О. Ю. Карпенко (Одеса) Асоціативний словник шлях до сутності власної назви РефератСторінка1/3
Дата конвертації18.11.2016
Розмір0.49 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3
О.Ю.Карпенко (Одеса)

Асоціативний словник – шлях до сутності власної назви

Реферат. Асоціативний онімічний словник включає 60 статей, заголовками-стимулами яких є власні назви. Сюди входить 27 антропонімів – як прізвищ, так і імен (реальних, віртуальних та сакральних), 11 топонімів, 13 теонімів, серед яких 4 можуть слугувати також космонімами, 3 зооніми та 6 хрононімів. На ці стимули 100 реципієнтів дали свої реакції, які розташовані в словнику за частотністю. Подається також, тільки для реакцій-онімів, обернений словник.

Ключові слова: асоціативний словник, власна назва, стимул, реакція, реципієнт, онімічні розряди.

Значення власної назви чи не найліпше розкривається через асоціації, розкривається як значення асоціативне. Це вже стає ясним завдяки дослідженням останніх десятиліть, незважаючи на практично регулярну відсутність онімії серед стимулів у наявних асоціативних словниках. У цьому зв’язку доречно відзначити, що енергійно розвиваючись, рухаючись уперед, наука водночас залишається традиційною до консервативності. Перший словник асоціативних норм уклали й опублікували в 1910 р. в США Г.Кент і А.Розанов (у латинографічному записі – Rosanoff): Kent G.H., Rosanoff A.J. A Study of Association in Insanity // American Journal of Insanity. – 1910. – V. 67, N 1-2. Автори спорядили спеціальний список із ста слів, на які зібрали реакції 1000 реципієнтів. Відтоді з’явилась формула: “список Кент-Розанова”, що став у сфері асоціативних досліджень обов’язковим. З 1954 р. у США вийшла ціла серія асоціативних словників, які або обмежувались списком Кент-Розанова, або широко його використали. Характерною є назва польського асоціативного словника: Kurcz J. Polskie normy powszechności skojarzeń swobodnych na 100 słow z listy Kent-Rosanoffa // Studie psychologiczne. – 1967. – T.8.

Список Кент-Розанова широко використаний у російському асоціативному словнику 1977 р. В українському словнику асоціативних норм Н.П.Бутенко повністю використовуються й окремо наводяться [Бутенко 1979, с. 13-14] всі 100 слів списку Кент-Розанова, до яких дослідниця додала ще тільки 33 слова. Цей список не використаний лише в українському асоціативниму словнику 2001 р., укладеному Т.Ю.Ковалевською з колегами, бо він орієнтований на рекламну лексику. До списку Кент-Розанова можна поставити багато запитань. Наприклад, чому там є місяць і немає сонця, чому з істот названі тільки вівця, лев, метелик, орел, павук, а не, приміром, акула, ведмідь, ворона, кінь, муха та ін. Повторення в різних словниках того самого списку є корисним для розмаїтих зіставлень, але сам склад списку можна коригувати.

Список Кент-Розанова ніяк не впливає на власні назви, бо їх там немає. Асоціативне дослідження власних назв тільки починається. С.О.Сабітова розглянула асоціації 51 топоніма за матеріалами Едінбурзького асоціативного тезауруса. Дослідниця зазначає: “Як показав аналіз літератури, особливості ідентифікації топонімів індивідуумом раніше не досліджувалися” [Сабітова 1990, с. 46]. Нині, у зв’язку з розвитком когнітивної лінгвістики й формуванням когнітивної ономастики, асоціативне дослідження онімів стало украй актуальним, бо це чи не найбільш надійний шлях у з’ясуванні наповнення та ролі власних назв у ментальному лексиконі, а відтак і в ментальності етносу.

Тому ми уклали невеличкий онімічний асоціативний словник (60 стимулів, 100 реципієнтів), щоб мати змогу по можливості докладніше й глибше з’ясувати шлях власних назв від слова до концепту і навпаки. Статті присвячені розрядам: 1) антропонімів – як реальних (прізвища Петренко, Шевченко, Шевчук, Гейтс, Франко, Маланюк, Дерибас, імена Іван, Марія, Богдан, Ганна, Ілона, Джордж, Тарас, Напелеон, Ізабелла), так і віртуальних (прізвища Онєгін, Обломов, Джеря, імена Данко, Отелло, Ромео, Гаргантюа, Дон Жуан, Одіссей, Автанділ, Ізаура) та сакральних (ім’я Мойсей); 2) топонімів (Киів, Москва, Одеса, Париж, Лондон, Галичина, Буковина, Волинь, Крим, Україна, в. Дерибасівська); 3) теонімів (Зевс, Юпітер, Афродіта, Астарта, Ізіда, Перун, Сварог, Тор, Кришна, Аллах); 4) астронімів (Уран, Нептун, Плутон); 5) зоонімів (Бровко, Мухтар, Барбос); 6) хрононімів (Ватерлоо, Бородіно, Крути, Сталінград, Берестечко). У реакціях нерідким є змішування розрядів, особливо астронімів та теонімів, топонімів та хрононімів тощо.

Підвищення статусу власних назв не в мові (він там завжди був високим), а в поглядах лінгвістів на мову призвело до того, що новий фундаментальний “Русский ассоциативный словарь” (РАС) 2002 р. вже включає, хоч і в обмежених кількостях, також і власні назви. При цьому він містить шість стимулів, що збігаються з матеріалами нашого короткого словника: Дон Жуан, Иван, Мария, Москва, Наполеон, Юпитер. Порівнюючи асоціативні статті двох словників на стимул Юпітер, зазначимо, що вони дуже схожі. Стаття Юпитер у РАС [РАС, т. 1, с. 744] має 105 реакцій, серед яких 21 різна. У нас – 102 реакції, а різних – 41. Обидві статті починаються реакцією планета, що займає в РАС трохи більше половини асоціативного простору (61 вжиток), а у нас – трохи менше (39 вжитків). Нижче маємо ще 9 збігів, називаючи які, в дужках вказуємо частотність даної реакції: перша цифра – РАС, друга – наші дані: бог (4,10), зірка – звезда (2,3), Зевс (4,2), космос (2,2), Сатурн (3,1), Венера (1,1), ти сердишься (1,1), великий – большой (1,1), міць – всемогущий (1,1). Решта асоціацій, які не збігаються, теж у обох статтях орієнтовані або на планету Юпітер (у РАС це помітно більше), або на бога Юпітера (це переважає в нашій статті). За межами цих референтів залишаються тільки асоціати мотоцикл (2 – РАС) та чоловічий одяг і юс мала (1 – наші дані). Це побіжне зіставлення засвідчує, що онім-інтернаціоналізм Юпітер має практично тотожне асоціативне значення в українській та російській мовах.

У кожній статті після заголовного слова-стимулу подається через навкісну риску чотири цифри. Перша називає загальну кількість різних реакцій, друга – кількість усіх реакцій разом (ця цифра в ідеалі дорівнює 100, але може бути більшою, якщо деякі інформанти давали більше одної реакцї, або меншою, якщо були відмови від реакції), третя – кількість різних власних назв, що стали реакціями або увійшли до складу реакцій, четверта – загальна кількість власних назв, використаних у реакціях. Після цих цифр з позначенням “відсутність реакції” називається кількість відмов реципієнтів від реакції чи їх неспроможність на асоціативну реакцію. Далі йде власне стаття – перелік усіх реакцій, розташованих за їх частотністю. Частотність указується після асоціації або після групи асоціацій з однаковою частотністю. Щоб усунути небезпеку поплутання різних реакцій з одною багатослівною реакцією, коми вживаються у статті тільки для розмежування реакцій і у межах однієї реакції коми не ставляться, навіть якщо вони там граматично вимагаються (але тире зберігається).

Статті нашого мікрословника подаються не за алфавітом, а в тому порядку, в якому вони пред’являлися реципієнтам. Порядок розташування міг якось вплинути на характер реакції. Так, стимул Тарас цілком закономірно для українця дав найчастотнішу реакцію Шевченко, а стимул Шевченко – найчастотнішу реакцію Тарас. Проте оскільки стимул Шевченко знаходився після стимулу Тарас, то й обсяг найчастотнішої реакції тут виявився майже утричі меншим (23), ніж обсяг найчастотнішої реакції на стимул Тарас (62). Більшість виконавців вирішила просто не повторюватися, що психологічно цілком зрозуміло.


1. Київ – 46/108/15/42 – столиця – 28, столиця України – 9, Хрещатик – 9, місто – 8, Україна – 6, каштани – 4, Києво-Печерська Лавра, майдан Незалежності, Печерська Лавра, церкви – 2, Апостол І, біль, Бориспіль, була на Хрещатику, величний, влада, дерева, далеко, жах, золотий, золоті куполи, Ірпінь, Київська Русь, килим, князь, Костя, котлета, краса, Лавра, пам’ятник з човном, пам’ятник трьом братам і Либеді, подорож, поїздка, політика, Поплавський, пригоди, прогулянка на катері, рідна столиця, світло, село, собори, TOEFL, хабарництво, Хохляндія, хрест – 1.

2. Москва – 51/104/13/44 – Росія – 14, Кремль – 12, столиця – 7, Красна площа – 5, велика, Мавзолей, місто, солиця Росії, теракти, шум – 3, гордість, зірки, метро, москаль, Путін, ріка, червона – 2, батьківщина, бомонд, весілля друга, вороги, гроші, дорогі крамниці, друг живе там, життя, звенят колокола, золоті куполи, “Ігроманія”, кава, кляті москалі, ковбаса, колишня столиця, луна, Марина, мегаполіс, місто яке б хотіла відвідати, Мосфільм, Одеса, pop-star, Рига – Москва, Саша, спека, СРСР, страх, супер, теж місто, торгівельний центр, ЦУМ, червоний, шар, шоу-бізнес – 1.

3. Одеса - 50/107/9/12 – море – 26, рідне місто, дім – 6, місто – 5, гумор, місто-герой – 4, батьківщина, перлина, університет, Чорне море – 3, булижна мостова, життя, мама, моє місто, перлина біля моря, Привоз, рідне любиме місто, сміх – 2, Аркадія, базар, бандити, будинок, весело, гарні старі споруди, герой, голубий, гуморина, Дерибасівська, Дюк, залізничний вокзал, краса, креветки, любиме місто, люблю, мафія, моє місто в якому я живу, моє рідне місто, морська брама, навчання, Одіссей, Південь, порт, Потьомкінські сходи, рідне, рідний дім, світла привітлива атмосфера, свобода, сонце, Україна, хитрість, чужина – 1.

4. Париж – 37/112/13/45 – Ейфелева вежа – 21, мода – 15, парфуми – 12, Франція – 8, краса – 7, Єлісейські поля – 6, вежа – 5, любов, мрія, романтика – 3, аромат, кохання – 2, бульвар, вишуканість, гарний, Діснейленд, Європа, жіноча краса, Патрісія Каас, ласощі, Людовик, маята, місто, місто любові, Монмартр, Новий рік, Notre Dame, Одеса – лиш більша, парик, помпезність, розваги, “Собор Паризької Богоматері”, стиль, столиця, центр міста, Шанель, шляпи – 1.

5. Лондон – 48/105/14/40 – туман – 16, Біг-Бен – 11, Англія – 7, англійська мова, Big Ben, дощ, місто, Темза – 4, дощі, консервативність, королева, Тауер – 3, англійська, міст, чай – 2, Велика Британія, велич, Вестмінстерське абатство, вишуканість, вогонь, Земфіра, Ігіна, істеблішмент, історичні місця, королівство, краса, лоно, лорд, манірність, мости, навчання, Надія Петрівна, Оксфорд, подорож, принц Чарльз, професійна мрія, разврат, річка, Саша, стримані люди, строгість, сум, Тауерська вежа, The Gardens of the Tower of London, увы, університет, хмурий, червоні автобуси – 1.

6. Галичина – 65/102/16/45; відсутність реакції – 2 – Україна – 10, історія – 6, Захід, Західна Україна, історія України – 4, гори, кава, ліси – 3, Галина, Галицько-Волинське князівство, гуцули, князь, козаки, Львів, природа, український – 2, багата, більша частина, Богдан Хмельницький, Буковина, вишивка, відпочинок, в складі Австро-Угорщини, вуса, Галицький, “галицькі лімузини”, “Галка” (кава), гетьман, Гетьманщина, глечики, глухомань, давнина, дивізія, западенщина, звичаї, історична земля, історична частина України, Київська Русь, князі, Коля, краєвиди, крамниця, культура, літера Г – жовтий колір, місто, місто в Україні, незнане, область, пари історії України, певний регіон України, пиво, поля, район України, розрізнена Україна, Роксолана, сади, співак, СС, тин, Тичина, українка в хустці, центр книгодрукування, частина України, щось українське, яскрава – 1.

7. Буковина – 69/98/13/31; відсутність реакції – 5 – Україна – 8, буква – 5, Захід – 4, історія, історія України, місто, сир – 3, бук, гори, калина, ліси, пісні, частина України – 2, Австро-Угорщина, атом, бамбук, битва, болото, буки, була в складі Угорщини, височина землі, водоспад, глиняні горщики, горби, дитина, заздрість, западенщина, західна романтика, Західна Україна, захоплена Австро-Угорщиною, зелень, історична земля, історична частина Молдови, історія України на першому курсі з Мисечко, казки, казки Буковини, краєвиди, країна, край, меблі, Мисечко, місто в Україні, місцевість, народні танці, національна музика, національний костюм, невідомість, пес, південний регіон України, Північна, пригода, район України, ріка, річка Буг поряд, Румунія, рушники, село, солов’ї, співачка Руслана, співоча, танець, фольклор, цікавість, цукерки, Чернівці, щось далеке – 1.

8. Волинь – 73/98/10/22; відсутність реакції –3 – Україна – 7, волинка – 6, місто, трава – 3, батьківщина, воля, історія України, ліс, Оксана, полин, полонини, район України, частина України – 2, Бандера, бики, битви, болото, брови, відпочинок, віл, вітер, вовк, вода, воли, волинка (інструмент), “Ворскла” (ф/к), гаї, Гальцко-Волинське князівство, гетьмани, глиб, гори, гуцули, дитинство, дощ, дудка, западенщина, Захід, зелень, інстрнумент народний, карта, квітка, князь, козаки, коровай, краєвиди, край, Луцьк, майже Шотландія, машина, місто в Україні, місто краси, націоналізм, негативне відношення до мешканців цієї місцевості, область, озера і ліси, озеро, перекотиполе, Північ, Поділля, путь, регіон України, рідні матері, ріки, рослини, селище, село, сніг, сонце, степи, теплота (душевна), традиції, урок історії – 1.

9. Крим – 51/120/10/16 – гори – 18, море – 13, відпочинок – 12, курорт – 8, татари, Ялта – 6, сонце – 5, острів, півострів – 4, пляж, Рим – 2, АР, АРК, Артек, Аю-Даг, ботанічний сад, вежі, вершки на англійській мові, відстояли, гарна пророда, дельфіни, дорога, Євпаторія, задоволення, здравниця, інжир, казантип, кримінал, кримські татари, курага, літо, Маріуполь, Медвідь-гора, місто, поїздка в Крим, політика, прибережні скелі, прогулянка, релаксація, Rest, російська мова на перевагу українській, санаторій, Севастополь, скелі, скелі біля моря, сонячний, субтропіки, тепло, хан, чисте повітря, чумаки – 1.

10. Україна – 59/104/6/24 – Батьківщина – 17, країна – 9, держава, мати, ненька, поля – 4, дім – 3, земля, калина, край, Кучма, моя країна, пісні, пісня – 2, вареники, відсталість, вільна, гарна країна гарні люди але погана держава, герб, гімн, грунт, держава нині незалежна (офіційно), дівчина, дівчина в національному одязі, єдина, істина, жовто-блакитний прапор, карта фізична, козак, ласка, ліси, люблю, мама, менший брат Росії, місто, молода країна, моя, народні костюми, наша країна, наша хата скраю – нічого не знаю, не вмерла, незалежність, Одеса, поле і сонце, прапор, пшениця, рідна, рідна земля, рідна мати, рідне, Росія, Руслана Писанка, степи, схема контурів на карті, тепло, Україна – її вигляд на географічній карті, хліб, хохли, ярмо – 1.

11. Іван – 58/99/15/26; відсутність реакції – 2 – дурак – 14, Мазепа – 5, болван, да Марья, ім’я – 4, дурень, казка, Франко – 3, гарне ім’я, Грозний, дідусь, простак, Росія, сільський хлопець, українська казак, українське ім’я, царство – 2, багатий, біленький хлопець, Богун, брат, валик, ванька-встанька, Васильович, Вишенський, в Одесі, друг, дурник, дядя, Івасику-Телесику, Іван Хреститель, ліпший кориш!!!, літературний герой, Марія, Муромець, найпоширеніше російське ім’я, народний герой, партизан, парубок, пісня, піч, працьовитий, просто ім’я, просто хлопець, п’яниця, руська земля, Саша, село, селянин, син, сільський парубок, спорідненість, стріла, сусід, Телесик, товариш, українець, хоробрий – 1.

12. Марія – 64/103/17/34; відсутність реакції – 1 – Божа Матір, Свята – 7, Діва – 6, Мати Божа – 5, бабуся – 4, Богородиця, Заньковецька, ім’я, Магдалина – 3, мама, мати Христа, “Марія з полином”, “Просто Марія”, селянка, Улас Самчук – 2, аве, Анатоліївна, білоока, Божа Мати, брюнетка, гарне ім’я, голодомор, де Вільвур, Діва Марія, добра, доярка, дурна, жона, Ісус, І.Х., квітка, квітка “Иван-да-Марья”, кострище, крамниця, кріпацтво, Кюрі, ліс, мати, матір, мати Ісуса, мати Ісуса Христа, Маруся, митець, мрія, наївна, пісня, поема, просто, “Просто Марія” (серіал), село, селянка, сестра, сором’язливість, стара жінка, страдниця, страждання, українська література, фільм, хранителька, хутірок, червоний, чисте, Шевченко – 1.

13. Богдан – 46/102/9/67 – Хмельницький – 42, Богом даний – 5, Богом дан, дан Богом, ім’я, Тітомир – 3, гетьман, рідкісне ім’я, Ступка – 2, автобус, барабан, Бог, Бодя, в Аркадії, великий, велич, воїн, володар, впертість, всесильний, гетьман Хмельницький, даний від Бога, диван, друг, - Ігор Антонич, ім’я від Бога, кафтан, князь, козак, колгосп, кращий, приємне ім’я, росіянин, сила, сильний, синочок, собака, сусід, телевізор, товстий, українець, хлопчик, хлопчик з світлим волоссям, чурбан, шапка, щось з Вірменії, Грузії – 1.

14.Ганна – 79/95/18/20; відсутність реакції – 5 – ім’я, подруга – 5, Безулик, ванна, дівчина, добра, Кареніна, село, українка, українська дівчина – 2, активність, Аня, баба, бабуся, “Бідна Настя” – серіал, верба, відігнана, Галина – моя подружка, Ганнуся, гарна, глечик, гоніння, гра, грубість, грубо, ганок, дерево, добро, донька останньої вчительки, Жанна д’Арк, заздрість, Йосипівна (вчитель школи), Карпати, кохана Шевченка, кран, красиве, кулеметниця, лається, льод, Махно, мила, млинці пекла, моє ім’я в паспорті, “Наймичка”, одногрупниця, однокласниця, Олегівна, Олексіївна, перша вчителька, покритка, покровителька, посмішка, поширене українське ім‘я, працьовита, простота, протетичне Г, pund, рана, самотність, свекруха, селянка, сестра, сільська дівчина, страх, тітка, Троцюк, трудівниця, “Украдене щастя” українська жінка що жила до революції, українське ім’я, хата, хитрість, хтось, червоне, чорненька дівчина, чорноока, я, Ярославівна, Ярославна – 1.

15. Ілона – 63/98/3/21; відсутність реакції – 3 – Давидова – 18, ім’я, подруга – 5, дівчина – 4, іноземка – 3, Броневицька, голка, дівчинка, знайома, лілія – 2, бджола, блондинка, венгерка, висока, воображала [рос.], впертість, вредність, героїня любовного роману, донька моєї подруги, єврейка, жахливе ім’я, жіноче ім’я, жіночість, загадка, загадковість, заздрість, зла, ікона, ил – ива [рос.], ім’я не українське, ім’я товстої дівчини, ім’я яке подобається, інтерес, квіти, колона, ледача, луна, моя тьотя, начальниця мого друга, невідверте, незвично, нейлон, некрасиве щось, ніжність, новизна, Нонна, однокласниця, полька, приваблива, робота, синь, статуя, стиль, страх, сусідка, трійка, характер, хімія, щоденник, щось негарне, юла – 1.

16. Джордж – 50/98/18/57; відсутність реакції – 2 – Буш, Майкл – 12, Америка – 6, американець – 5, англієць, Байрон, Вашингтон, ім’я, “Троє в човні”, Харрісон – 3, англійське ім’я, Англія, Клуні, Санд, США – 2, американське чоловіче ім’я, англійський хлопець, бджола, Best, бізнесмен, Джон, Джордж Майкл, дорога, друг вірменин, жокей, Іван, іноземець, іноземне ім’я, іноземний друг, інше, іншомовне, лев, література, літературне ім’я часто використовуване, набридли, незнайомець, Нолс, письменник, президент, “Сага про Форсайтів”, силікон, Сіменон, собака, Сомс, таємниця, товстий, турист, хлопчик, школа, штат – 1.

17. Тарас – 30/99/10/77; відсутність реакції – 1 – Шевченко – 62, Бульба – 7, ім’я, письменник – 2, брат, вірність, вірші, Гоголь, Григорович, Григорович Шевченко, друг, друг дитинства, “Заповіт”, Івасик-Телесик, Кобзар, колишній хлопець подруги, маленький, мудрість, Петренко, простий, пруд, рідне, сміх, старовинне ім’я, тара, таранька, Україна, українець, український хлопець, хлопчик – 1.

18. Петренко – 49/98/10/15; відсутність реакції – 4 – сержант – 9, прізвище – 8, міліціонер – 7, фігурист – 5, одногрупниця, українець – 4, Іван, інспектер, майор, однокласник, Петро, українське прізвище – 3, актор, ДАІ, полковник, поширене прізвище, сусід, хлопчик – 2, анекдот, артист, болгарський перець, Буб (друг), ГБДД, дівчина, друг, дурні жарти, звичайний, Ірина, майор районного відділу міліції, Микола Борисович, музика, начальник міліції, “не знаю”, однокурсниця, петрушка, Петя, прапорщик, робітник, рядовий, Сидоренко, слідчий, смішне, стоматолог, Тарас, українська література, участковий, учень, цікавість, школа – 1.

19. Шевченко – 41/107/19/58 – Тарас – 23, Кобзар – 13, поет – 10, проспект, футболіст – 9, Андрій – 5, письменник – 3, прізвище – 2, боляче, велике, “Великий льох”, великий поет, велич, відданість, вірші, вусатий, гордість, дерево, “Динамо”, жувачка, “Заповіт”, Катерина, маляр, “Мені 13-й минало ...”, Михайло, Мілан, національна гордість, Неллі Георгіївна, парк ім. Шевченка, патріот, поет Шеченко, портрет, проспект Шевченка, слово, “Сон”, Тарас (письменик), Тарас Шевченко, Т.Г.Шевченко, футбол, Шевчук, Юля – 1.

20. Шевчук – 64/101/17/40; відсутність реакції – 3 – Юрій – 11, викладач – 6, прізвище, “ДДТ” – 5, письменник – 3, Валерій, викладач ділової української мови, вірші, група, група “ДДТ”, Марина (одногрупниця), однокласник, співак, статті, українець, футбол, Шевченко – 2, автор, Аня, Аня (однокласниця), біографія, Валера, видавець, від професії, Віка, Володимир, вчений, вчитель, вчителька, В’ячеслав, гітара, депутат, десь я вже це бачила, злий, кандидат, компаративістика, Кравчук, критик, куди?, культура, Лариса Василівна, Марина, музика, музикант, націоналіст, невідомий,не вірю, Олег, осінь, пісня, покалічений Шевченко, президент, прізвище знайомої, скамейка, соліст “ДДТ”, спів, Україна, філолог, футболіст, хлопець, Чук і Гек, Шелест, щука – 1.

21. Зевс – 44/110/4/9 – бог – 45, Олімп, сила – 5, влада, грім, громовержець – 3, блискавка, бог грому, головний, Греція, грецький бог, зев львиный (цветок) [рос.], міфи, небо – 2, бик, блискавки, бог богів, бог війни, бог вогню, бог всіх богів, бог древніх греків, бог з блискавками, великий, верхівка, верховний бог у стародавній Греції, війна, всемогутній, Гермес, головний бог, грізність, грім і блискавка, добрий старець, егіда, “Енеїда”, зелень, легенда, міф, мужність, найголовніший бог у античному світі легенд, пес, стародавність, страх, 7 чудо світу, язичники – 1.

22. Юпітер – 41/102/6/14; відсутність реакції – 1 – планета – 39, бог – 10, Рим – 4, зірка, небо, сила – 3, війна, Зевс, Зевс у римлян, космос, римський бог – 2, античність, астрономія, бик, великий, Венера, влада, вогонь, давньогрецька міфологія, Дій, Еллада, ім’я (з одної книги), каміння, кінь, міфічний бог, міфологія, міць, пантеон, першість, планета холодна, покровитель, почуття, римський Зевс, Сатурн, синонім Зевса, страшний, ти сердишся, холод, червоний, чоловічий одяг, юс мала – 1.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> України «київський політехнічний інсттут» кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпепки зацарний В. В
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> Наказ №20 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 р за №306/10586 579 Про затвердження Правил охорони праці в деревообробній промисловості
2012 -> О. Ю. Карпенко (Одеса) асоціативне визначення семантичного наповнення онімічних концептів реферат
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> Методичні рекомендації з підготовки та критерії оцінювання курсових робіт для слухачів (студентів) 2 курсу нніздн
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка