Навчальний посібник для студентів вузів І слухачів курсів психологічних дисциплін пітер санкт-Петербург Москва • Харків • МінськСкачати 14.68 Mb.
Сторінка1/81
Дата конвертації07.03.2017
Розмір14.68 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81

www.koob.ru

Cерия

ПІДРУЧНИК НОВОГО СТОЛІТТЯ


А. Г. МАКЛАКОВ

ЗАГАЛЬНА

ПСИХОЛОГІЯ


Рекомендовано навчально-методичною Радою з базової психологічної освіти як навчальний посібник для студентів вузів і слухачів курсів психологічних

дисциплін

ПІТЕР

Санкт-ПетербургМосква • Харків • Мінськ

2001


Маклаків Анатолій Геннадьевіч

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Серія «Підручник нового століття»


Головний редактор

Завідувач психологічною редакцією


Заступник завідувача редакцією


Редактор

Художник обкладинки

Підготовка ілюстрацій

Коректори

Оригінал-макет підготувала

В. Усманов

А.Зайцев

Н. Мигаловская

С. Комаров

В. Королева

Т. Крутіхина, В. Кучукбаев Я. Баталова, Н. Викторова Ж. Григорьева


ББК 88.3я7 УДК 159.9(075)Маклаків А. Р.

М15 Загальна психологія. — Спб.: Пітер, 2001. — 592 с.: мул. — (Серія «Підручник нового століття»)

ISВN 5-272-00062-5

Підручник написаний відповідно до програми підготовки психологів і педагогів по учбовому курсу «Загальна психологія». У нім з урахуванням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки розглядаються загальні питання психології, психічні і пізнавальні процеси, стани і властивості, емоційно-вольова сфера особи, її індивідуальні особливості. Підручник багато ілюстрований, забезпечений зручним службовим довідково-бібліографічним апаратом.

Підручник призначений для викладачів, аспірантів і студентів факультетів психології і вищих педагогічних учбових закладів.

© А. Р. Маклаків, 2000

© Видавничий будинок «Пітер», 2001

Всі права захищені. Ніяка частина даної книги не може бути відтворена в якій би то не було формі без письмового дозволу власників авторських прав.

15ВМ 5-272-00062-5

ЗАТ «Пітер Бук». 196105, Санкт-Петербург, вул. Благодатна, 67. Ліцензія ИД № 01940 від 05.06.00. Податкова пільга - загальноросійський класифікатор продукції ОК 005-93, том 2;

953000 - книги і брошури.

Підписано в друк 25.06.01. Формат 70х 100'/^. Усл. п. л. 47,73. Доп. тираж 7000 экз. Замовлення № 976. Віддруковано з фотоформ у ФГУП «Друкарський двір» ім. А. М. Горького Міністерства РФ у справах друку, телерадіомовлення і засобів масових комунікацій. 197110, Санкт-Петербург, Чкаловській ін., 15.


КОРОТКИЙ ЗМІСТ

Частина I. Введення в загальну психологію

Розділ 1. Предмет психології, її завдання і методи

Розділ 2. Психологія в структурі сучасних наук

Розділ 3. Поняття про психіку і її еволюцію

Розділ 4. Походження і розвиток свідомості людини

Розділ 5. Психологічна теорія діяльності

Розділ 6. Неусвідомлювані психічні процеси

Частина 2. Психічні процеси

Розділ 7. Відчуття

Розділ 8. Сприйняття

Розділ 9. Уявлення

Розділ 10. Пам'ять

Розділ 11. Уява

Розділ 12. Мислення

Розділ 13. Мова

Розділ 14. УвагаРозділ 15. Воля

Розділ 16. Емоції

Розділ 17 Психічні процеси як структурні елементи управління психічною діяльністю

Частина 3. Психічні стани і їх регуляція

Розділ 18. Адаптація людини і функціональний стан організму

Розділ 19. Емоційний стрес і регуляція емоційних станівЧастина 4. Психічні властивості особи

Розділ 20. Особа

Розділ 21. Теоретичні і експериментальні підходи

до дослідження особи

Розділ 22. Спрямованість і мотиви діяльності особи

Розділ 23. Здібності

Розділ 24. Темперамент

Розділ 25. Характер
11

12

3870

88

122149

163


164

200


234

247


283

298


333

354


373

392


416

437


438

456


469

470


490

511


535

553


567ЗМІСТ


Частина I. Введення в загальну психологію .............................................. 11

Розділ 1. Предмет психології, її завдання і методи ..................................... 12

1.1. Методологічні основи вивчення людини .......................... 12

1.2. Науки про людину і людство ........................................... 16

1.3. Психологія як наука ....................................................... 22

1.4. Основні методи психологічних досліджень ...................... 26

Контрольні питання ....................................................... 36

Рекомендована література ................................................. 37

Розділ 2. Психологія в структурі сучасних наук .................................. 38

2.1. Представлення античних і середньовічних філософів

про душу і свідомість ............................................................ 38

2.2. Метод інтроспективної і проблема самоспостереження ....................... 45

2.3. Бихевиоризм як наука про поведінку ....................................... 49

2.4. Становлення вітчизняної психології ................................... 53

2.5. Взаємозв'язок психології і сучасних наук ............................ 56

2.6. Основні галузі психології ........................................... 62

Контрольні питання ...................................................... 68

Рекомендована література .................................................. 69Розділ 3. Поняття про психіку і її еволюцію ............................................. 70

3.1. Поняття про психіку ......................................................... 70

3.2. Розвиток психіки тварин .............................................. 76

Контрольні питання ............................................................ 86

Рекомендована література ....................................................... 86

Розділ 4. Походження і розвиток свідомості людини ............................... 88

4.1. Поняття про свідомість .......................................................... 88

4.2. Культурно-історична концепція розвитку психіки людини ........ 95

4.3. Розвиток психіки людини .................................................. 98

4.4. Фізіологічні основи психіки людини .............................. 105

Контрольні питання ........................................................ 120

Рекомендована література ................................................... 120

Розділ 5. Психологічна теорія діяльності ......................................... 122

5.1. Загальна психологічна характеристика діяльності .................. 122

5.2. Основні поняття психологічної теорії діяльності.

Операційно-технічні аспекти діяльності .............. 125

5.3. Теорія діяльності і предмет психології .............................. 130

5.4. Фізіологія рухів і фізіологія активності ......................... 135

Контрольні питання ........................................................ 147

Рекомендована література ................................................... 147Розділ 6. Неусвідомлювані психічні процеси ....................................... 149

6.1. Загальна характеристика проблеми неусвідомлюваних

психічних процесів ........................................................ 149

6.2. Неусвідомлювані спонукачі

свідомих дій ........................................................ 156

6.3. «Надсознательниє» процеси ............................................... 159


Контрольні питання ........................................................ 161
Рекомендована література ................................................ 162

Частина 2. Психічні процеси ........................................................ 163

Розділ 7. Відчуття ......................................................................... 164

7.1. Загальне поняття про відчуття ................................................ 164

7.2. Види відчуттів ............................................................. 169

7.3. Основні властивості і характеристики відчуттів ........................ 173

7.4. Сенсорна адаптація і взаємодія відчуттів ..................... 180

7.5. Розвиток відчуттів .......................................................... 183

7.6. Характеристика основних видів відчуттів .............................. 184

Контрольні питання ........................................................ 198Рекомендована література ................................................... 199

Розділ 8. Сприйняття ........................................................................ 200

8.1. Загальна характеристика сприйняття .......................................... 200

8.2. Фізіологічні основи сприйняття ..................................... 202

8.3. Основні властивості і види сприйняття ................................... 207

8.4. Індивідуальні відмінності в сприйнятті

і його розвиток у дітей ....................................................... 213

8.5. Предмет і фон в сприйнятті ............................................... 216

8.6. Взаємовідношення цілого і частини в сприйнятті .......................... 218

8.7. Сприйняття простору ................................................... 222

8.8. Сприйняття руху і часу ........................................... 229

Контрольні питання ........................................................ 232

Рекомендована література ................................................... 233

Розділ 9. Уявлення .................................................................... 234

9.1. Визначення уявлення і його основні характеристики ........... 234

9.2. Види уявлень ......................................................... 238

9.3. Індивідуальні особливості уявлення і його розвиток ..............242

9.4. Первинні образи пам'яті і персеверирующие образи ................... 245

Контрольні питання ........................................................ 246Рекомендована література ................................................... 246

Розділ 10. Пам'ять ............................................................................. 247

10.1. Визначення і загальна характеристика пам'яті ........................... 247

10.2. Основні види пам'яті ..................................................... 255

10.3. Основні процеси і механізми пам'яті ................................ 261

10.4. Індивідуальні особливості пам'яті і її розвиток ................... 275

Контрольні питання ...................................................... 281


Рекомендована література ................................................. 282

Розділ 11. Уява ...................................................................... 283

11.1. Загальна характеристика уяви і його роль

у психічній діяльності .................................................. 283

11.2. Види уяви ....................................................... 286

11.3. Механізми переробки уявлень

у уявні образи ..................................................... 290

11.4. Індивідуальні особливості уяви і його розвиток ............292

11.5. Уява і творчість ................................................ 294

Контрольні питання ..................................................... 296

Рекомендована література ................................................ 296Розділ 12. Мислення ..................................................................... 298

12.1. Природа і основні види мислення ............................... 298

12.2. Основні форми мислення .............................................304

12.3. Теоретичні і експериментальні підходи

до дослідження мислення ......................................... 309

12.4. Основні види розумових операцій ................................... 316

12.5. Рішення складних розумових задач

і творче мислення ............................................ 321

12.6. Розвиток мислення ...................................................... 325

Контрольні питання ..................................................... 331

Рекомендована література ................................................ 331

Розділ 13. Мова .................................................................................333

13.1. Загальна характеристика мови ................................................333

13.2. Фізіологічні основи мови .......................................... 336

13.3. Теоретичні проблеми виникнення мови ......................... 340

13.4. Основні види мови ........................................................ 344

13.5. Розвиток мови у дитини .................................................. 348

Контрольні питання .......................................................... 353

Рекомендована література ..................................................... 353Розділ 14. Увага ........................................................................... 354

14.1. Поняття уваги .......................................................... 354

14.2. Основні види уваги ................................................. 363

14.3. Основні характеристики властивостей уваги .......................... 366

14.4. Розвиток уваги ....................................................... 370

Контрольні питання ..................................................... 372

Рекомендована література ................................................ 372

Розділ 15. Воля ................................................................................. 373

15.1. Загальна характеристика вольових дій ..............................373

15.2. Основні психологічні теорії волі ............................... 376

15.3. Фізіологічні і мотиваційні аспекти

вольових дій .......................................................... 379

15.4. Структура вольової дії ............................................ 383

15.5. Вольові якості людини і їх розвиток ............................. 387

Контрольні питання ..................................................... 391

Рекомендована література ................................................ 391

Розділ 16. Емоції ............................................................................. 392

16.1. Види емоцій і їх загальна характеристика ...............................392

16.2. Фізіологічні основи і психологічні теорії емоцій ..........400

16.3. Розвиток емоцій і їх значення в житті людини ...................... 408

Контрольні питання ..................................................... 414

Рекомендована література ..............................................415Розділ 17. Психічні процеси як структурні елементи управління

психічною діяльністю ....................................................416

17.1. Психічні процеси з точки зору

кібернетичної науки .................................................... 416

17.2. Теорія сигналів і психічні процеси ............................. 423

17.3. Інформаційна структура нервових процесів

і психічні образи ........................................................ 428

Контрольні питання ...................................................... 435


Рекомендована література ................................................. 435

Частина 3. Психічні стани і їх регуляція .................................. 437

Розділ 18. Адаптація людини і функціональний стан організму ................ 438

18.1. Загальне поняття про адаптацію людини ................................... 438

18.2. Загальне уявлення про функціональний стан

організму ..................................................................... 442

18.3. Загальна характеристика станів організму і психіки ................ 448

Контрольні питання ...................................................... 455

Рекомендована література ................................................ .455

Розділ 19. Емоційний стрес і регуляція емоційних станів ............ 456

19.1. Поняття про емоційний стрес ......................................456

19.2. Регуляція емоційних станів ..................................... 462

Контрольні питання ...................................................... 468


Рекомендована література ................................................. 468

Частина 4. Психічні властивості особи ........................................ 469

Розділ 20. Особа ...........................................................................470

20.1. Загальне поняття про особу .................................................. 470

20.2. Взаємозв'язок соціального і біологічного в особі ................ 472

20.3. Формування і розвиток особи ...................................... 481

Контрольні питання ...................................................... 489

Рекомендована література ................................................. 489Розділ 21. Теоретичні і експериментальні підходи

до дослідження особи ....................................................... 49021.1. Теорії особи ..............................................................490

21.2. Методологія експериментальних досліджень особи .............503

Контрольні питання ...................................................... 510

Рекомендована література ...................................................510Розділ 22. Спрямованість і мотиви діяльності особи ...........................511

22.1. Поняття про спрямованість особі.

і мотивації діяльності .................................................511

22.2. Психологічні теорії мотивації ......................................517

22.3. Основні закономірності розвитку мотиваційної сфери ............ 524

22.4. Мотивована поведінка як характеристика особи ............ 528

Контрольні питання ...................................................... 534

Рекомендована література ............................................... 534

Розділ 23. Здібності ....................................................................... 535

23.1. Загальна характеристика здібностей людини ......................... 535

23.2. Рівні розвитку здібностей і індивідуальні відмінності .........539

23.3. Природа людських здібностей ................................... 545

23.4. Розвиток здібностей ..................................................... 548

Контрольні питання ......................................................551


Рекомендована література ................................................. 551

Розділ 24. Темперамент ...................................................................... 553

24.1. Поняття про темперамент ................................................. 553

24.2. Короткий огляд вчень про темперамент .................................. 555

24.3. Фізіологічні основи темпераменту ................................ 560

24.4. Психологічні характеристики темпераменту

і особливості діяльності особи .........................................562

Контрольні питання ..................................................... 565

Рекомендована література ................................................ 565Розділ 25. Характер .......................................................................... 567

25.1. Поняття про характер ........................................................ 567

25.2. Теоретичні і експериментальні підходи

до дослідження характеру ......................................................... 570

25.3. Формування характеру .................................................579

Контрольні питання ..................................................... 581

Рекомендована література ................................................ 582

ТЕКСТИ У ВРІЗАННЯХ

Імена

Ананьев Борис Герасимович ........................................................... 13

Бехтерев Володимир Михайлович .................................................... 32

Арістотель ............................................................................... 42

Уотсон Джон Бродус .................................................................. 51

Челпанов Георгії Іванович ........................................................... 54

Рубінштейн Сергій Леонідович ....................................................... 55

Павлов Іван Петрович .................................................................. 81

Виготській Лев Семенович ............................................................... 94

Анохин Петро Кузьміч ..................................................................114

Леонтьев Олексій Миколайович ......................................................... 126

Бернштейн Микола Олександрович .................................................. 138

Фрейд Зігмунд .......................................................................... 158

Шеррінгтон Чарльз Скотт ............................................................. 170

Фехнер Густав Теодор ................................................................. 174

Лурія Олександр Романовіч .......................................................... 182

Гельмгольц Герман ....................................................................... 190

Вундт Вільгельм ....................................................................... 230

Теплов Борис Михайлович ............................................................. 240

Еббінгауз Герман ........................................................................ 251

Смирнов Анатолій Олександрович ................................................... 262

Зінченко Петро Іванович .............................................................. 264

Біне Альфред ........................................................................... 312

Піаже Жан ................................................................................ 327

Гальперін Петро Якович ............................................................328

Ухтомській Олексій Олексійович ....................................................... 358

Узнадзе Дмитро Миколайович .......................................................... 360

Корнілов Костянтин Миколайович ...................................................378

Джемс Уїльям .......................................................................... 387

Ланге Микола Миколайович ......................................................... 431

Селье Ганс ............................................................................... 451


Каталог: attachments
attachments -> Обґрунтування вибору проблеми
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію

Скачати 14.68 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка