Неакордові звуки та їх видиСторінка2/4
Дата конвертації22.11.2018
Розмір0.87 Mb.
#65933
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
Тема 4 «Секстакорди і квартсекстакорди»

Самостійне заняття №1

Тема: Стрибки прим і квінт при з’єднанні тризвуків з секстакордами.

Теоретичні питання

 1. Стрибки прим і квінт (висхідні та нисхідні). Техніка виконування стрибків.

 2. Приховані октави і квінти.

 3. Значення стрибків.

Основна література

 1. Абызова Е.Н. Гармония / Е.Н. Абызова. – М.: Музыка, 2008. –С.111 – 116.

 2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – К.: Музична Україна, 1987. – С. 47 – 65.

 3. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии / И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин , В. Соколов. – М.: Музыка, 2007. – С. 70 – 78.

 4. Дубінін І. Гармонія. В 2ч. / І. Дубінін. – К.: Музична Україна, 1981. – Ч. I. – С. 114 – 122.


Практичні завдання

 1. Скласти конспект з темою «Стрибки при з’єднанні секстакорду з тризвуком».

 2. Виконати висхідні та нисхідні стрибки прим і квінт у тональності F-dur, G-dur, B-dur, D-dur.

 3. Гармонізувати мелодію № 2,(3 стор. 76) підручника И. Дубовского и др. «Учебник гармонии».

 4. Грати на фортепіано в тональності F-dur, G-dur, B-dur, D-dur з’єднання акордів T – S6 – D, T – D6, D6 – T з висхідним та нисхідним стрибком у сопрано.

 5. Грати на фортепіано в тональності d-moll, e-moll, h-moll, g-moll з’єднання акордів t – s6 – D, t – D6, D – t 6 з нисхідним стрибком у сопрано;

 6. Додати середні голоси в музичних прикладах № 1, 2, 3 ,4, стор. 123 підручника по гармонії Дубініна І. «Гармонія». В 2 ч. Ч. 1.


Методичні рекомендації

При підготовці до цього заняття треба засвоїти, що стрибки такого типу можуть бути на інтервали кварти і квінти в будь-якому з трьох верхніх голосів. При висхідному стрибку перший зі сполучуваних акордів треба взяти у вигляді тризвуку, а другий – секстакорду. Зверніть увагу на те, що коли перший з акордів взято у вигляді секстакорду, між крайніми голосами з’являються так звані приховані октави чи квінти, які утворюються внаслідок прямого руху до них. Треба мати на увазі, що подібний рух до октави чи квінти, коли бас іде стрибком, а мелодія плавно, звучить добре і зустрічається дуже часто. Слід звернути увагу на те, що нисхідні стрибки основних і квінтових тонів можуть гармонізуватися тризвуками та секстакордами в будь-якому порядку, тобто за схемою: секстакорд – тризвук і навпакиСамостійне заняття № 2

Тема: Сполучення двох секстакордів, особливості мінору.

Теоретичні питання

 1. Сполучення двох секстакордів кварто- квінтового співвідношення.

 2. Сполучення двох секстакордів секундового співвідношення.

 3. Особливості мінору. Місце секстакордів у музичній формі.


Основна література

 1. Абызова Е.Н. Гармония / Е.Н. Абызова. – М.: Музыка, 2008. – С.117 – 120.

 2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – К.: Музична Україна, 1987. – С. 47 – 65.

 3. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии / И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин , В. Соколов. – М.: Музыка, 2007. – С. 78 – 83.

 4. Дубінін І. Гармонія. В 2ч. / І. Дубінін. – К.: Музична Україна, 1981. – Ч. I. – С. 103 – 108.


Практичні завдання

 1. Скласти конспект з теми «Сполучення двох секстакордів».

 2. Сполучати в тональності As-dur, A-dur, Es-dur, B-dur, D-dur наступні акорди:

T – S6 – D6 – T; T6 – S6 – D – T; D6 – T6 - S6 – K 64 – D – T.

 1. Сполучати в тональності h-moll, g-moll, cis-moll, fis-moll, c-moll, f-moll наступні акорди:

t6 – s6 – К64 – D – t; t6 – s6 – S6 – D6 – t – s – t.

 1. Гармонізувати мелодії № 1, 2, 3 (стор. 82) підручника И. Дубовского и др. «Учебник гармонии».

 2. Зробити гармонічний аналіз музичного прикладу (стор.81) підручника И. Дубовского и др. «Учебник гармонии».

 3. Грати на фортепіано гармонічні обороти в тональності D-dur, B-dur, Es-dur:

T – S6 – D6 – T;

T6 – S6 – D – T;

D6 – T6 – S6 – K64 – D – T.


 1. Грати на фортепіано гармонічні звороти в тональності h-moll, g-moll, cis- moll, fis-moll, c-moll:

t6 – s6 – К64 – D – t;

t6 – s6 – S6 – D6 – t – s – t.


Методичні рекомендації

Важливим у підготовці до цього заняття є те, що студенти повинні усвідомити: секстакорди кварто-квінтового співвідношення сполучають гармонічним способом. Якщо в першому з акордів подвоєно спільний для двох акордів звук, обидва ці звуки залишають на місці, у такому разі відбувається плавне сполучення акордів. Усвідомте, що у випадку, коли при сполученні цих акордів лише один голос залишається на місці, то в одному з верхніх голосів обов’язково повинні бути стрибки основних або квінтових тонів. У гармонічному мінорі при сполученні секстакордів першої та п’ятої ступені в басовому голосі може утворитися хід на збільшену квінту. Тоді хід баса на зб. 5 замінюють ходом на зм. 4. При сполученні двох секстакордів секундового співвідношення зверніть увагу на те, що воно може здійснюватися плавно і стрибком. Для того, щоб правильно зробити плавне сполучення, необхідно дотримуватися певних умов: перший акорд треба взяти в мелодичному положенні основного тону з його подвоєнням, а в другому акорді подвоїти квінтовий тон. Зверніть увагу на те, що в натуральному мінорі сполучення двох секстакордів не відрізняється від сполучення в натуральному мажорі. Що ж до гармонічного мажору і мінору, то тут хід у басу на зб. 2 вгору слід замінювати на зм. 7 униз.


Самостійне заняття №3

Тема: Допоміжні квартсекстакорди, умови використання.
Теоретичні питання

 1. Допоміжні квартсекстакорди у кінці побудови.

 2. Голосоведіння при гармонізації допоміжних квартсекстакордів.


Основна література

 1. Абызова Е.Н. Гармония / Е.Н. Абызова. – М.: Музыка, 2008. – С.121 – 127.

 2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – К.: Музична Україна, 1987. – С. 83 – 88.

 3. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии / И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин , В. Соколов. – М.: Музыка, 2007. – С. 83 – 87.

 4. Дубінін І. Гармонія. В 2ч. / І. Дубінін. – К.: Музична Україна, 1981. – Ч. I. – С. 127 – 134.

Практичні завдання

 1. Завдання №106, 107, 108 стор. 69-70 посібника Максимова С.Е. Упражнения по гармонии на фортепиано.- М.:Музыка,1968.

 2. Завдання № 113,114, 116 стор.72-74 посібника Максимова С.Е. Упражнения по гармонии на фортепиано.- М.:Музыка,1968.

 3. Гармонізувати мелодію №82, 84 стор.15 посібника Алексеева Б. Задачи по гармонии. – М.: Музыка, 1976.


Методичні рекомендації

При підготовці до цього заняття зверніть увагу на те, що допоміжні кварт секстакорди застосовують на слабких долях між тризвуком і його повторенням. Допоміжним у такому випадку є кварт секстакорд від тризвуку, який міститься на кварту вище. Так, між тризвуком першого ступеня і його повторенням застосовують допоміжний кварт секстакорд четвертого ступеня; між тризвуком другого ступеня і його повторенням – допоміжний кварт секстакорд п’ятого ступеня. Засвойте, що голосоведіння при гармонізації допоміжних кварт секстакордів в більшості випадків таке: основний тон тризвуку і його подвоєння залишають на місці в тих самих голосах (готуючи квантовий тон та його подвоєння в кварт секстакорді), два інших голоси йдуть на секунду вгору, а потім вниз паралельними терціями, секстами чи децимами.Тема 5 «Домінантовий септакорд»

Самостійне заняття №1

Тема: Повна функціональна система мажору і гармонічного мінору.

Теоретичні питання

 1. Мажор.

 2. Особливості тонічної групи.

 3. Гармонічний мінор.

 4. Властивості побічних тризвуків.

 5. Логіка послідовностей акордів. Звороти повної функціональної системи.


Основна література

 1. Абызова Е.Н. Гармония / Е.Н. Абызова. – М.: Музыка, 2008. –С.71 – 82.

 2. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии / И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин , В. Соколов. – М.: Музыка, 2007. – С. 110-117.

 3. Мясоедов А.Н. Учебник гармонии / А.Н. Мясоедов. – М.: Музыка, 2000. – С. 301- 311.Практичні завдання

 1. Скласти конспект з теми «Повна функціональна система мажору і гармонічного мінору».

 2. Називати в різних тональностях мажору і мінору тризвуки кожної з трьох функціональних груп і септакорди D7, SII7, DVII7.

 3. Проаналізувати наступні уривки:

 • Моцарт В. Опера «Чарівна флейта», марш (1-й період);

 • Римський-Корсаков М. Опера «Садко», казка Нежати;

 • Мусоргський М. Опера «Хованщина», хор «Пливе, пливе, лебідонько»;

 • Балакірєв М. «Протяжна», № 26 (збірка народних пісень);

 • Чайковський П. Опера «Чародійка», аріозо Куми «Глянути з Нижнього»; Нижнього»;

 • Чайковський П. Народна пісня «Вилітала бідна пташка».


Методичні рекомендації

Готуючись до цього самостійного заняття, усвідомте, що в межах функціональної системи тонічна група займає особливе місце. Тоніка як центр ладу єдина, а обидві медіанти – тризвуки шостого і третього ступеня – є у складі двох інших функціональних груп: тризвук шостого ступеня (субмедіанта) входить до субдомінантової групи, а тризвук третього ступеня (медіанта) – в домінантову.

Зверніть особливу увагу на те, що введення в мінор мажорної домінанти створює гармонічний мінор, що призводить до певної схожості функціональних відношень акордів мажору і мінору. Існування в мажорі мінорних побічних тризвуків і в мінорі – мажорного тризвука шостого ступеня створює можливість використовувати контраст звучання між ними і головними тризвуками.

Засвойте, що основне прямування гармонічного руху виражається формулою: T – S – D – T.


Самостійне заняття №2

Тема: Сполучення домінантового септакорду з кадансовим кварт секстакордом в заключних каденціях.

 1. Підготовлення домінантового септакорду кадансовим квартсекстакордом.

 2. Сполучення S – K64 – D7 у заключних каденціях.


Основна література

 1. Абызова Е.Н. Гармония / Е.Н. Абызова. – М.: Музыка, 2008. – C.128 – 135.

 2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – К.: Музична Україна, 1987. – С. 175 – 180.

 3. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии / И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин , В. Соколов. – М.: Музыка, 2007. – С. 89 – 96.

 4. Дубінін І. Гармонія. В 2ч. / І. Дубінін. – К.: Музична Україна, 1981. – Ч. I. – С. 3 – 17.

 5. Мясоедов А.Н. Учебник гармонии / А.Н. Мясоедов. – М.: Музыка, 2000. – С. 68 – 78.


Практичні завдання

 1. Скласти конспект з теми «Сполучення домінантового септакорду з кадансовим квартсекстакордом у заключних каденціях».

 2. Сполучати К64 з D7 з наступним доведенням до тоніки в тональності A-dur, D-dur, G-dur, Es-dur, B-dur, F-dur, fis-moll, h-moll, e-moll, c-moll, g-moll, d-moll.

 3. Грати гармонічні послідовності:

T – D64 – T6| S – T64 – S6| K64 – K64 – D7| T||

в тональності H-dur, Des-dur, Aes-dur, E-dur.

t – t6 – D64| t – s6 – t64| s – K64 – D7| t – t – s64| t||

в тональності gis-moll, b-moll, f-moll, cis-moll.

T – D64| T6 – S6|K64 – K64| D – D7| T – S6|D6 – T| S6 – S| K64 – D7|

T – S64| T||

в тональності F-dur, B-dur, G-dur, D-dur.


 1. Створити авторську мелодію з власним акомпанементом, використовуючи всі гармонічні функції пройдених тем.

 2. Задачі № 1–3 (стор. 16–17) підручника І. Дубініна «Гармонія». В 2 ч. Ч. II.


Методичні рекомендації

Важливим при підготовці до цього заняття є те, що студенти повинні усвідомити: основний домінантовий септакорд використовується не тільки всередині побудови, але і в каденціях. У багатьох випадках він може бути на місці домінантового тризвука чи його секстакорду. Слід звернути увагу на те, що повний та неповний домінантовий септакорд використовується в заключних каденціях після акордів тонічної, субдомінантової та домінантової функцій. При сполученні T, T6, K64 з D7 допускається послідовність чистої та зменшеної квінт. Септима даного акорду може бути введена поступовим висхідним або нисхідним рухом. Септима може бути введена також стрибком. Цей стрибок робиться вгору, оскільки при розв’язанні септима буде рухатися вниз, і стрибок наступним рухом буде врівноважений. Також треба чітко усвідомити, що згідно з правилами, повний домінантовий септакорд розв’язується в неповний тонічний тризвук, а неповний навпаки – в повний тонічний тризвук.Самостійне заняття № 3

Тема: Стрибки при розв’язанні домінантсептакорду в тоніку.

Теоретичні питання

 1. Стрибки квінт.

 2. Подвійні стрибки.

 3. Протилежні та паралельні октави в заключних каденціях.


Основна література

  1. Абызова Е.Н. Гармония / Е.Н. Абызова. – М.: Музыка, 2008. – C.136 – 140.

  2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – К.: Музична Україна, 1987. – С.183-189.

  3. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии / И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин , В. Соколов. – М.: Музыка, 2007. – С. 105 – 110.

  4. Дубінін І. Гармонія. В 2ч. / І. Дубінін. – К.: Музична Україна, 1981. – Ч. 2. – С. 17 – 26.

  5. Мясоедов А.Н. Учебник гармонии / А.Н. Мясоедов. – М.: Музыка, 2000. – С. 83 – 88.Практичні завдання

 1. Скласти конспект з теми «Стрибки при розв’язанні домінантсептакорду в тоніку».

 2. Будувати в різних мелодичних положеннях і розташуваннях обернення D7 і розв’язувати їх в тональності F-dur, d-moll, B-dur, g-moll, Es-dur,

c-moll.

 1. Завдання № 2 (стор. 24) підручника І. Дубініна «Гармонія». В 2ч. Ч. II.

 2. Гармонізувати мелодії № 1, 2 на стор. 108-109 підручника И. Дубовского и др. «Учебник гармонии».

 3. Зробити гармонічний аналіз творів:

  1. Шуман Р. «Хатина»; «Привіт весні»;

  2. Леонтович М. Обробка укр. нар. пісні «Ой час, пора до куреня»;

  3. Калачевський М. Українська симфонія. ч. І (уривок);

  4. Лисенко М. Сцена Зайчика з Лисичкою з опери «Коза-Дереза»

 4. Грати гармонічні звороти в тональності Es-dur, Аs-dur:

T – T6 – S – S6 – D – D – T – D 43 – T6 – S – S6 – К64 – D7 – T
Методичні рекомендації

При підготовці до цього самостійного заняття треба з’ясувати, що розв’язання домінантсептакорду та його обернень у тоніку має деякі відступи від правил голосоведіння. Так D2 при розв’язанні в тонічний секстакорд припускає стрибок квінти D2 в квінту Т. Такий стрибок використовується у верхньому голосі за напрямом, протилежним ходу басового голосу. У звороті D2 – Т6 припускається стрибок основних звуків.

Зверніть увагу на те, що одночасно зі стрибком квінт у звороті D2 – Т6 можливі стрибки основних звуків за умови руху двох верхніх голосів паралельними квартами, а не квінтами. D43 може розв’язуватися у повний та неповний тризвук із стрибком основних звуків.

У заключних каденціях неповний D7 розв’язується в тоніку з протилежними і паралельними октавами у крайніх голосах у випадках отримання досконалої каденції. Такі октави допускаються.


Тема 6 «Тризвуки та секстакорди субдомінантової групи»

Самостійне заняття № 1

Тема: Тризвук другого ступеня, з’єднання його з акордами домінантової групи.

Теоретичні питання

 1. З’єднання тризвука другого ступеня з акордами групи домінанти.

 2. Прохідна тоніка в оточенні акордів SII, SII6.

Основна література

 1. Абызова Е.Н. Гармония / Е.Н. Абызова. – М.: Музыка, 2008. – С.141 – 148.

 2. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии / И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин , В. Соколов. – М.: Музыка, 2007. – С. 117 – 125.

 3. Дубінін І. Гармонія. В 2ч. / І. Дубінін. – К.: Музична Україна, 1981. – Ч. I. – С.38-43.

 4. Мясоедов А.Н. Учебник гармонии / А.Н. Мясоедов. – М.: Музыка, 2000. – С. 51 – 56.

Практичні завдання

 1. Скласти конспект з теми «Основний тризвук другого ступеня в мажорі».

 2. Будувати в тональності B-dur, D-dur, h-moll, g-moll, c-moll, d-moll S II.

 3. Сполучати тризвук ІІ ступеня з D в тональності B-dur, F-dur, G-dur,

E-dur.

 1. Грати на фортепіано в тональності B-dur, Es-dur, G-dur, A-dur обороти:

T – S6 - SII6 – D7 – T;

T – T6 – SII – К64 – D2 – T6;

S – SII – SII6 – К64 – D7 – T.


 1. Гармонізувати мелодію № 3, 5 (стор. 125) підручника И. Дубовского и др. «Учебник гармонии».

 2. Проаналізувати твори:

 • Бетховен Л. Скерцо з сонати ор. 28 (т. 1–16);

 • Бетховен Л. Соната ор. 2 № 2, ч. ІІ.


Методичні рекомендації

При підготовці до цього заняття треба знати, що секстакорд другого ступеня переходить у будь-який акорд групи домінанти: D, D6, D7 та його обернення, а також у К64.

Усвідомте, що при подвоєнні терції секстакорду другого ступеня його поєднання з основним домінантовим тризвуком мелодичне, незважаючи на спільний звук: три верхніх голоси рухаються вниз, протилежно басу, як у звороті S – D. Гармонічне поєднання секстакорду другого ступеня з домінантою менше використовується, переважно з використанням стрибка. При подвоєнні основного звуку секстакорду другого ступеня він природно поєднується з тризвуком домінанти гармонічним способом. Поєднання з домінантовим секстакордом відбувається гармонічним і мелодичним способом.

Зверніть увагу, що з D7 та його оберненнями секстакорд другого ступеня поєднується гармонічним способом: септима домінанти вводиться як приготована. Іноді в широкому розташуванні при поєднанні секстакорду другого ступеня з К64 утворюються паралельні квінти між двома середніми голосами. Щоб їх уникнути, можна використовувати стрибок та зміну розташування.


Самостійне заняття №2

Тема: Тризвуки гармонічного мажору.

Теоретичні питання

 1. Гармонічний мажор.

 2. Тризвуки гармонічного мажору.

 3. Використання акордів субдомінантової групи гармонічного мажору.

 4. Каденції з участю акордів гармонічного мажору.


Основна література

 1. Абызова Е.Н. Гармония / Е.Н. Абызова. – М.: Музыка, 2008. – С.149 – 153.

 2. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии / И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин , В. Соколов. – М.: Музыка, 2007. – С. 126 – 129.

 3. Мясоедов А.Н. Учебник гармонии / А.Н. Мясоедов. – М.: Музыка, 2000. – С. 27 – 30.

Практичні завдання

 1. Скласти конспект з теми «Тризвуки гармонічного мажору».

 2. Знайти акорди субдомінантової групи гармонічного мажору в наступних творах:

  • Шуман Р. «Дитячі сцени» № 13;

  • Глінка М. «Я помню чудное мгновенье»;

  • Даргомижський О. «Восточный романс».

 3. Гармонізувати мелодію № 3, 4 (завдання 265, стор.128) підручника И. Дубовского и др. «Учебник гармонии».

 4. Грати в тональності B-dur, F-dur, G-dur, D-dur (гармонічний вид) послідовності:

T – S – D – T;

T – S – К64 – D7 – T 1. У тональності гармонічного мажору грати каденції:

а) плагальну досконалу (F-dur, H-dur);

б) плагальну недосконалу (G-dur, Es-dur);

в) складну з квартсекстакордом (E-dur, As-dur).
Методичні рекомендації

Готуючись до цього самостійного заняття, необхідно насамперед усвідомити, що в гармонічному мажорі понижується шоста ступінь. У зв’язку з цим акорди четвертого та другого ступеня мають таку ж саму побудову, як і в однойменному мінорі: тризвук субдомінанти – мінорний, тризвук другого ступеня – зменшений. Слід знати, що акорди s, sII можна вводити прямо з шостим пониженим ступенем або після акордів групи субдомінанти натурального мажору. Звернути увагу при цьому, що в одному з голосів утворюється рух на хроматичний півтон вниз від шостого до шостого пониженого ступеня. Слід усвідомити, що передача хроматичного півтона з одного голосу до другого утворює фальш, яка називається запереченням, що на практиці забороняється. Щодо використання акордів субдомінантової групи гармонічного мажору, то вони використовуються як у середині побудови, так і в додаткових плагальних каденціях.Самостійне заняття № 3

Тема: Тризвук шостого ступеня. Перервана каденція.

Теоретичні питання

 1. Тризвук VI ступеня замість Т.

 2. TSVI між тонікою та акордами субдомінантової групи.

 3. Подвоєння терцієвого тону при розв’язанні D7 у VI ступінь.

 4. Поєднання К64 з тризвуком VI ступеня.


Основна література

  1. Абызова Е.Н. Гармония / Е.Н. Абызова. – М.: Музыка, 2008. – C.89 – 96.

  2. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии / И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин , В. Соколов. – М.: Музыка, 2007. – С. 129 – 136.

  3. Дубінін І. Гармонія. В 2ч. / І. Дубінін. – К.: Музична Україна, 1981. – Ч. I. – С. 38 – 43.

  4. Степанов А. Гармонія / А. Степанов. – М.: Музыка, 1971. – С.90 – 94.

Практичні завдання

 1. Скласти конспект з теми «Тризвук шостого ступеня».

 2. Проаналізувати прийоми використання TSVI в марші F-dur з ІІ дії «Волшебная флейта» В. Моцарта;

 3. Гармонізувати мелодію № 1, 2 завд. 280 «а», № 1 завд. 280 «б» підручника И. Дубовского и др. «Учебник гармонии».

 4. Грати послідовність акордів в тональності Es-dur, A-dur:

T – D2 – T6 – D43 | T – T6 – S6 – II6 | K64 – K64 – D – D7 | VI – T6 –

S – II6 | K64 – D7 – T – S64 | T ||

та послідовності акордів в тональності с-moll, fis-moll:

t – D65 – t | s – t 64 – s6 | D –D- D2 | t6 –s – II 6 | K64 – K64 – D7 |

VI – VI – s | t ||


 1. Проаналізувати заключну частину пісні В.Моцарта «Вы, птички, каждый год»;

 2. Зробити аналіз романсу О. Гурільова «Матушка, голубушка» (початок);

 3. Грати в тональності F-dur, D-dur, B-dur, G-dur послідовності акордів

T – Т6 | S – D2 | T6 – D43 | T – II6 | K64 – D7 | VI – II6 | K64 – D7 |

T – S64 | T ||

та в тональності d-moll, е-moll, g-moll, h-moll послідовності:

t6 – D64 – t | D65 - t - VI | II6 - D2 - t6 | s – К64 – D7 | VI –s – ІI6 |

K64 – K64 – D7 | t ||

Методичні рекомендації

Важливим у підготовці до цього заняття є те, що студенти повинні усвідомити: тризвук шостого ступеня залежно від свого акордового оточення становить тоніку і субдомінанту.

Слід звернути увагу на те, що коли тризвук шостого ступеня вводиться після домінанти або D7, він наближає до тонічної функції, тобто заміщує її умовно; послідовність такого типу, тобто D7 – TSVI, називається перерваним зворотом.

Усвідомте, коли тризвук шостого ступеня вводиться між тонікою і субдомінантою, то за функцією робиться менш чітким; тут тризвук шостого ступеня є проміжною ланкою.

Значної функціональної чіткості досягає тризвук шостого ступеня в субдомінантовому значенні. Зверніть увагу: коли тризвук шостого ступеня вводиться перед домінантою або кадансовим, то на типовому для субдомінанти місці він представляє субдомінантову функцію. З кадансовим він поєднується гармонічним і мелодичним способом.

Особливо увагу зверніть на голосоведіння в зворотах D – TSVI та прийоми розширення періоду.Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ippom -> muz -> dubinets
muz -> Музичне культура Русі IX-XVII століття
muz -> Модуль Основні аспекти розвитку процесу інтеграції предметів
muz -> Походження театру
muz -> Походження театру
muz -> Методичні рекомендації для студентів № теми Назви тем та анотований зміст Заліковий кредит №1
dubinets -> Епоха клавірного мистецтва
muz -> Теоретичні питання: Засвоїти основні поняття, що є визначальними в цій темі: «хорова студія»
muz -> Змістовий модуль Загальні питання постановки та звуковидобування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка