О.І. Хлібовська Хроонічна фетоплацентарна недостатність План лекціїСкачати 20.31 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір20.31 Kb.
#223

О.І.Хлібовська

План лекції

 • 1.Вступ
 • 2. Причини виникнення ФПН
 • 3. Класифікація
 • 4.Сучасні методи діагностики
 • 5. Принципи лікування
 • 6.Тактика ведення під час вагітності і в родах
 • 7. Заключення

Фетоплацентарна недостатність – це клінічний синдром, що зумовлений морфофункціональ-ними змінами в плаценті і порушеннями компенсаторно пристосувальних механізмів в ній. Проявляється він в порушенні транспортної, трофічної, метаболічної і ендокринної функції в системі мати- плацента-плід.

Фактори ризику :

 •   Медичні: -         хронічна артеріальна гіпертензія; -         цукровий діабет; -         Системні захворювання сполучної тканини; -         Тромбофілії; -         Захворювання нирок; -         Прееклампсія вагітних; -         Багатоплідна вагітність; -         Крововтрата під час вагітності; -         Аномалії пуповини та розташування плаценти; -         Перинатальні інфекції; -         ЗРП в анамнезі; -         Хромосомні та генетичні порушення; -         Медикаменти (варфорин, фенітоїн).
 •   -          
 • 2.     Соціально-економічні: -         недостатнє харчування; -         тютюнопаління; вживання алкоголю, наркотиків; -         забруднення навколишнього середовища; -         професійні шкідливості;  

Діагностика стану плода

 • Аускультація серцебиття плода
 • Кардіотокографія (КТГ)-синхронний електронний запис серцевого ритму плода і маткових скорочень упродовж 10-15 хвилин.
 • При аналізі КТГ враховують такі параметри: базальна ЧСС, варіабельність ЧСС(амплітуда і частота осциляцій), наявність і тип тимчасових змін базальної ЧСС у вигляді прискорення (акцелерації), уповільнення (децелерації) серцевого ритму
 • ультразвукова фетометрія включає визначення розмірів голівки, окружності живота та довжини стегна. При визначенні невідповідності одного або декількох основних фотометричних показників терміну вагітності проводиться розширена фотометрія та вираховуються співвідношення лобно-потиличного розміру до біпарієтального, окружності голівки до окружності живота, біпарієтального розміру до довжини стегна, довжини стегна до окружності живота. Найбільш цінним показником є прогнозована маса плода.

Нормальний стан плода

 • Базальна ЧСС-110-170 уд/хв (нормокардія)
 • Варіабельність -10-25 уд/хв з частотою осциляцій 3-6 цикл/хв. (хвилеподібний тип)
 • Наявність акцелерацій ЧСС та підсутність децелерацій.

Дистрес плода

 • Тахікардія
 • Брадікардія
 • Стійка монотонність ритму (ширина запису 5 уд/хв і менше)
 • Ранні, варіальні та особливо пізні децелерації з амплітудою понад 30 уд/хв.

Кардіотокограма

Кардіотокограма

Затримка росту плода (ЗРП)

 • ускладнення вагітності, яке роз-вивається внаслідок плацентарної недостатності і призводить до народження дитини з масо-ростовими параметрами нижче 10-ої перцентилі для даного терміну вагітності.

Класифікація затримки розвитку плода

 • 1)     симетрична – маса і довжина плода пропорційно знижені, всі органи рівномірно зменшені у розмірах;
 • 2)     асиметрична – зниження маси плода при нормальних показниках його довжини, непропорційними розмірами різних органів плода.

Діагностика синдрому затримки розвитку плода.

 • Біометричні методи: -         визначення висоти стояння дна матки (ВДМ) у ІІ-ІІІ триместрах вагітності на основі гравідограми.В нормі до 30 тижня приріст ВДМ складає 0,7-1,9 см на тиждень; в 30-36 тиж. – 0,6-1,2 см на тиж; 36 і більше –0,1-0,4 см. Відставання розмірів на 2 см або відсутність приросту протягом 2-3 тиж. При динамічному спостереженні дає підставу запідозрити ЗРП.

ультразвукова фетометрія включає визначення розмірів голівки, окружності живота та довжини стегна. При визначенні невідповідності одного або декількох основних фотометричних показників терміну вагітності проводиться розширена фотометрія та вираховуються співвідношення лобно-потиличного розміру до біпарієтального, окружності голівки до окружності живота, біпарієтального розміру до довжини стегна, довжини стегна до окружності живота. Найбільш цінним показником є прогнозована маса плода

За даними УЗД виділяють три ступеня тяжкості ЗРП:

 • -         І ступінь – відставання показників фетометрії на 2 тижні від гестаційного терміну; -         ІІ ступінь – відставання на 3-4 тижні від гестаційного терміну; -         ІІІ- більше ніж на 4 тижні.

   

 • Моніторинг стану плода Для діагностики функціонального стану плода використовуються наступні біофізичні методи: -         біофізичний профіль плода (БПП) – оцінюється сума балів окремих біофізичних параметрів (дихальні рухи плода, тонус плода, рухова активність плода, реактивність серцевої діяльності плода на нестресовий тест (НСТ), об’єм навколоплодових вод);

-         модифікований БПП поєднує нестресовий тест з індексом амніотичної рідини. -         Доплерометрія швидкості кровотоку у артерії пуповини (відображає стан мікроциркуляції у плодовій частині плаценти, судинний опір якої відіграє основну роль у фетоплацентарній гемодинаміці) (А).

Діагностичні критерії: Нормальний кровотік – високий діастолічний компонент на доплерограмі по відноенню до ізолінії, співвідношення амплітуди систоли до діастоли становить не більше 3.

Доплерограма. Нормальний кровотік

Доплерограма

 • при хронічній внутрішньоутробній гіпоксії

Патологічний кровотік: -         сповільнений кровотік – зниження діастолічного компонента, співвідношення амплітуди систоли до діастоли становить більше 3;

 • -         термінальний кровотік (свідчить про високу вірогідність антенатальної загибелі плода). -         Нульовий – кровотік у фазі діастоли припиняється (на доплерограмі відсутній діастолічний компонент). -         Негативний (реверсний, зворотний)- кровотік у фазі діастоли набуває зворотнього напрямку (на доплерограмі діастолічний компонент нижче ізолінії).

Тактика ведення вагітності з ЗРП:

 • 1.     Лікування захворювань вагітної, які призводять до виникнення ЗРП. 2.     Поетапне динамічне спостереження.

 

 • 1.     Лікування захворювань вагітної, які призводять до виникнення ЗРП. 2.     Поетапне динамічне спостереження.

При нормальних показниках біофізичних методів діагностики стану плода можливе амбулаторне спостереження та пролонгування вагітності до доношеного терміну.

 • Госпіталізація вагітної акушерського стаціонару ІІІ рівня надання медичної допомоги здійснюється за умови наявності наступних результатів дослідження БПП і/або доплерометрії кровотоку;

Патологічна оцінка БПП (4 бали і нижче); -         Повторна (через добу) сумнівна оцінка БПП (5-6 б.); -         Сповільнений діастолічний кровотік в артеріях пуповини; -         Критичні зміни кровотоку в артеріях пуповини (нульовий та реверсний).

 •   При сповільненому діастолічному кровотоці у артеріях пуповини проводять дослідження БПП: -         за відсутності патологічних показників БПП проводять повторну доплерометрію з інтервалом у 7 днів; -         при наявності патологічних показників БПП, проводять доплерометрію щонайменше 1 раз на 2 дні та БПП щоденно.

Оскільки немає ефективного методу лікування ЗРП та дистресу плода (А), ключовим моментом у веденні таких вагітних є чітка оцінка стану плода та своєчасне розродження (А).

Погіршення показників плодового кровотоку (виникнення постійного нульового або реверсного кровотоку в артеріях пуповини) у терміні після 30 тижнів є показанням для розродження шляхом операції кесарського розтину. У терміні до 30 тижнів вагітності, зважаючи на глибоку функціональну незрілість плода, велику імовірність перинатальних втрат, питання про спосіб розродження вирішується індивідуально залежно від акушерської ситуації та поінформованої згоди вагітної.

 •   Пологи 1.     Розродження через природні пологові шляхи проводять (під кардіомоніторним контролем за станом плода) при нормальному або сповільненому кровотоці у артеріях пуповини, якщо немає дистресу плода (оцінка БПП 6.б. і нижче).

Показанням для розродження шляхом кесарського розтину є: -         критичні зміни кровоплину у артеріях пуповини (нульовий та реверсний) – екстрене дострокове розродження треба проводити незалежно від терміну вагітності; -         гострий дистрес плода (брадікардія менше 100 уд/хв. та патологічні децелерації ЧСС) незалежно від типу кровотоку (нормальний чи сповільнений) у артеріях пуповини під час вагітності; -         патологічний БПП (оцінка 4 б. І нижче) при відсутності біологічної зрілості шийки матки (після 30 тижнів вагітності).

 •    Профілактика. 1.     Виявлення факторів ризику ЗРП та проведення динамічного контролю за пацієнтами цієї групи вагітних. 2.     Дотримання вагітною режиму дня та раціональне харчування. 3. Відмова від шкідливих звичок (тютюнопіління, вживання алкоголю тощо).

Дякуємо за увагу!


Каталог: data -> kafedra -> theacher -> obsretr fpo -> hlibovska
theacher -> Рахіт І рахітоподібні захворювання у дітей
theacher -> Імунодефіцитні стани (первинні)
theacher -> Клінічна фармакологія препаратів, що впливають на систему крові Клінічна фармакологія препаратів заліза
theacher -> Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості
theacher -> Загальна класифікація медичної техніки
theacher -> Етіологія і патогенез цукрового діабету
theacher -> Протипокази до проведення щеплення. Можливі ускладнення при проведенні щеплень,їх профілактика та лікування
theacher -> Помилки та ускладнення при лікуванні пульпітів та періодонтитів. Їх причини, способи профілактики

Скачати 20.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка