Навчально-методичний комплекс для забезпечення навчального процесу з предмету «Дитяча терапевтична стоматологія»Сторінка1/34
Дата конвертації13.04.2017
Розмір3.98 Mb.
#15451
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра дитячої стоматології


Навчально-методичний комплекс


для забезпечення навчального процесу з предмету

«Дитяча терапевтична стоматологія»

за кредитно-модульною системою навчання

за фаховим напрямком 7.12010005 - “Стоматологія”


м. Івано-Франківськ

2013

Форма NH – 3.04


Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

______________ професор Ерстенюк А.М.

(підпис, прізвище, ініціали)

_____ “ _______________ 2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

«Дитяча терапевтична стоматологія»


(назва навчальної дисципліни)

7.12010005 – «Стоматологія»

(шифр, назва спеціальності)


Факультет: стоматологічний, підготовки іноземних громадян.

Кафедра: дитячої стоматології.
Нормативні дані

Форма

навчання

Денна


Курс

Семестр

Кількість годин

Підсумковий модульний контроль (семестр)

Підсумок по дисципліні (семестр)

Всього

Аудиторних

СПРС

Лекції

Практичні

заняття


Лабора-торні заняття

Семі-нарські заняття

Модуль1

4


VІІ-VІІІ

135

10

8045


20-й тиждень

VІІІ сем.

Модуль2
5

ІХ-Х

225

10

13085

Впродовж


Х сем.

Впро-довж

Х сем.


Всього:

360

(12 кр.)

20

210

130
Робочу програму склала: доц. Гаврилів Г.М.


Івано-Франківськ – 2013

Програму навчальної дисципліни «Дитяча терапевтична стоматологія» складено для студентів стоматологічних факультетіввищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації України для кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.12010005 “Стоматологія” з кваліфікацією «Лікар-стоматолог» напрямку підготовки 1101 “Медицина”. Вивчення дисципліни «Дитяча терапевтична стоматологія» здійснюється на четвертому та п”ятому році навчання впродовж 7, 8, 9 та 10 семестрів.

Зміни та доповнення до робочої програми обговорено на засіданні кафедри від “ “ 2013 р.

Протокол № _____ .

Завідувач кафедри

дитячої стоматології д.мед.н., проф. Мельничук Г.М.

Зміни та доповнення до робочої програми ухвалено на засіданні циклової методичної комісії з стоматологічних дисциплін “ “ 2013 р.

Протокол № ____.

Голова циклової комісії д.мед.н., проф. Ожоган З.Р

Форма NH – 3.04


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

______________ професор Ерстенюк Г.М.

(підпис, прізвище, ініціали)

_____ “ ___________ 2013 р.

Зміни та доповнення до робочої програми

«Дитяча терапевтична стоматологія»


(назва навчальної дисципліни)
7.12010005 – «Стоматологія»

(шифр, назва спеціальності)


Факультет: стоматологічний, підготовки іноземних громадян.

Кафедра: дитячої стоматології.1. При проведенні підсумкового модульного контролю мінімальна кількість правильно вирішених тестів повинна складати 75%.
2. Оновлено список літератури.

Обговорено на засіданні кафедри «_____» __________2015 р. Протокол № _____.

Завідувач кафедри

дитячої стоматології д.мед.н., проф. Мельничук Г.М.


Ухвалено на засіданні циклової методичної комісії дисциплін «____»__________2015 р.

Протокол № ____.

Голова циклової комісії проф. Ожоган З.Р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра дитячої стоматологіїКаталог: images -> Portal -> Kafedra dytyachoi stomatologiya -> Stomatologichnyj fakul tet -> Stomatologiya -> V kurs
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
V kurs -> Державний вищий навчальний заклад
V kurs -> Навчально-методичний комплекс
Stomatologiya -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
Stomatologiya -> Робоча програма виробнича практика «сестринська практика в стоматології»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка