О. В. Мєтєльов серпня 2017 рокуСкачати 453.68 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір453.68 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3

13. Методичне забезпечення
13.1. Контрольні питання для проведення підсумкового контролю (модульний контроль, диференційний залік, екзамен).

Модуль 1.

1. Складові загальної екології, стисла характеристика.

2. Промислова екологія та її місце в сучасній системі екологічних знань.

3. Вимоги до кваліфікаційних характеристик інженера з охорони праці з питань промислової екології.

4. Поняття «забруднення», класифікація забруднень за масштабом, характеристика.

5. Класифікація забруднень за втручанням людини, характеристика.

6. Класифікація забруднень за походженням, характеристика.

7. Види енергетичного забруднення, характеристика.

8. Основні групи забруднювачів повітря та їх класифікація за походженням.

9. Класифікація підприємств за складом викидів у повітря.

10. Поняття «санітарно-захисна зона», класифікація за класами.

11. Випадки щодо збільшення розмірів санітарно-захисної зони.

12. Загальна структура типової установки уловлення забрудників повітря.

13. Класифікація апаратів грубої очистки повітря за способом дії.

14. Сутність дії пилоосадної камери. Схема.

15. Сутність дії інерційного пиловловлювача. Схема.

16. Сутність дії жалюзійного пиловловлювача. Схема.

17. Сутність дії циклону. Схема.

18. Недоліки застосування мокрих пиловловлювачів.

19. Загальна характеристика розподільчих пристроїв мокрих пиловловлювачів.

20. Принцип дії мокрого скрубера. Схема.

21. Принцип дії мокрого пиловловлювача ударно-інерційної дії. Схема.

22. Принцип дії скрубера Вентуррі. Схема.

23. Класифікація фільтрувальних матеріалів за типом.

24. Класифікація фільтрів за призначенням, характеристика.

25. Принцип роботи фільтру.

26. Показники ефективності роботи фільтру, характеристика.

27. Характеристика повітряних фільтрів.

28. Характеристика електрофільтрів.

29. Абсорбція. Принцип дії абсорбційної установки. Схема.

30. Сутність термічної нейтралізації.

31. Рекомендації щодо порядку вибору установок очищення газів.

32. Основні шляхи захисту повітря від забруднення.

33. Методи охорони довкілля від забруднення, активні і пасивні методи.

34. Механічні методи захисту, характеристика.

35. Фізико-хімічні методи захисту, характеристика.

36. Правила щодо вдосконалення технології охорони повітря.

37. Способи захисту від токсичних речовин та знезаражень місць аварії.

38. Способи зниження забруднення довкілля вуглеводнями і зменшення втрат нафти.

39. Основні екологічні наслідки пожеж і горіння газів.

40. Основні екологічні наслідки вибухів пилу.

41. Основні екологічні наслідки авіаційних та залізничних аварій.

42. Закономірності екологічних наслідків локальних війн та військових конфліктів.

Модуль 2.

1. Стічні води, види, характеристика.

2. Групи забруднення виробничих вод, характеристика.

3. Види забруднення стічних вод, характеристика.

4. Способи очищення стічних вод, характеристика.

5. Характеристика проціджування.

6. Характеристика відстоювання, класифікація відстійників.

7. Механічне очищення стічних вод. Схема.

8. Фільтрування, види, характеристика.

9. Сутність коагуляції, характеристика.

10. Сутність екстракції, характеристика.

11. Сутність флокуляції, характеристика.

12. Сутність флотації, характеристика.

13. Методи біологічної очистки води. Характеристика.

14. Біологічне очищення стічних вод. Схема.

15. Сутність термічного очищення води. Характеристика.

16. Принцип дії випарного апарату вертикального типу. Характеристика.

17. Основні ланки кругообігу води.18. Основні види забруднення підземних вод.
Диференційний залік

 1. Складові загальної екології, стисла характеристика.

 2. Промислова екологія та її місце в сучасній системі екологічних знань.

 3. Вимоги до кваліфікаційних характеристик інженера з охорони праці з питань промислової екології.

 4. Поняття «забруднення», класифікація забруднень за масштабом, характеристика.

 5. Класифікація забруднень за втручанням людини, характеристика.

 6. Класифікація забруднень за походженням, характеристика.

 7. Види енергетичного забруднення, характеристика.

 8. Основні групи забруднювачів повітря та їх класифікація за походженням.

 9. Класифікація підприємств за складом викидів у повітря.

 10. Поняття «санітарно-захисна зона», класифікація за класами.

 11. Випадки щодо збільшення розмірів санітарно-захисної зони.

 12. Загальна структура типової установки уловлення забрудників повітря.

 13. Класифікація апаратів грубої очистки повітря за способом дії.

 14. Сутність дії пилоосадної камери. Схема.

 15. Сутність дії інерційного пиловловлювача. Схема.

 16. Сутність дії жалюзійного пиловловлювача. Схема.

 17. Сутність дії циклону. Схема.

 18. Недоліки застосування мокрих пиловловлювачів.

 19. Загальна характеристика розподільчих пристроїв мокрих пиловловлювачів.

 20. Принцип дії мокрого скрубера. Схема.

 21. Принцип дії мокрого пиловловлювача ударно-інерційної дії. Схема.

 22. Принцип дії скрубера Вентуррі. Схема.

 23. Класифікація фільтрувальних матеріалів за типом.

 24. Класифікація фільтрів за призначенням, характеристика.

 25. Принцип роботи фільтру.

 26. Показники ефективності роботи фільтру, характеристика.

 27. Характеристика повітряних фільтрів.

 28. Характеристика електрофільтрів.

 29. Абсорбція. Принцип дії абсорбційної установки. Схема.

 30. Сутність термічної нейтралізації.

 31. Рекомендації щодо порядку вибору установок очищення газів.

 32. Основні шляхи захисту повітря від забруднення.

 33. Методи охорони довкілля від забруднення, активні і пасивні методи.

 34. Механічні методи захисту, характеристика.

 35. Фізико-хімічні методи захисту, характеристика.

 36. Правила щодо вдосконалення технології охорони повітря.

 37. Способи захисту від токсичних речовин та знезаражень місць аварії.

 38. Способи зниження забруднення довкілля вуглеводнями і зменшення втрат нафти.

 39. Основні екологічні наслідки пожеж і горіння газів.

 40. Основні екологічні наслідки вибухів пилу.

 41. Основні екологічні наслідки авіаційних та залізничних аварій.

 42. Закономірності екологічних наслідків локальних війн та військових конфліктів.

 43. Стічні води, види, характеристика.

 44. Групи забруднення виробничих вод, характеристика.

 45. Види забруднення стічних вод, характеристика.

 46. Способи очищення стічних вод, характеристика.

 47. Характеристика проціджування.

 48. Характеристика відстоювання, класифікація відстійників.

 49. Механічне очищення стічних вод. Схема.

 50. Фільтрування, види, характеристика.

 51. Сутність коагуляції, характеристика.

 52. Сутність екстракції, характеристика.

 53. Сутність флокуляції, характеристика.

 54. Сутність флотації, характеристика.

 55. Методи біологічної очистки води. Характеристика.

 56. Біологічне очищення стічних вод. Схема.

 57. Сутність термічного очищення води. Характеристика.

 58. Принцип дії випарного апарату вертикального типу. Характеристика.

 59. Основні ланки кругообігу води.

 60. Основні види забруднення підземних вод.


Модуль 3.

 1. Поняття «ландшафт», стадії розвитку ландшафтів.

 2. Особливості розвитку ландшафтів у середньовіччі.

 3. Особливості розвитку ландшафтів у періоді ренесансу.

 4. Особливості розвитку ландшафтів у періоді «бароко».

 5. Особливості розвитку індустріального ландшафту.

 6. Класифікація ландшафтів за типом впливу людини.

 7. Основні генетичні групи антропогенних ландшафтів.

 8. Групи ландшафтів за типом виробничої діяльності людини.

 9. Мета та завдання щодо застосування біологічного землеробства.

 10. Недоліки під час застосування біологічного землеробства.

 11. Поняття «грунт», ерозія ґрунтів, види.

 12. Способи боротьби з вітровою ерозією.

 13. Інтенсивні способи захисту ґрунтів. Характеристика.

 14. Основні групи мінеральних добрив.

 15. Джерела забруднення повітря під час роботи з добривами.

 16. Відходи, види, групи. Характеристика.

 17. Поняття регенерації відходів.

 18. Труднощі проведення ре циклізації відходів.

 19. Безвідходні технології, напрямки розвитку.

 20. Основні напрями ресурсозбереження.

 21. Основні види енергетичних ресурсів.

 22. Види відновлювальних джерел енергії. Характеристика.

 23. Характеристика природних та штучних джерел іонізаційного випромінювання.

 24. Принципи оцінки впливу на довкілля, вимоги до розробників проектів.

 25. Типи впливів на довкілля.

 26. Характеристика впливів проектів за розміром території.

 27. Характеристика впливів проектів за часом впливу.

 28. Характеристика впливів проектів за можливістю їх усунення.

 29. Характеристика впливів проектів за походженням.

 30. Характеристика впливів проектів за способами.

 31. Характеристика впливів проектів за акумуляцією наслідків.

 32. Сутність методу контрольних списків.

 33. Сутність методу діаграми потоків.

 34. Сутність методу сумісного аналізу карт.

 35. Сутність методу зміни продуктивності.

 36. Сутність методу втрати доходів.

 37. Сутність методу кількісної оцінки наслідків проекту.

 38. Сутність методу оцінки профілактичних втрат.

 39. Мета введення екологічного нормування. Складові системи екологічного нормування.

 40. Сутність прямого та непрямого впливів на довкілля.

 41. Види екологічного нормування для водоспоживання.

 42. Напрями нормування для ґрунтів.

 43. Вібрації, види вібрацій. Класифікація вібрацій.

 44. Види контролю за станом довкілля, характеристика.

 45. Категорії земель.

 46. Поняття «екологічний стандарт», «екологічний норматив».

 47. Пріоритети у галузі охорони довкілля.

 48. Завдання щодо вирішення Державної програми охорони довкілля.

 49. Заходи щодо реалізації Програми у теплоенергетиці.

 50. Заходи щодо реалізації Програми у хімічній промисловості.

 51. Заходи щодо реалізації Програми у галузі радіаційної безпеки.

 52. Заходи щодо реалізації Програми у галузі охорони водних ресурсів.

 53. Заходи щодо реалізації Програми у галузі охорони земельних ресурсів.


Екзамен (6 семестр)

 1. Складові загальної екології, стисла характеристика.

 2. Промислова екологія та її місце в сучасній системі екологічних знань.

 3. Вимоги до кваліфікаційних характеристик інженера з охорони праці з питань промислової екології.

 4. Поняття «забруднення», класифікація забруднень за масштабом, характеристика.

 5. Класифікація забруднень за втручанням людини, характеристика.

 6. Класифікація забруднень за походженням, характеристика.

 7. Види енергетичного забруднення, характеристика.

 8. Основні групи забруднювачів повітря та їх класифікація за походженням.

 9. Класифікація підприємств за складом викидів у повітря.

 10. Поняття «санітарно-захисна зона», класифікація за класами.

 11. Випадки щодо збільшення розмірів санітарно-захисної зони.

 12. Загальна структура типової установки уловлення забрудників повітря.

 13. Класифікація апаратів грубої очистки повітря за способом дії.

 14. Сутність дії пилоосадної камери. Схема.

 15. Сутність дії інерційного пиловловлювача. Схема.

 16. Сутність дії жалюзійного пиловловлювача. Схема.

 17. Сутність дії циклону. Схема.

 18. Недоліки застосування мокрих пиловловлювачів.

 19. Загальна характеристика розподільчих пристроїв мокрих пиловловлювачів.

 20. Принцип дії мокрого скрубера. Схема.

 21. Принцип дії мокрого пиловловлювача ударно-інерційної дії. Схема.

 22. Принцип дії скрубера Вентуррі. Схема.

 23. Класифікація фільтрувальних матеріалів за типом.

 24. Класифікація фільтрів за призначенням, характеристика.

 25. Принцип роботи фільтру.

 26. Показники ефективності роботи фільтру, характеристика.

 27. Характеристика повітряних фільтрів.

 28. Характеристика електрофільтрів.

 29. Абсорбція. Принцип дії абсорбційної установки. Схема.

 30. Сутність термічної нейтралізації.

 31. Рекомендації щодо порядку вибору установок очищення газів.

 32. Основні шляхи захисту повітря від забруднення.

 33. Методи охорони довкілля від забруднення, активні і пасивні методи.

 34. Механічні методи захисту, характеристика.

 35. Фізико-хімічні методи захисту, характеристика.

 36. Правила щодо вдосконалення технології охорони повітря.

 37. Способи захисту від токсичних речовин та знезаражень місць аварії.

 38. Способи зниження забруднення довкілля вуглеводнями і зменшення втрат нафти.

 39. Основні екологічні наслідки пожеж і горіння газів.

 40. Основні екологічні наслідки вибухів пилу.

 41. Основні екологічні наслідки авіаційних та залізничних аварій.

 42. Закономірності екологічних наслідків локальних війн та військових конфліктів.

 43. Стічні води, види, характеристика.

 44. Групи забруднення виробничих вод, характеристика.

 45. Види забруднення стічних вод, характеристика.

 46. Способи очищення стічних вод, характеристика.

 47. Характеристика проціджування.

 48. Характеристика відстоювання, класифікація відстійників.

 49. Механічне очищення стічних вод. Схема.

 50. Фільтрування, види, характеристика.

 51. Сутність коагуляції, характеристика.

 52. Сутність екстракції, характеристика.

 53. Сутність флокуляції, характеристика.

 54. Сутність флотації, характеристика.

 55. Методи біологічної очистки води. Характеристика.

 56. Біологічне очищення стічних вод. Схема.

 57. Сутність термічного очищення води. Характеристика.

 58. Принцип дії випарного апарату вертикального типу. Характеристика.

 59. Основні ланки кругообігу води.

 60. Основні види забруднення підземних вод.


Екзамен (7 семестр)

 1. Поняття «ландшафт», стадії розвитку ландшафтів.

 2. Особливості розвитку ландшафтів у середньовіччі.

 3. Особливості розвитку ландшафтів у періоді ренесансу.

 4. Особливості розвитку ландшафтів у періоді «бароко».

 5. Особливості розвитку індустріального ландшафту.

 6. Класифікація ландшафтів за типом впливу людини.

 7. Основні генетичні групи антропогенних ландшафтів.

 8. Групи ландшафтів за типом виробничої діяльності людини.

 9. Мета та завдання щодо застосування біологічного землеробства.

 10. Недоліки під час застосування біологічного землеробства.

 11. Поняття «грунт», ерозія ґрунтів, види.

 12. Способи боротьби з вітровою ерозією.

 13. Інтенсивні способи захисту ґрунтів. Характеристика.

 14. Основні групи мінеральних добрив.

 15. Джерела забруднення повітря під час роботи з добривами.

 16. Відходи, види, групи. Характеристика.

 17. Поняття регенерації відходів.

 18. Труднощі проведення ре циклізації відходів.

 19. Безвідходні технології, напрямки розвитку.

 20. Основні напрями ресурсозбереження.

 21. Основні види енергетичних ресурсів.

 22. Види відновлювальних джерел енергії. Характеристика.

 23. Характеристика природних та штучних джерел іонізаційного випромінювання.

 24. Принципи оцінки впливу на довкілля, вимоги до розробників проектів.

 25. Типи впливів на довкілля.

 26. Характеристика впливів проектів за розміром території.

 27. Характеристика впливів проектів за часом впливу.

 28. Характеристика впливів проектів за можливістю їх усунення.

 29. Характеристика впливів проектів за походженням.

 30. Характеристика впливів проектів за способами.

 31. Характеристика впливів проектів за акумуляцією наслідків.

 32. Сутність методу контрольних списків.

 33. Сутність методу діаграми потоків.

 34. Сутність методу сумісного аналізу карт.

 35. Сутність методу зміни продуктивності.

 36. Сутність методу втрати доходів.

 37. Сутність методу кількісної оцінки наслідків проекту.

 38. Сутність методу оцінки профілактичних втрат.

 39. Мета введення екологічного нормування. Складові системи екологічного нормування.

 40. Сутність прямого та непрямого впливів на довкілля.

 41. Види екологічного нормування для водоспоживання.

 42. Напрями нормування для ґрунтів.

 43. Вібрації, види вібрацій. Класифікація вібрацій.

 44. Види контролю за станом довкілля, характеристика.

 45. Категорії земель.

 46. Поняття «екологічний стандарт», «екологічний норматив».

 47. Пріоритети у галузі охорони довкілля.

 48. Завдання щодо вирішення Державної програми охорони довкілля.

 49. Заходи щодо реалізації Програми у теплоенергетиці.

 50. Заходи щодо реалізації Програми у хімічній промисловості.


13.2. Плани практичних занять

Плани практичних занять наведено в окремому методичному матеріалі щодо проведення вказаного виду навчальних занять.


13.3. Завдання для самостійної роботи слухачів

Завдання для самостійної роботи наведено в окремому методичному матеріалі «Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Екологічні аспекти промислової безпеки».


13.4. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт

Матеріали до контрольних робіт наведено в окремих методичних вказівках щодо виконання контрольних робіт з вказаної навчальної дисципліни.


13.5. Пакет комплексних контрольних робіт (ККР) для перевірки знань

Пакет ККР для перевірки знань з вказаної навчальної дисципліни наведений в окремому методичному матеріалі відповідно до порядку і правил щодо розробки ККР.14. Рекомендована література 1. Апостолюк C.O. Охорона навколишнього середовища в деревообробній промисловості: Навчальний посібник / С.О. Апостолюк, А.С. Апостолюк, В.С. Джигирей, В.М. Сторожук та ін. — Київ: Основа, 2003. – 176 с.

 2. Апостолюк C.O. Практикум з промислової екології / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк та ін. – К.: Основа, 2005. – 224 с.

 3. Апостолюк С.О. Охорона навколишнього середовища в лісопромисловому комплексі. Навчальний посібник / С.О. Апостолюк, Р.І. Мацюк, В.М. Сторожук та ін. – Львів: Афіша, 2001. - 200 с.

 4. Батлук В.А. Основы экологии и охраны окружающей среды. Учебное пособие / В.А. Батлук. – Львів: Афіша, 2001. – 333 с.

 5. Бедрій Я.І. Основи екології та охорона навколишнього середовища: Навчальний посібник / Я.І.Бедрій.-К.: ЦУЛ, 2002. - 248 с.

 6. Білявський Г.О. Основи екології: Теорія та практикум: Навчальний посібник / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко, В.М. Навроцький. – К.: Лібра, 2002. - 352 с.

 7. Білявський Г.О. Основи екологічних знань: Підручник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. - К.: Либідь, 2000. – 336 с.

 8. Бобович Б.Б., Девяткин В.В. Переработка отходов производства и потребления: Справочное издание / Под ред. док. техн. наук, проф. Б.Б. Бобовича. - М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 496 с.

 9. Богданкевич О.В. Лекции по экологии / О.В. Богданкевич. - М.: Физматлит, 2002. – 208 с.

 10. Булатов М.О. Філософія ноосфери / Булатов М.О., Малєєв К.С., Загороднюк В.П., Солонько Л.А. - К., 1995.

 11. Валова В.Д. Основы экологии: Учебное пособие / В.Д. Валова.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издат дом Дашков и Ко, 2001. - 212с.

 12. Вернадский В. Научная мысль как планетарное явление / В. Вернадский. - М.: Наука, 1991. - 271 с.

 13. Виноградов Б.В. Основы ландшафтной экологии. - М. РЕОС, 1999. - 418с.

 14. Вихорев В.В. Твердые бытовые отходы (рынок-состояние, проблемы и перспективы) / В.В. Вихорев // Упаковка. - 2007. - № 1. - С. 50-53.

 15. Вороновський Г.К., Переверзєв М.П. Екологія та енергетика / Г.К. Вороновський, М.П. Переверзєв. – Х.: Курсор, 2000. – 274 с.

 16. Галактионова Н.А. Промышленная экология. Ч. I. Учебное пособие для студентов заочного отделения. – Москва, 2002. – Електроний ресурс: Режим доступу: http://ik-7.ru/load/17-1-0-274.

 17. Гардашук Т.В. Сучасний екологізм: теоретичні засади та практичні імплікації // Практична філософія. – 2001. - №1.

 18. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери / М.А. Голубець. - Львів: Поллі, 1997. – 256 с.

 19. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології. - К.: Либідь, 1993. – 224 с.

 20. Даценко І.І. Гігієна і екологія людини. Навчальний посібник / І.І. Даценко. – Львів.: Афіша, 2000. – 248 с.

 21. Дем’яненко С.О. Теоретичні основи дослідження антропогенної трансформації геосистем // Географічна освіта і наука в Україні: Зб. наук. праць. – К., 2003. - С. 117-118.

 22. Денисик Г.І. Лісополе України. - Вінниця: Тезис, 2001. – 283.с.

 23. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. — К: МОЗ України, 1996. – 66 с.

 24. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник / В.С. Джигирей. – К.: Т-во “Знання”, 2002. – 203 с.

 25. Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем: Навчальний посібник / В.В. Добровольський. - К.: Професіонал, 2005. – 272 с.

 26. Екологічне законодавство України. – К., 2001. – 416 с.

 27. Екологічний менеджмент: навчальний посібник / Ред. В.Ф. Семенов. - К.: Центр навч. літ., 2004. - 407 с.

 28. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води: Підручник / А.К.Запольський. - К.: Вища шк., 2005. – 671 с.

 29. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / А.К. Запольський, А.І. Салюк / За ред. К.М. Ситника. – 3-тє вид., стер. – К.: Вища шк., 2005. – 285 с.

 30. Зубик С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища. Навчальний посібник для студ. спец. вищих і середніх спец. навч. закладів. – Івано-Франківськ: «Полум’я», 2004. – 452 с.

 31. Корабльова А.І. Екологічна експертиза та екологічна інспекція / А.І. Корабльова., Л.Г. Чесанов, Т.І. Долгова, А.Т. Шапарь, Л.Б. Огир. — Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2002. – 220 с.

 32. Крисаченко В.С., Хилько М.І. Екологія, культура, політика. - К., 2001.

 33. Кучерявий В.П. Екологія: Підручник / В.П.Кучерявий. - 2-ге вид. - Л.: Світ, 2001. – 500 с.

 34. Мазур И.М., Молдаванов О.И. Курс инженерной экологии: Учебник для вузов / Под ред. И.М. Мазура. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2001. – 510 с.

 35. Міхелі С.В. Основи ландшафтознавства. - К. – Кам’янець-Подільський: „Етика-Нова”, 2002. – 184 с.

 36. Мусієнко М.М. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник / М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков, О.В. Брайон. - К.: Т-во “Знання”, 2002. – 550 с.

 37. Назарук М.М. Основи екології та соціоекології / М.М. Назарук. - Львів: Афіша, 1999. - 256 с.

 38. Назарук М.М., Койнова І.Б. Екологічний менеджмент. Запитання та відповіді: Навчальний посібник. - Львів: Еней, 2004. – 216 с.

 39. Назарук М.М., Сенчина Б.В. Практикум із основ екології та соціоекології. Навчальний посібник / М.М. Назарук, Б.В. Сенчина. - Вид. 2-ге, доп. - Львів: Афіша, 2000. – 116 с.

 40. Носовський Т.А. Основи промислової екології. Навчальний посібник / Т.А. Носовський. - К: ІСДО, 1996. - 80 с.

 41. Основи екології та екологічного права: Навчальний посібник / Ю.Д. Бойчук, М.В. Шульга, Д.С. Цалін, В.І. Дем’яненко / За заг. ред. Ю.Д. Бойчука і М.В. Шульги. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 352 с.

 42. Основи соціоекології / За ред. О.Бачинського .-К.: Вища школа, 1995.– 240 с.

 43. Панин В.Ф. Экология для инженера: Учебное справочное пособие / В.Ф.Панин, А.И. Сечин, В.Д. Федосова. - М.: Издат. Дом Ноосфера, 2001. – 284 с.

 44. Принципи моделювання та прогнозування в екології: Підручник / В.В. Богобоящий, К.Р. Курбанов, П.Б. Палій, В.М. Шмандій. - К.: Центр навч. літ., 2004. - 216 с.

 45. Промислова екологія: Навчальний посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк та ін. – К.: Знання, 2005. – 474 с.

 46. Рыбальский Н.Г. Экологическая безопасность: Справочник. Т. 1. Безопасность человека. Ч. 1. / Н.Г. Рыбалъский, А.М. Савицкий, М.А. Малярова, В.В. Гобатовский / Под. ред. Н.Г. Рыбальского. - М.: СП «Гиндукуш», 1994. – 320 с.

 47. Рыбальский Н.Г. Экологическая безопасность: Справочник. Т. 1. Безопасность человека. Ч. 2. / Н.Г. Рыбалъский, А.М. Савицкий, М.А. Малярова, В.В. Гобатовский / Под. ред. Н.Г. Рыбальского. - М.: ЭКИП. Ауто, 1995. - 440 с.

 48. Салтовський О.І. Основи соціальної екології: Навчальний посібник / О.І. Салтовський. - К.: Центр навч. літ., 2004. – 382 с.

 49. Саратовський О.І. Основи соціальної екології .–К.: Вища школа, 1997. - 245с .

 50. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник / Т.А. Сафранов. - Л.: Новий Світ, 2003. – 248 с.

 51. Сторожук В.М. Виробничий шум: природа та шляхи зниження. Навчальний посібник / В.М. Сторожук / За ред. канд. техн. наук Джигирея В.С. - Київ: Основа, 2003. - 384 с.

 52. Сторожук В.М. Промислова екологія: Підручник / В.М. Сторожук, В.А. Батлук, М.М. Назарук. – Львів: Українська академія друкарства, 2006. – 547 с.

 53. Сухарев С..М. Основи екології та охорони довкілля: Навчальний посібник / С.М. Сухарев, С.Ю. Чундак, О.Ю. Сухарева. - К.: Центр навч. літ., 2006. - 394 с.

 54. Сухарев С.М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища: Навчальний посібник / С.М. Сухарев, С.Ю. Чудак, О.Ю. Сухарева. – Львів: «Новий світ», 2004. – 256 с.

 55. Тарасова В.В. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище: Навчальний посібник / В.В. Тарасова, А.С. Малиновський, М.Ф. Рибак / Заг.ред. професора В.В. Тарасової. – К.: Центр учб. літ., 2007. – 276 с.

 56. Тарасова В.В. Методи екологічних досліджень. Частина 1. Інформаційні характеристики про середовище. Навчальний посібник / В.В. Тарасова. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 306 с.

 57. Тарасова В.В. Методи екологічних досліджень. Частина 3. Комплексна оцінка стану довкілля. Навчальний посібник / В.В. Тарасова. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 250 с.

 58. Тищенко Г.В. Екологічне право: Навчальний посібник / Г.В.Тищенко. - К.: ТП Пресс, 2003. – 256 с.

 59. Хімія та екологія атмосфери: Навчальний посібник / Б.М. Федишин, Б.Н. Борисюк, М.В. Вовк, В.І. Дорохов. - К.: Алерта, 2003. – 272 с.15. Інформаційні ресурси


 1. http://www.social.org.ua.

 2. http://www.dnop.kiev.ua.

 3. http://uig.com.ua/.

Розробник:


Завідувач кафедри ОП та ТЕБ

к.т.н. доц. С.Р. Артем’єв


Каталог: tmp metod
tmp metod -> Семінар №1, тема 1 Правові основи працеохоронної політики в Україні
tmp metod -> Методичні рекомендації з організації самостійної роботи, типові завдання Для студентів, курсантів денної та заочної форм навчання
tmp metod -> Національний університет цивільного захисту україни кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки
tmp metod -> Семінар №1, тема 1 Наука як сфера людської діяльності
tmp metod -> Програма навчальної вибіркової дисципліни підготовки магістра
tmp metod -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
tmp metod -> Курс лекцій спеціальність 101 «Екологія» спеціалізація «Екологічна безпека»
tmp metod -> Національний університет цивільного захисту україни
tmp metod -> Національний університет цивільного захисту України
tmp metod -> Грунтознавство

Скачати 453.68 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка