«операції банку на міжбанківському валютному ринку»Сторінка5/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.03 Mb.
#420
1   2   3   4   5   6   7   8

Рахунок поточних операцій за 2010 р. був сформований з дефіцитом 2,6 млрд дол. США, що становило 1,9% ВВП України (у 2009 р. даний показник становив 1,5 % ВВП). При цьому, за перший квартал 2010 року цей показник становив 38 млн дол США. Збільшення дефіциту було результатом погіршення стану зовнішньої торгівлі у другій половині 2010 р., що пов'язано з випереджаючими темпами зростання імпорту товарів (35,4 %) над експортом (29,0%). Експорт товарів у 2010 р. становив 52,1 млрд дол. США, його зростання відбулося за рахунок цінового фактора та нарощення фізичних обсягів поставок, особливо за рахунок продукції чорної металургії та машинобудування. Потрібно зауважити, що вказана тенденція пояснюється пожвавленням світової торгівлі: за оцінками експертів МВФ, обсяги світової торгівлі в 2010 р. зросли на 11,1 %, в той час як у 2009 р. їх падіння становило 10,7 %. Як зазначалося вище, імпорт товарів у 2010 р. збільшився на 35,4 % та становив 60,5 млрд дол. США, в тому числі енергетичний імпорт склав 19,6 млрд дол. США (Його питома вага у структурі товарного імпорту сягнула 32,3 % проти 23,7% у 2007 р.). Обсяги неенергетичного імпорту за 2010 р. збільшились на 33,6 % в основному за рахунок зростання імпорту машинобудівної продукції [41].

У 2011 році сальдо платіжного балансу мало відємне значення – 2,5 млрд. дол. США. Дефіцит поточного рахунку становив 9,0 млрд. дол. США. При цьому, найбільшй дефіцит рахунку припадає на останні два квартали року, значення яких зросли майже вдвоє.

Головними факторами, що вплинули на такий дефіцит поточного рахунку , можна назвати:

1) зростання вартісних обсягів імпорту енергоносіїв (вони зросли на 8,8 млрд. дол. США у порівнянні з 2010 роком), яке відбулося внаслідок підвищення цін на нафту та природний газ, а також суттєвого зростання фізичних обсягів поставок газу;

2) розширення внутрішнього попиту, пов’язане з реалізацією низки інвестиційних проектів, спрямованих як на підготовку до ЄВРО-2012, так і на оновлення основних фондів вітчизняних підприємств (у результаті імпорт продукції машинобудування зріс на 7,3 млрд. дол. США порівняно з 2010 роком);

3) погіршення в другому півріччі зовнішньої кон’юнктури на світових товарних ринках;

4) збільшення виплат доходів за інвестиціями (на 2,6 млрд. дол. США).

Формування додатного сальдо рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій було забезпечено значним припливом інвестиційних та боргових ресурсів до реального сектору. Так, чистий приплив прямих іноземних інвестицій зріс до 7,0 млрд. дол. США порівняно з 5,8 млрд. дол. США в 2010 році. Чисті залучення реальним сектором за кредитами та облігаціями зросли до 5,2 млрд. дол. США, за торговими кредитами – до 4,2 млрд. дол. США. Водночас банківський сектор продовжив погашати свої зовнішні зобов’язання – за кредитами та облігаціями на 3,8 млрд. дол. США. Чисті залучення державного сектору були значно меншими, ніж у попередньому році (1,1 і 5,1 млрд. дол. США відповідно) через погіршення ситуації на світових фінансових ринках у другій половині року [42].

У 2012 році дефіцит зведеного платіжного балансу становив 4.2 млрд. дол. США (у 2011 році – 2.5 млрд. дол. США). Формування дефіциту було зумовлено розширенням від’ємного сальдо поточного рахунку до 14.8 млрд. дол. США (порівняно з 10.2 млрд. дол. США в 2011 році) через:

1) несприятливу кон’юнктуру на світових товарних ринках (окрім продукції АПК) та рецесійні процеси в країнах – основних торгових партнерах, насамперед європейських: у результаті зростання експорту товарів уповільнилося до 0.6%;

2) високі інвестиційні потреби вітчизняної економіки (через підготовку до Євро-2012 і необхідність підвищення енергоефективності) та зростання реальних доходів населення високими темпами (в результаті імпорт товарів збільшився на 5.4%).

Зростання додатного сальдо фінансового рахунку до 10.6 млрд. дол. США порівняно з 7.8 млрд. дол. США в 2011 році було забезпечено активнішими залученнями урядового сектору, збільшенням припливу боргових та інвестиційних ресурсів до реального сектору та зниженням відпливу готівкової валюти поза банки. Водночас банківський сектор продовжував скорочувати свою зовнішню заборгованість.

Дефіцит поточного рахунку в 2012 році зріс до 14.8 млрд. дол. США, або 8.4% від ВВП (у 2011 році – 10.2 млрд. дол. США, або 6.3% від ВВП). Основним чинником цього було збільшення від’ємного сальдо торгівлі товарами до 20.5 млрд. дол. США порівняно з 16.3 млрд. дол. США в 2011 році. В умовах несприятливої кон’юнктури на світових товарних ринках (окрім продукції АПК) і відповідного уповільнення темпів зростання експорту товарів до 0.6% високі інвестиційні потреби української економіки та зростання купівельної спроможності населення продовжували зростання імпорту товарів вищими темпами (5.4%). Експорт товарів. Експорт товарів у 2012 році становив 69.8 млрд. дол. США, що на 0.6% більше, ніж у 2011 році. Майже повністю це зростання було забезпечено за рахунок фізичних обсягів, тоді як середні ціни залишилися на рівні попереднього року1. При цьому зростав лише експорт засобів виробництва (на 15.8%) в основному за рахунок значного попиту на продукцію вітчизняного машинобудування.

Частка цих товарів у загальному експорті зросла до 11.0% у 2012 році (у 2011 році – 9.6%). Обсяги експорту товарів проміжного споживання скоротилися на 1%, однак продовжують домінувати в українському експорті (77.4% від загального експорту за 2012 рік). Експорт споживчих товарів у цілому за 2012 рік знизився на 2.1% Імпорт товарів. Імпорт товарів у 2012 році збільшився на 5.4% — до 90.3 млрд. дол. США.

Приріст вартісних обсягів було забезпечено переважно ціновим фактором – середні ціни імпорту зросли на 5.1%2. товарними групами більше половини приросту імпорту забезпечило зростання поставок продукції машинобудування на 12.1%. Особливо високі темпи зростання спостерігалися в першому півріччі (32.0%), що було пов’язано з реалізацією інфраструктурних проектів Євро-2012 та проектів з диверсифікації джерел енергозабезпечення України, а в другій половині року обсяги імпорту суттєво знизилися. Вцілому за 2012 рік найвищими темпами зростав імпорт споживчих товарів (на 20.9%), його частка в загальному імпорті зросла до 23.4% порівняно з 19.9% в 2011 році. Імпорт засобів виробництва в цілому за рік зріс на 9.4%. Імпорт товарів проміжного споживання скоротився на 4.6%, а частка цих товарів у загальному імпорті зменшилася до 60.9% (порівняно з 65.4% в 2011 році) [37].

У 2013 році профіцит зведеного платіжного балансу становив 2.0 млрд. дол. США (порівняно з дефіцитом 4.2 млрд. дол. США у 2012 році). Профіцит сформувався в результаті рекордно високого припливу за фінансовим рахунком, в основному забезпеченого залученнями Уряду.

Від’ємне сальдо поточного рахунку розширилося до 16.4 млрд. дол. США (порівняно з 14.3 млрд. дол. США в 2012 році) через скорочення попиту на товари українського експорту в результаті низької економічної активності країн – основних торгових партнерів, а також через збільшення виплат за доходами від інвестицій. Дефіцит поточного рахунку в 2013 році зріс до 16.4 млрд. дол. США, або 9.0% від ВВП (у 2012 році – 14.3 млрд. дол. США, або 8.1% від ВВП).

Експорт товарів у 2013 році становив 65.0 млрд. дол. США, що на 7.5% менше, ніж у 2012 році. Зниження зовнішнього попиту та несприятлива цінова кон’юнктура на світових товарних ринках зумовили скорочення експорту в переважній більшості товарних груп. Зокрема: продукції машинобудування (на 20.1%), в тому числі залізничних локомотивів на 40% через перенасичення ринку залізничного транспорту в Російській Федерації; хімічної продукції (на 13.8%) у результаті скорочення експорту добрив у другій половині року (у 2.4 раза) після переорієнтації вітчизняних виробників на внутрішній ринок; металургійної продукції (на 7.0%) за рахунок зниження цін на продукцію чорної металургії (на 9.9%); продукції АПК (на 4.8%) унаслідок зниження цін на світових товарних ринках. Незважаючи на рекордно високі обсяги поставок зерна у IV кварталі 2013 року (зокрема кукурудзи), експорт зернових скоротився на 9.0% За широкими економічними категоріями експорт засобів виробництва знизився (на 38.0%) в основному за рахунок скорочення попиту на продукцію вітчизняного машинобудування. Також змешився і експорт споживчих товарів (на 3.2%). Обсяги експорту товарів проміжного споживання залишилися незмінними і продовжують домінувати в українському експорті (79.2% від загального експорту за 2013 рік). Імпорт товарів у 2013 році зменшився на 5.7% — до 84.6 млрд. дол. США. Скорочення відбулося через енергетичну складову (на 19.0%), тоді як неенергетичний імпорт залишився майже без змін. природного газу – на 17.2% через запровадження програм енергозбереження та спад обсягів виробництва (на 4.3%); продукції машинобудування – на 13.4% через низький внутрішній інвестиційний попит (капітальні видатки бюджету в 2013 році скоротилися на 28%). Крім того, імпорт легкових автомобілів скоротився на 8.4% через установлення утилізаційного мита. Натомість зріс імпорт продукції АПК (на 8.8%) унаслідок високих обсягів імпорту готових продуктів харчування. За широкими економічними категоріями у 2013 році найбільше скоротився імпорт засобів виробництва (на 18.2%), його частка знизилася з 15.2% до 13.7%. Імпорт товарів проміжного споживання зменшився на 10.1%, а його частка майже не змінилася (60.2%). Водночас високий споживчий попит унаслідок підвищення реальних заробітних плат (на 8.2%) зумовив зростання частки споживчих товарів з 23.4% до 25.7%. У цілому загальний обсяг приватних грошових переказів в Україну збільшився порівняно з попереднім роком на 13.4% – до 8.5 млрд. дол. США. Співвідношення обсягів грошових переказів до ВВП збільшилося до 4.7% (у 2010 - 2012 роках воно становило – 4.3%) [38].

За аналізований період спостерігалося постійне зростання суми експорту товарів та послуг. Тобто виручка суб’єктів господарювання в іноземній валюті постійно зростала. Це зумовлювало зростання обсягів купівлі національної валюти в обмін на іноземну, оскільки дані субєкти зобов’язані продавати половину виручки в іноземній валюті в обмін на національну. Разом з тим, спостерігалося постійне зростання імпорту товарів та послуг за даний період. Оскільки розрахунки здійснювалися в іноземній валюті, покупцям доводилося купляти її в обмін на українську гривню, що також стимулювати здійснення операцій купівлі\продажу валюти на ринку.

3.2. Аналіз операцій банків на міжбанківському валютному ринку за 2010-2013 рр.Валютний курс являє собою важливий елемент валютний відносин. Він є співвідношенням між грошовими одиницями різних країн, визначається їх купівельною спроможністю. Валютний курс необхідний для міжнародних валютних та розрахункових кредитно-фінансових операцій учасників валютного ринку ( рис.2.2).

Рисунок 2.2 – Динаміка обмінного курсу, що склався на міжбанківському валютному ринку за 2010-2013 рр, грн. за 100 дол. США [24,26]Для аналізу розрахунків на міжбанківському валютному ринку потрібно дослідити стан готівкового сектора даного ринку, оскільки він є базою для формування власних резервів іноземної готівки банками для наступних операцій з нею.

Рисунок 2.3 – Динаміка попиту на пропозиції іноземної валюти в готівковому секторі валютного ринку за 2010-2013 рр, млн. дол.. США [27-30, 38].


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка