Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»


Комплектність і розмітка орнгіналу-макета для репродукуванняСторінка5/29
Дата конвертації16.03.2017
Розмір8.48 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

32

Комплектність і розмітка орнгіналу-макета для репродукування. Видавничі текстові оригінали-макети для репродукування перед здаванням на поліграфічне підприємство мають бути підписані до друкування головним редактором, технологом, художнім та технічним редакторами і відповідати специфікації на друкування та палітурно-брошурувальні роботи. Підписи оформлюють на дублікаті титулу видання.

Розмічання технічний редактор виконує у видавничому машинописному або надрукованому оригіналі, підписаному до складання або до складання та друкування, в системі вимірювання, прийнятій для СДТ, на якій виготовляють оригінал-макет.

1.8. Документація, що супроводжує видавничі текстові оригінали

Для здавання на поліграфічне підприємство до всіх видів видавничих текстових оригіналів додають таку документацію:

 • видавнича специфікація (див. дод. 3);

 • супровідний лист або бланк-замова підприємству;

 • попередній графік проходження видання або графік, який заздалегідь
  погоджено між видавництвом і поліграфічним підприємством.

Видавнича специфікація має бути підписана до складання або друкування заступником директора видавництва з виробництва, завідувачем виробничого відділу, технологом, технічним та художнім редакторами або іншими відповідальними особами.

Матеріал подають комплектно. Якщо деякі частини видання замовлено на іншому підприємстві, то оригінал здають до виробництва з поданням графіка на вироблення цих частин.

У супровідному листі треба вказати детальний перелік текстових частин видавничих оригіналів, що їх здають, і частин, які буде передано пізніше (або замовлені на іншому підприємстві). Супровідний лист повинен мати підпис завідувача виробничого відділу або особи, яка на це уповноважена.1.9. Правила здавання та приймання видавничих текстових оригіналів

Перед здаванням на поліграфічне підприємство видавничі текстові оригінали і супровідна документація мають бути перевірені інженером-технологом виробничого відділу на відповідність вимогам стандарту [20] та інших нормативних документів і завірені його підписом.

Якщо буде виявлено невідповідності вимогам цього стандарту або інших нормативних документів, видавничі текстові оригінали вертають для перероблення виконавцям з відповідним записом у картці або спеціальному журналі.

33

Під час приймання видавничих текстових оригіналів поліграфічне підприємство повинно протягом п'яти робочих днів з моменту надійдення перевірити їх на відповідність вимогам стандарту [20] та інших нормативних документів. У разі невідповідності цим вимогам поліграфічне підприємство повинно вернути видавництву текстові оригінали на перероблення з супровідним листом, в якому зазначають допущені порушення.

Порушення зазначеного стандарту або інших нормативних документів, зумовлені об'єктивними причинами чи особливостями видання, мають бути заздалегідь погоджені з керівництвом видавництва та поліграфічним підприємством і вказані у видавничій специфікації.

34

Розділ 2. ОСНОВШ ДАШ ПАСПОРТА ХУДОЖНЬО-ТЕХІПЧНОЇОФОРМИВИДАНЬ

2.1. Формати паперу і формати видань

Формати паперу. Папір для виробляння книжок та журналів виготовляють в аркушах (60x84,60x90,70x90,70x100,70x108,75x90,84x108 см)і в рулонах(завширшки 60,70,75,84,90,108 та 120 см).

Виготовляють також папір з розмірами, збільшеними з одного чи з обох боків на 2 см.

В Європі формати паперів, що їх використовують друкарнях, відповідають серії А, визначеній стандартом Міжнародної організації стандартизації (ISO). В Німеччині цей стандарт відомий під назвою DIN. Наявні міжнародні формати паперу умовно поділено на три серії- А, В, С (табл. 4).

Таблиця 4. Міжнародні формати паперу

Формат паперу

Розміри в

й*

Розмі

рив

Й *

Розміри в

мілі­метрах

дюймах

Форм папе

мілі­метрах

дюймах

Форм напе

мілі­метрах

дюймах

А0

841x1189

33,1x46,8

ВО

1000x1414

39,3x55,6

CO

917x1297

36,1x51,0

ΑΙ

594x841

23,3x33,1

Bl

707x1000

27,8x39,3

СІ

648x917

25,5x36,1

А2

420x594

16,5x23,3

В2

500x707

19,6x27,8

С2

458x648

18,0x25,5

A3

297x420

11,6x16,5

ВЗ

353x500

13,8x19,6

СЗ

324x458

12,7x18,0

А4

210x297

8,26x11,6

В4

250x353

9,8x13,8

С4

229x324

9,0x12,7

А5

148x210

5,8x8,26

В5

176x250

6,9x9,8

С5

162x229

6,3x9,0

А6

105x148

4,1x5,8

В6

125x175

4,9x6,9

С6

114x162

4,4x6,3

А7

74x105

2,9x4,1

В7

88x125

3,4x4,9

С7

81x114

3,1x4,4

А8

52x74

2,0x2,9

В8

62x88

2,4x3,4

С8

57x81

2,2x3,1

А9

37x52

1,4x2,0

В9

44x62

1,7x2,4


А10

26x37

1,0x1,4

В10

31x44

1,2x1,7


Формати видань. Найуживаніші в Україні формати книжкових та журнальних видань, наведено в табл. 5 і 6.

35

Таблиця 5. Формати книжкових виданьРозміри аркуша паперу, мм

Частка арку­ша

Формат книжкових видань

Умовна познака

Розміри, мм

найбільші

найменші

600x900

1/8

60x90/8

220x290

205x275

840x1080

1/16

84x108/16

205x260

192x255

700x1000

1/16

70x100/16

170x240

158x230

700x900

1/16

70x90/16

170x215

155x210

600x900

1/16

60x90/16

145x215

132x205

600x840

1/16

60x84/16

145x200

130x195

840x1080

1/32

84x108/32

130x200

123x192

700x1000

1/32

70x100/32

120x165

112x158

750x900

1/32

75x90/32

107x177

100x170

700x900 '

1/32

70x90/32

107x165

100x155

600x840 '

1/32

60x84/32

100x140

95x130

Таблиця 6. Формати журнальних видань

Розміри аркуша паперу, мм

Частка арку­ша

Фоі

імат журнальних видань

Умовна познака

Розміри, мм

найбільші

найменші

700x1080

1/8

70x108/8

265x340

257x333

600x900

1/8

60x90/8

220x290

205x275

600x840

1/8

60x84/8

205x290

200x285

840x1080

1/16

84x108/16

205x260

192x255

700x1080

1/16

70x108/16

170x260

158x255

700x1000

1/16

70x100/16

170x240

158x230

600x900

1/16

60x90/16

145x215

132x205

840x1080

1/32

84x108/32

130x200

123x192

700x1080

1/32

70x108/32

130x165

125x165

Чинні стандарти передбачають такі основні формати книжково-журнальних видань: 84x108/8,70x108/8,70x100/8,60x90/8,60x84/8,84x108/16,70x108/16,70x100/ 16,70x90/16,60x90/16,60x84/16,84x108/32,70x108/32,70x100/32,70x90/32,60x90/ 32,60x84/32.

Ураховуючи стандартний розмір аркушів паперу чи певне розрізання рулонного паперу, можна одержати нові формати видань.

Формат видання - це розміри сторінки видання після обрізання блока по ширині й довжині. Формат видання визначають не у вигляді точних розмірів у

36

міліметрах (наприклад, 128x200 мм), а часткою аркуша друкарського паперу, використовуваного для видання. Наприклад, якщо видання друкували на аркушах паперу розмірами 60x90 см і після друкування аркуші фальцювали (складали в зошити) у три згини, то формат видання -1/8 частка паперу розмірами 60x90 см (під час першого згинання аркуш складали у дві рівні частини - частки, під час другого - в чотири, третього - у вісім).Оскільки у виготовлянні книжкових видань здебільшого застосовують перпендикулярне фальцювання, за якого кожний черговий згин перпендикулярний до попереднього, можна визначити розмір 1 /8 частки аркуша розмірами 60x90 см. Ширина цієї частки дорівнюватиме четвертій частині довшого боку аркуша (згинати аркуш починають із довшого боку), тобто 90 см: 4 = 2,25 см, а довжина - половині коротшого боку, тобто 60 см : 2 = 30 см. За 1/6 частки аркуша та перпендикулярного фальцювання і довгий, і короткий боки аркуша треба поділити на 4, за 1 /32 частки та перпендикулярного фальцювання довший бік аркуша на -8, а коротший - на 4. Одержані розміри будуть більші від фактичних розмірів сторінок видання, оскільки книжковий блок обрізують із трьох боків.

Кількість сторінок у зошиті за такого фальцювання становить: у разі одного згину - 4, двох згинів - 8, трьох -16, чотирьох - 32.
З мм


5 мм


Зошити, скріплені між собою у блок, обрізують зверху, справа і знизу. Зверху та справа - для того, щоб зрізати петлі, які утворилися після фальцювання, а знизу - щоб вирівняти блок. Розміри обрізування книжкового блока показано нарис. 1.

7 мм


Рис. 1. Обрізування книжкового блока.


Таким чином, уміючи визначати формат видання до і після обрізування, потрібно правильно його вибирати з урахуванням виду й обсягу видання, способів його оформлювання, категорії читачів, використовуваного усталювання та ін.

У дод. 5 наведено пропорції основних форматів видань після обрізування з трьох боків.

Вибираючи формат видання, потрібно передбачити: • площу сторінки видання, що дає змогу розмістити текстові та ілюстраційні
  елементи у вигляді, зручному для читання; особливу увагу потрібно приділити
  ілюстраційному матеріалові, таблицям і формулам;

 • оптимальні просторові пропорції видання (співвідносина товщини та площі
  формату), виходячи з його обсягу;

 • зручність друкування залежно від форматів та інших технологічних
  особливостей машин, призначених для друкування видання.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка