Навчальний посібник Видавничий дім «родовід» Чернівці 2013 ббк 65. 9 (4 Укр) 28 я 73 а 663Сторінка1/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.77 Mb.
#599
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

НАТАЛЯ АНДРУСЯК

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І АУДИТ

Навчальний посібник


Видавничий дім

«РОДОВІД»

Чернівці


2013

ББК 65.9 (4 Укр) 28 я 73

А 663

УДК 502.13 (477) (075.8)Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича


Андрусяк Н.С.

А 663 Екологічний менеджмент і аудит: навч. посібник/Н.С. Андрусяк – Чернівці: Видавничий дім „РОДОВІД”, 2013. – 195с.


Навчальний посібник розкриває поняття екологічного менеджменту та аудиту. Для зручності користування поділений на 2 частини. У першій частині показані основні аспекти функціонування системи екологічного менеджменту в Україні та наводяться загальні особливості проведення екологічного менеджменту на природоохоронних територіях. Друга частина присвячена екологічному аудиту. Розкрито особливості проведення екологічного аудиту в Україні. Показано схеми та правила проведення спеціалізованого екологічного аудиту.

Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів спеціальностей „Екологія та охорона навколишнього середовища”, „Географія”, „Менеджмент природоохоронної діяльності”.


ББК 65.9 (4 Укр) 28 я 73
© Видавничий дім „РОДОВІД”

© Н.С. Андрусяк, 2013


ЗМІСТ

ВСТУП

…………………………………………………….

7


ЧАСТИНА І. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕТУ
РОЗДІЛ 1

СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ……………………………8

1.1.

Сутність екологічного менеджменту.............

9

1.2.

Принципи і функції екологічного менеджменту.....................................................

13


1.3.

Методологічні основи екологічного менеджменту………………………………………

15


РОЗДІЛ 2


Стандарти у галузі екологічного менеджменту…….


22

2.1.

Британський стандарт в галузі систем екологічного менеджменту ВS 7750…………..

22


2.2.

Схема екологічного менеджменту й аудиювання EMAS…………………………………

23


2.3.

Серія міжнародних стандартів систем екологічного менеджменту……………………..

27


РОЗДІЛ 3


ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ…………………………...


31

3.1.

Законодавчий моніторинг у сфері екологічного менеджменту……………………..

31


3.2.

Адміністративно-нормативні інструменти екологічного менеджменту…………………….

35


3.3.

Роль міжнародних стандартів та вимог в екологічному менеджменті..............................

40


РОЗДІЛ 4


СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ…….


42

4.1.

Передумови і вигоди від впровадження системи корпоративного екологічного менеджменту……………………………………..

47


4.2.

Призначення і основні принципи створення системи корпоративного екологічного менеджменту………………………………………

48


4.3.

Попередній комплексний аналіз екологічних аспектів діяльності корпорації………………...

50


4.4.

Екологічна політика корпорації……………….

50

4.5.

Системні вимоги до управлінського персо­налу і підготовки кадрів з екологічного менеджменту………………………………………

53


4.6.

Документація системи корпоративного екологічного управління…………………………..

56


4.7.

Функціональний контроль системи корпора­тивного екологічного управління………………

58


РОЗДІЛ 5


ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИ­МАН­НЯМ ЗАКОНОДАВСТВА СУБʼЄКТАМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ……….60

5.1.

Організація проведення інспекторських перевірок за дотриманням природокористу­вачами вимог законодав­ства…………………

61


5.2.

Регулювання взаємодії органів виконавчої влади у галузі охорони навколишнього середовища…………………………………………

70


5.3.

Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України……………..

72


5.4.

Державний контроль за дотриманням заповідного режиму на територіях і обʼєктах природно-заповідного фонду……….

76


5.5.

Проведення державного контролю за охороною навколишнього природного середо­вища на автотран­спортних підприємства.

85


РОЗДІЛ 6


МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ МЕНЕДЖМЕНТ-ПЛАНУ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНО ЦІННИХ ТЕРИТОРІЙ…89

6.1.

Менеджмент-план: важливі аспекти……….

89

6.2.

Загальна структура та зміст менеджмент-плану…………………………………………………….

90


6.3.

Приблизний формат планування управління для природних і напівприродних територій…

92Питання та завдання для самоперевірки до частини І „Основи екологіного менеджменту”

101
ЧАСТИНА ІІ.ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ
РОЗДІЛ 7

ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ЯК СКЛАДОВА ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ…..


104

7.1.

Поняття про екологічний аудит………….

104

7.2.

Мета, завдання і функції екологічного аудиту……………………………………………

109


7.3.

Обʼєкти та субʼєкти екологічного аудиту

114

7.4.

Принципи і види екоаудиту…………………

116

7.5.

План проведення екологічного аудиту……

121

РОЗДІЛ 8ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ……………..126

8.1.

Послідовність проведення екологічного аудиту підприємства……………………….

126


8.2.

Аудит викидів в атмосферу……………….

129

8.3.

Аудит водоспоживання та водовідве­дення……………………………………………..

130


8.4.

Аудит відходів………………………………….

131

8.5.

Звіт про проведення екологічного аудиту..

134

8.6.

Права та обовʼязки екоаудиторів………..

137

РОЗДІЛ 9


ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ТЕРИТОРІЙ

І ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ……….


140

9.1.

Екологічний аудит території……………..

140

9.2.

Методика екологічного аудиту територій………………………………………

142


РОЗДІЛ 10


ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ ……………157

10.1.

Основи екологічного аудиту мінерально-сировинних ресурсів………………………….

157


10.2.

Ліцензування експлуатації мінерально-сировинних ресурсів………………………….

160


10.3.

Картографічні еколого-географічні дослід­ження……………………………………………

164


РОЗДІЛ 11


МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ…………………………………….


168

11.1.

Основи проведення муніципального еколо­гічного аудиту………………………………….

168


11.2.

Планування муніципального аудиту………

170

11.3

Аудиторський процес……………………….

172

РОЗДІЛ 12

ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ……….

180

12.1.

Умови екологічного страхування……………

180

12.2.

Світовий досвід екологічного страхування.

183

12.3.

Поняття «забруднення» в екологічному страхуванні, класифікація збитків………

184


12.4.

Можливості проведення екологічного страхування в Україні……………………….

188


Контрольні запитання та завдання до частини ІІ „Екологічний аудит”………………………………………….

190


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………...

193

ВСТУП

Зростання інтересу з боку суспільства і держави до збереження і покращення якості навколишнього середовища та охорони здоровʼя людини організації все більше приділяють увагу потенційно можливого впливу своєї діяльності, продукції або послуг на навколишнє природне середовище. Екологічні характеристики функціонування організації набувають дедалі більшого значення для внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін. Досягнення високих екологічних харак­теристик вимагає від організації неухильно дотримуватися системного підходу і постійно вдосконалювати систему управ­ління навколишнім середовищем. Для досягнення цієї мети існує серія стандартів, що містять опис елементів системи управління навколишнім середовищем та практичні поради щодо впровадження або вдосконалення такої системи.

Система управління навколишнім середовищем дає можливість організаціям упорядкувати і послідовно вирішувати екологічні проблеми шляхом розподілу ресурсів, визначення обовʼязків і регулярного оцінювання технічних правил, методик і процесів. Система управління навколишнім середовищем є невідʼємною частиною системи загального управління в межах організації. Розробка та впровадження системи є безперервним і інтерактивним процесом. Структура, обовʼязки, досвід, технічні правила, методики , процеси і ресурси для реалізації екологічної політики, цілей і завдань повинні бути скоординовані із зусиллями в інших сферах (наприклад, щодо управління процесами або виробництвом, управління фінансами, забезпечення якості, техніки безпеки та охорони здоровʼя на робочих місцях).

Основною метою курсу „Екологічний менеджмент і аудит” є надати знання про основні принципи здійснення екологічного менеджменту і аудиту в України, навчитися проводити процедуру екологічного аудиту та застосовувати міжнародні вимоги до системи екологічного менеджменту на підприємстві. У навчальному посібнику екологічний менеджмент та аудит розглядається з погляду особливостей екологічного управління в інтересах керівників та суспільства.ЧАСТИНА І
ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕТУ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка