Навчально-методичний комплекс для самостійного вивчення навчальної дисципліни „стратегічний управлінський облік”Сторінка2/6
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6Завдання 10.

ТОВ «Каскад» за результатами діяльності в 201_ році має такі показники (тис. грн.).Дохід від реалізації

150

Змінні витрати на збут

15

Змінні адміністративні витрати

12

Постійні витрати на збут

20

Постійні адміністративні витрати

5

Постійні загальновиробничі витрати

10

Змінні загальновиробничі витрати

5

Прямі витрати на сировину і матеріали

50

Прямі витрати на оплату праці

20

При цьому змін в залишках запасів не було.

Необхідно. Скласти звіт за методом калькулювання на основі змінних витрат і скласти звіт за методом калькулювання на основі повних витрат.
Завдання 11.

Обсяг реалізації продукції ТОВ «Каскад» становив 6000 одиниць, ціна реалізації – 12 грн. за одиницю, змінні витрати – 7 грн. на одиницю продукції, постійні витрати – 20000 грн.

Необхідно. Визначте аналітично точку беззбитковості в натуральних та грошових одиницях, використовуючи для цього показник маржинального доходу та коефіцієнт маржинального доходу.

Визначте запас міцності при реалізації 5000 одиниць продукції.
Завдання 12.

Підприємство виготовляє один вид продукції. Витрати підприємства на виготовлення одиниці продукції складають: • прямі матеріальні витрати -13 грн;

 • прямі витрати на оплату праці – 15 грн.;

 • змінні загальновиробничі витрати - 2 грн.;

 • постійні загальновиробничі витрати – 10 грн.

Ставку розподілу постійних загальновиробничих витрат визначено з врахуванням планового обсягу виробництва продукції – 1500 000 од. Адміністративні витрати підприємства є постійними і становлять на рік 600 000 грн. Ціна продажу одиниці продукції – 50 грн. До підприємства надійшла пропозиція щодо виконання разового замовлення на виробництво 10 000 од продукції. Відомо, що підприємство не використовує всієї виробничої потужності при виготовленні 1 500 000 од. продукції, тому виконання спеціального одноразового замовлення не вплине на звичайний режим роботи підприємства. Необхідно визначити мінімальну ціну продукції на виконання разового замовлення.
Завдання 13.

Припустимо, що ви - середній студент, який хоче стати одним із кращих на курсі. Викладач з управлінського обліку пропонує вам виконати еталонне оцінювання робочих звичок кращих студентів вашого курсу.

Необхідно описати процес бенчмаркінгу найкращого студента, який ви будете здійснювати. Виходячи з результатів еталонного оцінювання, яким чином ви будете змінювати свої робочі звички?
Завдання 14.

Компанія виготовляє електронні чипи, які використовує для виробництва відеомагнітофонів. Щорічно підприємство виготовляє і реалізує 5 000 од. відеомагнітофонів. Калькуляцію собівартості одного чипа наведено в таблиці. Однак постачальник пропонує підприємству ці чипи за ціною 75 грн. за одиницю. Необхідно прийняти рішення, чи варто приймати компанії пропозицію постачальника – за умови, що сума його постійних витрат не зміниться. Розрахувати, на яку суму зміниться фінансовий результат компанії за рік у разі прийняття неправильного рішення.Таблиця

Калькуляція собівартості виготовлення одного електронного чипа№ з/п

Статті витрат

Сума, грн

1

Прямі матеріальні витрати

25

2

Прямі витрати на оплату праці

30

3

Інші прямі виробничі витрати

10

4

Змінні загальновиробничі витрати

5

5

Постійні загальновиробничі витрати

15

6

Разом витрат

85


Завдання 15.

Підприємство, що займається переробкою м’яса і виготовляє м’ясопродукти, на сучасному етапі приймає м’ясо живою вагою від фізичних осіб, сільськогосподарських підприємств та заготівельників - працівників підприємства (підзвітних осіб). Необхідно пояснити, яким чином дане підприємство може знизити витрати та підвищити прибутковість, продовживши ланцюжок створення цінності.
Завдання 16.

Підприємство виготовляє один вид продукції. Витрати підприємства на виготовлення одиниці продукції складають: • прямі матеріальні витрати -13 грн;

 • прямі витрати на оплату праці – 15 грн.;

 • змінні загальновиробничі витрати - 2 грн.;

 • постійні загальновиробничі витрати – 10 грн.

Ставку розподілу постійних загальновиробничих витрат визначено з врахуванням планового обсягу виробництва продукції – 1500 000 од. Адміністративні витрати підприємства є постійними і становлять на рік 600 000 грн. Ціна продажу одиниці продукції – 50 грн. До підприємства надійшла пропозиція щодо виконання разового замовлення на виробництво 10 000 од продукції. Відомо, що підприємство не використовує всієї виробничої потужності при виготовленні 1 500 000 од. продукції, тому виконання спеціального одноразового замовлення не вплине на звичайний режим роботи підприємства.

Необхідно визначити мінімальну ціну продукції на виконання разового замовлення.ТЕМА 4. СТРАТЕГІЧНИЙ БЕНЧМАРКІНГ
4.1.Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми
1.Сутність та етапи процесу бенчмаркінгу та вплив чинників.

2.Алгоритм концепції бенчмаркінгу.

3.Засади розвитку прийняті Xerox в результаті виміру відносно фірм-неконкурентів.

4.Переваги і недоліки застосування стратегічного бенчмаркінгу.


4.2.Тестові завдання до теми 4.

1. Бенчмаркінг (еталонне оцінювання) - це:

- Процес вивчення і адаптації найкращих практик підприємств галузі для вдосконалення власних результатів фірми і для впровадження еталону оцінки інших внутрішніх показників виконання;

- Процес вивчення власних результатів фірми для впровадження еталона оцінки інших внутрішніх показників виконання;

- Процес вивчення і адаптації найкращих практик конкурентів для вдосконалення власних результатів фірми і для впровадження еталону оцінки інших внутрішніх показників виконання;

- Процес вивчення і адаптації найкращих практик інших організацій для вдосконалення власних результатів фірми.
2. Типами інформації, на яких можуть сконцентрувати увагу фірми зацікавлені в еталонному оцінюванні є:

- Продуктовий функціональний і стратегічний бенчмаркінг;

- Односторонній (прихований) бенчмаркінг і колективний бенчмаркінг;

- Бенчмаркінг на основі бази даних, непрямий бенчмаркінг або бенчмаркінг за участю третьої сторони і груповий бенчмаркінг;

- Зовнішня і внутрішня інформація.3. Методами збору інформації для бенчмаркінгу є:

- Продуктовий функціональний і стратегічний бенчмаркінг;

- Односторонній (прихований) бенчмаркінг і колективний бенчмаркінг;

- Бенчмаркінг на основі бази даних, непрямий бенчмаркінг або бенчмаркінг за участю третьої сторони і груповий бенчмаркінг;

- Зовнішня і внутрішня інформація.
4. Типами спільного використання і збору інформації в умовах колективної форми бенчмаркінгу є:

- Продуктовий функціональний і стратегічний бенчмаркінг;

- Односторонній (прихований) бенчмаркінг і колективний бенчмаркінг;

- Бенчмаркінг на основі бази даних, непрямий бенчмаркінг або бенчмаркінг за участю третьої сторони і груповий бенчмаркінг;

- Зовнішня і внутрішня інформація.
5. Стратегічне позиціонування передбачає такі способи розвитку стійкої конкурентної переваги:

- Аналіз ланцюжка створення цінності або калькуляція витрат повного життєвого циклу продукту;

- Лідерство за витратами або диференціація продукції;

- Цільове калькулювання або кайзер кастинг;

- Бенчмаркінг або аналіз і управління чинниками, які визначають витрати.
6.Продуктовий бенчмаркінг (product benchmarking):

  • Усталена практика уважного вивчення продуктів інших організацій.

  • Вивчення досвіду і витрат інших організацій на здійснення таких функцій чи процесів, як, наприклад, складальні операції, управління персоналом чи дистрибуція.

  • Вивчення стратегій і стратегічних рішень іншої організації.

  • Вивчається, як в іншій організації відбувається вибір певної стратегії.


7. Функціональний (процесний) бенчмаркінг (functional (process) benchmarking):

  • Усталена практика уважного вивчення продуктів інших організацій.

  • Вивчення досвіду і витрат інших організацій на здійснення таких функцій чи процесів, як, наприклад, складальні операції, управління персоналом чи дистрибуція.

  • Вивчення стратегій і стратегічних рішень іншої організації.

  • Вивчається, як в іншій організації відбувається вибір певної стратегії.


8. Стратегічний бенчмаркінг (strategic benchmarking):

 • Усталена практика уважного вивчення продуктів інших організацій.

 • Вивчення досвіду і витрат інших організацій на здійснення таких функцій чи процесів, як, наприклад, складальні операції, управління персоналом чи дистрибуція.

 • Вивчення стратегій і стратегічних рішень іншої організації.

 • Компанії незалежно збирають інформацію про одну чи декілька інших компаній.


9.Колективний бенчмаркінг (cooperative benchmarking):

- Добровільний обмін інформацією на основі взаємних домовленостей.

- Вносять плату, а в обмін отри­мують доступ до інформації від оператора бази даних.- Компанії незалежно збирають інформацію про одну чи декілька інших компаній, що є лідерами в певній галузі.

- Використовує зовнішнього консультанта як посередника між фірмами.
10. Бенчмаркінг на основі бази даних (database benchmarking):

- Добровільний обмін інформацією на основі взаємних домовленостей.

- Вносять плату, а в обмін отри­мують доступ до інформації від оператора бази даних.- Компанії незалежно збирають інформацію про одну чи декілька інших компаній, що є лідерами в певній галузі.

- Використовує зовнішнього консультанта як посередника між фірмами.
11. Переваги бенчмаркінгу:

 • Використовує зовнішнього консультанта як посередника між фірмами.

 • Добровільний обмін інформацією на основі взаємних домовленостей.

 • Порівнян­ня своїх виробів з кращими світовими зразками.

 • Створює можливості еко­номії часу і коштів для досягнення мети, не повторюючи поми­лок інших підприємств.


12. Мета бенчмаркінгу – це:

 • Підвищення ефективності діяльності й завоювання переваг у конкурентному суперництві на тривалий час.

 • Еко­номії часу і коштів для досягнення мети, не повторюючи поми­лок інших підприємств.

 • Необхідність висококласних спеціалістів й даний процес є витратним з погляду фінансів і часу.

 • Неможливість упровадження запропонованих новацій (несприйнятливість до нововведень) та опір персоналу змінам.13.Принципи бенчмаркінгу:

 • Цілеспрямованості, безперервності збору інформації, необхідності підготовки до бенчмаркінгу, послідовності етапів, унікальності, гнучкості, результативності та ефективності, комплексності, універсальності, поєднання внутрішнього й зовнішнього бенчмаркінгу, сприйнятливості, легальності, постійності, відповідності рівневі науково-технічного прогресу.

 • Вивчення і запозичення досвіду зарубіжних компаній, котрі випереджають їх за рівнем технологій, кількістю патентів, можливістю здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

 • Унікальності, гнучкості, результативності та ефективності, комплексності, універсальності, поєднання внутрішнього й зовнішнього бенчмаркінгу, сприйнятливості, легальності, постійності, відповідності рівневі науково-технічного прогресу.

 • Дотримання графіку здійснення робіт за проектом та відсутність відхилень від плану, що несповна відображає особливість такого виду.
 1. Критерії удосконалень бенчмаркінгу:

 • Цілеспрямованості, безперервності збору інформації, необхідності підготовки до бенчмаркінгу, певної послідовності етапів.

 • Дотримання графіку здійснення робіт за проектом та відсутність відхилень від плану, що несповна відображає особливість такого виду.

 • Вивчення і запозичення досвіду зарубіжних компаній, котрі випереджають їх за рівнем технологій, кількістю патентів, можливістю здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

 • Дотримання рівня запланованих витрат, відповідності рівневі науково-технічного прогресу.


15. Критерії первинної фільтрації потенційних постачальників бенчмаркінгової інформації:

 • Успішність функціонування на ринку і можливість отримання інформації.

- Тривалість функціонування на ринку;

- Темпи зростання підприємства

- Усі відповіді вірні.
16.Показники ефективності бенчмаркінгу:


 • Показник економічного ефекту (прибуток, рентабельність, продуктивність праці, акціонерна вартість) та показник споживчого ефекту (рівень задоволеності споживачів, прихильність споживачів, якість продукції, частка на ринку).

 • Показник соціального ефекту (частка витрат на соц. відповідальність перед працівниками, частка витрат на соц. відповідальність перед суспільством).

 • Показник наукового ефекту (бібліометричні показники, показники інтелектуального капіталу).

 • Усі відповіді вірні.


4.3.Теми рефератів до Теми 4. Стратегічний бенчмаркінг:

 1. Бенчмаркінг як ефективна технологія створення конкурентних переваг підприємств України

 2. Застосування бенчмаркінгу як управлінської концепції

 3. Бенчмаркинг – у прийнятті рішень щодо позиціонування підпри ємства на ринку й вибору стратегії розвитку.

 4. Бенчмаркинг – один із способів визначення стратегії.


4.4.Практична робота №2 до теми 4. Стратегічний бенчмаркінг
Завдання 1

Припустимо, що ви - середній студент, який хоче стати одним із кращих на курсі. Викладач з управлінського обліку пропонує вам виконати еталонне оцінювання робочих звичок кращих студентів вашого курсу.

Опишіть процес бенчмаркінгу найкращого студента, який ви будете здійснювати, а також чинники, які ви будете вивчати.

Необхідно оцінити виходячи з результатів еталонного оцінювання, яким чином ви будете змінювати свої робочі звички?


Завдання 2

Припустимо, що ви - середній студент, який хоче стати одним із кращих на курсі. Викладач з управлінського обліку пропонує вам виконати еталонне оцінювання робочих звичок кращих студентів вашого курсу.

Необхідно описати процес бенчмаркінгу найкращого студента, який ви будете здійснювати. Виходячи з результатів еталонного оцінювання, яким чином ви будете змінювати свої робочі звички?
Завдання 3

Підприємство, що займається переробкою м’яса і виготовляє м’ясопродукти, на сучасному етапі приймає м’ясо живою вагою від фізичних осіб, сільськогосподарських підприємств та заготівельників - працівників підприємства (підзвітних осіб).

Необхідно пояснити, яким чином дане підприємство може знизити витрати та підвищити прибутковість, продовживши ланцюжок створення цінності.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка