Огородник Петро Васильович- доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу лапароскопічної хірургії та холелітіазу ду «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова»Сторінка8/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Рис. 7. Схема розташування портів при виконанні лапароскопічної цистоентеростомії з ручною асистенцією. На схемі позначено місце встановлення апарату для ручної асистенції (Lap Disc), портів з діаметром робочого каналу 10 мм (10 мм та video), порту з діаметром робочого каналу 12 мм (12 мм), а також портів з діаметром робочого каналу 5 мм (5 мм).

Ми використовували в своїй роботі лише цистоентеростомії на петлі кишки, виключеній за Ру, так як вважаємо за доцільне використовувати в лапароскопічній хірургії ті ж самі методики, що і при відкритих оперативних втручаннях.

Тривалість оперативного втручання в основній групі хворих коливалась від 210 до 420 хв, в середньому (286,7 ± 76,3) хв, при цьому в підгрупі лапароскопічної цистоентеростомії з ручною асистенцією тривалість оперативного втручання склала в середньому (260,0 ± 52,1) хв і коливалась від 210 до 360 хв.

Крововтрата під час оперативного втручання коливалась від мінімальної до 500 мл і склала в середньому (158,3 ± 183,5) мл.

Ускладнення виникли у 1 (16,7%) пацієнтки: в післяопераційному періоді виник гострий панкреатит, що вимагав зміни тактики консервативної терапії та значного збільшення тривалості перебування хворої в стаціонарі.

Летальних випадків в групі хворих з лапароскопічною цистоентеростомією не спостерігали.

Тривалість перебування хворих в стаціонарі після оперативного втручання в групі хворих з лапароскопічною цистоєюностомією коливалась від 3 до 27 діб. При неускладненому перебігу захворювання тривалість перебування хворих в стаціонарі після оперативного втручання склала від 3 до 11 діб, середнє значення – (6,0 ± 3,0) діб.

При порівнянні результатів лікування груп хворих, яким виконали відкриті та лапапароскопічні втручання, ускладнення після оперативного втручання виникли у 4 (1,9%) пацієнтів з 210. Кількість ранніх післяопераційних ускладнень після лапароскопічних оперативних втручань була достовірно вищою (2=5,6, Р < 0,05).Середня інтраопераційна крововтрата при виконанні відкритих цистоентеростомій склала (195,5 ± 160,9). Середня тривалість оперативного втручання склала (248,5 ± 76,9) хв. Тривалість перебування хворого в стаціонарі склала 12,8 ± 6,0 діб.

При порівнянні отриманих даних за допомогою критерію Мана – Уїтні ми не знайшли статистично достовірної різниці в рівні інтраопераційної крововтрати (U=55,5, Р > 0,05) та тривалості оперативного втручання (U=51, Р > 0,05). Тривалість післяопераційного перебування хворого в стаціонарі достовірно нижчою (U=22,5, Р < 0,001) у хворих при виконанні лапароскопічних оперативних втручань.

Ендоскопічні транспапілярні втручання виконано у 215 хворих з доброякісною дистальною обструкцією загальної жовчевої протоки (ЗЖП), що знаходились на стаціонарному лікуванні в Національному інституті хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України.

Нами розроблений та застосовується в клінічній практиці «Спосіб виконання діагностичної папілотомії», який дозволяє покращити результати ендоскопічного лікування хворих з дистальною обструкцією ЗЖП та зменшити кількість ускладнень. Задачею корисної моделі є розробка такого способу виконання діагностичної папілотомії, який за рахунок розсічення ампули великого сосочка дванадцятипалої кишки (ВСДК) в напрямку одинадцяти годин умовного циферблату папілотомом струнного типу з довгим «носиком», який вводять в головну панкреатичну протоку до рівня ріжучої частини забезпечував би зниження кількості ускладнень.

За запропонованим способом проліковано 7 хворих, ускладнень у яких не виявлено. Тим часом як у 7 хворих пролікованих за способом прототипу у одного хворого мало місце ускладнення у вигляді гострого панкреатиту, та у двох – кровотеча з папілотомної рани.

Нами доведено, що виконання атипової папілотомії показано при: вклинених в сосочок конкрементах, фіксованих конкрементах ЗЖП, дегенеративній формі стенозуючого папіліту, а також при всіх інших варіантах дистальної обструкції ЗЖП при тривалості канюляції сосочка більше 5 хв, чи 3–х разовому контрастуванні головної панкреатичної протоки; впровадження ранньої атипової папілотомії при доброякісній обструкції дистального відділу ЗЖП підвищує успішність її канюляції до 92%, дозволяє в більшості випадків завершити ендоскопічну операцію в один етап та знизити кількість ускладнень з 13,5 до 5,4 %. В залежності від характеру патології та анатомічних особливостей ВСДК та дистального відділу ЗЖП необхідно використовувати різні методи атипової папілотомії (торцева папілотомія, торцева дозована папілотомія, фістулотомія, передрозсічення, транспанкреатична септотомія), що суттєво підвищує діагностичні та лікувальні можливості ендоскопічної операції.

Нами розпрацьована хірургічна тактика та методика ендоскопічних втручань, що зменшує тривалість виконання папілосфінктеротомії з (58,10 ± 12,75) до (30,70 ± 5,75) хв, що суттєво знижує ступінь променевого навантаження на хворого та медичний персонал.

Обов’язковим елементом ендоскопічного втручання у хворих з стенозуючим папілітом є прицільна пошарова біопсія найбільш змінених ділянок слизової ампули ВСДК з 3 позицій та контрольні ендоскопічні ретроградні панкреатикохолангіографії з біопсією через 3, 6, 12, та 24 місяці після виконання папілотомії, з метою своєчасної діагностики рестенозу та ідентифікації його ґенезу.

Нами вперше в Україні виконано ендоскопічні резекційні оперативні втручання у хворих з пухлинами ВСДК. Були виконані наступні ендоскопічні операції: тотальна одномоментна папілектомія - 15 хворих, фрагментнарна тотальна папілектомія - 12 пацієнтів, локальна резекція ВСДК - 11 випадків, аденомектомія - 25 пацієнтів.Резекцію пухлин виконували за допомогою ендоскопічних петель діаметром 11 і 20 мм, а також торцевими папіллотомами. Перед виконанням резекційний втручань, з гемостатичною метою застосовували інфільтрацію підслизового шару періампулярної зони 96% етиловим спиртом. Тотальну одномоментну папілектомію виконували при новоутвореннях менше 2 см в діаметрі шляхом обхвату і відсікання сосочка несучого пухлину діатермічної петлею. [Рис. 8]


Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка