Назва модуля: Історія українознавства Код модуля: улумн 8 двф. 01 Тип модуляДата конвертації09.09.2018
Розмір31.5 Kb.

  1. Назва модуля: Історія українознавства

  2. Код модуля: УЛУМН_8_ДВФ.01

  3. Тип модуля: Дисципліни вибору факультету

  4. Семестр: 1

  5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); аудиторні години – 40 (лекцій –20, практичних занять – 20)

  6. Лектор: Терешко Інна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент

  7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: історичні засади українознавства як науки і навчальної дисципліни; державні документи, постанови уряду щодо впровадження українознавства в освітніх закладах України; джерельну та історіографічну базу українознавства; специфіку формування українознавчої дисципліни у різні періоди історії; роль окремих історичних постатей у становленні науки; діяльність громадсько-політичних організацій у формуванні політичної свідомості українського народу.

уміти: аналізувати наукові доробки вчених; добирати літературу з окремих проблем українознавства; написати реферат, доповідь, повідомлення; визначати шляхи і прийоми застосовування здобутих теоретичних знань у своїй професійній діяльності.

  1. Спосіб навчання: аудиторні заняття

  2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: основи народознавства, методика українознавчих досліджень, фольклор, фольклористика.

  3. Зміст модуля:

Українознавство як наука і навчальна дисципліна. Концептуальні, історичні та теоретико-методологічні основи розвитку українознавства.

Українознавство в XX ст. Українознавство за кордоном у XX ст. Українознавчі науково-освітні центри за кордоном. Українознавство в період розбудови незалежної української держави.

  1. Рекомендована література:

 1. Етнографія України: Навч. посібн. – Львів, 2004. – 479 с.

 2. Кагаров Е.Г. Нарис історії етнографії. – К., 1982. – 254 с.

 3. Ковальчук О.В. Українське народознавство. Книга для вчителя. – К.: Освіта, 1994. – 176 с.

 4. Крисаченко В.С. Українознавство: Хрестоматія-посібник: У 2 кн. Кн..2. К.: Либідь, 1997. – 464 с.

 5. Культура і побут населення України / За ред. В.А.Наулка. – Вид. 2-е, перероб і доп. – К., 1993. – 439 с.

 6. Культура українського народу: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1994. – 272 с.

 7. Лозко Г. Українське народознавство. – К., 1995.

 8. Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я.Мацюк та ін. – К., 1994.

 9. Українське народознавство: Навч. посібник / За ред.. С. П. Павлюка та ін. – Львів: Фенікс 1994. – 608 с.

  1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота, науково-дослідні завдання.

  2. Методи і критерії оцінювання:

- Поточний контроль (80 %): усне опитування, домашня самостійна робота, контрольні тести, оцінка за реферат.

- Підсумковий контроль (20 %, залік): тестування, контрольна робота.14. Мова навчання: українська.
Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка