О. В. Добрянська В. К. Каменюк 2014р. 2014рСкачати 42.22 Kb.
Дата конвертації23.03.2019
Розмір42.22 Kb.
#85231

«Погоджено»: «Затверджено»:

заступник директора директор Михайлівського НВК

з навчально-виховної роботи

__________ О. В. Добрянська _____________В. К. Каменюк

«____»________2014р. «____»________2014р.

Календарне планування

з української літератури для 5 ___ класу

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів:Українська мова; Українська література. 5-9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. -160с.

Відповідно до оновленої програми з української літератури для учнів 5–9 класів з українською мовою навчання (укладачі: Р.В.Мовчан – доктор філологічних наук ( керівник групи); К. В. Таранік - Ткачук – кандидат педагогічних наук, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки; М. П. Бондар – кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк – кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга – доктор філологічних наук (Ялта); Л. І. Кавун – доктор філологічних наук (Черкаси); О.І. Неживий – кандидат педагогічних наук (Луганськ); Н. В.Михайлова – учитель – методист (Київ) у пропонованому календарному плануванні передбачено програмний матеріал, розрахований на вивчення протягом 2 год. на тиждень

Учитель Савчук Одарка Іванівна

Розглянуто на засіданні шкільного методичного обєднання учителів суспільно-гуманітарних дисциплін

Протокол №1 «___»_________2014р.

Обов'язкова кількість видів контролю

І семестр

II семестр

Контрольні роботи у формі:

• контрольного класного твору;

• виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)


2

-

2

3

1

2

Уроки розвитку мовлення (РМ)*

2(У+П)

2(У+П)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

2

Уроки літератури рідного краю (ЛРК)

2

2

Уроки виразного читання

1

1

Перевірка зошитів

4

5

* У кожному семестрі обов'язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного усного й одного письмового. Умовне позначення в таблиці — (у+п).

(70 год., 2 год. на тиждень)

№ п/п

Дата

Зміст програмового матеріалу

ПриміткиВступ
1
Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

ТЛ: образне слово, фольклор.
Світ фантазії і мудрості
2
Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні еле­менти людської поведінки. Добро і зло, їхня роль у житті. «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?»
3
«Берегиня», «Дажбог». Робота над змістом творів.

ТЛ : міф, легенда.


4
Легенди : «Неопалима купина» «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі».
5
Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці». Лицарство та відвага запорозьких козаків. Переказ «Ой Морозе- Морозенку». Нестор Морозенко – мужній герой-оборонець рідної землі.

ТЛ: переказ.


6
Тематика народних казок. Їхні різновиди (про звірів, побутові, фантастичні). Побудова казки (зачин, кінцівка). Народне уявлення про добро і зло в казці
7
Народна казка «Про правду і кривду

ТЛ: народна казка.


8
Народна казка «Мудра дівчина». Яскравий національний колорит казки.
9
Народна казка «Ох». Міфологічна основа твору.

9

I0
Народна казка «Летючий корабель». Непереборна життєствердність та людинолюбство у творі.
I0
Казка «Летючий корабель». Непереборна життєствердність та людинолюбство у творі.
I0
Казка «Летючий корабель». Непереборна життєствердність та людинолюбство у творі.
11
Урок розвитку мовлення № 1. Конкурс на найкращу інсценізацію уривків казок або на найкраще написання власної казки (на вибір).
12
Контрольна робота. Літературний диктант і розлогі відповіді на запитання. Вступ. Міфи, легенди, перекази українців. Народні казки.
13
Літературні казки. Особливості літературної казки, її відмінність від народної. Іван Франко - казкар (збірка «Коли ще звірі говорили»). Розповідь про письменника.
14
Зміст казки «Фарбований Лис». Головні та другорядні персонажі казки.

ТЛ: літературна казка.


15
Образ Лиса, риси його характеру.

ТЛ: мова автора і мова персонажів (дійових осіб).


16
Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника. Зміст казки «Хуха-Моховинка».
17
Добро і зло в казці «Хуха-Моховинка». Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Наскрізний гуманізм казки. Аналіз зовнішності казкових істот.

ТЛ: портрет.


18
Позакласне читання. Василь Королів- Старий. «Потерчата»
19
Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон».

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм).


20
Різні життєві позиції персонажів (песимістична й оптимістична). Казкова історія й сучасне життя.
21
Урок виразного читання. Конкурс на найкращого декламатора уривків казок «Цар Плаксій та Лоскотон», «Хуха-Моховинка», «Фарбований Лис», які найбільше сподобалися, або інсценізація цих казок (на вибір).
22
Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» - повість-казка сучасної дитячої письменниці.
23
Жанрово-композиційна своєрідність повісті. Елементи незвичайного у творі. Символіка країни Недоладії та її мешканців. Морально-етичні проблеми в казці.
24
Характеристика образів повісті-казки. Особливості мови твору, роль діалогів у ньому,
25
Урок позакласного читання. В. Симоненко «Подорож у країну Навпаки».
26
Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту й форми загадок.

ТЛ: загадка.Вивчитнапам кілька за­гадок (на вибір).

27
Тематичні групи загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин).
28
Прислів'я та приказки. Народне уявлення про навколишній світ та його оцінка у прислів'ях та приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.

ТЛ: прислів'я, приказка.Вивч напам 20 при­слів'їв і приказ (на вибір).

29
Урок розвитку мовлення № 2. Складання оповідання (казки) за прислів'ям (письмово).
30
Контрольна робота. Тестування. Літературні казки. Загадки. Прислів'я та приказки.
31
Урок літератури рідного краю.
32
Повторення та узагальнення вивченого за І семестр. Семестрове оцінювання.п/п

Дата


Зміст програмового матеріалу


Примітки


33
Леонід Глібов. Відомий поет і байкар.

«Химерний, маленький...», «Що за птиця?». Фольклорна основа творів. Життєствердний пафос.

ТЛ: акровірш, порівняння.

34
«Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?». Особливості поетичної мови творів Л. Глібова.


Історичне минуле нашого народу
35
«Повість временних літ» - найдавніший літопис нашого народу. Літописні оповіді: «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава» (на основі «Повісті минулих літ» у переказі В. Близнеця). ТЛ: літопис.
36
«Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Любов руських князів до своєї землі, риси їхніх характерів. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Значення літописання для нащадків.
37
Олександр Олесь (Кандиба). Стисло про поета. «Ярослав Мудрий» (із кн. «Княжа Україна»). Зміст заповіту Ярослава Мудрого і його актуальність нині.
38
«Микита Кожум'яка». Найнапруженіші епізоди у творі. Своєрідність побудови драматичного твору.

ТЛ: драматичний твір на тему народної казки і його побудова.


39
Зв'язок у драмі-казці історичного минулого з сучасністю. ТЛ: гіпербола.
40
Позакласне читання. Оксана Сенатович. «Малий Віз»
41
Контрольна робота. Розлогі відповіді на запитання. Леонід Глібов, літописні оповіді, Олександр Олесь. Тестові завдання.


Рідна Україна. Світ природи
42
Тарас Шевченко. Розповідь про письменника. Україна часів Т. Шевченка.

«В бур'янах» С. Васильченка – один з найкращих художніх творів про дитинство Тараса Шевченка.
44
Картини навколишнього світу, природи в поезіях Т.Шевченка – інша, художня реальність, ство­рена уявою митця за допомогою засобів образної мови. «За сонцем хмаронька пливе...». ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.

Вивчити на­пам'ять.

45
«Садок вишневий коло хати...» - перлина української та світової ліричної поезії.

Вивчити напам'ять.

46
Павло Тичина. Стисло про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. «Не бував ти у наших краях!».

ТЛ: епітет, поглиблення поняття про метафору.Вивчити напам'ять одну поезію (на вибір).

47
«Гаї шумлять...», «Блакить мою душу обвіяла...». Мелодійність віршів П.Тичини.
48
Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. Порушення теми вічного протистояння добра і зла в оповіданні «Лось».

ТЛ: оповідання.


49
Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.
50
Урок розвитку мовлення № 3. Усний твір-розповідь про вигадані події на основі прочитаного. Складання власної версії закінчення твору.
51
«Зірка», «Чарівники» . Дивовижний світ рідної природи в поезіях митця.
52
Позакласне читання. Євген Гуцало «Сімя дикої качки»
53
Контрольна робота. Тестування. Тарас Шевченко, Павло Тичина, Євген Гуцало.
54
Максим Рильський. Основні відомості про поета. Його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий...»).

Вивчити на­пам'ять одну поезію (на виб.).

55
Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям. «Осінь-маляр із палітрою пишною...», «Люби природу не як символ...».
56
Урок виразного читання. Читання напам'ять поезій.
57
Урок розвитку мовлення № 4. Художній етюд про природу.
58
Григір Тютюнник. Розповідь про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини.
59
Паралельність і єдність двох світів – природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи.
60
Хлопчик Олесь, його жага пізнавати загадковий світ природи. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

Нап.уривок відслів «В бору снігу

мало…» до слів «..дятел по­раєт».61
Урок виразного читання. Читання напам'ять прозового уривка з оповідання «Дивак».
62
Розвиток мовлення. Контрольний твір на тему « Людина – найвища цінність»
63
Микола Вінграновський. Основні відомості про письменника. Висловлювання поетичною мовою любові до дитини й турботи про неї, батьківського заповіту. «Перша колискова».
64
Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора. «Бабусин дощ», «Сама собою річка ця тече...».
65
«Сіроманець». Захоплююча і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи. Гуманізм повісті.
66
Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо в обстоюванні своєї позиції.
67
Контрольна робота
68
Урок літератури рідного краю. Є. Гуцало «Сім'я дикої качки».
69
Повторення й узагальнення матеріалу, вивченого впродовж навчального року.
70
Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.
Список творів для обов’язкового вивчення напам'ять

Загадки (кілька на вибір).

20 прислів'їв і приказок ( на вибір).

Т. Шевченко «За сонцем хмаронька пливе».

Т. Шевченко «Садок вишневий коло хати».

П.Тичина «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…» ( на вибір).

Г. Тютюнник «Дивак» (від слів «В бору снігу мало» до слів «…дятел порається»)

М. Рильський «Дощ», «Осінь – маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як символ…» ( на вибір).Скачати 42.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка