Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки» УкладачСторінка1/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   62.2.3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ

У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ»

Укладач:

Васильківська І.П., канд. юрид. наук,

доцент кафедри конституційного та адміністративного права


Рецензент:

Яновська О.Г., канд. юрид. наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права
ВСТУП
Навчальний курс “Юридична відповідальність за правопорушення в сфері економіки” входить до модулю спеціалізованої підготовки магістерської програми “Правове регулювання економіки”. Вивчення цієї дисципліни на заключному етапі навчання правознавців з економічним нахилом обумовлюється тим, що студенти на достатньому рівні оволоділи знаннями з основних правових та інших програмних дисциплін і можуть свідомо, на фаховому рівні підходити до оцінки суспільних явищ, процесів, які відбуваються в економічній сфері, ролі та місця права і закону в регулюванні економіки як одного з найважливіших факторів існування суверенної держави.

Спеціалізований навчальний курс “Юридична відповідальність за правопорушення в сфері економіки” введено в програму підготовки юристів за фахом з економічним орієнтуванням з метою поглиблення їх знань з кримінального, адміністративного, господарського права в аспекті юридичної кваліфікації протиправних діянь економічного характеру. Головна увага зосереджується на проблемних питаннях захисту відносин у сфері економіки правовими засобами.Головними завданнями дисципліни є:

 • поглиблене вивчення питань кримінальної та адміністративної відповідальності за економічні правопорушення;

 • ознайомлення з проблемними питаннями юридичної кваліфікації цих правопорушень;

 • аналіз практики застосування законодавства щодо протидії організованій злочинності, корупції та іншим правопорушенням в галузі господарської діяльності;

 • розгляд питань стосовно перспектив розвитку законодавства щодо протидії правопорушенням економічного характеру.

В результаті вивчення дисципліни “Юридична відповідальність за правопорушення в сфері економіки” студенти повинні оволодіти такими спеціальними компетенціями:

Класи професійних завдань

Компетенції студента

1. Консультативно-

правові завдання

1.1. Правове супроводження діяльності юридичної особи

Здатності:

 • брати участь у забезпеченні захисту прав юридичної особи;

 • застосовувати заходи правового впливу у разі виявлення факту вчинення економічного правопорушення, яке зачіпає інтереси цієї юридичної особи;

1.2. Надання правових послуг

 • надавати кваліфіковані правові консультації, роз’яснення та інші види правової допомоги щодо захисту порушених прав унаслідок вчинення правопорушень у сфері економіки, а саме: правопорушень проти власності; правопорушень, що посягають на інтереси споживачів та внутрішнього ринку України; правопорушень у сфері господарської діяльності; правопорушень у кредитно-фінансовій сфері та правопорушень у галузі службової діяльності.

2. Організаційно-правові завдання

2.1. Нормотворчі

Здатності:

 • здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу щодо юридичної відповідальності за правопорушення у сфері економіки;

 • формулювати юридичні норми для подальшого вдосконалення законодавства України, яке врегульовує питання відповідальності за протиправні діяння економічного характеру;

2.2. Управлінські

 • визначати основні проблеми в боротьбі з економічними правопорушеннями, корупцією та організованою злочинністю і формулювати пропозиції щодо їх розв’язання;

 • критично аналізувати сучасні правові механізми захисту суспільних відносин в сфері економіки;

 • кваліфіковано оцінювати своєчасність та ефективність вжитих державою заходів правового характеру з метою запобігання економічним злочинам та протидії іншими видам правопорушень у сфері економіки.

3. Правоохоронні

завдання

Здатності:

 • виявляти та правильно кваліфікувати правопорушення проти власності, у сфері господарської діяльності; правопорушення, що посягають на інтереси споживачів та внутрішнього ринку України; правопорушення у кредитно-фінансовій сфері і правопорушення у галузі службової діяльності;

 • визначати належну міру відповідальності (покарання) осіб, винних у вчиненні економічних злочинів та інших правопорушень у сфері економіки.

4. Правозахисні

завдання

Здатності:

 • застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту порушених прав унаслідок вчинення економічного правопорушення;

 • готувати промови й публічно виступати в судових та інших інстанціях з метою захисту порушених прав внаслідок вчинення правопорушення у сфері економіки;

 • обирати та правильно застосовувати адекватні засоби захисту й поновлення порушених прав фізичних і юридичних осіб.

5. Експертно-

аналітичні завдання

Здатності:

 • характеризувати стан всього правового механізму держави та юридичного захисту суспільних відносин в сфері економіки;

 • здійснювати аналіз статистичної інформації та узагальнення правозастосовчої практики у сфері протидії економічним правопорушенням, організованій злочинності й корупції;

 • оцінювати проекти нормативно-правових актів у сфері захисту економічних правовідносин від протиправних посягань щодо їх відповідності Конституції України, чинному законодавству України;

 • проводити аналітичні огляди змін до законодавства у сфері протидії економічним правопорушенням, організованій злочинності та корупції.

6. Науково-

дослідницькі завдання

Здатності:

 • визначати актуальну, теоретично та практично значущу тематику наукового пошуку у сфері юридичної відповідальності за правопорушення у сфері економіки;

 • формулювати й вирішувати завдання науково-дослідницького характеру з метою вироблення обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання питань юридичної відповідальності у цій сфері.

7. Правоосвітні

та правовиховні завдання

7.1. Науково-

педагогічні

Здатності:

 • організовувати і проводити навчальні заняття за тематикою у сфері здійснення юридичної відповідальності за протиправні діяння економічного характеру;

 • розробляти навчально-методичне забезпечення для юридичних дисциплін, зміст яких пов'язаний вищезазначеною сферою знань;

7.2. Право-

просвітницькі

 • виявляти проблеми та визначати напрями вдосконалення правової освіти осіб з метою зменшення кількості економічних злочинів та інших правопорушень у сфері економіки;

 • розробляти методологічну базу для реалізації різноманітних напрямів і форм відповідної правоосвітньої діяльності.

Каталог: fr
fr -> М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»
fr -> Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання
fr -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
fr -> Організація з безпеки І співробітництва в Європі (обсє)
fr -> Ринок міжнародних перевезень
fr -> Міжнародне науково-технічне співробітництво
fr -> Міждержавні економічні організації
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Основи комп’ютерної верстки
fr -> Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка