Незалежний науково-методичний центр «Розвиваюче навчання»Скачати 153.5 Kb.
Дата конвертації19.07.2020
Розмір153.5 Kb.
Незалежний науково-методичний центр «Розвиваюче навчання»
МАТЕМАТИКА

ПланУванНЯ 4 клас

4 год. · 34 тиж. = 136 год.


К-ть год.

Тема


Підр.№№

Дата

Пряма пропорційна залежність величин. Задачі на рух. ( 32 год.)

2

Величини та способи їх вимірювання. Системи мір довжини, маси, кількості. Час. Система мір для вимірювання часу.

1-171

Виділення характеристик руху: часу, відстані, швидкості. Зв’язок між характеристиками руху. Моделювання цього зв’язку за допомогою схеми, таблиці й формули.

Обчислення значення швидкості пересування. Міри вимірювання швидкості.25-272

Визначення однієї з характеристик руху за двома заданими: формула шляху, формула для знаходження часу.

28-31
1

Міри вимірювання швидкості. Перехід від одних одиниць вимірювання швидкості до інших.

32-335

Розв’язування задач. Моделювання заданих умовами задачі відношень між величинами за допомогою таблиці (короткого запису) та креслення (схеми). Розв’язування задач різними способами.

Складання задач за схемами й таблицями.41-65

1

Власна швидкість руху предмета и швидкість руху в рухомому середовищі (рух за течією, проти течії та ін.)

66
2

Визначення відстані під час руху по річці.

67-681

Визначення швидкості течії річки за заданими швидкостями за течією й проти течії.

69-70
3

Розв’язування задач на рух в рухомому середовищі.

71-84


2

Розв’язування задач на рух.

Складання й розв’язування задач за схемами й таблицями.

1

Рух в протилежних напрямках.

Зображення на схемі відношень величин під час руху в протилежних напрямках.

Час і відстань під час руху в протилежних напрямках. Швидкість віддалення і швидкість зближення.


93-95
4

Моделювання відношень величин за допомогою таблиці та формул. Розв’язування задач на рух в протилежних напрямках різними способами.

96-119

4

Рух в одному напрямку.

Зображення на схемі відношень величин під час однонапрямленого руху двох об’єктів.Швидкість віддалення та зближення під час однонапрямленого руху .

120-139

2

Розв’язування різних задач на рух.2

Прямо пропорційна залежність між величинами (швидкість, час, відстань; ціна, кількість, вартість; продуктивність праці, час, обсяг роботи; частина, кількість частин, ціле та ін.) Швидкість процесів і одиниці її вимірювання.

145-1671

Контрольна роботаАналіз розв’язання текстових задач і рівнянь (8 год.)
Вибір невідомого та виділення рівних величин для складання рівнянь під час розв’язування текстових задач.

Використання схем для перетворень рівнянь. Основна властивість рівняння, тотожні перетворення рівнянь. Застосування основної властивості для розв’язання рівнянь, що містять невідому величину в обох частинах.Розв’язування текстових задач на складання рівнянь різних типів.


Вимірювання і обчислення площ плоских фігур (многокутників). (20 год.)

1

Порівняння та зрівнювання площ способами накладання, розрізання та перегрупування частин (перекрою).

172-178
1

Вимірювання площі, зручна міра площі - квадрат.

183-185
1

Залежність результату вимірювання від міри.

186-187
2

Палетка, вимірювання площі палеткою.

195-1982

Стандартні міри площі (1 см2, 1 дм2, 1 м2) і відношення між ними. Вимірювання площі фігури системою стандартних квадратних мір.

204-2122

Формула площі прямокутника. Обчислення площ фігур, складених із прямокутників.

217-2342

Залежність зміни площі прямокутника від зміни довжин боків.

235-2481

Стандартні міри площі (1 км2, 1 ар, 1 га) і відношення між ними. Перехід від одних одиниць вимірювання площі до інших.

249-252
1

Периметр і площа прямокутника: порівняння периметрів різних прямокутників із рівними площами.

259-261
2

Периметр і площа прямокутника: порівняння площ різних прямокутників з рівними периметрами. Задача Дідони.

269-2732

Розв’язування задач.

279-2872

Обчислення площі прямокутного трикутника, трикутника загального вигляду.

295-3082

Обчислення площі паралелограма та інших плоских фігур.

312-3181

Контрольна роботаЗвичайні дроби (12 год.)

1

Вимірювання та побудова величин, виділення умов, що вимагають побудови додаткової (більшої від вихідної ) міри.

1-7
3

Розв’язування задачі відтворення величини, меншої від вихідної міри. Побудова додаткової, меншої від вихідної міри. Запис результату вимірювання формулою.

8-16


4

Запис результату вимірювання у формі звичайного дробу. Чисельник і знаменник дробу.

17-23

30-33


3

Місце звичайного дробу на числовій прямій.


42-46


1

Контрольна роботаПорівняння, додавання й віднімання дробів із однаковими знаменниками (13 год.)

2

Порівняння дробів на числовій прямій.

Порівняння дробів з однаковими знаменниками або однаковими чисельниками без числової прямої.53-55

63-68
2

Мішані числа, правильні й неправильні дроби.

75-831

Місце мішаних чисел на числовій прямій.

90-96
3

Знаходження дробу числа та числа за його дробом.

102-112

122-1344

Додавання й віднімання дробів з однаковими знаменниками.

141-178

1

Контрольна роботаПорівняння, додавання й віднімання дробів із різними знаменниками. Основна властивість дробу (11 год.)

5

Необхідність зведення до спільного знаменника ( єдиної похідної міри) для розв’язання задачі порівняння дробів. Основна властивість дробу.

184-191
5

Зведення до спільного знаменника дробів зі знаменниками, один з яких є кратним іншому, та взаємно простими знаменниками.

198-202

1

Контрольна роботаПорівняння, додавання й віднімання дробів із різними знаменниками. Загальний випадок (20 год.)

3

Постановка задачі зведення дробів до спільного знаменника в загальному випадку. Конструювання єдиної міри для вимірювання величин, побудованих за дробовими числами з різними знаменниками.

209-230


4

Спільне кратне знаменників – число для побудування спільної міри. Взаємно кратні числа. Зображення числа у вигляді добутку простих чисел (розкладання чисел на прості множники).

2

Найменше спільне кратне двох чисел. Обчислення найменшого спільного кратного.3

Зведення дробів до спільного знаменника.


3

Порівняння, додавання и віднімання дробів із різними знаменниками.


4

Обчислення значень числових виразів з дробами, розв’язування задач і рівнянь.

1

Контрольна роботаМноження й ділення дробів (16 год.)
3

Постановка задачі множення дробів: обчислення площі прямокутника, довжини боків якого виражено дробовими числами. Пошуки значення добутку дробів – заміна числового виразу (добутку) його значенням (дробовим числом).

234-259

263-2802

Взаємно обернені числа.5

Постановка задачі ділення дробів. Спосіб ділення дробів. Ділення натуральних чисел і дробу.
5

Обчислення числових значень виразів, що містять дроби. Розв’язування задач и рівнянь з натуральними числами та дробами.
1

Контрольна роботаРезерв навчального часу 4
Скачати 153.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка