Навчальний посібник до практичих занять та самостійної роботи для студентів вищих навчальних закладів в галузі «фізичне виховання, спорт І здоров'я людини»Сторінка12/14
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.58 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Приклад розрахунку Величина t критерію Стюдента
Досліджувана група

Порівняльна

група


М±m

М±m

1

3

2,7

2

4,5

4,6

3

2,8

2,8

4

3,6

2,8

5

4,5

3,5

6

3,5

4,9

7

3,8

3,5

8

2,7

3,4

9

4,2

3,5

10

2,6

2,7

Середнє значення

3.52

3.44

Дисперсія

0.48

0.54

Середнє квадратичне відхилення

0.69

0.73

Похибка середнього

0.21

0.22

Різниця середніх значень між групами
0.08

Квадрат похибка середнього

0,04

0,05

Сума квадратів похибка середнього
0,09

Корінь суми квадраті
0,30

Величина t критерію Стюдента
0,27

Величина t0,95 критерію Стюдента при Р=95%
1,96

Оскільки t =0,27 < t0,55 =1.96 то наші групи є однорідні

 1. Середнє значення обчислюється по формулі: ;

де: - середнє значення вибірки;

- текуче значення величини вибірки;

- величина вибірки (в нашому випадки n=10.

 1. Дисперсія обчислюється по формулі: ;

 2. де: - дисперсія вибірки;

 3. Середньо квадратичне відхилення обчислюється по формулі: ;

 4. Похибка середнього (стандартне відхилення вибіркового середньо арифметичного) обчислюється по формулі: ;

 5. Різниця середніх значень між групами обчислюється по формулі:

d = М досліджуваної групи - М порівняльної групи, або ;

d = М досл. - М пор. 1. Величина t критерію Стюдента обчислюється по формулі:

;

де: - - квадрат похибки середнього значення досліджуваної групи;- квадрат похибки середнього значення порівняльної групи.

Розрахунок ефективності проведення дослідження

В подальшому аналізують вплив програми дослідження яку розробив та запропонував магістрант табл. 3.


Таблиця 3

Динаміка зміни досліджуваних показників досліджуваної групи
Первинне

обстеженняПісля курсу

реабілітаціїd

t

р

М±m

М±m

Життєва ємність легень (ЖЄЛ) (л)

дані

3,52±0,21

4,31±0,12

0,79

3,29

р <0,05

Оскільки t = 3,29 > 1,96 = t0,55 , це значить , що запропонована програма дослідження магістрантом є ефективна.

Потім в подальшому аналізують вплив програми дослідження у порівняльній групі в якій проводилась програма дослідження за існуючими загально прийнятими стандартними методами табл.4.

Таблиця 4

Динаміка зміни досліджуваних показників порівняльної групи

Первинне

обстеженняПісля курсу

реабілітаціїd

t

р

М±m

М±m

Життєва ємність легень (ЖЄЛ) (л)

дані

3,44±0,22

3,93±0,11

0,49

1,96

р <0,05

Оскільки t = 1,96 ≥ 1,96 = t0,55 , це значить , що програма дослідження за існуючими загально прийнятими стандартними методами є теж ефективна.

В подальшому порівнюють зміни досліджуваних показників після проведення дослідження між досліджуваною та порівняльною групами табл. 5.

Таблиця 5

Порівняння відмінності динаміки змін показників досліджуваних показників основної та порівняльної груп після проведення дослідження

Досліджувана група

Порівняльна

група


d

t

р

М±m

М±m

Життєва ємність легень (ЖЄЛ) (л)

дані

4,31±0,12

3,93±0,11

0,38

2,38

р<0,05

Оскільки t = 2,38 > 1,96 = t0,55 , це значить , що запропонована програма дослідження магістрантом є більш ефективна по відношенню до програми дослідження за існуючими загально прийнятими стандартними методами.

Розрахунок ефективності проведення дослідження дипломних робіт

При виконанні дослідження з дипломної роботи розраховують лише

вплив програми дослідження яку розробив та запропонував дипломант табл. 6.

Таблиця 6

Динаміка зміни досліджуваних показників досліджуваної групи

Первинне

обстеженняПісля курсу

реабілітаціїd

t

р

М±m

М±m

Життєва ємність легень (ЖЄЛ) (л)

дані

3,52±0,21

4,31±0,12

0,79

3,29

р <0,05

Оскільки t = 3,29 > 1,96 = t0,55 , це значить , що запропонована програма дослідження магістрантом є ефективна.Рекомендована література:

1. Минцер О.П. и др. Методи обработки медицинской информации. Киев, «Вища школа»,1982. с. 160.

2. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии. М., Стандарты, 1972. с- 318.

3. Основы математической статистики. Под. Ред. В.С.Иванова, М.Спорт,1990, с- 175.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 16

ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ.

ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ.

МЕТА: Оволодіти порядком оформлення звітів при проведенні НДРС.

.

ЗАВДАННЯ


Впродовж двох годин аналізуються наступні питання:

1. розглядається структура звіту науково-дослідної роботи студента.

2. Оформлення звітів про результати наукової роботи

3.порядок написання магістерської та дипломної роботи.Контрольні тести:

І. Яка повинна бути структура вступу науково-дослідної роботи

1. Актуальність теми, наукова і практична новизна, мета, завдання, зв'язок з науковими програмами.

2. це наука або комплекс наук, у межах яких виконується певна наукова робота.

3. з'ясування в процесі синтезу знань суттєвих зв'язків між досліджуваними об'єктами.

4. формування висновків.

ІІ. На основі яких стандартів розроблені єдині правила оформлення звітів НДР

1 Державному стандарті України ДСТУ 3008-95 під назвою „ Документація. Звіти у сфері науки і техніки, структури і правила оформлення"..

2. Галузеві стандарті України.

3. Стандарти забезпечення умов для виконання дослідження.

4. Стандарти розроблення шляхів і прийомів фіксування ходу результатів експерименту.

ІІІ. Вимоги до порядку викладу матеріалу звіту

1. Звіт умовно поділяють на окремі частини: вступну; основну; додатки; матеріал у кінці звіту.

2. Звіт умовно поділяють на вступну; основну.

3. Звіт який поєднує окремі сторони предмета дослідження в єдине ціле.

4. Звіт, що виявлення відмінностей між об'єктами матеріального світу.

ІV. Якими документами регламентуються оформлення магістерських та курсових робіт на факультеті здоров'я людини

1. Методичний посібник: Toвт В.А., Сівохоп Е.М., Сусла В.Я. Нормативні вимоги та методика підготовки курсових, дипломних і магістерських робіт. Методичні рекомендації. - Ужгород, МСП „Вісник Карпат". - 2008. - 64с.

2. Державному стандарті України.

3. Методичний посібник київського університету.

4. Посібник розроблення шляхів і прийомів фіксування ходу результатів експерименту.

V. Якими документами регламентуються оформлення магістерських та курсових робіт за спеціальністю фізична реабілітація на факультеті здоров'я людини

1. Методичний посібник: Toвт В.А., Сівохоп Е.М., Сусла В.Я. Нормативні вимоги та методика підготовки курсових, дипломних і магістерських робіт. Методичні рекомендації. - Ужгород, МСП „Вісник Карпат". - 2008. - 64с.

2. Державному стандарті України.

3. Методичний посібник київського університету.

4. Посібник розроблення шляхів і прийомів фіксування ходу результатів експерименту.

VІ. Чим визначаються кількість висновків дослідження


 1. Кількістю поставлених задач у завданні дослідження.

 2. визначення властивостей об'єктів дослідження та перевірка справедливості гіпотез.

 3. достовірним вивченням об'єкта, процесу або явища, їх структури, зв'язків.

 4. виявленням відмінностей між об'єктами матеріального світу.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка