Навчальний посібник до практичих занять та самостійної роботи для студентів вищих навчальних закладів в галузі «фізичне виховання, спорт І здоров'я людини»


ДОДАТОК 1 Наукова діяльність викладачів факультету здоров’я людиниСторінка14/14
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.58 Mb.
#318
ТипНавчальний посібник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ДОДАТОК 1

Наукова діяльність викладачів факультету здоров’я людини.
Кафедра фізичної реабілітації.
1.Проф. Фабрі З.Й. Веде наукову роботу за темами:

- Функціональні особливості щитоподібної залози та обмін йоду в залежності від йодної забезпеченості організму.

- Оцінка ефективності застосованих клініко лабораторних показників при дістіреозах в процесі рекреації та реабілітації у трьох біогеохімічних зонах Закарпаття. отримання результатів нашого дослідження
2.Доц. Дуло О.А. Веде наукову роботу за темою:

- Оцінка рівня здоров’я молоді закарпатської області за показниками анаеробної продуктивності організму залежно від соматотипу.


3.Доц. Філак Ф.Г. Веде наукову роботу за темою:

 • Оцінка стану постави та розробка засобів фізичної реабілітації для дітей з порушенням постави і хворих на сколіоз І – ІІ ступеня.

3.Доц. Дикий Б.В. Веде наукову роботу за темою: • Застосування не медикаментозних засобів в оздоровлення та реабілітації серцево-судинної та дихальної, нервової систем, органів травлення та опорно-рухового апарату з урахуванням природних ритмів факторів навколишнього середовища.

4.Викл. Гузак О.Ю. Веде наукову роботу за темою:

- Порівняння рівня здоров’я хворих на остеохондроз шийного відділу хребта з симптомами психоемоційних розладів різних вікових категорії..


Кафедра основ здоровя.
1.Доц. Мелега К.П. Веде наукову роботу за темами:

- Визначення особливості способу життя студентів різних факультетів УжНу та їх вплив на стан здоров’я.


2.Доц. Кручаниця М.Ю. Веде наукову роботу за темою:

- Визначення стану здоров’я та здорового способу життя школярів та здорового способу життя в школах ЗОШ закарпатської області.


3.Доц. Мальцева О.Б. Веде наукову роботу за темою:

- Особливості диференційованого комплексу реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів та ОРА, динаміка показників якості життя.


4.Викл. Дуб М.М. Веде наукову роботу за темою:

 • Визначення особливостей способу життя та їх зв'язок з показниками психофізичного стану студенток з надлишковою масою тіла різних факультетів УжНУ.

5.Викл. Русин Л.П. Веде наукову роботу за темою: • Оцінка особливостей становлення менструальної функції у студенто, залежно від рівня їх фізичної активності.

6.Викл. Потокійн В.С. Веде наукову роботу за темою:

- Визначення впливу розробленої методики фізичної реабілітації на показники фізичного та психічного стану осіб з гіпертонічною хворобою у поєднанні з ожирінням..

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

1.Доц. Товт В.А. Веде наукову роботу за темами:

- Інноваційні технології у фізичному вихованні молоді як засіцб підвищення опірності до зовнішніх впливів та забезпечення високого рівня працездатності.
2.Доц. Чернов В.Д. Веде наукову роботу за темою:

- диференційоване фізичне виховання різних категорій населення..


3.Доц. Бондарчук Н.Я. Веде наукову роботу за темою:

- диференційоване фізичне виховання різних категорій населення.


4.Доц. Сівохоп Е.М. Веде наукову роботу за темою:

 • Особливості методики фізичних вправ для жінок з надлишковою масою тіла.

5.Проф. Михайлович С.О. Веде наукову роботу за темами:

- Технології фізичного виховання молоді засобами легкої атлетики, розвиток фізичної витривалості та забезпечення високого рівня працездатності.
6.Ст.Викл. Тимочко О.І. Веде наукову роботу за темами:

- Ефективність занять різними видами оздоровчого фітнесу в системі підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту.

7.Ст.Викл. Пишка О.П. Веде наукову роботу за темами:

- Ритмічна гімнастика як засіб підвищення працездатності організму та розвитку рухових здібностей різних категорій населення.


8.Ст.Викл. Щерба М.Ю. Веде наукову роботу за темами:

- Визначення особливостей способу життя студентів різних факультетів УжНУ та їх вплив на показники психофізичного стану молоді, розробка здоров’я зберігаючих та реабілітаційних технологій.


9.Ст.Викл. Тимочко О.І. Веде наукову роботу за темами:

- Ефективність занять різними видами оздоровчого фітнесу в системі підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту.


9.Ст.Викл. Сусла В.Я. Веде наукову роботу за темами:

- Ритмічна гімнастика як засіб підвищення працездатності організму та розвитку рухових здібностей різних категорій населення.


Наукові видання викладачів факультету
Підручники:

Товт В.А., канд. пед. наук, доцент,. Гимнастика и атлетическая подготовка/ Товт В.А. и др. Учебник для курсантов и слушателей института. Спб: ВИФК, 1996. – С.386.


Монографії:

Михайлович С.О. канд. пед. наук, проф. Михайлович С.О. Спортивний літопис Ужгородського національного університету (1945-2008). Монографія. Ужгород: «Говерла», 2009. – 364 с.


Методичні видання

(обсягом більше 47 стор.)
29. Сивохоп Е.М. Методика підготовки контрольних робіт. Метод. Посібник /Товт В.А., Сивохоп Е.М., Маріонда І.І.,Сусла В.Я. / – Ужгород: "Говерла", 2015. – 48 с.

30. Сивохоп Е.М. Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Методичний посібник /Товт В.А., Сивохоп Е.М., Маріонда І.І.,СуслаВ.Я. / – Ужгород: "Фест-Прінт", 2015. – 88 с.

31. Пишка О.П. Гімнастика у фізичній реабілітації/ Основи методики викладання. Навчальний посібник/ Товт В.А. ,Товт-Коршинська М.І., Пишка О.П. - Ужгород: УжНУ, 2004. - 104 с.

32. Пишка О.П.Гімнастика та методика викладання/ Метод. розробка для самостійної робити студенів/ В.А.Товт, О.Ю.Гузак, М.І.Щерба, О.П.Пишка – Ужгород: "Говерла", 2013. – 76 с. 1. Апанасенко Г.Л., Михайлович С.О. Фізіологічні основи фізичної культури і спорту. Видання друге доповнене. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, лист №14/18.2-857 від 22.04.2004 р. Ужгород: УжНУ. 2008. – 185 с.

 1. Бернада В.В., Ростока Л.М., Фабрі З.Й., Рейті Т.Е. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену із біохімії «Загальна лікарська підготовка. Біохімія – Крок1» навчальний посібник. – Ужгород 2011. – 237с.

 2. Бернада В.В., Фабрі З.Й., Рейті Т.Е., Грига В.І., Ростока Л.М. Загальна лікарська підготовка. Біохімія - Крок1. Навчальний посібник. – УжНУ,2012. – 254с.

 1. Бондарчук Н.Я. Диференційований підхід до фізичного виховання студентів з низинних і гірських зон Закарпаття: Навчальний посібник. – Ужгород: ПоліПрінт, 2006. – 60 с.

 2. Бондарчук Н.Я. Раціональне харчування людей при заняттях фізкультурою і спортом. Методичні рекомендації / Бондарчук Н.Я., Мелега К.П., Чернов В.Д., Товт В.А.. – Ужгород: ПоліПрінт, 2007. – 52 с.

 3. Бондарчук Н.Я. Раціональне харчування людей при заняттях фізкультурою і спортом. Методичні рекомендації/ Бондарчук Н.Я., МелегаК.П., Чернов В.Д., Товт В.А.. – Ужгород: ПоліПрінт, 2007. – 51 с.

 4. Бондарчук Н.Я. Раціональне харчування людей при заняттях фізкультурою і спортом. Методичні рекомендації/ Бондарчук Н.Я., ЧерновВ.Д., Мелега К.П.,. – Ужгород: ПоліПрінт, 2007. – 51 с.

 5. Бондарчук Н.Я.,Чернов В.Д. Організація та проведення змагань з баскетболу. Навчальний посібник. – Ужгород: ПоліПрінт, 2008. – 64 с.

 6. Бондарчук Н.Я.,Чернов В.Д., Товт В.А. Баскетбол. Навчальний посібник для студентів реабілітаційного та педагогічного відділень фізичного виховання і спорту. -Ужгород: УжНУ, 2002. - 56 с.

 7. Бондарчук Н.Я.,Чернов В.Д., Товт В.А. Баскетбол. Навчальний посібник. – Ужгород: УжНУ, 2002. – 65 с.

 1. Дикий Б.В. «Вступ до спеціальності» навчальний посібник до практичних занять для студентів вищих навчальних закладів в галузі «фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» (навчальний посібник). – Ужгород: Вид. УжНУ «Говерла», 2014. – 151 с.

 2. Дикий Б.В. Загартовування (методичні рекомендації). – Ужгород: ПП «АУТДОР - ШАРК», 2013. – 55 с.

 3. Дикий Б.В. Застосування індійської гімнастики Хатха-Йоги у фізичній реабілітаціх та ЛФК (методичні рекомендації). – Ужгород : ПП «АУТДОР - ШАРК», 2013. – 89 с.

 4. Дикий Б.В., Добра П.П. Методи об’єктивної оцінки ефективності реабілітаційних заходів при проведенні ЛФК (методичні рекомендації). – Ужгород : ПП «АУТДОР - ШАРК», 2013. – 55 с.

 5. Дуло О.А. Гігієна в системі підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації: навчальний посібник до практичних занять для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту (під грифом МОН) / О.А. Дуло, В.А. Товт, К.П. Мелега. - Ужгород: Графіка, 2011. – 256 с.

 6. Дуло О.А. Методика фізичних вправ у спецмедгрупах: Методична розробка для самостійної підготовки студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / О.А. Дуло., К.П. Мелега, О.Б. Мальцева. - Ужгород: «Говерла», 2013. – 66 с.

 7. Дуло О.А. Основи гігієни. Навчальний посібник / О.А. Дуло, В.А. Товт. – Ужгород: „Вісник Карпат”, 2008. – 144 с.

 8. Дуло О.А. Фізична реабілітація. Збірник тестів / О.А. Дуло, В.А. Товт. – Ужгород: „Вісник Карпат”, 2009. – 76 с.

 1. Дуло  О. А., Товт В. А., Мелега К. П. Гігієна в системі підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації.– Ужгород: ПП "Графіка", 2011.– 256 с.

 1. Калабішка І.С. Спортивна фізіологія. Навчальний посібник / І.С. Калабішка, К.Б. Ківежді, К.П. Мелега. – Ужгород, 2015. – 120 с.

 2. Кручаниця М.І. Методика викладання валеології в школі: Навч-метод. посібник/ Кручаниця М.І., Розумик Н.В. –Ужгород: Вид-во УжНУ,2005. – 52с.

 3. Кручаниця М.І. Основи оздоровчого харчування: Навч. посіб. для студентів вищих навч. Закл. Фіз.. виховання і спорту (під грифом МОН) /Кручаниця М.І., Михайлович С.О., Розумик Н.В. - Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004.-216 с.

 4. Кучеренко М.Є., Пащенко О.Ю., Фабрі З.Й. та ін. Біохімія еволюційна і порівняльна. - Київ, "Либідь", 1997. - 340 с.

 5. Мелега К.П. Відновлення працездатності у спортсменів: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів фіз. виховання і спорту / К.П. Мелега, О.А. Дуло, Н.Я. Бондарчук. - Ужгород: ПоліПрінт, 2007. – 100 с.

 6. Мелега К.П. Методична розробка для самостійної підготовки студентів з дисципліни «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» (Модуль ІІ) / К.П. Мелега, О.А. Дуло, О.Б. Мальцева. - Ужгород: «Говерла», 2014. – 62 с.

 7. Мелега К.П. Методична розробка для самостійної підготовки студентів з дисципліни «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» (Модуль ІІ) / К.П. Мелега, О.А. Дуло, О.Б. Мальцева. - Ужгород: «Говерла», 2014. – 62 с.

 8. Мелега К.П. Методична розробка з дисципліни «Основи медичних знань» для самостійної підготовки контрольних робіт студентами заочної форми навчання напряму «Здоров’я людини» / К.П. Мелега, О.А. Дуло. - Ужгород: «Говерла», 2014. – 71 с.

 9. Мелега К.П. Методична розробка з дисципліни «Основи медичних знань» для самостійної підготовки контрольних робіт студентами заочної форми навчання напряму «Здоров’я людини» / К.П. Мелега, О.А. Дуло. - Ужгород: «Говерла», 2014. – 71 с.

 10. Мелега К.П. Невідкладна допомога при травмах і гострих станах у спортсменів. Навчальний по-сібник / К.П. Мелега, М.І. Кручаниця. - Ужгород: Графіка, 2011. – 120 с.

 11. Мелега К.П. Невідкладна допомога при травмах і гострих станах у спортсменів. Навчальний посібник / К.П. Мелега, М.І. Кручаниця. - Ужгород: Графіка, 2011. – 120 с.

 12. Мелега К.П. Невідкладна допомога при травмах і захворюваннях у спортсменів: Навчально-методичний посібник / К.П. Мелега. - Ужгород: Вид-во УжНУ, 2005. – 50 с.

 13. Мелега К.П. Основи медичних знань. Збірник тестів / К.П. Мелега, О.А. Дуло. – Ужгород, 2008. – 56 с.

 14. Мелега К.П. Основи медичних знань. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / К.П. Мелега, М.І. Кручаниця. - Ужгород: Вид-во УжНУ, 2006. – 128 с.

 15. Мелега К.П. Основи медичних знань. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / К.П. Мелега, М.І. Кручаниця. - Ужгород: Вид-во УжНУ, 2006. – 128 с.

 16. Мелега К.П. Спортивна медицина. Збірник тестів / К.П. Мелега. - Ужгород, 2008. – 60 с.

 1. Мелега К.П., Дуло О.А., Бондарчук Н.Я. Відновлення працездатності у спортсменів. Навчальний посібник. – Ужгород: ПоліПрінт, 2007. – 98 с.

 2. Менеджмент у сфері фізичної культури і спорту. Навчальний посібник. – Ужгород: ПоліПрінт, 2010. – 160 с

 3. Михайлович С.О. Методика проведення колового тренування з використанням засобів гімнастики. методичний посібник. Підписано до друку 27.09.2004.Ужгород.УжНУ.2004-48 ст.

 1. Михайлович С.О. Організація і методика проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціального медичного відділення. Методичний посібник / С.О. Михайлович, К.Й. Колесар, К.П. Мелега. - Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2004. – 65 с.

 1. Михайлович С.О., Пинзеник В.П. Біомеханіка/Метод. посібник до лабораторних робіт для студентів факультету фізичного виховання і спорту. Ужгород: УжНУ, 2004. – 47 с.

 1. Нетрадиційні засоби оздоровлення: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / Кручаниця М.І., Філак Ф.Г., Розумик Н.В., Філак Я.Ф. - Ужгород: Вид-во УжНУ, 2008. – 120 с.

 2. Основи здоров’я: Методична розробка для самостійної роботи студентів 4-го курсу / Кручаниця М.І., Дуло О.А., Мелега К.П., Мальцева О.Б. - Ужгород: «Говерла», 2013. – 50 с.

 3. Основи здоров’я: Методична розробка для самостійної роботи студентів 4-го курсу / Кручаниця М.І., Дуло О.А., Мелега К.П., Мальцева О.Б. - Ужгород: «Говерла», 2013. – 50 с.

 4. Ростока Л.М., Фабрі З.Й. Біохімія – Крок 1. Навчальний посібник для студентів – УжНУ, «Ліра» 2008. – 161 с.

 1. Сивохоп Е.М., Маріонда І.І., Шкірта М.І. Теорія і методика викладання футболу. Методична розробка. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2013.-52 с.

 2. Сивохоп Е.М., Маріонда І.І., Островський М.В., Ковач Ш.А. Плавання та методика викладання. Методична розробка. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2013.-55 с.

 3. Товт В. А. Методика підготовки курсових, дипломних і магістерських робіт за спеціальністю фізична реабілітація / Товт В. А., Дуло  О. А., Товт-Коршинська М. І. – Ужгород: "Говерла", 2011. – 48 с.

 4. Товт В.А. Гімнастика у фізичній реабілітації/ Основи методики викладання. Навчальний посібник/ Товт В.А. ,Товт-Коршинська М.І., Пишка О.П.. - Ужгород: УжНУ, 2004. - 104 с.

 5. Товт В.А. Методика підготовки контрольних робіт. Методичний посібник / Товт В.А., Сивохоп Е.М., Маріонда І.І., Сусла В.Я. – Ужгород: "Говерла", 2015. – 48 с.

 6. Товт В.А. Основи теорії спорту для всіх. Методичний посібник / Товт В.А., Ляховець Л.О., Ляховець-Булеца К.М., Степчук Н.В.. – Ужгород: "Говерла", 2014. – 108 с.

 7. Товт В.А. Теорія і методика фізичного виховання дорослого населення та фізичної підготовки у Збройних Силах України: Навчальний посібник / Укл: В. А. Товт,  О. А. Дуло, І. І. Маріонда. – Ужгород: ПП "Графіка", 2010. – 76 с.

 8. Товт В.А. Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Методичний посібник / Товт В.А., Сивохоп Е.М., Маріонда І.І., СуслаВ.Я. / – Ужгород: "Фест-Прінт", 2015. – 88 с.

 9. Товт В.А., Дуло О.А., Михайлович С.О., Товт-Коршинська М.І. Гімнастика в системі підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації. . Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, лист №1/11-5989 від 23.07.2009 р. Ужгород: «Говерла», 2009. – 184 с.

 10. Товт В.А., Сивохоп Е.М. Загальна теорія спорту для всіх. Метод. розробка для самостійної робити студенів. – Ужгород: "Говерла", 2014. – 48 с.

 11. Товт В.А., Сивохоп Е.М. Футбол. Методичні рекомендації . Ужгород: «Видавництво УжНУ», 2001.- 47 с.

 12. Товт В.А., Сівохоп Е.М., Сусла В.Я. Нормативні вимоги та методика підготовки курсових, дипломних і магістерських робіт. Методичні рекомендації. - Ужгород: "Ліра",2004.-64 с.

 13. Товт В.А., Сівохоп Е.М., Сусла В.Я. Нормативні вимоги та методика підготовки курсових, дипломних і магістерських робіт /Метод. рекомендації. Ужгород: «Ліра», 2008. – 64 с.

 14. Товт В.А.Загальна теорія спорту для всіх / Товт В.А., Сівохоп Е.М. Метод. розробка для самостійної робити студенів. – Ужгород: "Говерла", 2014. – 48 с.

 1. Туряниця І.М., Фабрі З.Й. та ін. Екологічна біохімія людини та вищих тварин. - Мукачево, Елара, 1997. - 251 с.

 2. Туряниця І.М., Фабрі З.Й. та ін. Екологічна токсикологія, Том Т1. Екологічна токсикологія ссавців. - Ужгород, 1997. СПТОВ " Поліпрінт" . - 260 с.

 3. Туряниця І.М., Фабрі З.Й. та ін. Йодно-тиреоїдний статус організму в умовах природного йодного дефіциту. - Ужгород, Вид. "Патент", 1996. - 145 с.

 4. Туряниця І.М., Фабрі З.Й. Тест контроль самонавчання, поточної успішності та екзаменаційного контролю при вивченні біохімії. - Учбовий посібник - УжДу, 1994. -с. 96.

 5. Фабрі З.Й., Бернада В.В. та ін. Біохімія ротової порожнини. Навчальний посібник. – Ужгород 2012. – 118с.

 6. Фабрі З.Й., Кучеренко М.Є., Пащенко О.Ю., Туряниця І.И. Біохімія: Дійові ігри і ситуаційні задачі з біохімії. – Навчальний посібник, Київ “Либідь”, 1992. – 192 c.

 7. Фабрі З.Й., Кучеренко М.Є., Пащенко О.Ю., Туряниця І.М. Біохімія: програмований контроль із застосуванням ЕОМ. – Київ “Либідь”, 1993. – 238 c.

 8. Фабрі З.Й., Туряниця І.М., Пащенко О.Ю. та ін. Біохімія. Тестовий контроль знань. - Київ "Либідь" 1995. - 343 с.

 1. Фабрі З.Й., Чернов В.Д. Біохімічні основи фізичної культури і спорту. Навчальний посібник. – Ужгород: ПоліПрінт, 2009. – 80 с.

 2. Фабрі З.Й., Чернов В.Д. Біохімічні основи фізичної культури і спорту. Навчальний посібник. – Ужгород: ПоліПрінт, 2014. – 91 с.

 1. Фабрі З.Й., Чернов В.Д. Біохімічні основи фізичної культури і спорту. – Навчальний посібник.- Ужгород, 2014. – 90с.

 2. Філак Ф. Г. Загальні основи фізичної реабілітації, Ужгород, 2014 – 51 с.

 3. Філак Ф. Г. Масаж і нетрадиційний масаж, Ужгород, 2004 – 56 с.

 4. Філак Ф. Г. Нетрадиційні засоби оздоровлення, Ужгород, 2008 – 117 с.

 5. Філак Ф. Г. Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання у дітей, Ужгород, 2004 – 46 с.

 6. Філак Ф. Г. Фізична реабілітація при захворюваннях та травмах нервової системи, Ужгород, 2010 – 80 с.

 7. Філак Ф. Г. Фізична реабілітація у неврології: збірник тестів для магістрів, Ужгород, 2011 – 68 с.

 8. Щерба М.Ю. Гімнастика та методика викладання/ Метод. розробка для самостійної робити студенів/ В.А.Товт, , О.Ю.Гузак, М.І.Щерба, О.П.Пишка – Ужгород: "Говерла", 2013. – 76 с.

 9. Щерба М.Ю. Основи теорії та методики фізичного виховання:  Навчальний посібник/ Укл: В.А. Товт, О.А. Дуло, М. Ю. Щерба. – Ужгород: ПП "Графіка", 2010. – 140 с.

 10. Щобак О.І. Вікова фізіологія: навчальний посібник / О.І. Щобак, О.А. Дуло, В.А. Товт. – Ужгород: ПП Данило С.І., 2013. – 100 с.

ДОДАТОК 2
питання для контролю теоретичної успішності

 1. Дайте визначення науки. Класифікація наук.

 2. Історія факультету здоров'я УжНУ.

 3. Видатні вчені та фахівці факультету здоров'я УжНУ.

 4. Наукові дослідження кафедр факультету здоров'я УжНУ.

 5. Історія розвитку науки в Україні.

 6. Головні наукові центри в Україні.

 7. Структура організації науки в Україні.

 8. Охарактеризуйте структуру системи науково-дослідних закладів в Україні.

 9. Назвіть основні історичні етапи виникнення та розвитку наукових знань.

 10. Назвіть фази виникнення і послідовності розвитку будь якої галузі науки.

 11. Що таке наукова революція в галузі науки і які її функції?

 12. Поясніть сутність процесу пізнання.

 13. У чому полягає істинність наукових знань?

 14. Назвіть і охарактеризуйте рівні методів наукових досліджень.

 15. Дайте характеристику методам емпіричного рівня дослідження.

 16. Охарактеризуйте метод теоретичного рівня дослідження.

 17. Яка мета наукових досліджень?

 18. Які дослідження належать до фундаментальних?

 19. Які дослідження належать до прикладних?

 20. Які типи задач можна розв’язувати в результаті виконання прикладних науково-дослідних робіт?

 21. Назвіть і охарактеризуйте критерії економічної ефективності науково-дослідних тем.

 22. Назвіть етапи виконання науково-дослідної роботи.

 23. Назвіть етапи виконання дослідно-конструкторської розробки.

 24. Методологія проведення експериментів.

 25. Вибір напрямку та послідовність виникнення наукових досліджень (патентний пошук, вибір теми, наукова гіпотеза, актуальність теми та інш.).

 26. Структура оформлення та представлення звітів при НДРС.

 27. Назвіть види наукових видань і документів.

 28. Охарактеризуйте структуру та функції Універсальної десяткової класифікації бібліотечно-бібліографічних документів.

 29. Дайте характеристику видів науково-технічної патентної інформації.

 30. Назвіть джерела науково-технічної патентної інформації.

 31. Назвіть види патентних пошуків та їх призначення.

 32. Назвіть основні методи та засоби ефективної організації роботи під час опрацювання наукової літератури.

 33. Яка мета теоретичних досліджень?

 34. Назвіть типи завдань теоретичних досліджень.

 35. Назвіть послідовність етапів виконавчих теоретичних досліджень.

 36. Назвіть і охарактеризуйте основні стадії виконання процесу теоретичних досліджень.

 37. Назвіть сучасні методи теоретичних досліджень.

 38. Дайте коротку характеристику методів моделювання процесів дослідження.

 39. Дайте характеристику двох напрямків використання комп’ютерів у наукових дослідженнях.

 40. Що таке статистична обробка? Її суть та завдання.

 41. Назвіть і дайте визначення основних статистичних характеристик.

 42. Назвіть різні методи статистичної обробки отриманих результатів.

 43. Які основні вимоги до наукового звіту і яким документом вони регламентуються?

 44. З яких частин складається звіт про наукові дослідження?

 45. Які основні вимоги до оформлення наукового звіту?

 46. Що таке винахід?

 47. Які основні напрямки складання заявки на винахід?

 48. Як формується формула винаходу?

 49. Назвіть основні принципи успішної організації праці у науковому колективі.

 50. Дайте характеристику механізмів, що забезпечують ефективність наукового пошуку істини.

 51. Назвіть норми професійної етики наукового працівника.?

ДОДАТОК 2

Вірні відповіді на контрольні тести по кожному практичному заняттю відповідають пункту - 1.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка