Навчально-методичний комплекс з бжд за модульно-рейтинговою системою навчання Полтава 2007 змістСторінка4/5
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.15 Mb.
#12221
1   2   3   4   5

Категорії серйозності небезпек

Вид

Категорія

Опис нещасного випадку


Катастрофічна

І

Смерть або зруйнування системи


Критична

ІІ

Серйозна травма, стійке захворювання, суттєве порушення у системі


Гранична

ІІІ

Незначна травма, короткочасне захворювання, пошкодження у системі

Незначна

ІV

Менш значні, ніж у категорії ІІІ травми, захворювання, порушення у системі


Таблиця 1.2.

Рівні ймовірності небезпеки

Вид

Рівень

Опис наслідків

Часта

А

Велика ймовірність того, що подія відбудеться


Можлива

В

Може трапитися декілька разів за життєвий цикл людини

Випадкова

С

Іноді може відбутися за життєвий цикл людини

Віддалена

D

Малоймовірна, але можлива подія протягом життєвого циклу людини

Неймовірна

E

Настільки малоймовірно, що можна припустити, що така небезпека ніколи не відбудеться


Таблиця 1.3.

Матриця оцінки ризику

Частота, з якою

відбувається подія

Категорія небезпеки


І. Катастрофічна

ІІ.

Критична

ІІІ.

Гранична

ІV

Незначна

(А) Частота

1 А

2 А

3 А

4 А

(В) Вірогідно

1 В

2 В

3 В

4 В

(С) Час від часу

1 С

2 С

3 С

4 С

(D) Віддалено

1 D

2 D

3 D

4 D

(Е) Неймовірно

1 Е

2 Е

3 Е

4 Е


Індекс ризику небезпеки
Класифікація ризику

Категорія ризику


1А, 1В, 1С, 2А, 2В, 3А

Неприпустимий (надмірний)

1D, 2С, 2D, 3В, 3С

Небажаний (гранично допустимий)

1Е, 2Е, 3D, 3Е, 4А, 4В

Припустимий з перевіркою (прийнятний)

4С, 4D,4Е

Припустимий без перевірки (знехтуваний)


Індивідуальні завдання

 1. Квартира.

 2. Кімната в гуртожитку.

 3. Шлях від університету до дому.

 4. Відвідування кінотеатру.

 5. Екскурсія по рідному краю.

 6. Перевезення учнів автобусом.

 7. Користування міським автотранспортом.

 8. Користування залізничним транспортом.

 9. Виробнича праця на промисловому підприємстві.

 10. Виробнича праця на підприємствах харчової промисловості.

 11. Проведення новорічного вечора.

 12. Проведення дискотеки.

 13. Проведення уроків хімії.

 14. Проведення уроків трудового навчання.

 15. Проведення уроків з фізики.

 16. Праця на комбайні.

 17. Робота в кабінеті біології.

 18. Урок фізкультури.

 19. Під час відпочинку на річці.

 20. Під час відпочинку на морі.

 21. Догляд за тваринами.

 22. Під час відпочинку у лісі.

 23. Поїздка в метро.

 24. Користування повітряним транспортом.

 25. Підземний перехід.

 26. Робота з комп’ютером.

 27. В літніх таборах.

 28. На шкільних ділянках.


Творче завдання 2

Тема: „Дослідження психологічної піддатливості людини до небезпек (вплив темпераменту людини на її життєдіяльність)”


 1. Основні положення

Світовий і вітчизняний досвід свідчить, що проблеми аварійності і травматизму на виробництві і в побуті неможливо вирішити лише інженерними методами, оскільки у 70% випадків винуватцями є не техніка, не організація праці, а самі постраждалі. Ще у 1919 р. Комісією по вивченню професійної втоми Великобританії був зроблений висновок про наявність у різних робітників різної схильності до небезпеки і різної піддатливості до небезпеки.

Схильність (рос. - предрасположенность) - це природжена, стійка якість людини, яку виправити практично неможливо.

Піддатливість (рос. - подверженность) - більш широке поняття, яке об'єднує всі фактори, що визначають причинність травми. Піддатливість включає і схильність. Але деякі риси характеру людини, які визначають піддатливість її до небезпеки, можна виправити вихованням, навчанням, хоча схильність при цьому не змінюється.

Таке тлумачення психологічних причин травматизму допомагає перенести акцент з пошуку фактора, який складає фатальну, віктимну (victima- лат. "жертва") схильність конкретної особи до травм і аварій на вивчення факторів, які підсилюють здатність людини наражатися на різного роду небезпечні ситуації.

Серед психологічних факторів, що підсилюють піддатливість людини нещасним випадкам, можна виділити такі:


 • невідповідність людини обраній професії (професійно-психологічна
  непридатність);

 • несприятливий психофізіологічний стан людини (втома, емоційна
  напруженість тощо);

 • індивідуальні особливості нервової системи;

 • низький інтелектуальний рівень людини.

2. Методика психофізіологічного тестування

Для вивчення індивідуальних психологічних особливостей людини існують найрізноманітніші тести, які застосовуються, наприклад, при професійному відборі кандидатів на конкретну посаду. Це можуть бути тести на встановлення належності людини до певного психологічного типу, або типу нервової системи, темпераменту, тести для виявлення рівня розвитку певних здібностей, пам'яті, мислення, концентрації уваги, тести для виявлення обдарування тощо. На заході профвідбір за допомогою тестування давно довів свою велику надійність. В окремих професіях, де висуваються підвищені вимоги щодо безпеки праці (оператори АСУ, диспетчери аеропортів, водії дальніх рейсів тощо) без подібного тестування просто неможливо обійтися, оскільки таке тестування дозволяє своєчасно "відсіяти" аварійно небезпечних осіб.

Психологами доведено, що особи з підвищеним ризиком травматизму виявляють себе за різними психологічними тестами і методиками (практичний інтелект, час реакції, реагування, спритність, стан нервової системи тощо) вираженою неповноцінністю одержаних результатів порівняно з контрольною групою осіб.

3. Тест на визначення темпераменту (опитувальник Айзенка для визначення темпераменту)

Інструкція. Студентам пропонується опитувальник із 57 запитань. На кожне запитання треба відповідати тільки "так" чи "ні". Не слід витрачати час на обговорення питань, тут не може бути хороших чи поганих відповідей, оскільки це не випробування розумових здібностей.


Опрацювання результатів.

Екстраверсія - відповіді "так" у питаннях: 1, З, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39,44,46,49,53, 56 і відповіді "ні" у питаннях: 5, 15,20, 29,32,37,41, 51.

Якщо сума балів дорівнює 0 - 10, то ви інтроверт, замкнутий у собі.

Якщо 15 - 24, то ви екстраверт, товариська людина, звернена до зовнішнього світу.

Якщо 11 - 14, то ви амбіверт, спілкуєтеся, коли вам це потрібно.

Невротизм - якщо дано відповіді "так" на питання 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.

Якщо кількість відповідей "так" дорівнює 0 - 10, то це емоційна

стійкість.

Якщо 11 - 16 - емоційна вразливість.

Якщо 17 - 22, то з'являються окремі ознаки розхитаності нервової системи.

Якщо 23 - 24, то це невротизм, що граничить із патологією, можливий зрив, невроз.

Неправда - знаходиться сума балів відповідей "гак" у питаннях: 6, 24, 36 і відповідей "ні" у питаннях: 12, 18, ЗО, 42, 48, 54.

Якщо набрана кількість балів 0-3 - це норма людської неправди, відповідям можна довіряти.

Якщо 4-5 - сумнівно .

Якщо 6-9 - відповіді недостовірні.

Якщо відповідям можна довіряти, по отриманим даним будуєтьсяграфік.

Тест для виявлення темпераменту особистості

/за Г. Айзенком/

 1. Чи часто Ви прагнете нових вражень, для того, щоб розслаби­тись, щоб посягти збудження?

 2. Чи часто Ви відчуваєте потребу в друзях?

 3. Ви людина безтурботна?

 4. Чи важко Вам сказати ні /тобто відмовити/?

 5. Чи задумуєтесь Ви над тим, як щось треба розпочати / за щось братися/?

 6. Коли Ви обіцяєте щось зробити, чи завжди дотримуєте своєї обіцянки?

 7. Часто у Вас бувають спади і піднесення настрою?

 8. Як звичайно Ви чините і говорите - швидко, не роздумуючи?

 9. Чи часто Ви почуваєте себе нещасною людиною без достатніх на це причин?

 10. Чи побилися б Ви об заклад майже на все?

 11. Чи виникає у Вас почуття ніяковості і сором’язливості коли

 12. Ви хочете почати розмову із симпатичною незнайомкою /незнайомцем/?

 13. Чи втрачаєте Ви самовладання, чи сердитися інколи?

 14. Чи часто Ви дієте під напливом миттєвого настрою?

 15. Чи часто у Вас виникає занепокоєння через те, що зробили чи сказали щось таке, чого не слід було робити і говорити?

 16. Чи надаєте Ви перевагу книжкам, зустрічі з людьми?

 17. Чи легко Вас образити?

 18. Чи часто любите бувати у товаристві?

 19. Чи виникають у Вас думки, які б Ви хотіли приховати від кого-небудь?

 20. Чи правильно те, що Ви часом сповнені енергією, а іноді зовсім мляві ?

 21. Чи волієте мати менше друзів, але зате особливо відданих близьких?

 22. Чи часто Ви мрієте?

 23. Коли на Вас кричать, Ви відповідаєте тим же?

 24. Чи часто Вас турбує почуття вини?

 25. Чи всі Ваші звички добрі й бажані?

 26. Чи здатні Ви дати волю своїм почуттям і безтурботно веселитись в товаристві ?

 27. Чи вважаєте Ви себе людиною збудливою і чуттєвою?

 28. Чи вважають Вас людиною жвавою і веселою?

 29. Чи часто Ви, виконавши важливу роботу, відчуваєте, що могли би зробити все краще?

 30. Ви більше мовчите, коли перебуваєте у товаристві?

 31. Ви іноді пліткуєте?

 32. Чи буває так, що Вам не спиться через те, що в голові різні думки?

 33. Коли Ви хочете про щось довідатися, то Ви надаєте перевагу книжкам, довідникам?

 34. Чи буває у Вас сильне серцебиття?

 35. Чи подобається Вам робота, яка вимагає постійної уваги?

 36. Чи бувають у Вас приступи тремтіння?

 37. Чи завжди б Ви платили за проїзд у транспорті, коли побоювалися перевірки?

 38. Вам не приємно перебувати у товаристві, де кепкують одне з одного?

 39. Чи дратівливі Ви?

 40. Чи подобається Вам робота, яка вимагає швидкої реакції?

 41. Чи хвилюєтесь Ви за деякі неприємні події, які можуть статися?

 42. Ви хопите повільно, не поспішаючи?

 43. Чи хоч раз Ви запізнювалися куди-небудь / на побачення, на роботу, тощо/?

 44. Чи часто Вам сняться жахи, страхіття?

 45. Чи правда, що Ви любите поговорити, що ніколи не обмаль нагони побалакати з незнайомою людиною?

 46. Чи турбує Вас який-небудь біль?

 47. Ви почували б себе нещасним, якби довший час були позбавлені широкого спілкування з людьми?

 48. Чи можете себе назвати нервовою людиною?

 49. Чи є серед Ваших знайомих люди, яким Ви не симпатизуєте?

 50. Чи можете Ви сказати, що Ви доволі впевнена у собі людина?

 51. Чи легко Ви ображаєтесь, коли люди вказують Вам на помилки в роботі і на особисті промахи?

 52. Чи вважаєте Ви, що важко отримати задоволення від ве

 53. Чи турбує Вас почуття, що Ви в чомусь гірші за інших?

 54. Чи легко Вам внести пожвавлення в невеселе товариство?

 55. Чи обговорюєте Ви речі, з якими не обізнані?

 56. Чи турбуєтеся Ви про своє здоров`я ?

 57. Чи любите Ви кепкувати з інших людей?

 58. Чи терпите Ви від безсоння?


Характеристики темпераментів

Сангвінік-екстраверт: стабільна особистість, соціальний, спрямований до зовнішнього світу, товариський, часом балакучий, безтурботний, веселий, любить лідерство, багато друзів, життєрадісний.

Холерик-екстраверт: нестабільна особистість, уразливий, збуджений, нестриманий, агресивний, імпульсивний, оптимістичний, активний, але працездатність і настрій нестабільні, циклічні. У ситуації стресу – схильність до істерико-психопатичних реакцій.

Флегматик-інтроверт: стабільна особистість, повільний, спокійний, пасивний, незворушний, обережний, замислений, мирний, стриманий, надійний, спокійний у відношеннях, спроможний витримати тривалі негоди без зривів здоров`я і настрою.

Меланхолік-інтроверт: нестабільна особистість, тривожний, песимістичний, дуже стриманий зовнішньо, але чутливий і емоційний усередині, інтелектуальний, схильний до міркувань. У ситуації стресу схильність до внутрішньої тривоги, депресії, зриву або погіршення результатів діяльності (стрес кролика).Творче завдання 3
Тема: Надання першої долі карської допомоги в надзвичайних ситуаціях.
Мета: засвоїти способи надання невідкладної медичної допомоги потерпілим при основних видах ураження в надзвичайних ситуаціях.

Перша медична допомога є невід’ємною частиною лікування травм і раптових захворювань, що виникли. Вона відіграє важливу роль у найшвидшому одужанні і поверненню постраждалих до нормальної життєдіяльності. Особливо важливого значення вона набуває в умовах надзвичайних ситуацій.

Надзвичайна ситуація (НС) як правило, виникає раптово, і характеризується соціально-екологічними і економічними збитками; необхідністю захисту населення від впливу шкідливих для здоров’я факторів; проведенням невідкладних рятівних, медичних і евакуаційних робіт; ліквідацією негативних наслідків події, що виникла.
Основні вражаючі фактори при НС можна поділити на:


 • динамічні (механічна дія на організм вибухової хвилі, обвалів, падіння з висоти , придавлювання важкими предметами);

 • термічна дія (високі або низькі температури, променева енергія);

 • електричний розряд (блискавка);

 • радіаційне випромінювання;

 • хімічні – шкідливі речовини (СДОР, отруйні речовини, побутові хімікалії, ліки тощо);

 • біологічні;

 • психогенний фактор (психоневрологічний стрес, шок).

При дії на людину перелічених факторів для врятування життя необхідно надати першу долікарську допомогу (ПДД). ПДД – це допомога, що надається постраждалим у найкоротший термін при загрозі життю або здоров’ю в умовах НС.

Основні види уражень в НС:

 • травми, переломи кісток, кровотечі;

 • термічні опіки;

 • радіаційні ураження;

 • гострі хімічні отруєння;

 • психоемоційні розлади;

 • масові інфекційні захворювання;

 • переохолодження, перегрівання;

 • комбіновані ураження (механічно-термічні, радіаційно-механічні тощо);

 • ураження електричним струмом;

 • утоплення;
Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка