О. А. Зінченко Основи менеджменту практичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня


Заняття № 6 Організаційні засади управлінняСторінка3/9
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.1 Mb.
#12963
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Заняття № 6

Організаційні засади управління

Метою заняття є освоєння навичок з аналізу та побудови організаційних структур управління, а також з вирішення практичних аспектів організаційної діяльності. Заняття передбачає обговорення проблемних питань, а також вирішення практичних завдань та ситуаційно-розрахункових вправ. На самостійну роботу виноситься робота з додатковою літературою за темою та періодичними виданнями, розв’язання задач.Питання для обговорення

  1. Організаційні структури управління: види та особливості

  2. Етапи побудови організаційної структури

  3. Проблеми ефективної організації виконання завдань

  4. Особливості організації управлінської діяльності


Практичне завдання № 6.1

Державне підприємство готельного комплексу «Київська Русь» Державного комітету України з туризму в м. Києві створено 14 липня 1993 року. Підприємство є правонаступником Готельного комплексу «Русь-інтурист» у м. Києві.

Підприємство готельного комплексу «Київська Русь» розраховане на приймання, розміщення та обслуговування іноземних туристів і громадян України в кількості 850 чоловік. Мешкання в одномісних та двомісних номерах. Передбачено харчування туристів у 8 буфетах, барі та ресторані на 150 місць. Режим роботи буфетів – з 7.00 до 22.00 од. Режим роботи ресторану – з 10.00 до 23.00 год.

Завдання

Визначте загальну чисельність персоналу підприємства за умови 2 чол. обслуговуючого персоналу на 3 туристів.

Розрахуйте чисельність персоналу підприємства відповідно до категорій працюючих: апарат управління – із розрахунку 18% від загальної чисельності персоналу; відділ може створюватися за наявності 3-4 спеціалістів; обслуговуючий персонал – 55-60% від загальної кількості працюючих; допоміжний персонал – 10-12% від загальної кількості працюючих.

Побудуйте організаційну структуру управління готельного комплексу «Київська Русь» та покажіть на схемі зв'язки між її елементами.

Розробіть посадову інструкцію менеджера готелю, використовуючи опис посади.

Опис посади: менеджер готелю

Опис. Це приклад управлінської посади в індустрії сервісу. Менеджер готелю відповідає за прибутковість готелю і вдоволення потреб його постояльців. Його обов'язки також можуть включати управління роботами, пов'язаними із продовольчим забезпеченням (в ресторані або в номері); встановлення цін і класу за номери, управління господарством готелю, бухгалтерським обліком і безпекою. В невеликих готелях або мотелях менеджер може виконувати багато з цих робіт без помічників.

Кваліфікація. Досвід роботи в готельному господарстві є ключовим при доборі менеджерів, але важливість освіти на рівні коледжу в управлінні готелем постійно зростає. Освіту бакалавра адміністрація готелю і ресторану розглядає як серйозну підготовку для роботи в цій сфері.

Робота в готелях і ресторанах протягом року на півставки або влітку на повний оклад є дуже важливою для студентів у цій сфері. Деякі великі готелі й мотелі залучають спонсора для реалізації програм виробничого стажування.Перспектива. Потреба в цій посаді зростає швидше, ніж на всі інші посади. Є багато сезонної й тимчасової роботи.

Заробітна плата. Для досвідчених менеджерів зарплата може залежати від об'єму виконуваних робіт.
Практичне завдання № 6.2

Ви обіймаєте посаду директора державного торговельно-закупівельного підприємства «Щедрий дар» Дніпровського району м. Києва.

Штатним розкладом у підприємстві «Щедрий дар» передбачено 112 посад, у т.ч. управлінського персоналу - 21 чол. (керівник підприємства - 1; заступників керівника підприємства - 2; керівники функціональних підрозділів апарату управління - 3; товарознавців 3; економістів -2; головних бухгалтерів - 1; бухгалтерів - 2; інспектор з кадрів 1; касирів центральної каси - 2; адміністраторів - 2; завідувач господарством -1; секретар офісу -1; робітників - 91 чол.).

Завдання

Розробіть організаційну структуру управління підприємством і покажіть на схемі зв'язок між її елементами.

Розподіліть обов'язки між керівником підприємства та його заступниками, а також між функціональними підрозділами апарату управління.

Розробіть посадову інструкцію деяких працівників підприємства «Щедрий дар» використовуючи опис посади.Опис посади: продавець оптової торгівлі

Опис. Оптовики відвідують покупців скрізь і навіть у закладах і школах, лікарнях. Вони показують зразки чи каталоги виробів, які має їх компанія. В додаток до функцій продавця, оптовики забезпечують багато інших послуг своїм покупцям. Вони можуть брати замовлення для заміни виробу, порадити, а ті, хто продає машини, можуть допомогти з установкою та обслуговуванням автомобіля. Оптовики працюють далеко від дому, мають ненормований робочий день і багато їздять.

Кваліфікація (придатність). Повинні мати широкий кругозір. Реалізація різноманітних виробів потребує технічних знань. Наприклад, на посаду оптовика аптечних виробів (ліків) шукають людей зі ступенями в галузі хімії, біології чи фармакології. Для нетехнічних виробів, наприклад, продуктів харчування, достатньо бути випускником вищої школи. Багато людей переходять працювати в оптову торгівлю на посаду продавця в роздріб.

Перспективи. Припускається, що кількість посад у цій галузі зросте.

Заробітна плата. Компенсація в кожній фірмі різна. Деякі робітники отримують фіксовані зарплати, інші працюють за компенсацію та комісійні.
Практичне завдання № 6.3

Встановлені витрати керівника установи і його секретаря на виконання трьох робіт.
Табл. 6.1 - Фактичні витрати часу керівника і секретаря за день

Вид роботи

Витрати часу, годин

Обсяг роботи

керівник

секретар

Телефонні розмови

2

1,2

50 дзвінків

Проглядання документів і накладення резолюцій

1,5

1,6

100 документів

Прийом відвідувачів

2,0

0,2

15 чоловік

Невиробничі заняття, очікування роботи

0,5

2,0

-

РАЗОМ:

6,0

5,0

-

Як і наскільки можна розвантажити керівника від рутинних операцій за рахунок раціоналізації роботи секретаря / його взаємодії з керівником/, якщо технологія виконання цих робіт наступна.

1. Секретар, піднявши трубку після телефонного дзвінка і почувши, що потрібен директор, сполучає абонента з ним. Зі всіх поступаючих на директора дзвінків / як показує досвід / 10 можуть бути вирішені ним особисто; 35 вирішуються заступниками, а по п'яти дзвінках довідку може дати секретар. Витрати керівника на одну телефонну розмову 3 хвилини, а секретаря - по хвилині на розмову при виведенні кожного з абонентів на керівника, і 6 хвилин на видачу усних довідок.

2. Секретар одержує (з фіксацією в реєстраційних картках і реєстрах) документи, адресовані директору і установі, передає їх на розгляд, а потім з відмітками керівника передає


виконавцям / 20% резолюції направлені заступникам з вказівкою того, що, як і коли необхідно зробити, 80% резолюції адресовані керівникам відділів і відповідальним виконавцям/.

3. Прийом відвідувачів відбувається таким чином: відвідувачі приймаються керівником по черзі / хто раніше прийшов, той раніше прийнятий/, а секретар стежить, щоб не заходили до керівника декілька чоловік відразу з різних питань.


Практичне завдання № 6.4

Ваша організація тільки що доручила вам взяти участь в роботі над секретним проектом, у якого чудові перспективи, а його реалізація потребує залучення додаткової кількості людей.Вам спершу необхідно розробити попередній план роботи над проектом, тобто розташувати 20 напрямів менеджерської діяльності (від А до Ф) в тій послідовності, що Ви будете дотримуватися, працюючи над проектом. Якщо Ваше рішення буде правильним – призначать головним менеджером проекту.
Табл. 6.2 - Напрями менеджерської діяльності

Види діяльності керівника

Види діяльності керівника

Види діяльності керівника

А. Знайти кваліфікованих працівників на всі посади

З. Визначити цілі проекту (бажані результати)

П. Порівняти якість роботи учасників з належним рівнем

Продовження табл. 6.2

Види діяльності керівника

Види діяльності керівника

Види діяльності керівника

Б. Вимірювати ступінь просування до цілей проекту і/або відхилень від них

И. Підготовити (навчити) кадри відповідно до нових обов'язків і повноважень

Р. Визначити негативні наслідки кожної зробленої дії

В. Визначити і проаналізувати різні завдання відповідно до спеціальностей для здійснення проекту.

К. Проаналізувати стан проекту на теперішній час

С. Визначити необхідний рівень якості який задовольнятиме самого працівника, його менеджера

Г. Розробити стратегії (пріоритети, послідовності розподілу в часі основних етапів)

Л. Визначити необхідну кваліфікацію для нових посад

Т. Визначити об'єм, а також сфери взаємодії, відповідальності і повноважень для кожної нової посади

Д. Розробити можливі альтернативні варіанти

М. Прийняти заходи корекції до проекту (переглянути плани)

У. Визначити основний план дій

Е. Продумати можливі наслідки діяльності кожного фахівця

Н. Скоординувати поточну діяльність

Ф. Визначити проміжні пункти підведення результатів

Ж. Розподілити відповідальність, підзвітність, повноваження

О. Визначити розмір коштів, що виділяються (бюджет, техзабезпечення і т.д.)

Практичне завдання № 6.5

Розрахунок кошторису проведення виробничого засідання

Державне комерційне підприємство «ТрансСнаб» має у своєму складі 6 магазинів, склад, торговельний відділ, відділ планування, відділ кадрів, господарський відділ, бухгалтерію.

На 14 годину було призначено виробничу нараду у директора підприємства, куди були запрошені начальники відділів, провідні спеціалісти підприємства, завідувачі магазинів.

У визначений час не з'явилось 3 чоловіки (завідувачі магазинів), тому було витрачено час на додаткові запрошення відсутніх за телефоном. Нараду почато із 40-хвилинним запізненням.

Основним питанням, що розглядалось, був аналіз причин невиконання підприємством планових показників. Порядок денний було доведено до учасників за день до проведення наради.

На нараді були заслухані доповіді директора підприємства, головного бухгалтера, начальника торговельного відділу, відділу планування, усіх завідувачів магазинів, які подавали інформацію про складність сучасного періоду, визначалися причини відхилення від досягнення поставлених цілей та винуватці.

У своїх поясненнях спеціалісти апарату управління відводили від себе критику, наводили приклади недбайливого ставлення до роботи підлеглих та інших працівників підприємства.

Нараду було закінчено через 2,5 години (замість 1 години, як планувалось). Конкретних заходів щодо проблеми, яка розглядалася, не визначено. Підсумків наради відведено не було.

На підставі даних, наведених у таблиці , необхідно:

а) визначити кошторис наради (плановий та фактичний);б) надати характеристику якості наради, яку було проведено, дії керівника підприємства, визначити недоліки проведеної паради.
Табл. 6.3 - Вихідні дані до практичного завдання


ПоказникВаріант (порядковий номер по журналу)

10,20,

30

1,11, 21

2,12,

22

3,1323

4,1424

5,15,

25

6,1626

7,17,

27

8,18,28

9,1929

1 Кількість відпрацьованих робочих днів на місяць, Рд

26

27

26

27

26

27

26

27

26

27

2 Тривалість робочого дня, tд, год

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

3 Кількість робочих днів за місяць, Т

22

23

21

22

21

22

23

24

23

21

4 Середньомісячна заробітна плата одного спеціаліста- ЗП, грн

1800

1700

1950

1650

1700

1950

1750

1600

1820

1850

5 Кількість спеціалістів, що брали участь у нараді, Ку, люд

15

20

17

ЗО

28

25

22

22

26

30

Продовження табл. 6.3


ПоказникВаріант (порядковий номер по журналу)

10,20,

30

1,11, 21

2,12,

22

3,1323

4,1424

5,15,

25

6,1626

7,17,

27

8,18,28

9,1929

6 Кількість годин, витрачених спеціалістами на проведення паради, Кг

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5


2,57 Орендна плата за приміщення для проведення виробничої паради, Оп грн/1 год

1350

1300

1420

1280

1340

1390

1360

1290

1400

1430


Методичні вказівки до виконання практичного завдання

1. Алгоритми складання кошторису проведення виробничої наради:

Розраховується загальний фонд робочого часу спеціаліста за місяць за формулою

Fм = Рд * tд

де Fд – кількість відпрацьованих робочих днів за місяць;

Pд- тривалість робочого дня, год.Визначається заробітна плата одного спеціаліста за день за формулою

ЗПt ден =,

де ЗП середньомісячна заробітна плата одного спеціаліста, грн;

Т кількість робочих днів за місяць.Визначається заробітна плата одного спеціаліста за годину за формулоюКаталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка