Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки» УкладачСторінка3/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.66 Mb.
#31426
1   2   3   4   5   6

де Л – лекції; С – семінарські заняття; ІКР – індивідуально- консультативна робота; СРС – самостійна робота студентів.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМА 1. Загальні положення про юридичну відповідальність та проблеми протидії економічним правопорушенням в період розбудови ринкової економіки в Україні.

Поняття законності та правопорядку. Юридична відповідальність, її види.

Злочини та інші економічні правопорушення: поняття, критерії розмежування, підстави юридичної відповідальності. Юридичний склад економічного правопорушення. Родовий та безпосередній об’єкти правопорушення в сфері економіки, його предмет. Об’єктивна сторона складу економічних правопорушень. Суб’єкт економічних правопорушень: поняття, ознаки. Поняття й ознаки спеціального суб’єкта правопорушень у сфері економічної діяльності. Суб’єктивна сторона економічних правопорушень. Формальні та матеріальні склади правопорушень у сфері економіки. Триваючі, продовжувані та складені економічні правопорушення. Поняття і види стадій вчинення економічних правопорушень. Добровільна відмова від доведення правопорушення у галузі економіки до кінця та її значення. Форми співучасті у вчиненні економічних правопорушень.

Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю: характеристика виду покарання та значення для протидії економічним правопорушенням. Штраф. Відмінність штрафу як міри кримінального покарання від штрафу як заходу адміністративного впливу на правопорушника.

Основні причини та умови правопорушень у сфері економічної діяльності. Роль кримінального, адміністративного та цивільного законодавства в забезпеченні нормальних умов для економічного життя держави; особливості санкціонування норм відповідних галузей законодавства.

Форми і методи протидії правоохоронних органів економічній злочинності та правопорушенням. Підвідомчість порушення кримінальних справ по економічних злочинах.

ТЕМА 2. Правопорушення проти власності.

Власність та її форми як основа існування економічних правопорушень й організованої злочинності. Засоби захисту власності та економічних відносин у державі різними галузями законодавства.

Поняття й класифікація правопорушень проти власності.

Форми викрадення майна. Кваліфіковані види складів цих злочинів. Відмежування викрадення майна від суміжних складів. Перспективи розвитку законодавства про відповідальність за правопорушення проти власності.


ТЕМА 3. Правопорушення в сфері господарської діяльності.

Загальні положення про правопорушення в галузі господарської діяльності.

Порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Відповідальність за порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Зайняття забороненими видами підприємницької діяльності. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва.

Протидія законній підприємницькій діяльності.

Фіктивне підприємництво.

Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, та розголошення комерційної таємниці.

Приховування стійкої фінансової неспроможності та фіктивне банкрутство. Доведення до банкрутства.

Перспективи розвитку законодавства щодо відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності.


ТЕМА 4. Види юридичної відповідальності за правопорушення, що посягають на інтереси споживачів та внутрішнього ринку України.

Загальні положення про правопорушення, що посягають на інтереси споживачів та внутрішнього ринку України. Цивільно-правовий захист прав споживачів.

Порушення правил торгівлі та надання послуг. Випуск або реалізація недоброякісної продукції. Обман покупців та замовників: відмежування злочину від адміністративного правопорушення.

Незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів.

Проблеми протидії монополії на прикладі правопорушень, пов’язаних зі зловживанням монопольним становищем на ринку, укладенням між підприємцями неправомірних угод, спрямованих на встановлення (підтримання) монопольних цін, та примушуванням до антиконкурентних узгоджених дій. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

Юридична відповідальність за контрабанду. Відмежування контрабанди від порушення митних правил.

Перспективи розвитку законодавства щодо протидії правопорушенням, які посягають на інтереси споживачів та внутрішнього ринку України.
ТЕМА 5. Види юридичної відповідальності за правопорушення у кредитно-фінансовій сфері.

Загальна характеристика правопорушень у кредитно-фінансовій сфері.

Ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Відповідальність за виготовлення, збут та використання підроблених державних і недержавних цінних паперів. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення.

Порушення порядку зайняття банківською діяльністю.

Шахрайство з фінансовими ресурсами.

Порушення правил про валютні операції, приховування валютної виручки. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків.

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідальність за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Юридична відповідальність за правопорушення в бюджетній сфері.
ТЕМА 6. Відповідальність за службові правопорушення в сфері економіки.

Поняття та ознаки службового правопорушення. Юридична відповідальність за службові правопорушення в економічній сфері.

Особливості кваліфікації окремих видів службових правопорушень у галузі економічної діяльності.

Злочини, пов’язані з хабарництвом; суб’єкти цих злочинів. Інші злочини у сфері службової діяльності. Відмінність зловживання владою або службовим становищем від перевищення влади або службових повноважень.


ТЕМА 7. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності.

Причини та умови активізації корупції й організованої злочинності. Проблеми кваліфікації правопорушень, пов’язаних з корупцією та організованою злочинністю, їх співвідношення зі злочинами у сфері службової діяльності.

Правове визначення організованої злочинної діяльності, види юридичної відповідальності причетних до цієї діяльності осіб.

Тіньова економіка як економічна основа існування організованої злочинності.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна

 1. Конституція України. – К., 1996.

 2. Кримінальний кодекс України. – К., 2007.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К., 2004.

 4. Законодавство України про адміністративні правопорушення: Зб. нормат. актів. – К., 2005.

 5. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. – К., 2005.

 6. Савченко А.В., Кузнецов В.В., Штанько О.Ф. Сучасне кримінальне право України. – К., 2006.

 7. Ковальський В.С., Стрюк М.В., Шкелебей О.В. Кримінальне право України. – К., 2005.

 8. Бертовский Л.В. Выявление и расследование экономических преступлений: Учеб.-практ. изд. – М., 2003.

 9. Гега Л., Доля Л. Криміногенна ситуація в Україні за роки незалежності // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 12.

 10. Губський Б. Економічна безпека України: Методологія виміру, стан і стратегія забезпечення. – К., 2001.

 11. Злочинність у сфері економіки України: Стан, тенденції та проблеми боротьби: Зб. праць / МВС України. НАВСУ. НДІ. – 2001.

 12. Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности. – М., 2002.

 13. Кудрявцев В.М. Преступность и нравы переходного общества. – М., 2002.

 14. Литвак О.М. Держава і злочинність. – К., 2004.

 15. Мельник П.В. Расследование преступлений в сфере экономики: Учеб.-практ. пособие. – К., 1998.

 16. Шакун В.І. Суспільство і злочинність. – К., 2003.

 17. Шульженко Ф.П., Невмержицький Є.В. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки: Навч. посібник. – К., 2003.

 18. Экономические преступники: Преступники в белых воротничках. – Минск, 1996.Додаткова

До теми 1:

 1. Карпинський П. Боротьба зі злочинами у сфері економіки – посилити контроль // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12.

 2. Кримінологія: Підручник / І.М.Даньшин, В.В.Голіна, О.Г.Кальман, О.В.Лисодєд. – Х., 2003.

 3. Тацій В. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохоронних органів // Вісник прокуратури. – 2002. – № 1.

 4. Шульженко Ф.П., Невмержицький Є.В. Економіко-правовий аналіз загроз економічній безпеці суспільства // Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави. – К.: КНЕУ, 2006. – Розд. V, § 1.

 5. Шульженко Ф.П., Невмержицький Є.В. Тенденції економічних правопорушень у контексті глобалізації // Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави. – К.: КНЕУ, 2006. – Розд. V, § 2.

 6. Шульженко Ф.П., Невмержицький Є.В. Тіньова економічна діяльність у системі чинників загроз економічній безпеці суспільства // Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави. – К.: КНЕУ, 2006. – Розд. V, § 3.


До теми 2:

 1. Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 вересня 1981 р. № 7 з наступними змінами.

 2. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України вiд 22 січня 1996 р. № 116.

 3. Галянтович М.М., Коваленко Г.І. Важка реальність і крихкі ілюзії приватизації в Україні // Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. – К., 1998. – Т. 7.

 4. Коваленко Г.І. Приватизація – засіб розкрадання багатств України? // Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. – К., 1998. – Т. 7.

 5. Навроцький В. Злочини проти власності. Лекції.. – Львів,1997.

 6. Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. – К., 1996.


До тем 3-5:

 1. Господарський кодекс України вiд 16 січня 2003 № 436-IV з наступними змінами.

 2. Митний кодекс України вiд 11 липня 2002 р. № 92-IV з наступними змінами.

 3. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV з наступними змінами.

 4. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ з наступними змінами.

 5. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18 листопада 1997 р. № 637/97 ВР з наступними змінами.

 6. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР з наступними змінами.

 7. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-III з наступними змінами.

 8. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV.

 9. Про захист прав споживачів. Закон України від 12 травня 1991 р. № 1023-ХІІ в редакції від 1 грудня 2005 р.

 10. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1251-ХІІ в редакції від 18 лютого 1997 р. з наступними змінами.

 11. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР з наступними змінами.

 12. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон від 22 травня 2003 р. № 889-ІV з наступними змінами.

 13. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 з наступними змінами.

 14. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення: Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. № 30-93 з наступними змінами.

 15. Про марки акцизного збору на алкогольні напої і тютюнові вироби: Указ Президента України від 12 липня 1995 р. № 609/95.

 16. Про практику застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 квітня 1997 р. № 5.

 17. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6 з наступними змінами.

 18. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3.

 19. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005р. № 8.

 20. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5.

 21. Андрушко П.П., Короткевич М.Є. Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. – К., 2005.

 22. Барановський О.І. “Відмивання” грошей: сутність та шляхи запобігання. – Х., 2003.

 23. Білоус В.Т., Попович В.М. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження. – К., 2001.

 24. Боротьба з господарськими злочинами. – Донецьк, 1997.

 25. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). – Х., 2001.

 26. Василенко С.Ю., Сервецький І.В., Юрченко О.М. Викриття злочинів у сфері оподаткування. – К., 2000.

 27. Вибрані матеріали про міжнародні режими і законодавство у сфері боротьби з “відмиванням” грошей. – К., 2001.

 28. Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва: Навч. посібник. – Х., 2000.

 29. Гадойбоєв С.А. Загальна характеристика криміналізації кредитно-фінансової системи України // Науковий вісник НАВСУ. – 1999. – № 2.

 30. Галкін І. Офшорні зони: легальні і незаконні цілі використання // Право України. – 2003. – №6.

 31. Дуднік Л.М., Василинчук В.І. Підприємницька діяльність та запобігання фіктивному підприємництву (історико-правові аспекти) // Науковий вісник НАВСУ. – 2003. – № 5.

 32. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва: Навч. посібник. – К., 2001.

 33. Дячук С.І. Систематизація злочинів у сфері господарської діяльності // Правове регулювання економіки. – 2002. – № 3.

 34. Злочини у сфері банківського кредитування: Навч. посіб. – К., 2003.

 35. Камлик М.І. Відповідальність та санкції за податкові правопорушення. – К., 2000.

 36. Київець О.В. Європейська інституційна система в боротьбі з відмиванням коштів // Правове регулювання економіки. – 2005. – № 5.

 37. Київець О.В. Особливості організації міждержавного співробітництва міжамериканських структур в сфері боротьби з відмиванням грошей // Правове регулювання економіки. – 2006. – № 6.

 38. Легкова М.Ф. Платники податків як суб’єкти податкових правопорушень (теоретичні проблеми) // Правове регулювання економіки. – 2003. – № 4.

 39. Легкова М.Ф. Склад правопорушення у сфері оподаткування як підстава фінансової відповідальності: законодавство Російської Федерації та перспективи України // Правове регулювання економіки. – 2001. – № 2.

 40. Мойсик В. Про об’єкт і предмет шахрайства фінансовими ресурсами // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 1.

 41. Опалінський Ю. Фіктивне підприємництво: історія і сучасність // Іменем Закону. – 1998. – 24 квітня.

 42. Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності: Матер. наук.-практ. семінару 9 листопада 2004 р. м. Харків. – К., 2005.

 43. Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом: Нормат.-прав. акти. Міжнар. док. Коментарі. – К., 2003.

 44. Смирнов С.А. Злочинність у сфері підприємницької діяльності та її попередження: Автореферат дис. к.ю.н. (12.00.08): НАВСУ. – К., 2002.

 45. Стаднік О. Кримінальна відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 11. – С. 27-30.

 46. Шульженко Ф.П., Невмержицький Є.В. Організаційні та юридичні механізми боротьби з легалізацією грошових коштів та іншого майна, здобутих унаслідок злочинної діяльності // Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави. – К.: КНЕУ, 2006. – Розд. V, § 4.До тем 6-7:

 1. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР з наступними змінами.

 2. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. №3341-XII з наступними змінами.

 3. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5.

 4. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15.

 5. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13.

 6. Бантишев О.Ф., Рибачук В.І. Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності: Питання кваліфікації злочинів, передбачених розділом ХVІІ Кримінального кодексу України: Навч. посібник. – К., 2003.

 7. Дульський О.О. Правові засади діяльності спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України // Правове регулювання економіки. – 2001. – № 2.

 8. Клименко В.А., Мельник Н.И., Хавронюк Н.И. Уголовная ответственность за должностные преступления. – К., 1996.

 9. Кузьменко Б. Корупція та економічна злочинність у сучасній Україні: вплив на національну безпеку держави // Право України. – 1997. – № 7.

 10. Мейтус В.Ю. Коррупция. Экономический и информационный анализ. – К., 2003.

 11. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (Соціальна сутність. Тенденції та наслідки, заходи протидії). – К., 2004.

 12. Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства. – К., 2000.

 13. Мельник М.І., Редька А.І., Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар Закону України “Про боротьбу з корупцією”. – К., 2003.

 14. Невмержицький Є.В., Камлик М.І. Корупція в Україні. – К., 1998.

 15. Організована злочинність в Україні / За ред. Я.Ю.Кондратьєва. – К., 1999.

 16. Шеллі Л.І. Організована злочинність і корупція: загроза для безпеки. Матеріали конференції. – Натолін, 1992.

 17. Шиманський Ф.В. Злочини у сфері службової діяльності (кримінально-правовоий аналіз): Навч. посібник. – О., 2005.

 18. Шульженко Ф.П., Невмержицький Є.В. Система та ефективність антикорупційних механізмів у сучасній Україні // Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави. – К.: КНЕУ, 2006. – Розд. V, § 5.


ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО

ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
ТЕМА 2. Правопорушення проти власності.

 1. Поняття й класифікація правопорушень проти власності.

 2. Форми викрадення майна. Відмежування викрадення майна від суміжних складів злочинів.

 3. Перспективи розвитку законодавства про відповідальність за правопорушення проти власності.

ТЕМА 3. Правопорушення в сфері господарської діяльності. 1. Загальні положення про правопорушення у галузі господарської діяльності.

 2. Протидія законній підприємницькій діяльності.

 3. Фіктивне підприємництво.

 4. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, та розголошення комерційної таємниці.

 5. Приховування стійкої фінансової неспроможності й фіктивне банкрутство.

ТЕМА 4. Види юридичної відповідальності за правопорушення, що посягають на інтереси споживачів та внутрішнього ринку України. 1. Випуск або реалізація недоброякісної продукції. Обман покупців та замовників.

 2. Незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів.

 3. Юридична відповідальність за контрабанду. Порушення митних правил.

 4. Перспективи розвитку законодавства щодо протидії правопорушенням, які посягають на інтереси споживачів та внутрішнього ринку України.

ТЕМА 5. Види юридичної відповідальності за правопорушення у кредитно-фінансовій сфері. 1. Ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

 2. Виготовлення, збут та використання підроблених державних та недержавних цінних паперів.

 3. Порушення правил про валютні операції. Приховування валютної виручки.

 4. Відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 5. Відповідальність за правопорушення в бюджетній сфері.

ТЕМА 6. Відповідальність за службові правопорушення в сфері економіки. 1. Поняття та ознаки службового правопорушення в економічній галузі.

 2. Злочини, пов’язані з хабарництвом.

 3. Інші злочини у сфері службової діяльності.

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Курс “Юридична відповідальність за правопорушення в сфері економіки” фактично завершує фахову підготовку магістра-правознавця, юриста з економічним ухилом. В межах самостійної роботи студенти повинні самостійно опрацювати програмний матеріал дисципліни, крім того, виконати наступні завдання:

 • підготувати в письмовій формі пропозиції щодо вирішення задач до кожної теми, з подальшим їх захистом;

 • підготувати есе, реферат з проблем, що складають зміст наведених до кожної теми питань;

 • підібрати та здійснити аналітичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою;

 • підготувати доповідь на наукову конференцію з проблематики курсу;

 • підготувати виступ на засіданні наукового студентського гуртка тощо.

Залежно від форми навчання ці завдання можуть носити як обов’язковий, так і вибірковий характер.

Певні особливості має організація самостійної роботи студентів денної форми навчання. Зважаючи на те, що курс лекцій читається одночасно з фаховою практикою студентів цієї форми навчання у відповідних юридичних підрозділах підприємств та організацій, магістрам пропонується виконати практичне завдання з урахуванням конкретної життєвої ситуації, пов’язаної із застосуванням досліджуваного законодавства, з якою студент зіткнувся під час проходження юридичної практики. Це дозволить студентам ефективно застосувати здобуті знання, порівняти теоретичні положення, законодавчі норми із реальним їх відображенням та практичним застосуванням.

Доцільно заохочувати студентів в межах самостійних індивідуальних завдань виконувати розділи тематичних дипломних робіт.

Розподіл часу на самостійну роботу.

Кожен студент сам визначає, скільки часу витратити на той чи інший елемент самостійної роботи. Для орієнтації студентів рекомендується такий приблизний розподіл часу самостійної роботи:Студентам денної форми навчання:

 • на самостійне вивчення програмного матеріалу за темами 1-7 – 40 годин. Сюди входить і час на підготовку до модульних контролів;

 • на виконання завдання по програмному матеріалу, що виноситься на самостійне опрацювання, – 25 годин;

 • на виконання практичного завдання за місцем проходження юридичної практики – 25 годин;

 • на виконання одного вибіркового завдання – від 5 до 10 годин.

Карту самостійної роботи студентів денної форми навчання наведено у табл. 1-3.

Таблиця 1

Каталог: fr
fr -> М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»
fr -> Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання
fr -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
fr -> Організація з безпеки І співробітництва в Європі (обсє)
fr -> Ринок міжнародних перевезень
fr -> Міжнародне науково-технічне співробітництво
fr -> Міждержавні економічні організації
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Основи комп’ютерної верстки
fr -> Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка