Облік платників податків стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податківСкачати 21.34 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір21.34 Kb.
#4978
ТипГлава

ГЛАВА 6-1. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

 • Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків
 • Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб
 • Стаття 65. Облік самозайнятих осіб
 • Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників податків
 • Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб
 • Стаття 68. Інформація, що подається для обліку платників податків органами державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та іншими органами
 • Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків в банках та інших фінансових установах
 • Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків

Мета ведення обліку платників податків:

 • створення умов для здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства;
 • контроль покладено на органи державної податкової служби.

Новації щодо вдосконалення системи обліку платників податків:

 • передбачено створення системи обліку в розрізі платників податків, їх відокремлених підрозділів та об’єктів оподаткування;
 • запроваджено заміну ідентифікаційного номера особи, що викликало багато нарікань з боку платників податків, на реєстраційний номер облікової картки такого платника;
 • запроваджено альтернативну форму обліку за серією та номером паспорта для громадян, які через свої релігійні або інші переконання, відмовляються від прийняття податкового номера;
 • створюється правове забезпечення системи автоматичної реєстрації громадян України, як платників податків, за даними органів реєстрації актів громадянського стану.
 • Облік платників податків
 • ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
 • ФІЗИЧНІ ОСОБИ
 • Підстави та порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб
 • Внесення змін до облікових даних платників податків
 • Інформація, що подається для обліку платників
 • податків органами державної реєстрації суб’єктів
 • підприємницької діяльності та іншими органами
 • Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників
 • податків в банках та інших фінансових установах
 • Облік самозайнятих осіб
 • Державний реєстр фізичних осіб –
 • платників податків

Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб:(cт.64)

 • військові частини стають на облік за місцем своєї дислокації через 10 календарних днів після отримання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарювання;
 • реєстрація (легалізація) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, здійснюється Міністерством економіки України, Міністерством юстиції України або іншим уповноваженим органом.
 • Для взяття на облік вони зобов’язані звернутися протягом 10 календарних днів з дня їх державної реєстрації (акредитації, легалізації) до органів ДПС за своїм місцезнаходженням;
 • облік великих платників податків може здійснюватись не за місцем розміщення, а в спеціалізованих органах державної податкової служби.
 • Спеціалізованим податковим органам дається 20 календарних днів для взяття на облік (зняття з обліку) такого платника податків.
 • Облік самозайнятих осіб (ст.65)
 • Порядок взяття на облік самозайнятої особи
 • Відмови в розгляді документів, поданих
 • для взяття на облік особи, яка здійснює
 • незалежну професійну діяльність
 • Припинення підприємницької діяльності
 • фізичної особи - підприємця чи незалежної
 • професійної діяльності фізичної особи
 • Самозайнята особа — платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах підприємницької чи незалежної професійної діяльності

Внесення змін до облікових даних платників податків (ст.66)

 • Підстави для внесення змін до облікових даних платників податків:
 • інформація органів державної реєстрації;
 • інформація банків та інших фінансових установ про відкриття (закриття) рахунків платників податків;
 • документально підтверджена інформація, що надається платниками податків;
 • інформація суб’єктів інформаційного обміну, уповноважених вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника податків;
 • рішення суду, що набрало законної сили;
 • дані перевірок платників податків.

Підстави та порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб (ст.67) (І)

 • Для юридичних осіб підставами зняття з обліку є:
 • повідомлення чи документальне підтвердження державного реєстратора чи іншого органу державної реєстрації про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, закриття відокремленого підрозділу юридичної особи

 • Для самозайнятих осіб підставами зняття з обліку є:
 • визнання фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності;
 • смерть фізичної особи, у тому числі оголошення такої особи померлою, що підтверджується свідоцтвом про смерть;
 • внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи;
 • реєстрація припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи у відповідному уповноваженому органі;
 • закінчення строку, на який було видано свідоцтво про реєстрацію чи інший документ (дозвіл, сертифікат тощо);
 • заборона судом фізичній особі провадити підприємницьку діяльність або незалежну професійну діяльність;
 • наявність обмежень права на провадження підприємницької діяльності або незалежної професійної діяльності, які встановлені законодавством;
 • анулювання чи скасування згідно із законодавством свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження підприємницької або незалежної професійної діяльності.
 • Підстави та порядок зняття з обліку в органах
 • державної податкової служби юридичних осіб,
 • їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб (ст.67) (ІІ)

Інформація, що подається для обліку платників податків органами державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та іншими органами (ст.68)

 • Орган державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації повинен передати відповідному органу ДПС повідомлення та відомості з реєстраційної картки про вчинення реєстраційних дій, передбачених законом;
 • Органи, що здійснюють реєстрацію незалежної професійної діяльності, зобов’язані подавати органам ДПС відомості з документа, що підтверджує право на провадження такої діяльності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;
 • Органи, що ведуть облік або реєстрацію рухомого майна та інших активів, які є об’єктом оподаткування, зобов’язані повідомляти про власників та/або користувачів такого рухомого майна та інших активів, розміщених на відповідній території, або про транспортні засоби, зареєстровані у цих органах, та їх власників органи ДПС за своїм місцезнаходженням щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця. Порядок такого повідомлення встановлює Кабінет Міністрів України.

Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах: (ст.69)

 • відкриття рахунків платників податків проводяться лише за наявності документів, виданих органами державної податкової служби;
 • банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника до органу державної податкової служби;
 • датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків є дата отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення органу ДПС про взяття рахунку на облік в органах ДПС;
 • порядок подання, форма і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, перелік підстав для відмови органів державної податкової служби у взятті рахунків на облік визначаються центральним органом ДПС;
 • фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані повідомляти про свій статус банки та інші фінансові установи, в яких такі особи відкривають рахунки.

Мета створення Державного реєстру:

 • повний облік фізичних осіб, які сплачують податки та інші обов’язкові платежі, з однозначною їх ідентифікацією;
 • організація автоматизованої обробки інформації про сплату податків та інших обов’язкових платежів фізичними особами в режимі комп’ютерної мережі;
 • взаємодія державних податкових інспекцій з метою забезпечення контролю за правильністю та своєчасністю сплати податків та інших обов’язкових платежів фізичними особами;
 • організація нормативно-довідкової інформації для взаємодії державних податкових інспекцій з іншими державними органами.

Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (ст.70)

 • інформація про фізичних осіб:
 • громадян України;
 • іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • іноземців та осіб без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства, зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України
 • облікова картка фізичної особи - платника податків містить таку інформацію:
 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • дата народження;
 • місце народження (країна, область, район, населений пункт);
 • місце проживання, а для іноземних громадян  також громадянство;
 • серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий
 • окремий регістр фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника:
 • облік таких осіб передбачається за прізвищем, ім’ям, по батькові, серією та номером паспорта громадянина України. У паспортах зазначених осіб робиться відповідна відмітка


Скачати 21.34 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка