Обласний центр практичної психологіїСторінка1/15
Дата конвертації22.01.2019
Розмір1.6 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЇМ. М.В. ОСТРОІТАДСЬКОГО

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Кроки до самопізнання

програма курсу занять з психології

Полтава 2007ББК8&8 + 74.2 П16

Кроки до самопізішшя: програма курсу занять з психології/ Автор-упорядник Н.О. Лук'яненко; За ред. О.О. Новака. Авторський колектив: В.Ф. Моргун., 0,0. Новак, Л.В. Живолуп, В.П. Росомака, 1.1. Цеба, СО. ЛьовЬш, В.М. Черкун, Т.Л. Власко, СТ. Мухіна. - Полтава; 2007. - 56 с.

Програму «затверджено» на розширеному засіданні обласного центру практичної психології і соціальної роботи 10.10.2007 р.

Програма курсу занять з психології розроблена учасниками спеціальної дослідницької групи "Психодіагностичний супровід допрофільної підготовки". Мета програми - допомогти учням у виборі напряму (профілю) подальшого навчання. Програма "Кроки до самопізнання" містить методичні розробки та коментарі до проведення 12 занять з психології для підлітків та юнаків і 1 заняття для батьків. Вона може бути впроваджена під час виховних, позакласних годин, батьківських зборів (самостійної роботи). Методики, бланки для відповідей учнів, стимульний матеріал, а також різного роду інформація включені в журнал для визначення профілю навчання "Кроки до самопізнання", який розроблений для використання підлітками та юнаками на заняттях з психології.

Адресовано практичним психологам, соціальним педагогам і класним керівникам.

Схвалено до друку рішенням вченої ради 26.10.2007р.ISBN 966-7215-67-9

© Обласний центр практичної психології і соціальної роботи, 2007

ЗМІСТ


Пояснювальна записка ,

Основні завдання програми

Основні поняття для засвоєння ,

Прогнозований результат.

Навчально-тематичний план

Крок пертий. Шлях до самовизначення

CO. Льовіна ,

Крок другий. Манюємо професійну перспективу

CO. Льовіна

Крок третій. Темперамент і професіїЛ.В. Живолуп

Крок четвертий. Мислення, його особливостіВ.М. Черкун

Крок п'ятий. Хто я - художник чи мислитель? Розвиток лівопівкульового та правонівкульового мислення

Л.В. Живолуп

Крок шостий. Тин мислення

С.Г.Мухіна

Крок сьомий та восьмий. Інтереси і схильності людини. Визначення провідних інтересів. Рекомендації щодо вибору профілю навчання

ТЛ. Власко

Крок дев'ятий. Творчі здібності, їх розвитокИ.О. Лук'яненко ,

Крок десятий. Прояви здібностей, їх ознаки1.1. Цеба

Крок для батьків. Прояви здібностей, їх ознакиВ.П. Росомака

Крок одинадцятий. Особисті досягнення та їх аналізВ.Ф. Моргун к. психол. наук

Крок дванадцягий. Заключне заняття. Узагальнення отриманих результатів діагностики. Визначення профілю нявчання

О.О. Новак

Методичні рекомендації

Література ,

Додаток 1 "Шлях до самовизначення"

Додаток 2 "Чоловічок "Бінго""

Додаток 3 "Складові професійної перспективи"

Додаток 4 "Словник термінів"

Додаток 5 "Інтелектуальний портрет"

Додаток 6. "Рекомендації батькам"

Пояснювальна записка

Програма курсу занять з психології "Кроки до самопізнання" розроблена для використання практичними психологами, класними керівниками, на виховних та позакласних годинах у 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Курс занять проводиться з метою надання допомоги учням у життєвому та професійному самовизначенню в умовах профілізації. Основні завдання програми На сучасному етапі розвитку української освіти учням, для подальшого життєвого та професійного самовизначення, необхідно розвивати активну життєву позицію. Виконання поставлених освітніх завдань можливе лише тоді, коли учень сприймає себе як суб'єкт діяльності: як особистість, здатну до самопізнання, саморозвитку.

Програма занять з психології "Кроки до самопізнання" створена для надання активної допомоги учням при реалізації мети самопізнання, саморозвитку і, як наслідок, допомоги при визначені майбутнього профілю навчання чи професії.Структура курсу включає дванадцять занять для учнів. Впровадження програми дозволяє виконати функції:

1. Діагностичну

У роботі використані методики, шо складають діагностичний мінімум. Блок використаних методик доцільно застосовувати з метою діагностики готовності учнів до успішного навчання за певним профілем. Діагностичний блок дозволяє учневі отримати необхідну кількість інформації про себе, достатню для здійснення усвідомленого вибору профілю подальшого навчання або майбутньої професії; розвинути рефлексію; здатність оцінювати власні дії, можливості, індивідуальні психологічні особливості, складати план дій.

2. Просвітницьку

Форма проведення занять базується на використанні принципів особистісно-орієнтованої освіти, розвитку самосприйняття підлітків як суб'єктів пізнавальної діяльності. На заняттях учні ознайомлюються зі світом професій, можливостями особистої і професійної самореалізації.

3. Розвиваяьну

Робота з журналом "Кроки до самопізнання", зміст методик, логіка побудови занять дозволяють учням:

розвивати вміння самостійно здобувати інформацію, аналізувати

досягнення;

навчитися робити усвідомлений вибір, знаходити потрібну інформацію,

для того щоб прийняти рішення:

працювати над собою: вдосконалювати і розвивати мислення, творчі

здібності, професійні задатки за допомогою спеціально розроблених

вправ і завдань.

Основні поняття для засвоєння

Психологія, самопізнання, профілізація, профіль навчання, профорієнтація, професійна перспектива, професія, фах, спеціальність, темперамент, сила нервової системи, мислення, мисленнєві операції (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, виділення головного, класифікація), інтелект, психодіагностика, лівопівкульове, правопівкульове та рівнокульове мислення, обдарованість, талант, інтереси, схильності (нахили), здібності (загальні та спеціатьні), творчі здібності (швидкість, гнучкість, оригінальність, розробленість), креативність.

Прогнозований результат

Після проходження програми курсу занять з психології "Кроки до самопізнання" учні отримають інформацію, необхідну для здійснення усвідомленого вибору напряму (профілю) подальшого навчання. Програма має сприяти:  • засвоєнню учнями знань про індивідуальні особливості людини, пізнанню індивідуальних психологічних особливостей;

  • розвитку мислення, творчих здібностей, професійних задатків;

  • формуванню у молоді активної життєвої позиції, рефлексії;

  • вихованню толерантної позиції;

  • допомозі учням у виборі майбутнього життєвого шляху.

Навчально-тематичний план

Лїч/п

Тема

Кількість годин

1.

Крок перший. Всгунне заняття. Шлях до самовизначення
2.

Крок другий. Створення особистої професійної перспективи
3.

Крок третій. Темперамент і професії
4.

Крок четвертий. Мислення, його особливості
5.

Крок п'ятий. Хто я - художник чи мислитель' Розвиток лівопівкулшвого і праволівкульового мислення
6.

Крок шостий. Тип мислення
7-8.

Крок сьомий та восьмий, Інтереси і схильності людини. Визначення провідних інтересів. Рекомендації щодо вибору майбутньої професії

2

9.

Крок дев'яти. Творчі здібності людина, їх розвиток

1

10.

Крок десятий. Проявлення здібностей, їх ознаки

1

11.

Крок одинадцятий. Особисті досягнення та їх аналіз

1

12.

Крок дванадцятий. Заключне заняття. Узагальнення отриманих результатів діагностики. Визначення профілю навчання

1

і

Навчально тематичний план включає в себе дванадцять кроків для учнів і один крок для батьків "Проявлення здібностей, їх ознаки" (заняття представлене на стор.34.)


і

5

Дорога в 1000 км починається з маленького кроку Крок перший Шлях до самовизначення

Тема: Мета і завдання курсу занять з психології "Кроки до самопізнання" Мета: надати інформацію щодо вибору профілю подальшої освіти; розвинути здібності до самоаналізу, самооцінки; формувати установку на активність у самовизначенні, бажання до самопізнання.

Обладнання: журнал „Кроки до самопізнання, ручка, плакат „Шлях до
самовизначення". •

Хід заняття

I Організаційний момент

II Вступне слово психолога (педагога)Через деякий час кожен з вас постане перед питанням вибору напряму (профічю )подальшого навчання Приймати рішення і відповідати за наслідки -ознака дорослої людини. Звичайно, ви вмієте це робити, але у питаннях вибору майбутньої професії важливо не помилитися. Сьогодні ми розпочинаємо важливу справу—вибір напряму подальшого навчання. Ми будемо вивчати себе, свої інтереси, здібності, поговоримо про те, як оптимально поєднати свої здібності та інтереси. Всі ви в майбутньому бачите себе як людей успішних, А для того, щоб мрії здійснилися ви повинні поєднати інтереси і здібності, бо від цього, в значній мірі залежить наскільки ви зможете самореалізуватись в житті. Ш Основна частина

Шлях професійного самовизначення непростий і тернистий. А допоможе нам гідно пройти йога—наги журнал „Кроки до самопізнання " (візьміть його в руки і розгляньте).Кроки, які ми пройдемо разом із журналом допоможе зрозуміти таблиця "Шлях до самовизначення " (додаток 1).

Прочитайте звернення авторського колективу до вас, учнів які

працюватимуть за цією програмою. ~>

Завдання 1 ' С Методика ^Для того, щоб почати цей складний шляхпотрібно ^^»ч<^^ дати відповідь на деякі запитання, основне з яких „Хто я? " (звертаємось до таблиці). Заповніть анкетні відомості про себе на cm. 5 журналу. Час виконання 10хв. перед виконанням обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Завдання 2 Мій автопортрет

Учням пропонується згідно інструкції виконати вправу з метою


активізації відчуття особистості, на лаштування на роботу за темою курсу.
У інструкція: "Намалюй у цій рамочці свій автопортрет. Малюнки

оцінюватися іншими не будуть. Головне, щоб робота принесла тобі задоволення".

Завдання З

Вправа „Бінго". Кожному учасникові дається аркуш паперу А4.

Необхідно скласти аркуш вертикально навпіл, а потім без ножиць або будь-яких інших ріжучих предметів, тільки руками, "вирізати" фігурку

"Бінго" - силует людини. Після цього напишіть на "Бінго" назву уявної професії, профіль навчання, здібності, які необхідні для досягнення мети.

Вправа проводиться з метою надати можливість учням наочно бачити свої здібності і усвідомити можливість їх реалізації (додаток 2). IV Підсумок заняття

Притча "Все залежить від тебе"

Колись давно у древньому Китаї жив дуже розумний, але дуже пихатий мандарин (знатний вельможа). Весь день його складався з примірок багатого вбрання та розмов з підданими про свій розум... Так минали дні за днями, роки за роками... Аж ось пройшов по всій країні поголос, що неподалік від кордону з'явився мудрець, розумніший за всіх на світі. Дійшов той поголос і до нашого мандарина. Дуже розлютився він: хто може називати якогось там ченця найрозумнішою людиною у світі? Але виду про своє обурення не подав, а запросив мудреця до себе у палац. Сам же задумав обдурити ченця: "Я візьму в руки метелика, сховаю його за спиною і запитаю, що в мене в руках - живе чи мертве. І якщо чернець скаже, що живе-я роздушу метелика, а якщо мертве

- я випуіцу його... " І ось настав день зустрічі. У пишній залі зібралося багато
людей, всім хотілося послухати словесний поєдинок найрозумніших людей у
світі. Мандарин сидів на високому троні, тримав за спиною метелика і з
нетерпінням чекав приходу ченця. Аж ось двері відчинились, і до зали ввійшов
невеличкий худорлявий чоловік. Він підійшов до мандарина, привітався і сказав,
що готовий відповісти на будь-яке його запитання. І тоді, зло всміхаючись,
мандарин проказав: "Скажи-но мені, що я тримаю в руках
- живе чи мертве? "
Мудрець трохи подумав, усміхнувся і відповів: "УСЕ В ТВОЇХ РУКАХ!"
Збентежений мандарин випустив метелика з рук, і той полетів на волю,
радісно тріпвчучи своїми крильцями.


Отже, лише від вас залежить, чи буде робота над собою живою і цікавою.

Психолог (педагог) звергається до учнів з питанням:

- Які ваші враження від заняття?

Крок другий

Створення особистої професійної перспективи

Темзі Створення особистої професійної перспективи

Мета: ознайомити учнів із процедурою створення особистих професійних

планів; провести анкетування "Особиста професійна перспектива"; формувати

установку на активність у самовизначенні; сприяти розвитку здібностей до

самоаналізу та самооцінки.

Обладнання: журнал „Кроки до самопізнання", таблиця „Складові професійної

перспективи".

Хід заняття

I Організаційний моментII Вступне слово


б

і
Завдання 1

Вправа проводиться з метою активізувати проблему вибору професії. Учні по черзі мають закінчити речення: „Я мрію стати..." (потрібно в письмовому вигляді зазначити професію, назвати професію за особистим бажанням). Завдання 2

Гра „Асоціації" проводиться з метою визначення особистого ставлення учнів до професії.

Іпструкція: Назвіть 1-2 поняття, які спадають вам на думку, коли ви чуєте слово професія".

Ведучий записує асоціації на дошці і узагальнює їх разом з учнями. Слід звернути увагу учнів на те, що асоціації в усіх різні і найчастіше вони відображують особисте ставлення людини до проблеми (професії), яка її хвилює. Звернути увагу на те, що в даному завданні немає правильних чи неправильних відповідей.

Вибір професії, або професійне самовизначенняце друге народження людини. Це питання досить складне і серйозне. Адже вибір професійного шляху багато в чому визначає долю. Ким бути? Ми вибираємо не тільки професію, а щей:

  • місце в суспільному поділі праці

  • міру задоволення матеріальних і духовних потреб

  • міру розкриття і використання здібностей

  • соціальний статус ж місце проживання

  • режим роботи

* з ким (за статевими, віковими ознаками і соціальним статусом будемо працювати)

Вибір професії, це завдання, яке складається з певних етапів. Розглянемо таблицю „Компоненти особистої професійної перспективи". Існує три складові професійного самовизначення „Хочу", „Можу", „Буду". Вони взаємопов 'язані.

Бесіда за таблицею, (додаток 3)

Методика


Отже, вибір професійної перспективице задача з багатьма невідомими. Допоможе її вирішити тест. Ш Основна частина

Робота над анкетою "Особиста професійна перспектива" М.С. Пряжніков [Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное

Гоопределение.-М.,1996]
Інструкція: "Перед тобою питання, на які слід коротко відповісти і по
можливості обгрунтувати відповіді. Час на виконання 20 хвилин".
СХЕМА ОСОБИСТОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ
Інформація для викладача >

Розглянемо схему побудови особистої професійної перспективи (ОПП) як варіант змістовно-процесуальної моделі професійного самовизначення

За основу взято схему, запропоновану Є.А.Юїимовим, що суттєво доповнена ціннісно-змістовими компонентами. У лівій частині таблиці компонент схеми побудови ОПП, а в правій питання для роботи.

Схема побудови професійної перспективи (ОПП)

Компоненти ОПП

Опитувальишс за схемою побудови ОПП

(відповіді пишуть ва аркушах: біля номерів

запитань - одразу дають відповідь)


І

2

1 . Усвідомлення цінності чесної праці (ціннісяо-моральнісна основа самовизначення)

1. Чи варто в наш час чесно працювати? Чому?

2. Усвідомлення необхідності професійної освіти після школи

2. Чи варто продовжувати навчання після школи, адже можна й без цього добре влаштуватися?

3, Загальне орієнтування в содіально-економічній ситуації країни та пролизування її зміни

3. Коли в Україні жити стане краще?

4. Знання ринку професійної роботи (макроінформаційна основа самовизначення)

4. Завдання: три літери (м, н, с) — за три хвилини написати професії, що починаються на ці літери. Якщо буде зазначено більше 1 7 професій, го це вже непошно

5. Виділення далекої професійної мети (мрії) та її узгодження з іншими важливими життєвими

ІЛЛЯМИ


5. Ким би Ви хотіли стати (за фахом) через 20 —30 років?

6. Виділенії» найближчої професійної мети (як етапів і шляхів до далекої мети)

в. Виділіть основні 5 — 7 етапів на шляху до своєї мрії

7. Знання конкретних обраних цілей: професій, навчйльннх закладів; місць роботи (мікроінформаційна основа вибору)

7. Завдання: виписати три неприємних випадки, пов'язаних із роботою за обраним фахом, і три — пов'язаних із навчанням у ВНЗ або в коледжі

8. Уявлення про свої можливості та недоліки, що можуть вплинути на досягнення поставленої мети

8. Що у Вас самих може перешкодити Вам на шляху до мети? (Про «лінь» писати не можна - - треба конкретніше.)

9. Уявлення про шляхи подолання свої недоліків (і про шляхи оптимального використання своїх можливостей)

9. Як Ви збираєтеся працювати над своїми недоліками й готуватися до опанування професії (до вступу у ВНЗ)?

10. Уявлення про зовнішні перешкоди на шляху до мети

10. Хто і що може перешкодити Вам у досягненні мети?

11. Знання про шляхи подолання зовнішніх перешкод

11. Як Ви збираєтеся долати ці перешкоди?

12. Наявність системи резервних варіантів вибору

12. Чи є у Вас резервні варіанти вибору? .

13. Уявлення про зміст своєї майбутньої роботи

13 .У чому Ви бачите сенс свого професійного життя (заради чого Ви хочете опанувати професію та працювати)?

14, Початок практичної реалізації ОПП

14. Що Ви вже зараз робите для реалізації своїх планів (писати про те, що Ви добре вчитеся, не можна; що Ви робите понад це)?

Обробка результатів

Можливі різні варіанти обробки результатів (за опитувальником ОПП). Варіант 1 Журнали збирають і психолог (або вчитель) сам оцінює якість відповідей Орієнтовні критерії оцінок (за кожним запитанням): 1б-відмова відповідати на дане запитання;


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка