Навчальний посібник Видання друге, доповнене й перероблене вінниця "нова книга" 2003Сторінка1/15
Дата конвертації31.08.2018
Розмір2.54 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
І. В. Корунець

ПОРІВНЯЛЬНА
ТИПОЛОГІЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ ТА
УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Навчальний посібник

Видання друге,
доповнене й перероблене

ВІННИЦЯ


"НОВА КНИГА"

2003

Сканування, розпізнавання і перевірка:

Аркадій В.Куракін, МА, {ark # mksat. net}

Випущені сторінки стосовно фонетики (32-111).

Нумерація електронних сторінок документа відповідає нумерації паперових.

Орфографія за американської замінена на британську.
Книга сканувалась з метою некомерційного використання для цілей навчання і викладання.

УДК 802.0 (075) ББК81.432.1 К68Затверджено Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів факультетів та інститутів іноземних мов, що вивчають дисципліну "Порівняльна типологія англійської та української мов", протокол № 2 від 12.09.02 р.

Рецензенти:
доктор філологічних наук, професор

В. I. Карабан,

кандидат філологічних наук, професор О. М. Кінщак

Корунець І. В.

К68 Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2003 - 464 с.

ISBN 966-7890-27-9

Пропонований посібник є значно доповненим і переробленим виданням посібника 1995 року (в-во "Либідь"). У нього внесено доповнення, викликані появою нових досліджень вітчизняних і зарубіжних лінгвістів (вступна частина). Доповнено й оновлено розділ "Типологія фонетичних і фонологічних систем", уточнено кількість структурних типів складів обох порівнюваних мов. Зміни внесено і в розділи "Типологія морфологічних..." і "Типологія синтаксичних систем". Більше матеріалів перенесено в таблиці, зроблено доповнення в системі вправ кожного розділу.

Посібник своїм наповненням відповідає вимогам програми з предмета. Він може бути використаний викладачами порівняльного мовознавства, а також викладачами англійської мови вищих і спеціальних середніх навчальних закладів, аспірантами та студентами, які вивчають і цікавляться спільними (ізоморфними) й відмінними (аломорфними) рисами та явищами англійської та української мов.

ББК 81.432.1-7

© І. В. Корунець, 2003 ISBN 966-7890-27-9 © Вінниця, «Нова Книга», 2003Корунець Ілько Вакулович - перекладач, літературний критик, лінгвіст. Член Національної спілки письменників України. Заслужений працівник народної освіти України. Професор Київського національного лінгвістичного університету. Учасник руху опору перекладачів-шестидесятників. Вільно володіє англійською, німецькою та італійською мовами. Пише, розмовляє і перекладає цими мовами. Автор понад 100 наукових праць з перекладознавства, порівняльної типології, методики викладання. Автор художніх перекладів.

Підготував 22 кандидати філологічних наук. Автор підручників з перекладу і порівняльної типології 1986, 1995, 2002 та інших років видання.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 11

CONTRASTIVE TYPOLOGY, ITS AIMS AND METHODS

OF INVESTIGATION 13

Practical Aims and Tasks of Contrastive Typology 17

Methods of Investigation in Contrastive Typology 19

A Short Historical Outline of Typological Investigations 25

TYPOLOGY OF THE PHONETIC AND PHONOLOGICAL

SYSTEMS 34

Typology of the Vowel Systems of the Contrasted Languages 36

Phonetic/Phonological Oppositions in the Vowel Systems 41

Typological Characteristics of the Consonantal Systems 45

Oppositions and Correlations in the Systems of Consonants 55

The Syllable in the Contrasted Languages 62

Syllable Generation and Syllable Division in the Contrasted

Languages 79

Qualitative Characteristics of English and Ukrainian Syllables 83

Word-Stress and Utterance Stress in English and Ukrainian 90

Utterance Stress in English and Ukrainian 95

Intonation/Prosody in English and Ukrainian 99

Topics for Self-Testing and Individual Preparation 111

TYPOLOGY OF THE LEXICAL SYSTEMS 118

Factors Facilitating the Typological Study of Lexicon 118

The Semiotic or Global Classification of Lexicon 124

The Identification of Semiotic Superclasses of Words 126

Socially, Stylistically and Functionally Distinguished Classes

of Words 130

Onomasiological and Semasiological Characteristics of Different

Units of Lexicon 141

Word-Formation in English and Ukrainian 147

Combined Prefixal and Suffixal Formation of Words 153

Substantivisation, Adjectivisation, Verbalisation and Adverbialisation

in English and Ukrainian 163

Specifically English Types of Word-Formation 164

TYPOLOGY OF IDIOMATIC AND SET EXPRESSIONS 165

Topics for Self-Testing and Individual Preparation 172

Exercises for Class and Homework 173

TYPOLOGY OF THE MORPHOLOGICAL SYSTEMS

OF THE CONTRASTED LANGUAGES 179

Isomorphisms and Allomorphisms in the Morphemic Structure of

English and Ukrainian Words 179

Typology of the Parts of Speech in the Contrasted Languages 192

Typological Features of the Noun as a Part of Speech 196

Morphological Categories of the Noun 201

The Category of Case and its Realisation in English and

Ukrainian 207

The Category of Definiteness and Indefiniteness 211

Typology of the Adjective 213

Grading of Adjectives in English and Ukrainian 217

The Numeral as a Part of Speech in English and Ukrainian 220

Typological Characteristics of the Pronoun 224

Typological Characteristics of the English and Ukrainian Verb 231

Classes of Verbs in English vs. Ukrainian 233

Ways of Expressing Morphological Categories of the 239

English and Ukrainian Verb 239

Typology of the Non-Finite Forms of the Verb (Verbals) 243

Other Peculiar Features of English and Ukrainian Verbs 246

Typological Characteristics of the Adverb 248

Syntactic Functions of Adverbs in English and Ukrainian 253

Statives and their Typological Characteristics 254

TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FUNCTIONAL

WORDS 257

Modal Words and Phrases/Modals 257

Typological Characteristics of Prepositions 259

Typology of the Conjunctions ,. 264

Typological Characteristics of Particles 268

Typological Characteristics of Interjections/Emotives 272

Topics for Self-Testing and Individual Preparation 275

Exercises for Class and Homework 276

TYPOLOGY OF THE SYNTACTIC SYSTEMS 281

Syntactic Processes, their Types and Ways of Realisation 281

Syntactic Relations and Ways of Their Realisation 291

Syntactic Relations in English and Ukrainian 301

Typology of the Word-Group / Phrase 307

Types of Word-Groups in English and Ukrainian 311

Typology of the Sentence 324

Structural Types of Sentences in English and Ukrainian 325

One-Member Sentences in English and Ukrainian 328

One-Word Sentences/Quasi-Sentences in English and Ukrainian.... 333

Communicative Types of Sentences in English and Ukrainian 336

The Structural Segmentation of the Sentence in English and Ukrainian 342

TYPOLOGY OF THE MAIN PARTS OF THE

SENTENCE 343

Typological Characteristics of the Subject 344

The Semantic Functions of the Subject 344

Typological Characteristics of the Predicate 346

The Compound Predicate and Ways of Expressing It 348

TYPOLOGY OF THE SECONDARY PARTS OF THE

SENTENCE 351

Ways of Joining Different Adjuncts and Complements 357

in English and Ukrainian Word-Groups and Sentences 357

Typology of Adverbial Complements/Parts of the Sentence : 360

Functions of Adverbial Complements in the Sentence 361

The Adverbial Complement of Time /Обставина часу 362

Allomorphic Means of Expressing Complements of Time 364

The Adverbial Complement of Manner/Обставина способу дії 365

The Adverbial Complement of Cause (Reason) Обставина

причини 367

The Adverbial Complement of Purpose / Обставина мети 368

The Adverbial Complements of Result 368

(Consequence) Обставина наслідку 368

The Adverbial Complement of Condition/Обставина умови 370

The Adverbial Complement of Concession/Обставина поступки .... 370 Adverbial Complements of Attendant Circumstances/Обставини

супроводжуючих способів дії 372

The Adverbial Complement of Comparison/Обставина

порівняння 373

The Adverbial Complement of Degree/Обставина ступеня 374

The Adverbial Complement of Measure/Обставина міри 374

The Detached Secondary Parts of the Sentence/ Відокремлені

другорядні члени речення 375

The Detached Attribute/Відокремлене означення 376

The Detached Apposition/Відокремлена прикладка 376

The Detached Object/Відокремлений додаток 377

The Detached Adverbial Complements/ Відокремлені

адвербіальні члени речення 378

Typology of the Homogeneous Parts of the Sentence 380

Grammatically Independent Elements in the Sentence 382

Non-Segmentable Sentences in English and Ukrainian 385

Elements of Direct Address in English and Ukrainian 387

Typology of the Composite Sentence in the Contrasted

Languages 388

Typology of the Compound Sentence 390

1 Compound Sentences with Free/Neutral Interrelations between

Their Clauses 391

2. Compound Sentences with Adversative Interrelations between

Their Clauses 392

Contrastive and Adversative Compound Sentences 400

Compound Sentences with Asyndetically Adjoined Clauses 401

Typology of Semi-Compound Sentences 404

Extended Compound Sentences in English and Ukrainian 406

Compound-Complex Sentences in English and Ukrainian 407

Typology of The Complex Sentence 408

Typology of the Complex Sentence with Nominal Clauses 409

Typological Features of Subject Clauses 410

Typological Features of Predicative Clauses 412

Typological Features of Object Clauses 415

Typological Features of Attributive Clauses 419

Allomorphic Correlations between Some English and Ukrainian

Simple and Composite Sentences 423

Typological Features of the Adverbial Clauses 425

Typological Features of the Adverbial Clauses of Place (місця) 426

Typological Features of the Adverbial Clauses of Time (часу) 427

Typological Features of the Clauses of Manner/ Attendant

Circumstances (способу дії) 429

Typological Features of the Clauses of Comparison (порівняння)... 430

Typological Features of the Clauses of Condition (умови) 431

Typological Features of the Concessive Clauses (поступки) 434

Typology of the Adverbial Clauses of Purpose (мети) 434

Typology of the Adverbial Clauses of Cause (причини) 437

Typology of the Subordinate Clauses of Result (наслідку) 439

Other Isomophic and Allomorphic Features in the System of the Composite Sentences in English and Ukrainian 440

The Complex Sentences with Mutually Subordinated Clauses 440

Types of Grammatical Ties between Clauses in English and

Ukrainian Composite Sentences 441

Typology of the Supersyntactic Units 445

Topics for Self-Testing and Individual Preparation 449

Exercises for Class and Homework 451

BIBLIOGRAPHY 457

10

ПЕРЕДМОВА

З-поміж профілюючих дисциплін навчального плану інститутів, університетів і факультетів іноземних мов і деяких педагогічних вузів порівняльна типологія іноземної та української мови має чи не найбільше пізнавальне і навчально-виховне значення. Адже саме цей предмет, вивчення якого ґрунтується на всебічному порівнянні та співвіднесенні мовних одиниць, засобів їх поєднання і функціонування в словосполученні або реченні англійської та української мов, незаперечно переконує студентів у тому, що українська мова за своїм лексичним багатством і різноманітністю засобів вираження стоїть врівень з усіма іншими розвиненими мовами світу. Вона має як спільні (ізоморфні) так і відмінні (аломорфні) риси та явища порівняно з багатьма, принаймні індоєвропейськими мовами. Ізоморфізм спостерігається найперше у наявності системи мовних одиниць та їх найголовніших властивостей на фонетичному/фонологічному, лексикологічному, морфологічному і синтаксичному рівнях мовної стратифікації. Аломорфні явища української мови порівняно з іншими індоєвропейськими мовами і, зокрема, порівняно з англійською мовою, що є тут об'єктом типологічного вивчення, становлять подовжені приголосні звуки, структура невластивого англійській мові типу складу, окремий шар (дитячої) лексики тощо. Тому найбільше уваги в пропонованому посібникові звертається на системне зіставлення таких одиниць і явищ англійської та української мов, як: 1. звуки / фонеми, складотворення і просодичні явища (наголос, інтонація) англійської та української мов;

 2. класи повнозначних і неповнозначних частин мови, морфологічні категорії та способи їх реалізації, словотвірні й формотвірні афікси, класифікація лексичних одиниць;

 3. синтаксичні процеси, синтаксичні зв'язки та синтаксичні відно шення на рівні різних типів і парадигматичних класів словосполу чень, речень і надфразових єдностей порівнюваних мов тощо.

Значне місце поряд із порівняльним аналізом ізоморфізмів та аломорфізмів на кожному мовному рівні відводиться зіставленню функціональних значень членів/компонентів синтаксичних одиниць. При

11

цьому особлива увага звертається на аломорфні риси та явища в системі мовних одиниць, а також на домінанти, що визначають структурний тип одиниць і явищ відповідно англійської та української мов.Типологічний аналіз мовних одиниць і явищ здійснюється у межах кожного мікрорівня за допомогою порівняльного, почасти компонентного і трансформаційного методів. Це забезпечує встановлення ізоморфних та аломорфних особливостей голосних/приголосних звуків, складів, морфем, спільних класів лексики, зокрема і фразеологізмів та синтаксичних одиниць, спільних і відмінних рис у системі простих і складних речень і членів речення та їх структури в англійській та українській мовах.

Усі типологічні порівняння здійснюються на широкому ілюстративному матеріалі, вибраному з художніх і публіцистичних творів англомовних авторів та їх українських перекладів чи з творів українських письменників.

Для самостійної перевірки засвоєння теоретичного матеріалу, а також для семінарських занять до кожного розділу додаються запитання і система послідовних вправ на практичну перевірку засвоєння матеріалу, що вивчався у відповідному розділі.

Оскільки пропонований посібник є першою в Україні працею, в якій робиться спроба порівняння синхронічного зрізу і мовних одиниць і явищ англійської та української мов на всіх (окрім стилістичного) рівнях лінгвістичної стратифікації, автор із вдячністю прийме від користувачів конструктивні пропозиції щодо поліпшення структури і змісту посібника в майбутньому.

Автор

12

CONTRASTIVE TYPOLOGY, ITS AIMS AND METHODS OF INVESTIGATIONTypology as a branch of linguistics comes from "type" or "typical", hence, it aims at establishing similar general linguistic categories serving as a basis for the classification of languages of different types, irrespective of their genealogical relationship.

Contrastive typology (порівняльна типологія), as the notion itself reveals it, represents a linguistic subject of typology based on the method of comparison or contrasting. Like typology proper, which has hitherto been practised, contrastive typology also aims at establishing the most general structural types of languages on the basis of their dominant or common phonetical/phonetic, morphological, lexical and syntactic features. Apart from this contrastive typology may equally treat dominant or common features only, as well as divergent features/phenomena only, which are found both in languages of the same structural type (synthetic, analytical, agglutinative, etc.) as well as in languages of different structural types (synthetic and analytical, agglutinative and incorporative, etc.).

The number of different languages which may be simultaneously subjected to typological contrasting at a time is not limited and is always predetermined by the aim pursued. The latter may be either theoretical or practical and involve the investigation of common or both common and divergent features/phenomena in the corresponding planes/aspects of the contrasted languages. The typological study of such features/ phenomena, which usually represent certain regularities in the structure of different languages may be facilitated (or made more difficult) by the existence or absence of some results hitherto obtained in the languages concerned for some other purpose and by means of other methods of linguistic investigation.

Contrastive typological investigations may be focused on various linguistic phenomena ranging from separate signs of the phonetic/ phonological, morphological, lexical or syntactic plane up to several languages. Any of these signs, features/phenomena or separate languages may be contrasted either synchronically or diachronically. But whatever

13

the language features/phenomena or the planes/aspects to which they belong, and irrespective of the number of languages involved, the final aims of major typological investigations are the following: 1. to identify and classify accordingly the main isomorphic and allomorphic features characteristic of languages under investigation;

 2. to draw from these common or divergent features respectively the isomorphic regularities (закономірності) and the allomorphic singularities (відмінності) in the languages contrasted;

 3. to establish on the basis of the obtained isomorphic features the typical language structures and the types of languages;

 4. to perform on the basis of the obtained practical data a truly scientific classification of the existing languages of the world;

 5. to establish on this basis the universal features/phenomena, which pertain to each single language of the world.

Contrastive typological investigations are both various and manifold, they may involve a separate language feature or phenomenon pertained to some genealogically close or genealogically far/alien languages, and they may involve several features or phenomena pertained to many genealogically close or genealogically different languages. Besides, the object of Contrastive typology may as well be separate features and language units or phenomena pertained to both living and one or more dead languages. Consequently, the object of investigation may involve an extensive language area/material or it may involve a restricted object/ material of investigation. Due to this there are distinguished several branches of typological (or Contrastive typological) investigation often referred to as separate typologies. The main of these typologies are as follows:

1. Universal typology which investigates all languages of the world and aims at singling out in them such features/phenomena which are common in all languages. These features are referred to as absolute universals. Their identification is carried out not only on the basis of the existing (living) languages but also on the basis of dead languages like Sanskrit, ancient Greek or Latin. Also the hypothetic abstract etalon language created by typologists for the sake of investigation is widely made use of by universal typology. This "language" plays a very important

14

role in foreseeing the quantitative representation of various features/ phenomena in different languages. Universal typology on its part provides the etalon language with all necessary data concerning the quantitative representation of various phonetical, lexical and grammatical features or means of expression. 1. Special or charactereological typology, in contrast to universal typology, usually investigates concrete languages, one of which is, as a rule, the native tongue. The language in which the description of isomorphic and allomorphic features is performed is usually referred to as metalanguage. In our here case the metalanguage is English.

 2. General typology has for its object of investigation the most general phonetic, morphological, lexical, syntactic or stylistic features. This typological approach to the morphological structure of words in different languages enabled the German scholar W. Humboldt to suggest the first ever typological classification of languages (on the morphological basis).

 3. Partial typology investigates a restricted number of language features/phenomena; for example, the system of vowels/consonants, the means of word-formation or the syntactic level units. As a result, several level typologies are distinguished: a) typology of the phonetic/ phonological level units; b) typology of the morphological level units; c) typology of the lexical level units; d) typology of the syntactic level units.

 4. Areal typology (ареальна типологія) investigates common and divergent features in languages of a particular geographical area with respect to their mutual influence of one language upon the other. A scientific generalisation of such long-term influences in the phonetic/ phonological, lexical or even grammatical aspects of different languages of multinational areas like Dagestan, the Balkans, Transcarpathia/ Transcaucasia and others is of considerable theoretical and practical value.

 5. Structural typology has for its object the means of grammatical expression, the order of constituent parts at the level of words, word- combinations and sentences. Structural typology aims at identifying mainly dominant features, which characterise the structural type of each of the contrasted languages.

 6. Functional typology, as can be understood from its name,

15

investigates the frequency of language units in speech, the regularities and particularities of their use with the aim of expressing different meanings.

8. Content typology investigates the types of possible meanings expressed by various language units and their forms in the contrasted languages. Worth mentioning are also some other branches of typological/ Contrastive typological investigations as:

9. Qualitative typology, investigating predominant features (phonetic, morphological, syntactic) in the contrasted languages and characterising them according to the predominance of some of these qualities. Hence, languages are found to be vocalic, consonantal or tender, harsh, etc. Due to the predominance of some morphological features languages may correspondingly be identified (classified) as synthetic, analytical, agglutinative, etc.

In opposition to qualitative typology quite obvious is the existence of


 1. Quantitative typology which was singled out and identified by the American linguist J. Greenberg. The aim of this typology is to investigate the quantitative correlation of some features and phenomena and their identifying (dominant) role in the contrasted languages. Thus, taking into account the small quantity of inflexions and the great role of analytical means as prepositional connection and placement of components in English word-groups and sentences, this language can be identified by its syntactic structure as predominantly analytical. Apart from these there are distinguished some other equally important for typological or Contrastive typological investigation branches of this linguistic subject, the most well-known among them being the following:

 2. Semasiological typology which investigates the ways of expressing meaning (the inner content) of language units in the contrasted languages.

 3. Onomasiological typology is a part of semasiological typology. Its object of investigation is isomorphic and allomorphic ways of giving family names and nicknames to people in different contrasted languages. For example, in English: Love, Hope, Lem, Ivy; Mr. Crabtree (Backbite, Gradgrind, Knowall); in Italian: Cane (family name "Dog"), Marchellino (little Mark), Colombo (Pigeon), etc. And in Ukrainian: Люба (Love),

16

Надя/Надія (Hope), Лепестина (petel-like, petel), Любомир (Peace Loving), Горох (Pea), Часник (Garlic), Клен (Maple), Береза (Birch), Неїжмак (Don't-eat-poppy seeds), Сороксобак (Forty dogs) and the like Ukrainian Cossacks nicknames which became family names.

13. Synchronic and diachronic typologies investigate language units or phenomena of a definite level with the aim of establishing isomorphisms and allomorphisms in their form and meaning during a definite historical period (or periods) in the contrasted languages.

Practical Aims and Tasks of Contrastive Typology

The results obtained in any branch of typological investigation can be usefully employed both in theoretical linguistics and in teaching practices. Thus, the all-embracing final results of universal and general typologies could help to successfully perform a scientifically substantiated general classification of languages. The results of structural and sublevel/aspect typologies could usefully help in creating scientifically well-grounded theoretical as well as practical phonetics/phonologies, grammars, lexicologies, stylistics and dictionaries of various languages. The study of charactereological and partial (aspects) typology would acquaint the student with the fundamentals of this modern branch of linguistics in general and with some of its principal methods of analysis in particular. A contrastive typological treatment of the main phonetical/phonological, lexical and grammatical features/phenomena, available or unavailable in the corresponding systems of the foreign language/languages and in the native tongue, will provide the students not only with the linguistic results necessary for their successful methodological work at school, but also with the understanding of a systemic organisation of all languages.

Contrastive typology as a branch of linguistics employs some terms and notions of its own. The principal and the most often occurrant of them are as follows:

1. Absolute universals (абсолютні/повні універсала) i.e. features or phenomena of a language level pertaining to any language of the world (cf. vowels and consonants, word stress and utterance stress, intonation sentences, parts of the sentence, parts of speech, etc.). 1. Near universals (неповні/часткові універсалії) i.e. features or phenomena common in many or some languages under typological investigation.

 2. Metalanguage (метамова), as has been mentioned already, is the language in which the actual presentation/analysis of different features/phenomena of the contrasted languages is carried out.

 3. Typologically dominant features (типологічні домінанти) are features or phenomena dominating at a language level or in the structure of one/some of the contrasted languages. Dominant in present-day English are known to be analytical means: rigid word order in word-groups and sentences, the prominent role of prepositions and placement as means of connection and expression of case relations and syntactic functions (cf. books for my friend, books to my friends, books by my friends; a nice flower-nice flowers, Peter came - Mary came), etc. The change of placement of the part of the sentence may completely change its sense. Cf. The hunter killed the hare - The hare killed the hunter. In Ukrainian the change of placement of the main parts of the sentence usually does not change the meaning of the sentence, as in this same sentence: Мисливець застрілив зайця or: Зайця застрілив мисливець. In Ukrainian everything is just on the contrary: case, gender and number categories are expressed by means of inflexions: братові книжки, братових книжок; він співав - вона співала, дитя співало; червона квітка - червоні квітки; перший крок - перші кроки, перша зміна. There is abundance of synthetic and analytical or synthetic and analytical government (кликати Марію/Петра; кликати до вечері/до столу; зроблено Петром/будь-ким (будь для кого), etc. Consequently, the dominant (and typical) features of a language predetermine its structural type as analytical, synthetic, agglutinative, etc.

5. Typologically recessive features/phenomena (типологічне рецесивні, втрачаючі колишню активну роль) are those losing their former dominant role as, for instance, case forms in English or the dual number forms of some nouns in present-day Ukrainian.

6. Isomorphic features/phenomena (ізоморфні риси/явища) as was mentioned already, are common features/phenomena in languages under Contrastive analysis. Isomorphic in English and Ukrainian is, for example,Каталог: library -> 8%20ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ%20НАУКИ -> 81%20ЯЗЫКОЗНАНИЕ -> 81.2%20УКР -> Підручники
Підручники -> Івана Купала, Маковія
81.2%20УКР -> Олександр Пономарів Культура слова: мовностилістичні поради
81.2%20УКР -> Юрій Шевельов українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941) Стан І статус
81.2%20УКР -> «радянська школа»
81.2%20УКР -> Київ Видавництво
81.2%20УКР -> С.І. Головащук Росісько-український словник сталих словосполучень Київ Наукова думка 2001
81.2%20УКР -> Є. Д. Чак складні питання граматики та орфографії


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка