«нові багатофункціональні наноматеріали для біології І медицини»


Створення феромагнітних наночастинокСкачати 367.5 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір367.5 Kb.
1   2   3

3. Створення феромагнітних наночастинок з іммобілізованими протипухлинними препаратами та їх використання для підвищення ефективності дії цих препаратів на злоякісні клітини

К.ф.-м.н. Абрамов М.В. (Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України) створив нанорозмірний магнетит із характеристиками, оптимальними для таргетної доставки протипухлинних препаратів. Показано, що зміна температури під час синтезу цього матеріалу призводить до зміни середніх значень намагніченості наночастинок і впливає на їхній розподіл за розмірами. Досліджені магнітні властивості нових багатооболонкових нанокомпозитів та магнітні і реологічні параметри нових водних магнітних рідин на їх основі.

Перспективність застосування створених магнітних рідин експериментально доведена в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (керівник - д.б.н. Лук’янова Н.Ю.). Доксорубіцин і цисплатин були іммобілізовані на синтезованих наночастинках, що забезпечило магнітокерованість їхньої доставки у пухлинні клітини. Розраховано розподіл коефіцієнтів дифузії частинок у магнітних рідинах, а також гіпсометричні висоти магнітних рідин, середні значення густини, питомої намагніченості насичення і площі питомої поверхні ансамблів багатооболонкових наночастинок залежно від параметрів їхнього розподілу за розмірами і товщини компонентів оболонок.

Досліджені механізми дії металовмісних наночастинок на нормальні та пухлинні клітин. Визначено біологічну активність феромагнетиків, магнітних рідин і колоїдного золота на моделях злоякісних клітин різного гістогенезу. Встановлено, що феромагнетик спричиняє більш виражений цитотоксичний ефект, ніж магнітна рідина (Рис. 4). Така дія на злоякісно трансформовані клітини посилює генерацію ними АФК й активацію вільнорадикальних процесів, що викликає загибель пухлинних клітин шляхом апоптозу.

Рис. 4. Кількість (%) клітин лінії MCF-7 раку молочної залози людини у стані некрозу та апоптозу за дії нанокомпозиту і його складових.
Розроблено алгоритм тестування нановекторних систем, що дає можливість проводити скринінг залізовмісних наноматеріалів із урахуванням особливостей їх взаємодії з мембранами та органелами нормальних і пухлинних клітин. Цей алгоритм корисний для медиків, біологів, а також фахівців у галузі фармакології, що працюють передусім для потреб онкології.

4. Наночастинки срібла, золота і біметалічні (Ag/Au) наночастинки

К.б.н. Пірко Я.В. (Державна Установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України») запропонував оригінальні підходи для одержання і стабілізації наночастинок срібла і золота у водному середовищі, а також біметалічних (Ag-Au) наночастинок  з їхніх солей (AgNO3 та NaAuCl4) із використанням фітохімічних ємностей (екстракти з рослин). За допомогою УФ та КРС спектроскопії, а також атомно-силової і трансмісійної електронної мікроскопії встановлено, що саме умови синтезу визначають форму (сферична, трикутна, нанострижнева) наночастинок та їхні розміри - від 20 нм (сферичні і трикутні наночастинки) до 100 нм (нанострижні). Створені наночастинки металів були використані для візуалізації субклітинних структур, а також як протимікробні чинники та для діагностичних цілей у медицині.Матеріали циклу праць висвітлені у колективній монографії за редакцією співавтора циклу праць, 22-х розділах 15-ти монографій, у т.ч. 13-ти виданих за кордоном, а також у 264-х наукових статтях, у т.ч. 201-й статті у журналах бази SCOPUS. Сумарний імпакт-фактор статей - 300,26 (Thompson Reuters), кількість цитувань – 2112. Сумарний індекс Гірша авторів циклу праць - 69.

Матеріали циклу праць також містяться у 38-ми Патентах України, у т.ч. у 20-ти патентах на винахід. За цими матеріалами опублікований «Тимчасовий технологічний регламент на виробництво речовини», затверджено 3 Акти впровадження, у т.ч. 2 – на підприємcтвах України та 1 методичні рекомендації.

За результатами циклу праць виконано 47 науково-дослідних проектів, у т.ч. 13 проектів з міжнародним фінансуванням, 21 проект НАН України, 8 проектів МОН України і 5 госпдоговорів з підприємствами України, а також захищено 5 докторських і 17 кандидатських дисертаційних робіт.

Результати досліджень за темою циклу праць включені у навчальні курси для студентів університетів, де викладають автори: Стойка Р.С. – Львівський національний університет імені Івана Франка і Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Заіченко О.С. – Національний Університет «Львівська Політехніка», Матишевська О.П. і Прилуцький Ю.І. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.Таким чином, у циклі праць «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини», що подається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, обгрунтовані засади для розробки і впровадження нових вітчизняних лікарських препаратів з підвищеною ефективністю дії, що базуються на використанні нових біосумісних наноматеріалів. Вони здатні замінити відповідні імпортні препарати, малодоступні населенню України через їх високу ціну. Це свідчить про соціально-економічний ефект представленого циклу праць.
Автори:

Стойка Р.С.

Заіченко О.С.

Лук'янова Н.Ю.

Матишевська О.П.

Прилуцький Ю.І.

Панчук Р.Р.

Абрамов М.В.

Пірко Я.В.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 367.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка