О. П. Дубовик Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка1/13
Дата конвертації14.10.2018
Розмір0.99 Mb.
#52158
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА


Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС


АВТОРЕФЕРАТІВ

ДИСЕРТАЦІЙ

Державний бібліографічний покажчик України
№ 2
(788-1842)

Виходить щоквартально

Видається з 1999 року

Київ • 2005

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE


National


Bibliography of Ukraine

ABSTRACT OF

DISSERTATIONS

CHRONICLE

State Bibliographic

Index of Ukraine


№ 2
(788-1842)

Appears once a quartet

Published from 1999

Kyiv • 2005

Національна бібліографія України

Серія заснована в 1999 р.

Виходить щоквартально

Видається з 1999 року


Бібліографи-укладачі: Чухрай Анастасія Петрівна,Струпчевська Ірина Іванівна

Редактор М.І.Давиденко

Коректор О.П.Дубовик

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 3730 від 17.03.99


Підп. до друку 13.07.2005 р. Формат 60х84/16. Папір офс.

Ум. друк. арк. 6,05. Обл.-вид. арк. 7,98.

Тираж 224 пр. Зам. № 73.

Засновник, видавець і виготівник

Книжкова палата України імені Івана Федорова

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.


Відділ книгознавства, тел. 552-02-94.

© Книжкова палата України імені Івана Федорова, 2005

ЗМІСТ


ЗМІСТ 3

ПЕРЕДМОВА 6

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 7

Хімічні науки 12

Біологічні науки 14

На ступінь доктора наук 14

На ступінь кандидата наук 14

Геологічні науки 16

На ступінь доктора наук 16

На ступінь кандидата наук 17

Технічні науки 17

На ступінь доктора наук 17

На ступінь кандидата наук 21

Сільськогосподарські науки 36

На ступінь доктора наук 36

Історичні науки 40

На ступінь доктора наук 40

На ступінь кандидата наук 41

Економічні науки 44

На ступінь доктора наук 44

На ступінь кандидата наук 46

Філософські науки 59

На ступінь доктора наук 59

На ступінь кандидата наук 59

Філологічні науки 61

На ступінь доктора наук 61

На ступінь кандидата наук 61

Географічні науки 65

На ступінь доктора наук 65

На ступінь кандидата наук 66

Юридичні науки 66

На ступінь доктора наук 66

На ступінь кандидата наук 66

Педагогічні науки 73

На ступінь доктора наук 73

На ступінь кандидата наук 74

Медичні науки 78

На ступінь доктора наук 78

На ступінь кандидата наук 80

Фармацевтичні науки 91

На ступінь кандидата наук 92

Ветеринарні науки 92

На ступінь доктора наук 92

На ступінь кандидата наук 92

Мистецтвознавство 93

На ступінь доктора наук 93

На ступінь кандидата наук 93

Архітектура 94

На ступінь кандидата наук 94

Психологічні науки 94

На ступінь доктора наук 94

На ступінь кандидата наук 94

Соціологічні науки 96

На ступінь кандидата наук 96

Політичні науки 97

На ступінь кандидата наук 97

Фізичне виховання та спорт 98

Державне управління 99

На ступінь доктора наук 99

На ступінь кандидата наук 99

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 102

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 111ЗМІСТ 3

ПЕРЕДМОВА 9

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 10

Хімічні науки 15

Біологічні науки 17

На ступінь доктора наук 17

На ступінь кандидата наук 17

Геологічні науки 19

На ступінь доктора наук 19

На ступінь кандидата наук 20

Технічні науки 20

На ступінь доктора наук 20

На ступінь кандидата наук 24

Сільськогосподарські науки 38

На ступінь доктора наук 38

Історичні науки 43

На ступінь доктора наук 43

На ступінь кандидата наук 43

Економічні науки 47

На ступінь доктора наук 47

На ступінь кандидата наук 48

Філософські науки 62

На ступінь доктора наук 62

На ступінь кандидата наук 62

Філологічні науки 64

На ступінь доктора наук 64

На ступінь кандидата наук 64

Географічні науки 68

На ступінь доктора наук 68

На ступінь кандидата наук 68

Юридичні науки 69

На ступінь доктора наук 69

На ступінь кандидата наук 69

Педагогічні науки 76

На ступінь доктора наук 76

На ступінь кандидата наук 76

Медичні науки 81

На ступінь доктора наук 81

На ступінь кандидата наук 83

Фармацевтичні науки 94

На ступінь кандидата наук 94

Ветеринарні науки 95

На ступінь доктора наук 95

На ступінь кандидата наук 95

Мистецтвознавство 95

На ступінь доктора наук 95

На ступінь кандидата наук 96

Архітектура 97

На ступінь кандидата наук 97

Психологічні науки 97

На ступінь доктора наук 97

На ступінь кандидата наук 97

Соціологічні науки 99

На ступінь кандидата наук 99

Політичні науки 100

На ступінь кандидата наук 100

Фізичне виховання та спорт 101

Державне управління 102

На ступінь доктора наук 102

На ступінь кандидата наук 102

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 104

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 113ПЕРЕДМОВА

“Літопис авторефератів дисертацій”, державний бібліографічний покажчик, призначений для поточного інформування про автореферати дисертацій, які за­хищаються в наукових і вищих навчальних закладах України на здобуття вчених ступенів доктора та кандидата наук.

“Літопис авторефератів дисертацій” виходить щоквартально із зазначенням даних про автореферати дисертацій незалежно від їхнього обсягу, тиражу та спосо­бу друку.

У бібліографічних записах вміщено:


  • порядковий номер запису;

  • бібліографічний опис;

  • номер державної реєстрації, під яким автореферат дисертації зареєстрова­но у Книжковій палаті України ім. Івана Федорова (зазначено у квадрат­них дужках після бібліографічного опису).

Бібліографічний опис складено згідно з ГОСТ 7.1-84 “Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”, Змінами №1 до ГОСТ 7.1-84 та “Правилам составления библиографического описания. Ч.1. Книги и сериальные издания” (М., 1986). Після назви автореферату зазначено його шифр по номенклатурі спеціальностей наукових працівників. В описі застосовано скорочен­ня слів і сполучень за ДСТУ 3582-97 “Скорочення слів в українській мові у бібліо­графічному описі. Загальні вимоги та правила” та ГОСТ 7.12-93 “Библиографичес­кая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”.

Групування бібліографічних записів здійснено за схемою “Розташування бібліографічних записів авторефератів дисертацій в державних бібліографічних по­кажчиках”, складену на основі “Переліку спеціальностей, за якими проводиться за­хист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, при­судження наукових ступенів і присвоєння вчених звань” (ВАК України). У кожному розділі записи розміщено під рубриками: “На ступінь доктора наук” і “На ступінь кандидата наук”, а всередині рубрик — за алфавітом.

У кожному номері літопису подано допоміжні покажчики: перелік мов (крім української), якими надруковано автореферати дисертацій; іменний та географічний.

В іменному покажчику вміщено імена авторів, а також осіб, котрим присвяче­но автореферати (персоналії). Автори-однофамільці з однаковими ініціалами об’єд­нано в одній рубриці. Номери, віднесені до персоналій, подано в круглих дужках.

До географічного покажчика входять назви географічних об’єктів, що розгля­нуто в даних авторефератах дисертацій.

Нумерація в “Літописі авторефератів дисертацій” суцільна впродовж року. На титульному аркуші в круглих дужках вказано номери бібліографічних записів дано­го випуску.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка