Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»Сторінка27/29
Дата конвертації16.03.2017
Розмір8.48 Mb.
#12051
ТипНавчальний посібник
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Б

Байт - одиниця інформації, що містить 8 бітів. У зберіганні інформації та її комп'ютерному оброблянні - еквівалент одного символу (літера, цифра, знак пунктуації). Місткість пам'яті звичайно виражають у кілобайтах (210 = 1024 біт), мегабайтах (220 -1048 576 біт) та гігабайтах (230 = 1 073 741 824 біт).

Баланс стовпчиків - у КВС автоматичне регулювання ширини стовпчиків для поліпшення сприйнятності.

Баланс "по сірому" - унормована співвідносиш розмірів растрових елеменгів на трьох кольороподілених растрових фотоформах (для блакитної, пурпурної та жовтої фарб). Дає змогу одержати на відбитку нейтрально-сірий тон за використовування тріадних фарб у знормалізованому процесі друкування (дотриманні норм подавання фарби, балансу "вода - фарба", тиску й інших умов).

Баланс "фарба - вода" ("вода - фарба", "фарба - зволожувальний розчин") -рівноважна співвідносина між кількостями друкарської фарби і зволожувального розчину, що їх наносять на друкарську форму під час офсетного друкування, яке забезпечує оптимальну якість відбитка. Баланс "фарба - вода" залежить від багатьох чинників: швидкості роботи машини, її конструкції, вологості та температури повітря у друкарському цеху, структури і властивостей друкарської фарби, характеристики друкарської форми, складу та способу наношення зволожувального розчину і фарби, властивостей задруковного матеріалу та ін.

271


Банківський папір - тонкий папір для писання, білий або ледве забарвлений.

Барабанний сканер - пристрій, в якому скановані оригінали закріплюють на циліндричному тримачі.

Безгранковий метод - порядок випускання видання, за якого друкарня одержує від видавництва оригінал, підготований до складання і верстання одночасно; у цьому разі вона виготовляє повну верстку видання.

Безкислотний папір - папір, що не містить кислотних похідників у своєму складі, зокрема галунових домішок, які скорочують тривалість існування видання.

Безшовне скріплювання - спосіб скріплювання книжкових блоків, за якого на механічно оброблені корінці сторінок наносять шар ПВА - або термоклею, що скріплює сторінки.

Бібліографічна посилка - посилка на джерело, з якого запозичено наведені дані чи текст.

Бібліотечна оправа (палітурка) - практична палітурка, розроблена на початку XX ст., коли набули великої поширеності громадські бібліотеки. Конструкція містить елементи, що забезпечують підвищену міцність і довговічність видання. Як правило, її виконують з глухим корінцем та з французьким рубчиком.

Бігування - наношення на папір, картон, відбитки або частково сфальцьований зошит ліній згинів (бігів) за допомогою тупих плоских або дискових ножів, які витискають й ущільнюють матеріал, частково руйнуючи зв'язки між волокнами.

Білий рядок - відступ, утворений проміжком, що дорівнює висоті рядка шрифту заданого кегля.

Біловий аркуш - паперовий аркуш, задрукований з одного боку.

Біметалева офсетна формна пластина - пластина, яка складається із двох металевих шарів, послідовно нанесених на металеву або поліефірну підкладку, і світлочутливого шару. Застосовують для виробляння біметалевої форми для офсетного друкування.

Біт - скорочена познака від Binary digiT (двійкова цифра). В комп'ютері біт-найменша одиниця інформації. Десяткові числа від 0 до 9 кодують чотирма бітами.

Біт на ігіксель (bit Per Pixel - bpp) - одиниця виміру кількості бітів, використовна у комп'ютері для ототожнювання та описування кожного пікселя. Для обробляння ілюстрацій найчастіше застосовують 8 bpp, що відтворює 256 градацій сірої шкали - від нуля (чорне) до 256 (біле).

Бітова карта - дані, що описують бітовий образ. Часто так називають дані піксельного образу.

Бітовий образ - послідовність бітів, що відповідає у пам'яті відображеному на екрані образу. Кожен біт у біговому образі відповідає одному пікселю на екрані. На чорно-білих екранах 0 відповідає білому пікселю, а 1 - чорному. Коли образ кольоровий чи чорно-білий з градаціями сірого кольору, відповідний набір бітів називають піксельнгш образом, оскільки кожному пікселю відповідає група бітів,

272


що кодує його колір. Кількість бітів, що припадає на один піксель, визначає якість образу.

Блінтове тиснення - наношення на ремінь (вичинену шкіру) або інший матеріал заглибленого образу втисканням нагрітого або холодного інструмента для тиснення.

Боковик перший чи крайній лівий текстовий стовпчик таблиці або виводу. Іноді боковиком називають дрібні ілюстрації, винесені на береги видання.

Боковина - шматок паперу чи картону, який за форматом трохи перевищує формат видання і слугує основою обкладинки чи твердої палітурки.

Боковина з опущеними фасками - картонна боковина палітурки з потоншеними під кутом краями для поліпшення зовнішнього вигляду видання.

Боргес - друкарський шрифт, кегель якого дорівнює 9 п. (3,38 мм).

Бордюрні лінійки - лінійки, створені за методом рапорту за повторення складених чи готових спакованих елементів; застосовують для обрамлювання тексту або ілюстрації.

Бронзова друкарська фарба - суміш металевого порошку бронзи і зв'язувальної речовини. Бронзові друкарські фарби мають схильність до емульгування із зволожувальними розчинами. Щоб запобігти цьому явищу, рекомендовано друкувати з мінімальним подаванням зволожувального розчину.

Бронзування відбитків - створювання ефекту металізації наношенням на свіжонадрушваний відбиток тонкого шару порошку або алюмінію. Використовують як декоративний спосіб для оформлювання листівок, запоршень та ін.

Брошура - невеликого обсягу друкове видання, що містить не менш як 4 і не більш як 48 с, у м'якій паперовій обкладинці чи без неї.

Брошурувальні процеси - отримування зшитків, комплектування книжкового блока і його скріплювання, покривання обкладинкою та обрізування.

Брошурувально-палітурне устаткований - усталювання, призначене для виконування поліграфічних брошурувально-палітурних процесів або операцій. Ці процеси (операції) забезпечують отримування із надрукованих аркушів і зошитів брошур, журналів або книжок в обкладинці (палітурці), буклетів та іншої поліграфічної продукції з використовуванням постдрукарського обробляння.

Брошурувально-палітурні процеси—пов'язані між собою технологічні процеси для отримування із надрукованих відбитків або зошитів брошур і журналів у обкладинці чи книжок у палітурці.

Буклет - видання, надруковане на одному аркуші паперу, сфальцьоване в кілька паралельних згинів без шиття і розрізування.

Буфер - проміжне сховище даних - резервна частина пам'яті, в якій тимчасово містяться дані, що чекають слушного моменту для завершення передавання їх в інше місце пам'яті чи на пристрій вводження-виводження. Деякі пристрої, такі як принтери чи їхні адаптери, часто мають власні буфери.

273


в

Варіанти оформи видання - рекомендовані розміри сторінок складовини і розкладка берегів для певних груп видань.

Вводження-виводження - дві з основних функцій комп'ютера (вводженім інформації, її обробляння та виводження). Термін підкреслює двоїстий характер завдань, пов'язаних із збиранням даних перед оброблянням і передаванням його результатів користувачеві. Так, диски (як жорсткі, так і гнучкі) - це пристрої вводження-виводження, бо на них можна зберігати шформацію до і після оброблення. Клавіатура, миша тощо-це входові пристрої, адисплейтапринтер-виходові.

Вводжений наповнювача - додавання до паперової маси каоліну або іншої подібної речовини під час виробляння паперу на етапі змішування для надання непрозорості та гладкості поверхні, поліпшення сприймання друкарської фарби.

Вганяння рядка - ліквідування короткого кінцевого рядка абзаца зменшуванням проміжків (апрошів), замінюванням чи вилучанням слів у попередніх рядках тексту.

Веленовий папір - папір, що містить водяний знак - відбиток дротяної сітки, помітний тільки на просвіт.

Версія - чергове видання програмного продукту. Виправлена і доповнена версія має назву редакція.

Верстання -- процес формування сторінок видання за визначеними розмірами з тексту, ілюстрацій та інших його елементів.

Версткакоректурний відбиток зверстаної складовини.

Верхня лінія шрифту - умовна лінія, утворена верхнім краєм основної частини вічка літер.

Вивід - звід чи цифрові дані, розташовані стовпчиками без лінійок та, як правило, складені шрифтами меншого кегля, ніж основний текст.

Виганяння рядка - утворювання додаткового рядка в абзаці збільшуванням проміжків (апрошів) в останніх рядках, додаванням нових слів або замінюванням довшими.

Виготовляння палітурки - операція з'єднування двох картонних боковин з покривним матеріалом за допомогою клею.

Видавничий текстовий оригінал - опрацьований та оформлений у видавництві авторський текстовий оригінал, призначений для відтворювання друкуванням.

Видрук - видання самостійного характеру зі своєю нумерацією випусків, надруковане на сторінках іншого періодичного видання.

Виноска - поміщені внизу сторінки складовини затекстова примітка чи затекстова бібліографічна посилка, пов'язана з текстом цифровим порядковим номером або зірочкою по верхній лінії шрифту.

Виокремини - оформлені особливими складально-графічними засобами літери, слова або речення.

274


АеїЗааа - ςΡίδ, ς& аиїіїаір уеї<, onoaapou Шёёёе, ааае, біаеуоіі їа'°ео oaeei, ui а3аїїа3аа° i'aaiei Seiiaai.

Випробовування PIRA - випробовування палітурного ременю (вичиненої шкіри) для підтвердження того, що під час обробляння не використовувано кислоти, які можуть спричинити руйнування його. Методику розроблено асоціацією дослідників поліграфічної промисловості (PIRA); ремінь, що витримав випробовування, позначають відповідним штампом.

Випускові дані - частина виходових відомостей, що зазначають дату підписання до друкування, формат паперу, спосіб друкування, обсяг видання, тираж.

Вирізнівність - характеристика сканувальних і записувальних пристроїв; визначає чіткість образу та відгворешсть його дрібних деталей. Виражають у лініях на дюйм (Ірі), крапках на дюйм (dpi), пікселях на дюйм. Лазерний принтер може мати вирізнівність 300... 1200 dpi; фотоскладальний пристрій - 600...5400 dpi; екран монітора - 72... 100 пікселів/ дюйм.

Висота вічка - розмір вічка літери від верхніх до нижніх засічок.

Витинання - вирубування паперу або картону за допомогою загостреного штампа чи інших виробів будь-якої конфігурації.

Виформатовування рядків - доводження рядків до повного формату рівномірним збільшуванням або зменшуванням апрошів.

Виходові дані - частина виходових відомостей, що зазначають місце видання, назву видавництва та рік випущення видання.

Вичитування - читання видавничого текстового оригіналу перед переданням його до складання і верстання, щоб виявити орфографічні та ігунктуаційні помилки: з'ясувати однотипність написання слів, скоротин, одиниць вимірів, виявити пропущені слова, істотні і стилістичні помилки та ін.

Відгинання фальців - надавання корінцю грибкоподібної форми для формування опори під час розгортання палітурки.

Відсоток використовування паперу - відсоткове відношення площі сторінки складовини до площі дообрізної книжкової сторінки.

Відстава - в палітурці смужка паперу або тонкого картону, ширина якої дорівнює товщині корінця обробленого книжкового блока. Наклеюють на покривний матеріал між картонними боковинами для збільшення міцності тканинного корінця.

Вікно - простір на екрані дисплея, виокремлений для певного файла (документа). На екрані може бути одночасно розміщено кілька вікон, даючи можливість користувачеві швидко переходити з одного вікна в інше, тим самим здійснити екранну операцію вирізання та вставляння.

Вічко - образ знака (літери, цифри тощо).

Вкладка - частка задрукованого аркуша видання, яку вкладають у середину зошита.

275


Вкладна ілюстрація - додатковий друкарський відбиток (наприклад діаграма), що її вкладають у видання без скріплювання.

Вклеїти - закріпити, вставити у видання окремий аркуш, ілюстрацію, форзац або зошит приклеюванням цього елемента до корінцевого берега зошита.

Вклейка - частка задрукованого аркуша видання, яку вклеюють у зошит; окремий ілюстраційний відбиток, вклеєний між сторінками видання і за змістом поєднаний з їхнім текстом.

Внутрішній берег - не зайнята текстом внутрішня бічна частина сторінки до корінця, тобто згину сфальцьованого зошита.

Вобклад - спосіб верстання ілюстрацій, розміри яких менші, ніж сторінка складовини, із заповненням текстом місць, що залишаються вільними.

Вокабула -заголовок статті словникового видання.

Впідбір - розміщування частини тексту, ілюстрацій, таблиць безпосередньо за попередньою складовиною.

Врозріз вид верстання, за якого ілюстрації, таблиці зверху та знизу, але не з боків, закривають текстом.

Врознім вид шиття через згин спинки дротяними скобами, кінці яких загинають зовні зшитка.

Вставка - додання нового тексту автором чи редактором у коректурі.

Вставна ілюстрація - ілюстрація, надрукована на іншому папері, ніж текст, й оправлена разом з текстовим зошитом або як окремий аркуш зошита.

Вступна стаття - частина довідково-допоміжного апарату книжки, розміщена перед основним текстом, яка за змістом і призначеністю близька до передмови.

Втягування - складання на зменшений формат для виокремлення певної частини тексту.

Γ

Гарнітура - повний комплект шрифтів різних накреслин і кеглів, але однакових за характером рисунка.

Гігабайт (Гбайт) - тисяча мільйонів байтів. Один гігабайт пам'яті комп'ютера приблизно відповідає 150 млн. слів, або близько 2000 середнього обсягу книжок. 1 Гбайт = 150 млн. слів =330 000 аркушів формату А4; 5 Гбайт = 750 млн. слів = 1 650 000 - « -; 10 Гбайт= 1500 млн. слів = 3 330 000- «-.

Глибоке друкування - спосіб друкування, за якого углубления у формному циліндрі заповнюють фарбою, а надлишки її вилучають ножем (ракелем). При контакті паперу з циліндром фарба із заглиблених комірок переноситься на поверхню паперу.

Глуха верстка - спосіб верстання з обкладом ілюстрації текстом з усіх чотирьох боків.

276


Глухий корінець - корінець, в якому покривний матеріал приклеюють безпосередньо до корінця зошита (обкантованого чи необкантованого). Він, як правило, довговічніший за порожнистий корінець, в якому покривний матеріал приклеюють до паперової гільзи.

Глухий покажчик - покажчик термінів, імен, географічних назв тощо без виознак і пояснин.

Гнучка оправа - суцільнокрита оправа із боковинами з тонкого паперу, дуже часто з підігнутими кантами, що закривають половину товщини видання. Як правило, застосовують для Біблії.

Гнучка оправа з виспгупними "бинтами" -- тип оправи, за якої зошити зшивають на "бинти" (перекручену смужку свинячого ременю або пеньковий шнурок), що розміщують поперек корінців зовні зошитів. Кінці бинтів приклеюють до боковин оправи. Таку оправу виконують з глухим корінцем.

Головка - верхня частина таблиці чи виводу, що містить заголовки окремих стовпчиків.

Гонорар - оплата автору за кожне продане видання; як правило, розраховують у відсотках відпускної ціни видавництва.

Гранка - стовпчик рядків складовини довільної довжини; відбиток складовини, з якого після коректури виклеюють макет.

Графічний інтерфейс користувача - дружній екранний інтерфейс з графічними елементами у вигляді значків та рисунків.

Грубий шрифт - шрифт із значно потовщеними штрихами, який із зразків цього самого кегля дає найчорніший відбиток (внутрілітерний проміжок вужчий, ніж товщина основного штриха).

Гуміарабік - гідрофільний колоїд рослинного походження, використовний як домішка до зволожувального розчину і захистового покриву друкарських форм.

Гумування - використовування гуміарабіка для захищання поверхні друкарської форми та ділянок із образом від оксидування.

Грунтования - задруковна область, що слугує основою для наиошення фарби, погано сприйманої самої по собі, наприклад, металева, срібна або золота фарба.

Д

Дані - інформація, яку вводять у комп'ютер для подальшого обробляння. Дані можуть зберігатися у базах або банках даних, звідки їх можна одержати впорядкованими за заданими користувачем правилами.

Двійкова система числення - система числення з основою 2, в якій будь-яке число подають комбінацією двох цифр - 0 та 1, які називають двійковими цифрами. Двійкову систему числення використовують у цифрових комп'ютерах, бо їх побудовано на електронних пристроях із двома стійкими станами - ввімкнено або вимкнено.

277


Двофарбове друкування друкування з обох боків аркуша за один прогін.

Декельна крайка - характерна рвана крайка паперу ручного виливання, створена волокнами, що потрапляють при його виготовлянні у простір між декельною і черпальною рамами.

Денситометр - прилад для вимірювання оптичних густин у відбитому (на відбитках та фотографіях) і прохідному (на слайдах, негативах та діапозитивах) світлі.

Дерев'яна паличка - брусок розмірами 250х25х25мм. Застосовують для зменшення потовщення корінця зошитів, зшиваючи блок.

Дерматин - палітурний матеріал, що імітує ремінь (вичинену шкіру).

Дискета невеликого розміру гнучкий магнетний диск, використовний для збереження інформації в комп'ютерах. Має стандартний діаметр 3,5 дюйма.

Дисковод - пристрій, що здійснює запис або зчитування інформації з магнетного диска.

Діамант - друкарський шрифт, розмір якого дорівнює 4 п. (1,5 мм).

Додатковий (захистовий) аркуш - запобігальний аркуш, що входить до складу форзаца.

Додатковий текст - текстовий матеріал, поміщений у виданні, який не входить до складу його основного тексту, але доповнює чи пояснює його.

Додаток - довідковий матеріал, що доповнює, пояснює чи ілюструє основний текст і його розміщують в кінці видання.

Доступ - спосіб здобуття даних із пам'яті комп'ютера або від периферійних пристроїв.

Драйвер - пристрій чи програма, що керує роботою іншого пристрою. Драйвер пристрою - це програма керування, яка залежить від пристрою і дає змогу комп'ютеру використовувати спеціальні пристрої (наприклад, принтер, дисковод чи сканер).

Друкарські процеси -всі стадії технологічного процесу, пов'язані з готуванням видання до друкування, охоплюючи виготовляння друкарської форми.

Друкування "по сирому" ("по вогкому")багатофарбове друкування, коли кожну чергову фарбу наносять на відбиток після висихання попередньої.

Дуплекс - автотипне друкування для репродукування півтонових образів двома фарбами, одна з яких обов'язково чорна.

Ε

Експлікація - частина підпису до ілюстрації (формули), що пояснює деталі образу (умовні познаки). Кожний елемент експлікації складається з графічного знака (цифра, літера) і пояснини.Епіграф - цитата, крилатий вислів, афоризм, уривок з пісні або приказка, поміщені перед текстом твору або його розділами. Визначає основну ідею чи тему твору, його загальний тон.

278


ж

Жаконет - біла бавовняна тканина рідкого або щільного переплетення, запретована крохмалем для збільшення твердості, поліпшення обробляння і запобігання просоченню клею. Застосовують для зміцнення зошитів, географічних карт, форзаців, корінців блока і шарнірів видання.

Завантажні шрифти - шрифти, які можна завантажувати у пам'ять лазерного принтера із зовнішнього джерела (диска).

Завислий рядок - кінцевий рядок абзаца, розміщений першим угорі сторінки, або початковий рядок абзаца, розміщений останнім внизу сторінки.

Загинка - клапан покривного матеріалу, що його загинають усередину навколо торця боковини палітурки для захищання від пошкодження її зрізів (мають усі видання, крім видань з обрізною палітуркою).

Заголовок - назва внутрішньої частини твору (глави, параграфа, розділу) або видання (розділу, частини, елементів апарату); назва структурної частини рубрики допоміжної вказівки, що означає об'єкт шукання; назва, яка визначає номер і тему таблиці, зміст її рядків та стовпчиків.

Заголовок окремим рядком - заголовок, розміщений в окремому рядку по центральній осі сторінки складовини.

Закладка-ляссе - закладка, виконана із стрічки, один корінець якої приклеєний до корінця книжкового блока перед його обкантуванням зміцнювальними матеріалами.

Закраїна - рубчик, що утворюється відігнутими під прямим кутом корінцевими фальцями зошитів обробленого книжкового блока, до якого прилягають корінцеві торці картонних боковин палітурки.

Закрита верстка - вид розміщування ілюстрації на сторінці видання, якщо вона зверху і знизу або з трьох боків межує з текстом.

Закрита таблиця - таблиця, оформлена з чотирьох боків складанними або іншими лінійками.

Закріплювання форми корінця - фіксування правильної форми корінця видання під пресом, перший етап якого - наношення на корінець товстого шару клею, внаслідок чого корінець набирає стійкої форми.

Заокруглювання корінця - надавання корінцю видання опуклої форми на відміну від плоского корінця.

Замовник - фізична чи юридична особа, яка замовляє видавничу продукцію, беручи на себе фінансові зобов'язання.

Запірний стібок - див. зятягувальний стібок.

Заплечики - те саме, що й відігнуті фааьці зошитів обробленого корінця книжкового блока; елемент друкарської літери зверху, знизу і з обох боків вічка літери чи знака, який не дає відбитка на папері.

279


Запретоване полотно - міцний і дорогий покривний матеріал, виготовлений із лляного або змішаного (льон + бавовна) волокна.

Запобігальний (захистовин) аркуш - те саме, що й макулатурний аркуш.

Заставка - прикраса, складена з готових елементів орнаментів чи лінійок, або рисунок, розміщений вгорі початкової сторінки видання.

Затягувальний стібок - стібок, виконуваний у кінці зшивання кожного зошита для його з'єднання з попереднім.

Звичайний форзац - сфальцьований в один згин аркуш паперу, один бік якого приклеюють до палітурки, а інший залишається вільним і слугує захистом першої та останньої сторінок тексту.

Звіряння - остаточний коректурний процес, що полягає в ретельному перевірянні за контрольним відбитком виправ, унесених у попередню коректуру.

Зволожувальна система - система в офсетній друкарській машині, призначена зволожувати форму перед наношенням фарби.

Зволожувальний розчин -розчин води і хімічних сполук, використовний в офсетних друкарських машинах.

Зіштовхування - вирівнювання країв зошитів або аркушів постукуванням корінця і головки об поверхню столу для здобуття рівного та без переносу стосу або блока Важлива частина багатьох брошурувальних операцій, особливо обрізування країв аркушів.

Знак охорони авторського права - символ, передбачений Всесвітньою (Женевською) конвенцією про авторське право. Складається з поміщеної в кружечок латинської літери "С" із зазначеним іменем власника авторського права і року першого опублікування твору.

Золота фольга - золото (або його замінник), напорошене електронним способом на основу з пластика, паперу чи целофану. Використовують у промисловому вироблянні видань масовими тиражами або для виготовляння недорогих палітурок.

Золотий періз - співвідносила між висотою і шириною складеної сторінки чи сторінки видання (ураховуючи береги), за якого менша частина відноситься до більшої, як більша до їх суми.

Зошит (зшиток) - сфальцьовані аркуші паперу, який містить 4,8,12,16 або 32 с. і підібрані в порядку нумерації сгорінок, що створює книжковий блок.

Зсув - зміщеність передньої крайки зошита відносно інших. Як правило, виникає за нерівного їх зшивання, а також у дуже товстих виданнях.

І

Іменний покажчикабетковий покажчик, що охоплює перелік імен авторів творів, згадуваних у тексті видання.

Індекс (буквиця) - перша літера в тексті, що вирізняється серед інших слів, наприклад, більшим розміром чи накреслиною.

Інтерліньяж - відстань між сусідніми рядками тексту видання.

280


Інтерфейс - сукупність засобів і правші, що забезпечують взаємодію пристроїв обчислювальної системи та програм, а також їх взаємодію з людиною.

Інтерфейс користувача - охоплює команди, підказки та інші засоби взаємодії користувача з комп'ютером. Комп'ютери мають три базові типи інтерфейсу (не обов'язково альтернативні):

 • інтерфейс командного рядка - впроваджуваний за допомогою системного
  запрошення вводити команди (наприклад, інтерфейс MS-DOS чи консольний
  режим Linux);

 • меню-зорієнтований (чи меню-кероеаний) інтерфейс - дає змогу вибирати
  команди з меню за допомогою клавіатури чи миші (наприклад,
  Lotus 1-2-3);

 • графічний інтерфейс - це атрибут усіх сучасних операційних систем (MacOS,
  Windows, Linux тощо). Він надає користувачеві інтерфейс через візуальні образи
  (піктограми, панелі, меню тощо) і дає змогу маніпулювати розміром, схемою
  розташунку та змістом окремих вікон або робочих областей.

К

Калібр - товщина аркуша паперу або картону в мікрометрах,

Канти - краї палітурки або обкладинки, що виступають за край книжкового блока. їхні розміри залежать від формату, призначеності і типу палітурки видання. Хоча канти захищають його сторінки, їхні розміри не повинні бути занадто великі, бо обкладинка (і боковини палітурки) тримаються на аркушах книжкового блока.

Капітель - друкарські літери, що мають накреслину великих літер, а розміри - малих.

Каптал - елемент видання, прикріплюваний у головці та хвостику книжкового блока й огинає корінцеві фальці зошитів між виступними краями боковин палітурки. Раніше його виготовляли у вигляді смужки ременю (вичиненої шкіри) з бортиком із кольорових ниток, які щільно охоплювали серцевину. Каптал запобігає пошкоджуванню країв книжкового блока під дією маси видання, а також зменшує його пошкоджуваність під час виймання з полиці за обкантований корінця палітурки. Сучасні каптани, що імітують старі, є суто декоративні елементи, наклеювані на корінець книжкового блока.

Карбонат кальцію - речовина, використовна як наповнювач у деяких сортах паперу та як покрив.

Картон - продукт із волокнистого матеріалу масою понад 220 г/м;·. Це поняття охоплює різні види картону від одношарового до багатошарових, що мають різну структуру. Картон може бути з одно- або двобічним покривом чи без нього.

Касетний фальцювальний пристрій - пристрій, в якому аркуш згинається, спираючись на планку касети. Альтернатива - використовування ножових фальцювальних машин.

281


Квадрат - одиниця лінійних друкарських величин: розмірів сторінок складовини, кеглів тощо; дорівнює 48 п. (18,05 мм).

Кегельна відстань - відстань між словами, що дорівнює кеглеві заданого шрифту. Інша назва - кругла.

Кегель - розмір шрифту в друкарських пунктах, що його визначає відстань між верхньою та нижньою гранями літери, тобто охоплює висоту літери (вічка) і заплечиків.

Кислотність - характеристика середовища, визначана за шкалою рН, згідно з якою значина рН Ίнейтральна; значина рН > 7 відповідає зроставій лужній реакції середовища. Шкала рН логарифмічна з основою 10, тому середовище з рН = 4 буде у 10 разів кисліше, ніж середовище з рН = 5, і у 100 разів кисліше, ніж середовище з рН = 6.

Кілобайт (Кбайт) - тисяча байтів, або, у ширшому розумінні, символів. Для неперервного суцільного тексту 1 Кбайт приблизно відповідає 150 словам, або одній третій аркуша формату А4, складеного шрифтом середнього розміру. Нижче наведено орієнтовну відповідність цих величин:

1 Кбайт = 50 слів = 1/3 аркуша формату А4; 256 Кбайт = 40 000 слів = 85 аркушів - « -; 512 Кбайт = 75 000 слів = 170 - « -; 640 Кбайт=95 000 слів =210-«-; 1 Мбайт = 150 000 слів = 330 - « -.

Кількість рядків на дюйм - одиниця виміру лініагури растра, використовують також як одиницю виміру вирізнівності вводових пристроїв.

Кількість символів на дюйм - одиниця виміру щільності шрифту в рядку.

Кластер - у комп'ютерній техніці послідовність доріжок, що утворюють разом блок даних у файлі.

Клейове (незшивне) скріплювання - скріплювання окремих аркушів за допомогою рослинного, тваринного (або синтетичного) клею. Клей наносять на торці корінцевих зрізів аркушів.

Кліше - форма високого друкування, призначена для поліграфічного відтворювання ілюстрацій.

Книжка - неперіодичне текстове видання обсягом понад 48 с

Книжкове видання - видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкового матеріалу будь-якого формату в обкладинці або у палітурці.

Книжковий блок - напівфабрикат книжки після операції прошивання або склеювання надрукованих зошитів перед оброблянням корінця.

Колонлінійка - лінійка, розміщувана вгорі сторінки видання, що відокремлює колонтитул від тексту.

Колонтитул - однорядковий напис, розміщуваний вгорі кожної сторінки видання.

282


Колонцифра - порядковий номер сторінки видання, розміщуваний вгорі або внизу сторінки.

Колофон - у старовинних книжках - виходові дані, розміщені на початку книжки, що, як правило, містять ім'я друкаря і характеристики видання; у сучасних книжках - емблема видавничої фірми (логотип).

Кольоровий графічний адаптер - стандартний для ГВМ-РС метод керування кольоровим монітором.

Кольороділення - ділення кольорового образу ілюстраційного оригіналу за допомогою світлофільтрів або селективних джерел освітлювання на окремі образи, які під час синтезування у процесі друкування з певною точністю відтворюють образ оригіналу.

Кольороділильні світлофільтри - червоний, зелений і синій світлофільтри, використовні у кольороділенні ілюстраційного оригіналу.

Кольоропроба - отриманий багатоколірний образ ілюстраційного оригіналу на матеріальному носії або на кольоровому екрані монітора. Розрізняють аналогову, цифрову та екранну кольоропроби.

Комерційна палітурка - престижна, індивідуальна палітурка, що її виробляють фірми, на яких працюють висококваліфіковані палітурники й учні цієї спеціальності. Більшість таких робіт виконують вручну, але застосовують і машини.

Комплектування - складання блока книжкового видання з окремих зошитів у потрібній послідовності.

Комп'ютерне складання - використовування комп'ютера для зберігання і відображання складеного матеріалу та виконування багатьох інших функцій, таких, наприклад, як переношенім та виформатовування.

Комп'ютерні видавничі системи (КВС) - електронні системи складання, верстання й обробляння ілюстрацій на комп'ютерах.

Контраст - інтервал оптичної густини між найяснішими та найтемнішими ділянками малюнка чи фотографії. Найкращі значний інтервалу оптичної густини для підготованого до відтворювання кольорового діапозитива (слайда) мають лежати в межах 1,8...2,4. У цьому разі мінімальна оптична густина має становити не менш як 0,3, а максимальна- не більш як 2,7.

Контрольна лінія (позначка) - лінія або позначка, нанесена на один матеріал для швидкого і точнішого розміщування іншого матеріалу (наприклад, під час складання палітурок).

Контролювання підбору - перевіряння комплектності книжкового блока, щоб переконатися у наявності всіх зошитів та правильності їхньої послідовності.

Контртитул - ліва сторінка, що утворює з титулом один розворот; на ній розташовують виходові дані серійного чи багатотомного видання або титул мовою оригіналу перекладного видання чи повтор титулу подарункового видання.

283


Корегування - виправляння помилок, помічених на готовому відбитку складовими.

Коректура - виправи помилок, зазначені на готовому відбитку складовини.

Коректурні пробні відбитки відбитки гранок або шпальт, що їх перевіряє коректор.

Корінець - місце зігнення та скріплення сторінок чи зшитків видання; спинка книжного блока.

Корінцевий фальц - згин на внутрішньому березі сфальцьованого зошита. Іноді його називають палітурним берегом, оскільки по ньому виконують операцію зшивання зошитів.

Корпус -шрифт для складання основного тексту видання; розмір цього шрифту дорівнює 10 п. (3,76 мм).

Крапка - окремий елемент, із якого складається растровий образ; синонім поняття "піксель" або "пляма": найменший образ, що може бути відображено системою на екрані, фотоматеріалі або на папері. Кількість крапок на дюйм - dpi -стандартна одиниця виміру вирізнівності, виражена у крапках або пікселях для фотоскладальних присгроїв четвертого покоління чи лазерних принтерів. Чим вища вирізнівність (більше крапок на дюйм), тим чіткіший буде образ.

Крафт-папір - міцний коричневий пакувальний папір, застосовуваний для додаткового (вторинного) обклеювання корінця для його зміцнення. Використовують тахож для виготовляння гільзи у разі порожнистого корінця палітурки.

Критво - деталь палітурки, зроблена з покривного матеріалу, наклеювана на боковинки.

Криття - обтягування (обклеювання) корінця і боковин палітурки тканиною, ременем (вичиненою шкірою), тонким пергаментом чи іншими матеріалами; прикріплювання обкладинки до книжкового блока.

Ксерографія - електростатичний спосіб копіювання, за якого тонер прилипає до зарядженого паперу, утворюючи образ.

Курсив - одна з накреслин друкарського шрифту з нахилом основних штрихів літер праворуч (як правило, на 15°).

Кут повороту растра - кут нахилу растрових ліній на кожному із кольороподілених образів, що дає змогу звести до мінімуму муар, який виникає за накладання растрових структур. Загальноприйняті такі кути нахилу растрових ліній: 45° для чорної фарби, 75° для пурпурової, 90° для жовтої та 105° дію синьої.

Л

Лазерний принтер - високошвидкісний безударний друкарський пристрій, в якому використовують лазерну технологію і принцип ксерографії.Лак - синтетичний покрив, що надає поверхні глянцю або використовний як захист поліграфічної продукції.

284


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка