Обґрунтування вибору проблемиСкачати 224.78 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір224.78 Kb.
ТипОбґрунтування
Проектна діяльність на уроках художньої культури.

Творчий проект «Театр як синтез мистецтв. Театральні

професії»

Обґрунтування вибору проблеми

Усі діти полюбляють слухати казки. А ще більше вони хочуть опинитися в чарівному світі казки. Тож вони імпровізують, імітують, грають, приміряють на себе улюблені ролі. Тому цей жвавий інтерес потрібно використовувати

саме в школі при створенні театру.

У дітей формуються навички акторської майстерності: виразність

мовлення, пам’ять, увага, мовне дихання, дикція, міміка, жести, уміння перевтілюватись в один із об’єктів живої природи, діяти в цьому образі в залежності від обставин, вирішуючи певні проблеми. У дітей виробляється психологічна готовність до публічного виступу.

Театр має важливе виховне значення. Саме в цьому віці дуже важливо, щоб діти бачили приклади дружби, доброти, товариськості, працьовитості.

Тому гармонійний, всебічний розвиток особистості неможливий без

мистецтва.

Саме театральне мистецтво розвиває естетичну свідомість, дає можливість

отримати цілісне уявлення про навколишній світ, удосконалює почуття, є

джерелом розуміння духовної культури.

Проект спрямований на розвиток в учнів пізнавальних навичок, розвиток критичного мислення, формування навичок мислення високого рівня: навичок вибирати, створювати, аналізувати, передбачати, організовувати, розробляти, планувати, описувати, розвиток вмінь вирішувати ту чи іншу проблему шляхом самостійних дій з обов’язковим викладенням отриманих результатів.Мета проекту: розглянути основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва;розкрити особливості театрального мистецтва; розглянути на уроці види театральних професій та специфіку їх роботи; розвивати вміння дітей працювати в групах, самостійно працювати з джерелами інформації, узагальнювати дані, добирати влучні приклади та матеріали ; виховувати духовність,інтерес, мистецький смак,любов до мистецтва; створити ефективно-діючий дитячий театр в школі.

Завдання проекту

 1. Створити матеріальну базу для роботи шкільного театру.

 2. Розробити програму гурткової роботи театру.

 3. Розробити необхідне дидактико-методичне забезпечення та визначити місце театру в навчально-виховному процесі.

 4. Здійснити відбір п’єс , створених для вистав театру

в школі.

5. Створити моніторингову систему оцінювання результативності

гурткової роботи театру та особистісного розвитку учнів.


 1. Зробити узагальнення та висновки щодо ефективності гурткової

роботи театру в школі та доцільності створення

повноцінного театру . 1. Зібрати інформацію за темою уроку й підготувати доповіді, презентації, відеофільми, фото-альбоми, слайд-шоу.

 2. Театр Саксаганського – театр мого міста!- зібрати інформацію про театр,підготувати розповіді, доповіді, презентації, історію виникнення, фото альбоми.

Характеристика проекту

За кінцевим результатом: ключові питання(формулюють тему);

тематичні питання(формулюють завдання);

змістові питання(зміст і діяльність учнів).

За змістом: надпредметний.

За кількістю учасників: колективний (груповий).

За ступенем самостійності: інформаційно-пошуковий,творчий.

За характером контактів: внутрішній.

База реалізації проекту: Піщанське НВО «ЗОШ І-ІІІ ст..дит.садок»

Форма подання проекту: альбом, відеофільм, реферат, презентації,афіші, інсценування.

Джерела інформації, використані під час виконання проекту:

науково - популярні журнали,підручники й навчальні посібники, автореферати, словники, довідники, інтернет сайти.Учасники проекту

 1. Вчитель світової літератури Онопрієнко Тетяна Антонівна.

 2. Учні 9 класу( 11 дітей ).

 3. Шкільний бібліотекар Троцька Марина Петрівна.

 4. Вчитель художньої культури Ляшенко Ліля Петрівна.

 5. Учні 10 та 11 класів.

.

Співучасники проекту: батьки, районний методкабінет, директор театру ім..Саксаганського, актори театру ім. Саксаганського.

Термін реалізації проекту

Початок: січень 2012 року. Закінчення: січень 2013 року.Ключові питання проекту:

 • Чи можна розгадати секрет театрального мистецтва?

Тематичні питання:

 • Що означає слово «театр»?

 • Які елементи художньо-образної мови театрального мистецтва найважливіші ?

 • Виникнення театру.

 • Театральні професії.


Змістові питання:

 • Які різновиди театрів вам відомі?

 • Якою є історія виникнення театру?

 • Які ви знаєте театральні професії?

Прогнозований результат

 1. Створення повноцінного театру з участю дітей школи.

 2. Посилення мотивації до навчально-пізнавальної діяльності засобами

театрального мистецтва.

 1. Розвиток акторської майстерності учнів.

 2. Розробка робочої програми та пакету дидактико-методичного

забезпечення гурткової роботи театру, як складової навчально-виховного процесу.

Етапи роботи
І. ПЛАНУВАННЯ

1. Оголошення теми, мотивація…

Оголошення теми, мотивація;обрання теми та форми презентації проекту, прогнозування результатів; розподіл обов’язків між членами групи й постановка завдання кожній групі. • «Журналісти» - зібрати з різних джерел цікаві факти про театральне мистецтво, готують ескіз театральної афіші ХХ ст..та фото новини, інтерв’ю ,відеоматеріали.

 • «Експерти та театральні критики» - оцінити проект на спеціальних бланках раніше підготовлених.

 • «Мистецтвознавці»- підготувати презентації «Театр як синтез мистецтв», проаналізувати уривки з п’єс , зробити презентації до теми.

 • «Історики» - дослідити історію виникнення театру,зробити презентації або слайд-шоу «Театри Європи».

 • «Сценаристи» - дібрати уривки п’єс з підручників та відео фрагменти, дібрати уривок з п’єси та показати.

 • «Тестознавці» - провести тестування для батьків та учнів з метою вивчення думок батьків та учнів про театральне мистецтво,скласти тести за темою театр.

 • «Режисери»- розробити програму для театрального гуртка, розробити заняття для театрального гуртка та п’єси за мотивами відомих казок з керівником театрального гуртка.

2. Правила роботи в групах

1. Ознайомтеся зі змістом завдання для вашої творчої групи.

2. Висловлюйте свої думки по черзі.

3. Дотримуйте головне правило активного слухання – не перебивайте одне одного.

4. Обговорюйте ідею, а не того, хто висловив її.

5. Утримуйтеся від оцінювання та образ на адресу учасників групи.

6.Намагайтеся дійти спільної думки, хоча окрема думка також має право на існування.

3. Ознайомлення з листками оцінювання
ІІ. Консультації вчителя щодо добирання джерел інформації та форми презентації проекту.

Пам'ятка

Як підготувати презентацію проекту 1. Визначте кінцевий продукт проектної діяльності(доповідь,альманах, журнал, вистава, комп’ютерна презентація, відеоролик тощо).

 2. Визначте форму презентації проекту( конференція, круглий стіл, виступ-коментар до комп’ютерної презентації).

 3. Визначте місце проведення презентації , ураховуючи його можливості(класна кімната чи спортивна зала).

 4. Визначте необхідне для презентації обладнання (мультимедійний проектор, ноутбук тощо).

 5. Визначте перелік необхідного реквізиту для проведення презентації(костюми; необхідну наочність:малюнки, таблиці тощо).

ІІІ. Проміжні консультації

Коригування проміжних результатів роботи.


ІV. Самостійна робота учнів

Учні знаходять необхідну інформацію, готують нотатки

(тези),звертаються за консультацією( за потреби). Використовуючи різні методи, аналізують, систематизують зібраний матеріал, роблять висновки. Для організації подання результатів роботи розподіляють обов’язки .

V. Додаткові консультації

Подання допомоги учителем (за потреби).VІ. Презентація проекту

Через брак часу на уроці неможливо презентувати всі проекти, тому деякі проектні порт фоліо за згодою учнів учитель перевіряє як звичайну творчу роботу( можна запропонувати учням ознайомити однокласників із фрагментами робіт). Тести подають наприкінці уроку(це активізує увагу учнів).Пам'ятка

Як провести презентацію проекту

 1. Складіть сценарій презентації.

 2. Розподіліть обов’язки , визначте осіб, відповідальних за технічні моменти, реквізит, наочність, озвучування тексту сценарію тощо.

 3. Визначте коло ймовірних питань з боку опонентів і продумайте відповіді.

 4. Підготуйтеся до само оцінювання виконаної роботи.

VІІ.Оцінювання результатів і процесу загалом та самооцінка проекту

Учитель з групою експертів і незалежного журі оцінює роботу учнів(креативність, інформативність використаних джерел, потенціал подальшої роботи, загальний рівень презентації).

Учні оцінюють власну діяльність шляхом колективного обговорення і самооцінок.

План самооцінки проекту


 1. Чи розв’язав проблему, що є основою твого проекту?

 2. Чи досяг мети проекту( повністю, частково, не виконав)?

 3. Чи виконав ти завдання проекту ( повністю, частково, не виконав)?

 4. Чи задоволений результатом проектної діяльності?

 5. Чи задоволений презентацією проекту і своїм виступом?

 6. Яких труднощів зазнав і в який спосіб їх подолав( не подолав)?

 7. Порівняй готовий продукт із тим, що очікував?

 8. Які нові знання та вміння здобув під час роботи над проектом?

 9. Кому твій проект стане в пригоді чи буде цікавим?

 10. Назви критерії, за якими слід оцінювати проект.

 11. Яку оцінку поставиш собі?

Результати роботи проектних груп

Перегляд відео «Монолог артистки Т. Дороніної «Чи любите ви театр?»

Вчитель: Так театр ввійшов в життя Тетяни Дороніної – відомої актриси, режисера, народної артистки СРСР. Хто з вас був в театрі? В якому? Де?

( учні дають відповіді)

На протязі року ми з вами працювали над творчим проектом «Театр як синтез мистецтв. Театральні професії», кожна група отримала своє завдання і зібрала велику кількість матеріалу. Тож я запрошую першу групу – це наші «Експерти та театральні критики».Вчитель: На спеціальних бланках їм потрібно буде виставляти кожній групі оцінки, шкала балів зазначена на бланку. Друга група – запрошуємо!

« Мистецтвознавці»

Для того,щоб вистава захопила глядачів і вони пішли з театру приголомшені побаченим на сцені, необхідно, щоб з'єдналися зусилля багатьох людей. Драматург, режисер, актор, художник, композитор – усі разом, але кожен своїми засобами бере участь у створенні художнього образу вистави. Тому перше, що ми можемо відзначити,- це те, що театр – мистецтво колективне. Ще одна особливість театру полягає в тому,що це мистецтво синтетичне. Театр прагне до об'єднання різних видів мистецтва. Організація видовищного синтезу залежить значною мірою від участі композитора, художника з костюмів,декорацій, світла. Театр поєднує такі види мистецтва як :образотворче, музичне, літературне, хореографічне. Театральне мистецтво має специфічну особливість – колективне сприймання. Приходячи до театру, ми стаємо глядачами і співучасниками вистави. У нашій присутності реалізується все те, що було раніше обмірковано й підготовлено на репетиціях режисером, художником, композитором, акторами.

« Сьогодні гарний глядач»,- говорять актори за кулісами. Це означає, що все сприймається так, як задумано, і глядацька зала правильно реагує на виставу.

( показ презентації «Театр»)

Теа́тр (грец. θέατρον — основне значення — місце для видовища,потім — видовище, от θεάομαι — дивлюся,бачу) — один із напрямків мистецтва.

Театр — це синтез всіх мистецтв, він включає в себе музику, архітектуру, живопис, кінематограф, фотографію и т. д.

Основним осередком виразності являється актор, який через дії, використовує різні театральні прийоми и форми існування, доносить до глядача суть того, що відбувається на сцені. При цьому актор не обов'язково повинен бути живою людиною.Це може бути лялька або якийсь-небуть предмет, яким керує людина.

Основні робітники театру: режисер, актори, гримери, гардеробщики, освітлювачі, білетери, пожежники, художники, сцени.

Ігрова сутність театру історично змінюється. Століттями накопичувався досвід акторської майстерності, удосконалювалася театральна техніка, поєднувалися різні форми. Ці фактори привели до утворення нових видів театрального мистецтва.Різновиди театру: теа́тр ляльок, музичний театр, дитячий, театр світла, вуличний театр, драматичний,оперний,мюзикл,театр танцю,театр тіней, театр пародії, театр пісні. ( відеофрагмент театри Європи)

Основні поняття :

Театральне мистецтво - це вид мистецтва, в основу якого покладено художнє відбиття життя, що здійснюється завдяки драматичному дійству й виконується акторами перед глядачами.

Трагедія – жанр драматургії, в основі якого – трагічна подія, що закінчується найчастіше загибеллю героя.

Комедія – жанр драматургії, в якому дія і характери представлені в комічному, смішному вигляді.

Трагікомедія – драматичний твір, де поєднано риси трагедії і комедії.

Мелодрама – жанр драматургії, в якому жахливі події завершуються на оптимістичній ноті.

Монодрама – твір для одного актора.

 • Театр — мистецтво колективне. Вистава є результатом діяльності багатьох людей, не тільки тих,що з’являються на сцені, але й тих, які виготовляють предмети реквізиту, костюми, встановлюють світло, зустрічають глядачів, тобто вистава — це водночас і творчість, і виробництво.

 • Щоб театральна вистава дійшла до глядача потрібно прикласти чимало зусиль людей різних професій.

(презентація «Театральні професії»)

 • Драматург — автор літературного тексту вистави.

Драматург ( з грецької — письменник, який створює драматичні твори) — автор літературного тексту вистави.

 • Найвідоміший драматург — Вільям Шекспір.

 • Режисер — керівник сценічного життя.

Режисер — постановник спектаклю, кінофільму, естрадно-концертної програми, циркової вистави.

 • Його роль особливо виділилась на рубежі ХХ ст. Зросла роль режисера завдяки К Станіславському та В.Немировичу-Данченко, які заснували Московський художній театр.

 • Вони домоглись, щоб режисерський замисел підпорядковував собі всі елементи спектаклю.

 • Актор — володар сцени.

Головна особа у виставі — актор. Роль, яку він виконує, створюється не тільки його голосом, мімікою, жестами, а також чимось невловимим — його настроєм, душею.

 • Щоб зрозуміти свого героя, актор повинен проникнути в його душу, життя, світогляд.

 • Театральні професії. Крім зазначених вище , у театрі існує багато професій, без яких немає театральної вистави. Так, художньою мовою вистави є декорації,освітлення, архітектурні прикраси. Усе це залежить від фантазії та професіоналізму художника-декоратора. Неможливо уявити собі виставу без музичного оформлення, яким займається звук Важливими є професії художника по костюмах та костюмера, які навіть за кольором костюмів допомагають виражати емоційний стан персонажу.

 • Чарівник-гример змінює зовнішність актора, а реквізитор турбується, щоб речі на сцені відповідали часу та подіям.

 • Так, зусиллями багатьох робітників театральних професій і народжується театральна вистава як справжній витвір мистецтвооператор. Організація простору сцени підвладна сценографу.

 • Професія хореографа.

Важливу роль у виставі відіграють музика й танець. Професія хореографа дуже важлива не тільки для балетної вистави або оперети, а й у драматичних виставах.

 • Хореограф визначає стиль танців та рухи танцюристів, які допомагають втіленню ідеї режисера.

 • Хореографія і балет.

Хореографія — мистецтво створення танцю й танцювальних вистав,розглядається як сукупність двох галузей — мистецтва балету та мистецтва танцю.

 • Балет.

Балет — вища “ театральна ” форма хореографічного мистецтва, в якій воно піднімається до рівня музично-сценічної вистави.

 • Балет зародився в Італії близько 500 років тому.

 • Професія хореографа.

Хореографів вважають попередниками режисерів. Автори романтичних балетів XVIII-XIX ст. були балетмейстерами, створювали особливу атмосферу цих балетів, що принесло їм грандіозний успіх.

 • У наш час хореографічне мистецтво є одним з найпопулярніших.

 • У ХХ столітті з’явились колективи народного та естрадного танців, зріс інтерес до бального, спортивного та східного танців.

( учні роздають буклетики «Правила поведінки в театрі», а також знайомлять з репертуаром театру Саксаганського)

Висновок: Театр – мистецтво, яке здатне говорити про те, що хвилює людей, воно вміє змусити їх пережити й переосмислити побачене, порівняти зі своїм життєвим досвідом, торкнутися їхнього серця. Саме в театрі ми отримуємо естетичну насолоду.Театр – синтетичний вид мистецтва.

Вчитель: слідуюча група «Історики».

«Історики»

(показ презентації « Історія виникнення театру»)

«Весь світ – театр, а люди в ньому - актори».

Шекспір

Історія виникнення. За 25 століть свого існування театр пройшов шлях від ритуального дійства до спектаклів, що трактують складні духовні питання. Мистецтво сцени народилося в давнину. В різні часи воно покликане було розважати, виховувати, проповідувати. І з цими завданнями театр справлявся. Його можливості різноманітні, а сила впливу велика.

Короткий екскурс в історичне минуле. Класичний театр у його розумінні як виду мистецтва починає свою історію із стародавньої Греції.


 • Театр ( з грецької — видовище, місце для видовищ) — вид мистецтва, особливістю якого є художнє відображення життя крізь драматичну дію, що виникає в процесі гри акторів перед глядачами.

 • Гра — основний елемент мистецтва театру.

Театр — синтетичний вид мистецтва.

(презентація Давньогрецький театр)(продовження презентації театр –синтетичний вид мистецтва)

Театр є синтетичним видом мистецтва, тобто таким, в якому поєднуються багато видів мистецтв:

 • Література ( текст п’єси);

 • Образотворче мистецтво (декорації, костюми);

 • Хореографія (фігури, пози, рухи акторів);

 • Музика (спів акторів, музичне оформлення вистави).

Античний театр.

 • VI-IV ст. до н.е. — епоха найвищого розквіту театру;Театр античного світу і його спадок стали основою сучасного театру;Театр складався з : орхестри — круглого майданчика на якому виступали актори, скени та місць для глядачів. Найвидатніші творці античної трагедії — Есхіл, Софокл, Еврипід.

 • Вистави в театрі тривали цілий день.

 • Акторами могли бути тільки чоловіки, вони виконували і жіночі ролі.

 • Актори виступали у масках (трагічних або комічних).

 • Декорацій у грецькому театрі не було, але актори мали кілька масок, які символізували той чи інший персонаж і його стан.

 • Перші театральний жанри:

 • Трагедія , твори цього жанру відзначаються гостротою конфлікту особистого чи суспільного характеру.

 • Комедія — весела вистава з піснями і танцями.

Стародавній Рим.

 • В Італії театральне мистецтво мало давні традиції. Там здавна існувала народна комедія ателана.

 • Це імпровізована вистава з 4 постійними героями: скупим, хитруном, пройдисвітом і дурником.

Середньовіччя.

 • Незважаючи на заборону церкви, театр продовжує існувати в творчості мандрівних акторів.

 • Нерідко вони потрапляли до в’язниць через своє мистецтво, але користувались великою популярністю серед народу.

 • В Італії їх називали гістріонами , у Франції — жонглерами , в Англії — менестрелями, на Русі — скоморохами.

 • У XIV-XV ст. набув найбільшого розквіту жанр містерії — вистави на релігійну тематику.

 • Одночасно з містеріями з’явились мораліте — вистава, в якій повинна обов’язково бути мораль, повчальність.

Театр епохи Відродження.

 • Комедія масок — перший професійний театр у Європі в епоху Відродження.

 • Кожен персонаж мав свій костюм, по якому його впізнавали глядачі і носив маску карикатурно загостреного характеру.

 • Вистави були пишним видовищем з музичним супроводом та балетними номерами.

 • Творчість Шекспіра стала вершиною театру епохи Відродження — він створив правдиву картину життя з різними проблемами і протиріччями.

 • Театр Шекспіра називався “ Глобус ”, сам автор виступав в ньому в ролі актора.

Український театр — вертеп.

 • Вертеп — лялькова вистава розповсюджена в Україні з XVII ст.

 • Вистави відбувалися у двоповерховій дерев’яній скриньці, де на верхньому поверсі демонструвалася вистава на сюжет Євангелія від Луки, а на нижньому — комічні сюжети з народного життя.

Японські театри.

 • Популярний японський театр має такі різновиди:

 • Театр Но;

 • Театр Кабукі;

 • Ляльковий театр маріонеток (Дзерурі)

(презентація театр Но та Кабукі)

XVIII-XIX століття — епоха романтичної та національної драми.

 • Мистецтво театру наближається до реального життя, виникають національні театри і національна драматургія ( за ці реформи виступали Е.Золя та Г.Ібсен, у своїх творах вони зробили мову персонажів близьку до народної).

Розмаїття театральних жанрів XIX-ХХ століть.

 • ХХст. Почалось під знаком пєс-парадоксів англійського драматурга Б.Шоу і епічного театру Б.Брехта.

 • У другій половині ХХ ст. з’являється театр абсурду, в основу якого лягли п’єси Е.Іонеску та С.Беккета.

(відео фрагменти театральна культура України 19 -20 ст)

Театральне мистецтво сьогодення.

 • В сучасному світі продовжують існувати і розвиватись національні театри: японські “ но ” і “кабукі”, театри Індії, Кореї, Шрі-Ланки, пекінська музична драма.

 • З’явились нові форми театральних видовищ: дитячий театр, мюзикл, ляльковий, рок-опера.

 • Види театрів:

В залежності від сценічної мови бувають театри:

 • Опера;

 • Балет;

 • Оперета;

В залежності від сценічної мови бувають театри:

 • Драматичний;

 • Музично-драматичний;

 • Музичної комедії;

В залежності від сценічної мови бувають театри:

 • Ляльковий;

 • Пантоміми;

Танцю.

Учні: Також ми підготували фото альбом театру нашого міста «Історія театру ім..Саксаганського», та довідку історії театру ім..Саксаганського.«Режисери та драматурги»

Гра акторів, музичний супровід, загальне художнє оформлення спектаклю – це результат роботи режисера, який втілює авторський задум на сцені, людина, яку на екрані чи сцені глядач не бачить.

Професія – режисер. ХХ століття подарувало мистецтву театру стільки теорій акторської майстерності, скільки ніяке інше сторіччя. Актори, режисери, драматурги прагнули розробити власні системи. Одна із найвідоміших належить Костянтинові Сергійовичу Станіславському (1863- 1938рр.), одному з творців Московського Художнього театру.

(презентація К.С.Станіславський, М.С.Щепкін)

Праці Станіславського - «Робота актора над собою» і «Робота актора над роллю» - стали своєрідною біблією для акторів. К.С.Станіславський сам був актором, з ранніх років виступав і в аматорських, і в професійних спектаклях. Його захоплювали загадки професії, зміст і форма існування артиста на сцені. Досягти правди почуттів актор може якщо цілком перевтілиться, «якщо влізе в шкіру» свого героя. Цю думку висловив ще великий російський артист Михайло Семенович Щепкін, а Станіславський розробив прийоми, за допомогою яких можна вжитися в роль. «Роль актора не кінчається з опусканням завіси – він зобов’язаний і в житті бути шукачем і провідником прекрасного», - писав Станіславський.(презентація «Видатні драматурги та режисери»)

Нами було зроблено збірку п’єси театру ім..Саксаганського, програму для шкільного театру на чолі з вчителями Ляшенко Л.П. та Онопрієнко Т.А., а також фотоальбом керівництво театру ім..Саксаганського, драматургія і театр У.Шекспіра, актори та режисери, видатний німецький драматург Бертольд Брехт.«Сценаристи та акторська майстерність»

(презентація «Актор – володар сцени»)

Актор – володар сцени”

К.С.Станіславський


 • Головна особа у виставі — актор. Роль, яку він виконує, створюється не тільки його голосом, мімікою, жестами, а також чимось невловимим — його настроєм, душею.

 • Щоб зрозуміти свого героя, актор повинен проникнути в його душу, життя, світогляд.

“…для актора немає старої ролі” Микола Гоголь.

Саме актор втілює в життя створені уявою драматурга персонажі……

 • Саме актор оживляє літературні образи, хвилюється,страждає, радіє,навіть помирає- це невловима, миттєва творчість, яка не фіксується і не зберігається; існує тільки тоді, коли він натхненно творить на сцені.

( презентація видатні актори)

Цікава інформація актори та режисери (дискова інформація)Фотоальбоми: « Актори минулих літ театру ім..Саксаганського»

«Вокалісти театру ім..Саксаганського»

«Оркестр театру ім..Саксаганського»

« Актори театру ім..Саксаганського»Відеофрагмент « За двома зайцями» та інсценізація п’єси .

«Журналісти»

Про театр можна говорити багато, а дізнаватись про нього ще більше.

За допомогою засобів мосової інформації ми виявили деякі факти, ось наприклад: (відео репортаж про Античний світ театра), також підготували невеличкі фото новини, цікаву інформацію з нета ( учні заходять на заздалегідь знайдені сайти про новини театру і зачитують). Хотілось доповнити новинами в різних виданнях про наш міський театр ім..Саксаганського. Репортажем з акторами театру ім..Саксаганського.

«Тестознавці»

Нашою групою було розроблено і проведено тестування : • Тести для дітей, що бажають грати у театрі

 • Тести для батьків, дітей що грають у шкільному театрі.

 • Тести для учнів « Театр – синтез мистецтва»

Учитель: Всі групи показали та розказали своє бачення щодо театру як синтетичного виду мистецтва, і зараз ми попросимо наших експертів підбити підсумки і виставити оцінки нашим групам.

Відвідування театру – завжди свято. Почуття святковості посилюється і нарядним убранням глядачів, і піднесеним настроєм. Зустріч зі сценічним мистецтвом потребує, щоб люди були готові до нього, ставилися до театру з повагою. Пролунають дзвоники, згасне світло, повільно попливе завіса…Почалася вистава. Сьогодні ми з вами переконалися , що театр – синтетичний вид мистецтва.( відеофрагмент Театр)
Каталог: attachments
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію
attachments -> С. О. Рачкова, А. М. Кушнірчук Методичний посібник Система роботи школи щодо формування навичок здорового способу життя

Скачати 224.78 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка