«Оцінка інвестиційної привабливості підприємства дпСторінка16/16
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.95 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Продовження табл. Д.11

2

3

4

Фінансові витрати

140

( 174597 )

( 1837 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 7013 )

( 75181 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

425907

264408

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 106477 )

( 65849 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

319430

198559

- збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

319430

198559

- збиток

225

( 0 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

967286

765561

Витрати на оплату праці

240

335069

249804

Продовження табл. Д.1

1

2

3

4

Відрахування на соціальні заходи

250

105328

80642

Амортизація

260

347229

132091

Інші операційни витрати

270

-59212

103821

Разом

280

1695700

1331919

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Додаток Ж

Таблиця Ж.1

Динаміка прогнозованого балансу ДП "Антонова" на 2012-2017 рр.Показник

2012

2015

2017

Темп росту, %

Необоротні активи

2949225

2934915

2920605

99,0

Оборотні активи

3952685

4894664

5836643

147,7

Витрати майбутніх періодів

186

45

96

51,6

Баланс

6902096

7829624

8757152

126,9

Власний капітал

4243273

4581752

4920231

116,0

Забезпечення наступних виплат та платежів

71038

92311

113584

159,9

Довгострокові зобов’язання

1424523

2119258

2813993

197,5

Поточні зобов’язання

1141352

1010093

878834

77,0

Доходи майбутніх періодів

21910

26210

30510

139,3

Баланс

6902096

7829624

8757152

126,9

Таблиця Ж.2

Динаміка прогнозованого звіту про фінансовий результат ДП "Антонова" на 2012-2017 рр.


Показник

2012

2015

2017

Темп росту, %

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3090220

3822758

4555296

147,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

-1852965

-2143034

-2433103

131,3

Валовий прибуток

1752249

2316807

1362934

77,8

Фінансові результати від операційної діяльності

1396731

1764393

613624

43,9

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

1295297

1683894

554060

42,8

Чистий прибуток

971473

1262921

415545

42,8

Додаток З.3.1

Фінансовий план доопрацювання Ан-148-100 на 2015 рр.Грошові потоки

Од.

2015 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Інвестиційні вкладення

По рокам

Тис. грн.

5473

5473

5473

5473

5473

5473

5473

5473

5473

5473

5473

5473

Наростаючим підсумком

Тис. грн.

5473

10946

16419

21892

27365

32838

38311

43784

49257

54730

60203

65676

Дохід від продажу літаків

Тис. грн.

Сумарний дохід

Тис. грн.

Фінансування проекту за рахунок кредиту комерційно банку

Тис. грн.

39407

16420

6568

3284

Оплата відсотків

Тис. грн.

821

342

137

68

Податок на прибуток

Тис. грн.

121

241

292

309

327

327

327

327

327

327

327

327

Формування грошового потоку по проекту

Повернення кредиту

Тис. грн.

39407

16420

6568

3284

Вхідний грошовий потік

Тис. грн.

364

723

877

928

980

980

980

980

980

980

980

980

Чистий грошовий потік по кварталах

Тис. грн.

364

723

877

928

980

980

980

980

980

980

980

980

NPV

Тис. грн.

364

1087

1964

2892

3871

4851

5830

6810

7789

8769

9748

10728

Додаток З.3.2Фінансовий план доопрацювання Ан-148-100 на 2016-2017 рр.

Грошові потоки

Од. виміру

2016

2017

Всього

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Інвестиційні вкладення
Сумарний дохід

Тис. грн.

20337

20337

20337

20337

20337

20337

20337

20337

244044

Податок на прибуток

Тис. грн.

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

61011

Формування грошового потоку по проекту

Вхідний грошовий потік по кварталах

Тис. грн.

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

61011

Чистий грошовий потік по кварталах

Тис. грн.

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

61011

NPV

Тис. грн.

825212034


29542

49828

Додаток З.3.3

Фінансовий план доопрацювання Ан-148-100 на 2015 рр.Грошові потоки

Од.

2015 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Інвестиційні вкладення

По рокам

Тис. грн.

5473

5473

5473

5473

5473

5473

5473

5473

5473

5473

5473

5473

Наростаючим підсумком

Тис. грн.

5473

10946

16419

21892

27365

32838

38311

43784

49257

54730

60203

65676

Дохід від продажу літаків

Тис. грн.

6779

6779

6779

6779

6779

6779

6779

6779

6779

6779

6779

6779

Сумарний дохід

Тис. грн.

6779

6779

6779

6779

6779

6779

6779

6779

6779

6779

6779

6779

Податок на прибуток

Тис. грн.

1695

1695

1695

1695

1695

1695

1695

1695

1695

1695

1695

1695

Формування грошового потоку по проекту

Чистий грошовий потік по кварталах

Тис. грн.

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

NPV

Тис. грн.

5084

10168

15252

20336

25420

30504

35588

40672

45756

50840

55924

61008

Додаток З.3.4

Фінансовий план доопрацювання Ан-148-100 на 2016-2017 рр.Грошові потоки

Од. виміру

2015

2017

Всього

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Інвестиційні вкладення
Сумарний дохід (5% знижка)

Тис. грн.

19320

19320

19320

19320

19320

19320

19320

19320

235909

Податок на прибуток

Тис. грн.

4830

4830

4830

4830

4830

4830

4830

4830

58977

Формування грошового потоку по проекту

Вхідний грошовий потік по кварталах

Тис. грн.

19320

19320

19320

19320

19320

19320

19320

19320

235909

Чистий грошовий потік по кварталах

Тис. грн.

19320

19320

19320

19320

19320

19320

19320

19320

235909

NPV

Тис. грн.

4693145728


35175

127835

Каталог: 689517
689517 -> Лексико-семантичне поле посесивності в сучасній англійській мові
689517 -> «Оцінка інвестиційної привабливості підприємства дп
689517 -> Теорія інфляції та аналіз індексів цін
689517 -> "Рослинні угрупування України"
689517 -> Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»
689517 -> Створення інформаційно-новинної платформи у мережі інтернет для газети \"Сирець\"
689517 -> Методологія застосування uml для проектування іс (rup rational Unified Process) Зміст
689517 -> "Рослинні угрупування України"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка