Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»Сторінка28/29
Дата конвертації16.03.2017
Розмір8.48 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Ламінування - припресовування тонкої прозорої пластикової плівки до надрукованого аркуша під дією теплоти та тиску для захищання і (або) поліпшування зовнішнього вигляду видання.

Латекс - матеріал на основі каучуку, що його додають до паперу деяких сортів для поліпшення міцності щодо згинання.

Латинський шрифт - шрифт, побудований на латинській основі.

Ледерин - палітурна тканина на бавовняній основі, на поверхню якої нанесено суміш нітроцелюлози, камфорної оливи та спирту, після чого виконано тиснення у каландрах для надання їй фактури ременю (вичиненої шкіри).

Ліва сторінка - сторінка видання, як правило, з парним номером.

Лініатура растра - кількість прозорих або непрозорих ліній (крапок) на погонний сантиметр растра.

Ліньяж - кількість рядків у надрукованій сторінці видання.

Літографування - спосіб прямого плоского друкування, за якого друкарську форму виготовляють на літографському камені.

Ліхтарик - дрібна рубрика чи підзаголовок, винесений на зовнішній берег сторінки видання біля першого абзаца.

Μ

Маргіналія - текстова чи зображальна інформація на берегах сторінки видання.

Маркер - термін, використовний у фотоскладанні для позначання великих крапок, які застосовують як елементи оформи видання.

Марля - бавовняна тканина рідкого переплетення, запретована крохмалем для надання жорсткості та полегшення обробляння. Використовують як матеріал для першого обкантування корінця книжкового блока.

Мармуровий папір - декоративний папір з "мармуровим" малюнком, який виготовляють занурюванням паперу в посудину з водою, на поверхні якої плавають олійні фарби. Застосовують для оформлювання форзацних сторінок видання.

Маскування - одержування скорегованого образу оригіналу суміщуванням основного та корегувального образів.

Масштабування - репродукування образу оригіналу у певному масштабі.

Матричний принтер - принтер, що формує друкарські символи із крапкових візерунків. Більшість матричних принтерів 9-, 18- або 24-голкові залежно від кількості голок у вертикальному ряді матриці, який формує символ. Ступінь вирізнівності 24-голкових матричних принтерів становить 120 dpi за чорнового та 360 dpi за якісного друкування. Швидкість друкування дорівнює 180 символів/с у чорновому режимі та 60 символів/с в режимі якісного друкування.

Мережа - організація з'єднаних комп'ютерів, які користуються спільною інформаційною базою даних, що зберігається на файловому сервері, але мають власні можливості обробляння даних.

285


Механічне скріплювання - скріплювання окремих аркушів паперу або іншого матеріалу, що містить (чи не містить) отвори або пази в корінцевому березі, за допомогою шнура, штифтів, кілець, дротяних спіралей, пластикових гребінок, планки чи пружинних механізмів.

Миша - невеликий електронний пристрій, який можна переміщувати по плоскій поверхні у всіх напрямах, щоб керувати рухом курсора на екрані дисплея.

Міжнародний стандартний номер видання (ISBN) - номер, що на міжнародному рівні ототожнює будь-яке видання.

Мікропроцесор - центральний процесорний пристрій комп'ютера: мікросхема, у складі якої є блок керування, арифметико-логічний пристрій, а також пам'ять.

Місткість друкарського аркуша - насиченість друкарського аркуша надрукованими знаками; залежить від площі друкарського аркуша, кегля і характеру шрифту, щільності складовини.

Місткість шрифту - кількість знаків, що поміщаються у рядку певного формату.

Мітель - друкарський шрифт, розмір якого дорівнює 14 п. (5,26 мм).

Моноширинні шрифти - шрифти, в яких усі символи мають однакову ширину подібно до машинописних або екранних шрифтів (наприклад, шрифт "кур'єр").

Монтування - розміщування і закріплювання фотоформ на монтажній основі згідно з макетом, схемою, оригіналом.

Муар - помітні плями, які періодично повторюються, сторонній візерунок у вигляді сітки, смуги або лінії на образі оригіналу, відбитка чи фотоформи.

Мультиплексор - у передаванні даних лініями зв 'язку комутувальний пристрій, що дає змогу використовувати одну лінію для передавання повідомин кількома окремими каналами одночасно й незалежно. Насправді на передавальній станції він перемикає та керує сигналами, які надходять із кількох каналів, об'єднуючи їх в один спільний канал; мультиплексор на приймальній станції вирізняє кожний оригінальний сигнал і відправляє його у призначене місце.

М'яка ремінна палітурка - вид палітурки зі збільшеними кантами, що перекривають крайки аркушів та повністю закривають їх. Як правило, така палітурка має заокруглені кутики і її застосовують для випускання видань релігійної тематики.

Η

Накидка - частина надрукованого аркуша видання, в середину якої вкладають зошит.

Накачувал ьні фарбові валики - валики, що переносять фарбу на друкарську форму.

Накреслина шрифту - графічний різновид шрифту в межах одної гарнітури, що відрізняється щільністю (шириною) вічка (нормальне, вузьке, широке), його насиченістю (світле, напівгрубе, грубе) та нахилом (пряме, курсивне, нахилене).

286


Наопашки - вид шиття через згин спинки дротяними скобами, кінці яких загинають усередині зшитка.

Напівгрубий шрифт - шрифт із збільшеною товщиною штрихів, який серед зразків цього самого кегля дає середній відбиток між світлим і грубим (відношення внутрілітерного проміжку до товщини основного штриха лежить в інтервалі від 1:1 до 1:1,5).

Наповнювач - хімічна речовина (каолін, крохмаль та ін.), що її додають до паперу або тканини для збільшення об'ємної маси. Наповнювач, який додають до паперу, поліпшує також його білість і робить придатнішим до каландрування, потрібного для високоякісного друкування.

Напрям волокон (машинний напрям) - напрям переважної кількості волокон у папері та картоні або розміщеність ниток у тканині. Волокно у друкових виданнях завжди треба розміщувати уздовж корінця від головки до хвостової частини видання.

Насиченість шрифту - відношення товщини штриха до ширини внутрілітерної прогалини.

Натяговий валик - валик у рулонних друкарських машинах, що регулює натяг паперової стрічки.

Неглазурований папір - папір ручного виливання з трохи нерівною матового поверхнею, що утворюється за видавлювання вологої маси між тонкими фетровими аркушами або полотнами; застосовують для високоякісного друкування і малювання.

Нерозрізаний згин - "закриті" сторінки за фальцювання аркуша по передньому краю і головці зошита.

Нижній виносний елемент - частина символа, що виступає нижче базової лінії або нижче висоти малих літер (наприклад, у або ф).

Нижній індекс - невеликий символ, друкований нижче базової лінії; застосовують у математичних формулах.

Низька вирізнівність - використовування зменшеної кількості пікселів по горизонталі та вертикалі у відображуванні тексту на дисплеї.

Нонпарель - друкарський шрифт, розмір якого становить 6 п. (2,26 мм).

О

Обклад - частина сторінки складовини, виконана на зменшений формат у зв'язку з заверстуванням у неї ілюстрації чи таблиці.Обкладинка - зовнішній покрив видання, з'єднуваний з книжковим блоком без форзаців.

Обклеювальний матеріал - міцний цупкий папір, наклеюваний на внутрішній бік картонних боковин палітурки для запобігання жолобленню; дві смужки матеріалу, застосовуваного для потовщення корінця, одна - з марлі, інша - з крафт-паперу.

287


Обліково-видавничий аркушодиниця виміру, прийнята у видавництвах для визначання собівартості одиниці друкової продукції, номіналу та інших її економічних показників; охоплює обсяг літературного твору в авторських аркушах та обсяг іншого матеріалу (колонцифри, анотацію, оглав, передмову тощо).

Обліково-видавничий аркуш-відбиток - одиниця виміру обсягу друкової продукції для всього тиражу.

Обрізна брошура - брошура, обкладинку якої обрізують разом із блоком, а її розміри такі самі, як і книжкового блока.

Обрізна палітурка - палітурка, обрізувана разом із блоком; розміри її боковин такі самі, як і книжкового блока.

Оздоблювання книжкової палітурки - один із двох основних процесів виготовляння видання, що охоплює тиснення заголовка, прикрашання і полірування палітурки.

Однобічне друкування - друкування тільки з одного боку аркуша. Як правило, використовне для друкування рекламної продукції (наприклад, на етикетковому папері).

Обкантовання корінця палітурки - загнуті всередину верхній і нижній краї матеріалу корінця палітурки, якому надано відповідної форми.

Операційна система (ОС) - комплекс програм (іноді його називають виконавчим), що керує процесами надавання та використовування апаратних ресурсів (пам'ять, час центрального процесора, дисковий простір, периферійні пристрої). ОС - це основа, на якій будують свою роботу застосовні програми (текстові процесори, графічні редактори, видавничі системи). Найпоширенішими ОС на персональних комп'ютерах є MacOS, Windows, Linux, а на робочих станціях та великих комп'ютерах - різні версії ОС Unix.

Оптична середина - горизонтальна лінія, проведена через образ об'єкта трохи вище за його геометричну середину так, що візуально здається проведеною по середині.

Оптичний диск - назбирувач з високою щільністю інформації, який, в основному, допускає тільки читання даних. Інформацію з диска зчитують за допомогою лазерної (оптичної) технології на відміну від електромагнетної технології, використовної для зберігання інформації на магнетних дисках і стрічках. Оптичні диски ділять на відеодиски, на яких зберігають аналогову інформацію, призначену для візуального відтворювання на дисплеї або екрані телевізора, та цифрові оптичні диски, що зберігають цифрову інформацію. До останніх належать компакт-диски (CD).

Оптичне розпізнавання символів - інтерпретування машинописних або друкарських символів машиною після зісканування тексту і записанім його у пам'ять комп'ютера.

Ореол - область з малою оптичною густиною навколо щільного штриха ядра растрової крапки.

288


Оригінал видавничий - текстовий або образотворчий матеріал, опрацьований у видавництві та призначений для його відтворювання на поліграфічному підприємстві.

Оригінал-макет - зредагований і підписаний до друкування видавничий оригінал, підготований так, щоб його сторінки точно відтворювали сторінку складовини у зверстаному вигляді, як і інші елементи видання.

Основа - папір, призначений для наношення покриву; повздовжня нитка тканини.

Основна лінія - горизонтальна лінія, вздовж якої розташовують символи в рядку.

Основні спектральні кольори - основні кольори адитивного синтезу: червоний, зелений і синій (RGB), які разом дають білий колір.

Офіційне видання - твір, опублікований від імені установи чи організації.

Офсетна гумотканинна пластина - багатошарова тканина з однобічним гумовим покривом, якою обтягують офсетний циліндр. Гумотканинна поверхня сприймає фарбу з друкувальних елементів форми і передає її на задруковуваний матеріал (папір).

Офсетне друкування - спосіб плоского друкування, за якого фарбу з друкарської форми передають спочатку на проміжну гумову поверхню офсетного циліндра, а з неї- на задруковуваний матеріал (папір).

Офсетний циліндр - передавальний циліндр з закріпленою на ньому гумотканинною пластиною.

Охолоджувальний валик валик, використовний для зниження температури задрукованого паперового полотна після сушення у рулонних офсетних друкарських машинах.

Π

Пагінація - послідовна нумерація сторінок видання у вигляді колонцифр.

Палітурка - зовнішній покрив видання, з'єднаний з книжковим блоком за допомогою двох форзаців і корінцевого матеріалу чи без нього. Складають із передньої та задньої картонних боковин, наклеєних на покривний матеріал, і слугує для захищання книжкового блока.

Палітурка з прокладкамитип палітурки (наприклад, альбом для фотографій), в якому корінець потовщений доданням вузьких смужок або сфальцьованих аркушів паперу для компенсування товщини фотографій.

Палітурка на шнурках - тип палітурки, за якого зошити зшивають на пенькових шнурках, що розміщують у канавках, пропиляних на корінці зошитів. Кінці шнурів приклеюють до боковин палітурки. Корінець може бути глухий або порожнистий, гладкий чи з фальшивими бинтами.

Палітурна тканина - дешевий покривний матеріал, виготовляний із бавовняної тканини.

289


Палітурний процес - оформлювання книжкового блока в палітурку.

Паллета дерев'яна основа, на якій розміщують видання або папір. Паллета європейського стандарту має розміри 1000x1200мм і допускає захоплення завантажувачем зі всіх чотирьох боків. Максимальна маса паллети становить 1000 кг, а максимальна висота - 1219 мм.

Пам'ять - електронний пристрій, що зберігає інформацію. Цим терміном звичайно називають швидку напівпровідникову пам'ять (RAM), безпосередньо зв'язану з процесором. Надшвидку систему пам'яті, розміщену в одному кристалі з процесором, називають кеш-пам 'яттю, або просто кешем. У найзагальнішому розумінні термін пам'ять може стосуватись зовнішніх систем і носіїв інформації (дисків та стрічок).

Паперовий аркуш - одиниця для розраховування кількості паперу, потрібного дая видання твору; визначають у сантиметрах ширини і довжини (наприклад, 60x90 см). Розміри паперового аркуша у більшості країн унормовано або застандартовано. Один паперовий аркуш містить два фізичних друкарських аркуші.

Папір антик - папір з шорсткою поверхнею, що імітує старовинний папір; належить до легких паперів, рихлий, як правило, невеликого формату.

Папір верже - папір ручного виливання з кроком поперечних ліній 25 мм і щільним (без інтервалу) розміщенням їх. Рисунок паперу утворюється дротом сітки черпальної форми. Текстура верже може бути зімітована на папері машинного вироблення за допомогою вирівнювального валика.

Папір гарячого каландрування - на відміну від паперу з покривом підлягає глазуруванню під час сушення між гарячими виполірованими металевими плитами. Застосовують для виконування високоякісних друкарських робіт. Див.також неглазурованш папір.

Папір з покривом - те саме, що й покрейдований папір.

Папір з шорсткою поверхнею - папір ручного виливання з нерівною поверхнею, що утворюється під час його пресування у зволоженому стані між важкими фетровими аркушами або полотнами. Наприклад, акварельний папір.

Папір машинної гладкості - папір, що його виробляють на папероробчій машині без додаткового обробляння його поверхні.

Паралельна титульна сторінка -друга титульна сторінка з текстом іншою мовою.

Паралельний текст -текст, поданий в тому самому виданні двома чи кількома мовами.

Пари для ксрнінгу - пари літер, які потребують регулювання проміжку між ними, щоб поліпшити зорове сприймання їх.

Паспарту - аркуш цупкого паперу чи тонкого картону, на який наклеюють надруковану окремо ілюстрацію.

ПВА-клей - водоемульсійний клей на основі полівінілацетату; використовують у брошурувально-палітурних процесах в основному для безшовного скріплювання сторінок видання.

290


Первинне і вторинне обклеювання корінця - операції виготовляння твердої палітурки видання. Для первинного обклеювання застосовують марлю, а для вторинного - крафт-папір.

Пергамент - оброблений внутрішній бік телячого ременю (вичиненої шкіри), використовний для виготовляння палітурки; штучна паперова імітація пергаменту.

Переверстування - процес переробляння уже зверстаних сторінок складовини, тобто групи рядків чи ілюстрацій переміщують зі сторінки на сторінку.

Перевидання - публікація, перевидавана без змін тим самим або новим видавцем.

Передній обріз - передня частина видання, протилежна корінцю. Називають так тому, що спочатку видання ставили на полицю переднім обрізом назовні й на нього наносили назву видання фарбою чи випалюванням.

Перетискання фарби - переношення невисохлої фарби з одного аркуша на інший. Як правило, трапляється на приймальному пристрої друкарської машини. Може виникати в разі нагромадження високого стосу відбитків. Для протидії використовують напорошування запобігального шару.

Периферійний пристрій - пристрій для вводження або виводження даних, що не належить до складу комп'ютера (наприклад, принтер).

Перл - друкарський шрифт, розмір якого дорівнює 5 п. (1,88 мм).

Перпендикулярне фальцюванняспосіб фальцювання задрукованих аркушів, за якого кожний черговий згин роблять під прямим кутом до попереднього.

Перфорування - просікання у стосі аркушевої друкової продукції, в зошиті або у книжковому блоці ланцюжка близько розташованих один до одного круглих, продовгуватих або щіліноподібних отворів невеликого розміру.

Петит - друкарський шрифт, розмір якого дорівнює 8 п. (3,01 мм).

Пігмент - складник друкарської фарби, що надає їй кольору.

Підбирання - комплектування книжкового блока із зошитів або аркушів у правильній послідовності.

Підзаголовкові дані - дані про характер твору, осіб, які брали участь у створюванні видання чи готуванні його до друкування, наявність ілюстрацій, повторення видання, місце і рік видання та ін.

Підписна коректура - видавнича коректура відбитків зі зверстаних сторінок складовини, підписаних автором і редактором до друкування.

Піка - одиниця виміру в поліграфії, що дорівнює 1/6 дюйма, або 12 п.

Піксель - від picture element - маленькі елементи образу, які утворюються у процесі оцифровування тексту або графіки. Піксель - це найдрібніша крапка чи елемент образу, який може бути запресований та відображений.

Піктограма - остилізований рисунок, використовний як символ (наприклад, в інтерфейсах багатьох сучасних програмних пакетів).

Плакат - видання у вигляді одного чи кількох аркушів друювого матеріалу певного формату, надруковане з одного або обох боків аркуша і призначене для експонування.

291


Планшетний сканер - сканер, що має плоску поверхню для розміщування сканованого оригіналу, на відміну від барабанного сканера.

Плашка - друкарська форма, поверхня якої має вигляд суцільної друкувальної поверхні.

Плоске друкування - спосіб друкування, за якого друкувальні та недрукувальні елементи форми лежать в одній площині.

Поворотна планка - пристрій у рулонних друкарських машинах, використовний для зміни напряму руху паперового полотна.

Подвійне шиття - прошивання одного чи кількох зошитів книжкового блока двічі (наприклад, у разі шиття виклеєного форзаца з відкритим обкантованням), щоб підвищити міцність його скріплення.

Позолота обрізів виданнянанесена золота фольга на торці аркушів видання.

Покаландрований папір - папір з високим глянцем, що утворюється під час його проходження між каландрами.

Покришка - зовнішня оболонка книжки, її палітурка.

Поламінований матеріал - скомбінований матеріал з двох чи більше шарів, склеєних між собою.

Полотняний шов - спосіб ручного шиття, за якого зошити або окремі аркуші, що утворюють книжковий блок, прошивають через корінцевий берег, а нитка кожного стібка охоплює корінець блока.

По одному зошиту - спосіб ручного шиття, за якого один чи кілька зошитів книжкового блока прошивають по всій довжині корінцевого фальца.

Попереднє тиснення - наношення заглибленого образу на ремінь (вичинену шкіру) або тканину нагрітим інструментом для тиснення як операція, що передує тисненню золотом чи золотою фольгою.

Поперечний напрям волокон - напрям волокон у виданні під прямим кутом до корінця. Використовують для виготовляння форзацних аркушів і зовнішнього покривного матеріалу палітурки видання.

Пористість - показник, що характеризує міжволоконні простори або пори у папері. Впливає на різні його фізичні та технологічні властивості (вбирання фарби і вологи, поглинання повітря, об'єм).

Порожнистий Корінець - конструкція корінця палітурки, за якої покривний матеріал наклеюють на заздалегідь наклеєну на корінець книжкового блока паперову гільзу. Конструкція забезпечує вільне розгортання видань, у яких є вклейки (вкладки); крім того, вона полегшує розгортання видань, оправлених у цупкий матеріал.

Порт - у комп'ютерній апаратурі місце для обмінювання даними з обчислювальним пристроєм. Комп'ютер має порти для підмикання периферійних пристроїв.

Посвята - напис на початку твору, в якому вказують, на честь кого він написаний.

292


Посилка - примітка, яка відсилає читача до іншої сторінки цього чи іншого видання.

Постскрипт (PostScript) - мова описування шпальти фірми Adobe, використовнии у побудові шпальти з різних елементів (тексту, ілюстрацій та ін.) на виводі. Практично - це стандарт у поліграфії.

Постскрипт-шрифт (PostScript fount) - шрифт, спеціально написаний у кодах PostScript; може бути використаний у PostScript-сумісних виводових пристроях і лазерних принтерах.

Потовщина - збільшина товщини корінця зшитого книжкового блока завдяки товщині скріплювальної нитки і паперові, використовному для лагодження.

Права сторінка - сторінка видання, як правило, з непарним номером.

Препринт - видання, що складається із матеріалів, публікованих до виходу його у світ; частина додруковуваного тиражу.

Пресування зошитів - зменшування товщини зошитів і фіксування згинів тиском.

Прив'язка до сітки - функція графічних пакетів та електронних систем верстання, що дає змогу здійснювати попереднє розміщування елементів на сторінці, а потім автоматично "прив'язувати" їх до ліній сітки за командою оператора.

Приклейка - частка надрукованого аркуша, приклеєна до зовнішньої частини зошита.

Примітка - додаткова пояснина чи заувага до основного тексту видання.

Притискна (або обрізна) подушка, притискний клин - стіс аркушів, що його поміщають в обрізальні затискачі разом з книжковим блоком для обрізування його головки і хвостової частини, щоб скомпенсувати потовщину корінця блока.

Пробний відбиток - перший контрольний відбиток, отриманий на друкарській машинці чи верстаті.

Прогалина - будь-яка незадрукована ділянка відбитка.

Прогалок - проміжок між словами в друкарському складанні. Див. апрош.

Програмний пакет - набір програм, написаних для заданого застосовування (наприклад, текстовий процесор).

Прографка - одна з основних складових частин таблиці, утворювана вертикальними лінійками, які ділять її стовпчики.

Продовжена петля - у плетенні капталу одна з петель, виводжена з заданим інтервалом униз під затягувальний стібок; слугує для закріплювання капталу видання.

Прокладка - смужка паперу або картону чи вузький сфальцьований аркуш, використовнии у палітурці.

Проклейка розчин тваринного желатину або смоли, що його додають до паперу для надання йому стабільних властивостей, підвищення міцності, вологотривкості.

293


Проклеювання паперу в масі - додавання у паперову масу клею на стадії змішування до виготовляння паперу.

Проклеювання у ванні, поверхневе проклеювання - вводження клейового покриву до вже виготовленого паперу його зануренням у ванну з клеєм.

Проміжок - незадрукована ділянка відбитка між шпальтами, рядками, словами, літерами, цифрами та ілюстрацією.

Пропил - поперечна канавка, виконана пилкою в корінцях зошитів блока у головці та хвості, в якій розмішують затягувальні стібки.

Проформа - зразок таблиці з лінійками, друкований не повністю, а лише з загаловком і початком лінійок прографки.

Пункт одиниця типометричної системи мір, що дорівнює 0,376 мм.

Ρ

Рантова лінійка - лінійка, що дає на відбитку дві паралельні лінії: одну товщу, а іншу - тоншу.

Рапорт елемент орнаменту, що повторюється.

Растр - скляна або плівкова пластина з лініями, що перетинаються (використовують для створювання растрових крапок); крапкова структура образу (крапки можуть мати круглу, еліптичну та інші форми).

Растровий процесор пристрій, що трансформує інструкції програми КВСу команди записування образів (тексту, шюстрацій та ін.) у лазерних виводових пристроях.

Растровий шрифт - шрифт, характеристики якого зберігаються у пам'яті комп'ютера у вигляді готових суцільних масивів крапок - по одній бітовій карті для кожного використовуваного кегля.

Редагування тексту - будь-яке змінювання текстового матеріалу, пов'язане з виправлянням, доповнюванням і вилучанням або реорганізуванням його структури.

Резидентний шрифт - у лазерних принтерах шрифт, постачаний виробником.

Репрографування - загальний термін, стосовно електростатичного друкування, діазо-друкування або будь-якого іншого способу малотиражного дублювання і друкування.

Ретуш - додаткова корекція образу, що усуває дефекти і (або) змінює його геометричні, градаційні, кольорові та частотні характеристики.

Робоча станція - частина КВС, якою керує оператор (наприклад, редакторський термінал).

Розбирання видання - звільнення зошитів видання від обкладинки чи політурки під час готування до повторного оправляння його.

Розкладка - певна співвіднесеність формату сторінки складовини і формату книжкової сторінки.

294


Розмітка - система умовних знаків і конкретних письмових вказівок у видавничому текстовому оригіналі, якими потрібно керуватися, складаючи та верстаючи видання.

Розмічання - процес наношення розмітки.

Розпаковування даних - операція, зворотна стисканню даних, що дає змогу сформувати із них початковий файл.

Розповсюджувач видавничої продукції - фізична чи юридична особа, яка розповсюджує видавничу продукцію.

Розріджування - спосіб виокремлювання частини тексту з усієї маси складовини збільшуванням апрошів (проміжків між літерами та словами).

Ротапринт - друкарська машина для оперативного розмножування малотиражних видань способом офсетного друкування.

Рубрика - заголовок частини, глави, розділу видання, складений шрифтами, що відрізняються від основного.

Рубрикація - поділ видання на розділи, частини, глави, параграфи чи інші менші складові елементи, які мають заголовковий напис - рубрику. Під рубрикацією розуміють систему заголовків видання.

Рулонні офсетні друкарські машини - машини, що можуть бути з пристроєм для гарячого сушення відбитків або без нього; мають різноманітні конфігурації від односекційних з одною рулонною зарядкою до багатосекційних машин для кольорового друкування з подаванням паперового полотна від кількох рулонних зарядок.

Рядкомір - лінійка з поділом на квадрати, цицеро, корпус, петит, нонпарель, а також сантиметри і міліметри.

Сажа - інтенсивний чорний пігмент, використовний для виробляння фарби.

Самонакладач - пристрій у складі друкарської або фальцювальної машини, який подає папір.

Сап'ян - тонкий ремінь - шкіра, видублена в розчині дубової кори або сумасі.

Світлий шрифт - шрифт із відносно невеликою товщиною штрихів, який серед зразків цього самого кегля дає найчіткіший відбиток.

Середник - проміжок між шпальтами у разі дво- чи багатошпальтового складання.

Сериф (засічка) - короткі перехресні штрихи на кінцях верхніх та нижніх виступних елементів у певних гарнітурах шрифтів.

Серія - низка самостійних видань, об'єднаних тематично, задумом і загальною назвою, що мають однотипну оформу.

Сигнальний примірник - перший, пробний примірник видання з надрукованого тиражу, який подає друкарня у видавництво для підписання до випущення в світ, тим самим дозволяючи виготовити і здати тираж.

295


Сигнатура - порядковий номер друкарського аркуша у виданні, який проставляють під останнім рядком у лівому нижньому кутку першої і третьої сторінок кожного аркуша для контролювання правильності фальцювання та комплектування книжкового блока.

Сигнет - характерні друкарська або видавнича емблема чи символ на корінці або титульній сторінці видання.

Системний диск - диск, що містить основні файли операційної системи, які завантажуються у разі увімкнення комп'ютера.

Сканер - оптичний пристрій, що вимірює коефіцієнт відображення ділянок сторінки і перетворює цю інформацію на цифровий образ.

Сканування - процес обраховування образу за крапками з паперового оригіналу чи плівки і вводження його в цифровій формі в комп'ютер.

Складати - розміщувати множину об'єктів укупі в певному порядку, зокрема: 1) формувати рядки та гранки тексту оригіналу для подальшого верстання шпальт майбутнього видання; 2) з'єднувати (монтувати) частини механізмів, пристроїв тощо; 3) збирати докупи що-небудь розкладене чи розкидане, надаючи певної форми чи порядку.

Складання - дія (процес) за значиною складати.

Складовина - рядки тексту, складені будь-яким способом складання, із яких, зокрема, формують текстову друкарську форму.

Складена палпурка-економнийваріант палітурки, заякогопокрив корінця і кутиків або корінця та переднього поля боковин виконано з дорогого матеріалу (наприклад, ременю), а покрив решти поверхнііз дешевого матеріалу (наприклад, тканини).

Складена палітурка з виходом матеріалу корінця на боковину, що дорівнює
і V4 її ширини, - економний варіант палітурки, за якого для покривання корінця

р застосовують дорогий матеріал (наприклад, ремінь), а для покривання боковин -

дешевий матеріал (наприклад, тканина з рельєфним рисунком поверхні або декоративний папір).

Специфікація видавнича - супровідний документ до видавничого оригіналу, в якому є всі вказівки для його відтворювання у вигляді друкового видання, а саме: технічні вимоги для складання, особливості верстання, друкування і виконування брошурувально-палітурних процесів.

Спинка - корінець палітурки видання - місце згину та скріплення його сторінок чи зшитків.

Споживачі видавничої продукції - приватні особи, підприємства, установи, організації, що користуються видавничою продукцією.

Спусквідбивка на початковій сторінці видання чи його рубрики від верхнього краю до початку тексту, яка на всіх початкових сторінках має бути однакова.

Спуск шпальт - розташунок шпальт видання, що містять текст та ілюстрації, на аркуші в такому порядку, щоб після його надрукування і сфальцювання можна було б мати зошит з правильною послідовністю сторінок.

296


Старий рубчик - корінцева крайка зошитів, що залишається відігнутою після розбирання видання. Перед повторним його скріпленням зошит потрібно зробити плоским або розбити за допомогою молотка.

Стіс - міра паперу, що становить 1000 аркушів.

Сторінка складовими - складена з поліграфічних матеріалів (шрифтових, склішованих) друкарська форма, що дає відбиток формату видання.

Струминне друкування - спосіб друкування без друкарської форми, за якого образа на папері створює струмінь рідинної фарби, керований від комп'ютера.

Суміщувальні мітки - хрести у відповідних позиціях на фотоформах, друкарських формах і відбитках для правильного суміщення фарб.

Суперобкладинка - паперова обгортка палітурки чи обкладинки видання, яка має клапани і запобігає забрудненню їх.

Сусальне золото - сплав з 22 каратів золота і 2 каратів срібла завтовшки 0,0000025 см, застосовують для тиснення заголовків та прикрас на палітурках видань.

Суспільно необхідні видання - пріоритетні види видань для забезпечення загальнодержавних потреб,

Суцільнопокрита палітурка - палітурка, в якій використовують один шматок покривного матеріалу (для картонних боковин і корінця видання).

Таблиця - текстовий чи цифровий матеріал, розташований стовпчиками і відокремлений один від одного лінійками.

Тангер - діапозитив з певною тональністю (10...90 % крапок), викорисговний як тловий оформлювальний елемент.

Тверда копія - виведені гранки або шпальти (на папері чи фотоплівці) на відміну від матеріалу, що зберігається в електронній формі.

Текст додатковий - текст, що має довідково-пояснювальний характер і займає невеликий обсяг видання.

Текст основний - основна частина твору без рисунків, креслеників, графіків, таблиць, виводів та ін.

Текстовий процесор - програма для складання тексту, що дає змогу формувати сторінки складовини, міняти накреслину і розмір шрифту та робити виформатовування рядків.

Текстовий редактор - інша назва програми текстового процесора.

Теплі кольори - відтінки червоного і жовтого кольорів.

Термоклей - тип клею із синтетичних смол, використовний для безшовного скріплювання зошитів. Проклеювання може бути одно- або дворазовим у поєднанні з ПВА-клеєм. Термоклей перебуває у твердому стані за кімнатної температури, а в рідинний стан переходить під час нагрівання. Має високу клейку здатність, швидко твердне.

297


Технічне редагування - готування зредагованого видання до виробництва і контролювання за всіма стадіями його виготовляння.

Технічний рисунок - науково-пізнавальна ілюстрація, призначеність якої - дати конкретні науково-технічні відомості.

Тиражзагальна кількість примірників друкового видання.

Тиснення - наношення заголовка і декоративних елементів на палітурку втискуванням гравірувального інструмента в поверхню покривного матеріалу. Тиснення виконують золотом (золотою фольгою або сусальним золотом), кольоровою фольгою чи блінтом (темний або чорний відбиток, отриманий тисненням або за допомогою нагрівального інструмента чи попереднім зануренням штампа в друкарську фарбу).

Титул - перша сторінка чи перші сторінки видання, на яких розташовано відомості про нього: повну назву та іншу інформацію (автор, номер тому, рік випущення, видавництво, місце і час опублікування).

Титульний редактор - фахівець, який керує роботою автора (авторів) над твором і процесом удосконалювання авторського оригіналу.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка