Название: Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури


Розділ 3. Використання прийомів ігрового методу на заняттях з фізичної культуриСторінка4/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.31 Mb.
ТипКурсовая
1   2   3   4   5
Розділ 3. Використання прийомів ігрового методу на заняттях з фізичної культури

3.1 Ігровий метод

Втягнути дітей в навчальну роботу, активізувати їх дозволяє також застосування різноманітних методів і прийомів, серед яких не можна не виділити ігровий метод, як самий цілеспрямований, особливо в заняттях з дітьми молодшого шкільного віку. Дозволяючи учням грати самостійно, підводячи підсумки, підкреслюю: "Молодці, ви добре працювали самостійно". Це допомагає утвердити у свідомості учня зв'язок поняття "самостійна робота" із приємною активною діяльністю. Така підготовка дозволяє переходити до більш складних і відповідальних самостійних завдань. Працюючи самостійно учні постійно знаходяться під моїм контролем, при необхідності втручаюся в роботу, виправляю грубі помилки, надають допомогу.

Одночасно з поступовим приученням учнів до усе більш відповідальних самостійних занять формують в них уміння контролювати й оцінювати виконувані дії. Учні вчаться спочатку давати словесну оцінку діям свого товариша, потім доповнюють її виставлянням оцінки в балах. Чим молодше школярі, чим менше в них досвіду в оцінюванні, тим простіше вправи пропонуються для оцінювання. Встановлюються і найпростіші критерії оцінки.

Активізує учнів і об'єктивна оцінка вчителем результатів їхньої діяльності. У цьому плані високий ефект досягається за умови необмеження учнів терміном здачі навчального нормативу в межах якоїсь серії уроків. Дозволяю школярам здавати норматив у будь-який час після наміченого за планом терміну. Адже відомо, що краще тренування - це змагання. Нехай сам із собою, але під час кожної перездачі учень змагається. Напевно, можливі різні варіанти організації перездачі. Але, на наш погляд, найбільш раціональний - це створити можливість учневі підготуватися на додатковому занятті і там же виправити оцінку. Термін, протягом якого можлива перездача, залежить від складності нормативу й активного відношення учня до занять, в останньому намагаються переконати його наочно.3.2 Використання народних ігор та їх роль у розвитку пізнавальної активності до фізичної культури

Останнім часом особливо гостро постає питання про напрями розвитку фізичного виконання в загальноосвітніх школах. Чинна навчальна програма, яка передбачає два уроки фізичної культури щотижня, не забезпечує необхідного обсягу рухової активності школярів. Якщо вірити статистиці, то через відсутність чіткої системи фізичного виховання 53% учнів мають послаблене здоров'я і відстають у фізичному розвитку, 63% - порушення постави, 45 - 50% старшокласників потерпають від різних неврозів.1 це не повний перелік недугів.

А тому треба більш усвідомлено підходити до вибору засобів, методів та форм занять фізичними вправами, а особливо активізації пізнавального процесу на уроках. Необхідно вводити додаткові уроки фізичної культури. Реалізувати це завдання важко з трьох причин: по-перше, за браком відповідного обладнання; по-друге, недостатня кількість учителів фізичної культури; по-третє, відсутність коштів [23,54].

Одним із варіантів вирішення завдання щодо активізації пізнавального процесу на уроках фізичної культури є запровадження в школі національних ігор. Проведення таких ігор у будь-яку пору року не потребує ні спортивних залів, ні спеціально обладнаних майданчиків. Народні ігри без додаткових матеріальних витрат дозволять перейти до трьох уроків фізичної культури на тиждень. Полегшують вони і вирішення проблеми недостатньої кількості вчителів для проведення цих уроків - традиції народних ігор завжди передавалися старшим поколінням молодшому.

Народні ігри в школі можуть проводити класні керівники, батьки, в початкових класах - спеціально підготовлені старшокласники. Останнім заняття іграми дали б можливість перевірити себе на педагогічній ниві перед вступом до педагогічного закладу освіти.3 часом, можливо, і вчителів-чоловіків у школі побільшало б.

Брати участь в і фах можуть від 2 до 40 осіб будь-якого віку. Скільки на вулицю чи у двір не вийшло б дітей, всі можуть грати, Це значить, що народні ігри, з якими учні ознайомляться на уроках фізичної культури, можна перенести у двір, де зараз діти різного віху часто нудьгують, не знаючи, чим зайнятися.

Від покоління до покоління старші передавали народні обряди, традиції молодшим. Ним вони допомагали зберегти національний колорит як одну із своєрідних і яскравих його граней - народні ігри. Народні ігри є скарбницею людської культури. Ігрова діяльність дітей в народних іграх широка і різноманітна. Дитинство й ігри - нероздільні. Ігри вводять дитину в життя, знайомлять її з довкіллям, допомагають здобути знання і набути трудових навичок, фізично загартуватись [23,54].

В історичному плані інтерес людини до ігрової діяльності постійний. Спершу народні ігри були подібні до виконанні якої-небудь трудової, побутової чи військової дії. Проте умови виховання впливали на зміст ігор. З покоління в покоління народні ігри приходили у зміненому вигляді. Змінювались умови гри, з'являлись ігри з новими сюжетами, продиктованими часом. Проте незмінним протягом віків залишався потяг людей до народних ігор, де можна показати свої спритність, швидкість, витривалість і силу, і це тому, що ігрова діяльність стимулюється потребами, обумовленими самою природою: потребами в русі, тренуванні м'язів і внутрішніх органів. Через народні ігри учень ознайомлюється з навколишнім середовищем, усвідомлює своє ставлення до речей, людей, різних видів діяльності. Ця діяльність допомагає дитині задовольнити у живій І цікавій формі потребу в рухах, виробляти і вдосконалювати якості характеру та волі, а також багато життєво необхідних умінь та навичок.

Серед засобів фізичного виховання народні ігри посідають особливе місце. Народна гра - сукупність різноманітних рухових дій, які зумовлюють поведінку гравці о. Для вчителя - це важіль вкидання, для учнів - це діяльність найбільш цікава, емоційна, творча, а тому приємна.

Народні ігри прості й різноманітні. Багато з них мають окремі елементи спортивних ігор і є доброю підготовкою до них.

Характерною особливістю українських народних ігор не тільки багатство і різноманітність рухів, але і довільне застосування їх у різноманітних ігрових ситуаціях, що сприяє прояву ініціативи й творчої активності учнів.

Визначальною особливістю ігрової діяльності дітей в українських іграх є поєднання двох дуже важливих факторів: з одного боку, діти залучаються до практичної діяльності, розвиваються фізично, звикають самостійно діяти; з другого боку, вони одержують моральне й естетичне задоволення від цієї діяльності, поглиблюють знання про навколишнє середовище. Все це сприяє вихованню всебічно розвиненої особистості. Таким чином, народна гра - це один із колективних засобів виховання: вона спрямована на всебічну фізичну підготовленість, удосконалення функцій організму, виховання морально-вольових якостей, а також сприяє розвиткові творчих здібностей гравців.

Рівень пізнавальної активність є показником розвитку особистості. В.І. Лозова виділяє три рівні активності школяра: виконавська, реконструктивна і творча Г.І. Щукіна визначає творчу активність як "виший рівень, оскільки саме завдання ставиться школярем, а способи його виконання вибираються нові, нешаблонні, оригінальні".

Творча пізнавальна активність школярів - це така активність, яка передбачає внутрішнє прагнення до активної участі в навчальному процесі як пошук ним самостійних шляхів вирішення різних проблем.

Щоб цілеспрямовано розвивати в учнях творчу активність піл час вивчення народних ігор, необхідно насамперед чітко усвідомити основні риси творчої діяльності, які мають бути сформовані в учнів протягом усього періоду вивчення народних ігор у школі. Не питання найбільш детально розглянуте І.Я. Лернером, який виділяє такі процесуальні риси творчої діяльності:

1) самостійне перенесення знань і вмінь у нову ситуацію;

2) передбачення нових проблем у знайомих, стандартних умовах;

3} передбачення нової можливої функції знайомого об'єкта;

4) передбачення структури об'єкта, що підлягає вивченню;

5) уміння бачити альтернативу вирішення проблеми, альтернативу підходу до пошуку;

6) уміння комбінувати відомі аспекти проблеми для конструювання нового способу її вирішення;

7) уміння створювати оригінальний спосіб за відомих інших.

Перелічені риси є тими основними елементами досвіду творчої діяльності, якими мають володіти школярі під час вивчення народних ігор. Оволодівши ними, учні одержують базу для подальшого розвитку. Реалізація творчих здібностей дитини під час участі у народних іграх робить її життя багатшим і змістовнішим, збагачує її ровесник в, колектив, впливає на навчально-виховний процес. Творча активність школярів реалізується, як правило, не в створенні об'єктивно нового, а в створенні суб'єктивно нового, при фантазуванні, уявленні, усвідомленніпричинних зв'язків і залежності різних явиш тощо.

Творча активність може виявлятися на різних рівнях: від перенесення набутих знань, умінь, досвіду в нову ситуацію до спроможності знайти новий варіант вирішення проблеми. Вона може виявлятися постійно або епізодично. При цьому слід широко враховувати творчу активність самих дітей. Учителю фізкультури даються необмежені можливості разом із дітьми винаходити, уточнювати і вводити нові правила гри.

У практиці проведення народних ігор буває так, що з окремих епізодів однієї три виникає можливість для створення кількох різних за характером ігор, а буває н так, що вдало об'єднавши елементи кількох відомих ігор, можна створити нову, самостійну і захоплюючу гру.

Такі можливості учитель повинен використовувати для збагачення педагогічної практики добором корисних і цікавих народних ігор, а також для розвитку творчої активності учнів [23,55].

Більш як 15 років тому в Шарівській ЗОШ Богодуніаського району Харківської області був введений третій урок фізкультури. Проводили його спочатку як спортивну годину груп подовженого дня, а потім - як факультатив.

Основним змістом цього уроку були українські народні ігри. Внаслідок попередньо пройденого опитування учнів школи було виявлена, що діти грають передусім у жмурки, латки, схованки, квачі.95,3% не знали, як грати в галку.97,8% - в цурки, 18.1% респондентів не знали ні однієї української народної гри.

Учням дали завдання з'ясувати у людей старшого покоління, в які ігри вони грали в дитинстві, а потім провести ш ігри з товаришами на уроці.

Таким чином, закріплювались зв'язки між поколіннями, відроджувались національні традиції і культура, виховувалася повага до них.

Творчість, що при цьому виявлялась, надавала дітям особливої чарівності, оскільки творча думка формується в учневі тоді, коли по відношенню до знань він займає свою особисту життєву позицію.

Активне вираження: особистого ставлення до здобутих знань і є тин, що слід назвати розумом особистості, яка формується. Активність виражалась насамперед у тому, що дитина ставала діяльним, зацікавленим учасником процесу оволодіння знаннями [23,55].

Аналіз результатів цієї роботи показав, що, по-перше, зросли рухова активність дітей та показники їхньої рухової підготовленості, по-друге, посилився інтерес до уроків фізичної культури, по-третє, виявився позитивний вплив занять на стан здоров'я учта.

Було проведено архівне обстеження українських обрядів, і на сьогодні зібрано більш як 400 українських народних ігор та 70 лічилок.

Ігри упорядковані відповідно до вікових категорій по класах, за характером переважного виду діяльності (біг, єдиноборство, стрибки, метання, розвиток координаційних здібностей тощо), предметна (хороводи, пісні, танці, латки, схованки, жмурки, тихі ігри тощо), а також відповідно до фор" фізичного та естетичного виховання (перерви між уроками, спортивні години у трупах подовженого дня, екскурсії, походи, народні свята тощо).

Висновки

Практика показує що навчання як процес засвоєння знань, навичок і умінні протікає успішно лише при досить високій пізнавальній активності дітей - прагненні до навчання, до оволодіння більш повними і глибокими знаннями. При навчанні школярів на уроках фізичної культури виховання пізнавальної активності має важливе значення.

Широкі можливості для підвищення в дітей інтересу до занять полягають, на наш погляд, в організації пізнавальної діяльності учнів та шляхом надання їм більшої самостійності, творчої ініціативи, шляхом ускладнення (у межах доступного) пізнавальних задач, що вимагають застосування набутих знанні і навичок в різних змінних умовах навчальної діяльності. Інший діючий засіб виховання пізнавальної активності - завдання по взаємоаналізу дій учнів. Найбільше реальний спосіб організації навчальної діяльності учнів у даному випадку - змінний: одна зміна виконує завдання, інша не пасивно очікує черги, а спостерігає, учні, згадуючи відомості про біодинамічну структуру досліджуваних вправ, помічають помилки, допомагають усувати їх. Сприяють вихованню пізнавальної активності так звані пошукові ситуації. Учням називається учбово-пізнавальна задача яку вони повинні вирішувати самі, з частковою допомогою вчителя.

Втягнути дітей в навчальну роботу, активізувати їх дозволяє також застосування різноманітних методів і прийомів, серед яких не можна не виділити ігровий метод, як самий цілеспрямований, особливо в заняттях з дітьми молодшого шкільного віку.Одним із варіантів вирішення цієї проблеми є запровадження в школі національних ігор, які у всі член були одним із основних засобів виховання молоді, насамперед фізичного. Проведення таких ігор у будь-яку пору року не потребує ні спортивних залів, ні спеціально обладнаних майданчиків. Народні ігри без додаткових матеріальних витрат дозволять перейти до трьох уроків фізичної культури на тиждень. Полегшують вони і вирішення проблеми недостатньої кількості вчителів для проведення цих уроків - традиції народних ігор завжди передавалися старшим поколінням молодшому. Це досить ефективний та діючий засіб активізації пізнавальної активності до занять фізичною культурою.

Список використаних джерел

 1. Аросьев Д.А. и др. Как увлечь физической культурой (школьников). // Физическая культура в школе. - 1987. - №4. - С.6 - 10.

 2. Аросьев Д.А. и др. Как увлечь физической культурой (школьников). // Физическая культура в школе. - 1987. - № 5. - С.8 - 12.

 3. Артюшенко О.Ф. та інші. Виховання інтересу до фізкультури у юнаків 15 - 17 років з урахуванням морфофункційних відмінностей. // Фізичне виховання дітей та молоді. - К., 1990. - Вип.13. - С.9 - 13.

 4. Безропильний О.П. Виховання в учнів інтересу до фізичної культури шляхом удосконалення методичного забезпечення шкільних спортивних майданчиків. // Фізичне виховання дітей і молоді. - К., 1990. - Вип.13. - С.33 - 35.

 5. Богданов Г.П. Игры и развлечения в группах продленного дня: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1985.

 6. Бахчанян Г.С. Мотивація інтересу до занять фізичною культурою і спортом. // Педагогіка і психологія. - 1998. - № 4. - С.41 - 47.

 7. Васьков Ю.В., Пашков І.М. Уроки фізкультури в загальноосвітній школі.10 - 11 класи. - Х.: Торсінг, 2004. - 256 с.

 8. Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся. - К., 1988.

 9. Геллер Е.М. Игры на переменах для школьников 1 - 3 классов. - М.: Физкультура и спорт, 1985.

 10. Геллер Е.М. Игры на переменах для школьников 7 - 9 классов. - М.: Физкультура и спорт, 1985.

 11. Гусев В. Основи формування інтересу до уроків фізичної культури. // Завуч. - 2002. - № 15. - С.13 - 14.

 12. Крюченков УВ.С. Для формирования устойчивого интереса к занятиям (физкультурой). // Физическая культура в школе. - 1990. - № 5. - С.38 - 39.

 13. Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів. - X.: Основа, 1990. - 348 с.

 14. Ломейко В.Ф. Завитие двигательных качеств на уроках физической культуры. - Минск, 1980.

 15. Матвеев А.П., Мельников С.Б. Методика физического воспитания с основами теории. - М.: Просвещение, 1991. - 191 с.

 16. Методика физического воспитания школьников. // Под ред.Г.Б. Мейксона. - М.: Просвещение, 1989. - 143 с.

 17. Минаев Б.Н., Шиян Б.М. Основы методики физического воспитания школьников. - М., 1989.

 18. Новосельский В.Ф. Методика физической культуры в старших классах. - К., 1989.

 19. Остапенко О. Виховання в учнів 8-9 класів інтересу до занять фізичною культурою. // Фізичне виховання в школі. - 2002. - № 2. - С. 19 - 23.

 20. Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології. - К.: Фірма “ІНКОС”, 2003. - 352 с.

 21. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. - М.: Педагогика, 1980. - 321 с.

 22. Психорегуляцию - в практику физического воспитания школьников. // Физическая культура в школе. - 1991. - № 6. - С.12.

 23. Семеренський В. Народні ігри та їх роль у розвитку творчої активності учнів. // Фізичне виховання в школі. - 2000. - № 1. - С.54 - 55.

 24. Староста В. Новый способ измерения и оценки двигательной координации. // Теория и практика физической культуры. - 1998. - № 6. - С.8 - 11.

 25. Теория и методика физического воспитания. / Под ред. Шияна Б.М. - М., 1988. - 284 с.

 26. Теория и методика физического воспитания. / Под ред. Ашмарина Б.А. - М., 1990. - 325 с.

 27. Физкультурно-оздоровительная работа в школе: Книга для учителя. / Под ред.А.М. Шлемина. - М.: Просвещение, 1988.

 28. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів (Практикум). - Львів: Світ, 1993. - 184 с.

 29. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. В 2-х частинах: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2001.

 30. Щербина Ю. Рівень фізичного розвитку. // Старт. - 1987. - № 8. С.27.

 31. Щукина Г.Й. Активизация познавательной деятельности. - М., 1979. - 257 с.

Конспект-розробка інтегрованого уроку

з фізичної культури за темою: «Гімнастика. Рухливі ігри» у 5 класі

Тип уроку: гра – міжпредметна інтеграція уроку фізичної культури з

уроками географії, математики, української мови, англійської мови.

Завдання уроку:

1. Повторити дихальні вправи, продовжити вивчати комплекс

розвивальних вправ з гімнастичною палицею.

2. Сприяти закріпленню вивченого матеріалу із загальноосвітніх

предметів, розвитку рухових якостей.

3. Виховувати в учнів любов до щоденних занять фізичними вправами.

Інвентар: гімнастичні палиці, обручі, набивні м’ячі, свисток, крейда,

роздатковий матеріал, стійки (Н-75см, 50см), магнітна дошка,

адміністративна мапа України, магнитики.

Місце проведення: спортивний зал.

№ Зміст уроку Дозу

вання


Методичні вказівки

Підготовча частина (15 хв.)

1 Організація учнів до уроку:

- шикування в одну шеренгу;

- перевірити правильність постави;

- рапорт;

- привітання;

- повідомлення завдань уроку;

- дихальна гімнастика:

1 – в.п. стійка ноги нарізно, руки на

поясниці (великі пальці уперед)

1 – 2 – повільний глибокий вдох

3 – 4 – повільний повний видох

2 – 1 – 4 – повільний глибокий вдох

2 хв.

3 хв.


2 рази

Фронтальний метод.

Здає учень

Звернути увагу на

чіткість

Для правильної постави

Звернути увагу учнів,

що таке дихання треба

застосовувати під час Виставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 15

№ Зміст уроку Дозу

вання

Методичні вказівки5 – 7 – затримка дихання, 8- видох

1 – 8 – вільне дихання

3 – 1 – 2 – повільний глибокий вдох

3 – 7 – затримка дихання, 8- видох

1 – 8 – вільне дихання

4 – 1 – 2 – повільний глибокий вдох

3 – 10 – затримка дихання, 11 – видох

1 – 16 – вільне дихання

5 – 1 – 4 – повільний глибокий вдох

5 – 8 – повільний повний видох

1 – 8 – вільне дихання.

2 рази


2 рази

1 раз


1 раз

перенесення та встано-

влення гімнастичних

снарядів, виконання

акробатичних вправ та

під час підйому та

перенесення вантажів.

2 Стройові вправи: повороти на місці 30 с Фронтальний метод

3 Гра «Світлофор»:

Учні шикуються в колону по одному і

в повільному темпі біжать по

спортзалу. Якщо вчитель показує

жовтий світлофор – учні переходять на

ходьбу. Якщо зелений – продовжують

біг, якщо червоний – зупиняються.

2 хв.


30 с

Зупинитись потрібно

стрибком так, щоб не

штовхнути товариша

попереду («не зробити

аварії»). Хто підчас гри

неуважний, той стає

замикаючим. Відстань

– 2 кроки.

4 Перешикування з колони по одному в

колону по два.

30 с Поворотом у русі.

5 Комплекс ЗРВ з гімнастичною

палицею:


1. В.п. – ноги нарізно, палиця

попереду.

1) Палиця вгору,ліву ногу - назад на

носок;


4-6

разів


За поясненням без

показу вчителя

Обличчя до гори, темп

середнійВиставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 16

№ Зміст уроку Дозу

вання


Методичні вказівки

2) В.п;


3) Палиця вгору праву ногу – назад на

носок;


4) В.п.

2. В.п. – ноги нарізно, палиця

попереду.

1) Поворот ліворуч, палиця

вертикально;

2) В.п.;


3) Поворот праворуч, палиця

вертикально;

4) В.п.

4-6


разів

Амплітуда

максимальна,темп

середній.

3. В.п. – ноги нарізно, палиця позаду

під лікті.

1) Поворот ліворуч;

2) В.п.;


3) Поворот праворуч;

4) В.п.


4-6

разів


Під час повороту

тулуба ступні ніг від

підлоги не відривати,

темп середній.

4. В.п. – ноги нарізно, палиця на

плечі, за голову

1) Нахил тулуба вперед;

2) В.п.;


3) Нахил тулуба вперед;

4) В.п.


4-6

разів


Під час нахилів ноги в

колінних суглобах

напружені, лікті

відведені назад

5. В.п. – ноги нарізно, палиця позаду,

руки відведені назад

1) Присід – руки уперед, палицю під

коліна;


4-6

разів


Під час присидів

тримати спину рівно,

темп повільний.Виставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 17

№ Зміст уроку Дозу

вання

Методичні вказівки2) В.п.;

3) Присід;

4) В.п.

6. В.п. – ноги нарізно, палицяпопереду, одним кінцем у підлогу, на

інший кінець покласти руки

1) Мах правою ногою в сторону;

2) В.п.;


3) Мах лівою ногою в сторону;

4) В.п.


4-6

разів


Мах максимальний,

темп середній

Стежити за правильною

поставою, опорна нога

пряма, махова нога-

носок натянутий

7. В.п. – стійка ноги нарізно, палиця

попереду


1) Стрибок, палиця до грудей;

2) Стрибок, палиця до гори;

3) Стрибок, палиця до грудей;

4) Стрибок,палиця вниз.

4-6

разів


8. В.п. – о.с. стійка, палиця попереду

1) Стрибок ноги нарізно, палиця вгору;

2) В.п.;

3) Стрибок ноги нарізно, палиця вгору;

4) В.п.

4-6


разів

Приземлення на носки.

Висота стрибка

середня, темп

повільний з поступовим

нарощуванням.

Основна частина (25 хв.)

1 Естафета «Розминка»

Дві команди шикуються в колону за

загальною стартовою лінією, кладуть

праву руку на плече учня, що

попереду. Естафета розпочинається за

командою вчителя. Перший учасник

3 хв. Перемагає команда,яка

швидше закінчить

естафету. Естафета

вважається заверше-

ною, коли останній

учасник виконає Виставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 18

№ Зміст уроку Дозу

вання

Методичні вказівкидолає дистанцію бігом, оббігає

прапорець і повертається до своєї

команди, стає в кінець колони і

торкається плеча учасника, що

попереду. Учасники передають

естафету торканням до плеча.

Отримавши хлопок по плечу, учень

починає бігти по дистанції.

передачу естафети і

капітан підніме руку

вгору.

2 Естафета «Виклик номерів»Усі гравці діляться на дві команди і

шикуються в колону по одному. Учні

кожної команди розраховуються за

порядковими номерами. Потім учитель

викликає номер на свій розсуд. Гравці,

у яких цей номер, біжать по дистанції,

вибігаючи зі строю.

3 хв. Учасник, який першим

завершить біг по

дистанції, принесе

своїй команді бал.

Команда, яка набере

більшу кількість балів,

переможе у цій

естафеті.

3 Естафета «Математичний виклик

номерів»

Проводиться за правилами

попередньої естафети, учні оббігають

набивні м’ячі «змійкою», тільки

замість виклику номерів учитель

оголошує математичне завдання,

відповідь на яке і є номером учасника,

котрий бігтиме по дистанції.

Наприклад: 4+4=8; 8-1=7; і т.д.

3 хв. Команда, яка набере

більше балів, переможе

у цій естафетіВиставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 19

№ Зміст уроку Дозу

вання


Методичні вказівки

4 Естафета « Збери англійський

алфавіт»

Теоретичне завдання – на підлозі

лежать картки з буквами англійського

алфавіту, потрібно їх викласти в

алфавітному порядку. Фізичне

завдання – пролізти в «мишоловку»,

потім пересування по гімнастичній

лаві в упорі стоячи на колінах.

4 хв. Естафета триває до

завершення теоретич-

ного завдання. За кожне

правильно виконане

теоретичне завдання

нараховується очко і

одне команді за

швидкість виконання.

Команда, яка набере

більше очок переможе

у цій естафеті.

5 Естафета «Назви предмет»

Теоретичне завдання – на плакаті

написані назви предметів англійською

мовою,поряд лежать предмети. Потрібно

покласти предмет під відповідний напис.

Фізичне завдання – лягти на гімнастичну

лаву і підтягнутися на руках до кінця

лави. Назад повернутися бігом і передати

естафету торканням долоні.

4 хв. За кожне правильно

виконане теоретичне

завдання нараховується

очко і одне команді за

швидкість виконання.

Команда, яка набере

більше очок переможе

у цій естафеті.

6 Естафета «Фонетичний розбір

слова»


Теоретичне завдання – виконати на

плакаті частковий фонетичний розбір

наданого слова (визначити кількість

букв і звуків). Фізичне завдання –

пролізти в «мишоловку», потім

подолати бар’єр (Н – 50 см).

4 хв. За кожне правильно

виконане теоретичне

завдання нараховується

очко і одне команді за

швидкість виконання.

Команда, яка набере

більше очок переможе

у цій естафеті.Виставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 20

№ Зміст уроку Дозу

вання


Методичні вказівки

7 Естафета «Географічна»

Теоретичне завдання – визначити на

мапі місце розташування обласних

центрів крїни і позначити їх

магнитиками. Фізичне завдання –

перенесення набивних м’ячів. За

сигналом перші учасники команд

біжать з м’ячами в руках; кладуть їх в

обруч; підбігають до мапи і виконують

теоретичне завдання. Повертаються

назад гладким бігом. Наступні біжать

до мапи, виконують теоретичне

завдання, забирають з обручів м’ячі,

повертаються до команд.

4 хв. Естафета закінчується

тоді,коли останній

гравець повернеться із

м’ячем до лінії старту.

За кожне правильно

виконане теоретичне

завдання нараховується

очко, і одне команді за

швидкість виконання.

Команда, яка набере

більше балів переможе

у цій естафеті.

Заключна частина (5 хв.)

1 Гра «Карлики і велетні»

Учні стоять у шеренгу. Якщо учитель

скаже «велетні», учні повинні стати на

носки і підняти руки вгору, а якщо

«карлики» – усі мають присісти, руки

за голову.

2 хв. Інтервал між учнями

50см. Хто помиляється,

стає ведучим або

робить крок вперед.

2 Гра «Заборонений рух»

Учні виконують рухи за командою

вчителя, окрім забороненого руху,хто

помиляється – робить крок уперед і

робить три присіди.

Підбиття підсумку уроку

1 хв.

1,5 хв.


Відзначити кращих

учнів, звернути увагу

на загальні помилкиВиставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 21

№ Зміст уроку Дозу

вання

Методичні вказівки3 Домашнє завдання 30 с Згинання та розгинання

рук в упорі лежачи –

3 х 50% від особистого

максимуму;

підйом тулуба з

положення лежачі руки

за головою.Виставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 22

План-конспект

інноваційного уроку фізичної культури для 8 класу

Тема: «Спортивні ігри та загальна фізична підготовка з елементами

олімпійської освіти»

Тип уроку: урок-гра

Мета уроку: Сприяти зміцненню здоров’я учнів, залученню до спортивних

занять засобами естафет, ігор та фізичних вправ. Виховувати в учнів почуття

гордості за свій народ.

Завдання уроку:

1. Ознайомити учнів зі спортивними досягненнями спортсменів-

олімпійців.

2. Вдосконалювати техніку виконання окремих елементів спортивних

ігор.


3. Сприяти розвитку швидкості, сили, спритності, швидкісно-силовим

якостям та координації рухів.

Інвентар: гімнастичні лави, баскетбольні м’ячі, футбольні м’ячі, ключки,

самокати, парасольки, пари калош, фішки, комплекти форми, спортивне

табло.

Технічні засоби навчання: мультимедійна системаМісце проведення: спортивний зал.

№ Зміст уроку Дозу-

вання

Методичні вказівкиПідготовча частина (11 – 12 хв.)

1. Шикування.

Вчитель: – Лунав дзвінок?

Діти: – Лунав дзвінок!

Вчитель: – Тож кроком руш всі на урок!

– ідем на фізкультуру?...

Щоб тренувать свою фігуру?...

1 хв. Клас поділений на 3

команди та вишику-

ваний в одну колону.

В кожній команді

учні розташовані

відповідно до стану Виставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 23

№ Зміст уроку Дозу-

вання

Методичні вказівкиЩоб добре бігати, стрибати?...

І влучно м’ячика кидати?...

Щоб волю гартувати?...

І всіх перемагати?...

Фізкульт-привіт, фізкульт- ура?...

Ну що ж, до праці, дітвора!

Черговий, рапорт здать пора!

здоров’я.

2. Шикування. Рапорт. Привітання

Вчитель: – Здрастуйте, юні олімпійці!

Повідомлення завдань уроку.

1 хв В одну шеренгу.

Рапорт здає черговий

3. Перевірка домашнього завдання 1–2

хв.

Бесіда про спортивніміста та досягнення

4. Замір ЧСС.

Учитель: – До уроку всі готові?...

– А сьогодні всі здорові?...

30 с Замір ЧСС через

кожні 5 хв. Звернути

увагу на учнів з

підвищеною ЧСС.

Звільнений учень

заповнює графік

пульсометрії

5. Розминка активних зон вушних

раковин.

Учитель: – А сьогодні всі уважні?

– Розімнемо зони важні!

30 с Фронтальний метод.

Учні повторюють

рухи за вчителем

6. Сплески в долоні.

Учитель: – Молодці!

– Дорога наша буде тривалою, тому

прошу бути уважними

20 с Усі дії учні

виконують за

командою вчителяВиставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 24

№ Зміст уроку Дозу-

вання

Методичні вказівки7. Організуючі вправи на місці:

повороти ліворуч, праворуч, кругом

1 хв. Звернути увагу на

важливість

дотримання правил

безпеки. Задати

темповий режим

роботи кожній з

медичних груп

8. Комплекс вправ для формування

правильної постави та профілактика

сколіозу.

Ходьба:

- звичайна(взяти м’яч);- на носках(м’яч вгору);

- на п’ятках(м’яч за голову);

- на зовнішній стороні ступні (м’яч за

спину);


- на внутрішній стороні ступні;

- з відведенням рук назад – вгору на

кожен крок

1 хв.


15 м

15 м


15 м

15 м


15 м

10 м


Вправи

виконувати в колону

по одному з м’ячем у

руках.


Дистанція 2 м.

Стежити за поло-

женням правильної

постави


9. Комплекс ЗРВ з м’ячами в русі.

Ходьба:


- з перекиданням м’яча з руки в руку;

- з поворотами м’яча ліворуч – праворуч

на витягнутих вперед руках;

- з переведенням м’яча навколо тулуба;

- в нахилі на кожний крок;

- випадами з поворотами тулуба в

однойменну сторону;

3 хв.


Ноги в колінах не

згинатиВиставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 25

№ Зміст уроку Дозу-

вання


Методичні вказівки

- в напівприсіді;

- в повному присіді.

10 Стрибки в присіді лівим, правим боком. 30 с Утримувати

небезпечну відстань

між учнями.

11 Біг та його різновиди:

- «протиходом»,

- «змійкою».

1 хв. З м’ячем у руках.

12 Перешикування з колони по одному в

колону по двоє.

30 с Дотримуватися

визначеної дистанції

13 Замір ЧСС. 30 с Зробити аналіз і дати

вказівки щодо

інтенсивності

рухової активності.

Основна частина ( 31 - 32 хв.)

I. Зупинка «Стадіон»

Стадіон (Грецька: στάδιον, "підземелля")

– будівництво для спортивних цілей.

Зазвичай містить велике поле з біговими

доріжками навколо і місця для

відвідувачів, що розташовані навколо

поля. Першими стадіонами були

споруди в Стародавній Греції для

проведення Олімпійських ігор та інших

спортивних заходів.

3-4


хв.

Учні вишикувані у

шеренгу.

1. Ведення баскетбольного м’яча:

- звичайне;

- обличчям один до одного лівим

3-4

хв.


Через середину залу

попарно,


в колону по два або в Виставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 26

№ Зміст уроку Дозу-

вання

Методичні вказівки(правим) боком (вправа «Дзеркало»);

- спиною один до одного;

- спиною вперед;

- з поворотами на 360°;

- з обведенням фішок;

- через скакалку, що обертається.

двох шеренгах.

Учні СМГ виконують

вправи ходьбою, або

в повільному темпі.

2. Перешикування в 3 колони Три команди.

II. Зупинка «Олімп».

Олімп (Olumpoz) – гора у Фессалії, на

якій мешкають боги. Назва Олімп

догречеського походження (можливий

зв'язок з індоєвропейським коренем

ulu/uelu, "обертати", тобто вказівка на

округлість вершин) і належить ряду гір

Греції і Малої Азії. На Олімпі

знаходяться палаци зевса і інших богів,

побудовані і прикрашені Гефестом.

Ворота Олімпу відкривають і

закривають ори, коли вони виїжджають

на золотих колісницях. Олімп

мислиться символом верховної влади

нового покоління богів-олімпійців, що

перемогли титанів.

3-4


хв.

Учні вишикувані у

шеренгу

3. Комплекс вправ силової спрямованості згімнастичними лавами та на

гімнастичних лавах:

1) в.п. – стоячи зліва від лави, взятись 4-6 р

Учні розміщуються

за зростом.

Акцентувати увагу Виставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 27

№ Зміст уроку Дозу-

вання


Методичні вказівки

правою рукою за ближній край лави, а

лівою – за дальній край.

1 – лава вгору;

2 – поставити лаву з лівого боку;

3-4 – те саме в праву сторону;

2) в.п. – лава вгорі.

1 – зігнути руки, лава на праве плече;

2 – в.п.

3-4 – те саме з лівого боку.

3) в.п. – лава вгорі.

1 – присід;

2 – в.п.

3-4 – те саме.

4) в.п. – упор лежачи позаду;

1 – зігнути руки;

2 – в.п.

3-4 – те саме.

5) в.п. – сід на лаві;

1 – сід кутом;

2-3 – тримати;

4 – в.п.


6) в.п. – стоячи в шерензі, обличчям до

лави, взятись за руки.

1 – руки вгору, піднятись на носки;

2 – «старт плавця»;

3 – стрибки через лаву;

4 – поворот кругом.

4-6 р

4-6 р


8-10 р

4-6 р


3-4 р

на дотриманні

правил безпеки

Дихання має бути

ритмічним.

Дотримуватися

відстані між учнями.

Всі вправи викону-

ються чітко за

рахункком вчителяВиставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час


Каталог: doc
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
doc -> Основні вимоги до реферату
doc -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
doc -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
doc -> Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
doc -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка