Охорона громадського порядку та безпеки при проведенні масових заходів


Обов’язками працівників служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) єСторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.56 Mb.
1   2   3

Обов’язками працівників служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) є:

1) надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку та громадської безпеки;

2) інформування органів внутрішніх справ про вчинені або такі, що готуються, злочини та адміністративні правопорушення, здійснення разом з ними заходів щодо запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням та їх припинення;

3) участь у рятуванні та евакуації людей і майна в разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі, а також надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків, злочинів чи правопорушень;

4) ознайомлення працівників спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки з планом спортивної споруди і порядком дій у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі;

5) забезпечення разом з обслуговуючим персоналом виведення на футбольне поле глядачів у разі неможливості їх евакуації;

6) здійснення обслуговуючим персоналом заходів щодо припинення неправомірних дій глядачів.

Завданнями органів внутрішніх справ є:

1) забезпечення громадського порядку на прилеглій до спортивної споруди території, шляхах евакуації глядачів та в громадських місцях населеного пункту, в якому проводиться футбольний матч, до, під час та після закінчення матчу, а також на маршрутах руху організованих груп глядачів;

2) розроблення з урахуванням ступеня ризику, отриманої інформації про очікувану чисельність глядачів і оперативної обстановки в день проведення футбольного матчу плану заходів щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки із зазначенням чисельності сил і засобів органів внутрішніх справ, що залучаються для здійснення зазначених заходів, їх розстановки на відповідній території, а також резерву сил і засобів для застосування в разі вчинення глядачами протиправних дій, що загрожують життю та здоров’ю людей, зокрема на території спортивної споруди;

3) своєчасне встановлення з урахуванням оперативної обстановки, але не пізніше ніж за чотири години до початку футбольного матчу, контролю за прилеглою до спортивної споруди територією;

4) реагування на протиправні дії глядачів безпосередньо на трибунах спортивної споруди та припинення таких дій за письмовим зверненням організаторів футбольного матчу чи керівника служби безпеки в разі неможливості їх припинення силами служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) та обслуговуючого персоналу. У бланку такого звернення, що розробляється оператором спортивної споруди за участю представника відповідного органу внутрішніх справ, повинна бути передбачена можливість внесення прізвища та ініціалів представника органу внутрішніх справ, до якого воно адресоване, дати і часу звернення, прізвища та ініціалів працівника служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) та проставлення його підпису.

Рішення про введення на територію спортивної споруди, у тому числі на її трибуни, міліції приймає спеціально уповноважений працівник органів внутрішніх справ, який визначає відповідно до закону порядок і межі застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів.Завданнями місцевої держадміністрації є:

1) забезпечення разом з відповідним органом місцевого самоврядування внесення за зверненням організатора футбольного матчу або відповідного органу внутрішніх справ змін до порядку організації руху транспортних засобів та пішоходів;

2) здійснення контролю за виконанням суб’єктами господарської діяльності рішення органу місцевого самоврядування про заборону або обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива у скляній тарі під час проведення футбольних матчів у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та інших передбачених законодавством заходів.

Завданнями територіального органу та підрозділу ДСНС є:

1) проведення:

планових та позапланових перевірок (заходів) з питань пожежної і техногенної безпеки, у тому числі оперативно-технічних оглядів спортивної споруди та прилеглої до неї території до початку футбольного матчу та реагування на виявлені порушення згідно із законодавством;

не пізніше ніж за три дні до футбольного матчу - розрахунку сил та засобів (у тому числі додаткових), необхідних для організації своєчасного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій або пожеж;

не пізніше ніж за одну добу до футбольного матчу - перевірки джерел протипожежного водопостачання на спортивній споруді та прилеглій до неї території;

2) участь в роботі координаційного штабу під час проведення футбольного матчу;

3) здійснення в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації або пожежі під час проведення футбольного матчу заходів щодо запобігання, мінімізації та ліквідації такої надзвичайної ситуації або пожежі та її наслідків;

4) своєчасне реагування на повідомлення про порушення правил пожежної безпеки на спортивній споруді та прилеглій до неї території;

5) інформування в разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі через систему гучного мовлення диспетчерського пункту про дії, спрямовані на максимальне забезпечення безпеки глядачів.

Глядачі мають право відвідувати футбольні матчі для їх перегляду за умови дотримання законодавства та правил поведінки на території спортивної споруди.

Глядачі зобов'язані:

1) дотримуватися правил поведінки на території спортивної споруди, інших вимог щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;

2) виконувати законні вимоги стюардів, волонтерів, працівників служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), правоохоронних органів щодо дотримання законодавства, а у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі - вимоги плану евакуації;

3) інформувати стюардів, волонтерів, працівників служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), органів внутрішніх справ про виявлені загрози громадському порядку та громадській безпеці для їх негайного усунення.

Глядачам забороняється:

1) перебувати на території спортивної споруди у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

2) користуватися на території спортивної споруди джерелами відкритого вогню;

3) проносити на територію спортивної споруди та/або використовувати вогнепальну, холодну чи іншу зброю, колючо-ріжучі предмети та предмети, що можуть бути використані для заподіяння тілесних ушкоджень, боєприпаси, вибухові речовини, піротехнічні вироби, легкозаймисті речовини, їдкі речовини, інші предмети, засоби і речовини, обіг яких обмежено законодавством та які визначені правилами поведінки на території спортивної споруди;

4) проносити та/або вживати на території спортивної споруди алкогольні, слабоалкогольні напої або пиво у скляній тарі.

Прохід на територію спортивної споруди забороняється глядачам, які:

1) не мають відповідного квитка;

2) відмовляються від огляду працівниками міліції, служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) або представниками обслуговуючого персоналу спортивної споруди, який проводиться у встановленому порядку;

3) порушують встановлені правила щодо пронесення на територію спортивної споруди відповідних предметів або речовин;

4) перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

5) не досягли 14-річного віку і перебувають без супроводу дорослого.

У разі виявлення на території спортивної споруди глядача, якому заборонений прохід на неї, ця особа у встановленому законодавством порядку виводиться за межі спортивної споруди.

Особи, винні у порушенні вимог законодавства про забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів, несуть цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до закону.

Відповідальність юридичних осіб за правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів.

За правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів до суб'єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі:

ухилення від затвердження у встановленому законом порядку правил поведінки і правил пожежної безпеки, порядку надання медичної допомоги постраждалим особам, евакуації осіб у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі;

нерозміщення правил поведінки і правил пожежної безпеки у визначених законом місцях;

невиконання обов'язку щодо виділення для органів, що здійснюють державну охорону посадових осіб, окремих місць, а також щодо виділення під час проведення матчу приміщень для роботи підрозділів спеціальних суб'єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;

не оснащення спортивної споруди відеокамерами відповідно до встановлених законом вимог;

несвоєчасного інформування визначених законом органів про дату і час проведення заходу, кількість проданих квитків та очікувану кількість глядачів;

ненадання глядачам до початку змагань встановленої законом інформації;

ненадання визначеним законом органам інформації у разі виникнення непередбачуваних обставин, що можуть призвести до зміни умов проведення змагання;

неповідомлення футбольним клубом встановлених законом осіб про організований виїзд глядачів;

не проведення у встановленому законом порядку інструктажу з обслуговуючим персоналом спортивної споруди.

Справи про правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів розглядаються уповноваженим органом з питань охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, за результатами розгляду виноситься постанова.

Від імені уповноваженого органу розглядати справи про правопорушення і накладати стягнення мають право керівник уповноваженого органу з питань охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, його заступники, начальник управління МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, його заступники.

Штраф може бути накладено на суб'єкта забезпечення громадського порядку та громадської безпеки протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніш як через три роки з дня його виявлення.

У разі вчинення суб'єктом забезпечення громадського порядку та громадської безпеки двох або більше правопорушень штрафи накладаються за кожне вчинене правопорушення окремо.

Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів, які зазначені у статті 20 цього Закону, є протокол.

Протоколи про правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів мають право складати начальники територіальних органів міліції громадської безпеки або їх заступники, а також уповноважені ними особи з числа працівників міліції громадської безпеки.

Справа про правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів розглядається в п'ятнадцятиденний строк з дня надходження до уповноваженого органу з питань охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

Штраф сплачується не пізніше п'ятнадцяти днів з дня вручення або отримання суб'єктом забезпечення громадського порядку та громадської безпеки надісланої копії постанови уповноваженого органу з питань охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі, надсилається до уповноваженого органу з питань охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

У разі якщо штраф не сплачено у строк, примусове виконання постанови про накладення штрафу здійснюється Державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Аналіз багаторічної практики дозволяє установити три основних періоди організації діяльності ОВС при ОГП під час проведення масових заходів.

Перший період – підготовчий, у процесі його здійснення проводяться різні роботи з підготовки сил і засобів ПС до несення служби в ускладнених умовах, що виникають у зв'язку з проведенням масових заходів.

Другий період – коли особовий склад ПС виконує свої основні обов'язки, визначені планами, розробленими для конкретних умов.

Третій період – заключний, характеризується згортанням сил і засобів, відновленням нормальних (звичайних) умов дорожнього руху і підведенням підсумків виконаної роботи.

Кожний з трьох названих періодів у свою чергу складається з декількох етапів, послідовність здійснення яких дотримується, але іноді, виходячи з місцевих умов, специфічності масового заходу чи несподіваного виникнення проблем, може бути і порушена, якщо порушення не впливає на виконання загальної задачі.

Розглянемо докладніше кожний з названих вище етапів.

Підготовчий період.

Як правило, перший етап цього періоду починається з одержання завдання про проведення масового заходу. За наявністю інформації про майбутні заходи і його характеристики (програми проведення) командир підрозділу ПС визначає, яку кількість наявних сил і засобів необхідно виділити для успішного виконання поставлених задач.

Другим етапом підготовчого періоду є оперативна нарада, де обговорюються деталі службового характеру і ставляться задачі перед керівниками служб. Потім, після відповідного коректування, складається загальний план роботи підрозділу із забезпечення ОГП і ЗБДР під час проведення масового заходу. Однією з умов при розробці планів ПС є рекогносцировка місцевості (розвідувальний огляд), на якій буде проводитися масовий захід. У процесі рекогносцирування:

 оглядається й оцінюється стан проїзної частини, ширина вулиць і тротуарів, дорожнє обладнання, дорожні знаки і доцільність їхньої установки;

 визначається пропускна здатність окремих вулиць, доріг і їхніх ділянок;

 уточнюється можливість тимчасового припинення руху на окремих маршрутах суспільного транспорту;

 встановлюється можливість організації об’їзних шляхів;

 виявляються ділянки потенційної небезпеки для руху транспорту і пішоходів;

 визначаються місця для тимчасової стоянки транспорту.

Одночасно визначаються (уточнюються):

 первісне розміщення сил і засобів, місця розташування резервів;

кількість, види, місця установки покажчиків і додаткових дорожніх знаків;

 способи перекриття руху транспорту;

 способи візуального зв’язку, радіозв'язку між нарядами і черговим патрульної служби.

Підготовка особового складу підрозділів ПС до несення служби під час масового заходу складає самостійний 3-й етап. Він включає: інструктаж, тренування, ознайомлення з документами, що дають право проїзду в зону оточення, де проводяться заходи, відпрацьовування різних варіантів маневру силами і засобами і т.д.

Виконавчий період.

Його перший етап полягає в зборі особового складу на заздалегідь визначених пунктах чи у приміщенні підрозділу у встановлений час. З'ясовується здоров’я тих, хто заступає в наряд, перевіряється спорядження, відбувається ознайомлення з орієнтуваннями, ставляться задачі.

Потім особовий склад виїжджає на місце несення служби, доповідає про готовність і приступає до виконання своїх функціональних обов'язків відповідно до затвердженого плану, згідно з яким вони зазвичай:

 вводять у дію обмеження в дорожньому русі;

 направляють транспорт і пішоходи в наміченому напрямку;

 ретельно оглядають територію поста і маршруту патрулювання;

 виявляють і усувають будь-які можливі перешкоди дорожньому руху;

 встановлюють і випробують радіозв'язок із сусідніми постами, дільницями;

 перевіряють варіанти взаємодії зі співробітниками інших служб міліції і доданих сил.

Інспектори ПС виконують свої безпосередні обов'язки в процесі проведення масового заходу в цілому аналогічні тим, що вони виконують у своїй щоденній роботі з нагляду за рухом транспорту і пішоходів, але мають своєрідну специфіку, що залежить від виду і характеру масового заходу.

Контроль за дорожнім рухом у районі масового заходу складається з перевірки у водіїв транспортних засобів відповідних документів, спеціальних пропусків і дозволів, що дають право проїзду по оточеній території чи перебування на ній. Зразки пропусків і спеціальних дозволів вивчаються інспекторами ПС на інструктажах, що передують проведенню масових заходів.

Організаційно-регулювальні дії ІПС виражаються у звичайному регулюванні руху транспортних потоків жезлом або жестами; усуненні перешкод встановленому руху й ліквідації заторів; попередженні про можливі небезпеки на дорозі і т.д.

Звичайно при проведенні масових заходів втручання працівника ПС при правопорушеннях обмежується тільки короткою бесідою з порушником, при цьому бесіда, що носить роз'яснювально-попереджувальний характер, повинна проводитись винятково коректно, чемно, спокійним тоном, що не викликає можливості негативної реакції з боку порушника чи навколишніх осіб. У той же час інспектор зобов'язаний домогтися виконання своєї вимоги, доброзичливо, але наполегливо пропонуючи порушнику припинити протиправні дії, дотримуватись порядку, передбаченого програмою заходу, який проводиться, дотримуватись ПДР.

Лише у виняткових випадках, наприклад, при злісній непокорі законним вимогам працівника міліції, порушник може бути затриманий і доставлений в ОВС для притягнення до відповідальності.

У тих випадках, коли обстановка не дозволяє негайно затримати злісного правопорушника, варто спробувати залучити на свою сторону громадян, створити навколо порушника негативно суспільну думку, переконати навколишніх у протиправному поводженні порушника, в дотриманні законності при проведенні затримання.

Правильна оцінка обстановки, культура в звертанні, рішучість дій і самовладання – це єдиний правильний шлях до недопущення переростання конфліктної ситуації в групове порушення суспільного порядку.

По закінченні масового заходу діяльність ПС не припиняється.

Заключний період.

У цей період робота ПС характеризується поетапним проведенням таких дій, як зняття різних обмежень, у процесі яких:

 відновлюють рух транспорту і пішоходів по звичайних схемах;

 демонтують тимчасово поставлені покажчики і дорожні знаки;

 переключають на звичайний режим роботу світлофорів;

 знімають тимчасово встановлені спеціальні пости, маршрути й інші види нарядів;

 демонтують та прибирають транспортні засоби і турнікети, що використовувалися для перекриття дорожнього руху.

Згортання засобів і сил ПС здійснюється з розрахунку того, що учасникам масового заходу і глядачам потрібно визначений час для роз'їзду, збирання святкових транспарантів, плакатів, прикрас та інших предметів оформлення.

Завершується цей період підведенням підсумків роботи, оцінкою результатів, аналізом позитивних прикладів несення служби, розбором недоліків.ВИСНОВКИ
На сьогодні масові заходи проводяться постійно і стосуються майже усіх сфер суспільного життя - вони охоплюють економіку, політику і навіть культуру. Незважаючи на те, що значна їх кількість спрямована на реалізацію громадянами своїх прав, відновлення справедливості, під час їх проведення часто вчинюються правопорушення, які при певних обставинах можуть перерости у злочини - групові порушення громадського порядку та масові безпорядки.

Проведення будь-яких масових заходів має контролюватись правоохоронними органами, тому необхідно приділити значну увагу підготовці їх в цьому плані.

Крім того, необхідно законодавчо врегулювати питання проведення масових заходів - прийняти нарешті закон.

Вивчена практика і досвід роботи органів внутрішніх справ з охорони громадського порядку при проведенні масових заходів дає можливість зробити такі висновки:

1. Важливе значення при проведенні масових заходів мають науково обґрунтоване планування, використання передових форм і методів діяльності органів внутрішніх справ в охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю. Успіх виконання плану організації охорони громадського порядку певною мірою залежить від з'ясування задач, чіткості і налагодженості дій особового складу в конкретних умовах несення служби.

2. Необхідною умовою якісного проведення масових заходів є систематичний та об'єктивний контроль за їх здійсненням, який не тільки підвищує рівень організаційної і оперативно-службової діяльності органів і підрозділів, але й розкриває резерви в їх роботі.

3. Специфіка охорони громадського порядку при проведенні масових заходів, на відміну від звичайних умов, вимагає введення певного режиму обмежень, що дає можливість забезпечити належний порядок.

4. Вдале вирішення задач охорони громадського порядку багато в чому залежить від чіткого виконання функціональних обов'язків усіма нарядами і взаємодії всіх задіяних служб.5. Один з важливих моментів організації забезпечення надійного громадського порядку при проведенні масового заходу — підготовка до нього в контакті із зацікавленими службами, бо саме в цей період закладається надійність проведення всього заходу, дієвість всіх елементів охорони.

6. При розробці плану з охорони громадського порядку під час масового заходу, який відбувається на стадіоні, манежі та інших закритих об'єктах, важливе місце відводиться впуску глядачів та евакуації їх з об'єкта після закінчення заходу, оскільки саме тут прихована головна небезпека, пов'язана з тяжкими наслідками.
Каталог: files -> kafedru
kafedru -> Нелегальна міграція та політика держави щодо її протидії
kafedru -> План проведення лекційного заняття тема №10 : Зарубіжні концепції причин злочинності. З дисципліни
kafedru -> «Засоби правового забезпечення прав і свобод людини»
kafedru -> Фондова лекція з навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції» тема №1 «Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції: поняття, основні напрями та форми»
kafedru -> Лекція з навчальної дисципліни українська мова
kafedru -> Лекція з навчальної дисципліни "Право Європейського Союзу"
kafedru -> Інститут відповідальності у міграційному праві
kafedru -> Програма навчальної дисципліни ппп 1 іноземна мова за професійним спрямуванням
kafedru -> Робоча програма навчальної дисципліни погсеп 1 іноземна мова за професійним спрямуванням


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка