Новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури Учитель української мови та літератури Полковницького нвк сілецька марія трохимівнаДата конвертації19.11.2018
Розмір1.95 Mb.
#65033
ТипУрок

Новітні технології

навчання учнів

на уроках української

мови та літератури

Учитель

української мови та літератури

Полковницького НВК

СІЛЕЦЬКА МАРІЯ ТРОХИМІВНА

 • Школу робить школою учитель! Художник учиться змішувати фарби і наносити мазки на полотно. Музикант розучує етюди. Журналіст і письменник освоює прийоми письмового мовлення. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди, освоює прийоми. І тільки інший учитель знає ,скільки праці перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не злились в музику уроку!

Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури учителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору та ерудиції.

Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури учителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору та ерудиції.

В.Сухомлинський


Кожний окремо взятий урок - це ланка в ланцюжку. Він являє собою цілу процесуальну систему, яка складається з компонентів -етапів.

цеглинка

урок

собі

уявити

Якщо

то етап

стіни,

цегляної

у вигляді

її

- це

Якщо такі «цеглинки» , можливо, і гарні, але погано підігнані одна до одної і погано зацементовані, то стіна розвалиться.

Що ж таке педагогічна технологія?

 • Що ж таке педагогічна технологія?
 • Термін “технологія” походить від двох грецьких слів : techne – мистецтво, майстерність, та logija – наука.
 • Отже, технологія – це наука про майстерність.

«Інновація» походить від лат. іnovatis

 • «Інновація» походить від лат. іnovatis
 • (in - в, novus - новий) , і в перекладі означає “оновлення, новинка, зміни”.
 • Українською мовою «інновація» перекладається саме як"нововведення".

Це складова частина методу, дії, які направлені на розв’язання конкретного завдання.


Методичний прийом -

Прийоми навчання – це конкретні елементи того чи іншого методу. На відміну від методу, прийом направлений на розв’язання більш вузької дидактичної мети. Поєднання кількох прийомів утворюють метод навчання.


 • прагнення зробити урок цікавим для дітей (80,6%)
 • залучити учнів до творчої пізнавальної діяльності (33,3%)
 • розвинути пізнавальні інтереси учнів (31,5%).

Мотиви впровадження інновацій педагогами:
 • “Учитель … може виховувати і навчати доти , доки сам працює над своїм вихованням й освітою”

 • К.Д. Ушинський
 • В сучасних умовах найбільшої переваги набувають ІНТЕРАКТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ.

 • Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Роль інтерактивних методів навчання
 • “панацея, що вирішує всі проблеми учбового процесу”
 • суттєве доповнення до системи методів навчання
 • інструмент, що дозволяє значно урізноманітнити достатньо однотипну форму пізнання оточуючої дійсності,
 • якісно інший підхід до організації освітньої діяльності.

Кредо інтерактивного навчання:
 • Те, що я чую, я забуваю.
 • Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.
 • Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.
 • Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.
 • Коли я передаю знання іншим, я самовдосконалююсь.

Скажи мені – і я забуду;

 • Скажи мені – і я забуду;
 • Покажи мені – і я запам’ятаю;
 • Дай зробити – і я зрозумію.
 • Китайська притча

Вид діяльності старшого школяра

% інформації , що запам’ятовується

Читання очима

10

Слухання

26

Розглядання

30

Слухання та розглядання

50

Обговорення

70

Особистий досвід

80

Спільна діяльність з обговоренням

90

Навчання інших

95

Результати досліджень, проведених психологами на Україні

Показники порівняння

Традиційний урок

Інноваційний урок

Розуміння художнього твору

70%

91%

Розумова діяльність

67%

72%

Формування мовних умінь і нпвичок

71%

75%

Формування комунікативних навичок

73%

89%

Формування творчих здібностей

70%

90%

3

5

12

6

41 – здатність сприймати думки інших критично;

2 – компетентність;

3 – небайдужість у сприйнятті подій;

4 – незалежність думок;

5 – допитливість;

6 – здатність до діалогу і дискусії.

Ознаки людини, яка мислить критично:

МЕТОДИ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ


Інтерактивний урок має певну структуру та складається з п'яти основних етапів:

1. Розминка

Урок

5. Рефлексія

2. Обґрунтування навчання

4. Усвідомлення змісту

3. АктуалізаціяЕтап

Зміст етапу

% часу

1.

Мотивація

Мета: зосередити увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми.

Прийоми навчання: запитання, алгоритм, приклад працюючої програми, коротка історична довідка, невеличке завдання, гра тощо.5%

2.

Оголошення, представлення теми й очікуваних навчальних результатів.

Мета: забезпечити розуміння учнями змісту їх діяльності, чого вони мають досягти в ході уроку й чого від них очікує вчитель.

5%

3.

Надання необхідної інформації.

Мета: повідомити учням достатньо інформації, щоб на її основі виконувати практичні завдання.

Форми навчання: опрацювання тексту підручника, роздаткового матеріалу, міні-лекція10%

4.

Інтерактивна вправа – центральна частина заняття

Мета: практичне засвоєння матеріалу, досягнення поставлених завдань уроку.

60%

5.

Підведення підсумків, рефлексія, оцінювання результатів уроку

Мета: рефлексія, усвідомлення того, що було зроблено на уроці, чи досягнуто поставленої мети, як можна застосувати набуті під час уроку знання у майбутньому

20%

Структура інтерактивного уроку

Рольова гра

 • Рольова гра
 • Перехресна дискусія
 • Дискусія-діалог
 • Метод кутків
 • 6 капелюшків
 • Акваріум

Прийоми з розвитку навичок ведення дискусії

Прийоми і методи

 • «Мозкова атака(штурм)»
 •  Прогнозування за ключовими словами
 • Кластер
 • Міні-твір за п’ятьма словами
 • Таблиця “Знаю – Хочу дізнатись – Дізнався»
 • РАФТ (Роль, Аудиторія, Форма, Тема)
 • Зигзаг
 • Інсерт
 • Перехресна дискусія
 • Товсті і тонкі запитання
 • Мій епіграф
 • Сенкан

Що мені відомо з даної теми?

Про що нове я дізнався з тексту?

«Бортові журнали»

Коло очікувань від уроку

 • «Я тут, тому що…», «я тут, незважаючи на те, що…».
 • Виконати індивідуальне завдання: виписати на листок А-4 2-3 очікування, прикріпити на дошці. Два добровольці роблять огляд….

Прийоми РКМЧП:

 • Подвійні нотатки

Що привернуло мою увагу в тексті?

Мої

коментаріМетодика «Кубування»
 • Встановити
 • асоціації
 • Проаналі-
 • зувати це
 • Запропону-
 • вати
 • аргументи
 • «за» чи
 • «проти»
 • Знайти
 • застосу-
 • вання
 • цьому
 • Порівняти
 • це
 • Описати
 • це
 • Вказівки
 • на гранях

З –що ми

знаємо


Х – про що ми

хочемо дізнатисьД– про що ми дізнались, і про що нам залишилось дізнатись

Категорії інформації, якими ми плануємо користуватися /Головні слова/

Джерела, звідки ми плануємо черпати інформацію

А

Б

ВГ

Д

Е

ЖЗ

1

2

54

Таблиця Донни Огл

"Знаю – Хочу знати – Дізнався" (ЗХД)

Просте питання

Уточнююче питання

Оцінювальне питання

Творче

питання


Питання –

інтерпретація

Практичне

питання


?

Ромашка Блума
 • Прості запитання (фактичні) вимагають знання фактичного матеріалу, тобто орієнтовані на роботу пам’яті.
 • Уточнюючі запитання «наскільки я зрозумів….», «чи правильно я Вас зрозумів, що…»
 • Інтерпретуючі запитання (пояснюючі) – підштовхуючи учнів до інтерпретації, ми навчаємо їх навичок усвідомлення причин різних вчинків чи думок (чому?)
 • Оцінювальні запитання (порівняння) необхідно використати, коли ви чуєте, що хтось із учнів висловлює сусіду по парті своє незадоволення чи задоволення від того, що відбулося на уроці.
 • Творчі запитання (прогноз) «Як ви думаєте, що відбудеться далі…?»
 • Практичні запитання – «Як ми можемо…?» «Як би ви вчинили ..?»

Ромашка Блума

Оцінювальне вікно


Зразу можу застосувати

Усе зрозумів

Ніколи не зможу застосувати

Зовсім не зрозумів
 • Сама ТЕМА - це «стовбур дерева».
 • «Листочки» - це ПРОГНОЗ.
 • «Гілочки» - це АРГУМЕНТИ, обґрунтування прогнозів.

ДЕРЕВО рішень

Варіанти
 • На верхніх кісточках – причини, а на нижніх – певні наслідки.
 • На верхніх кісточках головні факти теми, а на нижніх – самостійна оцінка їх значення.
 • Завжди: у голові – тема або проблемне питання, на хвості – висновок.

Фішбоун («риб"ячий скелет» або «риба»)

Прийом «ФіШБОУН»

Проблема


Причина

Причина


Факти

Факти


Висновок

Схеми (діаграми) «фішбоун» були придумані професором Кауро Ішикава, тому часто називаються діаграми Ішикава.ІНСЕРТЦе етап знайомства з новою інформацією.

Інсерт – з анлійської insert – «вставка, вклейка», «вставляти, вносити».

Інсерт – це прийом такого маркування тексту, коли учні значками помічають те, що відоме, що заперечує їхні уявлення, що є цікавим і несподіваним, а також те, про що хочеться дізнатися більш детально.

V

(усвідомити нові знання)

+

(позначити нові судження)

-

(виправити неправильні судження)

?

(привертає увагу до теми)

Я це знав

Це для мене зовсім нове

Це заперечує те, що я знав

Я хочу знати про це більше
 • «Плюс» (+) записуємо ті факти, які можуть відповідати на запитання :«Що позитивне?»
 • «Мінус» (-) записуємо всі ті факти і думки, які можуть відповідати на запитання : «Що тут погане?»
 • «?» - призначений для запису різноманітних фактів і думок, які зацікавили учня.

 • «Що тут цікаве?»

ПМЦ (Плюс –Мінус –Цікаво) автор Едвард де Боно

РАФТ Роль Адресат Форма Тема

 • Виберіть для себе Роль і в цій ролі напишіть або зобразіть
 • для когось, тобто для Адресата
 • в будь - якій Формі, наприклад, у формі короткого оповідання
 • на Тему, наприклад, «Образ князя Ігоря».
 • Цей прийом так і називається
 • РАФТ
 • Роль Адресат Форма Тема

« Лист літературному персонажеві»
 • Учні повинні написати «цільового листа» літературному персонажеві, в якому підтримати його або , навпаки , засудити , допомогти порадою , висловити своє ставлення до його вчинків.

« Ти мені - я тобі»
 • Робота в групах.
 • Групи отримують завдання опрацювати текст та підготувати запитання за змістом . Учні обмінюються запитаннями, отримують вичерпні відповіді, самі виставляють оцінки членам групи опонентів.

Кейс-метод

Це обговорення учнями ситуацій, побудованих, як правило, на реальних подіях, що вимагає від них проведення аналізу і прийняття рішень (знаходження розв'язку).

« Символ твору»

 • Часто на уроки я прошу учнів приносити кольорові олівці або фломастери та пропоную виконати такі завдання :
 • намалюйте предмет , який символізував би твір чи був би символом літературного героя.
 • визначте колір настрою уривка поезії ;
 • намалюйте ілюстрацію до твору, допустивши помилку в зображуваному та запропонуйте своїм товаришам знайти цю помилку;
 • створіть діафільм за сюжетом твору
 • ( робота в групах).

« Літературний турнір»

 • « Літературний турнір»
 • Учень викликає до себе іншого учня, ставить якесь запитання за літературним твором. Якщо відповідь правильна , цей учень викликає наступного і запитання ставиться йому.
 • Наприклад, при вивченні теми
 • « Народні думи» у 8 класі проводиться літературний турнір , який визначає кращого знавця названих літературних творів.

1 рядок -1 іменник (тема)

2 рядок - 2 прикметники (розкривають тему)

3 рядок – 3 дієслова ( описують дію)

4 рядок - речення (ставлення до теми)

5 рядок - 1 слово-резюме (синонім теми).


Прийоми РКМЧП

СЕНКАН

Учитель.

Нервовий, крикливий.

Пояснює, пояснює, жде.

Коли закінчиться ця кара?

Бідолаха.

Метод «Вільне письмо» Методика «Гронування»

Етапи гронування:
 • Написати центральне слово (словосполучення чи фразу) посередині аркуша, на слайді, на дошці).
 • Записати слова, фрази, які спадають на думку учням з обраної теми. Записати стільки ідей, скільки дозволить час, або доти, доки вони не будуть вичерпані.
 • Коли всі ідеї записані, встановити, там, де це можливо, зв’язки між поняттями.

Кластери

Термін "кластер" перекладається з англійсь -кої "cluster" - рій, гроно, грудка, накопичення.

В центральному овалі розміщено ключове слово, поняття, фраза, в додаткових- слова, які розкривають значення головного.

За допомогою кластера можна в систематизованому вигляді показати великі об’єми інформації (ключові слова, ідеї тощо).Застосування кластерів

Підготовка кластера
 • Прочитати текст і виділити в ньому великі і малі смислові одиниці. У прямокутних рамках записати прийняті назви.
 • Навколо кожної рамки в кружечках (у «гілочках») коротко вписати відомості, які відповідають смисловим блокам.
 • Спробувати установити зв’язки між окремими блоками і «гілочками» кластера і з’єднати їх стрілками.
 • Після обговорення доповнити кластери новими «гілочками».

Запитання до автора

 • Методика спрямована на формування умінь щодо формулювання запитань та пошуку на них відповіді в тексті.
 • Алгоритм роботи .
 • Виявлення складних для розуміння учнями фрагментів тексту.
 • Планування зупинок у тексті, робота над змістом частин.
 • Розробити запитання для кожної зупинки.
 • Дати можливість учням поставити свої запитання й спробувати знайти на них відповідь у тексті.
 • Даний вид діяльності варто використовувати на етапі поглибленої роботи над текстом.

P.S.!

 • Зразки запитань для уроку з використанням запитань до автора
 • Ініціюючі:
 • Що автор прагне тут сказати?
 • Що хоче передати нам автор?
 • Про що говорить автор?
 • Подальші:
 • Що тут має на увазі автор?
 • Чи зрозуміло пояснив це автор?
 • Як пов’язане це з тим, що автор сказав нам раніше?
 • Як пов’язане це з тим, що автор говорить нам тут?
 • Чи сказав нам автор, чому?
 • Чому, на вашу думку, автор каже нам це саме тут?
 • Запитання, які передбачають зв’язну розповідь:
 • Як, на вашу думку, живеться зараз цьому герою?
 • Як автор дав нам знати, що дещо змінилося?
 • Як автор уладнав це?
 • Зважаючи, що автор уже розповідав нам про цього героя, що, на вашу думку, збирається робити герой?

Збережи останнє слово за собою

 • Методика стимулює міркування та роздуми після прочитаного тексту.
 • Алгоритм роботи.
 • Учень, що розпочинав обговорення твору чи описаної у тексті події, вчинку тощо, передає естафету обговорення іншому. Після повного обговорення слово повертається до того, хто починав. Таким чином ,він отримує право підбити своєрідний підсумок, погодившись з тим, що говорили інші, чи заперечити, доводячи свою думку. Як правило, таке право отримує
 • не впевнений у собі учень, до думки якого в колективі не прислухаються. Використання
 • Дану стратегію варто використовувати на етапі закріплення отриманих знань.

Кола Вена

 • Навчальна методика, яка використовується для того, щоб навчити учнів різних вікових груп зрозуміти цілісність літературних або мовних процесів посередництвом аналізу з обов’язковим синтезом його результатів.
 • Алгоритм роботи .
 • Вчитель виділяє напрямки (підтеми, проблеми), до вирішення яких необхідно звернутися у розкритті теми. Їхня кількість довільна.
 • Інформація, що стосується кожної проблеми (підтеми, напрямку) заноситься в окреме коло.
 • У спільну частину записується інформація, що стосується усіх виділених складових.

Прийом «Написання есе»

 • Смисл цього прийому можна висловити наступними словами: «Я пишу для того, щоб зрозуміти, що я думаю».
 • Це вільне письмо на задану тему, в якому оцінюється самостійність, прояв індивідуальності, дискусійність, оригінальність рішення проблеми, аргументація. Зазвичай, есе пишеться прямо в класі після обговорення проблеми і займає не більше 5 хвилин. На уроках цей прийом зручно використовувати як підсумкову рефлексію, коли була розглянута важлива навчальна тема або розв”язана серйозна проблема, як варіант, коли на усну рефлексію не вистачає робочого часу…

Прийом «Написання есе»

 • Структура есе нагадує гамбургер:
 • 1. Вступ (верхня частина, ”булка” ) - одне речення , яке пояснює головну тему чи ідею есе;
 • 2. Основна частина (“м’ясо, сир, салат”) – кілька фраз, у яких викладено факти, докази, пояснення на підтримку головної ідеї;
 • 3. Висновок (нижня частина, “булка”) - одне підсумкове речення , що пов’язує між собою вступ і основну частину.

Методика взаємних запитань Вид діяльності, що надає можливість учням бути в ролі вчителя, керувати процесом читання

 • Алгоритм роботи
 • Учень готує запитання і задає його сусіду по парті. Отримавши відповідь погоджується або коректує її. У відповідь отримує зустрічне запитання й дає на нього відповідь.

Алгоритм роботи

Учень готує запитання і задає його сусіду по парті. Отримавши відповідь, погоджується або коректує її. У відповідь отримує зустрічне запитання й дає на нього відповідь.

Літературні листи Стратегія спрямована на формування в учнів умінь обмінюватися думками щодо прочитаного

 • Алгоритм роботи . Листи призначені для стимулювання діалогу (запитання-відповіді) між двома читачами.
 • Учень читає текст. У ході виникнення в нього думок й міркувань записує їх на аркуші й пропонує сусіду для обміну інформацією чи відповіді.
 • Адресат відповідає й записує свої думки ( запитання), адресовані сусіду.

Карусель Стратегія використовується як підсумок зробленого й зрозумілого учнем чи групою учнів на уроці

 • Алгоритм роботи
 • На чистому аркуші учитель записує запитання. Кількість аркушів залежить від кількості запитань, які вчитель виділяє як найважливіші, що розглядалися на уроці.
 • Учні об’єднуються у групи. Їхня кількість відповідає кількості аркушів із запитаннями. Кожна з груп отримує по одному аркушеві. Обговоривши запитання на аркуші, під запитанням фіксується відповідь. Аркуш складається таким чином (у вигляді гармошки), щоб відповідь була схована, залишалося тільки запитання й місце для відповіді на нього. У такому вигляді групи обмінюються аркушами.
 • Робота повторюється, тільки з іншим запитанням. Прикриту відповідь попередньої групи відкривати не дозволяється. Процес повторюється до того часу, поки аркуш не повертається до групи, яка першою давала на нього відповідь. Після цього групи знайомляться з усіма відповідями і знайомлять з ними увесь клас.
 • Вчитель підсумовує роботу, звертаючи увагу або на відмінності розуміння питань, або приближену до однієї відповідь, пропоновану різними групами.

Кутки

  • Для роботи вчитель підбирає відкрите запитання.
  • Учням пропонується записати в таблицю по три виважених аргументи на підтвердження й заперечення тези, закладеної в запитанні.
 • Так Ні
 • На пропонованій шкалі кожний учасник робить позначку, яка відповідала б його особистій позиції щодо обміркованої проблеми, яка вимірюється певною сумою балів.
 • Так Ні
 • ––––––––––––––––––––0–––––––––––––––––––
   • 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • На основі позначок учні розподіляються на три групи: перша складається із дітей, чиї позначки знаходяться в позиції „Так” від 4 до 9; друга – позиція „Ні” від 4 до 9; третя – позиція середняків від 3 у позиції „Так” до 3 у позиції „Ні”.
  • Створені групи обговорюють дібрані кожним аргументи, вироблюють спільну ґрунтовну лінію для ведення полеміки. Обирають лідера, який буде представляти групу.
 • Кожна група по черзі доводить свою позицію, дає відповіді на запитання інших груп, потверджує або заперечує контраргументи.
 • Кожний член групи має право перейти в іншу, пояснивши, який аргумент групи переконав його у зміні позиції.

Вправа «Квітка групи»

 • Групам пропонують намалювати на листку паперу квітку,яка відображає той склад учасників, який сьогодні працював у групі протягом дня. Потім –презентації та обговорення теми уроку.

Ментальні карти(також зустрічаються такі назви : «Карти розуму» або «Інтелект – карти»)

Як скласти ментальну карту

 • Для створення карти потрібні листки паперу формату А4 чи А3.
 • При створенні карти краще використовувати кольорові олівці або фломастери.
 • Спочатку необхідно виділити тему, проблему чи предмет для відображення в центрі карти.
 • Від центрального відображення проводяться лінії (гілочки) до основних ідей,які розкривають значення центрального зображення чи слова.
 • Лінії від слів, які розкривають головну ідею, повинні бути тоншими.
 • Необхідно широко використовувати малюнки для забезпечення кращого розкриття думок.

Аукціон
 • Наприклад , при вивченні біографії Івана Франка, пропоную наступні «лоти» :
 • Дитячі роки;
 • “ Університети Франка” ;
 • Початок творчої діяльності ;
 • Революційна діяльність;
 • Найкращі твори письменника;
 • Світогляд Франка , ставлення до релігії ;
 • Останні роки життя.
 • Найвищий бал отримують учні , які підготували найповніші та найцікавіші повідомлення і ”викупили” декілька лотів.

Читання зі СТОПОМ

 • Читання зі СТОПОМ
 • Текст читається фронтально.
 • Учитель у момент зупинок задає запитання.
 • Важливо надати місце для запитань на прогнозування, розуміння і інтерпретацію.
 • Можна через фактичні питання зосередити увагу на деталях тексту.
 • Цей прийом дає можливість утримувати увагу протягом усього читання тексту, зосереджує увагу на деталях.
 • Дає матеріал для обговорення взаємозв’язку епізодів тексту, організує процес паралельного обговорення і власного сприйняття, дозволяє зробити процес читання захоплюючим і цікавим.

Прийом «Зигзаг»


1 домашня

група

Експертна група

Експертна група

Експертна група

Експертна група

Зигзаг

 • Клас ділиться на четвірки, які міняються на кожному уроці для того, щоб виникали несподівано нові комбінації. Потім діти розраховуються на 1, 2, 3, 4, таким чином у кожного з групи з’являється свій номер.
 • Після цього учитель пропонує учням звернутися до теми уроку, це може бути параграф підручника, стаття, окремо віддрукований матеріал і т. ін. Коротко обговорюється тема, ставиться завдання – розібратися в даному матеріалі, до кінця уроку кожний член групи повинен зрозуміти тему. Але пояснювати її один одному учні повинні по частинах, і як результат - група повинна зрозуміти її в цілому.
 • Весь матеріал даного уроку ділиться на чотири частини. Перші номери кожної групи будуть відповідати за першу частину, другі – за другу і т. д. Коли стане ясно,що всі все зрозуміли, діти сідають по - іншому: всі перші номери збираються разом, другі - теж і т. д. Тепер це вже експертні групи і їхнє завдання: вивчити матеріал, обговорити його і пояснити своїм партнерам по навчанню в групі. Після закінчення роботи формуються нові групи, в складі яких є учні з номерами 1, 2, 3, 4.

“Джигсоу” або “Ажурна пилка” Стратегія спрямована на формування умінь спільно добиватися результату, якщо окремо успіху досягти тяжко

 • Алгоритм роботи
  • Учитель добирає матеріал, з яким будуть працювати учні на уроці й ділить його на частини.
 • На початку уроку учні об’єднуються у групи. Кількість учнів у групі відповідає кількості частин ,на які поділено фактичний матеріал. Ці групи називаються первинними або домашніми.
 • Члени домашніх груп перерозподіляються (принцип довільний) й об’єднуються у нові експертні групи.
 • Кожна експертна група отримує для опрацювання одну частину підготовленого учителем тексту.
 • За відведений час учні експертної групи знайомляться з текстом, опрацьовують його, готують по три контрольні запитання щодо його освоєння.
 • Учні експертних груп повертаються у свої первинні групи з підготовленим матеріалом.
 • У кожній експертній групі по черзі кожний член кожної експертної групи навчає інших інформації, якої навчився у вторинній групі, перевіряючи рівень її засвоєння контрольними запитаннями.
 • По завершенні роботи учитель підводить підсумок, даючи можливість кожній групі репрезентувати отримані знання.

«Шість капелюшків мислення» – це одна із відомих методик, яку розробив спеціаліст із психології та творчості Едвард де Боно. Це доволі простий для розуміння інструмент, де капелюшки різного кольору є так званими візуальними підказками.


У методі «шести капелюшків» мислення ділиться на шість різних режимів, кожний з яких представлений капелюхом свого кольору.

По - друге, капелюх дуже легко одягнути і зняти,


Чому «Шість капелюшків»?

По - перше, кожному із шести капелюхів відповідає свій власний, індивідуальний колір, який робить його помітним серед всіх інших,

тому, змінюючи капелюх, ми «диригуємо оркестром своїх думок», надаємо їм потрібного напрямку.
 • По - друге, капелюх дуже легко одягнути і зняти,
 • тому одягання його мусить допомогти людині мати спокійний стан, зосередитися на виконання певних визначених операцій.

Білий капелюшок

Під час аналізу запропонованої ситуації оголошуються основні факти, відомості; не оголошується особисте ставлення до ситуації. Яка у нас є інформація? Яка нам потрібна інформація?

Червоний капелюшок(вогонь)

Емоції. Інтуїція, почуття, передчуття. Не потрібно давати обґрунтування почуттям. Які у мене з цього приводу виникають почуття?Зелений капелюшок

Творчість(відображення ситуації у вигляді вірша, пантоміми тощо),почуття гумору. Різноманітні ідеї . Нові ідеї. Пропозиції. Яка альтернатива?

Чорний капелюшок


Критика, негативні сторони ситуації. Обережність. Чи правда це? Чи спрацює? Які недоліки? Що тут неправильно? Що б я змінив? Що було зайвим?

Жовтий капелюшок

Переваги.

Чому це потрібно зробити?

Які переваги?

Чому це можна зробити?

Чому це спрацює?

Синій капелюшок

Життєвий урок, який можна винести із ситуації. На етапі підбиття підсумків уроку

« синій капелюх» може орієнтуватись на запитання:
 • Що корисного винесли ви із роботи?
 • Чому ви можете сказати, що цей урок важливий для вас?
 • Де, в яких ситуаціях Ви можете використовувати набутий досвід?

Висновки

Технологія «Шість капелюхів мислення» Едварда де Боно дозволяє розвивати у дорослих і дітей
 • творче мислення
 • критичне мислення
 • толерантність

Вправа “Банани”

 • Крок №1. Виберіть ключове слово уроку.
 • Крок№2. Виберіть фразу, за допомогою якої ви зашифруєте це слово.
 • Крок№3. Зашифруйте ключове слово в обраній фразі без зміни послідовності літер.
 • Крок№4. Попросіть дітей знайти і закреслити фразу, щоб отримати ключове слово уроку.
 • Крок №5 . Створіть мотиваційну ситуацію та підтримайте мотиваційні фактори у дітей.
 • Наприклад: закресліть у цьому рядку шість літер таким чином, щоб літери, які залишилися, склали б добре знайоме слово:
 • ШБІАСНТЬАЛІНТЕИР

Пограємось!?!

І наостанок… Вислови, афоризми

 • І наостанок… Вислови, афоризми

Якщо ми віримо в те, що навчання – це не лише передача знань, а й творчий процес людських взаємин, то створюючи в групі атмосферу визнання, ентузіазму і підтримки, таким чином формуємо у дітей і дорослих позитивне ставлення до навчання.

Якщо ми віримо в те, що навчання – це не лише передача знань, а й творчий процес людських взаємин, то створюючи в групі атмосферу визнання, ентузіазму і підтримки, таким чином формуємо у дітей і дорослих позитивне ставлення до навчання.

Якщо ти хочеш, щоб твоїм предметом щиро зацікавились діти, подумай над тим, як зробити його привабливим, незвичайним для сприйняття, схожим на гру. І не йми віри в те, що гра лише для маленьких. Навчаючи - грайся, граючи - вчись!

 • Якщо ти хочеш, щоб твоїм предметом щиро зацікавились діти, подумай над тим, як зробити його привабливим, незвичайним для сприйняття, схожим на гру. І не йми віри в те, що гра лише для маленьких. Навчаючи - грайся, граючи - вчись!

«Не навчайте дітей

«Не навчайте дітей

так, як навчали

вас – вони народилися

в інші часи».

Конфуцій


Якщо ви хочете навчити

дітей мислити

по-іншому, вам

доведеться

навчитися учити

по-іншому.

«Не буде вогника у Вас – Вам ніколи не запалити його в інших».

В.О.Сухомлинський

 

«Якщо знання – це новий капітал,

то інновації – нова валюта».

Кевін Келлі
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка