Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»Сторінка29/29
Дата конвертації16.03.2017
Розмір8.48 Mb.
#12051
ТипНавчальний посібник
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Титульні елементи видання - перші сторінки видання (перед текстом), охоплюючи авантитул, фронтиспіс, титул, дані з авторського права, оглав та інші сторінки до початку основного тексту. Як правило, вони утворюють перший зошит. У старих виданнях ці сторінки нумерували римськими цифрами.

Титульні шрифти - друкарські шрифти, застосовувані для складання заголовків у книжках, журналах, а також тексту обкладинок і титулу.

Ткацький вузол - надійний вузол для з'єднування ниток.

Тональна вирізнівність - кількість рівнів сірого, які здатен розрізнити сканувальний пристрій.

Тонер хімічна речовина, використовна для створювання образу під час проявлення у процесі електрографічного копіювання і фотографування.

Трафаретне друкування спосіб репрографування, за якого використовують друкарську форму з отворами в ній для наношення барвника на задруковну поверхню.

Трек доріжка на магнетному диску, що містить адреси файлів і записів, які зберігаються на інших доріжках цього диска.

Треппінг - часткове перекривання одного кольорового елемента іншим за електронного монтування кольорового матеріалу. Виконують, щоб запобігти появі білої крайки за невеликих відхилів суміщеності фарб під час друкування.

Тривалість контактування - проміжок часу втискування нагрітого інструмента в ремінь (вичинену шкіру) у процесі тиснення фольгою або блінтового тиснення.

Тупа лінійка - лінійка з грубим вічком.

Тупий рядок - перший рядок абзаца, складений без відступу, або останній рядок, що має повний формат.

298


Умовний друкарський аркуш - одиниця обсягу видання, що дорівнює друкарському аркушеві форматом 60x90 см; прийнята умовно і її використовують для перераховування та порівнювання друкарського обсягу видань різних форматів.

Умовний друкарський аркуш-відбиток - друкарський аркуш-відбиток, зведений до формату 60x90 см. Обсяг в умовних друкарських аркушах-відбитках обчислюють множенням обсягу видання в умовних друкарських аркушах на тираж видання.

Φ

Файл - текстовий матеріал або набір даних, що зберігаються у комп'ютері; назва об'єкта з картотеки інформації та комп'ютера.Фальцювання - згинання задрукованих аркушів у такій послідовності, щоб їхні сторінки були розміщені відповідно до нумерації.

Фальцювання з суміщенням на відбитку-ручне фальцювання задрукованих аркушів паралельно верхній лінії шрифту для того, щоб не було перекосів на берегах аркушів.

Фальцювання з суміщенням на папері - фальцювання з вирівнюванням по краях задрукованих аркушів на машині або вручну.

Фальчик - смужка паперу або тканини, яку за допомогою рослинного або тваринного клею приклеюють до корінця фальця зошита чи до окремих уклейок (діаграм, географічних карт та ін.) під час ремонтування видання.

Фарбовїсть видання - кількість фарб, якими надруковано видання.

Фізичний друкарський аркуш - одиниця друкарського обсягу видання; один фізичний аркуш дорівнює половині паперового аркуша стандартного формату.

Фільтр - комп'ютерна програма, що переводить файл з одного формату в інший.

Фоліо - аркуш паперу одного з традиційних форматів, сфальцьованих удвоє (в один згин), з утворенням двох полів аркуша; видання з таких аркушів, тобто найбільшого формату, виготовлене з аркушів цього формату.

Форзац - подвійний сфальцьований в один згин аркуш паперу, поміщений між боковинами оправи і книжковим блоком, що слугує для з'єднування останнього з палітуркою та захищання першої й останньої сторінок видання від забруднення.

Формат видання - розміри готового обрізаного і зброшурованого друкового видання у міліметрах (наприклад, 143x225 мм) або у вигляді формату паперового аркуша і його частки, яку займає сторінка видання (наприклад, 60x90/16).

Формат сторінки складовини - ширина і висота сторінки складовини без берегів у квадратах (наприклад, 6х 10 кв.).

299


Формна пластина - металева, поліефірна або паперова основа з нанесеним на неї світлочутливим шаром. На формних пластинах виготовляють друкарські форми для високого, офсетного, флексографічного способів друкування і фототипії.

Формний циліндр - циліндр друкарської машини, що несе друкарську форму.

Фотополімерна форма - форма для високого, флексографічного способів друкування із фотополімеризаційноздатного матеріалу, що твердне під дією ультрафіолетового проміння.

Фотоскладання - виготовляння текстових фотоформ з виводженням їх на фотопапір або фотоплівку. У фотоскладальних пристроях для створювання образу використовують різні технології, зокрема - з комп'ютерним керуванням.

Фронтиспіс - ілюстрація, розташована перед титулом на лівій сторінці. Головним чином, це портрет автора чи ілюстрація символічного характеру стосовно усього твору або найважливішого моменту, про який ідеться у ньому.

Французький рубчик - у бібліотечній палітурці канавка, що проходить уздовж крайки корінця палітурки між її заплечиками і боковинами. її призначеність -полегшити відгинання по лінії перегину товстого ременю (вичиненої шкіри), використовуваного для цієї палітурки.

Французький шов - зшивання двох або більшої кількості зошитів без тасьми. Кожний зошит скріплюється із рештою зошитів перехрещуванням зшивальної нитки з нитками, що зшивають попередні зошити.

X

Хвіст - нижній зовнішній берег сторінки, а також її нижній край; середня частина таблиці.Хвостик - нижня частина книжкового блока або окремої сторінки видання.

Холодні кольори - кольори, що містять відтінки синього кольору.

Хроманін - аналогова кольоропроба фірми DuPont з кольороділильних растрових фотоформ. Використовують як синонім для кольоропроб, отриманих іншими способами.

Художнє редагування - розробляння проекту оформи, підбирання художників, контролювання оформи та ілюстровання, виготовлених макетів, контролювання друку.

ц

Цинкографування - спосіб виготовляння друкарських форм для високого друкування зі шрифтових і півтонових рисунків за допомогою фотокопіювання та кислотного травлення.

Цифровий шрифт - електронний шрифт, кожний символ якого зберігається у вигляді комп'ютерних інструкцій для складальної машини, а не у фізичній, наочній формі. Це може бути крапковий або векторний образ. У першому випадку

300


комп'ютер подає образ у вигляді сітки пікселів з координатами xly; у другому - у вигляді контурних образів, які заповнює комп'ютер у міру будування шрифту. Векторне подання поступово витісняє крапкове.

Цицеро - європейська друкарська одиниця виміру, що дорівнює 12 п. (4,51 мм).

Частка аркуша - частина надрукованого паперового аркуша, що складається із двох сторінок: одної - непарної, а іншої, чергової, - парної.

Чистий аркуш - один з перших відбитків, надрукований після закінчення усіх підготовчих робіт, перший відбиток тиражу.

Чотиризгинове фальцювання - фальцювання двосторінкового аркуша, що його виконують в чотири згини.

Чужий шрифт - літери іншої гарнітури, що помилково потрапили до складовини.

Ш

"Шапка" - заголовок, розташований на рівні верхнього краю сторінки; може бути використаний замість титулу чи шмуцтитулу в малообсягових виданнях.

Шовне скріплювання - скріплювання зошитів у блок шиттям.

Шерфування країв ременю - зняття фасок із крайок ременю (вичиненої шкіри) під кутом 45°.

Широкі шрифти - шрифти, в яких ширина вічка більша за його висоту.

Шиття вшиванням - скріплювання зошитів або окремих аркушів у блок прошиванням ниткою чи дротом через корінцевий берег блока.

Шиття наопашки - скріплювання аркушів одного або кількох зошитів, скомплектованих вкладанням за допомогою нитки або дроту, прошиванням через корінцевий фальц.

Шиття дротом без загинання скоби - скріплювання великої кількості окремих аркушів металевими скобами, якими прошивають стіс з обох боків на глибину, більшу від її товщини, по корінцевому березі аркушів.

Шиття по два зошити - одночасне шиття зразу двох зошитів одною ниткою для зменшення потовщення корінця блока.

Шиття по три зошити - одночасне шиття зразу трьох зошитів одною ниткою для зменшення потовщення корінця блока.

Шиття через край - спосіб допоміжного скріплювання аркушів першого й останнього скріплень аркушів з метою зміцнення видання або з'єднання кількох одинарних аркушів паперу зшиванням по корінцевому березі обметувальним швом через край.

Шкали контролювання друкусмужки з контрольними елементами, що дають змогу виміряти та візуально оцінити якість багатофарбового друку. Встановлюють

301


під час монтування спусків. Розташовують на обрізних берегах відбитка паралельно твірній лінії друкарського циліндра.

Шмуцтитул - додатковий титул, який може бути використаний як титул, розділ, том, частина видання; іноді багатопоілюстрований.

Шпальта - частина сторінки видання, відокремлена по вертикалі проміжками чи лініями.

Шпація -1) прогалинний матеріал між словами, що дорівнює кеглеві шрифту (кегельна ш.), його половині (півкегельна ш.), 1,2,3 п. тощо; 2) у палітурній справі проміжок між двома картонними боковинами палітурки, визначаний товщиною корінця книжки.

Шпон - прогалинний матеріал малого кегля (1 ...4 п.), який використовують для збільшення проміжків між рядками, абзацами та інших невеликих відступів.

Шрифт друкарський - комплект літер тої чи іншої абетки з усіма характерними для неї знаками і цифрами.

Штрих-код - символи штрихового коду, які визначає Європейська система нумерування товарів, що характеризують індивідуальний код видання (ISBN) у застандартованій формі, зрозумілій для зчитувального пристрою. Розміщують у певній позиції на зовнішньому боці видання; може містити кодову значину ціни.

Штрихове кліше - друкарська форма високого друкування, за допомогою якої передають на папір штриховий образ.

Штамп - друкарська форма з рельєфним образом тексту або рисунка. Застосовують для тиснення з користанням фольги різних видів або у разі блінтового і конгревного тиснення на листівках, палітурках, обкладинках тощо.

щ

Щільність вічка - співвідносина між шириною і висотою вічка літери. Щільність паперу - маса паперу, виражена в грамах на квадратний метр (г/

м».

Ю

Ювілейне видання - видання, приурочене до певної святкової або ювілейної дати.

Я Яруси - частина складних головок таблиць.

302


Навчальне видання Ярема Степан Михайлович

ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯХудожній оформлювач В. Шепелявий Корекгор А. Настенко

Підп. до друкування 16.05.2003 р. Формат 60 χ 84/16.

Папір офсетний № 1. Гарнітура "Тайме". Офс. друк.

Фіз. друк. арк. 19,0. Ум. друк. арк. 17,67.

Обл.-вид. арк. 19,0. Тираж 300.

Видавництво «Університет "Україна"»: 04071,

м. Київ, вул. Хорива, 1-ГСвідоцтво про державну реєстрацію

ДК№ 405 від 06.04.2001р.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка