Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівняСторінка19/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.59 Mb.
ТипВитяг
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти і документи
Закони України і міжнародні документи

 1. Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.). // Відомості Верховної Ради України. – 1996. ‑ № 30. ‑ Ст.141; [Електронний ресурс]. – Режим доступу (станом на 01. 07. 2012 р.): http://zakon1.rada.gov.ua.

 2. Загальна декларація прав людини від 10 груд. 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С.18‑24.

 3. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 груд. 1966 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36‑62.

 4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 лист. 1950 р. // Офіційний вісник України. ‑ 1998. ‑ № 13. ‑ Ст. 270.

 5. Конвенція про права дитини: ухв. 44-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН у 1989 р. // Зібрання чинних міжнародних договорів України. ‑ 1990. ‑ № 1. ‑ С. 205.

 6. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы): приняты и провозглашены резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 г. // Права человека: Сб. междунар. договоров. ‑ Нью-Йорк‑Женева, 1994. – Том І: Универсальные договоры. Организация Объединенных Наций.

 7. Європейська конвенція про видачу правопорушників: Париж, 13 груд. 1957 р. // Офіційний вісник України. ‑ 1998. ‑ № 13. ‑ Ст. 324.

 8. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах: Мінськ, 22 січня 1993 р. // Офіційний вісник України. ‑ 2005. ‑ №44. ‑ С. 328. ‑ Ст. 2824.

 9. Протокол до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах: підпис. 22 січ. 1993 р. // Офіційний вісник України. ‑ 2005. ‑ № 47. ‑ Ст. 461.

 10. Кримінальний кодекс України (прийнятий 5 квітня 2001 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. ‑ № 25-26. ‑ Ст.131; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 11. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. ‑ 2012. ‑ 19 травня (№ 90‑91).

 12. Кримінально-виконавчий кодекс України (прийнятий 11 липня 2003 р.) // Голос України. – 2003. – 29 серпня. ‑ № 161. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 13. Кримінально-процесуальний кодекс України (прийнятий 28 грудня 1960 р.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. ‑ № 2. ‑ Ст.15. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 14. Кодекс законів про працю України (Затверджений Законом від 10.12.71): Офіц. текст із змін. та доп. станом на 13.12.2012 р. / Мін. юстиції України. – К.: Форум, 2012. – 169 с.

 15. Кодекс торговельного мореплавства України. Прийнятий 23.05.2005 р.: Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 20.05.2012 р. // Мін-во юстиції України. - К.: Форум, 2012.  – 181 с.

 16. Кодекс України про адміністративні правопорушення: станом на 03.09.2012 р. ‑ Суми: ТОВ "ВВП НОТІС, 2012. – 262 с.

 17. Сімейний кодекс України: (станом на 14 лют. 2012 р.). ‑ Суми: ТОВ"ВВП НОТІС", 2012. – 79 с.

 18. Цивільний кодекс України (станом на 14 листоп. 2012 р.). – К.: ЦУЛ, 2012. – 270 с.

 19. Цивільний процесуальний кодекс України (станом на 25 жовт. 2012 р.). – К.: ЦУЛ, 2012. – 144 с.

 20. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. // Голос України. ‑ 2012. – 14 серпня.‑ № 148-149; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 21. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.

 22. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. ‑ № 30. ‑ Ст.260.

 23. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. ‑ № 15. ‑ Cт.128.

 24. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України: Закон України від 13 квітня 2012 р. // Голос України. ‑ 2012. ‑ 19 травня. ‑ № 90-91.

 25. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. ‑ 1994. ‑ 2 березня; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 26. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. ‑ 1994. – 2 березня; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 27. Про застосування амністії в Україні: 3акон України від 1 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 1996. ‑ № 48. ‑ Ст.263; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 28. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст.272.

 29. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 черв. 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 2004. ‑ № 50. ‑ Ст.540.

 30. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р.// Відомості Верховної Ради України. ‑ 1991. ‑ №4. ‑ Ст.20; [Електронний ресурс]. – Режим доступу (станом на 01. 07. 2012 р.): http://zakon1.rada.gov.ua.

 31. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Голос України. ‑ 1992. ‑ 27 березня; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 32. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. // Голос України. ‑ 1995. – 23 лютого; [Електронний ресурс]. – Режим доступу (станом на 01. 07. 2012 р.): http://zakon1.rada.gov.ua.

 33. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 6 серпня.

 34. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квіт. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 2001. ‑ № 30. ‑ Ст. 142.

 35. Про попереднє ув`язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 1993.‑ № 35.‑ Ст.360; [Електронний ресурс]. – Режим доступу (станом на 01. 07. 2012 р.): http://zakon1.rada.gov.ua.

 36. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури i суду: 3акон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 1995. ‑ № 1. ‑ Ст. 1.

 37. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Голос України. – 1991. ‑ 12 грудня; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 38. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

 39. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232; [Електронний ресурс] ‑ Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.

 40. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Голос України. – 2010. ‑ 3 серпня. ‑ № 142; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 41. Перелік майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком: Додаток до Кримінального кодексу Української РСР від 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради УРСР.‑ 1961. – № 2. ‑ Ст.14.

 42. Модельный Уголовно-процессуальный кодекс государств-участников СНГ. Принят 17 февраля 1996 г. на 7-м Пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи. ‑ СПб, 1996 г. // Информационный бюллетень. – 1996. ‑ № 10, приложение. ‑ [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.iacis.ru/html/?id=22&pag=31&nid=1.


Підзаконні нормативно-правові акти

 1. Про концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанова Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. // Голос України. – 1992. – 12 серпня.

 2. Концепція реформування кримінальної юстиції України, затв. Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 27. – Ст. 838.

 3. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні, затв. Указом Президента України від 10 червня 1993 р. // Голос України. ‑ 1993. – 26 червня; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

 4. Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 740. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 5. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 6. Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363.‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://legalaid.gov.ua

 7. Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26 верес. 2007 р. №1169. ‑ [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

 8. Порядок передачі на зберігання тимчасово вилучених під час кримінального провадження документів, які посвідчують користування спеціальним правом, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 9. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 868 // Офіційний вісник України. - 2012. ‑ № 71. – Ст.2870.

 10. Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України: Постанова Кабінет Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 // Урядовий кур'єр. – 2012. – 8 грудня. – № 227.

 11. Зміни до Інструкції про роботу ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ України, затв. наказом МВС України від 2 листопада 2012 р. № 1002  «Про затвердження Змін до наказу МВС України від 20 січня 2005 р. № 60дск». ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 12. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень, затв. наказом МВС України від 6 серпня 2012 р. № 681. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua

 13. Інструкція про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю, затв. наказом МВС України і СБУ від 10.06.2011 р. № 317/235 // Офіційний вісник України. ‑2011. ‑ № 53. – Ст. 2139.

 14. Інструкція про порядок дій посадових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду та порядок подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами досудового розслідування, затв. наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14 листопада 2012 р. № 931 // Офіційний вісник України. ‑ 2012. ‑ № 94.‑ Ст.3834.

 15. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затв. наказом Генеральної прокуратури, МВС, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби, Мінфіну, Мін’юсту України від 16 листопада 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/42544.

 16. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 22 жовтня 2012 р. № 940. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua

 17. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії, затв. наказом МВС України від 19 листопада 2012 р. № 1050. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua

 18. Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства: затв. наказом Мін’юсту, Генеральної прокуратури, СБУ, МВС, Верховного Суду України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 29 черв. 1999 р. № 34/5/22/103/512/326/73 // Офіційний вісник України. ‑ 1999. ‑ № 28. ‑ С. 185‑194.

 19. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів: Затв. наказом МВС, Генеральної прокуратури, СБУ, Держкомкордону України, Державної митної служби України, ДПА України № 3/1/2/5/2/2 від 9 січня 1997 р. // Офіційний вісник України. ‑ 1997. ‑ № 9. ‑ Ст.77.

 20. Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, затв. наказом Центрального управління СБУ від 16 листопада 2012 р. ‑ № 515 // Офіційний вісник України. – 2012. ‑ № 96. – Ст.3894.

 21. Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), затв. наказом Державної судової адміністрації України від 20 вересня 2012 р. № 108. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua

 22. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затв. наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 р. № 69. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua

 23. Порядок надсилання інформації про осіб у кримінальних провадженнях та електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, затв. наказом Генеральної прокуратури України та Державної судової адміністрації України від 27 вересня 2012 р. № 91/114. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 24. Правила внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України, затв. наказом МВС України від 2 грудня 2008 р. № 638 (в ред. наказу МВС від 2 листопада 2012 р. № 1003). ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 25. Про деякі питання застосування розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 26 листопада 2012 р. № 1735/0/4-12. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 26. Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15 листопада 2012 р. № 223-1679/0/4-12. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 27. Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21 листопада 2012 р. № 10-1717/0/4-12. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 28. Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 жовтня 2012 р. № 223-1446/0/4-12. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 29. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 9 листопада 2012 р. № 1640/0/4-12. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 30. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: наказ МВС України від 14 серпня 2012 р. № 700. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua.

 31. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України від 19 грудня 2012 р. № 4гн. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cct.inf.ua/2012/19.12.2012_4.htm

 32. Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 3 жовтня 2012 р. № 223-1430/0/4-12. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 33. Про затвердження Змін до наказу МВС України від 20 січня 2005 р. № 60дск: Наказ МВС України від 2 листопада 2012 р. № 1002 // Офіційний вісник України – 2012. ‑ № 93. – Ст.3807.

 34. Про затвердження Положення про порядок застосування електронних засобів контролю: Наказ МВС України від 9 серпня 2012 р. № 696 // Офіційний вісник України/ ‑ 2012. ‑ № 76. –Ст. 3093.

 35. Про затвердження положень та інструкцій щодо застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які страждають на психічні розлади: Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 397 від 8 жовтня 2001 р. // Юридичний вісник України. ‑ 2002. ‑ 1-7 червня. ‑ С.13‑15.

 36. Про затвердження Порядку взаємодії Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних систем органів внутрішніх справ: Наказ Генеральної прокуратури України і МВС України від 17 листопада 2012 р. №115/1046. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua

 37. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС України від 9 серпня 2012 р. № 686 // Офіційний вісник України. ‑ 2012 р. ‑ № 84. – Ст.3408.

 38. Щодо застосування конвенцій про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах: Лист Міністерства юстиції України від 21 січ. 2006 р. №26-53/7. ‑ [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v53_7323-06.


Збірники документів

 1. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / Гуторова Н.О., Житний О.О. – Х.: Одиссей, 2012. ‑ 432 с.

 2. Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. - К.: Сфера, 2002. ‑ 413 с.

 3. Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. ‑ Амстердам-Київ: Українсько-Американське бюро захисту прав людини, 1996. ‑ 342 с.

 4. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи // Упор. Ю.К. Качуренко. ‑ К.: Наук. думка, 1992. – 199 с.

 5. Практика судів України з кримінальних справ 2001-2005 / За ред. В.Т. Маляренка, Г.В. Сташиса. ‑ К.: Юрінком Інтер, 2005. – 464 с.

 6. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах: (офіц. текст) / Упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 452 с.

 7. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2004) / За ред. В.Т. Маляренка. ‑ К.: Ін Юре, 2004. – 336 с.

 8. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. ‑ 3-є вид., змінене і доп. ‑ К.: Скіф, 2008. – 504 c.

 9. Рішення Конституційного Суду України (на 22 жовтня 2012 р.). – К.: ЦУЛ, 2012. – 570 с.

 10. Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах за 2008-2009 рр. / Відп. ред. П.П. Пилипчук. – К., 2010. – 736 с.

 11. Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах за 2010 р. / За ред. П.П. Пилипчука.– К., 2012. – 608 с.

 12. Узагальнення Верховного Суду України судової практики в кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 180 с.

 13. Щорічні доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. 2010, 2011 роки // Карпачова Н.І. – К, 2012. – 489 с.


Коментарі законодавчих актів

 1. Коментар до Конституції України / Автори: В.Б. Авер’янов, В.Ф. Бойко, В.І. Борденюк та ін.; ред. кол. В.Ф. Опришко (гол.), Л.Є. Горьовий, М.І. Корнієнко та ін. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996. – 376 с.

 2. Коментар Закону України «Про міліцію»: Наук.-практ. посіб. / За заг. ред. Є.М. Мойсеєва. – К.: КНТ, 2010. – 303 с.

 3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстиніан, 2012. – 1224 с.

 4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. У 2-х томах. За заг.ред. Тація В.Я., Пшонки В.П., Портнова А.В. – К., 2012. ‑ 1430 с.

 5. Максимович Р.Л. Коментар Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». ‑ Львів: ДУВС, 2012. – 279 с.

 6. Михеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський А.Я. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України / Під ред. В.Ф. Бойка, В.Г.Гончаренка. ‑ К., 1999. – 624 с.

 7. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність: [зб. нормат. актів; коментар] / Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 432 с.

 8. Науково-практичний коментар Закону України «Про адвокатуру» (станом на 18 квіт. 2011 р.). / за заг. ред. С.Г. Стеценка, Ю.І. Руснака. – К. 2011. – 354 с.

 9. Науково-практичний коментар Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Станом на 1 січня 2012 р. / Мельник О.М., Руснак Ю.І., Шамрай О.В.; За ред Шамрая В.О. ‑ К: «Професіонал», 2012. – 461 с.

 10. Науково-практичний коментар Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (станом на 1 трав. 2011 р.) / За заг. ред. В.Я. Мацюка. – К, 2011. – 302 с.

 11. Науково-практичний коментар Закону України «Про прокуратуру» (станом на 1 квітня 2011 р.). / За заг. ред. Ю.І. Руснака. ‑ К: «Професіонал», 2011. – 387 с.

 12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юрид. думка, 2008. – 1215 с.

 13. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України (станом на 1 січ. 2012 р.). / За заг. ред. В.В. Богатиря. ‑ К: Професіонал, 2012. – 751 с.

 14. Остапенко О.І. Науково-практичний коментар Закону України «Про нотаріат»: (станом на 1 січня 2012 р.). / Остапенко О.І., Щамрай О.В., Руснак Ю.І. та ін.; За ред. Остапенко О.І. – К.: Професіонал, 2012. – 605 с.

 15. Рішення Конституційного Суду України (станом на 22.10.2012 р.). – К.: ЦУЛ, 2012. – 570 с.

 16. Сервецький І.В. Науково-практичний коментар Закону України «Про оперативно-розшукову діяльность» (станом на 1.02.2002 р.) / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. ‑ К.: НАВСУ, 2002. – 312 с.

 17. Степанюк А.Х. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / А.Х. Степанюк, І.С. Яковець; ред. А.Х. Степанюк; Ін-т вивчення проблем злочинності АПрН України. ‑ Х.: Одіссей, 2005. – 560 с.

 18. Шахматов-Багрій Л.В., Бердяга С.І. Постатейний науково-практичний коментар до Закону України «Про боротьбу з тероризмом». ‑ К.: Юстініан, 2006. – 488 с.


Монографії

 1. Аленин Ю.П.  Процессуальные особенности производства следственных действий: Монография. ‑ Одесса: Центрально-Украинское изд-во, 2002. ‑ 264 с.

 2. Бараннік Р.В., Шибіко В.П. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім'ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України. Монографія. ‑ К. КНТ, 2008. – 212 с.

 3. Басиста І.В. Прийняття і використання рішень слідчого на стадії досудового розслідування: [монографія] / Басиста І.В. ‑ Івано-Франківськ, 2011. – 532 с.

 4. Бастрыкин А.И. Взаимодействие советского уголовно-процессуального и международного права / Бастрыкин А.И. ‑ Л.: Ленинград. гос.ун-т, 1986. – 134 с.

 5. Баулін О.В., Карпов Н.С. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії / За ред. З.Д. Смітієнко. – К.: НАВСУ, “Охорона праці”, 2001. – 232 с.

 6. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. ‑ М.: Юрид. лит., 1991. ‑ 208 с.

 7. Березняк В.С., Тертишник В.М. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; «Ліра ЛТД», 2010. – 188 с.

 8. Берназ В.Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспекти): [монографія] / В.Д. Берназ, С.М. Смоков. ‑ Одеса: ОЮІ НУВС, 2005. – 151 с.

 9. Білоусов О.І., Смоков С.М. Затримання підозрюваного у кримінальному процесі України: Монографія. ‑ Одеса, 2009. ‑ 112 с.

 10. Бойцов А.И. Выдача преступников / Бойцов А.И. ‑ СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 795 с.

 11. Ващук Б. Предмет доказування щодо цивільного позову у кримінальному процесі: Монографія. – Львів: ПАІС, 2008. – 208 с.

 12. Верхогляд-Герасименко О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: Монографія. – Харків: Вид-во «Юрайт», 2012. – 216 с.

 13. Гавриш Т.С. Теорія та практика міжнародної правової допомоги в кримінальних справах (проблеми сучасного співробітництва України): [монографія] / Гавриш Т.С. ‑ Х.: Право, 2006. – 192 с.

 14. Галаган В.І., Басиста І.В. Процесуальний порядок і тактика пред'явлення для впізнання поза візуальним спостереженням того, кого впізнають: Монографія / КНУВС. ‑ К.-Івано-Франківськ, 2007. – 235 с.

 15. Галаган В.І., Калачова О.М. Встановлення процесуального статусу окремих осіб, які беруть участь у досудовому провадженні: Монографія. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2012. – 212 с.

 16. Галаган В.І., Козак О.В. Процесуальний порядок і тактика одержання зразків для експертного дослідження у кримінальному судочинстві України: Монографія. – Донецьк: ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ», 2012. – 240 с.

 17. Галаган В.І., Кулик М.Й. Проведення ексгумації трупа у кримінальному судочинстві України: монографія. – Луганськ. 2012. – 195 с.

 18. Горбачевський В.Я., Сервецький І.В. Вбивство: огляд місця події. ‑ Ч.1. ‑: Монографія / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. ‑ К.: НАВСУ, 2003. – 175 с.

 19. Гринків О.О. Заходи забезпечення безпеки у кримінальному судочинстві: [монографія] / О.О. Гринків, А.О. Ляш. – Київ‑Тернопіль: Астон, 2012. – 260 с.

 20. Давиденко С.В. Потерпілий як суб'єкт кримінально-процесуального доказування. Монографія / За ред. Ю.М. Грошевого. ‑ Х.: Фінн, 2008. – 296 с.

 21. Дубинский А. Я. Исполнение процессуальных решений следователя: правовые и организационные проблемы.‑ К.: Наук. думка, 1984. – 182 с.

 22. Запотоцький А.П., Савицький Д.О. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному процесі: Монографія. – К.: Бізнес Медія Колсантинг, 2011. – 220 с.

 23. Зеленецкий В.С., Глинская Н.В. Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины. ‑ Харьков: Страйк, 2006. – 336 с.

 24. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: Монографія. – Х.: Право, 2008. – 296 с.

 25. Карпенко М.О. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх: Монографія. – Х.: Видавництво «ФІНН», 2009. – 240 с.

 26. Коваленко Є.Г., Коваленко Г.Я. Кримінально-процесуальні строки при застосуванні заходів процесуального примусу: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 192 с.

 27. Левендаренко О.О. Досудове розслідування у справах про злочини неповнолітніх (питання кримінально-процесуального доказування): [монографія] / Левендаренко О.О.; МВС України. Донецький юрид. ун-т. Луганський держ. ун-т внутр. справ. ‑ Донецьк, 2007. – 211 с.

 28. Літвінова І.Ф. Забезпечення недоторканості житла чи іншого володіння особи в кримінальному процесі: [монографія] / Літвінова І.Ф. ‑ К.: О.С. Ліпкан, 2012. ‑ 230 с.

 29. Лобойко Л.М.  Кримінально-процесуальна компетенція: Монограф. / Л.М. Лобойко. – Дніпропетровськ: Днепропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 188 с.

 30. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій: [монографія] / Л.М. Лобойко, А.П. Черненко. ‑ Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006. ‑ 168 с.

 31. Лобойко Л.М. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі України: Монографія. — Дніпропетровськ, 2005.

 32. Лобойко Л.М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія / Л.М. Лобойко. – К.: Істина, 2012. – 288 с.

 33. Лоскутов Т.О. Кримінальне переслідування, здійснюване слідчим: монограф.; за наук. ред. М.Л. Лобойка. ‑ Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2011. – 164 с.

 34. Лук‘янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів: Монографія. ‑ К.: НАВСУ, 2005. – 360 с.

 35. Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія і практика: Монографія. ‑ К.: Ін Юре, 2004. ‑ 544 с.

 36. Мизулина Е.Б. Уголовный процесс: концепция самоограничения государства.- Тарту : Тарт. ун-т., 1991.  – 148 с.

 37. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. ‑ К.: Юринком Интер, 1999. – 445 с.

 38. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. ‑ М., 1984. – 134 с.

 39. Михеєнко М.М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні: Вибрані твори. ‑ К.: Юрінком Інтер, 1999. – 239 с.

 40. Мірошніков І.Ю Судове слідство в апеляційній інстанції: Монографія. –Харків: Право, 2007. – 192 с.

 41. Назаров В.В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України: Монограф. – Х.: Золота миля, 2009. – 400 с.

 42. Нор В.Т., Павлишин А.А. Судові витрати у кримінальному процесі України: Монографія. ‑ К.: Атіка, 2003. – 176 с.

 43. Палюх Л. М. Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру / Палюх Л. М. ‑ Львів: ПАІС, 2009. – 195 с.

 44. Пашинін О.І. Актуальні проблеми досудового провадження у кримінальному процесі України: Монографія. – Х.: Кроссроуд, 2009. – 164 с.

 45. Пивоваров В.В. Взаємодія органів досудового слідства та дізнання при розслідуванні кримінальних справ: [монографія] / В.В. Пивоваров, Л.І. Щербина. ‑ Х. : Право, 2006. – 176 с.

 46. Письменний Д.П., Федченко В.М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 204 с.

 47. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. – Х.: Арсіс ЛТД, 2007. – 576 с.

 48. Попелюшко В.О. Предмет доказування в кримінальному процесі (кримінально-процесуальні та кримінально-правові аспекти): Монографія. ‑ Острог: Нац. ун-т «Острозька академія», 2001. – 195 с.

 49. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2009. – 634 с.

 50. Прилуцький П.В. Концепція проблеми істини у кримінальному процесі України. Монографія. – Сміла: Тясмин, 2006. – 200 с.

 51. Рогатюк І.В. Обвинувачення у кримінальному процесі України: [монографія] / Рогатюк І.В. ‑ К.: Атіка, 2007. – 160 с.

 52. Розовский Б.Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса: Эссе. ‑ Луганск: РИО ЛАВД, 2004. – 600 с.

 53. Савицький Д.О., Костовська О.М. Доказування у справах про злочини приватного обвинувачення: монографія. ‑ Львів: Галицька видавнича спілка, 2012. – 199 с.

 54. Садова Т.В. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-амеріканської правової системи в контексті міжнародних стандартів: Монографія / За ред. С.М. Смокова. – Івано-Франківськ, Надвірна: ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2011. – 177 с.

 55. Слінько С.В. Теорія і практика реформування досудового розслідування: Монографія. – Х.: РВФ «Арсіс ЛТД», 2011. – 270 с.

 56. Смирнов М.І. Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку / Смирнов М.І. ‑ Одеса: Фенікс, 2006. – 246 с.

 57. Смоков С.М., Горелкіна К.Г. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві. – Одеса: Астропринт, 2012. – 152 с.

 58. Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти: Монографія. – Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 248 с.

 59. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування. ‑ К.: НАВСУ, 2005. – 272 с.

 60. Строган А.Ю Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві: Монографія / Строган А.Ю. ‑ К.: Істина, 2009. – 455 с.

 61. Строков І.В. Правові та моральні засади застосування криміналістичних засобів: Монографія. – К.: НАВС України, 2003. – 325 с.

 62. Татаров О.Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС): монографія / МВС України. ‑ Донецьк: 2012. – 639 с.

 63. Тертишник В. М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі / Тертишник В.М. ‑ Дніпропетровськ: Дніпропетр. Юрид. акад. МВС України, 2002. – 432 с.

 64. Тітко І.А. Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України: Монографія. – Х.: Право, 2010. – 216 с.

 65. Удалова Л.Д. Теорія та практика отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України: Монографія. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 324 с.

 66. Удалова Л.Д., Доросінська Г.М. Порушення та розслідування кримінальної справи щодо депутата місцевої ради: Монографія. – К.: КНТ, 2011. – 144 с.

 67. Удалова Л.Д., Корсун В.Я. Суд як суб’єкт кримінально-процесуального доказування: Монографія. – К: Скіф, 2012. – 168 с.

 68. Удалова Л.Д., Хабло О.Ю. Зловживання у сфері кримінального процесу: Монографія. – К.: Дакор, 2010. – 176 с.

 69. Черечукіна Л.В. Судовий контроль за досудовим провадженням: Монографія. – Луганськ: РИО ЛИВД, 1998. – 124 с.

 70. Черков В.О. Правовідносини між суб'єктами оперативно-розшукової діяльності, слідчим, прокурором і судом: монографія. ‑ Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2012. ‑ 287с.

 71. Черненко А.П. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій: Монографія / А.П. Черненко. – Дніпропетровськ, 2005. – 216 с.

 72. Шаренко С.Л. Кримінально-процесуальні проблеми застосування примусових заходів медичного характеру. ‑ Харків: Право, 2002. ‑ 208 с.

 73. Шумило М.Є. Реабілітація в кримінальному процесі України. – Х.: Арсіс ЛТД, 2001. – 320 с.

 74. Юрчишин В. М. Обвинувачення в судах України. – Чернівці: Рута, 2005. – 152 с.

 75. Ягодинский В.Н. Подследственность преступлений: Уч.-методич. пособие.– К.: РИО МВД Украины, 1994. – 76 с.

 76. Яковець І.С. Умовно-дострокове звільнення та заміна невідбутої частини покарання більш м'яким: монографія. ‑ М.: 2012. ‑ 210 с.

 77. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: Монографія. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

Підручники

 1. Коваленко Є.Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України: Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 632 с.

 2. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник. ‑ К.: Юрінком Інтер, 2008. ‑ 712 с.

 3. Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За заг. ред. Ю.П. Аленіна. ‑ Харків: Одіссей, 2009. ‑ 816 с.

 4. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Підручник. – К.: Істина, 2010. – 496 с.

 5. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Підручник.- Київ: Либідь, 1999. ‑ 536 с.

 6. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. ‑ К.: А.С.К., 2007. – 848 с.

 7. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України. Загальна частина: Підручник. ‑ К.: Кондор, 2005. – 152 с.

 8. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України. Особлива частина: Підручник. ‑ К.: Кондор, 2009. – 280 с.


Навчальні посібники

 1. Азаров Ю.І. Кримінально-процесуальне право України: [навч. посіб.] / Азаров Ю.І., Заїка С.О., Фатхутдінов В.Г. ‑ К.: Кутеп, 2008. – 430 с.

 2. Баулін О.В., Карпов Н.С., Поповченко О.І., Савицький Д.О. Спрощене досудове провадження в Україні: історія, сучасність, перспективи. ‑ К.: НАВСУ, 2004. – 151 с.

 3. Баулін О.В., Поповченко О.І. Нотаріус в кримінальному процесі: Навч. посібник. – Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2011. – 180 с.

 4. Биленчук П.Д., Сервецкий И.В. Разрешение милицией (полицией) заявлений и сообщений о преступлениях: История, мировой опыт, современное состояние. – К., 1992. – 58 с.

 5. Благодир С.М. Закриття кримінальної справи в досудовому слідстві: Навч. посібник.- Тернопіль, 2001. ‑ 112 с.

 6. Бобечко Н.Р. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України: Наук.-практ. посібник / Н.Р. Бобечко; за ред. В.Т. Нора. – К.: Алерта: КНТ; ЦУЛ, 2010. – 144 с.

 7. Будников В.Л. Обжалование действияй и решений следователя: Учеб. пособ. / Будников В.Л. ‑ Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1990. ‑ 64 с.

 8. Букалов П.Ф. Оскарження вироків: Практич. посіб. ‑ Донецьк: 2011. – 32 с.

 9. Галаган А.И. Особенности расследования органами внутренних дел общественно опасных деяний лиц, признаваемых невменяемыми: Учебно-практич. пособие / Отв. ред. А.Я. Дубинский; МВД СССР, КВШ им. Ф.Э. Дзержинского. – К.: КВШ МВД СССР, 1986. – 82 с.

 10. Гмирко В. Кримінально-процесуальні докази: поняття, структура, характеристика, класифікація: Лекція. ‑ Дніпропетровськ: Академія державної митної служби України, 2002. – 63 с.

 11. Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України. ‑ К.: Юрінком Інтер, 1998. ‑ 189 с.

 12. Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі. Науково-практ. посібник. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2006. – 272 с.

 13. Грошевий Ю.М., Фомін С.Б. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність. Навч. посібник. ‑ Х.: Право, 2010. – 112 с.

 14. Гуковская Н.И., Долгова А.И., Миньковский Г.М. Расследование и судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних. ‑ М.: Юрид. лит., 1974. – 208 с.

 15. Джига М.В., Баулін О.В., Лук`янець С.І., Стахівський С.М. Провадження дізнання в Україні: Навч.-практ. посібник. ‑ К.: Друкарня МВС України, 1999. – 155 с.

 16. Дізнання в ОВС: процесуальна діяльність: навч. посіб. у схемах і табл. / Авт. кол.: Г.М. Степанова, А.С. Симчук, М.М. Гончар, О.Ю. Хацуцяк, А.В. Самодін; КНУВС – К: КНТ, 2010. – 192 с.

 17. Доронін І.М. Документи-докази у кримінальному процесі України. Практ. посібник. ‑ К.: Паливода, 2008. – 184 с.

 18. Досудове розслідування кримінальних справ: навч.-практ. посіб./ Ю.І. Грошевий, В.В. Вапнярчук, О.В. Капліна, О.Г. Шило; за заг. ред. Ю. М. Грошевого. — Х. : ФІНН, 2009. — 328 с.

 19. Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права.‑ Харків, 2004.

 20. Дубинский А. Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел: Учеб. пособ ./ Дубинский А.Я. ‑ К.: КВШ МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1987.‑ 84 с.

 21. Експертизи в судовій практиці: наук.-практ. посібник / Київський НДІ судових експертиз; Академія адвокатури України / В.Г. Гончаренко (ред.). ‑ 2-ге вид. перероб. і доп. ‑ К.: Юрінком Інтер, 2010. – 400 с.

 22. Загурський О.Б. Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми.- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2005. – 208 с.

 23. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Наук.-практ. посіб. ‑ К.: Вища шк., 2002. ‑ 271 с.

 24. Зеленський С.М., Назаренко С.П., Письменний Д.П. Провадження у справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності: Навч. посібник. – К.: КНТ, 2012. – 160 с.

 25. Каркач П. М. Організація роботи прокуратури району (міста) по підтриманню державного обвинувачення в суді: [навч. посіб.] / П. М. Каркач, І. Е. Краснолобов. ‑Х.: Торнадо, 2003. ‑ 94 с.

 26. Каткова Т.В. Каткова А.Г. Закінчення досудового слідства та складання обвинувального висновку у кримінальній справі: Навч. посібник.– Х.: Рубікон, 2002. – 96 с.

 27. Когутич І.І. Міжнародно-правова допомога та співробітництво у кримінальному судочинстві України. Посібник. – Львів: Тріада Плюс, 2005. – 548 с.

 28. Кошинець В. В. Спеціальні психологічні знання в кримінальному процесі: теоретичні засади та практичні проблеми: [навч. посіб.] / В. В. Кошинець, В. Я. Марчак. ‑ Чернівці: Рута, 2007. ‑ 215 с.

 29. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / МОН України; І.В. Басиста, В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко. ‑ К: ЦУЛ, 2010. – 347 с.

 30. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів / Авт. кол.: Андрєєв·Р.Г., Блажівський·Є.М., Гошовський·М.І. та ін. – Харків: Правова єдність, 2012. – 736 с.

 31. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие: Учеб. пособие / ЛГУ. ‑ Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1984. ‑ 217с.

 32. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Конюшенко Я. Ю., Чурікова І. В. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 280 с.

 33. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О.Ю., Степанов О.С., Климчик М.П. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 200 с.

 34. Леоненко В.В. Судебное производство по делам о преступлениях несовершеннолетних. ‑ К.: Наук. думка, 1987. – 143 с.

 35. Летучих В.И. Конституционный принцип обжалования в досудебных стадиях советского уголовного процесса: Учебное пособие. – Омск: ОВШМ МВД СССР, 1981. – 67 с.

 36. Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу. – Дніпропетровськ: Юрід. акад. МВС, 2004. – 154 с.

 37. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій. Навч. посібник. ‑ К.: Істина, 2005. ‑ 456 с.

 38. Лобойко Л.Н. Уголовно-процессуальное право: Курс лекций. Учеб. пособие. – Х.: Одиссей, 2007. – 457 с.

 39. Лукьянчиков Е.Д., Письменный Д.П. Разрешение органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях несовершеннолетних. ‑ К.: КВШ МВД СССР, 1987. – 66 с.

 40. Ляш А.О. Кримінальний процес (Загальна частина): Навч. посібник. – К.: Університет «Україна», 2006. – 224 с.

 41. Ляш А.О. Кримінальний процес (Особлива частина): Навч. посібник. – К.: Університет «Україна», 2006. – 470 с.

 42. Ляш А.О., Благодир А.А. Застосування примусу під час провадження слідчих дій: Навч. посібник. – К.: Освіта України, 2010. ‑ 190 с.

 43. Мазур О.С., Баулін О.В. Забезпечення прав та законних інтересів особи, яку затримали за підозрою у вчиненні злочину: Навч. посібник. – Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2011. – 204 с.

 44. Макаренко Є.І., Негодченко О.В., Тертишник В.М. Огляд місця події: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Дніпроп. юрид. ін-т МВС України, 2001. – 156 с.

 45. Малютін І.А. Зупинення досудового розслідування: [навч.-метод. посіб.] / за заг. ред. З.Д. Смітієнко. ‑ К.: НАВСУ, 2003. – 140 с.

 46. Маляренко В. Т. Кримінальний процес України: Стан та перспективи розвитку : [навч. посіб.]: Вибрані наукові праці / Маляренко В. Т. ‑ К.: Ін Юре, 2004. – 600 с.

 47. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. ‑ К.: Юрінком Інтер, 1999. – 318 с.

 48. Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві: Деякі проблеми та шляхи їх вирішення. ‑ К.: Юрінком Інтер, 2001. – 240 с.

 49. Манукян В.И. Европейский суд по правам человека: право, прецеденты, комментарии. Научн.-практ. пособие.- К.: Істина, 2006. ‑ 368 с.

 50. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учеб. пособие. ‑ М.: Дело, 2000. ‑272 с.

 51. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах: Навч. посіб./ Ін-т адвокатури при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка. ‑2. вид., доп. ‑ К.: Юрінком Інтер, 2000. – 256 с.

 52. Мінюков П.І., Мінюков А.П. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу (відділення) органів внутрішніх справ і проблеми керівництва досудовим слідством: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2004. – 214 с.

 53. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: [навч. посіб.] / Молдован А.В. ‑ К.: Центр навчальної літератури, 2005. ‑ 352 с.

 54. Молдован А.В., Мельник С.М. Кримінальний процес України: Навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2013. ‑ 368 с.

 55. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2008. – 584 с.

 56. Николюк В.В. Уголовно-исполнительное судопроизводство в СССР. ‑ Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та , 1989. – 256 с.

 57. Омельяненко Г.М. Провадження у справах про злочини неповнолітніх як диференціація кримінально-процесуальної форми: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. – 128 с.

 58. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі (розшукові) дії у схемах: посібник / Никифорчук Д.Й., Зима Л.М., Тарасенко О.С., Василинчук В.І.; за заг. ред. В.В. Коваленка. – К: НАВС, 2012. – 155 с.

 59. Попелюшко В.О. Мала судова реформа та захист прав громадян. Навч. посібник. ‑ К.: Кондор, 2006.- 236 с.

 60. Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи. Навч. посібник. ‑ К.: Кондор, 2006. – 234 с.

 61. Порівняльний аналіз норм колишнього та нового кримінального процесуального кодексу України / Молдован В.В. – К., 2012. – 418 с.

 62. Прийняття процесуальних рішень та проведення слідчих дій: навч. посіб. / Горбачов В.П., Корона С.О., Титов А.М. та ін. ‑ Донецьк: Донецький юр. ін-т МВС України, 2012. – 362 с.

 63. Проблеми забезпечення прав засуджених у кримінально-виконавчій системі України / В.А. Бадира, О.П. Букалов, А.П. Гель, М.В. Романов, І.С. Яковець; За заг. ред. Є.Ю. Захарова. Харківська правозахисна група. – Харків: Права людини, 2011. – 368 с.

 64. Проверка законности и обоснованности приговоров. Сравнительное исследование / Антониу Д., Бочек О., Жаргаясайхан Д., Кирай Т. и др.; Отв. ред.: Светлов А.Я., Чангули Г.И. ‑ Киев: Наук. думка, 1991. – 240 c.

 65. Прокурорський нагляд в Україні: курс лекцій / [В.Т. Нор, Я.О. Береський, І.І. Когутич, З.Д. Котик, М.В. Гузела]; ред. В.Т. Нор; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. ‑ Львів : Тріада плюс, 2002. – 280 с.

 66. Процесуальні й тактичні особливості провадження окремих слідчих дій за участю іноземців: метод. реком. для практ. прац. / С.С. Кудінов, Р.М. Шехавцов, О.О. Цибульська; за заг. ред. Л.В. Черечукіної. ‑ Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2012. – 46 с.

 67. Разинкина А.Н. Апелляция в уголовном судопроизводстве. ‑ М., 2004. – 160 с.

 68. Руководство по расследованию преступлений: Научно-практ. пособие / А.В. Гриненко, Т.В. Каткова, Г.К. Кожевников и др. – Харьков: Консум, 2001. – 608 с.

 69. Савонюк Р.Ю. Доказування в досудовому слідстві: Навч. посібник.- Сімферополь: ДОЛЯ, 2004. ‑ 184 с.

 70. Свиридов М.К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора. ‑ Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1978. – 221 с.

 71. Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. ‑ СПб.: Наука, 2000. – 224 с.

 72. Спіріна І.Д. Судово-психіатрична експертиза: Навч. посіб. / Дніпропетр. юрид. ін-т. ‑ 2.вид., перероб. та доп. ‑ Дніпропетровськ, 2000. ‑ 145 с.

 73. Стахівський С.М. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства: Вибрані твори. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2010. – 276 с.

 74. Стахівський С.М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів: Наук.-практ. посіб. – К.: Атіка, 2009. – 64 с.

 75. Татаров О.Ю. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами: Навч. посіб. // КНУВС. МОН України. ‑ К.: КНТ, 2009. – 158 с.

 76. Тертишник В.М., Козаченко І.П., Антонов К.В. Використання в кримінальному процесі матеріалів оперативно-розшукової діяльності та гарантії захисту прав і свобод людини. ‑ Дніпропетровськ, 2004.

 77. Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl
  navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
  navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
  navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліни
  navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
  navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
  navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
  navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка