Обґрунтування вибору проблеми: Задум даного проекту підказало саме життя. Нас схвилював ріст рівня безробіття в державі і зокрема уДата конвертації16.03.2017
Розмір1.57 Mb.
ТипОбґрунтування
Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові: Мала Ірина Леонівна

Назва навчального закладу: Хмельницьке НВО№28

Місто: Хмельницький


Назва проекту: Безробіття як наслідок порушення

макрорівноваги


Обґрунтування

вибору проблеми: Задум даного проекту підказало саме життя. Нас

схвилював ріст рівня безробіття в державі і зокрема у

нашій області.

Безробіття є однією з найважливіших складових

економічних відносин в державі. Без досягнення

високого рівня зайнятості не можна говорити про

виконання державою якихось соціальних зобов'язань,

неможливо забезпечити поступальний соціально -

економічний розвиток держави, безпечне

функціонування суб'єктів господарювання, підвищення

добробуту населення, убезпечення різних сфер його

життєдіяльності. Ця тема є актуальною для багатьох

родин учнів цього класу.

Ми вирішили з'ясувати причини виникнення і

поширення явища безробіття та запропонувати свої

шляхи вирішення проблеми.


Мета проекту: зібрати матеріал про безробіття, з’ясувати взаємозв’язок

між безробіттям та економічним зростанням, створити

комп’ютерну презентацію.
Тип проекту: дослідницький
Характеристика:


 • За змістом: монопредметний

 • За кількістю учасників: колективний

 • За тривалістю: короткочасний

 • За ступенем самостійності: дослідницький

 • За характером контактів: зовнішній, внутрішній

 • За кінцевим результатом: практико-орієнтованийУчасники та співучасники проекту: учні, вчитель, батьки, працівники Хмельницького міського центру зайнятості
База реалізації проекту: Хмельницьке НВО№28

Термін реалізації проекту:
Початок: 10 жовтня 2010р.

Закінчення: 24 жовтня 2010р.


Ресурси:
Людські: спеціалісти з комп’ютерних технологій та дизайну
Матеріально-технологічні:

 • Обладнання: комп’ютери, принтер, цифровий фотоапарат, проектор, відеокамера, телевізор, відеомагнітофон, телефон;

 • Програмне забезпечення: браузер для перегляду веб-сайтів (Microsoft Internet Explorer), програми для створення мультимедійних презентацій (Microsoft Power Point), програми для роботи із зображеннями(Adobe Pfotoshop), програми для підтримки роботи з електронною поштою(The Bat), текстовий редактор( Microsoft Word).


Інформаційні: доступ до мережі Інтернет, телефонний та електронний зв’язок.

Ресурси Інтернету: www.meta.ua, www.google.com.ua
Очікувані результати: електронна презентація, друковані матеріали, таблиці, настінні газети.
Моніторинг або оцінювання проекту: здійснюватиметься за попередньо визначеними критеріями.
Урок – проект за темою «Безробіття як наслідок порушення макрорівноваги»
«Бідність часто густо позбавляє людину всіх душевних сил і доброго начала. Важко поставити прямо порожній мішок».

Б.ФранклінМета: Сформувати в учнів систему знань про безробіття, його форми, причини

виникнення; з’ясувати взаємозв’язок між безробіттям та економічним зростанням;

розвивати вміння учнів зіставляти, порівнювати, стимулювати учнів до самостійного пошуку та аналізу необхідної інформації; вдосконалювати практичні навички і виховувати економічну культуру, толерантність, критичність.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, урок-проект.
Обладнання : підручник «Загальна економіка», схеми, таблиці, Конституція України, Закон України «Про зайнятість населення», додаткова література, реферати.
ХІД УРОКУ


 1. Організаційний момент

Привітання, фіксація відсутніх.


 1. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

У ч и т е л ь.

Для роботи на уроці нам необхідно згадати базовий матеріал який ми вивчили у 9 і 10 класах на уроках економіки та географії.


Бесіда за запитаннями:


 • Що є умовою макроекономічної рівноваги?

 • Що таке економічне зростання?

 • Назвіть фази економічного циклу?

 • У чому полягає основна причина економічних криз?

 • Які є види економічних циклів?

 • Що таке трудові ресурси?

 • Що таке економічно активне населення?

У ч и т е л ь.

Я пропоную вам урок – проект. Два тижні тому ви отримали завдання. Було сформовано 5 груп. Кожна група працювала над своїми питаннями, зустрічалися з батьками, працівниками центру зайнятості населення м. Хмельницького, підприємцями, проводили анкетування, виготовляли електронний проект.

Зміст проекту


Хто виконує

Завдання

Результат

ТеоретикиПричини безробіття

 • Що таке безробіття?

 • Причини виникнення

 • Види безробіття

 • Характеристика робочої сили

 • Як визначити рівень безробіття?

Реферати

Повідомлення

Схеми

Словник економічних термінів

Аналітики


Взаємозв’язок між безробіттям і економічним зростанням.

 • Чому існує безробіття?

 • Закон Оукена

Реферати

Повідомлення

Схеми


Дослідники

Аналіз безробіття в Україні і в Хмельницькій області.

 • Аналіз безробіття в Україні

 • Аналіз безробіття в Хмельницькій області

Реферати

Повідомлення

Схеми

Відвідання центру зайнятості.Журналісти

 • Виготовлення електронного проекту

 • Соціологічне опитування

 • Випуск стінгазети

Стінгазета

Електронний проект

 1. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

У ч и т е л ь. Загроза втрати роботи - серйозна проблема в житті кожної дорослої людини. Шкідливі наслідки має безробіття і для суспільства в цілому... Масове безробіття – це хвороба економіки корені якої криються в порушенні макроекономічної рівноваги...

Головна роль у подоланні безробіття належать державі, ми можемо лише на уроці запропонувати свої шляхи вирішення проблеми безробіття.

Отже, проблема: “ Чому високий рівень безробіття призводить до падіння ВВП”, є основною яку необхідно розв’язати на уроці.

Кожна група презентує результат свого дослідження, інші учні користуючись інформацією заповнюють таблицю у зошиті. 1. Вивчення нового матеріалу

У ч и т е л ь. Перша група працювала над проблемою «Причини і види безробіття»

Запрошуємо до презентації представників теоретиків.

«ТЕОРЕТИКИ»

Безробіття – явище, при якому певна кількість працездатних людей не може знайти собі роботу.

Безробітні – це громадяни в працездатному віці, які з незалежних від них причини не мають заробітку або доходу і зареєстровані в державній службі зайнятості.
Причини виникнення безробіття:


 • Спади і кризи в економіці, що ведуть до скорочення попиту на робочу силу;

 • Структурна перебудова економіки в державі;

 • Застосування нових технологій у виробництві, що замінюють ручну працю;

 • Нерівномірне розміщення продуктивних сил;

 • Зміни в демографічній структурі населення;

 • Сезонні коливання рівня виробництва окремих галузей економіки.

Відповідно до цього в економіці виділяють три основні види безробіття:

Циклічне безробіття – виникає у фазі спаду виробництва, коли скорочення попиту на товари і послуги зумовлює скорочення попиту на працю.

Структурне безробіття – виникає при змінах у технології виробництва, коли зменшується потреба в одних професіях і з’являється в інших.

Фрикційне безробіття – виникає у зв’язку з постійною плинністю трудових ресурсів.

Схема складу населення


Населення країни

Непрацездатне населення

Працездатне населення

 • Особи віком до 16 років

 • Чоловіки старше 60 років

 • Жінки старші 55 років

 • Особи знаходяться в особливих установах.

Економічно неактивне населення

Економічно активне населення

 • учні

 • студенти

 • пенсіонери
зайняті

безробітні

Отже, безробіття буває циклічним, структурним та фрикційним. Кожний вид потребує особливих заходів щодо його стримування.

У ч и т е л ь. Запрошуємо до презентації групу аналітиків:

«АНАЛІТИКИ»Чому існує безробіття?

Безробіття виникає тоді, коли пропозиція праці (трудових ресурсів) перевищує попит. Для тлумачення цього поняття скористаємось графіком.
Попит і пропозиція на ринку праці визначаються різними факторами. Щоб проілюструвати це, скористаємось схемою.

Схема: Попит і пропозиція на ринку праці.

ВВП визначається вартістю вироблених на території країни товарів та послуг. Безробіття завжди зумовлює падіння ВВП. Це зрозуміло, адже заводи і фабрики працюють не на повну потужність. Залежність падіння ВВП від рівня безробіття досліджена американським економістом Артуром Оукеном. Він дійшов висновку:Із зростанням циклічного безробіття на 1%, обсяг

виробництва скорочується на 2,5%.

Це положення дістало назву Закону Оукена.Висновок: Отже, безробіття вповільнює темпи економічного зростання, що відбивається в законі Оукена.

У ч и т е л ь. Учні відвідали Хмельницький міський центр зайнятості населення. Запрошуємо до презентації групу дослідників:

«ДОСЛІДНИКИ»

Аналіз безробіття в Україні

Економічна криза, яка розпочалася наприкінці 2008 року, призвела до загострення ситуації на ринку праці у 2009 році. Однією з найбільш серйозних проблем є скорочення обсягів зайнятості та зростання безробіття населення. За даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років у 2009р., порівняно з 2008р., зменшилась на 1,1% і становила 22,2 млн. осіб, з яких 20,2 млн. осіб або 91,2% були зайняті економічною діяльністю, а решта 2,0 млн. осіб – відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні.

Рівень безробіття населення віком 15–70 років у 2009 році (за методологією МОП) в цілому по Україні зріс на 2,4 в.п. та становив 8,8% економічно активного населення зазначеного віку. Наразі він був майже на рівні відповідного показника по країнах Євросоюзу.

Серед населення працездатного віку рівень безробіття (за методологією МОП) зріс на 2,7 в.п. та становив 9,6%. Більш суттєве збільшення цього показника спостерігалося  серед чоловіків, на відміну від жінок, та серед жителів міських поселень, порівняно з мешканцями сільської місцевості.Аналіз безробіття в Хмельницькій області

На 1 червня 2010р. в державній службі у зайнятості на обліку перебувало 16,4 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, з яких 15,9 тис. мали офіційний статус безробітних. Рівень зареєстрованого безробіття становив 2,0% постійного населення у працездатному віці, що на 1,3 в.п. менше, ніж рік тому.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій на 1 червня 2010р. було 0,6 тис. вільних робочих місць і вакантних посад, що на 28,0% менше, ніж на відповідну дату минулого року. Навантаження на одне вільне місце становило 27 осіб (відносно 1 червня 2009р. зменшилося на 15,6%).
За сприяння державної служби зайнятості області у січні-травні 2010р. було працевлаштовано 15,1 тис. осіб, що на 5,5% більше, ніж у відповідному періоді 2009 року.
Середній розмір допомоги безробітним у травні 2010р. порівняно з відповідним місяцем минулого року зріс на 7,9% і становив 594,80 грн., що дорівнює 67,3% законодавчо встановленого у цьому періоді мінімального рівня заробітної плати (884 грн.).

Серед населення працездатного віку рівень безробіття у Хмельницькій області(за методологією МОП) становить 10,6%Заходи, які б протидіяли скороченню зайнятості в Україні:

 • підтримку малих та середніх підприємств, фермерства

 • сприяння розвитку ринкової інфраструктури

 • організацію підготовки кадрів відповідно до реальних потреб у робочих місцях

 • створення умов для перекваліфікації

 • прискорення економічних реформ

Регулювання безробіття


Державні програми зайнятості

Активні (сприяння зайнятості)

 • виділення субсидій на стимулювання зайнятості окремих груп населення або на збереження робочих місць для працівників, яких мають звільнити

 • підтримка підприємств, які створюються безробітними ( грошова, соціальна допомога)

 • безпосереднє створення робочих місць у державному або комерційному секторі
Пасивні (підтримка доходів)

 • надання допомоги у зв’язку з втратою роботи

 • надання пільг безробітним при виплатах у соціальні фонди

 • компенсація витрат на професійну підготовку й підвищення кваліфікації

 • зниження ставки оподаткування підприємств при створенні нових робочих місць

 • створення ефективної системи професійного навчання

 • адміністративні стягнення за порушення керівниками підприємств трудового законодавства
Висновок: Отже, рівень безробіття в Україні становить 9,6%, а на Хмельниччині 10,6%. Служба зайнятості допомагає населенню, яке втратило роботу.

У ч и т е л ь. Запрошуємо до презентації групу редакторів:

«РЕДАКТОРИ»

№ 1. Презентація електронного проекту „ Безробіття як наслідки порушення макрорівноваги.

№ 2. Аналіз проведеного соціологічного дослідження.

Запитання для соціологічного опитування: • Чи працюють ваші батьки?

 • Якщо вони якийсь час не працювали то по якій причині?

 • Чи задоволенні батьки своєю роботою?

 • Чи були або є в сім’ї безробітні?

 • Чи маєте ви дідуся і бабусю? Вони працюють чи на пенсії?

 • Чи відмовляли їм за віком і статтю?

Метою соціологічного дослідження була спроба розробити рекомендації реформування ринку праці. Опитування проводилося серед учнів 10 – 11 класів школи.


№3. Журналіст проводить бліц-опитування в класі.

Запитання для бліц – опитування в класі: • Які види безробіття ви знаєте?

 • Що таке природне безробіття?

 • Яким чином низький рівень життя населення країни впливає на пропозицію праці на ринку?

 • Які види безробіття були характерними для економіки України в 1990 році?

 • Чи торкнулося проблема безробіття вашої родини?

 • Які ви бачите шляхи подолання вирішення проблеми безробіття?

 • Чи можна перемогти безробіття повністю?

 • Де беруться кошти для виплати соціальної допомоги безробітнім?

 • Що можна визначити за допомогою закону Оукена?

 1. Підсумок уроку

Учитель підбиває підсумки уроку, оцінює роботу учнів в групах та індивідуально. Висловлює слова подяки.


 1. Домашнє завдання

Підручник для 10 – 11 класів за редакцією І. Ф. Радіонова 2005р.

Ст. 246 – 248

Виконати завдання на ст. 258-259

Література


 1. http://www.ukrstat.gov.ua/

 2. http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/index.htm

 3. Бицюра Ю. В. Економіка України в цифрах: Методичний посібник – Кам’янець – Подільський: Абетка – Нова, 2004.

 4. Горленко Г. О. Практикум з економіки 10 – 11 кл. Кам’янець – Подільський ; Абетка – Нова, 2001 – с. 4 – 22.

 5. Довгань Г. Д. Основи економіки 10 (10 – 11) клас: Наочний довідник. – К. ; Х.: Веста, 2006 – 104 с.

 6. Загальна економіка: Підручник для 10 (11) класів середніх загальноосвітніх закладів /І.Ф.Радіонова, І.С.Кравченко, В.В.Радченко. За редакцією І.Ф.Радіонової. – 4-е видання, доповнене і перероблене. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005. - 368 с.

 7. Зазуліна Л. В. Педагогічні проекти: Науково – методичний – посібник. – Кам’янець – Подільський: Абетка – Нова, 2004 – 40 с.

 8. Моя економіка: Підручник для 8 – 9 кл. загальноосвіт. навч. заклад. з поглибл. вивч. економіки та уч. 10 – их кл. загальноосвіт. і гуманіт. профілів. Л. М. Кириленко, Л. П. Крупська, І. М.Пархоменко, І. Є. Тимченко, К.: А. П. Н., 2001 – 320 с.

 9. Рев’якіна О. Проектна робота в школі //Директор школи. – 2002. - №3. – с.6.

 10. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології і система Інтернет в освіті //Освіта України – 2004. - №22 (23 березня). – с.6.

Додаток №1Додаток №2


Рівень безробіття населення в Україні (за методологією МОП) у 2008 2009рр.

 

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
Додаток №3

Кількість зареєстрованих безробітних у 2008-2009рр.в Україні

 

на кінець місяця
Додаток №4Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у країнах Євросоюзу (27 країн) та в Україні у  2009 році

 

у % до економічно активного населення у віці 15 років і старше, для України – у віці 15-70 років


Каталог: repozutar
repozutar -> Програма курсу за вибором зі світової літератури Міфологія стародавнього
repozutar -> В. В. Доміна Формування громадянської компетентності молодших школярів
repozutar -> Програма курсу за вибором зі світової літератури «Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві»
repozutar -> Розглянуто схвалено
repozutar -> Розглянуто
repozutar -> Тема: реклама «Реклама-це засіб примусити людей відчувати потребу в тому про що вони раніше І не чули»
repozutar -> А. В. Коломієць Особистісно орієнтоване навчання – шлях до формування інноваційної особистості Методичний посібник хмельницький


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка