Навчальний посібник Міністерство освіти та науки України Національний гірничий університет І. С. Полторак Л. О. Колісник Я. О. Лаптурова


Завдання 7 Прочитайте фрагмент із наукового соціологічного тексту, дайте відповідь на питання для роздумів. Т. ПарсонсСторінка7/18
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.63 Mb.
#12389
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Завдання 7

Прочитайте фрагмент із наукового соціологічного тексту, дайте відповідь на питання для роздумів.Т. Парсонс

Загалом соціологи відмовились від колишніх суперечок щодо пріоритету тих або інших чинників у процесах соціальних змін. Так, питання про придатність теорії економічного детермінізму нині втратило значення реально важливої проблеми. У принципі, всі чинники, що впливають на поведінку людей, починаючи від фізичного середовища і біологічного складу населення через психологічні, економічні, правові та інші інтрасоцієтальні елементи і завершуючи чинниками культурної системи, заслуговують на детальне дослідження в ролі причини соціальних змін. При цьому багато що залежить не лише від конкретного випадку, але й від характеру проблеми зміни, яка розглядається.

Свої перші кроки соціологія робила під великим впливом еволюційних ідей – згадаємо хоча б цілком відмінні один від одного соціологічні підходи О. Конта і Г. Спенсера. Потім, протягом приблизно усієї першої половини нашого століття соціологи, за винятком М. Вебера, відкидали ці ідеї, що були безпосередньо пов’язані із загальною атмосферою, яка панувала в антропології. Останнім часом окреслилось однозначне відродження інтересу до еволюційних ідей. Цьому відродженню великою мірою сприяли подальший розвиток і зміцнення зв’язків між біологічними і соціальними науками, бо все переконливо свідчило про те, що їх неподільна єдність як «наук про життя» носить фундаментальний характер.

Американская социология / Под ред. Т. Парсонса. – М., 1972.

Питання для роздумів

 1. Що мав на увазі Т. Парсонс, коли писав, що соціологія і досі перебуває під впливом еволюційних ідей?

 2. Твори яких соціологів відносив Т. Парсонс до ідей еволюціонізму?


1.2.3. Завдання на семінар

Студентам запропоновано опрацювати одну з робіт стародавніх мислителів, що безумовно підвищить їх соціально-філософську культуру, оскільки саме цей матеріал більш за все сприяє розвитку логічної та історичної свідомості – обов’язкової передумови формування соціологічного мислення, вміння узагальнювати та аналізувати інформацію.

Студенти мають підготувати доповідь про маловідомих українських соціологів, спадщина яких недостатньо вивчена.

Семінар проводиться у формі наукової конференції, де студенти виголошують доповіді відповідно до тем рефератів, розвиваючи своє вміння узагальнювати інформацію, робити висновки.1.3. ПРОГРАМА ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ • суть соціологічного дослідження, його види;

 • основні етапи організації та проведення соціологічного дослідження;

 • основні методи збору соціологічної інформації;

 • основні способи узагальнення, аналізу та інтерпретації соціологічної інформації. • обґрунтувати доцільність проведення соціологічного дослідження;

 • запроваджувати необхідний тип вибірки для соціологічного дослідження;

 • скласти програму соціологічного дослідження та вміти на практиці застосовувати ті чи інші методи збору соціологічної інформації;

 • проаналізувати соціологічну інформацію, яка публікується в ЗМІ. • емпіричне соціологічне дослідження;

 • моніторингове дослідження;

 • вибіркове дослідження;

 • програма соціологічного дослідження;

 • випадкова вибірка;

 • стихійна вибірка;

 • квотна вибірка;

 • респондент;

 • метод опитування;

 • контент-аналіз документів;

 • метод спостереження;

 • генеральна сукупність;

 • вибіркова сукупність;

 • репрезентативність.
   1. Пояснення основних категорій теми за допомогою

структурно-логічних схем і таблиць

Соціологічне дослідження – це система логічних, послідовних, методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур, яка передбачає та забезпечує отримання достовірних даних і фактів про явища й процеси, що відбуваються у суспільстві. Соціологічні дослідження можуть носити теоретичний характер (використовують глибоке узагальнення нагромадженого матеріалу в галузі соціального життя та отримання на цій основі даних про об’єкт пізнання); а можуть бути емпіричними.

Емпіричне соціологічне дослідження – це нагромадження, збір фактичного матеріалу в обраній галузі на основі різних соціологічних методів отримання інформації (опитування, аналізу документів, спостереження, експерименту), первинна обробка інформації та узагальнення, яке спрямоване на розв’язання конкретної соціальної проблеми.

Існує три основних типи соціологічних досліджень (за глибиною вивчення): а) розвідувальне (пілотажне); б) описове; в) аналітичне.Розвідувальне дослідження (пілотажне) – здійснюється для ознайомлення з об’єктом вивчення тоді, коли соціолог-дослідник недостатньо уявляє стан об’єкта, він неспроможний висунути будь-які гіпотези про об’єкт. Розвідувальне дослідження передбачає вивчення документів, ознайомлення з об’єктом дослідження, з поглядами компетентних фахівців на дане питання. Завершується розвідувальне дослідження чітким визначенням проблеми, мети й завдань дослідження, формулюванням основних гіпотез.

Описове дослідження складається з систематичного кількісно-якісного опису об’єкта вивчення, головним у ньому є впорядкування та обґрунтування певних груп емпіричного матеріалу. Таке дослідження завершується класифікацією емпіричних даних про об’єкт, кількісних і якісних характеристик елементів його структури.

Аналітичне дослідження – це процес, основною метою та змістом якого має бути встановлення функціональних зв’язків у соціальних об’єктах, аналіз закономірностей і випадковостей, які визначають функціонування та розвиток цих об’єктів, а можливо, розробка й пошук нових соціальних технологій з метою удосконалення управління соціальними процесами у суспільстві.

Існують також інші види досліджень: за частотою проведення (моніторингове, повторне, когортне, лонгітюдне, разове); за способом забезпечення репрезентативності (суцільне, монографічне, вибіркове); за масштабами досліджень (міжнародне, загальнонаціональне, регіональне, локальне) тощо.Каталог: library
library -> Соціологія – наука про суспільство
library -> Бюлетень нових надходжень літератури
library -> Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів Медичного інституту спеціальностей 1210001 «Лікувальна справа»
library -> Навчальний посібник для аудиторної та позааудиторної роботи студентів фармацевтичного факультету очної форми навчання за спеціальністю «Технології парфумерно-косметичних засобів»
library -> 6. Генеза та еволюція поняття «геополітика»
library -> Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини»
library -> Бюлетень нових надходжень літератури
library -> Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р
library -> Робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій підприємства»
library -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка