«операції банку на міжбанківському валютному ринку»Сторінка8/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Протягом аналізованого періоду курс валют на міжбанківському валютному ринку постійно змінювався. При цьому спостерігається негативна тенденція до його збільшення стосовно гривні. Особливо дане явище спостерігається вподовж останніх місяців, що було спричинене економічними та політичними спадами в країні.

У структурі валютного ринку переважає безготівковий сектор. При цьому частка операцій, що здійснюється на даному сегменті, протягом аналізованого періоду зростала. Основна маса операцій з валютою здійснюється в доларах США. Це свідчить про залежність розвитку та перспектив щодо розширення валютного ринку країни від курсу та стабільності саме цієї вільноконвертованої іноземної валюти.

ВИСНОВКИ


В результаті дослідження можна зробити такі висновки:

Для задовільного існування та розвитку валютних відносин потрібне спеціальне місце, на якому відбувалися купівля та продаж іноземної валюти на національну. Ним виступає валютний ринок, який в Україні представлений міжбанківським валютним ринком.

Міжбанківський валютний ринок розглядають з різних точок зору. Виокремлено декілька підходів до його трактування, оскільки єдиного підходу серед науковців не існує

Визначено суб’єктів, об’єктів міжбанківського валютного валютного ринку.

Діяльність банків на валютному ринку має важливе значення, оскільки вони є основними посередниками при здійснення валютних операцій купівлі-продажу, ведуть рахунки клієнтів в іноземній валюті та здійснюють розрахунки за ними за розпорядженнями їх власників.

Було визначено основні функції, які здійснюють банки на міжбанківському валютному ринку та проаналізовано, які операції вони мають право здійснювати з іноземною валютою.

Визначено, який чином регулюється діяльність банків на міжбанківському валютному ринку законодавством України, основні нормативно-правові документи, які визначають порядок та умови здійснення валютних операцій банками на даному ринку.

Виокремлено документи, які повинні подаватися клієнтами для банку з метою проведення операцій купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Досліджено механізм здійснення банками валютних операцій для клієнтів всередині самих банків, а також на міжбанківському валютному ринку. Визначено, у якій послідовності проводяться валютні операції банків, які вимоги існують до них.

Було проаналізовано динаміку основних показників міжбанківського валютного ринку. Визначено його основні сегменти, на яких здійснюються валютні операції.

На даний момент часу в Україні, яка знаходиться у складній фінансово-валютній ситуації, розвиток міжбанківського валютного ринку має певні труднощі. Пов’язані вони як з макроекономічною ситуацією, що склалася у світі, так і з внутрішніми проблемами в економіці країни. Крім того, НБУ дотримується політики найменшого втручання на міжбанківський валютний ринок, що також має значний вплив на його функціонування. Для покращення ситуації на даному сегменті потрібно перш за все стабілізувати національну економіку для створення основних умов для збільшення активних операцій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Закон України ”Про банки і банківську діяльність” [Електронний ресурс]: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page?text=%E2%E0%EB%FE%F2%E0

 2. Про систему валютного регулювання ф валютного контролю [ Електронний ресурс]: Декрет Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93

 3. Про порядок та умови торгівлі іноземною валютою [Електронний ресурс]: Положення НБУ № 281 від 10.08.2005. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05

 4. Про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками [Електронний ресурс]: Постанова НБУ № 290. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0946-05

 5. Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №205 від 22.06.2011. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0205500-11

 6. Банківське право [Електронний ресурс]: Костюченко О.А.. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1946120248160/ pravo/pravove _r egulyuvannya_valyutnih_operatsiy

 7. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті [Електронний ресурс]: Закон України № 40 від 1994. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80

 8. Правила функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ № 281 від 10.08.2005. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0951-05

 9. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах [Електронний ресурс]: Постанова НБУ № 492 від 12.11.2003. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03/page

 10. Про затвердження Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій [Електронний ресурс]: Постанова НБУ № 281 від 15.08.2011. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1054-11

 11. Банківська справа [Електронний ресурс]: навч.посібн. – Режим доступу: http://buklib.net/books/33870/

 12. Міжбанківський валютний ринок: операції з іноземною валютою [Електронний ресурс]: навч.посібн. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=54103

 13. Банківські операції [Електронний ресурс]: навч.посібн. – Режим доступу: Мороз http://fingal.com.ua/content/view/440/83/1/1/

 14. Банківські операції [Елетронний ресурс]: навч.посібн. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1510072 352656/ bankivska_ sprava/operatsiyi_bankiv_inozemniy_valyuti_mizhbankivskomu_rinku

 15. Банківські операції: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Коцовська Р.Р., Павлишин О.П. — К., 2010. — 390 с

 16. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у банках [Електронний ресурс]: навч.посібн. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/70/48/

 17. Банківська справа [Електронний ресурс]: навч.посібн. – Режим доступу: http://buklib.net/books/21850/

 18. Банківські операції [Електронний ресурс]: навч. посібн. – Режим доступу: http://fin.at.ua/load/11-1-0-35

 19. Міжбанківський валютний ринок України: операції з торгівлі іноземною валютою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=54103

 20. Міжнародні фінанси [Електронний ресурс]: навч.посіб. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1455091544244/ finansi/ operatsiyi_svop

 21. Журавка Ф.О. Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_ME/Zhuravka_1.pdf

 22. Копилюк О. І., МузичкаО. М. Банківські операції. 2-ге вид. випр. і доповн. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури , 2012. – 536 с.

 23. Операції банків на валютному ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economics.claw.ru/ek_pp_193.htm

 24. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.com.ua/currency/mb

 25. Міжбанківський валютний ринок [ Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://mezhbank.org.ua/history/

 26. Гроші [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://golosukraine.com/publication/ekonomika/parent/1624-na-mizhbanku-za-sogodni-prodali-rekordnij-obsyag-d/#.U1l3cldH7j8

 27. Основні тенденції валютного ринку України в 2011 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/ control/uk/publish/ article?art_id=74459&cat_id=56908

 28. Монетарний огляд НБУ за 2010 рік [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=76207

 29. Монетарний огляд НБУ за 2011 рік [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=104460

 30. Монетарний огляд НБУ за 2012 рік [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=503712

 31. Основні тенденції валютного ринку за січень 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/control/ uk/publish/ article?art_id=420152&cat_id=58039

 32. Основні тенденції валютного ринку за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua /control/uk/publish/category?cat_id=84771

 33. Основні тенденції валютного ринку за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/control/uk/ publish/category?cat_id=56908

 34. Основні тенденції валютного ринку за грудень 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=669899&cat_id=5513478

 35. Основні тенденції валютного ринку за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/control /uk/publish/category?cat_id=104706

 36. Фінансова звітність банків України [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/control/uk/ publish/ category? cat_id=64097

 37. Річний звіт НБУ за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=2150782

 38. Монетарний огляд НБУ за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=2384654

 39. Обмінний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44446

 40. Сич Є.М. Ринок фінансових послуг: нач.посіб. – К.:ЦУЛ, 2012. – 428

 41. Річний звіт НБУ за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=76207

 42. Річний звіт НБУ за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=104460.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка