Охорона громадського порядку та безпеки при проведенні масових заходів


Питання 2. Організація діяльності та завдання особового складу підрозділів ОВС під час проведення масових заходівСторінка2/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.56 Mb.
#731
1   2   3

Питання 2. Організація діяльності та завдання особового складу підрозділів ОВС під час проведення масових заходів.
Основними завданнями ОВС в цих умовах:

• забезпечення успішного проведення заходів;

• суворе дотримання учасниками заходів встановлених правил поведінки;

• попередження і припинення можливих злочинів, порушень громадського порядку;

• надання допомоги іншим державним органам у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки;

• недопущення ослаблення охорони громадського порядку на інших територіях населеного пункту.

Виходячи з накопиченого досвіду діяльності ОВС під час проведення масових заходів можна констатувати, що процес організації і забезпечення громадського порядку поділяється на три етапи:

• підготовчий - який починається з моменту отримання завдання на забезпечення охорони громадського порядку при проведенні масового заходу;

• виконавчий - охоплює дії нарядів і керування ними безпосередньо при проведенні масового заходу;

• заключний - здійснюється шляхом згортання сил і засобів та зосередження їх у призначених пунктах і підведення підсумків несення служби.

Підготовчий етап охорони громадського порядку:

1. З’ясовується характер і особливості масового заходу.

2. Проводиться оцінка оперативної обстановки.

3. Розробляється план ОГП.

4. Створюються органи управління.

5. Проводиться рекогносцировка місцевості.

6. Здійснюється підготовка особового складу та технічних засобів до несення служби.

7. Проводиться заключний інструктаж з особами, відповідальними за ОГП на конкретних дільницях з уточненням їх функціональних обов’язків.

За результатами рекогносцирувань розробляється план забезпечення охорони громадського порядку та безпеки, який повинен містити десять розділів:

1. Зміст, програма заходу, місце, час його проведення, оперативна інформація.

2. Підготовчі, організаційно-практичні та оперативні заходи.

3. Склад, графік роботи оперативного штабу (робочої групи), виїзних штабів на об'єктах проведення заходів.

4. Загальний розрахунок сил та засобів, що залучаються від конкретного органу, підрозділу внутрішніх справ.

5. Території проведення заходу, які залежно від обсягів місцевості поділяються на зони, сектори, дільниці та закріплюються за певними нарядами; чисельність нарядів та від яких органів і підрозділів внутрішніх справ, вищих навчальних закладів МВС вони залучаються; вихідні дані та позивні старших (керівників) нарядів, час виставлення нарядів.

6. Чисельність та місце розташування загальних резервів на випадок непередбачених обставин.

7. Дії нарядів міліції при виникненні непередбачених обставин.

8. Конкретні завдання начальникам структурних підрозділів, керівництву міськрайлінорганів щодо забезпечення охорони громадського порядку та безпеки під час проведення масового заходу.

9. Організація управління силами та засобами (контроль за дотриманням розрахунку сил та засобів, відповідальна особа, на яку покладається загальне керівництво всіма нарядами; картка (схема) зв'язку).

10. Заходи з контролю.

Виконавчий період охоплює діяльність особового складу під час проведення масового заходу, протягом якого особливо проявляються підготовленість нарядів, організаційні здібності керівників ОВС, знання основ тактики ОГП, уміння здійснювати оперативне управління підрозділами й нарядами в різних ситуаціях.

У зазначений період організовується управління нарядами, вводяться передбачені планом обмеження руху транспорту та пішоходів, організовується пропускний режим на КПП та турнікетах, реалізуються заходи адміністративного попередження, припинення і стягнення, що передбачені діючим законодавством, затримуються та видаляються громадяни, що порушили встановлені правила, здійснюється маневр силами і засобами, використовується резерв, штабом постійно контролюється виконання наказів і команд, здійснюється взаємодія всіх зацікавлених представників.

Заключний етап здійснюється шляхом:

згортання сил і засобів та зосередження їх в призначених місцях

зняття встановлених режимних обмежень

прибуття особового складу на місце розміщення органу, підрозділу внутрішніх справ (на базу).

підведення підсумків роботи.

Основними видами нарядів, що залучаються до несення служби із забезпечення правопорядку під час масових заходів, є:

- патруль (П) - рухомий наряд у складі двох-трьох працівників міліції; до складу наряду можуть залучатися як міліціонери, так і військовослужбовці внутрішніх військ; входить до складу патрульної групи;

- патрульна група (ПГ) - наряд у складі двох або більше патрулів під керівництвом старшого групи, які несуть службу на зовнішньому периметрі території, де відбуваються масові заходи;

- пост охорони порядку (спостереження) (ПО) - визначене місце або ділянка місцевості, де працівники міліції виконують покладені на них обов'язки; пост, як правило, виставляється на кордоні території проведення масового заходу з метою нагляду як за поведінкою, пересуванням учасників заходу, так і за перекриттям (пропуском) руху в найбільш уразливих місцях;

- патруль для нагляду за дорожнім рухом (ПНР) - наряд для забезпечення контролю за безпекою руху автотранспорту та учасників (пішоходів) у межах території проведення масового заходу;

- контрольно-пропускний пункт (КПП) виставляється для забезпечення пропускного режиму або обмеження руху транспорту і пішоходів у конкретному місці проведення масового заходу, як правило, при урочистих масових та спортивно-видовищних заходах (наприклад, під час параду);

- наряд супроводження (НС) призначений для забезпечення охорони громадського порядку та безпеки під час організованого збору учасників масового заходу, здійснення ними вуличного походу та їх евакуації;

- заслін (З), міліцейський ланцюжок (МЛ) - наряд, який виконує завдання з блокування (перекриття) окремих напрямків або певної ділянки місцевості, де проводиться масовий захід;

- група застосування спеціальних засобів (ГЗСЗ) - наряд, який виконує завдання із запобігання та припинення групових порушень громадського порядку, масових заворушень, випадків групового хуліганства тощо, які можуть виникнути під час проведення масового заходу;

- група фіксації, документування можливих правопорушень (ГД) забезпечує фіксацію подій, пов'язаних з проведенням масових заходів; група складається зі штатних працівників дізнання, НДЕКЦ та інших служб і підрозділів;

- резерв (Р) - наряд, призначений для вирішення завдань, що раптово виникають під час проведення масового заходу, посилення певних нарядів або їх заміни; як правило, зосереджується поблизу найбільш уразливих місць проведення масового заходу;

- оперативно-пошукові групи (ОПГ) - для розкриття та припинення злочинів по гарячих слідах; групи складаються з працівників оперативних служб (карного розшуку, оперативної служби тощо);

- група забезпечення (ГЗ) - для надання допомоги основним силам у забезпеченні охорони громадського порядку та безпеки; група складається з працівників Державтоінспекції, відомчої медичної служби;

- група розбору із затриманими правопорушниками (ГРП) складається з фахівців карного розшуку, дізнання, слідства.


Питання 3. Особливості забезпечення громадського порядку під час проведення спортивних заходів.
Законодавство у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів базується на Конституції України і складається з Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів, а також із законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про участь громадян у охороні громадського порядку і державного кордону», «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів» та інших нормативно-правових актів.

Цей Закон визначає організаційно-правові особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів, що організовуються відповідно до національних та міжнародних вимог.

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

глядач - фізична особа, яка відвідує футбольний матч з метою його перегляду;

громадська безпека - стан захищеності життєво важливих інтересів суспільства, сконцентрованих у його матеріальних і духовних цінностях, від джерел небезпеки природного або штучного характеру під час підготовки та проведення футбольних матчів, за якого забезпечується запобігання загрозам заподіяння шкоди такими джерелами небезпеки;

громадський порядок - сукупність суспільних відносин, що забезпечують нормальні умови життєдіяльності людини, діяльності підприємств, установ і організацій під час підготовки та проведення футбольних матчів шляхом встановлення, дотримання і реалізації правових та етичних норм;

оператор спортивної споруди - особа, яка на законних підставах здійснює діяльність з управління спортивною спорудою;

організатор футбольного матчу - Міжнародна федерація футбольних асоціацій (далі - ФІФА), Об'єднання європейських футбольних асоціацій (далі - УЄФА), Федерація футболу України, їх колективні члени, під егідою яких проводиться футбольний матч, а також інші організації або фізичні особи, які на законних підставах виконують функції щодо організації футбольного матчу;

служба безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) - спеціальна служба (підрозділ, група осіб), створена оператором спортивної споруди або футбольним клубом, яка відповідає за здійснення заходів безпеки під час проведення футбольного матчу. Керівник служби безпеки спортивної споруди здійснює загальне керівництво волонтерами, стюардами, контролерами, безпосередньо взаємодіє з керівниками органів міліції та підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій України;

спеціальні суб'єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки - Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство надзвичайних ситуацій України в особі їх органів або підрозділів, які у встановленому законодавством порядку та у межах своєї компетенції відповідають за забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольного матчу;

стратегія безпеки спортивної споруди - документація, розроблена оператором спортивної споруди за участю органів внутрішніх справ та державного пожежного нагляду, що передбачає порядок організації та проведення футбольних матчів на даній спортивній споруді, у тому числі підтримання громадського порядку та громадської безпеки, пожежної безпеки, надання невідкладної допомоги, евакуації;

стюард - фізична особа, яка пройшла відповідну підготовку та на договірній основі виконує допоміжні функції з підтримання громадського порядку та громадської безпеки на території спортивної споруди;

футбольний матч - спортивне змагання з футболу між двома командами, що відбувається відповідно до Правил гри, затверджених Міжнародною радою футбольних асоціацій.

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів у межах чемпіонату, першості, Кубка України та Суперкубка України серед команд професіональних клубів, а також футбольних матчів під егідою ФІФА та/або УЄФА.

Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів здійснюється на принципах:

1) законності;

2) запобігання проявам насильства та неналежній поведінці з боку глядачів, антисоціальним та расистським проявам;

3) пріоритетності превентивних заходів;

4) формування доброзичливих відносин між всіма суб'єктами правовідносин у сфері підготовки та проведення футбольних матчів;

5) взаємної поваги та пошуку компромісних рішень;

6) відкритості та гласності;

7) відповідальності за виконання прийнятих зобов'язань.

Футбольний матч проводиться на території спортивної споруди, призначеної для занять футболом.

Під час проектування, будівництва, реконструкції, утримання та експлуатації спортивної споруди, призначеної для занять футболом, повинні дотримуватися вимоги щодо її безпеки, встановлені відповідно до закону.

Вимоги щодо безпеки спортивної споруди, зокрема, передбачають:

1) відповідність технічного стану споруди її цільовому призначенню;

2) наявність інфраструктури, необхідної для забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, у тому числі для надання невідкладної допомоги;

3) відповідність споруди нормам пожежної безпеки, будівельно-архітектурним, санітарно-гігієнічним, екологічним нормам.

Кожна спортивна споруда, призначена для занять футболом, повинна відповідати таким критеріям:

1) мати розроблені та затверджені у встановленому законодавством порядку стратегію забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, правила (інструкції) дотримання громадського порядку та громадської безпеки (у тому числі правила поведінки глядачів), план евакуації;

2) мати приміщення (не менше двох) з функцією пункту невідкладної або першої медичної допомоги з необхідним обладнанням та легким доступом з приміщень споруди і прилеглої території;

3) передбачати чіткий розподіл глядацьких місць на відокремлені частини (сектори);

4) мати відокремлену ложу для почесних гостей з окремим входом;

5) бути обладнаною системою відеоспостереження за територією споруди і прилеглими територіями, а також технічними засобами фіксації результатів відеоспостереження;

6) бути обладнаною системою громадського оповіщення;

7) бути обладнаною диспетчерським пунктом з можливістю управління системою відеоспостереження, телефонним зв'язком та системою гучного мовлення;

8) бути обладнаною інформаційними табло та стендами з правилами поведінки глядачів, планом евакуації (українською та англійською мовами);

9) передбачати шляхи проїзду спеціальної техніки, у тому числі авто-мобілів органів внутрішніх справ, швидкої медичної допомоги та підрозділів МНС, а також місця для їх паркування;

10) мати обладнання, необхідне для використання електронного квитка, у тому числі систему турнікетів;

11) мати кімнати зберігання або камери схову предметів, заборонених для пронесення на територію споруди, у разі їх вилучення;

12) мати приміщення для роботи міліції та окреме приміщення для тимчасового тримання правопорушників на час проведення футбольного матчу;

13) мати приміщення для роботи координаційного штабу.

З метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки відповідно до закону до спортивних споруд можуть встановлюватися також інші критерії.

Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки при підготовці до проведення футбольного матчу здійснюється на підставі стратегії забезпечення громадського порядку та громадської безпеки спортивної споруди, а також плану забезпечення громадського порядку та громадської безпеки футбольного матчу.

Стратегія забезпечення громадського порядку та громадської безпеки затверджується у встановленому законодавством порядку щодо кожної спортивної споруди окремо і переглядається не рідше одного разу на три роки.

На підставі стратегії забезпечення громадського порядку та громадської безпеки перед кожним футбольним матчем у встановленому законодавством порядку розробляється план забезпечення громадського порядку та громадської безпеки футбольного матчу, у якому передбачаються забезпечення належних технічних норм, медичного обслуговування, евакуації, розподіл обов'язків між операторами спортивної споруди, організаторами матчу і спеціальними суб'єктами забезпечення громадського порядку та громадської безпеки.

Суб'єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з проведенням футбольних матчів

Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з проведенням футбольних матчів покладається на:

1) оператора спортивної споруди;

2) організатора футбольного матчу;

3) спеціальних суб'єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;

4) футбольні клуби;

5) місцеву державну адміністрацію та орган місцевого самоврядування.

Функції з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки під час проведення футбольних матчів на території України під егідою ФІФА, УЄФА, Федерації футболу України та її колективних членів покладаються на організаторів матчів, операторів спортивних споруд, футбольні клуби, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, територіальні органи та підрозділи ДСНС та інші органи відповідно до компетенції.

Для виконання допоміжних функцій із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів можуть залучатися обслуговуючий персонал оператора спортивної споруди (волонтери, стюарди, контролери), працівники суб’єктів охоронної діяльності, що мають відповідні ліцензії, а також члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

Футбольні матчі поділяються на матчі підвищеного та звичайного ступеня ризику.

До футбольних матчів підвищеного ступеня ризику належать:

фінальні етапи клубних змагань УЄФА, півфінали і чвертьфінали Кубка УЄФА, матчі Ліги чемпіонів, відбіркового та фінального турнірів чемпіонату світу і Європи, півфінали та фінали розіграшу Кубка України, матчі розіграшу Суперкубка України і Золотий матч за звання чемпіона України;

матчі, де передбачається присутність посадових та інших осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;

матчі, під час яких передбачається повне заповнення спортивної споруди глядачами або на яких очікується присутність більш як 15 тис. таких осіб;

матчі, на яких передбачається велика кількість глядачів-уболівальників з держави, команда якої бере участь у матчі (далі - команда-гостя), і глядачів-уболівальників, що проживають у державі, де проводиться такий матч.

До матчів звичайного ступеня ризику належать усі інші футбольні матчі.

Суб’єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки відповідно до компетенції забезпечують безпеку глядачів, представників футбольних клубів, арбітрів, делегатів міжнародних організацій та в разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі на спортивній споруді та прилеглій до неї території їх евакуацію.

Організатор футбольного матчу, оператор спортивної споруди та футбольний клуб забезпечують громадський порядок та громадську безпеку на території спортивної споруди, її трибунах, а органи внутрішніх справ - на прилеглій до спортивної споруди території, шляхах евакуації глядачів та в громадських місцях населеного пункту, де проводиться футбольний матч, якщо іншого не вимагає характер матчу або перебіг подій під час його проведення.

Територіальні органи та підрозділи ДСНС здійснюють нагляд (контроль) за забезпеченням пожежної та техногенної безпеки, станом шляхів евакуації глядачів під час проведення планових та позапланових перевірок (заходів) (у тому числі оперативно-технічних оглядів спортивної споруди та прилеглої до неї території до початку футбольних матчів), організацію виведення постраждалих осіб з осередку ураження в разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі на спортивній споруді та прилеглій до неї території, ліквідують надзвичайну ситуацію або пожежу та окремі їх наслідки.

Місцеві держадміністрації в межах визначених Конституцією і законами України повноважень здійснюють на відповідній території державний контроль за додержанням громадського порядку у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів, фінансування заходів, пов’язаних з охороною громадського порядку, а також реалізують інші передбачені законом повноваження щодо забезпечення громадського порядку, у тому числі сприяють діяльності аварійно-рятувальних служб.

Органи місцевого самоврядування реалізують передбачені законом повноваження щодо забезпечення законності та правопорядку, у тому числі здійснюють у встановленому законом порядку контроль за забезпеченням громадського порядку під час проведення футбольних матчів, а також вживають необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону.

Для взаємодії сил і засобів, що залучаються до забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольного матчу, утворюється координаційний штаб із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у складі представників організатора футбольного матчу, органів внутрішніх справ (СБУ, Управління державної охорони, якщо заплановано участь посадових та інших осіб, щодо яких здійснюється державна охорона), територіальних органів та підрозділів ДСНС, служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), оператора спортивної споруди, місцевої держадміністрації, органу місцевого самоврядування, органу охорони здоров’я та інших осіб.

Члени координаційного штабу повинні бути забезпечені засобами зв’язку і спостереження для своєчасного реагування на непередбачувану ситуацію.

Оператор спортивної споруди та/або відповідний футбольний клуб створюють службу безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), яка відповідає за здійснення заходів безпеки під час проведення футбольного матчу, та визначають відповідальну за здійснення таких заходів особу (далі - керівник служби безпеки), на яку покладаються функції із загального керівництва обслуговуючим персоналом.

Керівник служби безпеки безпосередньо взаємодіє з керівниками органів внутрішніх справ, територіальних органів та підрозділів ДСНС.

Не пізніше ніж за чотири години до початку футбольного матчу залежно від ступеня ризику та інших обставин суб’єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки в межах своїх повноважень, визначених законодавством, розпочинають здійснювати заходи щодо забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки на спортивній споруді та прилеглій до неї території.

Проведення футбольного матчу на спортивній споруді здійснюється за наявності:

1) стратегії забезпечення громадського порядку та громадської безпеки спортивної споруди, яка переглядається не рідше одного разу на три роки;

2) акта про відповідність спортивної споруди встановленим нормам, який складається щороку за участю представників місцевого органу виконавчої влади, органів внутрішніх справ та територіальних органів ДСНС;

3) плану забезпечення громадського порядку та громадської безпеки футбольного матчу, розробленого перед футбольним матчем оператором спортивної споруди за участю суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;

4) протоколу про можливість проведення на спортивній споруді футбольного матчу, який підписується за результатами оперативно-технічного огляду такої споруди представниками всіх суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки перед кожним матчем;

5) правил поведінки глядачів на спортивній споруді (далі - правила поведінки глядачів), затверджених у встановленому порядку;

6) правил пожежної безпеки (інструкції з пожежної безпеки на спортивній споруді), порядку надання медичної допомоги постраждалим особам, евакуації осіб у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі.

Організатор футбольного матчу не менш як за шість годин до його початку проводить з представниками Федерації, футбольних клубів, оператора спортивної споруди, органів внутрішніх справ, територіальних органів та підрозділів ДСНС, інших залучених до забезпечення громадського порядку та громадської безпеки органів (далі - залучені органи) нараду, під час якої уточнюються завдання всіх суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки і залучених органів, визначається порядок взаємодії в разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі.

Утворена з числа представників усіх суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки робоча комісія проводить не пізніше ніж за чотири години до початку футбольного матчу (залежно від його характеру, погодних та інших умов, що можуть вплинути на забезпечення безпеки учасників матчу, глядачів та інших осіб) оперативно-технічний огляд спортивної споруди та прилеглої до неї території, перевірку стану підготовки обслуговуючого персоналу, узагальнює інформацію про кількість проданих квитків та виданих оператором спортивної споруди дозволів на в’їзд на територію споруди транспортних засобів, здійснює заходи щодо усунення виявлених недоліків.

Оператор спортивної споруди обладнує на ній диспетчерський пункт та забезпечує його функціонування.

Повідомлення, які оголошуються диктором на спортивній споруді, повинні бути лаконічні і не можуть використовуватися для політичних заяв та підтримки футбольних команд.

Глядачі, присутні на спортивній споруді, повинні бути поінформовані про необхідність дотримання громадського порядку і правил пожежної безпеки та про недопущення їх переходу з одного сектору до іншого.

На випадок виникнення чи загрози виникнення надзвичайної ситуації або пожежі організатори футбольного матчу заздалегідь розробляють тексти повідомлень, що погоджуються із спеціальними суб’єктами забезпечення громадського порядку та громадської безпеки і залученими органами.

Для оголошення повідомлень під час проведення міжнародного футбольного матчу залучається диктор, який володіє відповідною іноземною мовою.

До диспетчерського пункту забезпечується доступ представників органів внутрішніх справ, територіальних органів та підрозділів ДСНС для невідкладних повідомлень у разі виникнення чи загрози виникнення надзвичайної ситуації або пожежі.

Оператор спортивної споруди забезпечує такий її стан, щоб усі ворота для заїзду (виїзду) транспортних засобів спеціалізованого та спеціального призначення і проходу глядачів відчинялися назовні для вільного виїзду і виходу та залишалися відчиненими протягом усього часу перебування їх на спортивній споруді.

З метою недопущення проникнення на спортивну споруду осіб, які не мають квитків, або порушників громадського порядку ворота спортивної споруди можуть зачинятися за допомогою замкових механізмів, що не повинні відчинятися (зачинятися) ключем.

Біля воріт спортивної споруди під час проведення футбольного матчу і після його закінчення повинні постійно перебувати контролери для забезпечення вільного проходу глядачів у разі їх евакуації.

Пропуск на спортивну споруду глядачів - уболівальників команди-гості та їх розташування у відведених секторах проводиться завчасно, як правило, з окремого входу на спортивну споруду.

Порядок розповсюдження квитків на футбольний матч повинен погоджуватися з органом внутрішніх справ, на території обслуговування якого відбуватиметься матч.

На квитку на футбольний матч друкуються інформація про матч, найменування футбольних команд, план спортивної споруди та секторів, їх номери, номери ряду і місця, а також витяг з правил поведінки глядачів та відомості про процедуру перевірки їх дотримання. Квиток повинен бути захищений від підроблення.

Використання перепусток на футбольний матч заборонено.

З урахуванням кількості місць на спортивній споруді організатор футбольного матчу в разі потреби зобов’язаний виділити глядачам - уболівальникам команди-гості не менш як 5 відсотків місць загальної місткості спортивної споруди в одному або кількох її секторах згідно із заявкою, поданою не пізніше ніж за п’ять днів до початку матчу.

Здійснення заходів щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки припиняється після від’їзду із спортивної споруди футбольних команд, арбітрів, уповноваженого представника Федерації та служби допінг-контролю, залишення глядачами трибун та розосередження їх у межах населеного пункту.Обов’язками організатора футбольного матчу є:

1) своєчасне не пізніше ніж за тиждень до його початку письмове інформування органів внутрішніх справ, територіальних органів ДСНС, місцевої держадміністрації, органу місцевого самоврядування про дату і час проведення матчу, кількість проданих квитків та очікувану чисельність глядачів - уболівальників команди-гості з метою здійснення заходів щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;

2) інформування глядачів до початку матчу шляхом розміщення інформаційних повідомлень (у тому числі в засобах масової інформації) про обов’язковість дотримання громадського порядку і правил пожежної безпеки, можливе запровадження обмежень на спортивній споруді в разі вчинення протиправних дій, зокрема порушення правил поведінки глядачів і правил пожежної безпеки, а також про порядок виходу із спортивної споруди;

3) видання інформаційних бюлетенів, організація зустрічей глядачів з гравцями і тренерами футбольних команд, здійснення інших заходів для налагодження доброзичливих відносин між членами футбольних клубів, глядачами і обслуговуючим персоналом, залучення їх до здійснення заходів щодо забезпечення дотримання правил поведінки глядачів і правил пожежної безпеки, організація поїздок на виїзні змагання, надання допомоги в разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі;

4) забезпечення у взаємодії з органами внутрішніх справ, місцевою держадміністрацією, органом місцевого самоврядування безпеки глядачів, представників футбольних клубів, арбітрів, делегатів міжнародних організацій;

5) здійснення заходів щодо недопущення на територію спортивної споруди глядачів, які не мають відповідного квитка, відмовляються від огляду працівниками органів внутрішніх справ, служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) або представниками обслуговуючого персоналу, порушують встановлені правилами поведінки глядачів обмеження щодо пронесення на територію спортивної споруди заборонених предметів і речовин, перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, та тих, що не досягли 14-річного віку і перебувають без супроводу дорослих, а також тих, що були виведені у встановленому законодавством порядку за межі спортивної споруди під час матчу;

6) припинення неправомірних дій глядачів, зокрема безпосередньо на трибунах спортивної споруди, із залученням осіб, на яких покладено обов’язки із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території спортивної споруди;

7) здійснення інших передбачених законодавством заходів.Обов’язками оператора спортивної споруди є:

1) розроблення за участю спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки і затвердження за погодженням із зазначеними суб’єктами стратегії забезпечення громадського порядку та громадської безпеки спортивної споруди;

2) затвердження за погодженням із спеціальними суб’єктами забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, територіальними органами ДСНС правил поведінки глядачів і правил пожежної безпеки, які повинні бути розміщені на вході до спортивної споруди та в інших доступних для ознайомлення місцях, а також порядку надання медичної допомоги постраждалим особам, евакуації осіб у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі;

3) розроблення перед кожним футбольним матчем за участю його організатора та суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки і затвердження за погодженням із зазначеними суб’єктами плану забезпечення громадського порядку та громадської безпеки футбольного матчу;

4) забезпечення відповідності спортивної споруди визначеним законодавством нормам та критеріям;

5) створення належних умов для діяльності спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;

6) облаштування та забезпечення вільного в’їзду на територію спортивної споруди транспортних засобів спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, а до ігрової зони автомобілів швидкої медичної допомоги, територіальних органів та підрозділів МНС, транспортних засобів технічного обслуговування спортивної споруди, а також облаштування місць для їх паркування;

7) визначення і виділення для працівників органів внутрішніх справ, СБУ та Управління державної охорони необхідної кількості місць з метою забезпечення безпеки посадових та інших осіб, щодо яких здійснюється державна охорона (за окремою схемою для кожної спортивної споруди);

8) виділення під час проведення футбольного матчу приміщень для роботи координаційного штабу з відповідним комунікаційним обладнанням та облаштування приміщень (не менше двох) для розміщення пункту невідкладної або першої медичної допомоги;

9) установлення обладнання, необхідного для використання електронного квитка, у тому числі турнікетів, та виділення кімнат для зберігання або камер схову предметів і речовин, заборонених для пронесення на територію спортивної споруди правилами поведінки глядачів, у разі їх вилучення;

10) виділення та облаштування приміщень для роботи органів внутрішніх справ і окремого приміщення для тимчасового тримання правопорушників на час проведення футбольного матчу;

11) оснащення спортивної споруди всередині та ззовні достатньою кількістю телекамер для спостереження за поведінкою глядачів і проведення моніторингу ситуації на прилеглій до спортивної споруди території, обладнання системи спостереження засобами відеозапису, фіксування перебігу подій на спортивній споруді, прилеглій до неї території, здійснення управління системою спостереження та моніторингу подій, забезпечення збереження матеріалів відеозапису протягом місяця після проведення матчу;

12) належна підготовка обслуговуючого персоналу та забезпечення його необхідної кількості для виконання допоміжних функцій із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, а також дотримання правил пожежної безпеки, надання глядачам допомоги в пошуку місць, зазначених у квитках, проведення огляду глядачів та їх речей з метою недопущення пронесення предметів і речовин, заборонених для пронесення на територію спортивної споруди;

13) ініціювання в установленому законом порядку заборони або обмеження продажу на території спортивної споруди алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива у скляній тарі під час проведення футбольного матчу.Обов’язками футбольного клубу є:

1) завчасне, але не пізніше ніж за два дні до дня проведення футбольного матчу, повідомлення органів внутрішніх справ про організований виїзд глядачів з обов’язковим зазначенням їх кількості, виду транспортних засобів, дати і часу виїзду та прибуття, контактних осіб;

2) проведення в день, що передує футбольному матчу, працівником служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) та представником оператора спортивної споруди навчання з обслуговуючим персоналом, залученим до забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, з метою його ознайомлення з планом спортивної споруди та відпрацювання порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі, здійснення заходів щодо припинення неправомірних дій глядачів.


Каталог: files -> kafedru
kafedru -> Нелегальна міграція та політика держави щодо її протидії
kafedru -> План проведення лекційного заняття тема №10 : Зарубіжні концепції причин злочинності. З дисципліни
kafedru -> «Засоби правового забезпечення прав і свобод людини»
kafedru -> Фондова лекція з навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції» тема №1 «Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції: поняття, основні напрями та форми»
kafedru -> Лекція з навчальної дисципліни українська мова
kafedru -> Лекція з навчальної дисципліни "Право Європейського Союзу"
kafedru -> Інститут відповідальності у міграційному праві
kafedru -> Програма навчальної дисципліни ппп 1 іноземна мова за професійним спрямуванням
kafedru -> Робоча програма навчальної дисципліни погсеп 1 іноземна мова за професійним спрямуванням


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка