Навчально-методичний комплекс з курсуСторінка4/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.2 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6
Тема 14. Формування законодавства радянської України та кодифікація права Української Радянської

Республіки (1917-1929 рр.)

Передумови та наслідки Жовтневого перевороту в Росії. Боротьба за встановлення радянської влади в Україні. І та ІІ Всеукраїнський з’їзд Рад. Створення КП(б)У як обласної органiзацiї РКП(б). Перший радянський уряд в Харкові. Проголошення України республікою Рад 12 грудня 1917 р. Формування тимчасового робітничо-селянського уряду України. Проголошення УСРР. Обрання Центрального Виконавчого Комітету. Утворення радянського уряду України – Народного Секретаріату. Надзвичайні органи радянської влади: Повстанбюро, Центральний військово-революційний комітет, революційні та військово-революційні комітети. Створення Тимчасового робітничо-селянського уряду України. Перейменування уряду в Раду Народних Комісарів 29 січня 1919 р. ІІІ Всеукраїнський з’їзд Рад, створення Ради оборони УСРР, місцевих комітетів оборони. Політика «воєнного комунізму». Органи управління народним господарством. Трудові армії. Управління націоналізованими промисловими підприємствами протягом періоду воєнного комунізму за Положенням від 3 червня 1918 р. Декрети про націоналізацію підприємств, банків. Хлібна і продовольча розкладка. Відновлення радянської влади на початку 1920 р. Голод 1921-1923 рр. Політика українізації. Культурне будівництво. Нова економічна політика в Україні. Заміна продрозверстки продподатком. Передача в оренду державних підприємств. Наслідки НЕПу та його ліквідація. Зміни у соціальній структурі населення.

Особливості державного устрою та права Донецько-Криворіжської радянської республіки, Одеської радянської республіки та інших аналогічних штучних державних утворень радянського типу на території України. Воєнно-політичний союз радянських республік. Декрет ВЦВК від 1 червня 1919 р. «Про об’єднання радянських соціалістичних республік: Росії, України, Литви, Латвії, Білорусі для боротьби зі світовим імперіалізмом». Союзний робітничо-селянський договір між УСРР та РСФСР. Правова природа взаємовідносин радянських республік.

Прийняття Конституції СРСР 1924 р. Адміністративно-територіальна реформа 1923-1925 рр. Утворення Молдавської АСРР. Вищі органи влади і управління – Всеукраїнський з’їзд Рад, Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет, Рада Народних Комісарів, Народні комісаріати. Зміни у структурі вищих органів влади після прийняття Конституції СРСР 1924 р. Загальносоюзні, об’єднані і самостійні наркомати. Місцеві органи влади і управління. Комбіди і комнезами. Військово-революційні комітети. Народний Секретаріат. Надзвичайні органи влади. Військово-революційний комітет для боротьби з контрреволюцією. Тимчасовий робітничо-селянський уряд України. Всеукраїнський революційний комітет. Рада Народних Комісарів. Ради робітничих, солдатських і червоноармійських депутатів. Місцеві військово-революційні комітети. Комітети бідноти. Революційні трійки. Комітети незаможних селян. Адміністративно-територіальна реформа 1922-1925 рр. Окружні і районні з’їзди Рад та їх виконкоми. Міські, селищні і сільські Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів.

Перехід від чотириступеневої (губернія - повіт - волость - село) до триступеневої (округ - район - село) системи управління. Скорочення 1922 р. кількості губерній. Скасування 1923 р. волостей і повітів. Утворення районів. Ліквідація 1925 р. губерній і створення округів. Перехід 1932 р. до обласного поділу. Судові процеси над політичною опозицією 1920-х р. Формування адміністративно-командної системи управління. Положення про Раднарком УСРР від 12 жовтня 1924 р. Українська економічна рада. Постійне представництво УСРР при уряді СРСР. Положення про губернські з’їзди Рад та губвиконкоми (1923 р.), Про окружні з’їзди Рад та окрвиконкоми (1923 р., 1925 р., 1928 р.), Про районні з’їзди Рад і райвиконкоми (1923 р., 1925 р., 1928 р.), Про сільські Ради (1923 р., 1925 р., 1927 р.). Положення Про міські і селищні ради (1925 р., 1927 р.). Положення Про виборчі права та порядок проведення виборів (1924 р., 1925р.) Реорганізація комнезамів. Реформа збройних сил.

Судова система, правоохоронні та репресивні органи. Спроби місцевих рад створити власні суди. Постанова Народного секретаріату від 4 січня 1918 р. «Про введення Народного суду». Дільничні, повітові, міські народні суди. Революційні трибунали. Селянські земельні комітети. Відділи праці і житлові відділи місцевих Рад. Народний суд. Повітова і губернська ради народних суддів. Верховний касаційний суд. Революційні військові трибунали. Всеукраїнська надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією, спекуляцією та службовими злочинами. Всеукраїнська та місцеві надзвичайні комісії. Радянська міліція. Залізнична міліція. Перебудова судової системи. Створення державної прокуратури, адвокатури. Спеціальні суди – дисциплінарні суди та воєнні трибунали. Громадські (товариські) суди. Реорганізація ВУЧК. Державне політичне управління (ДПУ). Нотаріат. Адвокатура. Слідчі органи. Тимчасове положення про народні суди та революційні трибунали УСРР від 20 лютого 1919 р. Структура судової системи за «Положенням про судоустрій УСРР» 1922 р. і «Положенням про судоустрій УСРР» 1925 р. та 1929 р. Верховний суд республіки, окружний суд, народний суд. Судово-земельні комісії, примирні камери. Доктрина «революційної законності». Репресії 1920-х років. Боротьба радянської держави з церквою.

Перші декрети в галузі цивільного,сімейного, трудового, земельного, кримінального права. Декрети про націоналізацію власності, правове регулювання розподілу. Декрети Раднаркому УСРР «Про організацію відділів записів актів громадянського стану», «Про громадянський шлюб та проведення книг актів громадянського стану», «Про розлучення», «Про скасування спадкування». Тимчасове положення про соціалізацію землі 1918 р. Декрет ВУЦВК від 26 травня 1919 р. «Про соціалістичний землеустрій та про перехідні заходи до соціалістичного землекористування». Закон від 5 лютого 1920 р. «Про землю». Постанова НКЮ УСРР «Про введення в дію «Керівних засад з кримінального права РСФСР».

Формування основ соціалістичного права. Поширення декретів радянської Росії на Україну. Конституція УСРР 1919р. Цивільне право: створення державної власності, націоналізація майна. Охорона трудового приватного господарства та особистої власності громадян. Ліквідація права спадкування. Сімейне право: створення РАГС, введення громадянського шлюбу, свобода розлучення. Нові норми земельного, трудового та кримінального права. Види покарань. Позасудові репресії. Кругова порука та заручництво. Кримінально-процесуальне та цивільно-процесуальне право. Перша кодифікація радянського права. Зміни в Конституції УСРР 1925 року та Конституції УСРР 1929 року. Зміни в цивільному праві. Цивільний кодекс 1922р. Зобов’язальне право. «Кодекс законів про родину, опіку подружжя та про акти громадянського стану». Кодекс законів про працю УСРР 1922 р. Земельне право. Земельний кодекс УСРР 1922 р. Закони про колективне господарство, про ліси. Ветеринарний кодекс. Кримінальне право: Кримінальний кодекс УСРР 1922 р. Визначення злочину. Види злочинів. Система покарань. Посилення кримінальних репресій. Процесуальне, виправно-трудове право. Кодекс законів про народну освіту УСРР. Адміністративне право. «Систематичне зібрання чинних законів УСРР» у 7 томах. Кодекс законів про народну освіту УСРР 1922 р., Кримінально-процесуальний кодекс 1922 р. Закон про ліси 1923 р. Цивільно-процесуальний кодекс УСРР 1924 р. Тимчасові будівельні правила 1924 р. Ветеринарний кодекс УСРР 1925 р. Виправно-трудовий кодекс 1925 р. Адміністративний кодекс та нові редакції Земельного, Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів 1927 р. Статут цивільного будівництва і Гірничий кодекс 1928 р. Нові редакції Цивільно-процесуального кодексу і Положення про судоустрій 1929 р. Розвиток та створення загальносоюзних кодифікаційних актів «Основні начала кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік» 1924 р., «Загальні начала землекористування і землеустрою» 1928 р.
Тема 15. Розвиток права УРСР в період панування

тоталітарного режиму (1930-1940 рр.)

Передумови та наслідки політики індустріалізації та колективізації на українських землях. Голод 1932-1933 рр. Політичні репресії. Розкуркулення селян. Перші п’ятирічки. Основні риси тоталітарного режиму. Згортання українізації. Формування репресивної командно-адміністративної системи. Розстріляне відродження. Ліквідація правових основ багатоукладної економіки, закріплення двох форм власності: державної та кооперативно-колгоспної. Державність і право на західноукраїнських землях у 1930-х рр. Режим терору і насильства. Заборона української мови. Застій в економіці краю. Встановлення Румунією окупаційного режиму в Північній Буковині. Становище Закарпатської України у складі Чехословаччини. Приєднання Західної України і Північної Буковини до складу України і державне будівництво на цих землях. Проголошення незалежності Карпатської України 15 березня 1939 р. Розвиток українського націоналізму. Створення у 1929 р. Організації Українських націоналістів.

Державний лад. Адміністративно-територіальна реформа 1930 р. Утворення областей у 1932 р. та 1939 р. Визначення столиці УРСР. Центральні органи влади і управління УСРР. Вищі органи влади і управління за Конституцією УРСР 1937 року. Верховна Рада, Президія Верховної Ради, Рада Народних Комісарів. Місцеві органи влади і управління. Подальша адміністративно-територіальна реформа. Зростання централізації влади в СРСР, зрощування партійного та адміністративного апарату. Військове будівництво.

Централізація правоохоронної системи. Зміни в судовій системі. Органи прокуратури. Народний суд. Обласний суд. Суди адміністративних округів. Верховний суд республіки. Спеціальні суди. Адвокатура. Структура органів прокуратури. Народний комісаріат внутрішніх справ. Державне політичне управління. Особлива рада при НКВС СРСР. «Двійки», «трійки». Посилення ролі позасудових репресивних органів. Зміни у судовій системі, Закон «Про судоустрій УСРР» 1931 р. та 1938 р., створення відособленої системи прокурорських органів, ліквідація у 1930 р. НКВС УРСР і утворення 1934 р. загальносоюзного НКВС. Ідеологічне обгрунтування теорії «загострення класової боротьби» та її трагічні наслідки.

Правова система. Конституція УРСР 1937 року. Перевага загальносоюзного законодавства над республіканським. Зміни у цивільно-правовому регулюванні суспільних відносин. Норми, спрямовані на охорону соціалістичної власності та удосконалення договірних відносин. Сімейне право. Допомога багатосімейним, посилення кримінальної відповідальності за несплату аліментів. Норми трудового, колгоспного і земельного права. Кримінальне право. Закон від 7 серпня 1932 р. Посилення жорстокості покарань. Кримінально-процесуальне законодавство. Постанова ЦВК СРСР від 1 грудня 1934 р. «Про порядок ведення справ про підготовку або здійснення терористичних актів». Правове значення постанов партії. доктрина «соціалістичної законності». Обмеження громадянських прав. Паспортна система. Зміни в цивільному праві. Договірні відносини між господарськими організаціями. Кредитна реформа 1930-1931 рр. Внесення змін і доповнень до кодексу законів про працю УСРР. створення державних трудових резервів. Положення Про реєстрацію актів громадянського стану 1935 р. і 1936 р. Правове забезпечення політики насильної колективізації та її наслідки. Примірні статути сільськогосподарської артілі 1930 р. та 1935 р. Зміни і доповнення Кримінального Кодексу УРСР в зв’язку з прийняттям союзних актів Про охорону соціалістичної власності, Про кримінальну відповідальність за зраду батьківщині, Про боротьбу з терористичними актами. Процесуальне законодавство УРСР, його зміни і доповнення в зв’язку з союзним законодавством у 1934 р., 1937 р. і 1938 р. Посилення кримінальної репресії. Надзвичайний порядок судочинства у справах про терористичні акти. Масові репресії в Україні.Тема 16. Модифікація правової системи УРСР і

надзвичайне законодавство в період Великої

Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)

Радянсько-німецький договір про ненапад від 23 серпня 1939 р. та таємний протокол до нього. Радянсько-німецький договір про дружбу і кордони від 28 вересня 1939 р. Початок Другої світової війни. Входження до складу УРСР Східної Галичини, Північної Буковини і частини Бесарабії. Утворення Волинської, Дрогобицької, Львівської, Рівненської, Станіславської, Тернопільської, Чернівецької та Аккерманської областей. Зміни у політичній і соціально-економічній галузях регіону. Радянізація західних областей. Підготовка Німеччини до нападу на СРСР. Вторгнення фашистських військ на територію СРСР. Початок Великої Вітчизняної війни. Військові дії на території України у 1941-1944 рр. Встановлення окупаційного режиму. Визволення території України від фашистських загарбників.

Державний лад. Окупаційні режими Німеччини і Румунії. Зміни у державному апараті. Постановка ЦК ВКП(б) та Раднаркому СРСР партійним і радянським органам прифронтових областей від 29 червня 1941 р. та звернення Президії Верховної Ради, Раднаркому та ЦК ВКП(б) від 6 липня 1941 р. «До українського народу». Надзвичайні органи влади та управління. ДКО. Уповноваженні ДКО. Органи спеціального призначення. Правовий режим воєнного стану і стану облоги. Указ Президії Верховної Ради СРСР про воєнний стан від 29 червня 1941 р. Державний Комітет Оборони. Київський та Одеський міські комітети оборони. Спеціальні органи, що виконували функції державних органів. Ставка Верховного Командування. Нові наркомати. Військові ради фронтів, армій, флотів. Акт відновлення Української самостійної держави від 30 червня 1941 р. Створення УПА, УГВР. Українське державне правління на чолі з Я. Стецьком у м. Львові. Створення уряду. Генеральний секретаріат. Українська Національна Рада у Києві під проводом М. Величковського. Возз’єднання з УРСР Закарпатської України. Адміністративний поділ України під час окупації. Дистрикт Галичина. Області, окружні староства, округи, виділені міста, сільські громади. Рейхскомісаріат Україна. Генеральні округи, округи, райони, округи міського типу, міста окружного підпорядкування. Губернаторства: Трансністрія, Бесарабія, Буковина. Військова зона. Районні, міські, сільські управи. Громадські управління. Міністерство у справах східних областей. Концтабори військовополонених.

Правоохоронні органи. Організація військових трибуналів. Посилення репресивної діяльності органів державної безпеки. Воєнізація органів прокуратури. Відновлення діяльності обласних та народних судів, органів прокуратури, міліції та державної безпеки у звільнених районах України. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про військові трибунали в місцевостях, оголошених на воєнному стані, і районах воєнних дій» від 22 червня 1941 р. Порядок розгляду справ та опротестування вироків військових трибуналів. Види військових трибуналів та розширення їх повноважень. Об’єднання НКВС і НКДБ СРСР в НКВС СРСР. Республіканська, обласні і міські надзвичайні державні комісії з виявлення і розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників. Централізація керівництва службами охорони громадського порядку. Система окупаційних судів, поліції, жандармерії.

Правова система. Зміни в цивільному законодавстві. Заходи по боротьбі з бездоглядністю й безпритульністю дітей, по охороні дитинства й материнства. Укази Президії Верховної Ради СРСР «Про режим робочого часу», «Про мобілізацію». Введення трудової мобілізації і трудової повинності. Збільшення тривалості робочого дня, скасування чергових та додаткових відпусток. Колгоспне та земельне законодавство воєнного часу. Зміни в кримінальному законодавстві. Пристосування кримінально-процесуального законодавства до потреб воєнного часу. Зміни, що стосувалися майнових і немайнових прав громадян, термінів позовної давності прийняття спадщини, визнання особи безвісно відсутньою. Посилення кримінальної репресії, застосування колективних покарань, умовного засудження, відстрочки виконання вироку. Надзвичайне законодавство. Положення від 28 вересня 1943 р. «Про порядок обліку і користування націоналізованого, конфіскованого, виморочного та безгосподарського майна». Припинення справ про виселення з жилих приміщень військовослужбовців та їх сімей. Розширення кола спадкоємців за законом. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 8 липня 1944 р. «Про внесення змін в сімейне законодавство». Правове забезпечення захисту дітей-сиріт. Трудове влаштування і побутове обслуговування інвалідів війни. Відповідальність воєнних злочинців. Процесуальне право.
Тема 17. Кодифікація законодавства УРСР

протягом другої пол. ХХ ст.

Відбудова народного господарства України після війни. Становище промисловості та сільського господарства. Голод 1946-1947 рр. Врегулювання територіальних питань з Польщею. Взаємне переселення поляків та українців. Операція «Вісла». Ліквідація Української греко-католицької церкви. Збройний опір УПА і підпілля ОУН. Смерть Сталіна та її наслідки. Десталінізація. Економічні реформи та зміни в культурному житті. Усунення М.С. Хрущова від влади. Прихід до влади в СРСР партійної групи на чолі із Л.І.Брежнєвим. Економічна реформа 1965 року. Наростання кризових явищ в економіці. Боротьба з проявами національної свідомості. Розвиток державницьких ідей в програмах опозиційних організацій. Дисидентський і правозахисний рух. М.С. Горбачова і курс на перебудову. Концепція радикальної економічної реформи та демократизації суспільно-політичного життя. Чорнобильська катастрофа. Провал економічної реформи. Становлення багатопартійності. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. Посилення сепаратистських тенденцій. Референдум 17 березня 1991 р. Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Всеукраїнський референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Розпад СРСР та утворення СНД.

Вищі органи державної влади і управління. Перехід Криму до України. Місцеві органи влади і управління. Верховна Рада УРСР. Президія Верховної Ради. Рада Міністрів УРСР, Президія Ради Міністрів УРСР, міністерства і державні комітети. Місцеві органи влади і управління. Розширення компетенції союзних республік. Обласні, міські, районні, селищні і сільські Ради депутатів трудящих. Постійні комісії місцевих Рад. Ради, виконавчі комітети, відділи та управління. Зміни у вищих органах державної влади й управління УРСР. Зміни і доповнення до Конституції УРСР. Запровадження поста Президента УРСР. Союзно-республіканські і республіканські міністерства, державні комітети і відомства, підпорядковані Раді Міністрів УРСР. Виконкоми, відділи та управління виконкомів Рад. Ради народних депутатів. Кабінет Міністрів УРСР. Закон «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» від 7 грудня 1990 р.

Судова система та правоохоронні органи. Ліквідація воєнних трибуналів військ МВС та Особливих нарад МВС, транспортних судів. Положення «Про вибори народних суддів» від 10 жовтня 1948 р. Положення «Про дисциплінарну відповідальність суддів» від 15 липня 1948 р. Розширення прав обласних судів та Верховного суду УРСР. Закон про судоустрій УРСР 1958 р. Прокуратура. Органи державної безпеки та внутрішніх справ. Закон про судоустрій УРСР від 30 червня 1960 р. Положення «Про прокурорський нагляд в СРСР» 1959 р. Зміни у системі Генеральної прокуратури. Реорганізація МВС. Міністерство охорони громадського порядку. Комітет державної безпеки. Київський міський суд, районні (міські) народні суди. Верховний суд Автономної Республіки Крим. Державний арбітраж при Раді Міністрів УРСР. Міністерство юстиції УРСР. Товариські суди і народні дружини. Державний нотаріат. Адвокатура. Реформування судової системи. Виведення суду та прокуратури з-під підпорядкування союзним органам. Новий Закон про міліцію від 20 грудня 1990 р. Створення Конституційного Суду УРСР.

Правова система. ІІ етап кодифікації загальносоюзного і республіканського законодавства. Основи законодавства СРСР. Цивільне право. Грошова реформа 1947 р. Зміни в житловому праві. Цивільний кодекс УРСР 1963 р. Цивільно-процесуальний кодекс УРСР 1963 р. Сімейне, трудове, колгоспне, кримінальне право. Скасування смертної кари у 1947 р. та її відновлення у 1950 р. Посилення покарань за злочини проти життя. Основні положення Кримінального кодексу 1960 р. Кримінально-процесуальний кодекс УРСР 1960 р. Процесуальне право. Реабілітація незаконно репресованих. Конституційне законодавство Союзу РСР і союзних республік. Конституційна реформа. Конституція УРСР 1978 р. Адміністративне законодавство. Трудове право. Природоресурсне законодавство. Зміни і доповнення у кримінальному та процесуальному праві. Концепція нової Конституції України. Зміни в цивільному, трудовому, земельному праві й кримінальному законодавстві напередодні розпаду СРСР. Продовження ІІ етапу кодифікації радянського законодавства. Основи законодавства Союзу РСР з різних галузей права.

Розробка республіканських кодексів відповідно до загальносоюзного законодавства, хронологічних зібрань законодавства, систематичних зібрань чинного законодавства республік. Кодекс УРСР про шлюб та сім’ю 1969 р. Земельний кодекс УРСР 1970 р. Виправно-трудовий кодекс УРСР 1971 р. Кодекс законів про працю УРСР 1971 р. Водний кодекс УРСР 1972 р. Кодекс УРСР про надра 1976 р. Лісовий кодекс УРСР 1979 р. Житловий кодекс УРСР 1983 р. Закони СРСР про надра, охорону атмосферного повітря та про охорону і використання тваринного світу, лісове законодавство. Кодекс УРСР про адміністративні правопорушення 1984 р. Зміни до Конституції УРСР від 27 жовтня 1989 р. і від 24 жовтня 1990 р. Концепція нової Конституції України, схвалена Верховною Радою УРСР 19 червня 1991 р. Закони УРСР «Про мови в Українській РСР» 1989 р., «Про економічну самостійність Української РСР» 1990 р., «Про підприємництво», «Про підприємство в УРСР», «Про власність», «Про інвестиційну діяльність», «Про зайнятість населення» 1991 р. Зміни до Кримінального кодексу УРСР 1991 р.
Тема 18. Формування права незалежної України

протягом 1991-2010 рр.

Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. Посилення сепаратистських тенденцій. Спроба путчу в Москві, припинення дiяльностi КПРС i КПУ. Референдум 17 березня 1991 р. Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Всеукраїнський референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Утвердження статусу незалежної України. Визнання України міжнародним співтовариством. Україна і СНД. Україна i діаспора. Всесвiтнi форуми українцiв. Розбудова Української держави. Військове будівництво. Зовнішня політика. Нова символіка. Економічні реформи. Вибори до Верховної Ради, обрання Президента. Багатопартійна система. Причини та наслідки економічних криз 1992-1995 рр., 2008 р.

Територія та адміністративний поділ України. Вищі органи державної влади і управління. Верховна Рада. Президент України. Кабінет Міністрів України. Міністерства, державні комітети, відомства, служби. Місцева влада. Обласні і районні державні адміністрації. Ради народних депутатів. Адміністративна реформа початку ХХІ ст. Особливості становлення українського парламентаризму, президентської влади. Зміни в статусі та повноваженнях Президента України. Конституційну реформа, перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. Основи виборчої системи України. Референдуми. Правовий статус народних депутатів. Місцеве самоврядування.

Судова система та правоохоронні органи. Закони України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р., «Про арбітражний суд» від 4 червня 1991 р., «Про організацію судового самоврядування» від 2 лютого 1994 р., «Про Конституційний суд України» від 16 жовтня 1996 р., «Про судоустрій» 2001 р. Верховний Суд України, Верховний Суд Автономної республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські суди, районні, міські й міжрайонні суди, воєнні та арбітражні суди. Створення апеляційних судів. Конституційний Суд. Прокуратура, міліція. Служба Безпеки України. Адвокатура. Державний та приватний нотаріат. Закони України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р., «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р., «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 р., «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р.

Правова система. Конституційний процес. Конституційна угода між Верховною Радою і Президентом. Прийняття нової Конституції України. Реформування цивільного, трудового, аграрного, кримінального права. Процесуальне законодавство. Закон «Про нацiональнi меншини». Закони України «Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991р., «Про громадянство» від 8 жовтня 1991р. Правові засади переходу до ринкової економіки, реформування власності. Грошова реформа. Труднощі в проведенні економічної реформи i фінансової політики України. Підготовка нової Конституції України, її прийняття Верховною Радою 28 червня 1996 р. Структура, основні положення і значення Основного Закону держави.Закони України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р., «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р., «Про оренду землі» від 23 квітня 1997 р. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. Скасування смертної кари. Кримінальний кодекс України 2001 р. Приведення законодавства України у відповідність до Основного Закону, адаптація законодавства України до норм європейського права. Правові основи підприємницької діяльності та окремі питання фінансового права. Радикальні зміни в кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві. Цивільний кодекс України – основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України від 16 січня 2003 р. Зміст та наслідки прийняття Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 р. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. Митний кодекс України від 11 липня 2002 р., новий Митний кодекс від 13 березня 2012 р. Причини та наслідки ухвалення Податкового кодексу України 2 грудня 2010 р. Збереження чинності Кримінального процесуального кодексу України 1960 р. Причини та наслідки ухвалення нового Кримінального процесуального кодексу України 13 квітня 2012 р. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. Збереження чинності Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 р. Причини та наслідки прийняття нового Земельного кодексу України 25 жовтня 2001 р. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. Основні норми діючого Житлового Кодексу Української РСР від 30 червня 1983 р. Причини та наслідки ухвалення нового Господарського кодексу України 16 січня 2003 р. Особливості Господарського процесуального кодексу України від 6 листопада 1991 р.

3. ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка