Навчально-методичний комплекс для забезпечення навчального процесу за фаховим напрямком:Сторінка1/4
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.65 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Анатомія з основами фізіологіїНавчально-методичний комплекс


для забезпечення навчального процесу

за фаховим напрямком:

«Фармація» 5.12020101

Івано-Франківськ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до забезпечення навчального процесу з

АНАТОМІЇ З ОСНОВАМИ ФІЗІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ІФНМУ

ЗА ФАХОВИМ НАПРЯМКОМ:

5.12020101 «Фармація»

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_______________ Ерстенюк А.М.

(підпис, прізвище, ініціали)

__ ________2012 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

АНАТОМІЯ З ОСНОВАМИ ФІЗІОЛОГІЇ


(назва навчальної дисципліни)

5.12020101 «Фармація»

(шифр, назва спеціальності)
Факультет медичний

Кафедра анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

Кафедра нормальної фізіології
Нормативні дані

Форма

навч.


очна

Кафе-


дра

Курс

Семестр

Кількість годин

Іспит

(семестр)Підсумок по дисципліні

Всього

Аудиторних

СПРС

Лекції

Практичні

заняття


Лабораторні заняття

Семінарські заняття


Денна

І

І

135

32

48

-

-

55
д/залік

Робочу програму склали: проф. Попович Ю.І.

проф. Ємельяненко І.В.

проф. Воронич-Семченко Н.М.

доц. Іваночко В.М.

доц. Тучак О.І.


Івано-Франківськ – 2012
  1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Робоча навчальна програма складена на основі типової програми з анатомії людини та нормальної фізіології затвердженої Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України 2011 року.

Робоча програма обговорена на засіданні кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії, кафедри нормальної фізіології протокол №__ від ____ _______ 2012 року
Завідуючий кафедрою анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

д.м.н. професор Попович.Ю.І


Завідувач кафедрою нормальної фізіології

д.м.н.професор Ємельяненко.І.В.


Затверджено цикловою методичною комісією з медико-біологічних дисциплін, протокол №___ від ___ _______ 2012 року.
Голова циклової методичної комісії

З медико-біологічних дисциплін

д.н.н. професор Заяць.Л.М.

_____ ____________ 2012 року
ЗМІСТ
1. Робоча навчальна програма.

1.1. Робочий навчальний план.

1.2. Тематичні плани.

1.2.1. Тематичний план лекцій.

1.2.2. Тематичний план практичних занять.

1.2.3.Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів.

1.3. Засоби проведення контролю знань студентів.

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань.

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань.

1.4. Перелік навчально-методичної літератури.

1.4.1. Основна література.

1.4.2. Додаткова література.


2. Методичне забезпечення навчального процесу.

2.1. Загально-методичні матеріали.

2.1.1. Мета і завдання дисципліни.

2.1.2. Аналіз зв’язків з суміжними дисциплінами.

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації занять.

2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти.

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок.

2.2. Методичні матеріали для викладачів.

2.2.1 Тези або тексти лекцій.

2.2.2. Методичні рекомендації до проведення практичних занять.

2.2.3. Тести контролю знань студентів.

2.3. Методичні матеріали для студентів.

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять.

2.3.2. Тематика індивідуальних завдань та їх форма.

2.3.3. Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів.

2 .4. Матеріальне забезпечення навчального процесу.

2.4.1. Перелік методичних матеріалів і технічних засобів навчання,

контролю знань і унаочнень.

2.4.2. Клас компютерного програмованого навчання і контролю.

2.4.3. Перелік унаочнень.


1.2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ

1.2.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН лекцій З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ З ОСНОВАМИ ФІЗІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ іфНМУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФАРМАЦІЯ»

з/п

Тема

Кількість годин

1

Предмет і завдання анатомії людини. Основні анатомічні питання. Скелет, його значення. Череп. Кістки тулуба. Хребет. Грудна клітка. Кістки верхньої та нижньої кінцівок. З’єднання кісток. Рухомі та нерухомі з’єднання. Суглоби, їх будова та види.

2

2

Поняття про м’язи і фасції. Основні групи м’язів. М’язи тулуба, грудної клітки, діафрагми, живота і спини. М’язи верхніх і нижніх кінцівок, голови і шиї.

2

3

Загальні відомості про нервову систему. Класифікація нервової системи людини. Будова центральної нервової системи. Будова периферійної нервової системи. Спинномозкові нерви. Грудні нерви. 12 пар черепних нервів. Вегетативна нервова система: класифікація, центральний і периферійний відділи симпатичної та парасимпатичної нервової системи.

2

4

Загальна характеристика ендокринних залоз. Будова гіпофіза. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Будова щитоподібної, загрудинної, наднирникових залоз. Аналізатори. Органи чуття.

2

5

Анатомія серцево-судинної системи. Зовнішня та внутрішня будова серця. Будова стінки. Клапани, проекція їх на грудну клітку. Кровопостачання та іннервація. Будова стінки судин: артерій, вен, капілярів. Система мікроциркуляції. Кола кровообігу. Судини малого та великого кола кровообігу. Лімфатична система. Лімфатичні капіляри, стовбури, протоки. Лімфатичні вузли. Селезінка.

2

6

Анатомія органів дихання: верхні та нижні дихальні шляхи. Легені: розташування, зовнішня та внутрішня будова. Будова плеври та середостіння.

2

7

Анатомія травної системи. Ротова порожнина, глотка, стравохід. Шлунок, тонка та товста кишки, їх топографія, будова стінок, відділи. Будова та топографія печінки і підшлункової залози. Очеревина.

2

8

Анатомія сечової системи. Будова нирок. Сечоводи. Сечовий міхур. Будова жіночого і чоловічого сечівників. Анатомія чоловічої та жіночої статевих систем.

2

9

Предмет і завдання фізіології. Біоелектричні явища. Основні принципи регуляції фізіологічних функцій.

2

10

Фізіологія збудливих тканин. Фізіологічні властивості нервів і м’язів. Збудження і гальмування в ЦНС. Рефлекторна регуляція функцій організму.
11

Фізіологія ендокринної системи.

2

12

Фізико-хімічні властивості крові. Дихальна та захисна функції крові. Групи крові. Основи переливання крові.

2

13

Фізіологія кровообігу. Властивості серцевого м’яза. Методи дослідження діяльності серця. Гемодинаміка. Кров’яний тиск.

2

14

Фізіологія дихання. Механізм вдиху і видиху. Транспорт газів крові. Регуляція дихання.

2

15

Фізіологія травлення. Секреторна, рухова та резорбтивна функції шлунково-кишкового тракту.

2

16

Обмін речовин та енергії. Температура тіла та її регуляція. Видільна та гомеостатична функція нирок.

2
Всього

32

Каталог: images -> Portal -> Kafedra Anatomii lyudyny operatyvnoi hirurgii ta topografichnoi anatomii -> Anatomiya lyudyny
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Anatomiya lyudyny -> Опорно-руховий апарат
Anatomiya lyudyny -> Затверджую декан медичного факультету " " 2015 року
Anatomiya lyudyny -> Анатомія людини Навчально-методичний комплекс
Anatomiya lyudyny -> Затверджую декан стоматологічного факультету " " 2015 року


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка