О. В. Ревнивцева, завідувач нмл гуманітарно-естетичнихСкачати 167.35 Kb.
Дата конвертації29.04.2017
Розмір167.35 Kb.
О.В. Ревнивцева,

завідувач НМЛ гуманітарно-естетичних

дисциплін

Модернізація мовної та літературної освіти

школярів за новими державними програмами: світова література

Педагогові треба вчитися дарувати

дітям радість пізнання, самому

сміятися й радіти на своїх уроках разом

із дітьми.

Ш. Амонашвілі

2013-2014 навчальний рік особливий для загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, бо вступає в дію нова редакція Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти п’ятикласники навчатимуться за новими програмами та підручниками. Реалізація цих завдань освіти вимагає нових підходів до особистості учнів, їхніх потреб та інтересів. І саме від учителя залежатиме, чи буде успішним крокування дитини світом світової літератури та російської мови. Дуже важливо зробити все можливе для того, щоб школярі впевнено розпочали своє навчання, а вчителі були готові привести в рух навчально-виховний процес, вдихнути в нього життя. Станіслав Єжи Лец, польський письменник та філософ, висловив думку: «Не закостеніти, але й не розм’якнути, залишитися на посту, але й не стояти на місці, бути гнучким, але й

непохитним, бути левом, але не озвірити, не бути не одностороннім, ні двоєдушним – як це все складно». Вчителю необхідно осягнути нову програму, спираючись на досягнення програм минулих років. Словесник

повинен сам читати літературні твори та насолоджуватись, вчити насолоджуватись літературою учнів. Уроки літератури – це не рутинні уроки переказування готових істин, це «дійство», коли під час спільної роботи народжується істина пізнання та розуміння тексту.

У програмі зі світової літератури реалізовано нову структуру літературної освіти, яка затверджена відповідними нормативними документами: Концепція літературної освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2011 р. № 58) і новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Курс світової літератури в 11-річній загальноосвітній школі поділено на три етапи: 5-7 класи – прилучення до читання, 8-9 класи – системне читання, 10-11 класи - творчо-критичне

читання. Вивчення світової літератури в 5 – 7 класах побудовано на поєднанні проблемно-тематичного і жанрового принципів; у 8 – 9 класах - історико-літературного і жанрово-родового принципів.

Програма зі світової літератури для 5-9 класів містить:

1. «Пояснювальну записку», в якій визначена нормативна база, мета і завдання предмета, змістові лінії та їх реалізація в програмі, основні підходи і принципи викладання світової літератури в школі.

2. Розподіл годин за кожним класом (загальна кількість годин на рік, кількість годин на текстуальне вивчення творів (за розділами), розвиток мовлення, позакласне читання, резервний час).

3. Зміст навчального матеріалу і державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів (за класами і розділами).

4. Перелік творів для вивчення напам'ять (до кожного класу).

5. «Список творів для додаткового читання (для уроків позакласного читання і уроків із резервного часу)».

6. «Сучасна науково-методична література для вчителя».

Починаючи працювати за новою програмою, слід уважно опрацювати документи, які регламентують вивчення світової літератури (додаток 1), розділ з програми «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня», «Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання світової літератури, а потім складати «Календарно - тематичне планування» .

Відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Галузь «Мова та література) до програми включено рубрики «Теорія літератури» (ТЛ), «Література і культура» (ЛК), «Україна і світ» (УС), «Елементи компаративістики» (ЕК). Вчителю потрібно врахувати, що ці

розділи не потрібно висвітлювати кожний урок, а тільки на окремих уроках, де використовувати матеріал з цих розділів доречно.

Поняття з теорії літератури у 5 класі викладаються стисло, бажано використовувати словники з підручника, не перетворювати процес насолоди літературним твором в повторення та заучування теоретико літературних термінів. За допомогою розділу «Література та культура» вводимо п’ятикласників у світовий культурний простір, враховуючи їх культурний та життєвий досвід (подорожі Україною та світом, домашня бібліотека та відеотека, використання Інтернет-джерел). Рубрика «Україна та світ» висвітлює взаємозв’язки української та зарубіжної літератур, зв’язки зарубіжних письменників з Україною, сприятиме національній самоідентифікації учнів, формуванню поваги до світових культурних цінностей та культурних цінностей України, формує повагу до національних культур в умовах глобалізації. Компаративна лінія забезпечує порівняння літературних творів, явищ і фактів, що належать до різних літератур. Рубрика «Елементи компаративістики» забезпечує формування в учнів цілісного уявлення про світовий літературний та культурний процес. Слід враховувати, що компаративний аналіз проводиться тільки тоді, коли літературний твір вивчений та проаналізований, коли учні збагнули його художню та культурну цінність.

Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін всі методичні матеріали для роботи вчителів розміщує на сайті http://ledkoippo.edukit.kr.ua/190

Додаток 1

Нормативні документи

1. Про загальну середню освіту. Верховна Рада України (Закон від 13.05. 1999 р. № 651-ХIV): http://pedpresa.com.ua/documents/view/2

2. Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі (наказ МОН від 26.01.2011р. № 58) // Директор школи (Шкільний світ). – 2011. – № 27/28. – С. 58-63; http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/13508/

3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Освітня галузь «Мови і літератури» (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – № 4-5. – С. 3-56; http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п.

Додаток 2

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури, 5 клас

Методичний коментар

Календарно-тематичне планування – це найперший документ, що

потрібно розробити вчителеві на початку нового навчального року.

Запропоноване календарно-тематичне планування складено відповідно до

нових програм зі світової літератури (2012 ).

За програмою на вивчення курсу «Світова література» відводиться 70

годин / 2 год. на тиждень.

З них 56 годин – текстуальне вивчення творів;

4 години – на уроки розвитку мовлення;

4 години – позакласне читання;

6 годин – резервний час.

Обов’язкова кількість видів контролю у 5 класі

Семестр Контрольні роботи Розвиток

мовлення

Позакласне

читання


Перевірка

зошитів


Прим.

Різні


форми

контролю


Контрольний

класний твір

І 2 - 2

(1у+1п)


2 4

ІІ 2 1 2


(1у+1п)

2 5


Кількість годин на вивчення творів вчитель обирає самостійно в межах

загальних годин на вивчення розділу. Матеріали з розділів «Теорія літератури»

(ТЛ), «Література і культура» (ЛК), «Україна і світ» (УС), «Елементи

компаративістики» (ЕК) вивчаються не на кожному уроці обов’язково , а там

де зміст теми уроку варто поглибити додатковою інформацією.

Для уроків позакласного читання з власного педагогічного досвіду та з

метою створення цілісної уяви п’ятикласників про художній світ літератури

пропоную такі твори:191

1. В розділі «Казки народів світу»

 російська народна казка «Василиса Прекрасна» – з метою поглиблення та

узагальнення знань щодо чарівної казки;

 російська народна казка «Морозко» – з метою введення елементів

компаративного аналізу (на прикладі казок російських та німецької казки

«Пані Метелиця»).

2. Оповіданням С. Лагерлеф «Свята ніч» пропоную розпочати ІІ семестр і

таким чином продовжити тему Різдва, вічних цінностей в творах світової

літератури.

3. В розділі «Сучасна література у колі добрих справ» твір П. Маара «Що не

день, то субота» як продовження діалогу учня-читача з героями книг П.Маара.

На уроки розвитку мовлення відвожу 4 години:

1 урок (письмово). Складання міні - оповідання за прислів’ям (розділ

«Вступ»).

2 урок (усно). Переказ ключових епізодів оповідання «Лобо» Е. Сетона-

Томпсона (розділ «Природа і людина»).

3 урок (усно). Стислий переказ уривку з повісті М.Твена «Пригоди Тома

Сойєра» «Втікачі на безлюдному острові» за поданим планом (розділ «Світ

дитинства») .

4 урок (письмово). Написання вітального слова на честь літературного героя

(або автора) за повістю-казкою Л. Керролла «Аліса в Країні Див».

За рахунок резервних годин вважаю доцільним запропонувати учням твори:

1) К. Чапек «З точки зору кішки» (урок 54);

2) Дж. Родарі «Казки по телефону» (урок 57).

Вибір творів для додаткового читання зумовлений доступністю текстів,

відповідністю віковим потребам та читацьким інтересам учнів, можливістю

організувати поглиблене дослідження відомих творів .

Календарне-тематичне планування потребує апробування та корекції в

практичній роботі в наступному навчальному році.

І семестр

№/№ Тема уроку Дата Примітка

Вступ (2 год.)

1. Світова література –духовна скарбниця людства. Ролькниги в

сучасному житті.

Теорія літератури (ТЛ).Світова література.

2. Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних

народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні).

ТЛ. Фольклор, прислів’я, приказка, загадка, пісня.

Література і культура (ЛК). Зв'язок фольклорних жанрів із

культурними традиціями різних народів і національностей.

Україна і світ (УС). Спільні для українського і зарубіжного

фольклору (малих жанрів) теми, сюжети, образи, художні

особливості.

3. Урок з розвитку мовлення (РМ) (письмово). Гуманістичні

цінності, втілені у фольклорних творах різних народів. Література і

фольклор. Складання оповідання за прислів’ям.192

Елементи компаративістики (ЕК). Схожість і відмінність

малих жанрів фольклору різних народів (на рівні окремих

компонентів тексту).

Казки народів світу (16 год).

4. Жанрова специфіка фольклорної і літературної казки. Різновиди

казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові та ін.), їх характерні

ознаки.

(ТЛ) Автор, початкові поняття про оригінал і переклад.

5. Урок позакласного читання (ПЧ). Російська народна казка

«Василиса Прекрасна».

6. Індійська народна казка «Фарбований шакал». Викриття в

образах тварин негативних людських якостей. Філософський зміст

казки.

(ТЛ) Антитеза, алегорія.

(УС) Типологічно подібні образи в зарубіжних і українських казках:

Фарбований Шакал – Фарбований Лис.

(ЕК) Спільні елементи зарубіжних казок (теми, образи,

особливості будови).

7. Японські народні казка «Момотаро, або Хлопчик-Персик».

Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлення

до природи в образі Момотаро. Національний колорит японських

казок.


(ЛК) Національний колорит казок і засоби його створення.

8. Китайська народна казка«Пензлик Маляна». Поетизація

мистецтва й уславлення образу митця в казці. Значення

фантастичних елементів.

(ЛК) Національний колорит казок і засоби його створення. Казкові

образи й сюжети у творах мистецтва.

9. Арабська народна казка«Сіндбад-Мореплавець» (третя

подорож). Утвердження жаги відкриття світу, мужності й

людяності в казці.

10. Втілення в образі Сіндбада - Мореплавця віри в перемогу людини

над обставинами.

11. Значення діяльності братів Я. і В. Грімму збиранні й збереженні

фольклору. Моральні цінності в казках.

12. Брати Я. і В. Грімм. «Пані Метелиця». Характеристика образів

персонажів казки. Антитеза у творі.

(ТЛ) поглиблення поняття антитеза.

13. (ПЧ) Російська казка «Морозко».

(ЕК)Спільні елементи казок «Морозко» та «Пані Метелиця»

(теми, образи, особливості будови). Зіставлення оригіналу казки з

українським перекладом.

14. Контрольна робота № 1 (комбінована).

15. Олександр Сергійович Пушкін (1799-1837). Вступ по поеми

«Руслан і Людмила» Уславлення народної казки.

(ЕК)Зіставлення оригіналу вступу до поеми «Руслан і Людмила» з

українським перекладом.

16. О. С. Пушкін «Казка про рибака та рибку». Синтез

фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна.

(ЛК) Казкові образи й сюжети у творах мистецтва (живопис,

кіно, музика, мультиплікація та ін.).193

17. Ганс Крістіан Андерсен (1805-1875) «Соловей». Протиставлення

«справжнього» і «штучного» в казці Г.К. Андерсена.

(ТЛ) поглиблення поняття антитеза.

18. Г. К. Андерсен «Соловей». Соловей як втілення сили природи й

мистецтва; зміни в образі імператора.

(ТЛ) поглиблення поняття «антитеза», «алегорія».

(ЛК) Казкові образи й сюжет казки «Соловей» у творах

мистецтва (мультиплікація).

19. Оскар Уайльд (1854-1900). «Хлопчик-зірка». Казкові персонажі,

їх характеристика. Основний конфлікт твору.

20. Оскар Уайльд «Хлопчик-зірка». Символічний зміст назви твору.

Еволюція образу головного героя.

21. Контрольна робота № 2 (розгорнута відповідь на питання).

Природа і людина (10 год.)

22. Джон Кітс (1795-1821). «Про коника та цвіркуна». Поетизація

образу природи у вірші, його ідея («Поезія землі не вмре

ніколи…»).

(ТЛ) Початкове поняття про вірш. Тема, ідея вірша.

23. Йоганн Вольфганг Гете (1749-1832). «Нічна пісня

подорожнього». Зображення взаємозв’язку різних сфер природи й

людини в поетичному творі.

(ТЛ) Пейзаж, тема, ідея, епітет, метафора.

(ЛК) Пейзаж у літературі й інших видах мистецтва.

(УС) Майстерність українських перекладачів творів зарубіжних

авторів про природу

24. Йоганн Вольфганг Гете. «Нічна пісня подорожнього». Виразне

читання вірша напам’ять.

25. Генріх Гейне (1797-1856). «Задзвени із глибини…». Втілення

краси весняної природи у вірші. Зв'язок із фольклором (пісня).

(ЕК) Елементи фольклору в літературних творах про природу.

26. Генріх Гейне. «Задзвени із глибини…». Виразне читання вірша

напам’ять

27. Ернест Сетон-Томпсон (1860-1946). «Лобо». Авторські

спостереження за світом природи: зображення поведінки та звичок

тварин. (Аналіз І розділу)

(ТЛ) Тема, ідея твору.

28. Е. Сетон-Томпсон. «Лобо». Утвердження любові до всього

живого. (Аналіз ІІ розділу)

29. Е. Сетон-Томпсон. «Лобо». Зображення художніх образів, їх

розкриття в подіях твору. (Аналіз ІІІ розділу)

30. РМ (усно) Усний переказ ключових епізодів оповідання Е. Сетон-

Томпсона «Лобо».

31. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

32. Підсумкова контрольна робота.

ІІ семестр

33. (ПЧ) С. Лагерлеф «Свята ніч».

Світ дитинства (10 год.)

34. Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойєра». Історія створення

твору. Секрети популярності повісті Марка Твена. Коментоване 194

читання «Передмови» до повісті «Пригоди Тома Сойєра», І розділ.

(ТЛ) Початкові поняття про повість.

(ЛК) Популярність образів Тома Сойєра і Гека Фіна серед дітей різних

країн. Втілення сюжету твору Марка Твена в живопису (картина

У.Хомера «Діти на паркані» та ін.).

(УС)Українські перекладачі творів Марка Твена.

35. Світ дитинства у повісті Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» (аналіз ІІ

і ІІІ розділів твору).

(ТЛ) Початкове поняття про сюжет.

(ЛК) Втілення сюжету твору Марка Твена в живопису: ілюстрації

В.Гордєєва, О.Самохвалова та ін. до повісті «Пригоди Тома Сойєра».

36. Світ дорослих і світ дітей у повісті Марка Твена «Пригоди Тома

Сойєра». Вплив світу дорослих на дитячі стосунки ( розділи IV-VIII).

37. Том Сойєр і Гекльберрі Фінн: спільне і відмінне в характерах героїв

(розділи ІХ-ХІІ).

(ТЛ) Портрет.

(ЛК) Втілення образів Тома Сойєра і Гека Фінна в живопису та

скульптурі (пам’ятник героям у м. Ганнібал).

(ЕК) Том Сойєр і Гекльберрі Фінн.

38. Ставлення автора до своїх героїв: Том Сойєр - головний герой повісті

(розділи ХІІ-ХХІІ).

(ТЛ) Поглиблення поняття «портрет».

39. РМ Стислий усний переказ за поданим планом уривка «Втікачі на

безлюдному острові» (розділ XIV).

40. Провідні ідеї твору (дружба, кохання, людяність та ін.). Перехід від

стихії гри до справжніх цінностей і вчинків (розділи ХХІІІ-ХХХІ).

(ТЛ) Поглиблення поняття «ідея твору».

41. Дружба, кохання, людяність, справедливість – провідні ідеї повісті

«Пригоди Тома Сойєра» (розділи ХХХІІ – ХХХV). Коментоване

читання «Заключного слова» твору.

42. Елеонор Портер (1868-1920). «Поліанна». Щирість, мужність і

оптимізм героїні твору, її вплив на життя міста.

(ТЛ) Початкове поняття про повість.

(ЛК) Втілення сюжету твору Е. Портер у кіномистецтві.

(УС)Українські перекладачі твору Е.Портер «Поліанна».

43. Поліанна та її друзі. Художні засоби розкриття образу Поліанни.

(ТЛ) Поглиблення поняття «портрет».

(ЕК) Том Сойєр і Поліанна.

44. Ідея радості життя й відкриття світу у творі Е. Портер «Поліанна»

(ЛК) Популярність образу Поліанни серед дітей різних країн.

45. Контрольний твір (М.Твен «Пригоди Тома Сойєра», Е.Портер

«Поліанна»).

Сила творчої уяви (8 год.)

46. Льюїс Керролл (1832-1898). «Аліса в Країні Див». Творча історія

книги, її зв’язок із біографією письменника та життям Англії

«вікторіанської» доби (Розділи І-ІІ).

(ТЛ) Початкові поняття про фантастику .Поглиблення поняття

про повість.

(УС) Переклади й видання книг Л. Керролла.

47. Образ Аліси, світ її уяви (Розділи ІІІ-ІV).

(ТЛ) Поглиблення поняття про казку (літературну).195

48. Захоплюючі пригоди Аліси в Країні (Розділи V-VII).

(ЛК) Втілення сюжету повісті-казки Л. Керрола «Аліса в Країні Див» у

різних видах мистецтва (кіно, мультиплікація.

49. Персонажі, які оточують героїню (Білий Кролик, Король і Королева

Сердець, Чеширський Кіт, Казна-Що-Не-Черепаха та інші) (Розділи

VIII-ІХ).

50. Логіка безглуздості або нісенітниця із сенсом як засіб створення

дивовижних ситуацій (Розділи Х-ХІ).

(ЕК) Елементи казки у творі.

51. Особливості художньої мови твору «Аліса в Країні Див» (Розділ ХІІ).

(ЛК) Продовження книги («Аліса в Задзеркаллі»).

52. «Перевернутий догори ногами світ в казці Л. Керролла «Аліса в Країні

Див».


(ЛК) Втілення сюжету повісті-казки Л. Керролла «Аліса в Країні Див»

у різних видах мистецтва (кіно, мультиплікація).

53. РМ (письмово) Написання вітального слова на честь літературного

героя (або автора) (за повістю-казкою «Аліса в Країні Див»

Л. Керролла).

54. Додаткове читання

К. Чапек « З точки зору кішки».

55. Марина Іванівна Цвєтаєва (1892-1941). «Книги в червоній

палітурці». Чарівний світ літератури й мистецтва у вірші

М.І. Цвєтаєвої. Знайомі образи з прочитаних книг (Том Сойєр,

Гекльберрі Фінн та ін.). Образ ліричної героїні, котра любить

читати. Роль літературних і музичних асоціацій у творі.

(ТЛ) Поглиблення поняття про вірш.

56. Контрольна робота № 3 (за розділом «Сила творчої уяви»).

57. Додаткове читання

Дж. Родарі «Казки по телефону».

Сучасна література у колі добрих справ (8 год.)

58. Короткий огляд сучасної літератури для дітей: Р. Дал, Туве Янсон,

П. Маар, Дж. Кетлінг Ролінг та їхні твори.

(УС) Сучасні дитячі літературно-художні видання (журнали,

газети тощо).

59. Роальд Дал (1916-1990). «Чарлі і шоколадна фабрика».

«Я пишу тільки про те, що захвачує дух чи смішить»(Р.Дал).

Знайомство з героями твору.

60. Р.Дал. «Чарлі і шоколадна фабрика». Дива на фабриці Віллі

Вонкі.


61. Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій

шоколадній фабриці містера Вонкі.

(ЕК) Дитячі персонажі в класичній і сучасній літературі:

динаміка змін.

62. Доброта і щирість головного героя.

(ТЛ) Поглиблення понять «персонаж» і «герой літературного

твору».

63. Пауль Маар (нар. 1937). «Машина для здійснення бажань,

або Суботик повертається в суботу». Яскравість художнього

світу твору.

64. Оптимістичний образ Суботика, його віра в силу думки й

фантазії. Реальне і фантастичне у творі.196

65. Елементи фольклору (казки) та їх значення для розкриття

головної ідеї – реалізації мрій, бажань і прагнень особистості.

(ЕК) Дитячі персонажі в класичній і сучасній літературі:

динаміка змін.

66. (ПЧ) Маар П. «Що не день, то субота».

67. Контрольна робота № 4 (за розділом «Сучасна література у

колі добрих справ»).

Підсумки ( 2 год.)

68.

69.


Узагальнення і систематизація вивченого у 5 класі.

70. Презентація курсу «Світова література», 6 клас. Рекомендації

щодо читання літератури влітку.

Небога Світлана Миколаївна, вчитель світової літератури, учитель-методист

комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 18 – дошкільний навчальний заклад – центр дитячої таюнацької творчості «Надія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
Каталог: Files
Files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
Files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
Files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
Files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
Files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
Files -> Портфоліо вчителя

Скачати 167.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка