Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»Сторінка3/29
Дата конвертації16.03.2017
Розмір8.48 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

20

 • вписати номери сторінок у оглав, а також розмітити внутрітекстові посилки
  на відповідні сторінки оригіналу;

 • розмітити підписи до рисунків;

розмітити формули чорнилом (пастою) синього або фіолегового кольору.
Таблиці розміщують у тексті після абзаців, які містять посилки на них.

Дозволено друкувати таблиці на черговій після посилки сторінці.

Супідрядність рядків боковика таблиці має бути виражена або системою втяжок, або нумерацією рядків простим олівцем.

Рядки боковика таблиці мають бути вирівняні з відповідними рядками в стовпчиках.

Горизонтальні та вертикальні лінійки в таблиці, що підлягають складанню, мають бути надруковані на друкарській машинці або прокреслені олівцем (пастою).

У цифрових таблицях числа, які мають більше чотирьох знаків, мають вирізнятися інтервалами в один знак друкарської машинки на класи по три цифри в кожному, крім чисел, які означають номери та календарні роки; класи цифр у стовпчиках мають бути вирівняні по вертикалі; чотиризначні цифри розбивають на класи тільки тоді, коли вони містяться в цифровому стовпчику, який містить цифри з п'ятьма чи більше знаками.

Примітки та виноски до таблиць мають бути надруковані безпосередньо під відповідною таблицею. Виноски до цифр у таблиці позначають тільки зірочками.

Ілюстрації не дозволено вклеювати в авторський текстовий оригінал, не можна залишати для них прогалини, а також вдруковувати в оригінал підписи до рисунків.

Поправкою в авторському текстовому машинописному оригіналі називають виправу окремих знаків, літер, слів тексту, що не змінює кількості рядків на сторінці.

Поправки дозволено вдруковувати на друкарській машинці або чітко вписувати чорним чорнилом (пастою) над літерами, знаками, словами, що їх виправляють. Дозволено також вклеювати на неправильні літери, знаки та слова поправки, надруковані на друкарській машинці. У цьому разі літери, знаки, слова, що їх треба виправити, мають бути викреслені, а поправки не повинні відклеюватися. Кількість таких поправок не може перебільшувати п'яти на одній сторінці. Дозволено також друкувати поправки безпосередньо на місці неправильних літер, знаків, слів, для чого останні мають бути обережно зчищені, заклеєні або замальовані білим лаком, білилом та ін. Кількість таких поправок не зрегламеитовано.

Наклейкою в авторському текстовому машинописному оригіналі називають заміну тексту, через яку змінюється кількість рядків на сторінці.

Наклейки, надруковані на друкарській машинці з тим самим шрифтом, на папері того самого кольору, що й оригінал, наклеюють на неправильні рядки, яких може бути кілька. Кількість таких наклейок не повинна перевищувати трьох на 10 с оригіналу.

21

Вставлянням в авторський текстовий машинописний оригінал називають додавання машинописного тексту, яке збільшує кількість рядків на сторінці.Вставка (додаваний текст) до одної сторінки оригіналу не повинна перевищувати 15 рядків. На 10 с оригіналу дозволено не більше двох вставок. Сторінки із вставками мають бути сфальцьовані на формат А4. Вставки вклеюють у текст з розрізанням сторінки або підклеюють знизу.

Наклеювати вставки на бічні береги сторінки не дозволено.Викиданням в авторському текстовому машинописному оригіналі називають вилучання тексту, яке зменшує кількість рядків на сторінці. Вилучені рядки (викиди) треба обережно заклеїти.

Обсяг вставок і викидів, перерахований на повні сторінки оригіналу, має бути вказаний на його титульній сторінці (наприклад, 1-358 с, вставок - 3 с, викидів-5с).Не вважають поправками та вставками:

 • знаки, літери, символи, індекси, познаки, що їх немає на друкарських
  машинках;

 • вписані ручкою формули;

 • авторські вказівки.

1.3.4. Авторський текстовий надрукований оригінал

для перевидання без змін (повторний)

Для перевидання твору з готових матриць або фотоформ автор повинен подати у видавництво два примірники попереднього видання, один з яких він підписує на титульній сторінці. В цей самий примірник мають бути обережно внесені зміни відповідно до списку помилок, які можна виправити в матрицях або на фотоформах.

Для перевидання твору без змін способом репродукування автор повинен подати у видавництво три примірники попереднього видання, один з яких він підписує на титульній сторінці. Відбитки тексту повинні мати чітке вічко, без задирок, чисті прогалини та береги, а також рівномірну насиченість кольорів по всьому виданню.

Для усунення окремих помилок у тексті автор повинен подати перелік потрібних поправок.

1.3.5. Авторський текстовий надрукований оригінал

для перевидання зі змінами

Автор повинен подати у видавництво один чистий (без правок) примірник попереднього видання твору й один розклеєний примірник з унесеними в нього правками.

22

Новий текст має бути надрукований чітко шрифтом не менш як кг. 10 (таблиці - не менш як кг. 8, головки таблиць - не менш як кг. 6).

Дозволено після погодження з видавництвом подавати текст попереднього видання, надрукований шрифтом менш як кг. 10 (твори класиків, офіційні та довідкові видання).

Текст попереднього видання твору має бути розклеєний в одну шпальту на одному боці аркушів паперу формату А4 або A3.

Поправки, вставки, наклейки та викиди в оригіналі мають бути позначені коректурними знаками.

1.3.6. Роздруки цифрового та текстового матеріалів, виконані на алфавітно-цифровому друкувальному пристрої

Як авторський текстовий оригінал дозволено подавати роздруки цифрового та текстового матеріалів, виконані на алфавітно-цифровому друкувальному пристрої (АЦДП). Вони мають бути надруковані на писальному папері з одноразовим використовуванням чорної стрічки. Знаки, у разі застосовування АЦДП з матричним друкуванням, повинні бути без утрачених друкових крапок (з використовуванням подвійного друкування).

Відбитки цифр і знаків повинні мати рівномірну насиченість, візуально чіткі кінці та бути виконі на папері з оптичною густиною не більш як 0,15. Оптична густина цифр і знаків має бути не менша як 1,5.

13.7. Авторський текстовий рукописний оригінал

До авторських текстових рукописних оригіналів належать такі оригінали: • рукописні факсимільні (як ілюстрації);

 • рукописні мовами, в яких використовують абетки особливих графічних форм
  (наприклад, арабських, китайських та ін.);

 • рукописні словникові на картках;

 • картки для каталогів і бібліотек;

 • покажчики на картках;

 • оперативні матеріали для газет і журналів;

 • складні табличні матеріали.

Текстовий рукописний оригінал подає автор у видавництво в одному примірнику, написаному чітким почерком чорнилом (пастою) чорного, фіолетового або синього кольору на одному боці аркуша білого (незабарвленого в масі) паперу.

Рукописні словникові оригінали та покажчики можуть бути подані на картках з цупкого паперу.23

Як рукописні оригінали картки для каталогів і бібліотек подають на цупкому папері розмірами 125x75 см.

1.4. Авторські зображальні оригінали

Авторські оригінали ілюстраційце плоскі графічні або фотографічні образи, призначені для поліграфічного відтворювання. Як оригінали ілюстрацій автор може подати:

 • усі види креслеників, їхні фотокопії та ксерокопії, штрихові начерки й ескізи,
  а також штрихові образи, вирізані з книжок і журналів;

 • півтонові рисунки та фотографії;

 • півтонові ілюстрації, вирізані з книжок і журналів (у виняткових випадках);

 • рукописні, машинописні та надруковані тексти або їх репродукції, а також
  роздруки з АЦДП, що підлягають факсимільному відтворюванню;

 • негативи штрихових і півтонових образів з додачею чорно-білих контрольних
  фотовідбитків з них;

 • кольорові діапозитиви (слайди).

Запозичаючи ілюстрації з різних видань, автор може подати у видавництво як авторські ескізи (замість оригіналів ілюстрацій) бібліографічно оформлений список цих видань (якщо їх випускало те саме видавництво) або примірники використовуваних видань (якщо їх випускали інші видавництва) з зазначенням запозичених ілюстрацій та сторінок, на яких вони розташовані.

Штрихові образи (ескізи, кресленики, схеми, рисунки та ін.) мають бути виконані на білому папері, масштабно-координатному папері (міліметрівці) або кальці з одного боку аркуша.Ілюстрації мають бути пронумеровані в послідовності, що відповідає згадуванню їх у тексті, а номери відповідати підписам до рисунків.

На звороті кожної ілюстрації (або контрольного фотовідбитка до негативів) мають бути написані прізвище автора, назва видання, а також номер ілюстрації.

На півтонових фотографічних відбитках усі написи мають бути зазначені на зворотному боці й тільки м'яким олівцем без натиску.

Якщо як ілюстрації використовують графічні образи, виконані для інших цілей (робочі кресленики, схеми, графіки, вирізки штрихових образів з інших друкових видань та ін.), то на них мають бути позначені елементи, лінії, позначки, написи, які потрібно зняти або ввести додатково, виготовляючи видавничі оригінали ілюстрацій.

Півтонові фотоілюстрації мають бути чітко надруковані на фотопапері з білою підкладкою.

На фотографічних відбитках не повинно бути плям, загинів, слідів продавлю­вання, зламів, проколів, подряпин та інших механічних пошкод. Фотовідбитки не

24

можна наклеювати на паспарту. Не дозволено приклеювати до них папірці з номерами, підписами та ін.

Однофарбовий півтоновий образ має бути чорно-білий.Панорамні фотооригінали (об'єкт сфотографований на кількох кадрах, що підлягають монтуванню в єдиний оригінал) мають бути зняті з одної точки, а об'єкт на них має точно стикуватись під час монтування як по вертикалі, так і по горизонталі.

Позначки, терміни, позиції, розміри тощо на ілюстраціях мають відповідати згадуванню їх у тексті та підписам до рисунків.

На ілюстраціях з неясною орієнтацією верху або низу потрібно чітко позначити "верх" чи "низ", "вертикаль" чи "горизонталь".

Автор може подати оригінали ілюстрацій у вигляді образів, підготованих для безпосереднього репродукування. Придатність цих оригіналів і зміну масштабу їх для репродукування визначає видавництво.

1.5. Видавничі текстові оригінали

Видавничий текстовий машинописний оригінал для усіх видів складання.

Після видавничого редагування авторський текстовий машинописний оригінал має передрукувати (повністю або частково) видавництво.^Видавничий текстовий машинописний оригінал має бути пронумерований кольоровим олівцем.

Видавничий текстовий надрукований оригінал для перевидання без змін (повторний). Для перевидання твору способом репродукування видавництво повинно підготувати розклейку та внести в неї поправки за списком помилок або переліком виправ.

Роздруки цифрового та текстового матеріалів, виконані на АЦДП. Як видавничий текстовий оригінал дозволено подавати чіткі роздруки цифрового та текстового матеріалів, виконані на АЦДП.

Відбитки цифр і знаків повинні мати рівномірну насиченість, візуально чіткі краї на папері з оптичною густиною не більш як 0,15. Оптична густина знаків і цифр має бути не менш як 1,5.

У разі використовування роздруків як ілюстрацій (зразки програм та ін.) треба для репродукування застосовувати висококонтрастні фототехнічні плівки з вибором режиму репродукування. Якщо треба зменшити розміри оригіналу-роздруку, розмір шрифту (цифр і знаків) після зрепродукування має бути не менший як 8 п.

Якщо видання складається в основному з роздруків, то треба виготовляти оригінал-макет для репродукування.

Видавничий текстовий кодовий оригінал. До видавничих текстових кодових оригіналів належать:

25


 • машинописний оригінал з супутньою неповнокодовою програмою;

 • машинописний оригінал з супутньою повнокодовою програмою;

 • оригінал-макет з супутньою програмою.

Видавничий текстовий оригінал-макет для репродукування. Початковим матеріалом для готування видавничого текстового оригіналу-макета для репродукування слугус видавничий текстовий оригінал (машинописний або надрукований), зредагований, вичитаний, розмічений технічним редактором і підписаний відповідальними особами до складання і (або) друкування. В такому оригіналі дозволено не більше як 10 виправ на сторінці, а вставок - не більш як чотири на 10 с Чи потрібно виготовляти дублікати, у кожному випадку вирішують залежно від типу складально-друкувальної техніки*.

Оригінаяи-макети для репродукування мають бути виготовлені відповідно до специфіки складання (або складання і верстання) та розмітки технічного редактора в початковому текстовому оригіналі.

Класифікацію оригіналів-макетів для репродукування залежно від СДТ й основи для друкування наведено нижче.Умовна позначка виду і підвиду оригіналу-макета

Вид або підвид оригіналу-макета для репродукування

1

Оригінал-макет машинописний з невирівняним правим краєм на^ паперіОригінал макет-фотоформа машинописний з невирівняним правим краєм на плівці (спеціальному папері)

2

Оригінал-макет машинописний з вирівняним правим краєм на паперіОригінал-макет-фотоформа машинописний з вирівняним правим краєм на плівці (спеціальному папері)

3

Оригінал-макет складанний з невирівняним правим краєм на папері

За

Оригінал-макет-фотоформа складанний з невирівняним правим краєм на плівці (спеціальному папері)

4

Оригінал-макет складанний з виформатовуванням на паперіОригінал-макет-фотоформа складанний з виформатовуванням на плівці (спеціальному папері)

Крім цих оригіналів-макетів для репродукування, дозволено виготовляти оригінали-макети способом розклеювання з відбитків гранок, надрукованих після складення ча білому покрейдованому папері марки В масою 115 г/м2.

Для репродукування оригіналів-макетів з невирівняним правим краєм (види 1,3) треба використовувати аркуші паперу з рамкою, надрукованою заздалегідь

* Складально-друкувальна техніка (СДТ) складається із складально-друкувальної машини, склздально-друкувальних автоматів і складально-програмувальних літеродрукувальних систем.

26

неактинічною фарбою (з урахуванням масштабу репродукування). Навколо рамки (або тексту) мають бути береги не менш як 2 см. Вихід знаків за межі рамки не дозволено. Для видів оригіналів-макетів 4 і 4а така рамка не обов'язкова.Текст для всіх видів оригіналів-макетів має друкуватися тільки з одного боку паперового аркуша.

Нумерацію сторінок в оригіналах-макетах друкують на відповідних типах СДГ або вклеюють згідно з проектом оформи видання та правилами складання. Додатково нумерувати сторінки кольоровим олівцем не дозволено.

Відхил лівого краю тексту (як окремих рядків, так і всієї шпальти) від вертикальної лінії не дозволено, крім випадків, передбачених розміткою оригіналу.

Міжрядкові інтервали в оригіналі-макеті мають бути сталі і відповідати вказівкам у специфікації та оригіналі, а також конструктивним особливостям СДТ.

Відхили на ± 1 від заданої специфікацією кількості рядків на сторінці складовини дозволено в окремих випадках тільки на обох сторінках розвороту.

Якість виготовлення оригіналу-макета для репродукування на плівці або спеціальному папері має відповідати вимогам, аналогічним вимогам до штрихових діапозитивів (негативів) для відповідного способу копіювання і виробляння друкарської форми.Оптична густина шрифту має бути однакова та не менша від 1,5 для всіх рядків і сторінок оригіналу. В елементах надрукованого шрифту не може бути розривів, ореолів, слідів від фарби, яка розпливлася чи розмазалася. На папері не повинно бути зайвих плям, що спричинюють розпливчастість або погане закріплення фарби.

Відбитки знаків із пошкоджених шрифтоносіїв, замінювати літери або знаки іншими, подібними за накреслиною, але інших гарнітур, кеглів і накреслин, не дозволено.

Дефекти, які неможливо усунути в процесі репродукування та виробляння форми (сліди фарбового шару стрічки або ребра стрічководія між рядками, словами і літерами; здвоєні знаки або надмірні проміжки між літерами в словах; сліди тертя та Ін.), у виготовленому оригіналі-макеті не дозволено. Нерівність шпальт (за висотою) дозволено не більш як ±1 мм на сторінку, крім зміни положення шрифту, який передбачено в розмітці оригіналу або специфікації.

На підписаному до друкування оригіналі-макеті не повинно бути плям, зморщок та інших дефектів, які важко усунути під час репродукування й знижують якість виробляння друкарської форми.

Виправи (слова, рядки, абзаци тощо) в оригіналі-макеті для репродукування мають бути передруковані на папері тої самої якості, тою самою гарнітурою та кеглем, з тою самою контрастністю, що й весь оригінал, і акуратно вклеєні у відповідні місця оригіналу-макета з застосовуванням клею, який не дає жовтизни та жолоблення після висихання.

27

Не дозволено робити: більш як одну наклейку в одному рядку; наклейку на наклейку; наклейку одної літери або трупи літер у словах; більш як два наклеєних рядки на шпальті, розмежовані між собою рядком тексту без виправ; наклейку кількох рядків підряд, але наклеєних окремо.

Якщо треба виправити рукописну формулу, то її треба переписати чорною тушшю (вона не повинна бути розбавлена і відшаровуватися після висихання) на тому самому папері, що й оригінал, та вклеїти її у відповідне місце. Не дозволено використовувати пасту кулькових ручок.

Дрібні виправи (вставки пропущених знаків запитання, знаків перенесення або дефіса, а також над- або підрядкових доповнин до літер, які трапляються в чужих мовах і їх немає в шрифтовому комплексі, тощо) дозволено вносити чорною тушшю, а у разі потреби викинути окремі літери та знаки рекомендовано зачистити їх білилом, гуашшю, пастою "Штрих". Не дозволено робити ці виправлення в оригіналі-макеті викреслюванням.

У виняткових випадках, пов'язаних із специфікою або оперативністю випускання видання, можуть бути допущені відхили за згодою між видавництвом і поліграфічним підприємством.

Машинописні оригінали для аркушевої бланкової продукції, друкованої на ротапринті. Ці оригінали мають бути виготовлені в одному примірнику.

Видавничий текстовий рукописний оригінал. Видавничі текстові рукописні оригінали мовами, в яких використовують абетки особливих графічних форм, мають бути виконані чітким почерком чорним, фіолетовим або синім чорнилом на писальному папері формату А4 (210x297 мм) із застосовуванням трафарету. Рядки мають бути рівні по горизонталі або вертикалі залежно від системи письма.

Складні табличні дані мають бути написані (накреслені) чітким почерком, чорним чорнилом (тушшю).Інші авторські рукописні оригінали мають бути передруковані на друкарській машинці та розмічені аналогічно видавничим машинописним оригіналам.

Рукописні оригінали для аркушевої і бланкової продукції мають бути виготовлені на білому папері чорною тушшю в одному примірнику.

Виправлення дозволено до трьох на одній сторінці.Вимоги до виходових відомостей. У видавничих текстових оригіналах виходові відомості мають відповідати вимогам стандарту [8].

1.6. Технічне редаїування видавничого оригіналу

Для того щоб видавничий оригінал став закінченим проектом видання, його потрібно технічно опрацювати - вказати, яким чином треба скласти і розмістити кожну найдрібнішу деталь текстового оригіналу, як відтворити та розмістити кожний зображальний оригінал. Це розмічання, керуючись планом оформи і

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка