методичні
  вказівки. - К. Ун-т «Україна», 2002.

 4. Ярема С.М. Флексографія: устатковання, технологія: - К.: Либідь, 1988.

 5. Ярема С.М. Видавничо-поліграфічні технології та устатковання (загальний
  курс): Навч. посібник. - К: Ун-т "Україна", 2003.

 6. Cookman Brian. First steps in design. Pira International. - UK. 1997.

 7. Hughes-Sally. A Primer on Typography and Design forusere of PageMaker and
  QuarkXpress. - Oxford center for publishing studies: Oxford Brooksllniversity, 1997.

231

 1. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової та
  технічної мови.-К.: Вирій, Сталкер, 1997.-256 с.

 2. ДСТУ3966-2000. Термінологія. Засади і правила розробляння стандартів
  на термінита визначення понять.

 3. ТапанчукП.М., Ярема С.Я., Ярема СМ., Коровайченко Ю.М., Моргунюк
  В. С. Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з

видавничої, поліграфічної та пакувальної справи.- К: Ун-т "Україна", 2007.

46. ДСТУ 3003:2006. Технологія поліграфічних процесів. Терміни та
визначення понять.

232


ДОДАТКИ Додаток 1. Зразок оформи титульної сторінки

С.М.Ярема

Флексографія

УСТАЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЯ

Допущено Міністерством освіти України

Навчальний посібник дня студентів

вищих закладів освіти,

що навчаються за спеціальностями

"Поліграфічні машини

та автоматизовані комплекси"

і "Видавничо-поліграфічна справа"

КИЇВ


"ЛИБІДЬ" 1998

233


Додаток 2. Зразок оформи звороту титульної сторінки

УДК 655.344 ББК37.83я73

M4S

Розповсюджувати та тиражувати без офіційного дозволу видавців заборонено

Рецензенти: £.7] Назаренко, ЯЛ. Чехман, доктори техн. наук, професори,

академіки АШ України; A.M. Войтович^ канд. техн. наук, старш. наук, співроб.;

B.I. Ющик, канд. техн. наук, доц.

Редактор В.Ф. Хміль

Мельнічук С.1., Ярема СМ.

М48 Офсетний друк. Навч. посіб.: У 2 кн.: Кн. 1. Технологія та устатковання додрукарських процесів. - К.: УкрНД1СВД:ХаГар, 2000. - 467 с. ISBN 966-7457-07-9 (Кн. 1).

Висвітлено сучасний стан офсетного плоского друкування, основні напрями його розвитку. Розглянуто технологію та устатковання додрукарських процесів офсетного плоского друкування. Висвітлено будову, технологічні характеристики, особливості конструкції та експлуатування сучасного вітчизняного і зарубіжного додрукарського устатковання, виготовляння форм офсетного плоского друку.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями "Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси" і "Видавничо-поліграфічна справа". Може бути використаний інженерно-технічними працівниками поліграфічної промисловості й поліграфічного машинобудування, а також тими, хто спеціалізується в галузі керування й економіки видавничої справи і поліграфії.

БКК 37.83я73

ISBN 966-74S7-07-9 (Кн. 1) © С.І.Мельнічук, С.М.Ярема, 2000

234


Додаток 3. Видавнича специфікація
Видавництво

Затверджую Директор (заст. директора) видавництва

Зам. №
Друкарня

Дата
Зам. №

Директор (гол. інженер) друкарніДата

Дата

ВИДАВНИЧА СПЕЦИФЖАЦІЯ поліграфічного виконування друкового видання
Автор

Обсяг (друк, арк.)
Назва

Формат, частка арк.Тираж (прим.)
Серія

в оправі
Мова

в обклад.на експорт
Друкарський аркушат (тис. арк.-відб.)
СКЛАДАННЯ

І ВЕРСТАННЯ
Шрифти (гарнітури, кегль, інтерліньяж)

Ручний. Монотип. Лінотип. Фотоскладання. Комп'ютер.
Основний текст

Формат (одної шпальти)
Графічні виокреминиДод. текст

Верстка, кв.
Заголовки

К-сть рядків у сторінці
Таблиці (відкриті, закриті)

складовиниСередник за 2- і 3-
Формули

шпальтового складання

235

Продовжиш дод. З

Підписи

до ілюстрацій вклейок

Ліхтарики (формат)

Виноски

Зміст (місце, відбивка)

Колонцифра (лінійка,

відбивка, місце)

Норма текст

шрифт


Розмір абзац, відступу

осн. тексту

дод. тексту

Розміщування кв. (рядків)

до заголовка

до тексту

Титул


складанний, репродук., склад анно-репродук., індивідуальний, серійний

Обкладинкаіндивідуальна, серійна, складанна, репродук., складанно-репродук., офсетна, глибокий друк

Підписи до ілюстрацій давати:

у гранках, верстці

Макет додано, буде додано
ліній


Оригінали: чорні шрифтові кольорові к-сть фарб

сітка


кольорові штампи

ГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Кліше:

чорні
штрихові
кольорові
к-сть фарб


ліній


сітка

кольорові штампи
ДРУКУВАННЯ
Високе: зі складовини, зі стереотипу

Офсетне

Глибоке


Обкладинка:

спосіб друкування машиник-сть фарб, колір

з чого друкувати (складовина, стереотип, кліше, гальван.)

236
Продовжина дод. 3

Текст на машинах: ротаційних, плоских, аркушевих ротаціях з прокладкою, без прокладки к-сть фарб

Суперобкладинка: за макетом (додано, буде додано) формат

спосіб друкування фарбовість Форзац: спосіб друкування к-сть фарб, колір Титул: який к-сть фарб

Розміщення сторінок форми для фальц, в 4, 3, 2 згини Комплектування: вкладанням, накладанням Розкладка: в корінці в головці Додаткові вказівки

Вклейки, вкладки, накидки: формат

спосіб друкування к-сть фарб, колір куди наклеюватиБРОШУРУВАННЯ

Фальцювання: 4, 3, 2 згини Комплектування: вкладанням, накладанням Шиття: наопашки, з відступом, нитками (на марлі, без марлі), дротом, безшоне скріплявання Вклейки: на стрижень на паспарту

Покривання обкладинкою: наопашки, звичайне* врознім, з кантом Бігування рубчиків Обрізування: з 4-, 3-, 2-х боків, без обрізування

ПАЛІТУРКА

Корінець: круглий, прямий, обклеювання папером, тканиною, без обклеювання Форзац: приклейний, прошивний, з фальчиком, без фальчика, окантовування тканиною, папером, без окантовування Каптал, колір

Тека: спинка блока, мм матеріал

кругом з фаскою без фаски кутки прямі, заокруглені

237

Продовжина дод. 3

Зафарбовування обрізу: всіх боків головки головки і передка обробляння

Суперобкладинка:
блінтувати, не блінтувати
Тиснення:
з мідних штампів,
гальван. блінтом,
рельєфне
фарбою (колір)
фольгою (колір)
термофарбою (колір)
К-сть штампів


Додаткові вказівки

ПАПІР, МАТЕРІАЛИ

Папір на текст (аркушевий, рулонний, поглазурований, машинної гладкості, вибілений, невибілений)

Картон (сорт, марка, товщина): для палітурок футлярів

Тканини (назва, колір, малюнок) на: сторонки

Папір на обкладинку (сорт, колір, маса) Папір на суперобкладанку (сорт, колір, маса) Папір на форзац (сорт, колір, маса) Папір на вклейки, вкладки, накидки (сорт, колір, маса)

спинки

обклеювання спинки
окантовання форзаца
Синтетичні матеріали на:
палітурку


спинку

суперобкладинку припресовування238

Продовжила дод. З

ГРАФІК ВИПУСКАННЯ ВИДАННЯ

ДОДАТКИ

Здавання оригіналу (факт.)

Оригінали: 1. с

2. с.

Гранки

3. с.

Верстка

4. с.

Дублікати тексту:

1. с.


Звірка

Підписано до друку

2. с. 3. с.

4. с.

Чисті аркуші

Оригінали ілюстрацій (шт.)

Сигнал

Готові форми (шт.) Макети: титулу початкової сторінки

Здавання тиражу


Підписи: Технічний редактор Художній редактор Дата

Візи:
Начальник виробничого
відділу видавництва
Дата
Начальник виробничого
відділу друкарні
Дата
Начальник технічного
відділу друкарні
Дата

239

Продовжина дод. 3

ВКАЗШКИ ЩОДО ВЕРСТАННЯАвтор

Назва

Гранки с.

Оригінал на

Верстати треба на п. по

с.

_ кв. в одну, дві, три шпальти з середником
рядків без урахування колонтитулу,

шп., без шпон.чистого тексту на
Колонцифра:
Шрифт

внизу по кутках, посередині, в тире,

(гарнітура, кегль і накреслила)

без тире, в рядку колонтитулу посередині, в край. Відбивка від

тексту на п.

Колонтитул:Шрифт

(гарнітура, кегль і накреслила)Лінійка зверху

(кегль, рисунок вічка, довжина)зверху

(кегль, рисунок вічка, довжина)Відбивки: від верхньої лінійки п., від нижньої лінійки п.

від тексту п.

Текст зліва

Текст справа

Спуски

(розпар і місце: в частинах, главах, розяшах тощо)

до заголовка, до тексту

Заголовки:

Виформатовувати треба на одну, дві, три шпальти.

(вид виформатовування)Однорядкові, складені кг. робити рядків тексту.

Багаторядкові, складені великими літерами, розбивати на шпони.

240


Кінцевина дод. З

Виноски треба відокремлювати від тексту

(вид відбивки)

і закршлювати разом з відбивкою в мінімальне ціле число рядків

тексту.


Норма кг.

(гарнітура)

Верстати треба за виклеєним (розрахунковим) макетом

оригіналу на с і розклейкою на с

Порядок верстання:1.

2.

3.

4. ;

5. '

6.

Верстати треба, дотримуючись усіх правил складання

книжково-журнальних видань.

Додаткові вказівки


Додатки:
1.

2.

3.

4.5·. 6.

Технічний редактор_
20 р.

Художній редактор_
20 р.


241

Додаток 4. Коректурні знаки згідно з ГОСТ 7.62 - 90

Накреслина знака

Призначеність

ЗНАКИ УТОЧНЮВАННЯ НАПИСАННЯ ЛІТЕР РІЗНИХ АЛФАВІТІВ, ЦИФР

О

Використати літеру грецького алфавіту

О

Позначити літеру готичного алфавіту
Використати літеру латинського алфавіту
Використати рукописну літеру українського або латинського алфавітуВикористати римські цифриВикористати у формулах великі або малі літери українського алфавіту (чи іншого), які збігаються за рисунком з малими, а також з римськими або арабськими цифрами

/

Позначити арабську цифру 1 (один)

,„

Використати дефіс

()

Використати круглі дужки

[ 1

Використати квадратні дужки

(000)

Позначити посилку в тексті на невідомі сторінки, номери яких буде проставлено в коректурних відбитках

ЗНАКИ ПОЗНАЧАННЯ НАКРЕСЛИШ! ШРИФТІВ

ЖР

А

Скласти шрифтом указаної гарнітури згідно з ГОСТ 3489.1 -71

/1 11

Скласти гарнітурою відповідного накреслини згідно з ГОСТ 3489.1-71

кг.8

Скласти кеглем шрифту вказаного розміру

1 II НІ ПІ!

Позначити супідрядність заголовків вертикальними рисками

1 1 1 1 1

Позначити супідрядність заголовків одною вертикальною рискою різних кольорів
Скласти напівгрубим шрифтом
Скласти курсивним шрифтомСкласти врозрідження
Скасувати розрідженість
Скласти напівгрубим курсивним шрифтом

242

Продовжина дод. 4

Скласти напівгрубим шрифтом урозрідження

Скласти курсивним шрифтом урозрідження

Скласти грубим шрифтом

Скласти грубим курсивним шрифтом

Скласти грубим шрифтом урозрідження

Скласти ірубим курсивним шрифтом урозрідженняЗНАКИ РОЗТАШОВУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕКСТУ ТА ІЛЮСТРАЦІЙ

д[

Текст (таблиці, формули) скласти шрифтом іншого
кегля (або гарнітури), ніж основний текст


Іп.З

Рис. 5

Сх. 2

Табл. 9

[Кресл.7|

Зазначити на берегах текстового оригіналу місце заверстування рисунків, схем, таблиць, креслеників та інших елементів


[Рис. 1 ]|24|

Зазначити на берегах паралельну нумерацію рисунків або інших елементівСкласти з абзацним відступом

Те саме


Скласти без абзаца, впідбір

Виформатувати по серединіПеревернути літеру, слово, рядок, ілюстрацію або інші надруковані елементи

L-Π

Переставити сусідні літери або слова
і__ги

Переставити несусідні літери або словаПереставити різні рядки

Пересунути текст (ілюстрацію, таблицю, формулу тощо) праворуч і вирівняти

' Знак треба використовувати, випускаючи спільні видання.

243


Продовжимо дод. 4

>

Пересунути текст (ілюстрацію, таблицю, формулу тощо) ліворуч і вирівняти

IS

Підняти рядок і вирівняти

_n_

Опустити рядок і вирівняти

ίχ ν *

-TLxA/ ITПересунути текст (ілюстрацію та ін.) до зазначеної межі (ліворуч, праворуч, угору, вниз)
Переставити (перенести) рядок (рядки, абзац, ілюстрацію, таблицю та інші елементи) на попередню шпальту або сторінку
Переставити (перенести) рядок (рядки, абзац, ілюстрацію, таблицю та інші елементи) на чергову шпальту або сторінку
Перенести літеру (и), знак (и) на попередній рядок, шпальту або сторінку

?

Перенести літеру (и), знак (и) на черговий рядок, шпальту або сторінку

2 14 3 ґ\ ґ^ rs ґ\

Змінити послідовність слів

ЗНАКИ ЗМІНЮВАННЯ ЛІТЕР, СЛІВ ТА ПРОМІЖКІВ! В (ВСТАВЛЯННЯ, ВИКИДАННЯ, ЗАМІНЮВАННЯ)
Скасувати раніше внесене виправлення або розмітку

б*

Викинути літеру (и), слово (а)
Викинути зайві літери, слова, рядки та інші надруковані елементи

rjLFJTIT

Замінити або вставити літеру, цифру, знак
Вставити слово або кілька слів
Вставити рядок або кілька рядків (таблицю, формулу, ілюстрацію та інші елементи)
Замінити або зліквідувати кілька рядків підряд
Збільшити проміжок між літерами, словами
Збільшити проміжок між рядками, абзацами та іншими елементами

" Знак треба використовувати, випускаючи спшьні видання.

244


Продовжина дод. 4

1

Зробити рівномірний прогалок між двома літерами, словами


Э—С

Зробити рівномірний прогалок між рядками, абзацами та іншими елементами

Зменшити прогалок між двома літерами, словами

Зменшити прогалок між двома рядками, абзацами та іншими елементами

Зліквідувати прогалок між літерами, словами

Зліквідувати прогалок між рядками, абзацами та іншими елементами

Зліквідувати прогалок ("коридор") між кількома рядками

ЗНАКИ ВИПРАВЛЯННЯ ТЕХНІЧНИХ ДЕФЕКТІВ СКЛАДОВИНИ

Вирівняти край складання

Вирівняти лінію шрифту


X

XX

XXXхххх

Замінити вид лінійки:

світла

тонка


напівгруба
груба


Подовжити лінійку

χ Χ

Укоротити лінійкуКаталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка