Навчально методичний посібник «Особливості планування уроків української мови для 5 класу за новим Державним стандартом»Скачати 295.13 Kb.
Сторінка10/10
Дата конвертації18.09.2018
Розмір295.13 Kb.
#49942
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема: Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення – значущі частини слова (повторення і поглиблення). Спільнокореневі слова і форми слова. Тренувальні вправи

Мета: формування ключових компетентностей: мовленнєва компетентність ( оволодіння вміннями й навичками використання мови в життєво важливих сферах і ситуаціях спілкування); поглибити знання учнів про значущі частини слова, спільнокореневі слова та форми слова; удосконалювати вміння виконувати морфемний розбір слів, самостійно працювати з текстом, збагачувати логічне мислення, розвивати увагу, пам'ять; виховувати почуття любові до рідного краю.

Тип уроку: урок застосування знань умінь та навичок.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація мотиваційних резервів учнів із теми

Бліц – опитування

1.Морфема це іншомовна назва будь – якої частини слова. Що ж таке морфеміка?

2. Що означають фразеологічні словосполучення:

- дивитися в корінь

- корінь зла?

ІІІ. Ознайомлення учнів із темою метою і завданнями уроку

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

1. Завдання творчого характеру

Утворіть синтаксичні словосполучення з головним словом корінь, аби показати багатозначність цього слова.

2. Дослідження- спостереження


 • Синонімом до спільнокореневих є споріднені слова.

Який термін, на вашу думку, точніший?

Розберіть слово споріднений за будовою. • Назвіть слова, які складаються:

а) лише з кореня;

б) з кореня і закінчення;

в) мають у своєму складі два суфікси;

г) мають два префікси;

д) мають два корені.

V. Виконання вправ на застосування і закріплення знань, формування вмінь і навичок

1. Робота з підручником

Параграф 38, усне виконання вправи 533

Самостійна робота за вправою 534

2.Аутотренінг
«Шануй материнську мову, бо це прекрасний скарб, що відрізняє наш народ від інших народів. Шануй звичаї, традиції своїх батьків, бо це твоя окраса. Завжди і всюди говори своєю мовою.Українцю! Ніякими нечесними діями не посором свого прекрасного імені. За це тобі буде визнання і честь, а народові користь»

3 Гра «Четверте зайве»

Завдання. Знайдіть «зайве» слово, яке не є спільнокореневим із іншими у своїй групі:

вода, водяний , приводити, Водолій;

народ, родина,поріднитися , борода;

жаль, розжалобити, вжалити, жалісливий.

4. Робота в групах за вправою 537

5. Робота в парах творчого характеру

Завдання


Додаючи до поданих слів префікси, утворіть антонімічні пари

Дихнути Сипати

Водити Нести

Перед вами зразки розбору слова за будовою, згідно з ним розберіть слова за будовоюПідсніжник. Міжпланетний.

Обговорення

VІ. Підбиття підсумків уроку

Метод «Незакінчене речення»

Сьогодні на уроці я дізнався… навчився…

VІ І .Домашнє завдання

Параграф 38

І група - вправа 547

ІІ група - твір – мініатюра «Весняний розмай», використовуючи слова з різними префіксами.__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок № 101-102

Тема: Незмінні і змінні слова. Тренувальні вправи

Мета: формування ключових компетентностей: мовна компетентність (оволодіння мовними нормами, засвоєння учнями системних знань про мову й формування на їх основі відповідних умінь як засобу пізнання, спілкування, самовираження); поглибити знання п’ятикласників про частини слова; показати відмінність між змінними й незмінними словами; удосконалювати вміння виконувати морфемний аналіз слів; зокрема незмінних; розвивати спостережливість, увагу, ерудицію

Тип урокуів: урок застосування знань, умінь і навичок

Перебіг уроків

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація мотиваційних резервів учнів із теми

1. Лінгвістична задача

Виконуючи розбір слів за будовою, Максим виділив у словах село і залізо відповідно закінчення й основу, яка збігалася з коренем.

Аналітично розібрав він і слово кіно .

Стривайте, - промовив Артем, - але ж…

Що сказав Артем?

ІІІ. Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Учитель

Отже, в українській мові, крім змінних, є незмінні слова. Якщо вони не змінюються то виділити закінчення в них не можна, його нема. Усе слово складає його основу.

1. Дослідження – спостереження

Проаналізуйте групи незмінних слів.

Зробіть висновок, як частини мови тут представлені.

У якій формі стоять дієслова?

Депо, лото, каменя, портмоне, таксі, журі;

Весело, добре, угорі, улітку, зараз; по – новому; завести, їхати, працювати, сміятися.2. Вибіркова робота за діалогом

Навіщо запам’ятовувати що це прислівник чи неозначена форма дієслова?

Я піду простішим шляхом.

Якщо слова закінчується на ти – або о,е і, то воно незмінне, - зробив висновки Антон. • Це не зовсім так,- зауважила Юля.

3. Дослідження – аналіз (Робота в групах)

Зробіть розбір поданих слів за будовою.

Переписати, зверху, какаду, надвечір, співати, угорі, веселитися, веселий.

4. Рухівка

Щось не хочеться сидіти,

Треба трохи відпочити.

Руки вгору, руки вниз,

Руки в боки, руки так,

Руки вгору, як вітряк.

Вище руки підніміть

І спокійно опустіть.

Плесніть, діти, кілька раз.

За роботу, все гаразд!5. Мовний ланцюжок

Завдання. Доберіть до незмінних слів спільно – кореневі змінні. Виконайте розбір за будовою одного змінного й одного незмінного слова із кожного ланцюжка.

Улітку, по – осінньому, працювати, кіно.

6. Робота в парах

Установіть відповідність між словами та їхніми схемами.

1. Амплуа А. Префікс + корінь + закінчення

2. Актор Б. Корінь + закінчення

3. Перегляд В. Префікс + корінь + суфікс + закінчення

4. Переглядають Г. Корінь

5. Зніматися Ґ. Префікс + корінь + суфікс + суфікс + суфікс.

6. Кінофільм Д. Корінь + корінь + закінчення.7. Робота із словником

Завдання. Установіть за словником, чи однаковим є лексичне значення слів актор і артист.8 . Творча робота

Написати твір – мініатюру про кіно як вид мистецтва, улюбленого героя.

Підкресліть у тексті незмінні слова.

V. Підбиття підсумків уроків

Незакінчене речення

Для мене на уроці важливим було…

Я переконався…

VІ. Домашнє завдання


 1. Скласти діалог про змінні і незмінні слова.

 2. Зробити розбір за будовою слів: обводити, кругозір, зненавидіти, перехід, зненацька.


__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок № 103-104

Тема: Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Написання префіксів з –, зі –, с – , роз – , без-

Мета: формування ключових компетентностей: діяльнісна компетентність (удосконалення загальнонавчальних умінь, оволодіня творчими вміннями, які визначають успішність мовленнєвої діяльност); повторити й поглибити знання учнів про префікс як значущу частину слова, сприяти зміцненню навичок його виділення у словах; визначати їх роль; розвивати творчі вміння префіксів під час створення нових слів; виховувати любов до рідного краю

Тип уроку: урок повторення вивченого матеріалу

Обладнання: підручник, картки, таблиця

Перебіг уроку

І.Організація класу

ІІ. Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми

  1. Робота з текстом

Завдання . Прослухайте уважно текст «Верба». Випишіть слова з префіксами.

Ще тільки зійшов сніг, ледь пригріло сонце, а верба уже спішить привітати сніг з весною, даруючи йому прекрасні пухнасті жовті котики. Дерево, що зацвіло першим, віддавна шанувалося в Україні. Розлога верба росла біля нашого двору. Що зробити малому сопілку, потрібна верба.2. Евристична бесіда

1.Яка частина слова називається префіксом?

2.Які префікси вам відомі?

3.Як у слові визначити префікс?ІІІ. Ознайомлення учнів із темою метою і завданнями уроку

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

1. Фразеологічна хвилинка

Поясніть значення поданих стійких сполучень слів, поясніть правопис слів із префіксами, два фразеологізми введіть у речення.

(з/с) робити з мухи слона; сидіти (з/с) ціпивши зуби; (з/с) кинути з себе тягар.

2. «Я – редактор»

Запишіть, знімаючи дужки і вибираючи потрібне слово.

1.Наші думки, безперечно , (збігаються)співпадають).

2.На уроці літератури ми (зіставляли) співставляли) твори двох письменників.

3.На якій зупинці ви (виходите /сходите)?

4.Випускні іспити моя сестра ( здала/ склала) дуже добре.

5.Порадившись, ми (сформували/сформулювали) свої вимоги.

V. Виконання вправ на застосування і закріплення знань, формування вмінь і навичок

1. Робота з підручником (ст. 180 – 187)

Усно вправа 368  1. Робота в групах

Самостійна робота

Вправа 369 - 1 група, вправа 378 - 2 група3. Орфографічна хвилинка

Прочитайте слова і правильно запишіть

[р о з й е и д н а т и]

[р о ж: а р е и н и й]

[р о ж: а л о б и е с' а ]

[р о с п а д а т и е с' а ]

[б е и з н е и в и н: и й ]

[б е из: в у ч н и й ]

[б е и ж ч е с н и й ]

[б е и с к о р и с н и й ]


4. Рухівка Щось не хочеться сидіти,

Треба трохи відпочити.

Руки вгору, руки вниз,

Руки в боки, руки так,

Руки вгору, як вітряк.

Вище руки підніміть

І спокійно опустіть.

Плесніть, діти, кілька раз.

За роботу, все гаразд!

5. Граматична хвилинка

Розберіть за будовою подані слова:

Розмова, розмовний, безнадійна, беззубий, зіскочити, скакати, сфотографувати, знайти.

6. Творча робота

Завдання. Напишіть твір – опис

«Весна прийшла», увівши такі слова: розвітати, розбудити, розмаїття, безлистий, безмежний, зірвати, знайти, схвильований.

VІ. Підбиття підсумків уроку

Метод «Незакінчене речення» 1. На уроці я пригадав…, навчився…, зрозумів…

Оцінки з обґрунтуванням

VІІ. Домашнє завдання

1група - написати невеличкий твір «Якось на перерві», вживаючи різні префікси, 2група - вправа 378
__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок № 108-109

Тема: Вимова і написання префіксів пре -, при –, прі- . Тренувальні вправи

Мета: формування ключових компетентностей: мовленнєва компетентність (оволодіння вміннями й навичками використання мови в життєво важливих сферах і ситуаціях спілкування); поглибити вивчений матеріал про будову слова, вимову й написання префіксів; ознайомити з орфограмою «Написання префіксів пре-, при–, прі- ; удосконалювати навички грамотного письма, уміння зіставляти, робити висновки; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять; виховувати почуття відповідальності

Тип уроків: урок засвоєння нового матеріалу

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація мотиваційних резервів учнів із теми

Дослідження – обґрунтування на основі спостереження

Пропоную прочитати діалогЗавдання.

Яке лексичне значення слів прізвище і прізвисько. Розберіть за будовою виділені слова. • У тебе таке рідкісне ім’я – Влас.

Мабуть, на честь когось із родичів назвали?

 • Та ні, мене звати Сашко.

Влас – це прізвисько. Мене ще з першого класу так прозивають, бо прізвище маю Власюк.

ІІІ. Ознайомлення учнів із темою метою і завданнями уроку

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

1. Робота з підручником (параграф 39), усне виконання вправи 552.

2. Самостійна робота ( вправа 553)

3. Інтерактивна вправа «Займи позицію»

Завдання. Даний діалог прочитати в особах.

Висловити своє ставлення до обговорюваної проблеми. • Ти ображаєшся на однокласників, що маєш прізвисько?

 • Ні, Влас – це зовсім не образливо. Ось деяким моїм друзям пощастило менше. У них образливі призвиська.

 • На мою думку, прізвиська принижують людину.

Краще б учні навчилися говорити одне одному компліменти.

4. Робота в групах

Лінгвістична гра «Комплімент».Завдання. Замінити виділені словосполучення одним словом із префіксом пре- чи при - :

 • Ти дуже добрий –

 • Пишеш дуже старанно –

 • Дуже мила усмішка –

 • Дивитися дуже ніжно –

 • Надто хороший –

 • Надто скромний –

 • Виконав дуже чудово –

V. Виконання вправ на застосування і закріплення знань, формування вмінь і навичок

1. Робота в парах (За вправою 555)

2. Рухівка

Щось не хочеться сидіти,

Треба трохи відпочити.

Руки вгору, руки вниз,

Руки в боки, руки так,

Руки вгору, як вітряк.

Вище руки підніміть

І спокійно опустіть.

Плесніть, діти, кілька раз.

За роботу, все гаразд!


3. Розвязання проблемної ситуації

Слово прекрасний пишеться з пре-

Однак його не можна замінити на дуже красний.

А як вважаєте ви?4. Творчий диктант

Завдання: замінити слова і словосполучення словами з префіксами при-, пре-Місцевість біля Карпат. Невеликий мороз. Дуже поганий. Лягти на кілька хвилин. Дуже високий. Посадка на землю. Дуже великий. Край біля моря. Дуже глибокий. Повернення птахів.

5. Розподільний акродиктант

Завдання. Розподіліть слова за частинами мови: дієслова, прикметники, прислівники. Поясніть, у яких словах ви написали префікс пре , а в яких при. Чому ?

Припекти, приазовський, превесело, приревнувати, прерадий, прекрасний, преактивно, претихо, присісти, прикрити, приуральський, притримати, премудрий.

VІ. Підбиття підсумків уроку

Незакінчене речення

На уроці я зрозумів…, навчився…

VІІ. Домашнє завдання

Параграф 39

І група - вправа 554

ІІ група - твір - мініатюра «Зимовий день».__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок № 110

Тема: Повторення та узагальнення з теми «Будова слова». Тренувальні вправи

Мета: формування ключових компетентностей: соціокультурна компетентність (опрацювання й конструювання текстів, що забезпечують розвиток комунікативних умінь і навичок); поглибити знання учнів про вимову та написання префіксів; розвивати пам'ять, увагу, орфографічну пильність, логічне та образне мислення, усне й писемне мовлення, збагачувати словниковий запас учнів; удосконалювати навички самостійної роботи; виховувати працьовитість, прагнення якісно виконувати поставлене завдання

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок

Обладнання: картки, підручник, таблиця, роздатковий матеріал.

Перебіг уроку

І. Організація класу

ІІ. Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми

1. Індивідуальні завдання

Виконання мовних розборівІІІ. Ознайомлення учнів із темою метою і завданнями уроку

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

1. Робота в групах

11.Устав замість крапок префікси з – с- або зі.

Поясни свій вибір

…кис, …годен, …сохла, … хованка, … парті, … в’яла, … верхньо, … фотографувала, … гріти, … ріс, … сипав, … тиснути, … дерти.

2. Склади речення з прислівниками із першого завдання..

3. Розбери ці прислівники за будовою.
2

1.Устав замість крапок префікси з або с

Поясни правопис 1. … казав як сокирою … рубав.

 2. … кривився як середа на п’ятницю.

 3. Не питавши броду, не лізь у воду.

 4. Умій … казати, умій і … мовчати.

 5. Бережи честь … молоду.

2. Розкрий зміст кожного прислів’я

3.Розбери за будовою виділені слова.

2. Граматична хвилинка

Розберіть за будовою подані слова:

Розрісся, розклад, бездоріжжя, безнадійний, прикрив, придивився, пречудовий, премудрий, прірва, прізвище, розірвав, зібрав, зів’яв.3. Робота з підручником

Хочу і можу! Знаю і розповідаю (ст. 186)6. Гра «Розбери слово»

Передають, приголосний, розлити, розірвався, розквітла, безхмарний, безчесний, безнадійний, призвістка, сховав, зійшов, здригнувся, премудрий, прикрашають.Рухівка

Щось не хочеться сидіти,

Треба трохи відпочити.

Руки вгору, руки вниз,

Руки в боки, руки так,

Руки вгору, як вітряк.

Вище руки підніміть

І спокійно опустіть.

Плесніть, діти, кілька раз.

За роботу, все гаразд!


V. Виконання вправ на застосування і закріплення знань, формування вмінь і навичок

1. .Вільний диктант

Рута

Рута здавна символізує в народі палке кохання. Про цю квітку складено багато легенд. В одній із них розповідається, як на село напали чужинці. Спалили його, сплюндрували. Ніхто з чоловіків не зміг сховатися, усіх скували й повезли на галери.

Схопили з усіма й одного парубка розлучивши з коханою. Чимало сліз виплакала дівчина. Знала що на каторзі невільникам не лише зв’язували руки, що забували хлопці Україну, матерів, коханих.

2. Дослідження – спостереження

Послухайте розповідь Юрка. Випишіть слова з префіксами.

Щось я зранку розіспався, тому на першому уроці весь час позіхав. Тож вирішив на перерві трохи розім’ятися.

Розігнався на коридорі й ненароком зачепив вазон. Він упав, але не розбився. Я поставив його на місце й відійшов від гріха подалі. Зайшов у клас, а тут Стасик і каже: ’’Юрчику, тебе директор викликає, щоб розібратися з вазоном. У коридорі прихована камера стоїть, так що тепер не сховаєшся!

Можете собі уявити, як директор здивувався, коли я виправдовувався, в кабінет до нього прийшов.

Ніякої прихованої камери в коридорі не було! Стас випадково мене побачив. Я спочатку на Стасика дуже розізлився, а потім сам із себе посміявся. Так мене розіграли.

3. Робота в парах Складання і розігрування діалогів.

Завдання. Складіть і розіграйте діалоги «У ліс за первоцвітами»4. Інтерактивна вправа «Займи позицію»

Правильно погрупуйте слова за префіксами.

Прізвище,прискакати, прибрати, пречудовий, презлий, примчав, схилилася, підпускати, розповідь, розчерк, пригірський, презентувати, переписав, зцілив, розпитати, списати, записав, розшукати, безневинний, відзначив.

5. Творча робота (Твір – мініатюра «Я люблю своє село»

VІ. Підбиття підсумків уроку

Метод «Незакінчене речення»

На уроці я пригадав…, навчився…, зрозумів…

VІІ. Домашнє завдання

Повторити тему «Будова слова»

Виписати 6 прислів’їв, у яких є слова з префіксами.

__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Українська мова

5 клас

Урок № 111

Тема: Контрольна робота. Тестування. «Будова слова»

Мета: формування ключових компетентностей: мовна компетентність (засвоєння учнями системних знань про мову й формування на їх основі відповідних умінь як засобу пізнання, спілкування, самовираження); перевірити рівень засвоєння учнями розділу «Будова слова» і сформованості відповідних орфографічних навичок; удосконалювати вміння виконувати морфемний аналіз слова, обґрунтовувати написання слів із вивченими орфограмами; розвивати увагу, мислення; виховувати старанність, відповідальність, прагнення якнайкраще виконувати роботу

Тип уроку: урок перевірки та обліку здобутих знань, набутих умінь і навичок

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

ІV. Виконання тестових завдань з теми «Будова слова»

1. Методична ремарка

Проводжу інструктаж щодо виконання завданьТест

1.Укажіть рядок, у якому всі слова спільнокореневі

А. гора, горе, згоріти.

Б. гора, гори, горою.

В. гора, насип, узвишшя.2. Визначте рядок, у якому всі слова мають нульове закінчення

А. зачинити, світло, тінь.

Б. весело, кімоно, навстіж.

В. метро,вечір, ходити.

Г. хліб, заспівав, перехід.

3. Знайдіть рядок, у якому всі слова незмінні

А. говорити, гомін, голосно.

Б. пальто, безпечно, навзнак.

Г. вечір, ніч, день.4. Укажіть рядок, у якому всі слова складаються лише з кореня і закінчення

А. політ, таксі, такса.

Б. вихід, рама, яскраво.

В. ліс, молоко, білим.

Г. веселий, весело, веселка.

5. Знайдіть слова, які відповідають поданій схемі: префікс + префікс + корінь + суфікс:

А. надворі;

Б. поприбирати;

В. зв’язок;

Г. безневинний.

6. У слові пришвартуватися префікс при – має значення?

А. приєднатися,

Б. приближення,

В. неповної дії,

Г. знаходження поблизу чогось.

7. Укажіть рядок, у якому при- в усіх словах не виступає префіксом:

А. прихід, приїзд, приліт.

Б. привілей, приватний, примус.

В. прибіг, прихильник, прибуток.

Г. прикордонник, приплід, примусовий.

8. Розберіть за будовою слова:

Безстрашний, небезпечно, присвятити, прихід, розступитися, семитонний, розсипався.9. Запишіть всі слова із префіксом прі- .

10. Знайдіть рядок, у якому пре – в усіх словах виступає префіксом

А. претензійний, премія, прмєра.

Б. предобрий, премудрий, пречудовий.

В. престольний, престижний, премило.11.Доберіть до поданих слів по 3-4 спільнокореневі: товариш, змалку, підростати

12. З’ясуйте, у якому рядку всі слова незмінні

А. писати, дивно, загін,

Б. пальто, вікно, борошно,

В. край, майдан, комп’ютер,

Г. трюмо, безпечно, зненацька.

VІ. Підбиття підсумків уроку

Відповіді на запитання

VІІ. Домашнє завдання

Повторити вивчене з теми «Будова слова»__________________________________________________________

Проблемна група вчителів української мови та літератури

Список використаних джерел

Література:

 1.  Глазова О. П. Українська мова: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова. – К. : Видавничий дім "Освіта", 2013

 2. Лужецька Леся Богданівна. Вивчайте, діти, рідну мову!: Навч. посіб. для вчителів та учнів почат. шк. — Дрогобич : Посвіт, 2007. — 118с.

 3. Новикова В. І. Географія рідного краю. Черкащина: Підручник для 5 класів загальноосвітніх шкіл Черкаської області – Черкаси: ВИБІР, 2001. – 96 с.

 4. Павленко Леся. Ув’язнені дощі: поезія. –Львів:В-во «Зерна», 2005 – 64 с.

 5. Павленко Ольга Петрівна. Мальви на причілку: Поезія. Проза. Сатира. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2007. – 578 с.

 6. Павленко Степан Онисимович. Вічність така коротка: Поезія.проза. Сатира. Переклади. – Умань: АЛМІ, 2004. – 304 с.

 7. Пентилюк М.І. Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні рідної мови // Укр.мова і літ. в шк.- 2009. - №3 – С. 8-10.

 8. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І. Пентелюк: М.І. Пентелюк, С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горошкіна, З.П. Бакум, М.М. Барахтян, І.В. Гайдаєнко, А.Г. Галетова, Т.В. Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г. Окуневич, О.М. Решетилова. – К.: Ленвіт, 2009. – 400 с.

 9. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.

 10. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії. – К.: Ленвіт, 2000. – С. 64-65.

 11. Ладиженська, Т. А Система роботи з розвитку зв'язного мовлення учнів. - М., Педагогіка, 2005. - 256 с.

 12. Яковлєва Є.Л. Методичні рекомендації вчителям з розвитку творчого потенціалу учнів / Под ред. В.І. Панова. - М.: Молода гвардія, 2007.

Інтернетресурси:

 1. Таїна слова - nashaucheba.ru

nashaucheba.ru/docs/38/37431/conv_1/file1.pd
Каталог: Metodkabinet
Metodkabinet -> Лекція №1 Тема: Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек 
Metodkabinet -> Контрольна робота на семестр є обов’язковою
Metodkabinet -> Правила роботи Порядок денний
Metodkabinet -> Урок з професійно-теоретичної підготовки у професійній школі: проектування, організація, аналіз
Metodkabinet -> Чернишов О.І. і науки облдержадміністрації рік Соловйов Ю. І
Metodkabinet -> Календарно – тематичне планування для 7 класу
Metodkabinet -> Золочівський професійний ліцей Кулеби Марії Миколаївни Портфоліо Вихователя
Metodkabinet -> Управління освіти Херсонська міська рада Методичний кабінет при управлінні освіти
Metodkabinet -> Навчально-методичний посібник «Особливості планування уроків історії для 5 класу за новим Державним стандартом»
Metodkabinet -> Дослідження, продукт, презентація

Скачати 295.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка