Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»Сторінка26/29
Дата конвертації16.03.2017
Розмір8.48 Mb.
#12051
ТипНавчальний посібник
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

S

.3 g

s И

Місце індексів УДК.ББК

Лінія абзацного відступу для основного тексту макета

Додаток 16. Розміри занотованих карток для видань и форматом складовини менш як 572кв. і зразок макета занотованої картки

Формат складовини, кв.

Висота макета (кв.), не більш як

Формат складовини, кв,

Висота макета (кв.), не більш як

5'/4

2% (до 2 кв. 40 п.)

4'/2

2і/,

5

2 кв. 32 п.

4%

274 (до 2кв. 16 п.)

43/4

2V2 (до 2 кв. ЗО п.)

4

2

Дудин Олесь
Д81 Поет і безмір: Поезії. - Л.: Каменяр, 1998. - 400 с

ISBN 5-7745-0741-6

До нової книжки автора, який проживає в м. Ходорові на Львівщині, ввійшли твори, наповнені філософським змістом. Одвічні теми добра і зла, вірності та зради, роздуми над долею рідної держави, її "історією провин і зрад та мудрим клекотом прозрінь" - основний лейтмотив творчості поета.

Без оголошення


Д


ББК84УКР


4702640202-030 98

261

Додаток 17. Сторінка складовими з виносками

Не міг обійти увагою О.Колесса внеску І.Франка і в розвиток української мови, адже письменник "свідомо старався зблизити літературну мову галицької України до мови України придніпрянської, і користуючись здоровим лексичним матеріалом цілої нашої етнохрафічної території, а, задержуючи звукову систему і морфологію південно-українського діалекту, витворив одноцілу всеукраїнську літературну мову"1.

Відомий українский філолог Василь Сімович, який навчався у С.Смаль-Стоцького, характеризував пізніше особливості літературознавчої концепції свого вчителя, для якого важливу значину відігравала не кількість проблемного матеріалу, а його поглиблена, докладна і всебічна інтерпретація. "Твір роз'яснювався філологічною методою з погляду річевого, літературного, історично-літературного і т. д., де кожне слово мало свою вагу, де кожне речення й саме для себе, й у сполуці з іншими діставало своє освітлювання, де кожний образ мусів ставати ясний. Сам добрий декламатор, проф. Стоцький звертав увагу на відповідне відчитування самого твору, причому не мистецтво виголошення мало з читання виходити, а - повне його зрозуміння"2.

1 Ко л е с с а О. Наукова діяльність Івана Франка // Літературно-науковий вісник. -1913. - Т. 63, - кн. 9.

2Сімович В. Степан Смаль-Стоцький як шкільний діяч і педагог.-Л., 1939.

262


Додаток 18. Варіант верстання випускових даних видання

ШТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЄ ВИДАННЯ Божик Євгенія Дмитрівна

ТРОЯНДА ДЛЯ РОВЕСНИКА Оповідання, новели, повісті

Художня оформа Прийми Любомира Володимировича

Редактор Дмитро Сапіга

Художній редактор Богдан ПікулщькииТехнічний редактор Віра Франчук

Коректор Євдокія Русин

Здано на складання 05.09.97. Підписано до друкування 03.03.99.

Формат 84x108 1/32. Папір офсетн.№ 1. Гарнітура Vremya.

Офсетний друк. Умов. друк. арк. 11,76. Умов, фарб.-відб. 11,87.

Обл.-вид. арк. 11,45. Тираж 2000 пр. Замова 2344.

Видавництво "Каменяр". 290006 Львів, Підвальна, З

Надруковано з готових діапозитивів у друкарні видавництва "Поділля"280015. м. Хмельницький, пр. Миру, 59.

263


Додаток 19. Варіанти версгання таблиць1

II
И1

І

мі


її м ι и її


1

тті

1

І

II

Іт

тті

ґ

1

II
ж1264

Додаток 20. Сторінка видання з колонтитулом, колонлінійками, колонцифрою, нормою та сигнатурою

Основні положення теорії лісового насінництва

17

За строками настання стиглості насіння де­ревні породи можна поділити на чотири групи.

 1. Породи з раннім достиганням насіння (кі­
  нець травня—початок червня): берест, в'яз, клеї,
  цукристий, тополя, верба тощо.

 2. Породи з достиганням насіння в середині
  літа (липень—серпень): абрикос, алича, береза, виш­
  ня, жимолость, ірга, карагана, рокитник, скумпія,
  смородина, черемха звичайна, черешня, шовкови­
  ця тощо.


 3. Породи з достиганням насіння в кінці лі­
  та—на початку осені (кінець серпня—вересень): бе-
  река, бруслина, глід, бузина, кизил, кизильник, жос­
  тір, крушина ламка, лішина, модрина сибірська,
  черемха пізня, горіхи грецький та маньчжурський,
  персик, горобина, пухиропліаник, широкогілочник
  східний тощо.

 4. Породи з пізнім постиганням насіння (кі­
  нець вересня—жовтень): дуб, клен, ясен, граб, бук.
  липа, робінія, аморфа, бархат, бирючина, ялина,
  виноград, в'язових, гледичія, калина, груша, гір­
  кокаштан, свидина, катальпа, модрина європейс­
  ька, магонія, яблуня лісова, вільха, ялиця, пла­
  тан, шипшина, софора, сосна, терен, туя західна,
  сумах тошо.

Особливістю насіння в'язових, карагани та де­яких інших порід є те, шо відразу після настання врожайної стиглості воно розсіюється і його майже неможливо зібрати.

Урожайна стиглість насіння сосни звичайної настає через 18 місяців після цвітіння, тобто в ли­стопаді наступного року, а в сосни чорної через 1$ місяців у вересні—жовтні наступного року.

7.ЭШ.122

265

Додаток 21. Колонцифри сторінок, на яких ставлять норму і сигнатуру, а також сигнатуру з зірочкою

друкар-

1/8

1/8

1/16

1/16

1/32

1/32

ського

Норма та

Сигнатура

Норма та

Сигнатура

Норма та

Сигнатура

аркуша

сигнатура

з зірочкою

сигнатура

з зірочкою

сигнатура

з зірочкою

1

1

3

1

1

1

3

2

9

11

17

19

33

35

3

17

19

33

35

65

67

4

25

27

49

51

97

99

5

33

35

65

67

129

131

6

41

43

81

83

161

163

7

49

51

97

99

193

195

8

57

59

113

115

225

227

9

65

67

129

131

257

259

10

73

75

145

147

289

291

11

81

83

161

163

321

323

12

89

91

177

179

353

355

13

97

99

193

195

385

387

14

105

107

209

211

417

419

15

112

115

225

227

449

451

16

121

123

241

243

481

483

17

129

131

257

259

513

5!5

18

137

139

273

275

545

547

19

145

147

289

291

577

579

20

153

155

305

307

609

611

21

161

163

321

323

641

643

22

169

171

337

339

673

675

23

177

179

353

355

705

707

24

185

187

369

371

737

739

25

193

195

385

387

769

771

26

201

203

401

403

801

803

27

209

211

417

419

833

835

28

217

219

433

435

865

867

29

225

227

449

451

897

899

ЗО

233

235

465

467

929

931

31

241

243

481

483

961

963

32

249

251

497

499

993

995

33

257

259

513

515

1025

1027

34

265

267

529

531

1057

1059

35

273

275

545

547

1089

1091

36

281

283

561

563

1121

1123

37

289

291

577

579

1153

1155

38

297

299

593

595

1185

1187

39

305

307

609

611

1217

1219

40

313

315

625

627

1249

1251

41

321

323

641

64342

329

331

657

65943

337

339

673

67544

345

347

689

69145

353

355

705

707266

Додаток 22. Варіанти оформи вільного вірша

Стою

перед


тобою,

Як

листперед

травою,


Трава

перед


росою,

Роса

перед


водою.

Ти в моїх, очах Купелю теплінь, Крила ронить птах В неба голубінь.

Ти в моїх очах Щастям сум цвіте, Гріється в устах Сонце золоте.

Ти в моїх очах Піснею пісень Пролягає шлях З ночі в білий день.

...І квилить-плаче

Ярославна

Ні не в Путивлі,

Ні на брамі

Зашеломянемтим і цим, Де Руська

вся


земля еси, Могилам братським Поклонялась, Затятим співом

озивалась, І своє ймення Кров'ю карбувала У час, і простір, І во вік віки.

267


Додаток 23. Варіанти верстання драматичного тексту

2-й СЕНАТОР (5-ліу, показуючи на 3-го). Чи зауважив ти, як він підлещується до милості цезаря? Як він спритно йому при­служує! Його треба остерігатися... Адже ж ми засудили абсолют­но задармо бідного історика!

5-й СЕНАТОР. Мало кого ми судили і засудили задармо? Я тобі не радив би вносити умови до закону, який вже завчасу складе­ний в голові цезаря. Тиверий сьогодні подивився на тебе сердито.

Виходять. 3-й і 1-й сенатори зупиняються.

2-й СЕНАТОР (5-му, показуючи на 3-го). Чи зауважив ти, як він підлещується до милості цезаря? Як він спритно йому при­служує! Його треба остерігатися... Адже ж ми засудили аб­солютно задармо бідного історика!

5-й СЕНАТОР. Мало кого ми судили і засудили задармо? Я тобі не радив би вносити умови до закону, який вже завчасу складений в голові цезаря. Тиверий сьогодні подивився на тебе сердито.

Виходять. З -й і 1-й сенатори зупиняються.

2-й сенатор (5-му, показуючи на 3-го)

Чи зауважив ти, як він підлещується до милості, цезаря? Як. він спритно йому прислужує! Його треба остерігатися... Адже ж ми засудили абсолютно задармо бідного історика!

5-й сенатор

Мало кого ми судили і засудили задармо? Я тобі не радив би вносити умови до закону, який вже завчасу складений в голові цезаря. Тиверий сьогодні подивився на тебе сердито.

Виходять .3-й і 1-й сенатори зупиняються.

2-й сенатор. (5-му, показуючи на 3-го). Чи зауважив ги, як він підлещується до милості цезаря? Як він спритно "йому прислужує! Його треба остеріга­тися... Адже ж ми засудили абсолютно задармо бідного історика!

5-й сенатор. Мало кого ми судили і засудили задармо? Я

тобі не радив би вносити умови до закону, який вже завчасу складений в голові цезаря. Тиверий сьогодні подивився на тебе сердито. Виходять. 3-й і 1-й сенатори зупиняються.

268

Тлумачний словник термінів видавничої та поліграфічної справи

Абзац - рубрикаційно-композиційна одиниця тексту, складена з одного чи кількох речень, позначена відступом на початку першого рядка.

Абзацний відступ - відступ праворуч у початковому рядку абзаца; за правилами складання - однаковий для тексту в межах видання.

Абрис - межі ділянок окремих кольорів та півгонів багатокольорового зобразу.

Абсорбування - вбирання речовини матеріалом і один із найпоширеніших способів закріплювання фарби.

Авантитул (фортитул) - перша сторінка книжкового блока за наявності в ньому контртитула чи фронтиспіса. Тут можна помістити видавничу марку, марку серії, назву видання або прізвище автора, епіграф, посвяту, гасло.

Автоінтерліньяж - у КВС автоматичне вставляння міжрядкового інтервалу.

Автокернінг - здатність КВС і фотоскладальних пристроїв автоматично регулювати проміжок між літерами в певних комбінаціях заради кращого візуального сприймання тексту.

Автоматичний стапельний приймальний пристрій - система у друкарських машинах, що приймає та зіштовхує надруковані аркуші на стіс автоматичним знижуванням його рівня.

Автор - творець тексту чи образу.

Авторська коректура - виправи, що їх вносить автор у гранки, стосовно оригінального матеріалу на відміну від виправ друкарських помилок, унесених складальником. Авторську коректуру за прийнятою угодою роблять синім кольором; коректуру, пов'язану з виправленням помилок складальника, --червоним кольором.

Авторська правка - правка, відмінна від правки оригіналу, яку вносить автор чи упорядник твору у верстку.

Авторський аркуш - одиниця обсягу літературного твору, що дорівнює 40 000 знаків, охоплюючи прогалки (проміжки між словами), або 700 рядкам віршованого тексту чи 3000 см2 ілюстраційного матеріалу.

Авторський покажчик -допоміжний абетковий покажчик - перелік авторів творів, згадуваних у тексті.

269


Авторський текстовий оригінал - авторський текст, поданий у видавництво.

Авторські зображальні оригінали - плоскі графічні або фотографічні образи, призначені для поліграфічного відтворювання.

Автотипія - спосіб відтворювання півтонових оригіналів перетворюванням півтонового образу на растровий (мікроштриховий) за допомогою поліграфічних растрів або спеціальних комп'ютерних програм.

Автотипне синтезування кольору - відтворювання кольору в поліграфії, за якого кольоровий образ формується на відбитку різноколірними растровими елементами (крапками або мікроштрихами) з однаковою світлою насиченістю кольору окремих прозорих друкарських фарб, але різних розмірів і форм. У цьому разі ефект півтонів зберігається завдяки тому, що темні ділянки оригіналу відтворюються великими растровими елементами, а світлі - дрібними. Під час накладання растрових елементів на відбитку в процесі друкування синтез кольору має змішаний адивно-субтрактивний характер.

Адаптер (інтерфейсна плата) - блок, що уможливлює роботу комп'ютера з периферійним пристроєм, який не має стандартного інтерфейсу, або з нестандартною апаратурою. Найчастіше цей термін вживають для мультимедійних пристроїв. Наприклад, для відео: монохромний дисплейний адаптер (MDA), кольоровий графічний адаптер (CGA), вдосконалений графічний адаптер (EGA).

Адитивне синтезування кольору - відтворювання кольору внаслідок оптичного змініування у просторі випромінювання базових кольорів (червоного, зеленого і блакитного - R, G, В). Використовують у створюванні кольорових образів на екрані електронних присгроїв(тежвізсрів,мотторів/Жф,вшіикає на окремих ділянках відбитка (у світлих місцях образу, де накладання один на одного різгежолірних растрових елементів унаслідок їхніх малих розмірів менш імовірні) за автономного синтезування кольору.

Адреса - число, що вказує місце в оперативній пам'яті машини (RAM) або асоціюється із входовими і виходовими портами.

Акрил - термопластичний полімер, використовуваний як покривний матеріал.

Акцентування - позначання в тексті наголошених голосних літер знаками-акцентами.

Акцидентні шрифти - шрифти, що їх використовують в акцидентному складанні (поліграфічні, декоративні, рисовані).

Акциденція - друк малих складанних форм: бланків, рахунків, анкет, атестатів, адрес, запрошень, афіш, газетних і журнальних оголошень, квитків тощо.

Абетковий покажчик будь-який покажчик, зорганізований за абетковим принципом.

Альбом - книжкове видання, основу якого становлять відтвори карт, матаонків, креслеників, фотографій з пояснювальним текстом.

Альбомний спуск - розташунок сторінок друкарської форми, за якого спинку видання розміщують на короткому боці сторінки.

270


Аналогова (растрова) кольоропроба - кольоропроба, виготовлена з кольороподілених фотоформ, як правило, для офсетного і високого друку перед друкуванням видання.

Анотація - коротка узагальнювальна характеристика видання, що розкриває його зміст, художню цінність та читацьку призначеність.

Апарат книжки - доповнювальні тексти у виданні для створювання читачеві умов користування ним.

Анрош - проміжок між словами в тексті видання. Іноді цей термін використовують для позначання проміжку між літерми.

Аркуш форзаца - аркуш, що його приклеюють до боковини палітурки. Див. Форзац.

Архітектоніка книжки—побудова книжки, компонования її елементів: тексту, ілюстрацій, прикрас тощо, складова частина художньої конструкції книжки.

Астериск - символ у вигляді зірочки (*), використовуваний для позначання виносок і приміток.

Ахроматичне кольороділення - кольороділення з заміною ділянок накладання кольорових фарб сірим складником.

АО - базовий формат паперу і картону в системі ISO (Міжнародна організація зі стандартизації)-1189x841 мм (тобто площею 1 м2).

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка